Projekty domów - szukasz wymarzonego?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Jakie są prawa i obowiązki kierownika budowy?

Kierownik budowy

Planujesz budowę w domu? W takim razie z pewnością wiesz, że nie może się ona rozpocząć bez kierownika budowy. Tylko, gdzie go znaleźć i w jaki sposób sprawdzić jego kompetencje? Podpowiadamy, jakie są prawa i obowiązki kierownika budowy, a także ile kosztuje jego zatrudnienie.

Ekipa budowlana najczęściej składa się z kilku członków. Przewodzi im kierownik budowy, który współpracuje z różnymi specjalistami i nadzoruje postępy prac budowlanych. Jakie uprawnienia powinna mieć osoba na tym stanowisku? I za co dokładnie odpowiada?

Kim jest kierownik budowy i na czym polega jego praca?

Kierownik budowy to osoba niezbędna na placu budowlanym. To właśnie on jest odpowiedzialny za nadzorowanie budowy i prowadzenie projektów budowlanych. Czym właściwie się zajmuje? Do jego obowiązków należy m.in.:

 • nadzorowanie personelu kontraktowego;
 • spotkania i ustalenia z podwykonawcami;
 • współpraca ze specjalistami (geodetami, architektami czy inżynierami);
 • rozwiązywanie bieżących problemów na placu budowy;
 • przygotowywanie raportów terenowych, rysunków i projektów;
 • raportowanie postępów budowy;
 • dokonywanie inspekcji bezpieczeństwa;
 • zarządzanie budową;
 • i wiele więcej.

Kierownik budowy domu jednorodzinnego czy też innej budowy, powinien mieć odpowiednie uprawnienia. Prawo budowlane jasno wskazuje, że to stanowisko może pełnić wyłącznie osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku architektonicznym albo budowlanym. Ponadto, musi ona posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych.

ofe-5847238-70518 w-70518

Jakie są prawa i obowiązki kierownika budowy?

Kierownik budowy ma zarówno prawa, jak i obowiązki, choć tych drugich przeważnie jest nieco więcej. Zacznijmy jednak od przysługujących mu praw. Zaliczyć można do nich występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych (o ile jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa lub usprawnienia procesu budowy) oraz możliwość ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

A za co odpowiada kierownik budowy? Dokładnie opisane obowiązki kierownika budowy określa Prawo budowlane. Przeczytać można w nim, że do najważniejszych obowiązków kierownika budowy należy m.in.:

 • zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi;
 • prowadzenie dokumentacji budowy;
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy;
 • koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w tym podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;
 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy,
 • uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad.

Odpowiedź na pytanie, co robi kierownik budowy, jest zatem dość rozległa. Jego obowiązki są bowiem zróżnicowane. Zakres obowiązków kierownika budowy sprowadza się zarówno do przygotowania placu budowlanego, jak i nadzorowania i raportowania postępów prac, a także zapewnienia bezpieczeństwa pracowników.

Jakie zmiany w projekcie może wprowadzić kierownik budowy?

Czy kierownik budowy może zmienić projekt budowlany? Jak się okazuje ma do tego prawo, lecz w większości przypadków musi to uzgodnić z inwestorem. Ponadto, wynikać muszą one z planowanych usprawnień budowy lub przepisów. Wyjątek stanowią tzw. zmiany nieistotne. Tutaj można wykazać się już większą dowolnością.

Jakie zmiany może wprowadzić kierownik budowy? Wśród zmian nieistotnych wymienia się, chociażby zmianę rodzaju materiału, z którego będzie wykonany dach czy też modyfikację w liczbie okien. Kierownik budowy o może nanieść zmiany nieistotne po fakcie sporządzając dokumentację powykonawczą.

Dowiedz się: jak przeprowadzić i które zmiany w gotowym projekcie są niemożliwe?

Czy kierownik budowy odpowiada za wytyczenie budynku?

Wytyczenie budynku nie jest obowiązkiem kierownika budowy. To zadanie leży po stronie uprawnionego geodety. Powinno ono przebiegać zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania. To także geodeta potwierdza wytyczenie budynku wpisem do dziennika budowy.

Co robi kierownik budowy w przypadku wypadku na budowie?

