Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności

Kup projekt z rabatem i odbierz prezent 🎁

Koniec oferty za:

0dni

00godz.

00min.

00sek.

Zamów

Szukasz wymarzonego projektu domu?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Co powinien zawierać projekt budowlany domu?

Co powinien zawierać projekt budowlany domu?

Projekt budowlany to nie tylko szkic rozkładu pomieszczeń, ale także zbiór wielu potrzebnych dokumentów. Aby został uznany za ważny, powinien być sporządzony przez uprawnionego projektanta, zgodnie z zapisami Prawa budowlanego. Sprawdź, co zawiera projekt budowlany i ile kosztuje.

Projekt budowlany – co to jest?

Projekt budowlany projektu domu jednorodzinnego to dokument, który składa się z dużej ilości planów oraz szkiców, potrzebnych m.in. do uzyskania pozwolenia na budowę. O tym, co to jest projekt budowlany i jaką powinien mieć formę, w dokładny sposób opisuje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a w szczególności art. 34.

Zgodnie z Ustawą, projektem budowlanym możemy nazwać zbiór dokumentów, który przedstawia plany inwestycji budowlanej. Taki dokument zawsze powinien zostać przygotowany w czterech kopiach, na papierze w formacie A4 i ujęty w twardej oprawie.

Projekt budowlany – co powinien zawierać?

Co powinien zawierać projekt budowlany w 2021 roku? Niedawna nowelizacja wprowadziła szereg zmian, ograniczając przy tym zawartość projektu budowlanego przedstawianego do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Według nowego rozporządzenia projekt budowlany powinien składać się z trzech części:

Jednak co ciekawe, projekt techniczny nie jest konieczny do uzyskania pozwolenia. Organ, do którego składany jest wniosek, nie weryfikuje już treści samego projektu technicznego (jak miało to miejsce jeszcze do niedawna) a jedynie bada uprawnienia osoby, która go podpisała.

Z czego składa się projekt budowlany? Jak już wspomnieliśmy, najważniejszą zmianą jest podział projektu na trzy części. Szczegółowe omówienie każdej z nich znajduje się poniżej.

Co znajduje się w projekcie zagospodarowania terenu działki? 

Zanim zabierzesz się za projekt budowlany samego domu, nie możesz pominąć jego otoczenia, czyli projektu zagospodarowania terenu działki pod budowę. Żeby móc prawidłowo sporządzić taki projekt, konieczne jest uzyskanie i dokładne zastosowanie się do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu. Wniosek o taką dokumentację możesz złożyć, nawet jeśli nie jesteś właścicielem działki i warto to zrobić właśnie na etapie zakupu.

Miejscowy plan zagospodarowania może bowiem istotnie wpływać nie tylko na samą możliwość budowy, ale także na to, jak budynek będzie wyglądać, w którym miejscu może stać i co prócz domu będziesz mógł wybudować na swojej działce. Jeśli dla kupowanej ziemi, nie ustalono miejscowego planu zagospodarowania, powinieneś zwrócić się do urzędu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która spełni tę samą funkcję.

Projekt zagospodarowania terenu sporządza się na mapie do celów projektowych lub mapie katastralnej w skali 1:500, lub 1:1000. Przedstawia on w formie rysunkowej:

 • wymiary całkowite działki;
 • usytuowanie projektowanego domu na działce;
 • jego odległość od granic działki;
 • główne wymiary zewnętrzne;
 • dojazd i dojście do budynku;
 • lokalizację miejsc postojowych dla samochodów;
 • umiejscowienie pojemników na odpady stałe;
 • rozmieszczenie poszczególnych obiektów znajdujących się w granicach działki.

Na rysunku musi znaleźć się także granica opracowania, granica działki, linia rozgraniczającej ulicy lub linia zabudowy. W projekcie zagospodarowania terenu wyrysowuje się również:

 • przyłącza wodne (ew. studnię);
 • kanalizacyjne (ew. szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków);
 • energetyczne;
 • gazowe;
 • w niektórych przypadkach również telekomunikacyjne.

W projekcie zagospodarowania terenu muszą znaleźć się również parametry powierzchniowe działki, takie jak jej powierzchnia całkowita, powierzchnia zabudowana, utwardzona i biologicznie czynna. Należy opisać również wprowadzone w środowisko naturalne ingerencje. Zaliczamy do nich np. wycinki drzew, sposób odprowadzenia wód opadowych, zabezpieczenia przed naruszeniem wód gruntowych oraz ewentualne zmiany poziomu działki.

