Projekty nawet -500 zł 🌞

Koniec oferty za:

0dni

00godz.

00min.

00sek.

Sprawdź

Projekty domów - szukasz wymarzonego?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

EXTRADOM.PL

Polityka prywatności Extradom.pl

 1. Definicje    
 2. Informacje o Administratorze
 3. Dane Inspektora Ochrony Danych
 4. Jakie dane przetwarzamy?
 5. Źródła pochodzenia Danych osobowych 
 6.  W jakim celu, na jakiej podstawie i przez jaki okres przetwarzamy Twoje Dane osobowe?
 7. Odbiorcy danych
 8. Jakie prawa Ci przysługują?
 9. Dodatkowe informacje

1.    Definicje
Zależy nam na tym, aby treść Polityki była dla Ciebie zrozumiała, precyzyjna i umożliwiała właściwą interpretację, dlatego przedstawiamy słownik stosowanych w niej pojęć:

 • Administrator – podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania Twoich Danych osobowych;
 • Dane osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; w tym adresy IP urządzenia, adresy e-mail, dane o lokalizacji, identyfikatory internetowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii; 
 • Cookies – stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Usług;
 • Klienci – podmioty, które bezpośrednio lub pośrednio zlecają nam działania, w szczególności marketingowe, w środowisku naszych Usług;
 • Profilowanie – proces zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych, który polega na wykorzystaniu Twoich danych do oceny niektórych czynników charakterystycznych dla Ciebie, w szczególności do analizy lub prognozy Twoich zainteresowań albo Twoich innych zachowań, np. wiarygodności, przybliżonej lokalizacji, przemieszczania się, preferencji konsumenckich;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z jednej albo kilku Usług Extradom.pl;
 • Usługi – serwisy, aplikacje oraz usługi świadczone w tych serwisach i aplikacjach;
 • Usługi WP- usługi świadczone przez podmiot Wirtualna Polska Media S.A.;
 • Extradom.pl sp. z o.o., Extradom.pl - podmiot powiązany kapitałowo z Wirtualną Polską Holding S.A.;
 • Wirtualna Polska, WP – grupa podmiotów powiązanych kapitałowo z Wirtualną Polską Holding S.A.;
 • Zaufani Partnerzy - podmioty, z którymi Administrator współpracuje, w tym reklamodawcy, podmioty e-commerce, domy mediowe i sieci reklamowe, brokerzy i inni pośrednicy działający na rynku reklamy internetowej, agencje interaktywne specjalizujące się w marketingu internetowym, sieci reklamowe działające na rynku reklamy internetowej w technologii programmatic, podmioty świadczące usługi analityczne. Listę Zaufanych Partnerów wraz ze wskazaniem ich celów przetwarzania Twoich danych znajdziesz tutaj;
 • Zaufani Partnerzy IAB – Zaufani Partnerzy rekomendowani przez międzynarodową organizację Interactive Advertising Bureau. Listę Zaufanych Partnerów IAB znajdziesz tutaj;

Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników korzystających z Usług Extradom.pl. Polityka określa zasady przetwarzania Danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Usług. 

2.  Informacje o Administratorze
Administratorem Twoich Danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usług jest Extradom.pl. Z Administratorem można się kontaktować: 

Spółka Extradom.pl jest częścią grupy Wirtualna Polska. Z tego względu odrębnym Administratorem Twoich danych osobowych są także podmioty z Wirtualnej Polski, wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, a także Zaufani Partnerzy, którzy istnieją w środowisku naszych usług. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Wirtualną Polskę znajdziesz w Polityce Prywatności. Z Wirtualną Polską można się kontaktować: 

 • pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wirtualna Polska Media S.A. / Inspektor Ochrony Danych/ ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa
 • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: iodo@grupawp.pl 
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego holding.wp.pl/kontakt/formularz-rodo    

3. Dane Inspektora Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych zarówno dla Extradom.pl jak i dla grupy kapitałowej Wirtualnej Polski, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem: 

 • adres korespondencyjny: Extradom.pl sp. z o.o. / Oskar Cisiński / IOD / ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław 
 • e-mail:  iod@extradom.pl
 • formularz:  Wypełnij formularz

4. Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Dane osobowe, które podajesz, pozostawiasz lub do których możemy uzyskać dostęp w ramach korzystania przez Ciebie z Usług Extradom.pl, Usług WP i naszych Zaufanych Partnerów, w szczególności: 

