Projekty domów - szukasz wymarzonego?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Wpis do księgi wieczystej - jak złożyć wniosek o wpis nieruchomości do księgi wieczystej po zakończeniu budowy domu?

Wpis do księgi wieczystej

Nadszedł długo wyczekiwany moment, w którym budowa Twojego domu się zakończyła? Świetnie, w końcu możesz zacząć się przeprowadzać. Nie zapomnij tylko o dopilnowaniu niezbędnych formalności. Wśród nich jeden z punktów stanowi wpis do księgi wieczystej.

Wpis do księgi wieczystej nie jest obowiązkowy, lecz w niektórych przypadkach może okazać się konieczny. Warto złożyć go nieco wcześniej, ponieważ cały proces może trwać nawet kilka miesięcy. Przeczytaj, w jakich sytuacjach dokonuje się wpisu do księgi wieczystej i co to właściwie oznacza dla Ciebie jako właściciela nieruchomości.

Co oznacza wpis do księgi wieczystej?

Księga wieczysta to rejestr publiczny, który określa stan prawny nieruchomości. Prowadzi go wydział wieczystoksięgowy sądów rejonowych. Co istotne, księgi wieczyste zakłada się dla każdego rodzaju nieruchomości, zarówno lokalowych, gruntowych czy budynkowych.

To obowiązkiem właściciela jest dopilnowanie, aby dokonać wpisu do księgi wieczystej. Z pewnością leży to w jego interesie, ponieważ prawo ujawnione w księdze wieczystej ma pierwszeństwo przed innymi prawami, które nie są ujawnione w księdze. Warto także wiedzieć, że funkcjonowanie księgi wieczystej określa ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r.

W jakich sytuacjach dokonuje się wpisu do księgi wieczystej?

Istnieje wiele sytuacji, które wiążą się z dokonaniem wpisu do księgi wieczystej. Należy do nich m.in.:

  • ustanowienie hipoteki,
  • nabycie spadku.
  • podział nieruchomości,
  • ustanowienie służebności,
  • uaktualnienia istniejącej księgi wieczystej lub jej zamknięcie,
  • sprostowanie wpisu w księdze wieczystej,
  • przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na uwadze należy mieć, że w przypadku nabycia spadku, niezbędne będzie złożenie wniosku o wpis spadkobierców do księgi wieczystej. Nie jesteś pewien, czy powinieneś dokonać wpisu do księgi wieczystej? Możesz dopytać o to notariusza. 

Czym różni się akt notarialny od wpisu do księgi wieczystej?

Akt notarialny jest dokumentem poświadczającym uregulowanie własności. Jego sporządzenie należy do podstawowych czynności po zakupie mieszkania. Jest także niezbędny aby dokonać wpisu do księgi wieczystej, np. dotyczącego ustanowienia hipoteki. W przeciwieństwie do niego księga wieczysta nie jest dokumentem, a publicznym rejestrem, w którym sprawdzić można stan prawny danej nieruchomości. 

Kiedy należy wpisać nieruchomość do księgi wieczystej?

Jeśli zakończyłeś budowę domu na działce, która jest Twoją własnością, to możesz, ale nie musisz dokonać wpisu do księgi wieczystej domu jednorodzinnego. Jeśli do działki, na której stoi dom, masz prawo użytkowania wieczystego to wówczas wpis będzie konieczny. Najlepiej zrobić, to jak najszybciej, ponieważ czas oczekiwania na wpis może się wydłużyć. 

Dowiedz się także: Formalności związane z zakończeniem budowy domu - na co należy zwrócić uwagę?

Kto dokonuje wpisu do księgi wieczystej?

Wpisu do księgi wieczystej dokonuje notariusz na zlecenie właściciela nieruchomości. Nie musi robić tego osobiście, istnieje również możliwość złożenia wniosku pocztą. Ponadto, wpis do księgi wieczystej przez notariusza może zostać dokonany nawet w tym samym dniu, co dopełniona przez niego czynność notarialna. Dokonanie wpisu do księgi wieczystej jest możliwe po uprzednim uiszczeniu stosownej opłaty. 

