Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności

Doradzamy 7 dni w tygodniu. Pon.-pt. 8-21, sob.-niedz. 9-17

Zadzwoń! 71 715 20 60 lub

Podatek od nieruchomości 2021 - ile wynosi i kiedy trzeba go zapłacić?

Podatek od nieruchomości 2021

Właściciele czy współwłaściciele oraz użytkownicy wieczyści płacą od posiadanych budynków, budowli lub gruntów podatek od nieruchomości. Po zakończeniu budowy domu w kolejnym roku podatkowym z dniem 1 stycznia właściciel musi już płacić taki podatek.

Jednym z podstawowych obowiązków fiskalnych posiadaczy domów jednorodzinnych, bliźniaczych czy szeregowych jest opłacanie podatku od nieruchomości. Jego wysokość uzależniona jest od wielu zmiennych, m.in. od powierzchni użytkowej domu. Warto brać to pod uwagę już na etapie planowania budowy i wyboru projektu domu. Sprawdź, w jakich sytuacjach należy płacić podatek od nieruchomości i w jakiej wysokości? Czy zasady opłacania tej daniny zmieniły się w 2021 roku?

Podatek od nieruchomości – czym jest?

Na co dzień płacisz wiele różnego rodzaju podatków – dochodowy, od zysków kapitałowych czy od towarów i usług (VAT). Jednocześnie jako właściciel nieruchomości będziesz zobowiązany do odprowadzania do urzędu skarbowego odpowiedni podatku. Obejmuje on nieruchomości lub obiekty budowlane, czyli grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opłata od nieruchomości, czyli podatek od nieruchomości, zaliczana jest do podatków samorządowych, co oznacza, że wpływy z tego podatku trafiają do budżetu gminy, w której położona jest twoja nieruchomość, a organem podatkowym w takim wypadku są wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Bardzo ważną kwestią jest to, kiedy powstaje obowiązek podatkowy. Dochodzi do tego pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące władanie nieruchomością lub jej składnikami.

Zasadniczo opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budynki od kolejnego roku po zakończeniu budowy, stąd też bardzo ważne jest prawidłowe ustalenie daty zakończenia inwestycji. Art. 6 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, że obowiązek podatkowy funkcjonuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.Zakończenie budowy domu a podatek od nieruchomości – kiedy trzeba dokonać opłaty?

Przeczytaj więcej: Formalności związane z zakończeniem budowy domu - na co należy zwrócić uwagę?

Dodatkowo warto wspomnieć o ust. 2 tego samego artykułu, gdzie ustawodawca przewidział, że jeśli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, to obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona bądź w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Warto więc wiedzieć, kiedy oficjalnie, na gruncie Prawa budowlanego, dochodzi do zakończenia budowy. Art. 54 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wskazuje, że zakończenie inwestycji, na którą potrzebne było pozwolenie budowlane, następuje, gdy inwestor dokona zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, a organ ten w odpowiednim terminie nie zgłosi sprzeciwu.

W praktyce, gdy budowa domu zakończyła się np. w grudniu 2019 roku, to obowiązek podatkowy powstał z dniem 1 stycznia 2020 roku. Jeśli jednak doszło do tego 1 stycznia 2020 roku, to obowiązek podatkowy pojawi się dopiero 1 stycznia 2021 roku.

Czy w trakcie budowy domu podatek od nieruchomości jest wymagany?

Zasadniczo nie płaci się podatku od nieruchomości w czasie budowy domu. Od kiedy jest on wymagany? Od 1 stycznia kolejnego roku następującego po zakończeniu budowy inwestor musi już opłacać podatek od nieruchomości.

Jeśli inwestor zgłosi, że budowa już się zakończyła, będzie musiał w kolejnym roku uiścić nałożony na niego podatek od nieruchomości. Inwestycja mogła się zakończyć, ale na placu budowy dokonywane są inne prace, związane np. z układaniem kostki brukowej na chodnikach i podjeździe czy ogradzaniem posesji. Uznaje się jednak, że podatek od nieruchomości w czasie budowy takich elementów może być już opłacany, jeśli do odpowiedniego organu administracyjnego zgłoszono zakończenie budowy.