Kierownik budowy odpowiada za bezpieczeństwo na budowie. I dotyczy to każdej uprawnionej osoby, która się na niej znajdzie Co, jednak gdy dojdzie do wypadku? Co robi kierownik budowy w przypadku wypadku na budowie?

Przede wszystkim powinien podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie. Do jego obowiązków należy także udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Powinien również ustalić okoliczności wypadku, a także jego przyczyny i zastosować środki, które pozwolą zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

Przeczytaj też: jak wyglądają formalności przy budowie domu w 2022 roku?

Do jakiego etapu potrzebny jest kierownik budowy?

Wiesz już, że kierownik budowy jest niezbędny na placu budowy. Do kiedy jednak powinien być na niej obecny? Jak się okazuje, jego obecność jest wymagana aż do zakończenia budowy, przez którą rozumie się oddanie budynku do użytku.

Czy kierownik budowy musi być cały czas na budowie? Oczywiście nie oznacza to, że kierownik budowy musi przebywać na niej codziennie. Przepisy prawa nie precyzują, jak często ma on obowiązek stawiać się na budowie. Niemniej, musi starannie wykonywać swoje obowiązki.

Jakie etapy budowy odbiera kierownik budowy? W praktyce jest on obecny na każdym z etapów budowy domu.

Jak znaleźć dobrego kierownika budowy?

Znalezienie dobrego kierownika budowy może okazać się trudnym zadaniem. Wykwalifikowanych specjalistów nie ma wcale tak wielu, do tego najczęściej są oni zatrudniani przez firmy zewnętrzne do większych budów. Nie możesz jednak rozpocząć budowy bez kierownika. Gdzie go zatem szukać? Najlepiej pocztą pantoflową. Zyskasz wówczas pewność, że polecona osoba ma doświadczenie i zakończyła niejedną budowę we właściwy sposób.

Pojawia się też często pytanie, czy kierownik budowy musi mieć uprawnienia budowlane. Jak najbardziej. Uprawnienia kierownika budowy są jasno określone.

Czy kierownik budowy może być zatrudniony na umowę zlecenie?

Firmy często zastanawiają się, czy kierownik budowy może być zatrudniony na umowę zlecenie lub o dzieło. Odpowiedź brzmi jednak przecząco. Praca kierownika budowlanego nie może być świadczona na podstawie umowy o dzieło.

Ile kosztuje zatrudnienie kierownika budowy?

Trudno odpowiedzieć na pytanie, ile kosztuje kierownik budowy, ponieważ wiele zależy od zakresu obowiązków, jaki zostanie mu powierzony. Znaczenie ma także czas i wielkość budowy. Ponadto, cena kierownika budowy może być też uzależniona od regionu. Skupmy się jednak na odpowiedzi na pytanie, ile kosztuje kierownik budowy domu jednorodzinnego.

Wbrew pozorom nie jest to aż tak duży wydatek, ponieważ kierownik budowy nie musi być cały czas obecny na placu budowy. Co więcej, może on na raz zajmować się więcej niż jedną budową. Zazwyczaj koszt jego zatrudnienia wynosi od 2 do 3 tysięcy złotych za całą inwestycję. Jeśli budowa jest bardziej skomplikowana i czasochłonna, to koszt ten może sięgnąć ok. 5-6 tys. złotych.

Kierownik budowy a kierownik robót – różnice

Kierownik robót a kierownik budowy to dwie zupełnie odmienne osoby na placu budowy. Nazwa stanowiska może jednak mylić. Co zatem ich różni? Kierownik budowy jest osobą odpowiedzialną za całą budowę. Można więc powiedzieć, że to najważniejsza funkcja na placu budowy.

Kierownik robót jest zaś odpowiedzialny za konkretne powierzone mu zadania, co do których kierownik budowy nie posiada uprawnień zawodowych. Może to być na przykład wykonanie instalacji sanitarnej czy elektrycznej.

W sytuacji, gdy na budowie jest kierownik budowy i kierownik robót budowlanych, obowiązek poinformowania właściwego organu o objęciu funkcji na budowie posiada kierownik budowy.

Warto wiedzieć: jakie dane powinna zawierać tablica informacyjna budowy domu?

Czy kierownik budowy może być inspektorem nadzoru?

