Setki projektów w NAJLEPSZYCH cenach!

Koniec oferty za:

00godz.

00min.

00sek.

Sprawdź

Projekty domów - szukasz wymarzonego?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Inspektor nadzoru budowlanego - jakie są jego obowiązki podczas budowy domu?

Inspektor nadzoru budowlanego - czym się zajmuje?

Jeśli podjąłeś decyzję o budowie domu, to prędzej czy później spotkasz się z inspektorem nadzoru budowlanego. To właśnie on czuwa nad tym, aby budowa odbywała się zgodnie z prawem i standardami bezpieczeństwa. Jakie są dokładnie jego obowiązki i uprawnienia? Czy inspektor nadzoru budowlanego ma prawo wstrzymać prace budowlane, a jeśli tak to z jakich powodów?

Inspektor nadzoru budowlanego to funkcja niezwykle odpowiedzialna, która wymaga jednocześnie posiadania odpowiednich uprawnień. Najczęściej wiąże się to z ukończeniem konkretnego kierunku studiów i zrealizowania dodatkowych szkoleń. 

Kim jest inspektor nadzoru budowlanego?

Inspektor nadzoru budowlanego sprawuje nadzór budowlany i jednocześnie współpracuje z organami kontroli państwowej. Co więcej, wyróżnia się kilka stanowisk, które sprawiają ów nadzór. Będzie to powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Niemniej, przy budowie domu spotkasz się jedynie z pierwszym z nich. To właśnie powiatowy inspektor nadzoru budowlanego zajmuje się bowiem kontrolą obiektów budowlanych, które stawiane są w celach mieszkalnych. 

Najprościej mówiąc inspektor nadzoru budowlanego to osoba, która może wejść na budowę i dokonać kontroli prac budowlanych, ale i dokumentacji budowlanej. Sprawdzi także projekt domu oraz niezbędne uprawnienia.

Inspektor nadzoru budowlanego - zadania i obowiązki

Na inspektorze nadzoru budowlanego ciąży wiele odpowiedzialnych zadań. Co dokładnie zalicza się do jego obowiązków? Będzie to m.in. przyjmowanie zawiadomień o  nieprawidłowości i zagrożeń w obiektach budowlanych, a następnie ich usuwanie. To właśnie inspektor nadzoru budowlanego nakłada kary na inwestora, kiedy budowa nie jest realizowana zgodnie ze standardami bezpieczeństwa lub prawem budowlanym. Może jednocześnie wydać nakaz rozbiórki obiektu, gdy np. stwierdzi, że jego budowa odbywa wbrew przepisom. Inspektor budowlany bada także przyczyny wypadków na budowie. 

Inspektor nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego a kierownik budowy - czym się od siebie różnią?

Inspektor nadzoru budowlanego i kierownik budowy to dwie zupełnie inne funkcje, które nie powinny być ze sobą powiązane z uwagi na możliwy konflikt interesów. Kierownik budowy w większości przypadków reprezentuje wykonawcę, zaś inspektor inwestora.

Co więcej, inspektor nadzoru budowlanego jest urzędnikiem. Może kontrolować prace budowlane na każdym etapie i ew. zażądać wprowadzenia pewnych zmian, gdy uzna, że budowa nie spełnia określonych norm. Można zatem powiedzieć, że inspektor niejako kontroluje także kierownika budowy, który to sprawuje pieczę nad postępami prac budowlanych.

To właśnie kierownik budowy odpowiada za wszystkie zdarzenia, które mają miejsce na placu budowy. Do jego obowiązków należy m.in. organizacja pracy budowlańców czy przygotowanie dokumentacji.

Sprawdź kim są pozostali uczestnicy procesu budowlanego.

Kto powołuje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego?

W związku z tym, że inspektor nadzoru budowlanego jest urzędnikiem, musi zostać powołany na to stanowisko. Wyboru dokonuje pomiędzy kandydatami, którzy zostaną wskazani przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Co istotne, powinien wybrać minimum spośród trzech osób. Jeżeli starosta nie podejmie decyzji w ciągu 30 dni, wówczas staje się to zadaniem wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

Jakie są uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego?

