Projekty domów - szukasz wymarzonego?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Podatek od nieruchomości 2024 – ile wynosi i do kiedy trzeba go zapłacić? Sprawdź!

Podatek od nieruchomości 2021

Podatek od nieruchomości w 2023 tradycyjnie zapłacą właściciele, współwłaściciele oraz użytkownicy wieczyści budynków, budowli i gruntów. Przyglądając się szczegółom obowiązujących regulacji, można zauważyć, że w przepisach pojawiły się pewne zmiany. Dotyczą one nie tylko najgłośniejszego z tematów, czyli wysokości opłat. O jakich nowościach warto wiedzieć? Jakie są maksymalne stawki podatku i do kiedy należy go zapłacić?

Podatek od nieruchomości – czym jest i kto go ustala?

Podatek od nieruchomości dotyczy, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, nieruchomości i obiektów budowlanych takich jak:

 • budynki lub ich części;
 • grunty;
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

To jeden z kosztów utrzymania nieruchomości – niestety, coraz wyższy. Konkretne kwoty podatku od nieruchomości dla danego obszaru ustala gmina, natomiast maksymalne stawki z odpowiednim wyprzedzeniem określa Ministerstwo Finansów. Opłaty wniesione z tego tytułu do kasy samorządu stanowią jeden z głównych dochodów własnych gmin.

Zgodnie z aktualnymi regulacjami, nowy podatek od nieruchomości 2023 nie może przekroczyć 0,89 złotych za metr kwadratowy budynku mieszkalnego, 1,03 zł za metr kwadratowy gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 0,54 zł za pozostałe grunty. Największy wzrost dotyczy podatku za budynki przeznaczone na działalność gospodarczą – limit to obecnie 25,74 zł.

Dziennikarze i ekonomiści coraz częściej, poruszając tematy branży nieruchomości i dostępu do mieszkań, wspominają o podatku katastralnym. Na razie są to jednak wyłącznie propozycje, do wdrożenia których nie kwapi się żadna władza, dlatego za obowiązujące uznaje się wyłącznie regulacje znajdujące się w poświęconej podatkowi od nieruchomości ustawie.

Kto płaci podatek od sprzedaży nieruchomości: kupujący czy sprzedający?

Odpowiedź na pytanie, kto płaci podatek od nieruchomości, może wydawać się oczywista, ponieważ przepisy odnoszą się bezpośrednio do właścicieli, współwłaścicieli i użytkowników wieczystych. Wiele osób ma jednak wątpliwości, zwłaszcza gdy osoba figurująca w dokumentach nie zamieszkuje danego lokalu. Na kim wówczas spoczywa obowiązek opłacenia daniny?

Warto rozpocząć od istotnej, często rodzącej wiele wątpliwości kwestii, a mianowicie zależności pomiędzy zmianą właściciela nieruchomości a podatkiem od nieruchomości. W takiej sytuacji możliwa jest konieczność uregulowania dwóch zobowiązań.

Pierwszym jest podatek od sprzedaży nieruchomości – dotyczy on jednak wyłącznie osób fizycznych zbywających mieszkanie lub dom. Nie płaci go kupujący. Nie dotyczy także transakcji dokonywanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podatek od sprzedaży nieruchomości należy zapłacić do 30 kwietnia roku następnego po roku dokonania transakcji. Dotyczy to także podatku od sprzedaży działki.

Odrębną kwestię stanowi podatek od nieruchomości. Przepisy wskazują, że obowiązek uregulowania zobowiązania spoczywa na dotychczasowym właścicielu do końca miesiąca, w którym doszło do podpisania umowy. Jeśli zatem sprzedaż nastąpiła w trakcie roku, należna w skali roku kwota zostaje podzielona na transze.

Do kiedy płacić podatek od nieruchomości przy zmianie właściciela? Terminy to: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada (dla osób fizycznych) oraz do 15. dnia każdego miesiąca w przypadku osób prawnych i organizacji.