 • dane osobowe podawane przez Użytkownika – imię, nazwisko, pseudonim, hasło , adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr PESEL, NIP, REGON, nazwa firmy, adres, kraj, miejscowość, wiek, płeć;
 • dane zbierane w związku z korzystaniem z usług, w tym związane z korzystaniem z serwisu internetowego, takie jak np. język, rodzaj przeglądarki, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, urządzenie, dostawca usług internetowych, adres IP zakończenia sieci, lokalizacja, unikalne ID nadane przez Administratora, a także zachowania i zainteresowania użytkowników, dane o profilu zainteresowań użytkowników, w tym dane dostępne w systemach reklamowych i statystycznych Extradom.pl, WP i naszych Partnerów takich jak Facebook czy Google.
 • udostępniane przez Ciebie w historii przeglądania witryn i aplikacji oraz które pozostawiasz w ramach poruszania się po Usługach Extradom.pl oraz Usługach WP (np. dane udostępnione przez Ciebie za pośrednictwem formularzy, dane o odwiedzanych witrynach, aplikacjach i interesujących Cię treściach, w tym reklamowych, Twoje wyszukiwania, kliknięcia, sposób w jaki korzystasz z Usług Extradom.pl i WP) a także dane z witryn Zaufanych Partnerów, w tym Klientów, w szczególności historie Twoich zakupów dokonywanych po kliknięciu w reklamy dostarczane Tobie w środowisku Usług Extradom.pl oraz WP , informacje przechowywane na urządzeniach końcowych z których korzystasz, w tym informacje o przeglądarce, a także dane o Twojej przybliżonej lokalizacji geograficznej, zapisane m.in. w plikach cookies, instalowanych na naszych witrynach i aplikacjach jak i na witrynach naszych Zaufanych Partnerów oraz poza Usługami Extradom.pl oraz Usługami WP. 

Pamiętaj, że podanie przez Ciebie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie (w tym także odmowa dostępu do informacji i ich przechowywania na Twoim urządzeniu, w tym z wykorzystaniem plików cookies oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz) uniemożliwi ich świadczenie, w szczególności: brak możliwości realizacji zamówienia np. projektu architektonicznego lub dodatku do tego projektu, brak możliwości założenia konta Użytkownika w serwisie; brak możliwości dostarczenia newslettera, brak możliwości wystawienia faktury i dokonania rozliczeń podatkowych, brak możliwości rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację oraz odstąpienia od umowy lub wykonania obowiązków z tego tytułu, brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie, prezentowania treści w sposób przypadkowy lub ogólny. Zakres przetwarzanych Danych osobowych może się różnić w poszczególnych Usługach Extradom.pl. 
 

5. Źródła pochodzenia Danych osobowych

 Twoje Dane osobowe mogą pochodzić w szczególności z następujących źródeł:

 • z wypełnionego przez Ciebie formularza na jednej z naszych stron internetowych,
 • z rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej lub z innych kanałów komunikacji wykorzystywanych przez Spółkę w celu realizacji usługi,
 • od podmiotów współpracujących z Administratorem, w szczególności firm z branży architektonicznej, budowlanej i finansowej oraz innych podmiotów, będących kontrahentami Administratora, a także w zakresie, w jakim jest to uzasadnione interesem Administratora.
   

6. W jakim celu, na jakiej podstawie i przez jaki okres przetwarzamy Twoje Dane osobowe?

Cel

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

Umożliwienie zawarcia oraz realizacja umów zawieranych ze Spółką np. złożonego zamówienia, w tym zamówienia projektu architektonicznego lub dodatku do tego projektu np. projektu ogrodzeń, zamówienia katalogu, zamówienia koncepcji, zamówienia adaptacji lub innego zamówienia, złożonego przez Użytkownika, w tym m.in. rozliczenie płatności, skompletowanie zamówienia, nadanie przesyłki, kontakt w sprawach dotyczących zamówienia

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy

Przez okres niezbędny do realizacji złożonego zamówienia

Świadczenie usługi dostępu do serwisów Spółki oraz korzystanie z ich funkcjonalności 

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy  

Przez okres korzystania z usługi 

Świadczenie usługi prowadzenia, utrzymania i obsługi konta Użytkownika w serwisach Spółki

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy , a w zakresie danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi - zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

Przez okres korzystania z usługi lub do wycofania zgody

Uczestnictwo w programie ExtradomPro

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolna zgoda

Do czasu wycofania zgody
 

Analizy i prowadzenia statystyk dotyczących aktywności (w tym nagrań rozmów telefonicznych) Użytkowników lub respondentów badań w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na analizowaniu aktywności Użytkowników oraz ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności 

Do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu

Rekrutacja do badań użyteczności serwisów Spółki serwisu oraz analiza i opracowanie pozyskanych wyników

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolna zgoda

Do czasu wycofania zgody

Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom  
i naprawianie błędów niezbędne do świadczenia Usług („zapewnienie bezpieczeństwa”)  

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO* – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa świadczonych Usług Spółki 

Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, przy czym nie dłużej niż 3 lata  

Opracowywanie i ulepszanie usług ("optymalizacja"),  
dostarczanie i prezentowanie reklam i treści, utrzymanie i wsparcie techniczne Usług, pomiary wydajności treści, Usług lub reklam, ("techniczne wykonanie Usług"), pomiary statystyczne, poznawanie odbiorców dzięki statystyce lub kombinacji danych z różnych źródeł ("statystyka"); marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora ("marketing własny")

