Setki projektów nawet -500 zł ✂️

Koniec oferty za:

0dni

00godz.

00min.

00sek.

Sprawdź

Projekty domów - szukasz wymarzonego?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Taksa notarialna - jakie są opłaty notarialne przy zakupie domu?

Taksa notarialna — jakie są opłaty notarialne przy zakupie domu?

Zakup domu to bez wątpienia czynność prawna, którą należy uwiarygodnić za pomocą aktu notarialnego. Każdorazowe skorzystanie z usług notariusza, wymaga jednak wniesienia stosownych opłat. Sprawdź, ile wynosi taksa notarialna i od czego zależy jej wysokość.

Co to jest taksa notarialna?

Zakup domu to niestety niejedyny duży wydatek, z którym przyjdzie Ci się zmierzyć. Oprócz dodatkowych kosztów kredytowych powinieneś pamiętać również o opłatach notarialnych czy tych związanych z założeniem księgi wieczystej.

Taksa notarialna to wynagrodzenie, które należy zapłacić notariuszowi za przeprowadzenie określonych czynności prawnych. Maksymalne stawki ustalone są odgórnie przez Ministra Sprawiedliwości i obowiązują na terenie całej Polski. Należy pamiętać jednak o tym, że podane wartości są graniczne i istnieje możliwość negocjowania oraz indywidualnego ustalenia poziomu taksy.

Taksa notarialna 2020 - rozporządzenie o wysokości taksy notarialnej

Taksa notarialna stawki — wysokość wynagrodzenia w dużej mierze uzależniona jest od wartości przedmiotu czynności notarialnej, co w przypadku zakupu domu czy mieszkania stanowi wartość nieruchomości. Opłata za niektóre czynności jest stała i została spisana w rozporządzenie taksa notarialna.

Taksa notarialna rozporządzenie

Maksymalna taksa notarialna została ustalona na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Taksa notarialna 2020 - stawki maksymalne

Wartość nieruchomości

Taksa notarialna

do 3 000 zł

100 zł

od 3 000 zł do 10 000 zł

100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł

od 10 000 zł do 30 000 zł

310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł

od 30 000 zł do 60 000 zł

710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

od 60 000 zł do 1 000 000 zł

1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł 

od 1 000 000 zł do 2 000 000 zł

4 770 zł + 0,2% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł

od 2 000 000 zł

6 700 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł nie więcej niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7 500 zł.

Taksa notarialna 2020 – 1/2 maksymalnej wysokości

Maksymalna stawka taksy notarialnej stanowi podstawę do obliczania ceny innych aktów notarialnych. Połowę jej wysokości należy zapłacić za sporządzenie aktu, który dokumentuje:

 • umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub zastrzeżeniem terminu;
 • umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej;
 • umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
 • umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali, lub nieruchomości bonifikaty od ceny;
 • umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka);
 • umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych;
 • umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych;
 • umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu przez spółdzielnię mieszkaniową;
 • umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych;
 • ustanowienie hipoteki (z wyjątkiem ustanowienia hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą – maksymalna stawka wynosi 1/4 stawki podstawowej);
 • przebieg licytacji lub przetargu;
 • przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej;
 • umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. nr 141, poz. 1492);
 • umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn;
 • umowę sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stanowiących odrębną nieruchomość albo budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.);
 • umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.).

To może Cię zaciekawić: Analiza MPZP – co warto sprawdzić w planie zagospodarowania przestrzennego?

Taksa notarialna 2020 – 1/4 maksymalnej wysokości

Równo 25% maksymalnej stawki będziesz musiał zapłacić za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 • ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą;
 • losowanie nagrody;
 • potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym.

Taksa notarialna 2020 – 1/10 maksymalnej wysokości

Jedna dziesiąta maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 • oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce;
 • oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut.

Od czego zależy wysokość taksy notarialnej?

Co zawiera taksa notarialna? Wysokość taksy notarialnej przede wszystkim zależy od wartości oraz rodzaju czynności. Niektóre z nich mają określoną stałą wysokość, niezależną od innych czynników. Do tej grupy należą m.in.:

 • sporządzenie intercyzy - 400 zł;
 • sporządzenie testamentu - 50 zł
  • (testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł);
  • testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł;
  • odwołanie testamentu – 30 zł;
 • sporządzenie umowy zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 600 zł;
 • zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić – 60 zł;
 • zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 80 zł;
 • pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł;
 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł.

Warto pamiętać o tym, że notariusz oprócz akt notarialnych, sporządza również poświadczenia zgodności podpisu z okazanym dokumentem. Koszt takiej czynności wynosi maksymalnie 6 zł za każdą stronę.