Dość istotna jest także kwestia opłacania podatku przy dzierżawie czy użyczenia lokalu lub gruntu. Poznaj odpowiedzi na częste pytania.

 • Kto płaci podatek od nieruchomości przy umowie dzierżawy? 

W tym przypadku podatnikiem nadal pozostaje właściciel gruntu i to na nim spoczywa obowiązek uiszczenia opłaty. Warto wiedzieć, że obowiązek podatkowy nie może zostać przeniesiony zapisami umowy dzierżawy, choć istnieje możliwość zaznaczenia w tym dokumencie, że kosztami zostanie dodatkowo obciążony dzierżawca.

 • Kto płaci podatek od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?

Obowiązkiem podatkowym objęte są osoby fizyczne i prawne, w tym spółki i organizacje, które dysponują prawem własności do budynku, budowli lub gruntu, statusem posiadaczy samoistnych lub wieczystych użytkowników nieruchomości oraz dzierżawcy nieruchomości stanowiących własność publiczną.

Istotna jest także zależność pomiędzy umową użyczenia lokalu na działalność gospodarczą a podatkiem od nieruchomości. Okazuje się bowiem, że właściciel nie musi prowadzić działalności gospodarczej osobiście – jeśli na jej prowadzenie w danej nieruchomości się zgadza, automatycznie dotyczą go stawki przewidziane dla przedsiębiorców. Podobnie wygląda rozstrzygnięcie dylematu: użytkowanie wieczyste a podatek od nieruchomości.

 • Czy rolnik płaci podatek od nieruchomości za budynek mieszkalny?

O ile rolnicy nie muszą opłacać podatku od nieruchomości za użytki rolne, o tyle dom podlega opodatkowaniu. Za obowiązujące uznaje się przepisy i stawki związane z podatkiem od nieruchomości, a nie podatkiem rolnym, dlatego też nie ma możliwości skorzystania w tym przypadku ze zwolnień wprowadzanych ustawą o podatku rolnym.

Przeczytaj więcej: Formalności związane z zakończeniem budowy domu – na co należy zwrócić uwagę?

Jak obliczyć podatek od nieruchomości w 2024?

Każda gmina listownie informuje podatnika, ile wynosi w danym roku podatek od nieruchomości. Jak obliczyć jego wysokość samodzielnie? Wystarczy pomnożyć dwie wartości: powierzchnię gruntu lub metraż mieszkania i określoną stawkę, by uzyskać konkretną kwotę.

Takie proste obliczenia sprawdzą się jednak w przypadku pełnych 12 miesięcy, do których odnosi się podatek. Trudniej jest, jeśli do sprzedaży nieruchomości doszło w ciągu roku. Wówczas warto skorzystać z aplikacji, które pomogą ustalić, jak obliczyć podatek od nieruchomości.

Kalkulator, o którym mowa, ułatwia ustalenie właściwych kwot w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego. Niektóre z nich mają opcje pozwalające uzyskać odpowiedź na pytanie, jak obliczyć podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat. 

Ile wynosi podatek od nieruchomości? Stawki w 2024 roku

W tym roku właściwie we wszystkich polskich gminach zdecydowano się podwyższyć podatek od nieruchomości. Ile wynosi on obecnie?

Zgodnie z ministerialnymi wytycznymi dotyczącymi podatku od nieruchomości wysokość maksymalna opłaty prezentuje się następująco:

 • w przypadku budynków mieszkalnych – 0,89 zł za 1 m² powierzchni użytkowej (wzrost o 0,04 zł w porównaniu do roku ubiegłego);
 • w przypadku budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł za 1 m² powierzchni użytkowej (wzrost o 0,90 zł w porównaniu do roku ubiegłego);
 • w przypadku budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł za 1 m² powierzchni użytkowej (wzrost o 0,42 zł w porównaniu do roku ubiegłego);
 • w przypadku budynków, w których prowadzi się działalność leczniczą – 5,25 zł za 1 m² powierzchni użytkowej (wzrost o 0,19 zł w porównaniu do roku ubiegłego);
 • w przypadku budynków pozostałych – 8,68 zł za 1 m² powierzchni użytkowej (wzrost o 0,31 zł w porównaniu do roku ubiegłego).

