Wybierz swój prezent do projektu 🎁

Koniec oferty za:

0dni

00godz.

00min.

00sek.

Sprawdź

Projekty domów - szukasz wymarzonego?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Czym jest mapa ewidencyjna i gdzie można ją uzyskać?

Mapa ewidencyjna

Do realizacji inwestycji budowlanej będzie Ci potrzebna mapa ewidencyjna, którą geodeta wykorzystuje do sporządzenia innych map, np. mapy do celów projektowych dla domu jednorodzinnego. Dowiedz się, co dokładnie znajduje się na takim dokumencie, skąd go pozyskać i ile to kosztuje.

Jeśli budujesz dom, musisz dopełnić wielu różnych formalności – możesz być na przykład zobligowany do uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji. Wśród gromadzonych dokumentów może znaleźć się mapa ewidencyjna. Czym ona jest? Zobacz, jakie ma znaczenie dla całego procesu budowy domu.

Czym jest mapa ewidencyjna?

Mapa ewidencyjna działek to dokument przedstawiający przebieg granic nieruchomości gruntowych i usytuowanie budynków na danym terenie. Geodeta, z którego usług należy skorzystać przy realizacji inwestycji, potrzebuje jej przede wszystkim do wykonywania innych map.

Geodeta wykona mapę do celów projektowych, na podstawie której architekt dokona adaptacji projektu. Do wykonania mapy do celów projektowych będzie potrzebna właśnie mapa ewidencyjna działki. Warto przy tym wspomnieć, że projekt domu, jaki chcesz wybudować na swojej działce, musi spełniać warunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy danego terenu.

Mapa ewidencyjna ma postać wielkoskalowej mapy kartograficznej utworzonej na podstawie ewidencji gruntów i budynków zawartej w oficjalnym zbiorze Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Jest ona nazywana także mapą katastralną i jest traktowana jako uzupełnienie mapy zasadniczej danego terenu. Wraz z rejestrem gruntów, rejestrem budynków, rejestrem lokali oraz kartoteką budynków i lokali stanowi część ogólnej ewidencji gruntów i budynków.

Zasady sporządzania map ewidencyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393).

Kopia a wyrys mapy ewidencyjnej – różnice

Kopia mapy ewidencyjnej wystarcza do określenia lokalizacji czy wydania wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także wtedy, gdy trzeba ją przekazać do banku itp. Wyrys mapy ewidencyjnej jest sporządzany z reguły dla jednej działki wraz z gruntami przyległymi i służy głównie do założenia lub dokonania wpisu w księgach wieczystych oraz do spraw sądowych.

Kopia mapy ewidencyjnej obrazuje granice państwa, jednostek zasadniczego podziału terytorialnego, jednostek ewidencyjnych, obrębów, działek oraz numerów działek. Znajdziesz na niej również kontury istniejących budynków, użytków gruntowych, a także klas gleboznawczych i ich oznaczenia. Mapy numeryczne wykonywane są w skali 1:2000, a mapy analogowe – w skali 1:5000, czyli przy kserokopii mapy ewidencyjnej.

Natomiast wyrys z mapy ewidencyjnej to odrys wykonywany z takiego dokumentu. Ma znacznie węższy zakres, bo zrobiony jest dla jednej działki lub kilku wraz z działkami przyległymi.

Dowiedz się: co wchodzi w skład prac geodezyjnych na budowie?

Do czego służy mapa ewidencyjna?

Podstawowym celem istnienia mapy ewidencyjnej gruntów i budynków jest sporządzenie na jej podstawie innych ważnych map. Geodeta na jej bazie jest w stanie przygotować:

 • mapę do celów projektowych;
 • mapę podziałową;
 • mapę do celów prawnych.