Kto składa wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej?

Mimo że wpisu do księgi wieczystej dokonuje notariusz, to sam wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej jest już obowiązkiem właściciela nieruchomości, czy osoby na rzecz, które ma ten wpis nastąpić. Może to być także osoba, które prawo powinno zostać ujawnione w księdze wieczystej.

Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej?

Zastanawiasz się, ile kosztuje wpis do księgi wieczystej? Nie jest to przesadnie wysoka suma. W przypadku większości spraw związanych z księgą wieczystą, opłata za wpis jest stała i ustalona odgórnie.

Co to dla Ciebie oznacza? Opłata za wpis do księgi wieczystej wynosi 200 złotych. Dotyczy to wpisu o wieczystej własności czy też użytkowania wieczystego. Koszt wpisu hipoteki do księgi wieczystej to także 200 złotych

Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej dot. innego zakresu jest już zależna od konkretnej czynności, a jej wysokość wskazana jest w ustawie.

Zobacz także: Wycena nieruchomości - jak wygląda i ile to kosztuje?

Wpis budynku do księgi wieczystej - jakie dokumenty są wymagane?

Osoba, która chce dokonać wpisu do księgi wieczystej, powinna dołączyć dokumenty, które stanowią podstawę wpisu. Co się do nich zalicza? Będzie to przede wszystkim akt notarialny, czyli dokument potwierdzający dokonanie czynności prawnej. Może to być także orzeczenie sądu bądź decyzja administracyjna. W rzadszych przypadkach wymagane może się okazać oświadczenie woli właściciela (dotyczy to wpisu prawa osobistego bądź roszczenia).

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o wpis do księgi wieczystej?

Wypełnienie wniosku o wpis do księgi wieczystej nie powinno okazać się skomplikowanym zadaniem. W tym celu należy wypełnić odpowiedni formularz, tj. KW-WPIS. Znaleźć można go między innymi w sieci.

Jak wypełnić wniosek o wpis do księgi wieczystej? Wyłącznie drukowanymi literami. Nie ma przy tym znaczenie czy wpis uzupełniony zostanie odręcznie czy na komputerze. Nie toleruje się skreśleń czy poprawek, dlatego trzeba zachować uważność. Ważna jest jeszcze jedna informacja dotycząca formularza wpisu do księgi wieczystej: wypełnić musisz wyłącznie jasne pola wniosku, a niewypełnione trzeba należy przekreślić.

Jak i gdzie złożyć wniosek o wpisanie domu do księgi wieczystej?

Wpis do księgi wieczystej powinien zostać złożony wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Jak już wiesz służy do tego formularz KW – WPIS, który otrzymasz możesz także bezpłatnie w siedzibie sądu. Konieczne jest także dokonanie stosownej opłaty zgodnie z opłatami ustalonymi dla danego rodzaju wpisu. We wniosku powinny znaleźć się wyłącznie dane zgodne ze stanem faktycznym. Sąd przeprowadzi ich kontrolę.

Kontrola sądu podczas wpisu do księgi wieczystej - na czym polega?

Po złożeniu wniosku o wpisanie domu do księgi wieczystej, sąd dokona kontroli treści, które się w nim znajdują. Zweryfikuje nie tylko treść, ale także dołączone dokumenty oraz obecną księgę wieczystą. Jeśli stwierdzi, że wniosek jest sprzeczny z księgą wieczystą, to nie dokona wpisu.

W przypadku, gdy kontrola przebiegnie pomyślnie, to dokona wpisu do księgi wieczystej, automatycznie stanie się on orzeczeniem sądu. Po dokonaniu wpisu, sąd poinformuje o tym fakcie właściciela nieruchomości.

Dowiedz się więcej: Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem budowy domu?

Jak długo trwa wpisanie nieruchomości do księgi wieczystej?

Ile się czeka na wpis do księgi wieczystej? Jak się okazuje, proces ten może zająć bardzo wiele czasu. dlatego nie ma co z tym zwlekać. Zgodnie z przepisami, czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej. wynosi od 3 do 9 miesięcy. W szczególnych przypadkach może zostać wydłużony nawet do roku. Wiele zależy w tym przypadku od miejscowości.