Z kolei w przypadku gruntów opodatkowanych podatkiem od nieruchomości stawki ustalono na poziomie:

 • w przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,03 zł  za 1 m² powierzchni (wzrost o 0,04 zł w porównaniu do roku ubiegłego);
 • w przypadku gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi – 5,17 zł za 1 ha powierzchni (wzrost o 0,18 zł w porównaniu do roku ubiegłego);
 • w przypadku gruntów pozostałych, np. podwórkach przy domach jednorodzinnych – 0,54 zł za 1 m² powierzchni (wzrost o 0,03 zł w porównaniu do roku ubiegłego);
 • w przypadku obszarów niezabudowanych, objętych planem rewitalizacji, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub mieszaną – 3,40 zł za m² (wzrost o 0,12 zł w porównaniu do roku ubiegłego).

Ile wynosi podatek od nieruchomości w poszczególnych miastach Polski?

Mimo że górny próg podatkowy określany jest przez resort finansów, o konkretnych wartościach podatku od nieruchomości decydują samorządy. Oznacza to, że sytuacja w różnych regionach kraju może prezentować się odmiennie, jednak szybka analiza pozwala oszacować, że najczęściej gminy sięgają po stawki maksymalne.

Sprawdź, jak wygląda sytuacja w twojej miejscowości!

Grunt Budynki lub ich części
Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Pozostałe Mieszkalne Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Pozostałe
Podatek od nieruchomości – Warszawa 1,03 zł 0,54 zł 0,89 zł 25,74 zł 8,68 zł
Podatek od nieruchomości – Poznań 1,03 zł 0,54 zł 0,89 zł 25,74 zł 8,68 zł
Podatek od nieruchomości – Wrocław 1,03 zł 0,54 zł 0,89 zł 25,74 zł 8,68 zł
Podatek od nieruchomości – Gdańsk 1,03 zł 0,54 zł 0,89 zł 25,74 zł 8,68 zł
Podatek od nieruchomości – Gdynia 1,03 zł 0,54 zł 0,89 zł 25,74 zł 8,68 zł
Podatek od nieruchomości – Łódź 1,03 zł 0,54 zł 0,89 zł 25,74 zł 8,68 zł
Podatek od nieruchomości – Kraków 1,03 zł 0,54 zł 0,89 zł 25,74 zł 8,68 zł
Podatek od nieruchomości – Rzeszów 1,03 zł 0,37 zł 0,80 zł 25,74 zł 7,74 zł
Podatek od nieruchomości – Szczecin 1,03 zł 0,54 zł 0,89 zł 25,74 zł 8,68 zł
Podatek od nieruchomości – Bydgoszcz 1,03 zł 0,54 zł 0,89 zł 25,74 zł 8,68 zł

Wyższy podatek od nieruchomości w 2023? Gdzie wzrośnie?

Jak wynika z powyższej tabelki, nowy podatek od nieruchomości wzrósł właściwie we wszystkich największych miastach Polski, równając do poziomu maksymalnego. Można jednak znaleźć na mapie naszego kraju gminy, w których płaci się mniej. Wśród takich miejscowości są chociażby: Katowice, Rzeszów, Olsztyn czy Zielona Góra.

Warto wiedzieć: Co zmieniło się w prawie budowlanym w 2023 roku?

Jak zapłacić podatek od nieruchomości?

Istnieją dwa sposoby na to, by zapłacić w urzędzie miejskim podatek od nieruchomości. Możesz udać się do siedziby gminy z poprawnie wypełnionym drukiem, zlecić wpłatę w oddziale banku lub wykonać przelew.