Podatek od nieruchomości 2020

Kogo obowiązuje podatek od nieruchomości?

Obowiązek zapłaty podatku spoczywa na wszystkich osobach, które mają nieruchomości. W efekcie z płatności tego podatku muszą wywiązywać się:

 • właściciele,
 • użytkownicy wieczyści,
 • samoistni posiadacze,
 • niekiedy posiadacze zależni nieruchomości lub ich części będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jak regulowane są podatki od nieruchomości w 2021 roku?

Podatek od nieruchomości regulowany jest Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku. Jednakże wysokość stawki podatku jest wynikiem ustaleń poczynionych przez radnych gminy w podjętej Uchwale Rady Gminy. To organ lokalny zajmuje się ustaleniem ostatecznej wysokości stawek, uwzględniając przy tym maksymalne wskaźniki wskazane przez ministra finansów.

W zależności od tego, w jakim województwie i w jakiej gminie położony jest dom czy inny budynek, za który należy zapłacić podatek od nieruchomości, od 2021 roku może obowiązywać inna jego stawka. Poniższa tabela pokazuje różne jego kwoty w poszczególnych miastach:

Miasto obowiązywania

Stawka za budynek mieszkalny

Stawka za grunt

Kraków

0,81 zł

0,50 zł

Warszawa

0,81 zł

0,50 zł

Poznań

0,81 zł

0,50 zł

Gdańsk

0,81 zł

0,50 zł

Szczecin

0,81 zł

0,50 zł

Łódź

0,81 zł

0,50 zł

Wrocław

0,80 zł

0,50 zł

Lublin

0,79 zł

0,49 zł

Katowice

0,73 zł

0,42 zł

Radom

0,57 zł

0,40 zł

Zielona Góra

0,42 zł

0,27 zł

Tarnów

0,50 zł

0,13 zł

W Tarnowie w 2021 roku obowiązują zdecydowanie najniższe stawki podatku od nieruchomości w Polsce. W większych miastach mieszkańcy mają z kolei do czynienia ze stawkami maksymalnymi, dopuszczalnymi rozporządzeniem odpowiedniego ministra.

Podatek od nieruchomości 2021 – ustawa

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, inaczej ustawa o podatku od nieruchomości. W wyniku zmian ustawowych wzrósł w 2021 roku podatek od nieruchomości. Ustawa o tym podatku zakłada, że mogą zmieniać się górne granice stawek kwotowych, określonych w stosunku do podatku od nieruchomości i obowiązujących w danym roku podatkowym.

Od jakich nieruchomości pobierana jest opłata?

Podatek od nieruchomości płaci się właściwie od wszelkiego rodzaju nieruchomości, z pewnymi wyjątkami. Podatkiem tym objęte są:

 • grunty,
 • domy,
 • mieszkania,
 • hale magazynowe,
 • budynki biurowe itp.

Warto podkreślić, że podatek od nieruchomości płacą właściciele nieruchomości będący zarówno osobami fizycznymi, jak i przedsiębiorcami.

Sytuacje i nieruchomości wyłączone z opodatkowania

Nie zawsze jednak będziesz musiał odprowadzać regularnie, w momencie powstania obowiązku, podatek od nieruchomości. Zwolnione z takiej daniny są:

 • użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
 • siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych;
 • grunty pod wodami płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych;
 • nieruchomości lub ich części zajęte przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.

Wówczas stawka podatku wynosi po prostu 0 proc.

