Formalności związane z budową domu w 4 krokach!

Formalności związane z budową domu w 4 krokach!

Aby spełnić marzenie o budowie domu, należy dopełnić wielu formalności. Zobacz, o czym musisz pamiętać, by cała procedura odbyła się sprawnie i bezbłędnie!

1. Wybierz działkę pod projektowany obiekt

Zakup działki budowlanej jest pierwszym najważniejszym krokiem w kierunku budowy domu. Część osób najpierw kupuje działkę i później dopasowują do niej projekt, inni decydują się na działkę stworzoną pod dany projekt domu. Niezależnie od obranej strategii pamiętaj, że wielkość i lokalizacja działki niewątpliwie będą miały wpływ na gabaryty i wygląd projektowanego budynku.

Na przykład na wąskiej działce możesz napotkać trudności z budową parterowej, rozłożystej willi, a na płytkim terenie lepszym wyborem może okazać się projekt o szerokiej fasadzie. Dlatego szukając działki pod budowę domu, miej już koncepcję formy architektonicznej i podstawowych parametrów domu.

2. Sprawdź, czy wybrana pod obiekt działka jest objęta MPZP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) to dokument, który ustala rodzaj i formę architektoniczną obiektów, które mogą powstać na danym obszarze. Mogą się w nim znaleźć wytyczne odnośnie podstawowych parametrów budynku, takich jak: wysokość, szerokość elewacji frontowej, linia zabudowy, rodzaj dachu, kąt nachylenia połaci dachowej. Dodatkowo może on ustalać kolorystykę elewacji i dachu, a w niektórych przypadkach (np. kiedy działka położona jest w sąsiedztwie obiektów historycznych) nawet rodzaj stolarki okiennej.

lepiejzdomu

A co jeśli nie ma MPZP? Wystąp z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy!

Jeśli wstępnie wyselekcjonowana działka nie jest objęta MPZP, należy złożyć do urzędu gminy wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Wzór dokumentu do wypełnienia możesz znaleźć w internecie, składa się on z dwóch części - opisowej i rysunkowej. W części opisowej będziesz pytany o m.in.:

 • zapotrzebowanie obiektu na poszczególne media,
 • sposób odprowadzenia lub oczyszczenia ścieków,
 • gospodarowanie odpadami,
 • potrzeby w kwestii infrastruktury technicznej.

W części rysunkowej musisz, zgodnie z załączonym do dokumentu wzorem, w schematyczny sposób przedstawić:

 • parametry budynku i jego usytuowanie na działce w rzucie
 • podstawowe wartości wysokościowe (wys. okapu, wys. kalenicy) w przekroju.

Do wniosku należy dołączyć kopię mapy zasadniczej lub katastralnej, przedstawiającej teren, którego dotyczy wniosek, oraz obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać. Działka i jej otoczenie powinny być przedstawione w skali 1:500 lub 1:1000. Na mapie należy zaznaczyć także granice obszaru objętego wnioskiem, czyli granice wybranej działki.

3. Formalności związane z budową domu a projekt

Aby uzyskać pozwolenie na wybudowanie obiektu, należy złożyć do urzędu kompletny projekt, sporządzony według wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Sprawie Szczegółowego Zakresu i Formy Projektu Budowlanego. Gotowy projekt składa się z dwóch części:

 • projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu, a także zastosowane w projekcie rozwiązania techniczne i materiałowe. Składa się z części rysunkowej, gdzie muszą się znaleźć rzuty fundamentów, poszczególnych kondygnacji, rzut dachu, przekroje i elewacje, oraz części opisowej, zawierającej szczegółowe informacje na temat technologii budowy obiektu, rozwiązań konstrukcyjnych, montażowych i materiałowych.
 • projekt zagospodarowania terenu, sporządzony na aktualnej mapie geodezyjnej do celów projektowych, który musi zawierać granicę obszaru opracowania, obrys projektowanych na działce obiektów, wjazd i wejście na działkę i komunikację w jej obrębie (dojście do budynku, dojazd do garażu), sieć przyłączy i układ zieleni na działce.

Gotowy czy indywidualny? O projektach domów

Rynek obfituje w wiele rozwiązań architektonicznych, które odpowiadają oczekiwaniom domowników. Projekty domów dzielą się na gotowe i indywidualne. Dużą zaletą gotowych projektów domów jest ich kompleksowość. Przez to, że projekt jest od razu widoczny, łatwiej zweryfikować, czy odpowiada on twoim potrzebom.

Pamiętaj jednak o konieczności adaptacji projektu domu. Drugą opcją jest projekt indywidualny - w ten sposób dom będzie projektowany od podstaw i kształtowany ściśle według twoich preferencji na każdym etapie projektowania. Pamiętaj, że jest to czasochłonny i bardziej kosztowny proces.