Zanim jednak zapłacisz za pośrednictwem Centrum Obsługi Podatnika podatek od nieruchomości, musisz wypełnić druk IN-1. Za jego pomocą nowy właściciel mieszkania, domu lub gruntu zgłasza fakt nabycia. W formularzu podaje się wszystkie dane, które stanowią podstawę wyliczenia wysokości podatku. Nie jest to skomplikowane, a sam formularz przypomina PIT. Podatek od nieruchomości będziesz opłacać dopiero po uzyskaniu decyzji o jego wysokości.

Jak zapłacić podatek od nieruchomości przelewem? Pamiętaj, że zlecenie powinno zawierać dane identyfikacyjne, oznaczenie okresu (raty), której dotyczy wpłata oraz wskazanie, że chodzi o podatek od nieruchomości. Jaki tytuł przelewu wpisać? Wystarczy podać nazwę opłaty i okres, jaki obejmuje. Wyjątkiem są sytuacje, gdy płacisz za kogoś: wówczas podaj dane tej osoby lub podmiotu.

Jeśli nadal masz wątpliwości – w kontekście podatku od nieruchomości – jak wypełnić przelew, skorzystaj z instruktaży publikowanych przez każdą gminę.

Jak zapłacić podatek od nieruchomości przez internet?

Można jeszcze prościej. Formularz IN-1 złożysz przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP. Podatek od nieruchomości z kolei wygodnie opłacisz korzystając z gotowej formatki do przelewów podatkowych. 

Jak ją wypełnić? Wystarczy podać przygotowane wcześniej dane. Najważniejsze z nich to:

 • nazwa organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową;
 • numer rachunku bankowego;
 • kwota;
 • nazwa i adres osoby opłacającej podatek;
 • NIP lub PESEL;
 • okres, którego dotyczy podatek i typ podatku.

Po uzupełnieniu danych wystarczy zatwierdzić zlecenie przelewu.

Jak wypełnić deklarację podatkową od nieruchomości?

Reprezentanci osób prawnych, czyli spółek, jednostek organizacyjnych i fundacji będących właścicielami nieruchomości, chcąc wywiązać się z obowiązku względem gminy, muszą złożyć deklarację DN-1, czyli deklarację na podatek od nieruchomości. Jak wypełnić ją prawidłowo?

Aby prawidłowo uzupełnić dane w sekcji A, wpisz w kolejne rubryki:

 • nazwę i adres organu podatkowego właściwego dla miejsca położenia opodatkowanej nieruchomości;
 • cel złożenia formularza (złożenie deklaracji lub korekta);
 • okres, od którego obowiązuje deklaracja.

W kolejnej sekcji określ, jaki status ma podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji. Może to być podmiot z prawem własności, użytkownik wieczysty lub posiadacz albo współwłaściciel, współużytkownik i współposiadacz.

Sekcja C to miejsce na dane identyfikacyjne podatnika oraz jego adres, a kolejna część poświęcona jest na dane o przedmiotach opodatkowania. W kolejnych rubrykach wskazuje się powierzchnię i wartość podatku za grunt lub budynek. W sekcji E oblicz ostateczną kwotę należnego podatku i wysokość rat.

Sprawdź dodatkowo: Budowa domu 2023 – formalności w 4 krokach

Podatek od nieruchomości 2024 – do kiedy należy uregulować zobowiązanie?

O ile samorządy samodzielnie ustalają stawki podatku od nieruchomości, terminy płatności są narzucone odgórnie. Do kiedy podatek od nieruchomości musi wpłynąć na konto gminy?

Osoby fizyczne opłacają podatek w czterech ratach:

 • I rata – do 15 marca;
 • II rata – do 15 maja;
 • III rata – do 15 września;
 • IV rata – do 15 listopada.

Jeżeli kwota nie przekracza 100 złotych, należy opłacić jedną ratą cały podatek od nieruchomości. Do kiedy płacimy go w takiej sytuacji? Obowiązuje termin pierwszej transzy.

Jakie są sposoby na zmniejszenie podatku od nieruchomości?