Termin uiszczania opłat podatku od nieruchomości w 2021 roku

Uiszczenie podatku od nieruchomości w 2021 roku odbywa się tak samo jak w poprzednich latach ratalnie. Osoby fizyczne uiszczają do czasu trwania obowiązku podatkowego opłatę w 4 proporcjonalnych ratach w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Z kolei osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej płacą za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do 15 dnia każdego miesiąca, przy czym za styczeń podatek odprowadzają w terminie do 31 stycznia.

W przypadku, gdy całoroczna kwota podatku od nieruchomości nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie pierwszej raty. Opłaty można dokonać przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie, a w przypadku osób fizycznych podatek może być również pobrany w drodze inkasa.

Kupno i sprzedaż nieruchomości – podatki 2021

Kupno czy sprzedaż nieruchomości łączą się z koniecznością uiszczenia pewnych danin publicznych, czyli po prostu podatków. Podatek od sprzedaży nieruchomości w 2021 roku płaci się w formie podatku dochodowego. Wszystko przez to, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19 proc. podstawy opodatkowania, czyli uzyskanego dochodu.

Czasem jako sprzedający mieszkanie czy dom możesz uzyskać zwolnienie z podatku. Wystarczy, by pieniądze pozyskane ze sprzedaży nieruchomości spożytkować na realizację własnych celów mieszkaniowych. Czas na wydatkowanie środków wynosi 3 lata.

Natomiast osoba czy podmiot dokonujący zakupu nieruchomości mogą zostać obciążone podatkiem PCC – od czynności cywilnoprawnych. Nakładany jest on na kupujących mieszkania, domy czy działki i naliczany w wysokości 2 proc. od wartości nieruchomości, jeśli:

 • kupujesz mieszkanie czy dom na rynku wtórnym;
 • deweloper, od którego kupujesz mieszkanie, nie jest płatnikiem VAT;

Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązuje, jeśli:

 • kupujesz mieszkanie lub dom od spółdzielni, czyli na rynku pierwotnym na prawie spółdzielczym własnościowym;
 • sprzedaż jest dokonywana na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • kupujesz mieszkanie lub dom z rynku pierwotnego od dewelopera będącego płatnikiem VAT.

Podatek od nieruchomości 2020

Jak wypełnić deklarację podatkową od nieruchomości?

Podstawą dla opłacania podatku od nieruchomości jest deklaracja, jaką należy złożyć w odpowiednim terminie. W przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej deklaracja na podatek nieruchomości w 2021 roku powinna być wypełniana na druku DN-1 o podatku od nieruchomości. Odpowiednie podmioty zobowiązane są złożyć ją w terminie do 31 stycznia, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, to w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności.

Deklaracja na podatek od nieruchomości w 2021 roku nie jest wszędzie jednolita. Nie ma jednego wspólnego formularza w całej Polsce, rady gmin tworzą je same dla swoich podatników. Bez względu jednak na to, jak w istocie wygląda deklaracja na podatek od nieruchomości w 2021 roku, druk ten musi uwzględniać dane dotyczące:

 • podmiotu opodatkowania,
 • przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

Deklarację sporządza się raz w roku. Ich formularz zwykle jest podzielony na pierwszej stronie na dwie odrębne części:

 • Część A – miejsce i cel składania deklaracji: część dotyczącą miejsca składania deklaracji, zawierającą pola dotyczące organu będącego adresatem deklaracji, wraz z jego adresem.
 • Część B – podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji: część obejmująca rodzaj podmiotu, którym mogą być właściciel, współwłaściciel itp.
 • Część C – dane podatnika: część dotycząca danych identyfikacyjnych składającego deklarację, a więc dane podatnika, dane rejestrowe, dane osoby reprezentujące firmę, numer KRS, adres siedziby podatnika lub imię i nazwisko osoby fizycznej.
 • Część D – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu wraz z oznaczeniem nieruchomości, za które płacisz podatek.
 • Część E – wysokość zobowiązania podatkowego i rat podatku.
 • Część F – informacja o załącznikach.
 • Część G – kontakt do osoby odpowiedzialnej za sporządzenie deklaracji i dodatkowe informacje.
 • Część H – podpis podatnika i osób reprezentujących podatnika.
 • Część I – adnotacje organu podatkowego.