Zwykle wszystkie te elementy umieszcza się na jednym rysunku w formie mapy, dużo rzadziej jest to kilka rysunków. Potrzeba stworzenia więcej niż jednej mapy zagospodarowania terenu może pojawić się, kiedy istnieje ryzyko, że na jednym rysunku projekt byłby po prostu nieczytelny. Taką sytuacją jest np. gdy na małej działce prócz domu znajduje się dużo innych elementów zabudowy i/lub mamy do czynienia z bardzo skomplikowaną siecią instalacji.

Czym jest projekt budowlany zamienny i kiedy jest potrzebny?

Projekt architektoniczno-budowlany

Drugą, ale niejednokrotnie uważaną za najważniejszą, częścią kompletnej dokumentacji projektowej jest projekt architektoniczno-budowlany. Co zawiera projekt architektoniczno-budowlany? Składa się on z części rysunkowej i opisowej. W części rysunkowej projektu znajdują się:

 • tzw. rzuty projektu budowlanego, czyli rzuty wszystkich kondygnacji nadziemnych i podziemnych obiektu, ale również fundamentów, dachu i więźby dachowej;
 • przekroje projektu budowlanego, w tym przekroje poprzeczne i podłużne, przechodzące przez istotne miejsce w budynku (zazwyczaj są to schody),

Niezbędne są również wszystkie elewacje projektu. Rysunki muszą być sporządzone w skali nie mniejszej niż 1:100, a w przypadku adaptacji lub projektu rozbudowy w skali 1:50.

Projekt budowlany powinien także zawierać informacje dotyczące rozwiązań instalacyjnych w projekcie, tzn. rysunki przebiegu instalacji wodno-kanalizacyjnej, ogrzewania, instalacji gazowej i elektrycznej. Grafiki te powinny być sporządzone w formie rzutów w skali nie mniejszej niż 1:100, a w przypadku adaptacji projektu, bądź projektu rozbudowy 1:50.

Opis części architektoniczno-budowlanej projektu musi dokładnie scharakteryzować wszystkie zastosowane w projekcie rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe oraz instalacyjne (rodzaj, układ i rozmieszczenie poszczególnych instalacji). Znajdą się tam również:

 • współczynniki izolacyjności termicznej poszczególnych warstw przegród budynku;
 • charakterystyka energetyczna obiektu z obliczonym rocznym zapotrzebowaniem na energię (podawane na 1 m2 powierzchni budynku);
 • kategoria geotechniczna;
 • posadowienie budynku.

Istotnym elementem części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego są dane liczbowe dotyczące:

W przypadku adaptacji projektu lub projektu przebudowy należy zestawić wartości liczbowe w taki sposób, by możliwe było porównanie stanu przed inwestycją i po.

Kolejnym elementem dokumentacji projektowej jest plan BIOZ, czyli sporządzona przez projektanta informacja na temat warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy. Ponadto, muszą się w nim znaleźć dokumenty potwierdzające uprawnienia oraz przynależność do Izb wszystkich projektantów obiektu.

Sprawdź: Projekty architektoniczne – czym różnią się od projektów budowlanych?

Projekt techniczny

Co powinien zawierać opis techniczny projektu budowlanego domu jednorodzinnego? Przede wszystkim muszą znaleźć się w nim projektowane rozwiązania konstrukcyjne wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Dodatkowo wszystkie opracowania techniczne w tym instalacyjne. Projekt techniczny zajmuje ok. 35% całej dokumentacji.

Projekt budowlany – jak powinien wyglądać?

Aby uzyskać pozwolenie na budowę, nie tylko należy przedłożyć projekt domu, ale także zrobić to w odpowiedniej formie. Jak ma wyglądać projekt budowlany? Zawartość projektu budowlanego jest ściśle określona w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz. 462).

Choć niektórym może się to wydawać dziwne, taki projekt powinien być przygotowany na papierze w formacie A4 i ujęty w twardej oprawie. Na stronie tytułowej projektu budowlanego, muszą znaleźć się takie informacje, jak:

 • dane dotyczące budynku i usytuowania — nazwa, adres obiektu i jego jednostka ewidencyjna;
 • obręb i numery działek ewidencyjnych pod obiekt;
 • dane i adres inwestora;
 • dane firmy deweloperskiej, biura projektowego lub projektantów – a więc imiona i nazwiska projektantów opracowujących poszczególne części projektu budowlanego wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych;
 • data opracowania i podpisy.

Jak czytać projekt budowlany? Podobne informacje będą musiały się znaleźć w tabelkach opisowych na poszczególnych stronach z rysunkami. Wszystkie grafiki oraz strony dokumentacji, obowiązkowo muszą zostać ponumerowane.

Przed złożeniem projektu budowlanego, dowiedz się, ile egzemplarzy będzie potrzebne. Najczęściej dokument musi zostać złożony w czterech kopiach.

Warto wiedzieć: Bezpieczeństwo na budowie – jak bezpiecznie zorganizować prace budowlane?