Mogłoby się wydawać, że przepisy związane z podatkiem od nieruchomości są na tyle klarowne i proste, że nie pozostawiają dużego pola manewru doradcom podatkowym. Okazuje się jednak, że istnieją pewne narzędzia, by obniżyć wysokość daniny. Jak płacić mniejszy podatek od nieruchomości? Poznaj sposoby.

 • Zweryfikuj stan faktyczny

Upewnij się, czy płacisz podatek we właściwej wysokości, za nieruchomość należącą do konkretnej kategorii. Poprawne sklasyfikowanie zasobów może prowadzić do znacznych oszczędności.

 • Oblicz powierzchnię nieruchomości

Wysokość podatku za grunty i budynki uzależniona jest od ich powierzchni. Warto pamiętać, że prawo zakłada podwójne opodatkowanie gruntu pod budynkiem. Z kolei podstawę opodatkowania budynku stanowi powierzchnia użytkowa mierzona po wewnętrznej długości ścian na każdej kondygnacji.

Firmy często popełniają błąd, wykazując do celów podatkowych powierzchnię wynikającą z dokumentacji budowlanej. Metraż może się również zmieniać na skutek remontów, stawiania lub usuwania ścianek działowych.

 • Sprawdź wysokość pomieszczeń i skosy

Na podatek wpływa również wysokość wnętrz. Jeśli pomieszczenie jest niższe niż 1,4 m, od tej powierzchni nie płaci się podatku w ogóle, jeśli zaś wysokość nie przekracza 2,2 m, płaci się 50% stawki. Przy pomiarach nie uwzględnia się nadbudówek nad dachem.

 • Zaplanuj moment powstania obowiązku podatkowego

Warto wiedzieć, że w przypadku nowych inwestycji obowiązek podatkowy rozpoczyna się 1 stycznia po roku, w którym zakończyła się budowa lub rozpoczęło użytkowanie. Oznacza to, że odpowiednio planując ten dzień, możesz zyskać nawet rok nieopodatkowanego korzystania z budynku lub budowli.

Jakie są sposoby na uniknięcie podatku od nieruchomości?

Czy można w ogóle nie płacić podatku od nieruchomości? Pole manewru nie jest szerokie, ale można wskazać kilka takich sytuacji.

 • Odpowiednia klasyfikacja

Prawo jasno wskazuje nieruchomości, które są zwolnione z podatku. Zadbaj o odpowiednią klasyfikację twojej własności. Pewne pole manewru stwarza również definicja budynku – obiekt bez dachu lub ścian jest wyłączony z opodatkowania. Warto więc łącznik między domem a garażem zastąpić chociażby wiatą.

 • Usunięcie niepotrzebnych budynków

Jeśli jesteś właścicielem nieprzydatnych lub popadających w ruinę budynków, rozważ ich wyburzenie. Zły stan techniczny nie jest powodem do uniknięcia podatku, natomiast osiągniesz ten cel dzięki decyzji nadzoru budowlanego nakazującego rozbiórkę.

To może Cię zaciekawić: Podatek od deszczu 2023 – czym jest i o ile wzrośnie podatek od deszczu w 2023 roku?

Ile wynosi kara za niezapłacony podatek od nieruchomości?

Jeśli nie wywiążesz się z wyżej opisanego obowiązku, konsekwencję stanowić będzie kara za niezapłacony podatek od nieruchomości. Zgłoszenie po terminie również ma podobne skutki. W obu przypadkach narastają odsetki w wysokości 8% w stosunku rocznym. Im wyższy podatek i dłuższa zwłoka, tym wyższe koszty. Ostateczną groźbą jest wszczęcie egzekucji.

Jeśli nie dopełniłeś obowiązku i boisz się kary, rozwiązaniem jest czynny żal. Podatek od nieruchomości będzie musiał wówczas zostać wcześniej zapłacony, jednak bez odsetek. 

Podatek od nieruchomości 2023 – co się zmieni w ustawie?

Nowy podatek od nieruchomości to tylko jedna z nowości wynikających z nowelizacji przepisów. Odświeżona ustawa doprecyzowała zakresy zwolnienia z podatku od gruntów kolejowych. 