Podatnik podaje informacje dotyczące przedmiotu opodatkowania, czyli danej nieruchomości, obejmujące:

 • miejsce położenia nieruchomości, tj. jej adres;
 • rodzaj własności – własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, samoistne posiadanie;
 • numer księgi wieczystej;
 • identyfikatory działek, budynków lub lokali.

Podatnik powinien w deklaracji zaznaczyć, jakie nieruchomości zgłasza do opodatkowania i musi określić ich powierzchnię. Trzeba też określić w deklaracji w przypadku osób prawnych i spółek niemających osobowości prawnej stawkę podatku od nieruchomości wynikającą z właściwej uchwały rady gminy oraz obliczoną kwotę podatku.

W deklaracji o podatku od nieruchomości znajduje się też część określana zwykle literą E, przeznaczona dla podatników korzystających ze zwolnień, gdzie wpisuje się powierzchnie gruntów, budynków lub wartość budowli podlegających zwolnieniu z podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości 2021 – stawki

Za każdym razem stawki podatku od nieruchomości ustalane są przez rady gmin, w których znajdują się takie opodatkowane obiekty i ich właściciele. Nie mogą one jednak przekroczyć górnych kwot określonych przez ministra finansów. Są to stawki maksymalne wskaźnika cen ustalane co roku na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Następuje to w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza, czyli nowe maksymalne stawki podatku od nieruchomości za dany rok są znane w połowie lipca.

Stawki maksymalne w 2021 roku wynoszą:

 • 0,95 zł od 1 mkw. powierzchni dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • 4,80 zł od 1 ha powierzchni dla gruntów pod wodami powierzchniowymi,
 • 0,50 zł od 1 mkw. powierzchni od pozostałych gruntów,
 • 3,15 zł od 1 mkw. powierzchni dla gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, na których po czterech latach od wejścia w życie planu zagospodarowania przestrzennego nie zakończono budowy.

Inne stawki podatku od nieruchomości w 2021 roku obowiązują dla budynków lub ich części. Wynieść mogą one maksymalnie:

 • 0,81 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej dla budynków mieszkalnych lub ich części,
 • 23,90 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i ich części,
 • 11,18 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
 • 4,87 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i ich części,
 • 8,05 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego i części tych budynków.

Jeśli zaś chodzi o budowle, to podatek od nieruchomości może maksymalnie wynieść 2 proc. ich wartości.

Niezapłacenie podatku od nieruchomości w terminie – jakie wiążą się z tym konsekwencje?

Jeśli informacja w sprawie podatku od nieruchomości przesłana podatnikowi zostanie przez niego zignorowana i nie uiści on daniny, trzeba będzie liczyć się z karą za niezapłacenie tej należności. Konsekwencje są różne, ale najczęściej w przypadku opóźnienia z zapłaceniem podatku urząd gminy lub urząd miasta mogą naliczyć ustawowe odsetki za zwłokę.

Podatek od nieruchomości 2021 – jakie zmiany nadchodzą?

Czy w 2021 roku czekają nas poważne zmiany dotyczące podatku od nieruchomości? Niekoniecznie. Zasadniczo w stosunku do 2021 roku podatek od nieruchomości może zostać podniesiony, ale maksymalnie to 3,9 proc.

Jest to zgodne z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 lipca 2020 roku, w którym określił on, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2020 roku wzrosły o 3,9 proc. w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku. Inaczej – inflacja wyniosła 3,9 proc., a od jej wysokości zgodnie z art. 20 ustawy o podatku od nieruchomości zależne są górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości.

