Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszym Serwisem. Chcielibyśmy zapewnić Państwo, że ochrona prywatności naszych Klientów jest dla nas priorytetem. Podjęliśmy wszelkie możliwe starania, aby nasze działania były zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

W niniejszej Polityce znajdą Państwo szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzany i chronimy prywatność Klientów, w tym dane osobowe pozyskane przez Serwis Extradom.pl i Aplikację Extradom. Chcemy, aby korzystanie z naszego Serwisu było dla Państwa komfortowe. W tym celu staramy się dopasować dostępne w Serwisie treści do Państwa zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Państwa przeglądarce plików cookies i im podobnych technologii. O tym jak je wykorzystujemy piszemy poniżęj.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Extradom.pl Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław, tel. 71/715 20 60, e-mail biuro@extradom.pl a także podmioty z Wirtualnej Polski czyli z grupy kapitałowej do której należy Spółka, w której skład wchodzą Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne.
Z Administratorem można się kontaktować:
- pisemnie, na adres: Extradom.pl sp. z o.o., ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław - za pomocą poczty elektronicznej, na adres iod@extradom.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować: - pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wirtualna Polska Media S.A. / Bartłomiej Dziewulski / ul. Żwirki i Wigury 16, 02 – 092 Warszawa, - za pomocą poczty elektronicznej, na adres: iodo@grupawp.pl

Kiedy i jakie dane gromadzimy?

 • 1. Serwis Extradom.pl i Aplikacja Extradom mogą gromadzić dane Użytkowników na różnych etapach korzystania z Serwisu Extradom.pl i z Aplikacji Extradom, w szczególności:
  • a) podczas rejestracji konta Użytkownika,
  • b) podczas zamawiania projektu szczegółowego, kosztów budowy lub analizy działki,
  • c) podczas transakcji zakupu projektu architektonicznego,
  • d) podczas składania przez Użytkownika zamówienia na bezpłatny katalog,
  • e) podczas kontaktu Użytkownika z Administratorem (telefonicznie, mailowo, poprzez czat),
  • f) automatycznie podczas wizyty w Serwisie Extradom.pl i w Aplikacji Extradom.
 • 2. Serwis Extradom.pl i Aplikacja Extradom gromadzą następujące dane, w tym dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, pseudonim i hasło, informacje dotyczące przeglądarki lub urządzeń używanych do korzystania z Serwisu, przeglądarka internetowa i system operacyjny.

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

 • 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na potrzeby realizacji usług świadczonych za pomocą Serwisu Extradom.pl i Aplikacji Extradom, takich jak zakup projektu architektonicznego, zamówienie katalogu, złożenie zapytania odnośnie danego projektu czy korzystanie z serwisu Mój Extradom.
 • 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być ponadto przetwarzane w celach marketingu usług własnych Administratora i jego partnerów.
 • 3. Za zgodą użytkownika dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom z branży budowlanej i finansowej celem umożliwienia zaoferowania usług związanych z budową domu.
 • 4. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych osobowych w czasie obowiązywania zgody. Z prawa do wycofania zgody mogą Państwo skorzystać wysyłając maila na adres iod@extradom.pl.
 • 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Serwis Extradom.pl i Aplikację Extradom za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz na używanie komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora oraz jego partnerów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.).
 • 6. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Z prawa tego można skorzystać wysyłając maila na adres iod@extradom.pl.
 • 7. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 • 8. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług świadczonych za pomocą Serwisu Extradom.pl i Aplikacji Extradom.