Długie oczekiwanie na wpis nieruchomości do księgi wieczystej - z czego to wynika?

Od czego zależy czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej? Od obłożenia sądu wnioskami tego rodzaju. Zazwyczaj dłużej będzie się zatem czekać na wpis hipoteki do księgi wieczystej w większych miastach, gdzie liczba wniosków może być znacząca.

Wydłużenie czasu oczekiwania jest także związane z wprowadzeniem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przez co sądy mają obecnie mnóstwo pracy. Rozpatrzyć muszą bowiem setki tysięcy wniosków. 

Jak przyśpieszyć dokonanie wpisu do księgi wieczystej?

Zastanawiasz się, jak przyspieszyć wpis do księgi wieczystej i czy jest to w ogóle możliwe? Jak najbardziej masz do tego prawo. W tym celu musisz jedynie złożyć do sądu rejonowego wniosku o wpis w trybie przyspieszonym. Oczywiście należy wykazać powód, dla którego pośpiech jest wskazany.

Może to być m.in. trudna sytuacja materialna (i np. wynikające z niej trudności w spłacie marży, którą naliczył bank). Największe szansę na przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej, mają sprawy, które związane są z ujawnieniem budynku w księdze wieczystej lub wykreśleniem hipoteki.

Gdzie można sprawdzić czy nieruchomość została wpisana do księgi wieczystej?

Nie jesteś pewien, czy wpis został dokonany? Nie wiesz, jak sprawdzić wpis do księgi wieczystej? Nie powinno to być trudne, o ile posiadasz numer księgi wieczystej. Wówczas wystarczy wejść na stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekw.ms.gov.pl/, a następnie znaleźć księgę, która jest prowadzona dla Twojej nieruchomości. Przeglądanie ksiąg wieczystych jest bezpłatne. O dokonaniu wpisu do księgi wieczystej poinformuje Cię także sąd. 

Odrzucenie wniosku o wpis do księgi wieczystej - co robić w takiej sytuacji?

Może się zdarzyć, że nastąpi odrzucenie wniosku o wpis do księgi wieczystej. Co możesz wówczas zrobić? Odrzucenie wniosku ma zazwyczaj miejscu w sytuacji, gdy istnieją przeszkody w jego dokonaniu.

Mogą to być np. braki formalne, wówczas należy je uzupełnić i złożyć wniosek ponownie. W odrzuceniu wniosku znajdziesz jego uzasadnienie. Najczęściej jest to brak uiszczenia stosownej opłaty. Taki błąd możesz szybko naprawić.

Warto wiedzieć: Jak wypełnić dziennik budowy domu jednorodzinnego?

Oddalenie wniosku o wpis do księgi wieczystej - to możliwe?

Wniosek o wpis do księgi wieczystej może zostać nie tylko odrzucony, ale i oddalony. Kiedy to następuje? Oddalenie wniosku o wpis do księgi wieczystej ma zazwyczaj miejsce, gdy we wniosku znajdują się błędy merytoryczne. Oddalenie nie równa się z odrzuceniem wniosku. Wniosek o wpis do księgi wieczystej zostanie rozpatrzony w innym terminie, kiedy nastąpi uzupełnienie danych. 

Co daje wpis do księgi wieczystej nowo wybudowanego domu?

Musisz wiedzieć, że prawo nie nakazuje ujawniania budynku w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, dla której księga wieczysta jest prowadzona. Nie masz zatem takiego obowiązku, mimo to zaleca się dokonanie takiego wpisu. Dlaczego?

Co daje wpis do księgi wieczystej nowo wybudowanego domu? Może okazać się konieczny, gdy chcesz zaciągnąć kredyt pod hipotekę domu. Taki wymóg przedstawia zazwyczaj bank. Co więcej, wpis domu do księgi wieczystej jest konieczny w przypadku wybudowania go na gruncie w użytkowaniu wieczystym. Taki krok pozwala uniknąć późniejszych nieporozumień prawnych. 