Inspektor nadzoru budowlanego posiada rozbudowane uprawnienia, dlatego też jego wizyta nierzadko jest stresująca dla wykonawców, a zwłaszcza kierownika budowy. Jeśli dostrzeże pewne nieprawidłowości, to może zażądać ich usunięcia. Co więcej, ma prawo domagać się wykonania prób bądź badań, które będą wymagać odkrycia ukrytych elementów. To nadal nie wszystko. Inspektor nadzoru budowlanego może wymagać także przedstawienia ekspertyz czy dokumentów dotyczących materiałów, które zostały dopuszczone do stosowania na budowie. Sprawdzi też, czy działka jest budowlana

W sytuacji, gdy wykryje poważne zagrożenie bądź niezgodność z projektem budowlanym, wyda nakaz wstrzymania dalszych robót budowlanych. Kary inspektora nadzoru budowlanego mają także charakter pieniężny. Przy dużych błędach kwota kary może sięgać nawet 5000 złotych

Jakie błędy najczęściej wykrywa inspektor nadzoru budowlanego? Zazwyczaj jest to rozpoczęcie prac przed uprawomocnieniem się pozwolenia na budowę czy zastosowanie źle dobranych materiałów.

Inspektor nadzoru budowlanego

Za co odpowiedzialny jest inspektor nadzoru budowlanego?

Wiesz już, co może inspektor nadzoru budowlanego, warto jeszcze odpowiedzieć na pytanie, za co odpowiada. W praktyce można dojść do stwierdzenia, że odpowiedzialny jest przede wszystkim za przeprowadzenie prac budowlanych zgodnie z przepisami prawa, ale i bezpieczeństwa.

Co sprawdza inspektor nadzoru budowlanego?

  • zastosowane materiały do budowy,
  • dokumentację techniczną,
  • projekt budowlany,
  • dokumenty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Ta lista jest o wiele dłuższa. Inspektor z pewnością zweryfikuje, czy osoby pełniące funkcje kierownicze posiadają do tego odpowiednie uprawnienia. 

Co stanie się, gdy inspektor nadzoru budowlanego nie wypełni rzetelnie powierzonych mu obowiązków? W takim przypadku ponosi odpowiedzialność cywilną. W określonych przypadkach może ciążyć na nim także odpowiedzialność karna. 

Sprawdź też: Projekty architektoniczne – czym różnią się od projektów budowlanych?

Kiedy potrzebny jest inspektor nadzoru budowlanego?

Istnieją określone sytuacje, w których wizyta inspektora nadzoru budowlanego na placu budowy jest konieczna. Kiedy ma to miejsce? W przypadku budowy domu jednorodzinnego nie ma takiego obowiązku. Oczywiście inspektor może zjawić się na budowie jeśli zajdzie wątpliwość, że przebiega ona niezgodnie z prawem. Sam inwestor także może zatrudnić inspektora nadzoru budowlanego, aby zapewnić większe bezpieczeństwo. 

Kiedy inspektor nadzoru budowlanego jest wymagany? Jeśli kubatura budynku wynosi min. 2500 m3 bądź budynek cechuje się wysokim stopniem skomplikowania. W praktyce inspektor będzie zatem kontrolował bardziej złożone budowy: biurowców, bloków, a nawet dróg czy mostów. 

Inspektor nadzoru budowlanego - koszty zatrudnienia

Ile kosztuje inspektor nadzoru budowlanego? Nie ma jednolitej stawki, którą należy się kierować. Wiele zależy od tego, na jaki czas inspektor jest zatrudniony. Bez wątpienia liczyć trzeba się z wydatkiem rzędu kilku tysięcy złotych. Sama umowa o nadzór inwestorski przypomina umowę zlecenie. To strony uzts lają zatem wysokość wynagrodzenia.

