🔥 Projekty domów taniej nawet o 500 zł i więcej!🏡Sprawdź projekty w promocji!👉

Sprawdź

Doradzamy 7 dni w tygodniu. Pon.-pt. 8-21, sob.-niedz. 9-17

Zadzwoń! 71 715 20 60 lub

Mapa ewidencyjna - czym jest i gdzie ją uzyskać?

Mapa ewidencyjna - czym jest i gdzie ją uzyskać?

Do realizacji inwestycji budowlanej będzie Ci potrzebna mapa ewidencyjna, która służy do sporządzenia innych map przez geodetę np. mapy do celów projektowych dla domu jednorodzinnego. Dowiedz się, co dokładnie znajduje się na takim dokumencie, skąd go pozyskać i ile to kosztuje.

Czym jest mapa ewidencyjna?

Mapa ewidencyjna działek to dokument przedstawiający przebieg granic nieruchomości gruntowych i usytuowanie budynków na danym terenie. Jest ona potrzebna przede wszystkim do wykonywania innych map przez geodetę, z którego usług trzeba skorzystać także przy realizacji inwestycji budowlanej.

Planując budowę własnego domu, w pierwszej kolejności musisz zakupić działkę, a potem wybrać odpowiedni projekt domu, który będzie spełniał warunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy danego terenu. Ważnym krokiem, jaki musisz wykonać, to udanie się do geodety, który powinien wykonać mapę do celów projektowych, na podstawie której architekt dokona adaptacji projektu. Do wykonania mapy do celów projektowych będzie potrzebna właśnie mapa ewidencyjna działki.

Co to jest mapa ewidencyjna? Jest to wielkoskalowa mapa kartograficzna utworzona na podstawie ewidencji gruntów i budynków zawartych w oficjalnym zbiorze Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Jest ona nazywana także mapą katastralną i jest traktowana jako uzupełnienie mapy zasadniczej danego terenu. Wraz z rejestrem gruntów, rejestrem budynków, rejestrem lokali, oraz kartoteką budynków i lokali stanowi część ogólnej ewidencji gruntów i budynków.

Zasady sprządzania map ewidencyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393).

Co wchodzi w skład prac geodezyjnych na budowie? Sprawdź!

Do czego służy mapa ewidencyjna?

Ogólnie mapa ewidencyjna gruntów i budynków służy do sporządzania innych map przez geodetę takich jak:

 • mapa do celów projektowych,
 • mapa podziałowa,
 • mapa do celów prawnych.

Najczęściej mapę ewidencyjną pozyskuje się w celu stworzenia wspomnianej wyżej mapy do celów projektowych, czyli mapy sytuacyjno-wysokościowej, która stanowi element projektu budowlanego. Służy ona także do uaktualnienia danych w mapie zasadniczej terenu. Może być również wykorzystana w sprawach dotyczących podziału działki, czyli wydzielenia z większej parceli mniejszych nieruchomości gruntowych. Ponieważ mapa ewidencyjna zawiera oznaczenia budynków i granic działki, wykorzystuje się ją również przy załatwianiu różnych formalności urzędowych np. do założenia księgi wieczystej, oznaczenia nieruchomości czy ujawnienia budynku w KW.

Treść mapy ewidencyjnej - co zawiera?

Zacznijmy od tego, jak wygląda mapa ewidencyjna. Otóż jest to dokument kartograficzny sporządzany w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 lub 1:5000. Kiedyś takie mapy były rysowane odręcznie, dzisiaj są one tworzone komputerowo z użyciem specjalistycznego oprogramowania, dlatego mają postać elektroniczną i w tej postaci są archiwizowane. Na potrzeby interesantów są one drukowane, choć można je także pozyskać w wersji elektronicznej.

A co zawiera mapa ewidencyjna? Jej treść określona jest w przepisach i obejmuje zarówno informacje przedstawione w formie rysunku, jak i w formie opisowej. Z dokumentu takiego można się dowiedzieć między innymi:

 • jak przebiegają granice państwa, jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, jednostek ewidencyjnych, obrębów, a także granice poszczególnych działek ewidencyjnych na wybranym terenie,
 • gdzie są położone i jak są oznaczone punkty graniczne,
 • jakie jest usytuowanie poszczególnych budynków i jak wyglądają ich kontury,
 • jakie są numery poszczególnych działek,
 • jak przebiegają i jakie są nazwy ulic, dróg publicznych, cieków i zbiorników wodnych.
 • mapa ewidencyjna może także informować o numerach najwyższych kondygnacji budynków naziemnych albo najniższych budynków podziemnych.