W internecie możesz znaleźć mnóstwo narzędzi, które działają na zasadzie kalkulatora opłat. Wystarczy, że wybierzesz odpowiednią czynność prawną (np. zawarcie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, sporządzenie darowizny itd.) i określisz jej wartość, a narzędzie samo zwróci informację dotyczącą wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat notarialnych czy sądowych.

Jakie są opłaty notarialne przy zakupie domu?

Kupując dom, musisz się przygotować na wiele kosztów, których „na pierwszy rzut oka” nie widać. Niestety nie są to opłaty związane z zakupem wyposażenia do Twojego nowego mieszkania, a koszty prawne, które musisz ponieść w niedługim czasie od terminu zakupu.

Nie przegap: Opłata adiacencka - co to jest i czy opłata adiacencka jest obowiązkowa?

Ile wynosi taksa notarialna przy zakupie domu? Taksa notarialna za dom uzależniona jest od wartości nieruchomości. Poniżej przedstawiamy tabelę, w której zestawiliśmy przykładową wartość domu z maksymalną stawką taksy, którą będziesz musiał zapłacić.

Wartość nieruchomości

Taksa notarialna zakup domu — wartość netto

250 000 zł

885 zł

300 000 zł

985 zł

500 000 zł

1358 zł

1 000 000 zł

2385 zł

Dodatkowe opłaty notarialne przy zakupie nieruchomości/domu

Do dodatkowych opłat notarialnych związanych z zakupem nieruchomości, musisz doliczyć takie jak: założenie księgi wieczystej, wpis hipoteki, czy wpis prawa własności. Ich koszt wynosi tyle samo niezależnie od wartości domu. Co więcej, jeśli decydujesz się na zakup mieszkania z rynku wtórnego, czeka się zapłata sporego podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), który wynosi 2% od rynkowej wartości nieruchomości.

Przykładowa taska notarialna/opłaty notarialne związane z zakupem domu

Wysokość opłat notarialnych będzie różniła się od siebie w zależności od tego, czy zdecydujesz się na zakup nieruchomości od dewelopera (z rynku pierwotnego), czy z rynku wtórnego.

Poniżej przedstawiliśmy listę opłat związanych z zakupem domu o wartości 250 000 zł.

Rynek pierwotny

Rynek wtórny

Podatek od czynności cywilnoprawnych

0 zł

5 000 zł

Opłata notarialna

885,00 zł + VAT

885,00 zł + VAT

Założenie księgi wieczystej

60 zł

0 zł

Wpis prawa własności w księgę wieczystą

200 zł

200 zł

Wpis hipoteki zwykłej

200 zł

200 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki zwykłej

250 zł

250 zł

Razem

2 021,10 zł

6 961,10 zł

Czy do taksy notarialnej doliczany jest VAT?

Zgodnie z rozporządzeniem, maksymalna wysokość taksy podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług (obecnie wynosi 23%). Sprawdzając ceny u wybranego notariusza, warto więc dopytać czy podane stawki są cenami netto, czy brutto.

Czy można negocjować wysokość taksy notarialnej?

Wysokość taksy notarialnej, która została podana w rozporządzeniu, jest kwotą maksymalną. Oznacza to, że każda kancelaria może ustalać swoje ceny, które będą niższe od tych narzuconych przez Ministra Sprawiedliwości.

Jeśli chcesz mieć wpływ na wysokość niektórych opłat, możesz pomyśleć o tym, aby kupić dom z rynku pierwotnego (unikniesz podatku od czynności cywilnoprawnych) oraz nie korzystać z usług agencji, dzięki czemu nie będziesz zmuszony do płacenia dodatkowej prowizji.

Sprawdź dodatkowo: Podatek od nieruchomości 2020 - ile wynosi i kiedy trzeba go zapłacić?

Koszty zakupu domu — z agencją czy bez?

Poniżej znajduje się tabela, w której przedstawiamy, jak rozkładają się koszty zakupu domu w zależności od tego, czy będziesz korzystał z usług agencji nieruchomości, czy też samodzielnie znajdziesz swój wymarzony dom.

Pierwotny

Wtórny

Korzystanie z usług agencji nieruchomości

Nie

Tak

Wartość nieruchomości

400 000 zł

400 000 zł

Taksa notarialna (z VAT)

1457, 66 zł

1457, 66 zł

PCC

0 zł

8 000 zł

Założenie księgi wieczystej

60 zł

0 zł

Wpis do księgi wieczystej

200 zł

200 zł

PCC od hipoteki

19 zł

19 zł

Odpis aktu notarialnego

50 zł

50 zł

Prowizja biura nieruchomości (2% + 23% VAT)

0 zł

9 840 zł

Przyjęło się, że opłatę notarialną ponosi osoba kupująca mieszkanie czy dom. Jednak jest to niepisana zasada i strony, mogą umówić się na inny podział. Zdarzają się przypadki, w których deweloper, chcąc namówić klientów na zakup domu, zgadza się ponieść koszt opłat notarialnych.