Bardzo ważne jest także wykluczenie możliwości zwolnienia z podatku w przypadku gruntów zajętych na prowadzenie innej działalności niż wykonywanie zadań zarządcy lub operatora obiektu infrastruktury. Te przepisy pozwalają wyeliminować część nadużyć.

Podatek od nieruchomości – o czym jeszcze warto pamiętać?

Jeżeli zależy ci na terminowej zapłacie podatku od nieruchomości, księgowanie ma kluczowe znaczenie. Zwróć na to uwagę, wykonując przelew, aby nie zapłacić niepotrzebnej kary. W przypadku podatku od nieruchomości przedawnienie następuje po 5 latach.

Jeśli szukasz sposobów na oszczędności i dokładnie weryfikujesz metraż czy klasyfikację nieruchomości, pamiętaj, że wysokość podatku od nieruchomości części wspólne powiększają: do daniny jest doliczana odpowiednia kwota, zwykle w wysokości odpowiadającej udziałowi w tej części.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Kredyty i finansowanie
kredyt na start stosy monety na tle małych modeli domów
Kredyty i finansowanie
kredyt na start stosy monety na tle małych modeli domów

Nowości w tej kategorii

Podatki, ulgi i dopłaty
dopłaty do budowy domu w 2023 roku
04.09.2023 r. Wojciech Rynkowski

Jakie dopłaty do budowy i wyposażenia domu możemy otrzymać w 2024 roku?

Budowa domu stanowi jedno z najważniejszych przedsięwzięć w życiu, które wyma...

Podatki, ulgi i dopłaty
Co wiemy po pierwszych tygodniach programu Mój Prąd 5.0?
30.05.2023 r. Wojciech Rynkowski

Co wiemy po pierwszych pięciu tygodniach funkcjonowania programu Mój Prąd 5.0?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło podsumowanie pierwszych pięciu...

Podatki, ulgi i dopłaty
Program Mój prąd 5.0
20.04.2023 r. Wojciech Rynkowski

Program Mój Prąd 5.0 – jak uzyskać nawet 58 000 zł dotacji?

Już od 22 kwietnia 2023 rozpoczyna się kwalifikacja wniosków do rządowego programu Mój Prąd 5.0, który przewiduje dotacje...

Podatki, ulgi i dopłaty
Czy zamrożenie cen prądu się opłaca?
25.10.2022 r. Jan Susmaga

Ile oszczędności przyniesie nam zamrożenie cen prądu do limitu 2000 kWh?

Sejm zadecydował. Receptą na konsekwencje podwyżek prądu w 2022 roku i progno...

Podatki, ulgi i dopłaty
dopłaty do budowy domu w 2023 roku
04.09.2023 r. Wojciech Rynkowski

Jakie dopłaty do budowy i wyposażenia domu możemy otrzymać w 2024 roku?

Budowa domu stanowi jedno z najważniejszych przedsięwzięć w życiu, które wyma...

Podatki, ulgi i dopłaty
Co wiemy po pierwszych tygodniach programu Mój Prąd 5.0?
30.05.2023 r. Wojciech Rynkowski

Co wiemy po pierwszych pięciu tygodniach funkcjonowania programu Mój Prąd 5.0?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło podsumowanie pierwszych pięciu...

Podatki, ulgi i dopłaty
Program Mój prąd 5.0
20.04.2023 r. Wojciech Rynkowski

Program Mój Prąd 5.0 – jak uzyskać nawet 58 000 zł dotacji?

Już od 22 kwietnia 2023 rozpoczyna się kwalifikacja wniosków do rządowego programu Mój Prąd 5.0, który przewiduje dotacje...

Podatki, ulgi i dopłaty
Czy zamrożenie cen prądu się opłaca?
25.10.2022 r. Jan Susmaga

Ile oszczędności przyniesie nam zamrożenie cen prądu do limitu 2000 kWh?

Sejm zadecydował. Receptą na konsekwencje podwyżek prądu w 2022 roku i progno...

REKLAMA
Zamknij