Mapa ewidencyjna - jak i gdzie ją pozyskać?

Mapa ewidencyjna potrzebna jest tylko do określonych celów, dlatego zanim zaczniesz ją załatwiać, upewnij się, że chodzi właśnie o taki dokument, a nie na przykład o mapę zasadniczą.

Ogólnie takie mapy znajdują się w bazach danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, na które składają się zasoby centralne, wojewódzkie i powiatowe. Bazy prowadzone są w sposób elektroniczny, dlatego mapy możesz obejrzeć online. Jednak do celów formalnych potrzebny będzie dokument urzędowy, czyli kopia lub wyrys mapy ewidencyjnej. Skąd wziąć taki dokument dla terenu, na którym znajduje się działka? Z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Kto wydaje mapę ewidencyjną?

Jeśli chodzi o to, kto wydaje mapę ewidencyjną, to jest to Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który działa przy Starostwie Powiatowym. Bardzo często znajduje się on w osobnym budynku niż budynek starostwa, dlatego wcześniej upewnij się, gdzie dokładnie musisz się udać po dokument. Aby go uzyskać, trzeba złożyć pisemny wniosek oraz uiścić stosowną opłatę skarbową.

Jaki jest koszt uzyskania mapy ewidencyjnej?

Oficjalną kopię lub wyrys z mapy ewidencyjnej możesz uzyskać po uiszczeniu odpowiedniej opłaty skarbowej. To, ile kosztuje mapa ewidencyjna, zależy, czy będzie ona wydana w formie papierowej czy elektronicznej, a także, czy będzie to kopia, czy wyrys.

Zwykła kopia mapy ewidencyjnej nie jest droga – jej koszt to około 9 zł. Natomiast wyrys jest znacznie droższy. Cena takiego dokumentu papierowego wynosi 110 zł, a elektronicznego 105 zł. Do powyższych opłat trzeba doliczyć opłatę skarbową za wniosek (około 5 zł).

Kopia a wyrys mapy ewidencyjnej

Kopia mapy ewidencyjnej jest wystarczająca do celów: określenia lokalizacji, wydania wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, do banku, itp. Wyrys mapy ewidencyjnej jest sporządzany z reguły dla jednej działki wraz z gruntami przyległymi i służy głównie do założenia lub dokonania wpisu w księgach wieczystych oraz do spraw sądowych.

Jak złożyć wniosek o wydanie mapy ewidencyjnej?

Wniosek o wydanie mapy ewidencyjnej należy złożyć na odpowiednim formularzu. W zależności od potrzeb może być to:

 • formularz wniosku o udostępnienie materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, a konkretnie o udostępnienie mapy ewidencyjnej lub
 • formularz wniosku o wydanie wypisu/ wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (należy w nim zaznaczyć opcję „wyrys z mapy ewidencyjnej”).

Wypełniony formularz wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty możesz złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym lub przesłać go pocztą, a nawet faksem.

Czy mapę ewidencyjną można uzyskać online?

Mapa ewidencyjna jest dostępna online – możesz ją obejrzeć na stronie Geoportal.gov.pl. Usługa jest bezpłatna. Jednak pozyskana w ten sposób mapa nie ma charakteru oficjalnego dokumentu, a więc nie może być wykorzystana do załatwienia formalności urzędowych. Z portalu możesz skorzystać, na przykład w sytuacji, gdy chcesz pozyskać informacje o działce, którą zamierzasz kupić.

Mapa ewidencyjna a zasadnicza - czym się różnią?

Podstawowym opracowaniem kartograficznym danego terenu jest mapa zasadnicza. Zawiera ona znacznie szerszy zakres informacji niż mapa ewidencyjna, ponieważ mówi także o ukształtowaniu, zagospodarowaniu i uzbrojeniu terenu. Jest ona często wymagana przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę domu lub przy sprawach o podział działki. Mapa ewidencyjna zawiera natomiast informacje dotyczące wyłącznie ewidencji gruntów i budynków na danym terenie.