Bezpieczeństwo danych osobowych

 • 1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator przyjął Politykę ochrony danych, która kompleksowo określa zasady ochrony danych osobowych. Wdrożone zostały także procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 • 2. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji.
 • 3. Administrator dokłada należytej staranności, aby podmiotu z nim współpracujące dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 • 4. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

 • 1. Dostęp do Państwa danych osobowych mają odbiorcy, którzy pomagają nam utrzymać system teleinformatyczny, w którym prowadzone są konta Użytkowników oraz realizowane są zamówienia, którzy przekazują Państwu informacje handlowe i marketingowe, a także świadczą usługi kurierskie.
 • 2. Dostawca naszego systemu informatycznego część swoich serwerów posiada poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w USA i Kanadzie. Może się więc zdarzyć, że część Państwa danych trafi poza obszar EOG. Zadbaliśmy jednak, aby nasz dostawca dawał gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności z uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Z kolei w przypadku Kanady obowiązuje decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2001 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych.
 • 3. Wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy mający dostęp do Państwa danych osobowych zostali indywidualnie upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności naszych Klientów.

Przewarzanie Państwa danych osobowych przez Wirtualna Polska .

Wirtualna Polska przetwarza Pani/Pana dane osobowe o odwiedzanych witrynach, aplikacjach i interesujących Panią/ Pana treściach, w tym reklamowych, Pani/Pana wyszukiwania, kliknięcia, sposób korzystania z naszych Usług w celu optymalizacji i dopasowania reklam w naszych Usługach, w tym na naszych stronach Internetowych, wyboru spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych treści, wyboru spersonalizowanych treści, pomiaru wydajności reklam, pomiaru wydajności treści, stosowania badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców, opracowywania i ulepszania produktów zapewnienia bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i debugowania, obsługi technicznej wyświetlania reklam lub treści.

Ponadto Wirtualna Polska przetwarza Pani/Pana dane na potrzeby funkcji i funkcji specjalnych, które ułatwiają świadczenie dopasowanych i bezpiecznych usług, personalizację treści oraz reklamy, udostępnianie funkcji mediów społecznościowych oraz analizowanie ruchu w Internecie: dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline, łączenie różnych urządzeń, użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych, aktywne skanowanie danych o urządzeniu w celu jego identyfikacji,

Administratorami Pani/Pan danych osobowych są też partnerzy, którzy istnieją w środowisku usług Wirtualnej Polski. Współpracujemy z partnerami aby zapewnić najwyższy poziom naszych Usług, jak również realizować działania marketingowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania danych w celach reklamowych oraz możliwości wycofania zgody znajdują się tutaj. Ponadto Wirtualna Polska przetwarza Pani/Pana dane osobowe bez konieczności uzyskania Pani/Pana zgody w oparciu o uzasadniony interes. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 • 1. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego przetwarzane są dane, tj. w przypadku danych przetwarzanych w związku z:
  • a) rejestracją Użytkownika – do czasu istnienia konta;
  • b) zakupem projektu architektonicznego – przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w którym nastąpiła płatność za zamówienie;
  • c) działalnością marketingową – do czasu uzyskania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.
 • 2. Okres przechowywania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – w przypadku i zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 • 3. Po upływie okresu przechowywania danych będą one trale usunięte lub zanonimizowane.

Jakie prawa przysługują Użytkownikom?

 • 1. Mają Państwo prawo do:
  • a) dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przetwarzane przez Administratora, uzyskania ich kopii, jak również uzyskania informacji o tym, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych Administrator przetwarza dane konkretnego Użytkownika, komu są one udostępniane oraz kiedy będą usunięte),
  • b) sprostowania danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe),
  • c) uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne),
  • d) przenoszenia danych osobowych (czyli przekazania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. txt., pdf., odt., doc., rtf., jpeg., XML, JSON, CSV),
  • e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy wówczas mogli jedynie przechowywać Państwa dane osobowe),
  • f) usunięcia danych osobowych.
 • 2. Z praw, o których mowa powyżej, można skorzystać wysyłając maila na adres iod@extradom.pl.
 • 3. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).

Polityka „cookies”

 • 1. Serwis i Aplikacja zbierają w sposób automatyczny w szczególności adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego oraz informacje zawarte w plikach cookies.
 • 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 • 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • 8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu i ograniczyć ich dostępność.
 • 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Dostępne są one pod następującymi linkami:
  Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/

  Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

  Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

  Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Zmiana Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki w Serwisie.