4. Pozwolenie na budowę

Posiadając gotowy projekt domu, możesz ubiegać się o pozwolenie na budowę obiektu. W tym celu złóż wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Wydziale Architektury i Budownictwa. Do wniosku należy dołączyć:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego;
 • uzyskaną decyzję o warunkach zabudowy (jeśli działka nie była objęta MPZP);
 • oświadczenie inwestora o posiadaniu tytułu prawnego do działki składane pod rygorem odpowiedzialności karnej;
 • zaświadczenia o przynależności projektantów do regionalnych izb branżowych;
 • opcjonalnie opinie i pozwolenia dotyczące budowy na terenie objętym ochroną konserwatorską lub ochroną przyrody (jeśli planujesz budowę na takich terenach), opinie związane z przepisami przeciwpożarowymi.

Sprawdź również, które obiekty nie potrzebują pozwolenia na budowę!

Budowa domu zakończona sukcesem

Budowa własnego domu to poważna decyzja i jedna z największych inwestycji w życiu człowieka. I choć formalności związane z tym związane mogą na początku wydawać się bardzo zawiłe, z odpowiednią dawką determinacji możesz skutecznie zrealizować cały proces i cieszyć się wymarzonym domem przez lata!

Porada wideo odnośnie powyższego tematu:

Powyższy materiał wideo, może nie być zgodny z bieżącymi zapisami prawa budowlanego oraz aktualnymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dlatego prosimy opierać się głownie na publikacji tekstowej, która jest aktualizowana co jakiś czas.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Taras
Deski tarasowe – jakie deski na taras wybrać?
11 stycznia 2021 r. Klaudia Spurgiasz

Deski tarasowe – jakie deski na taras wybrać?

Kuchnia
Płytki do kuchni
11 stycznia 2021 r. Diana Pidlesetska

Płytki kuchenne - jakie są rodzaje płytek do kuchni?

Ściany, sufity, tynki
Tynk japoński – jak prawidłowo nakładać tynk japoński?
Taras
Deski tarasowe – jakie deski na taras wybrać?
11 stycznia 2021 r. Klaudia Spurgiasz

Deski tarasowe – jakie deski na taras wybrać?

Kuchnia
Płytki do kuchni
11 stycznia 2021 r. Diana Pidlesetska

Płytki kuchenne - jakie są rodzaje płytek do kuchni?

Ściany, sufity, tynki
Tynk japoński – jak prawidłowo nakładać tynk japoński?

Nowości w tej kategorii

Formalności budowlane
Służebność gruntowa
18 grudnia 2020 r. Daria Rek

Służebność gruntowa — jak ustanawiana jest służebność gruntowa na nieruchomości?

Służebność gruntowa to nie tak rzadko spotykana sytuacja. Jeśli nie masz dost...

Formalności budowlane
Odbiór domu - jakie formalności są wymagane przy odbiorze domu?
15 grudnia 2020 r. Klaudia Spurgiasz

Odbiór domu - jakie formalności są wymagane przy odbiorze domu?

Odbiór domu to konieczny element realizacji projektu budowlanego. Jego wykona...

Formalności budowlane
Wpis do księgi wieczystej
26 listopada 2020 r. Klaudia Spurgiasz

Wpis do księgi wieczystej - jak złożyć wniosek o wpis nieruchomości do księgi wieczystej po zakończeniu budowy domu?

Nadszedł długo wyczekiwany moment, w którym budowa Twojego domu się zakończył...

Przepisy i formalności
Pozwolenie wodnoprawne - kto je wydaje i co warto o nim wiedzieć?
18 listopada 2020 r. Klaudia Spurgiasz

Pozwolenie wodnoprawne - kto je wydaje i co warto wiedzieć o prawie wodnym?

Pozwolenie wodnoprawne to decyzja administracyjna, bez której nie da się zbud...

Formalności budowlane
Służebność gruntowa
18 grudnia 2020 r. Daria Rek

Służebność gruntowa — jak ustanawiana jest służebność gruntowa na nieruchomości?

Służebność gruntowa to nie tak rzadko spotykana sytuacja. Jeśli nie masz dost...

Formalności budowlane
Odbiór domu - jakie formalności są wymagane przy odbiorze domu?
15 grudnia 2020 r. Klaudia Spurgiasz

Odbiór domu - jakie formalności są wymagane przy odbiorze domu?

Odbiór domu to konieczny element realizacji projektu budowlanego. Jego wykona...

Formalności budowlane
Wpis do księgi wieczystej
26 listopada 2020 r. Klaudia Spurgiasz

Wpis do księgi wieczystej - jak złożyć wniosek o wpis nieruchomości do księgi wieczystej po zakończeniu budowy domu?

Nadszedł długo wyczekiwany moment, w którym budowa Twojego domu się zakończył...

Przepisy i formalności
Pozwolenie wodnoprawne - kto je wydaje i co warto o nim wiedzieć?
18 listopada 2020 r. Klaudia Spurgiasz

Pozwolenie wodnoprawne - kto je wydaje i co warto wiedzieć o prawie wodnym?

Pozwolenie wodnoprawne to decyzja administracyjna, bez której nie da się zbud...