Decyzję o ewentualnej podwyżce mają podjąć rady w poszczególnych gminach. Nadal opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości będą podlegać te same nieruchomości lub obiekty budowlane. Maksymalne stawki podatku wyniosą od 1 stycznia 2021 roku:

 • 0,99 zł za 1 mkw. powierzchni dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków;
 • 4,99 zł od 1 ha powierzchni dla gruntów znajdujących się pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych;
 • 0,52 zł od 1 mkw. powierzchni w przypadku gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego;
 • 3,28 zł od 1 mkw. powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, jeśli od dnia wejścia w życie planu rewitalizacji w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
 • 0,85 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej dla budynków mieszkalnych lub ich części;
 • 24,84 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
 • 11,62 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym;
 • 5,06 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń;
 • 8,37 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej dla budynków i ich części nieujętych powyżej, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

Dodatkowo od budowli w 2021 roku będzie płaciło się stawkę maksymalną podatku od nieruchomości w wysokości 2 proc. wartości owej budowli.

Sprawdź dodatkowo: Formalności związane z budową domu w 4 krokach!

Autor artykułu

Podobne artykuły

Okna
Jak uszczelnić okna?
14 stycznia 2022 r. Adrianna Bartusik

Jak uszczelnić okna? Poznaj kilka sprawdzonych sposobów

Finanse i koszty
Cennik usług geodezyjnych
Okna
Jak uszczelnić okna?
14 stycznia 2022 r. Adrianna Bartusik

Jak uszczelnić okna? Poznaj kilka sprawdzonych sposobów

Finanse i koszty
Cennik usług geodezyjnych

Nowości w tej kategorii

Podatki, ulgi i dopłaty
Podatek od sprzedaży działki
21 grudnia 2021 r. Adrianna Bartusik

Ile wynosi podatek od sprzedaży działki i kiedy należy go zapłacić?

Podatek od sprzedaży działki należy zapłacić przede wszystkim wtedy, gdy taka...

Podatki, ulgi i dopłaty
Program „Moje Ciepło”
15 grudnia 2021 r. Diana Sulyma

Program „Moje Ciepło” – kto będzie mógł otrzymać dofinansowanie do pompy ciepła?

Program „Moje Ciepło” to nowy system dopłat, w ramach którego będzie można ub...

Podatki, ulgi i dopłaty
Ulga termomodernizacyjna
6 września 2021 r. Diana Sulyma

Ulga termomodernizacyjna – co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Dbałość o środowisko naturalne to priorytet dla wszystkich krajów Unii Europe...

Podatki, ulgi i dopłaty
Podatek od deszczu
16 sierpnia 2021 r. Diana Sulyma

Podatek od deszczu 2022 – czym jest i o ile wzrośnie podatek od deszczu w 2022 roku?

Podatek od deszczu obowiązuje w Polsce od początku 2018 roku. Ze względu na k...

Podatki, ulgi i dopłaty
Podatek od sprzedaży działki
21 grudnia 2021 r. Adrianna Bartusik

Ile wynosi podatek od sprzedaży działki i kiedy należy go zapłacić?

Podatek od sprzedaży działki należy zapłacić przede wszystkim wtedy, gdy taka...

Podatki, ulgi i dopłaty
Program „Moje Ciepło”
15 grudnia 2021 r. Diana Sulyma

Program „Moje Ciepło” – kto będzie mógł otrzymać dofinansowanie do pompy ciepła?

Program „Moje Ciepło” to nowy system dopłat, w ramach którego będzie można ub...

Podatki, ulgi i dopłaty
Ulga termomodernizacyjna
6 września 2021 r. Diana Sulyma

Ulga termomodernizacyjna – co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Dbałość o środowisko naturalne to priorytet dla wszystkich krajów Unii Europe...

Podatki, ulgi i dopłaty
Podatek od deszczu
16 sierpnia 2021 r. Diana Sulyma

Podatek od deszczu 2022 – czym jest i o ile wzrośnie podatek od deszczu w 2022 roku?

Podatek od deszczu obowiązuje w Polsce od początku 2018 roku. Ze względu na k...