Decydując się na zakup działki pod budowę przyszłego domu, musisz wziąć pod uwagę fakt, że taka transakcja (podobnie jak zakup domu) wiąże się z dodatkowymi opłatami. Taksa notarialna działka budowlana może wynieść tyle, ile przedstawia tabela stawek maksymalnych. Ziemia o wartości 20 000 zł będzie Cię kosztowała 310 zł opłaty stałej oraz 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł.

Sprawdź: Wycena nieruchomości - jak wygląda i ile to kosztuje?

Opłaty notarialne za zakup nieruchomości — co jeszcze warto wiedzieć?

Opłaty notarialne, które należy ponieść przy zakupie domu, uzależnione są przede wszystkim od wartości nieruchomości oraz ilości zadań, które zlecisz notariuszowi. Niektóre z nich (np. zgłoszenie wpisu do hipoteki) możesz wykonać samodzielnie, a tym samym uniknąć części kosztów.

Dodatkowo warto podjąć się negocjacji stawek lub spróbować poszukać tańszego notariusza na rynku, co również pozwoli zaoszczędzić kilkanaście złotych. Pomyśl też o rozmowie z deweloperem. Niektórzy z nich w ramach promocji, zgadzają się ponieść koszt taksy lub dzielą się jej wysokością pół na pół z kupującym.

Dowiedz się więcej: Formalności związane z budową domu w 4 krokach!

Autor artykułu

Podobne artykuły

Kredyty i finansowanie
kredyt na start stosy monety na tle małych modeli domów
Sponsorowane
pracownik termo organiki przy izolacji styropianem grafitowym
Kredyty i finansowanie
kredyt na start stosy monety na tle małych modeli domów
Sponsorowane
pracownik termo organiki przy izolacji styropianem grafitowym

Nowości w tej kategorii

Kredyty i finansowanie
kredyt na start stosy monety na tle małych modeli domów
17.05.2024 r. Wojciech Rynkowski

Czy kredyt mieszkaniowy #naStart spowoduje wzrost cen nieruchomości w 2024 roku?

Wiele osób zastanawia się, czy kredyt mieszkaniowy #naStart będzie miał taki...

Kredyty i finansowanie
kredyt na start modele domów z symbolem procentu
06.05.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Kredyt na Start – wszystko, co warto wiedzieć o nowym programie rządowym

Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt ustawy wprowadzaj...

Kredyty i finansowanie
kobieca dłoń wkładająca banknot do świnki-skarbonki
26.04.2024 r. Wojciech Rynkowski

Konto mieszkaniowe – czy to dobry sposób oszczędzania na pierwszą nieruchomość w 2024 roku?

W lipcu 2023 roku weszły w życie założenia programu Pierwsze Mieszkanie. Skła...

Koszty budowy
znak zapytania i strzałki w przeciwnych kierunkach decyzja
29.02.2024 r. Wojciech Rynkowski

Dom czy mieszkanie, czyli co będzie lepszym wyborem w 2024 roku?

Dynamiczne zmiany na rynku nieruchomości w drugiej połowie 2023 roku, które p...

Kredyty i finansowanie
kredyt na start stosy monety na tle małych modeli domów
17.05.2024 r. Wojciech Rynkowski

Czy kredyt mieszkaniowy #naStart spowoduje wzrost cen nieruchomości w 2024 roku?

Wiele osób zastanawia się, czy kredyt mieszkaniowy #naStart będzie miał taki...

Kredyty i finansowanie
kredyt na start modele domów z symbolem procentu
06.05.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Kredyt na Start – wszystko, co warto wiedzieć o nowym programie rządowym

Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt ustawy wprowadzaj...

Kredyty i finansowanie
kobieca dłoń wkładająca banknot do świnki-skarbonki
26.04.2024 r. Wojciech Rynkowski

Konto mieszkaniowe – czy to dobry sposób oszczędzania na pierwszą nieruchomość w 2024 roku?

W lipcu 2023 roku weszły w życie założenia programu Pierwsze Mieszkanie. Skła...

Koszty budowy
znak zapytania i strzałki w przeciwnych kierunkach decyzja
29.02.2024 r. Wojciech Rynkowski

Dom czy mieszkanie, czyli co będzie lepszym wyborem w 2024 roku?

Dynamiczne zmiany na rynku nieruchomości w drugiej połowie 2023 roku, które p...

REKLAMA
Zamknij