Mapę ewidencyjną najczęściej pozyskuje się po to, żeby stworzyć wspomnianą wyżej mapę do celów projektowych, czyli mapę sytuacyjno-wysokościową, która stanowi element projektu budowlanego. Służy ona także do uaktualnienia danych na mapie zasadniczej terenu. Może być również wykorzystana w sprawach dotyczących podziału działki, czyli wydzielenia z większej parceli mniejszych nieruchomości gruntowych.

Ponieważ mapa ewidencyjna zawiera oznaczenia budynków i granic działki, wykorzystuje się ją również podczas załatwiania różnych formalności urzędowych, np. do założenia księgi wieczystej, oznaczenia nieruchomości czy ujawnienia budynku w KW.

Mapa ewidencyjna z planem zagospodarowania przestrzennego potrzebna jest ponadto do kredytu. Składa się ją wraz z wnioskiem w wybranym banku. 

Kiedy będziemy załatwiać formalności związane z budową domu, najczęściej potrzebować będziemy mapy zasadniczej. Jest ona wymagana na przykład przy składaniu wniosku o ustalenie warunków zabudowy.

Mapa ewidencyjna z kolei będzie Ci potrzebna głównie do podziału działki, założenia księgi wieczystej lub uzupełnienia informacji w niej bądź też do stworzenia mapy do celów projektowych, gdy nie ma aktualnej mapy zasadniczej.

Jakie informacje zawiera mapa ewidencyjna?

Zacznijmy od tego, jak wygląda mapa ewidencyjna. Otóż jest to dokument kartograficzny sporządzany w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 lub 1:5000. Kiedyś takie mapy były rysowane odręcznie, dzisiaj są one tworzone komputerowo z użyciem specjalistycznego oprogramowania, dlatego mają postać elektroniczną i w tej postaci są archiwizowane. Na potrzeby interesantów są one drukowane, choć można je pozyskać także w wersji elektronicznej.

A co zawiera mapa ewidencyjna? Jej treść określona jest w przepisach i obejmuje zarówno informacje przedstawione w formie rysunku, jak i w formie opisowej. Z takiego dokumentu można się dowiedzieć między innymi:

 • jak przebiegają granice państwa, jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, jednostek ewidencyjnych, obrębów, a także granice poszczególnych działek ewidencyjnych na wybranym terenie;
 • gdzie są położone i jak są oznaczone punkty graniczne;
 • jakie jest usytuowanie poszczególnych budynków i jak wyglądają ich kontury;
 • jakie są numery poszczególnych działek;
 • jak przebiegają i jakie są nazwy ulic, dróg publicznych, cieków i zbiorników wodnych;
 • jakie są numery najwyższych kondygnacji budynków naziemnych albo najniższych w budynkach podziemnych.

Warto wiedzieć: jak dokonać podziału działki rolnej oraz z jakimi kosztami się to wiąże?

Jak i gdzie uzyskać mapę ewidencyjną?

Mapa ewidencyjna potrzebna jest tylko do określonych celów, dlatego zanim zaczniesz ją załatwiać, upewnij się, że chodzi właśnie o taki dokument, a nie na przykład o mapę zasadniczą. Jak zdobyć mapę ewidencyjną?

Takie mapy znajdują się w bazach danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, na które składają się zasoby centralne, wojewódzkie i powiatowe. Bazy prowadzone są w sposób elektroniczny, dlatego mapy możesz obejrzeć online. Do celów formalnych potrzebny będzie jednak dokument urzędowy, czyli kopia lub wyrys mapy ewidencyjnej.

Skąd wziąć taki dokument dla terenu, na którym znajduje się działka? Z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który mieści się przy Starostwie Powiatowym. Procedura wydania mapy wynosi około 10 dni.

Kto wydaje mapę ewidencyjną?

Jeśli chodzi o to, kto wydaje mapę ewidencyjną, to jest to Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który działa przy Starostwie Powiatowym. Bardzo często znajduje się on w innym budynku niż starostwo, dlatego wcześniej upewnij się, gdzie dokładnie musisz się udać po dokument. Aby go uzyskać, trzeba złożyć pisemny wniosek oraz uiścić stosowną opłatę skarbową.