Projekt budowlany – ile kosztuje?

To, ile kosztuje projekt budowlany, w dużej mierze zależy od tego, czy powstaje na indywidualne zamówienie klienta. Taki dokument może nawet kosztować od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. W jaki sposób pracownie wyceniają projekty budowlane? Najczęściej podają koszt w przeliczeniu na metr kwadratowy. Cena za m2 wynosi wtedy od 50 do 200 zł

Projekt budowlany – kto go zatwierdza?

Kto sporządza projekt budowlany? Projekt musi zostać sporządzony tylko i wyłącznie przez projektanta, który ma odpowiednie uprawnienia budowlane. Następnie dokument zatwierdza właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej. Najczęściej jest nim starosta, a w niektórych przypadkach może być to również wojewoda.

Kiedy projekt budowlany podlega sprawdzeniu? Projekt budowlany o prostej konstrukcji (taki jak budynek jednorodzinny) co do zasady nie wymaga konsultacji ze sprawdzającym. Sprawdzaniu podlegają za to projekty dużych architektur.

Projekt budowlany – jak długo jest ważny?

Wiele osób decyduje się na zakup projektu na długo przed rozpoczęciem budowy. Warto w takiej sytuacji sprawdzić ile jest ważny dany projekt budowlany. Co do zasady, projekty nie mają określonego terminu ważności. Jeśli jednak zakupiony projekt ma już kilka lat, warto sprawdzić go i dopasować do aktualnie obowiązujących przepisów. Dla przykładu jedną ze zmian, która miała miejsce w 2021 roku, były nowe warunki techniczne określone standardem WT

Projekt budowlany a wykonawczy – czym się różnią?

Nierzadko sformułowanie projekt budowlany a projekt wykonawczy używa się zamiennie. Czy słusznie? Niekoniecznie. Projekt wykonawczy tworzony jest na podstawie projektu budowlanego i doprecyzowuje on informacje zawarte w dokumencie. W odróżnieniu od projektu budowlanego projekt wykonawczy nie jest obowiązkowy. Warto się jednak na niego zdecydować, ponieważ pozwala na weryfikację prac budowlanych w trakcie ich wykonywania.

Porada wideo odnośnie powyższego tematu:

Powyższy materiał wideo, może nie być zgodny z bieżącymi zapisami prawa budowlanego oraz aktualnymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dlatego prosimy opierać się głownie na publikacji tekstowej, która jest aktualizowana co jakiś czas.

Autor artykułu

Nowości w tej kategorii

Formalności budowlane
Czym jest system e-CRUB
24.08.2023 r. Wojciech Rynkowski

Czym jest system e-CRUB i jakie jest jego znaczenie w procesie budowlanym?

Postępujący proces cyfryzacji w naszym kraju obejmuje również branżę budowlan...

Formalności budowlane
projekt budowlany zamienny
27.03.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Czym jest projekt budowlany zamienny i kiedy jest potrzebny?

Zamienny projekt budowlany pozwala na doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z prawem w przypadku, w którym dopuściłeś się...

Formalności budowlane
Budowa domu kooperatywa mieszkaniowa
23.02.2023 r. Marta Kaleta-Domaradzka

Budowa domu a kooperatywa mieszkaniowa – szereg korzyści. Zobacz, co czeka na budujących od 1 marca 2023

1 marca 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy o kooperatywach mieszkaniowych...

Formalności budowlane
Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?
14.02.2023 r. Wojciech Rynkowski

Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?

Każdy, kto zaczyna budowę, staje nie tylko przed wyborem, jaki dom będzie stawiał, ale też, według jakich procedur będzie...

Formalności budowlane
Czym jest system e-CRUB
24.08.2023 r. Wojciech Rynkowski

Czym jest system e-CRUB i jakie jest jego znaczenie w procesie budowlanym?

Postępujący proces cyfryzacji w naszym kraju obejmuje również branżę budowlan...

Formalności budowlane
projekt budowlany zamienny
27.03.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Czym jest projekt budowlany zamienny i kiedy jest potrzebny?

Zamienny projekt budowlany pozwala na doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z prawem w przypadku, w którym dopuściłeś się...

Formalności budowlane
Budowa domu kooperatywa mieszkaniowa
23.02.2023 r. Marta Kaleta-Domaradzka

Budowa domu a kooperatywa mieszkaniowa – szereg korzyści. Zobacz, co czeka na budujących od 1 marca 2023

1 marca 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy o kooperatywach mieszkaniowych...

Formalności budowlane
Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?
14.02.2023 r. Wojciech Rynkowski

Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?

Każdy, kto zaczyna budowę, staje nie tylko przed wyborem, jaki dom będzie stawiał, ale też, według jakich procedur będzie...

Reklama
Zamknij