Inspektor nadzoru budowlanego

Kto może pełnić obowiązki jako inspektor nadzoru budowlanego?

Jak zostać inspektorem nadzoru budowlanego? W tym celu należy uzyskać niezbędne uprawnienia z zakresu prawa budowlanego, ale i norm budowlanych obowiązujących w kraju. Podstawa to posiadanie wykształcenia technicznego (najczęściej są to studia na kierunku Budownictwo) i praktyki zawodowej.

Osoba, która chce zostać inspektorem nadzoru budowlanego, powinna także zostać członkiem izby samorządu zawodowego. Zalicza się do niej m.in. Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Wymóg konieczny to jednocześnie ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jak zdobyć uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego? Poza wykształceniem wyższym, obowiązkowa jest odbycie praktyki na budowach, której długość przewidują przepisy budowlane. 

Dlaczego nadzór budowy domu jest ważny?

Nadzór budowlany na budowie ma ogromne znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa pracujących na niej osób, jak również późniejszych domowników. Wszelkie nieprawidłowości budowlane mogą skutkować zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia. Funkcja inspektora nadzoru budowlanego jest więc bardzo odpowiedzialna.

Nadzór budowy domu jednorodzinnego to wymóg konieczny pod względem prawnym, ale jedynie w określonych przypadkach. Bardzo możliwe, że przy budowie Twojego domu nie dojdzie wcale do takiej kontroli. Nie oznacza to jednak, że nie powinieneś być do niej przygotowany.

Warto przeczytać:

  1. Jak zorganizować budowę, aby przebiegła sprawnie i szybko?
  2. Formalności związane z budową domu w 4 krokach!

Autor artykułu

Nowości w tej kategorii

Formalności budowlane
Czym jest system e-CRUB
24.08.2023 r. Wojciech Rynkowski

Czym jest system e-CRUB i jakie jest jego znaczenie w procesie budowlanym?

Postępujący proces cyfryzacji w naszym kraju obejmuje również branżę budowlan...

Formalności budowlane
projekt budowlany zamienny
27.03.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Czym jest projekt budowlany zamienny i kiedy jest potrzebny?

Zamienny projekt budowlany pozwala na doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z prawem w przypadku, w którym dopuściłeś się...

Formalności budowlane
Budowa domu kooperatywa mieszkaniowa
23.02.2023 r. Marta Kaleta-Domaradzka

Budowa domu a kooperatywa mieszkaniowa – szereg korzyści. Zobacz, co czeka na budujących od 1 marca 2023

1 marca 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy o kooperatywach mieszkaniowych...

Formalności budowlane
Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?
14.02.2023 r. Wojciech Rynkowski

Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?

Każdy, kto zaczyna budowę, staje nie tylko przed wyborem, jaki dom będzie stawiał, ale też, według jakich procedur będzie...

Formalności budowlane
Czym jest system e-CRUB
24.08.2023 r. Wojciech Rynkowski

Czym jest system e-CRUB i jakie jest jego znaczenie w procesie budowlanym?

Postępujący proces cyfryzacji w naszym kraju obejmuje również branżę budowlan...

Formalności budowlane
projekt budowlany zamienny
27.03.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Czym jest projekt budowlany zamienny i kiedy jest potrzebny?

Zamienny projekt budowlany pozwala na doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z prawem w przypadku, w którym dopuściłeś się...

Formalności budowlane
Budowa domu kooperatywa mieszkaniowa
23.02.2023 r. Marta Kaleta-Domaradzka

Budowa domu a kooperatywa mieszkaniowa – szereg korzyści. Zobacz, co czeka na budujących od 1 marca 2023

1 marca 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy o kooperatywach mieszkaniowych...

Formalności budowlane
Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?
14.02.2023 r. Wojciech Rynkowski

Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?

Każdy, kto zaczyna budowę, staje nie tylko przed wyborem, jaki dom będzie stawiał, ale też, według jakich procedur będzie...

REKLAMA
Zamknij