Przeczytaj: czym jest mapa geodezyjna i jak ją czytać?

Ile kosztuje mapa ewidencyjna?

Za wydanie mapy ewidencyjnej należy uiścić opłatę. Koszt nie jest wysoki. Poniesiesz go już w momencie składania wniosku o wydanie mapy ewidencyjnej. Opłata skarbowa wynosi w takim przypadku zaledwie 5 zł.

Wszystkie aktualne stawki dotyczące udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, co jest zgodne z art. 40j ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Obowiązujące stawki opłat za udostępnienie materiałów geodezyjnych i kartograficznych na rok 2022 zostały ujęte w „Monitorze Polskim” w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 października 2021 roku (M.P.2021.964) w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 roku stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Stawki opłat wynoszą:

 • 41 zł za kopię arkusza mapy ewidencyjnej gruntów i budynków – arkusz formatu A0-79 w postaci drukowanej;
 • 38 zł za następną kopię arkusza mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, wykonywaną w ramach tego samego zamówienia – arkusz formatu A0-45 w postaci drukowanej.

Jeśli złożysz wniosek o udostępnienie mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wystawi Ci Dokument Obliczenia Opłaty. Zostanie w nim określona wysokość należnej opłaty za materiały, jakie zamówiłeś.

Jeśli we wniosku o udostępnienie mapy ewidencyjnej w rubryce „sposób udostępniania materiałów” wskażesz wysyłkę na adres, co dotyczy wyłącznie materiału w postaci nieelektronicznej, to do opłaty za zamówione materiały zostanie Ci doliczona opłata za wysyłkę pod wskazany adres.

Zgodnie z prawem musisz uiścić opłatę za udostępnienie materiałów geodezyjnych jeszcze przed ich uzyskaniem z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dopiero wtedy biuro przygotuje Ci to, co zamówiłeś.

Warto widzieć: ile kosztuje geodeta w 2022 roku?

Jak złożyć wniosek o wydanie mapy ewidencyjnej?

Wniosek o wydanie mapy ewidencyjnej należy złożyć na odpowiednim formularzu. W zależności od potrzeb może być to:

 • formularz wniosku o udostępnienie materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, a konkretnie o udostępnienie mapy ewidencyjnej;
 • formularz wniosku o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (należy w nim zaznaczyć opcję „wyrys z mapy ewidencyjnej”).

Wypełniony formularz wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty możesz złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym lub przesłać go pocztą, a nawet faksem.

Czy mapę ewidencyjną można uzyskać online?

Mapa ewidencyjna jest dostępna online – możesz ją obejrzeć na stronie geoportal.gov.pl. Usługa jest bezpłatna, dlatego szybko przejrzysz, co znajduje się na takiej mapie.

Gdzie pobrać jednak mapę, która będzie miała moc urzędową? Musisz wiedzieć, że mapa ewidencyjna pobrana z geoportal.gov.pl nie ma charakteru oficjalnego dokumentu, a więc nie może być wykorzystana do załatwienia formalności urzędowych.

Z portalu możesz skorzystać na przykład wtedy, gdy chcesz pozyskać informacje o działce, którą zamierzasz kupić. W przeciwnym wypadku powinieneś oficjalnie starać się o wydanie kopii mapy ewidencyjnej.

Mapa ewidencyjna a mapa zasadnicza – czym się różnią?

Podstawowym opracowaniem kartograficznym danego terenu jest mapa zasadnicza. Zawiera ona znacznie szerszy zakres informacji niż mapa ewidencyjna, ponieważ mówi także o ukształtowaniu, zagospodarowaniu i uzbrojeniu terenu. Jest ona często wymagana przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę domu lub przy sprawach o podział działki.

Mapa ewidencyjna zawiera natomiast informacje dotyczące wyłącznie ewidencji gruntów i budynków na danym terenie. Zakres treści jest zatem podstawową różnicą, jaka występuje między mapą zasadniczą a mapą ewidencyjną. 