Nie przegap: Ubezpieczenie domu w budowie – ile kosztuje i czy warto się na nie zdecydować?

Elektroniczny wpis do księgi wieczystej - jak to zrobić?

Od 2016 roku istnieje możliwość dokonania elektronicznego wpisu do księgi wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W jaki sposób to zrobić? Należy w tym celu złożyć stosowny wniosek o elektroniczny wpis do księgi wieczystej (powinien złożyć go notariusz). Kiedy wpis zostaje umieszczony w systemie, wzmianka o nim pojawia się automatycznie w odpowiednim dziale księgi wieczystej.

Elektroniczny wpis do księgi wieczystej znacznie przyspiesza cały proces. Nie oznacza to jednak, że nie zostanie on zweryfikowany. Wpis do księgi wieczystej online wyłącza rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych. W praktyce oznacza to, że stanowi ostrzeżenie niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej ze stanem faktycznym.

Mimo że, nie istnieje prawny obowiązek dokonania wpisu do księgi wieczystej (przynajmniej w większości przypadków), to warto jednak pomyśleć o tej czynności. Od kilku lat jest to ułatwione dzięki systemowi elektronicznemu. Koszt nie jest wysoki, a jedyne formalności jakich musisz dopełnić, to wypełnienie stosownego wniosku i udanie się do notariusza.

Sprawdź: Elektroniczne księgi wieczyste – co to jest elektroniczna księga wieczysta?

Autor artykułu

Podobne artykuły

Kredyty i finansowanie
kredyt na start stosy monety na tle małych modeli domów
Sponsorowane
pracownik termo organiki przy izolacji styropianem grafitowym
Kredyty i finansowanie
kredyt na start stosy monety na tle małych modeli domów
Sponsorowane
pracownik termo organiki przy izolacji styropianem grafitowym

Nowości w tej kategorii

Formalności budowlane
Czym jest system e-CRUB
24.08.2023 r. Wojciech Rynkowski

Czym jest system e-CRUB i jakie jest jego znaczenie w procesie budowlanym?

Postępujący proces cyfryzacji w naszym kraju obejmuje również branżę budowlan...

Formalności budowlane
projekt budowlany zamienny
27.03.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Czym jest projekt budowlany zamienny i kiedy jest potrzebny?

Zamienny projekt budowlany pozwala na doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z prawem w przypadku, w którym dopuściłeś się...

Formalności budowlane
Budowa domu kooperatywa mieszkaniowa
23.02.2023 r. Marta Kaleta-Domaradzka

Budowa domu a kooperatywa mieszkaniowa – szereg korzyści. Zobacz, co czeka na budujących od 1 marca 2023

1 marca 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy o kooperatywach mieszkaniowych...

Formalności budowlane
Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?
14.02.2023 r. Wojciech Rynkowski

Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?

Każdy, kto zaczyna budowę, staje nie tylko przed wyborem, jaki dom będzie stawiał, ale też, według jakich procedur będzie...

Formalności budowlane
Czym jest system e-CRUB
24.08.2023 r. Wojciech Rynkowski

Czym jest system e-CRUB i jakie jest jego znaczenie w procesie budowlanym?

Postępujący proces cyfryzacji w naszym kraju obejmuje również branżę budowlan...

Formalności budowlane
projekt budowlany zamienny
27.03.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Czym jest projekt budowlany zamienny i kiedy jest potrzebny?

Zamienny projekt budowlany pozwala na doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z prawem w przypadku, w którym dopuściłeś się...

Formalności budowlane
Budowa domu kooperatywa mieszkaniowa
23.02.2023 r. Marta Kaleta-Domaradzka

Budowa domu a kooperatywa mieszkaniowa – szereg korzyści. Zobacz, co czeka na budujących od 1 marca 2023

1 marca 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy o kooperatywach mieszkaniowych...

Formalności budowlane
Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?
14.02.2023 r. Wojciech Rynkowski

Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?

Każdy, kto zaczyna budowę, staje nie tylko przed wyborem, jaki dom będzie stawiał, ale też, według jakich procedur będzie...

REKLAMA
Zamknij