Czy kierownik budowy może być inspektorem nadzoru? Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, warto najpierw wyjaśnić, kim jest inspektor nadzoru.

Otóż to osoba odpowiedzialna za organizację i kierowanie pracami budowlanymi, która reprezentuje inwestora. Inspektor nadzoru ma obowiązek kontrolować realizowane roboty budowlane oraz decyzje, jakie podejmuje kierownik budowy. Już samo to rozwiewa wątpliwości dotyczące zależności między kierownikiem budowy a inspektorem nadzoru.

Jak łatwo się domyślić, łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne. W końcu kierownik budowy nie może sam siebie kontrolować i jasno wynika to z przepisów prawa budowlanego.

Czy warto zatrudnić kierownika budowy?

Polskie prawo jasno określa, kiedy należy zatrudnić kierownika budowy. Otóż jego obecność jest wymagana zawsze, gdy budowa wymaga pozwolenia. Nie ma zatem większego pola manewru pod tym względem. Jeśli budujesz dom, to nie możesz polegać wyłącznie na sobie. Musisz zatrudnić kierownika budowy, który posiada konkretne uprawnienia. Co więcej, kierownika budowy warto zatrudnić na długo przed rozpoczęciem prac. Powinien bowiem wziąć udział w przygotowaniu placu budowy.

Czy warto zatrudnić kierownika budowy? Pomijając fakt, że jest to konieczne, na pewno warto to zrobić. Kierownik budowy odpowiada za wszystkie prace, które zostaną przeprowadzone na budowie, a w razie konieczności spotka się z odpowiednimi specjalistami. Jego obecność na budowie sprawia zatem, że możesz spać spokojnie.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Kredyty i finansowanie
kredyt na start stosy monety na tle małych modeli domów
Recenzje projektów domów
ranking zestawienie efektownych domów do 100 m2
Kredyty i finansowanie
kredyt na start stosy monety na tle małych modeli domów
Recenzje projektów domów
ranking zestawienie efektownych domów do 100 m2

Nowości w tej kategorii

Formalności budowlane
Czym jest system e-CRUB
24.08.2023 r. Wojciech Rynkowski

Czym jest system e-CRUB i jakie jest jego znaczenie w procesie budowlanym?

Postępujący proces cyfryzacji w naszym kraju obejmuje również branżę budowlan...

Formalności budowlane
projekt budowlany zamienny
27.03.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Czym jest projekt budowlany zamienny i kiedy jest potrzebny?

Zamienny projekt budowlany pozwala na doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z prawem w przypadku, w którym dopuściłeś się...

Formalności budowlane
Budowa domu kooperatywa mieszkaniowa
23.02.2023 r. Marta Kaleta-Domaradzka

Budowa domu a kooperatywa mieszkaniowa – szereg korzyści. Zobacz, co czeka na budujących od 1 marca 2023

1 marca 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy o kooperatywach mieszkaniowych...

Formalności budowlane
Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?
14.02.2023 r. Wojciech Rynkowski

Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?

Każdy, kto zaczyna budowę, staje nie tylko przed wyborem, jaki dom będzie stawiał, ale też, według jakich procedur będzie...

Formalności budowlane
Czym jest system e-CRUB
24.08.2023 r. Wojciech Rynkowski

Czym jest system e-CRUB i jakie jest jego znaczenie w procesie budowlanym?

Postępujący proces cyfryzacji w naszym kraju obejmuje również branżę budowlan...

Formalności budowlane
projekt budowlany zamienny
27.03.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Czym jest projekt budowlany zamienny i kiedy jest potrzebny?

Zamienny projekt budowlany pozwala na doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z prawem w przypadku, w którym dopuściłeś się...

Formalności budowlane
Budowa domu kooperatywa mieszkaniowa
23.02.2023 r. Marta Kaleta-Domaradzka

Budowa domu a kooperatywa mieszkaniowa – szereg korzyści. Zobacz, co czeka na budujących od 1 marca 2023

1 marca 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy o kooperatywach mieszkaniowych...

Formalności budowlane
Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?
14.02.2023 r. Wojciech Rynkowski

Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?

Każdy, kto zaczyna budowę, staje nie tylko przed wyborem, jaki dom będzie stawiał, ale też, według jakich procedur będzie...

REKLAMA
Zamknij