Mapa ewidencyjna może być stworzona w skalach:

 • 1:5000,
 • 1:2000,
 • 1:1000,
 • 1:500.

Natomiast podstawową skalę mapy zasadniczej stanowi skala 1:500. Dodatkowo mapa zasadnicza zawiera informacje o przestrzennym usytuowaniu standardowych danych, takich jak punkty osnowy geodezyjnej, działki ewidencyjne, budynki, kontury użytków gruntowych, kontury klasyfikacyjne, budowle i urządzenia budowlane oraz inne obiekty topograficzne.

Zawiera również geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu, jego ukształtowania oraz informacje w zakresie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju. To również powoduje, że łatwiej odróżnić mapę zasadniczą od mapy ewidencyjnej.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Ocieplenie i izolacja
mężczyzna wykonuje cieplenie ścian od wewnątrz wełną mineralną
Podatki, ulgi i dopłaty
odliczenia od podatku widok formularza pit
Kredyty i finansowanie
kredyt na start stosy monety na tle małych modeli domów
Ocieplenie i izolacja
mężczyzna wykonuje cieplenie ścian od wewnątrz wełną mineralną
Podatki, ulgi i dopłaty
odliczenia od podatku widok formularza pit
Kredyty i finansowanie
kredyt na start stosy monety na tle małych modeli domów

Nowości w tej kategorii

Działka
nieduży ciek wodny przebiega przez działkę
15.05.2024 r. Daria Sicińska

Budowa domu na działce z ciekiem wodnym. O czym musisz wiedzieć?

Niejedna osoba marzy o tym, by na zakupionej działce występował strumyczek lu...

Działka
działka rekreacyjna z domkiem letniskowym i rabatami kwiatowymi
12.04.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jak urządzić działkę rekreacyjną? Porady nie tylko na wiosnę

Działka rekreacyjna to marzenie wielu osób – jak jednak ją urządzić, by jak najlepiej służyła wypoczynkowi? Aranżacja dzia...

Działka
teren na którym trwa karczowanie działki pod dom
04.04.2024 r. Daria Sicińska

Karczowanie działki pod budowę domu jednorodzinnego. Jak je wykonać i ile kosztuje?

Przed rozpoczęciem budowy domu niezbędne jest odpowiednie przygotowanie teren...

Działka
widok na osiedle domów z góry i symboliczne wykresy
29.03.2024 r. Wojciech Rynkowski

Jak będą się kształtować ceny działek budowlanych w 2024 roku?

Mieszkania i domy jednorodzinne stanowią dobra substytucyjne, bo służą zaspok...

Działka
nieduży ciek wodny przebiega przez działkę
15.05.2024 r. Daria Sicińska

Budowa domu na działce z ciekiem wodnym. O czym musisz wiedzieć?

Niejedna osoba marzy o tym, by na zakupionej działce występował strumyczek lu...

Działka
działka rekreacyjna z domkiem letniskowym i rabatami kwiatowymi
12.04.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jak urządzić działkę rekreacyjną? Porady nie tylko na wiosnę

Działka rekreacyjna to marzenie wielu osób – jak jednak ją urządzić, by jak najlepiej służyła wypoczynkowi? Aranżacja dzia...

Działka
teren na którym trwa karczowanie działki pod dom
04.04.2024 r. Daria Sicińska

Karczowanie działki pod budowę domu jednorodzinnego. Jak je wykonać i ile kosztuje?

Przed rozpoczęciem budowy domu niezbędne jest odpowiednie przygotowanie teren...

Działka
widok na osiedle domów z góry i symboliczne wykresy
29.03.2024 r. Wojciech Rynkowski

Jak będą się kształtować ceny działek budowlanych w 2024 roku?

Mieszkania i domy jednorodzinne stanowią dobra substytucyjne, bo służą zaspok...

REKLAMA
Zamknij