Zakres treści jest zatem podstawową różnicą, jaka występuje między mapą ewidencyjną a mapą zasadniczą.

Mapa ewidencyjna - czy jest potrzebna do budowy domu?

W procesie załatwiania formalności związanych z budową domu najczęściej potrzebna jest mapa zasadnicza. Jest ona wymagana na przykład przy składaniu wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Mapa ewidencyjna z kolei będzie Ci potrzebna głównie do podziału działki, założenia KW lub uzupełnienia informacji w księdze wieczystej oraz do stworzenia mapy do celów projektowych, gdy nie ma aktualnej mapy zasadniczej.

Mapa ewidencyjna - dlaczego jest ważna w celach projektowych?

Mapa ewidencyjna służy głównie do celów projektowych. Musisz ją dostarczyć geodecie, który przeprowadzi pomiary w terenie i przygotuje aktualną mapę sytuacyjną, czyli odzwierciedlającą stan rzeczywisty. Na tej podstawie będzie zaktualizowana mapa zasadnicza terenu (zajmuje się tym Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej). Mapy zasadnicze często zawierają nieaktualne informacje, dlatego nie zawsze mogą być wykorzystane do celów projektowych.

Z kolei sporządzona przez geodetę mapa do celów projektowych będzie Ci potem potrzebna m.in. do uzyskania pozwolenia na budowę domu i musi być dołączona do projektu architektoniczno-budowlanego – także w przypadku korzystania z uproszczonej procedury zgłoszenia budowy.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Dach
Ondulina na dach
Dach
Wiatrownica
Dach
Ondulina na dach
Dach
Wiatrownica

Nowości w tej kategorii

Działka
Działka leśna – czy można wybudować dom na działce leśnej?
17 września 2021 r. Adrianna Bartusik

Działka leśna – co można postawić i czy można wybudować dom na działce leśnej?

Działka leśna może wydawać się idealnym miejscem na budowę domu. Bliskość las...

Działka
Działka rekreacyjna
24 sierpnia 2021 r. Adrianna Bartusik

Działka rekreacyjna – czym jest działka rekreacyjna i co można na niej wybudować?

Własna działka rekreacyjna może stać się dla Ciebie azylem – miejscem wypoczy...

Działka
Zabudowa zagrodowa – co to jest i jakie warunki powinna spełniać?
16 sierpnia 2021 r. Adrianna Bartusik

Zabudowa zagrodowa – czym jest zabudowa zagrodowa i jakie warunki powinna spełniać?

Zabudowa zagrodowa nie we wszystkich przepisach prawa jest definiowana jednoz...

Działka
Pompa zanurzeniowa
21 lipca 2021 r. Adrianna Bartusik

Pompa zanurzeniowa – co to jest i jak działa pompa zanurzeniowa?

Pompa zanurzeniowa, nazywana również zalewową, jest pompą ciśnieniową, pozwal...

Działka
Działka leśna – czy można wybudować dom na działce leśnej?
17 września 2021 r. Adrianna Bartusik

Działka leśna – co można postawić i czy można wybudować dom na działce leśnej?

Działka leśna może wydawać się idealnym miejscem na budowę domu. Bliskość las...

Działka
Działka rekreacyjna
24 sierpnia 2021 r. Adrianna Bartusik

Działka rekreacyjna – czym jest działka rekreacyjna i co można na niej wybudować?

Własna działka rekreacyjna może stać się dla Ciebie azylem – miejscem wypoczy...

Działka
Zabudowa zagrodowa – co to jest i jakie warunki powinna spełniać?
16 sierpnia 2021 r. Adrianna Bartusik

Zabudowa zagrodowa – czym jest zabudowa zagrodowa i jakie warunki powinna spełniać?

Zabudowa zagrodowa nie we wszystkich przepisach prawa jest definiowana jednoz...

Działka
Pompa zanurzeniowa
21 lipca 2021 r. Adrianna Bartusik

Pompa zanurzeniowa – co to jest i jak działa pompa zanurzeniowa?

Pompa zanurzeniowa, nazywana również zalewową, jest pompą ciśnieniową, pozwal...