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO* – prawnie uzasadniony interes Administratora 

Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, przy czym nie dłużej niż 3 lata  

Analizy aktywności Użytkowników i funkcjonowania serwisu, w tym ich interakcji z usługami oferowanymi za pośrednictwem serwisów Spółki, prowadzenie statystyk, aby wykryć działania niepożądane i potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wykrywania działań na szkodę administratora lub innych Użytkowników 

Do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu

Marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich ("marketing cudzy"***). Marketing cudzy obejmuje  
profilowanie** takie jak: tworzenie profilu spersonalizowanych reklam, wykorzystywanie ograniczonych danych do wyboru reklam, tworzenie profilu spersonalizowanych reklam, wykorzystanie profili do wyboru spersonalizowanych reklam, dopasowywanie Usług do potrzeb Użytkowników, tworzenie profili z myślą o personalizacji treści, wykorzystywanie profili w doborze 
spersonalizowanych treści oraz pomiar wydajności treści, pomiar wydajności reklam

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolna zgoda

Do czasu wycofania zgody

Opracowanie i udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie skierowane do Administratora

W zależności od celu nawiązania kontaktu będzie to podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie

Do czasu opracowania  
i udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie skierowane do Spółki, w przypadku zaś zgłoszeń dotyczących realizacji praw podmiotów danych 5 lat od zrealizowania lub udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie 

Obsługa (przyjmowanie, rozpatrywanie, udzielanie odpowiedzi) reklamacji Użytkownika

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolna zgoda

Przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji

Ustalanie i dochodzenia roszczeń lub obrona przed nimi (w tym z wykorzystaniem nagrań rozmów telefonicznych)

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO -prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

Do czasu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń, nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zaistniało zdarzenie mogące stanowić podstawę roszczeń

Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości polegających m.in. na konieczności wystawienia rachunku za sprzedaż towarów oraz jego archiwizowanie

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - obowiązek prawny w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków

5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, licząc od następnego roku, w którym miało zdarzenie powodującego powstanie obowiązku

Obsługa ewentualnego zwrotu - odstąpienia od umowy

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO  - realizacja obowiązku prawnego w zw. art. 27 i nast. ustawy o prawach konsumenta

Przez czas niezbędny do zakończenia obsługi zwrotu - odstąpienia od umowy

Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich  

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolna zgoda

Do czasu wycofania zgody

Obsługa żądań oraz postępowań prowadzonych przez uprawnione organy np. sądy, prokuratury, organy ścigania, urzędy które mogą dotyczyć danych użytkowników 
    

 Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - obowiązek prawny w zw. z przepisami uprawniającymi odpowiedni organ do złożenia żądania) 

Do czasu realizacji żądania 

Udostępnienie danych do innych (zasugerowanych przez Spółkę) Partnerów, co do których użytkownik wyraził zainteresowanie

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolna zgoda

Przez okres niezbędny do realizacji przekazania danych

* W odniesieniu do przetwarzania Twoich Danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes Extradom.pl, przeprowadzany jest test równowagi pomiędzy naszym uzasadnionym prawnie interesem, a Twoimi prawami. W przypadku podstawowych celów, funkcji i funkcji specjalnych jak np. zapewnienie bezpieczeństwa, optymalizacja, techniczne wykonanie Usług, statystyka Twój sprzeciw może okazać się nieskuteczny.  

** Wyświetlane treści będą profilowane z wykorzystaniem Twoich następujących danych i według następujących kryteriów: 

 • Twoja aktywność w ramach Usług Extradom.pl: historia przeglądanych stron internetowych, historia kontaktów, dane o Twojej lokalizacji.
 • Twoja aktywność i interakcje z materiałami reklamowymi;
 • Twoja przybliżona lokalizacja, wielkość miejscowości, z której pochodzisz;
 • Informacje przechowywane na Twoich urządzeniach końcowych, w szczególności takie jak rodzaj urządzenia końcowego, rodzaj przeglądarki, system operacyjny z którego korzystasz, język ustawiony w systemie operacyjnym z którego korzystasz. 

Informacje o Twoim profilu mogą być wykorzystywane do profilowania reklam i treści  w Usługach Extradom.pl, usługach WP i naszych Zaufanych Partnerów oraz poza Usługami Extradom.pl i usługami WP, w szczególności w sieciach reklamowych, które zbierają i pośredniczą w sprzedaży reklam. Sieci reklamowe zbierają dane o użytkownikach z wszystkich witryn współpracujących z tymi sieciami  i następnie wykorzystują je do wyświetlania reklam jak najlepiej dopasowanych do Twoich zainteresowań.

Dokonujemy profilowania, aby lepiej zrozumieć oczekiwania Użytkowników i dostosować wyświetlane treści materiałów komunikacyjnych i promujących towary i usługi do aktualnych potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na decyzje, a tym bardziej nie wywołując skutków prawnych i nie wpływając w inny istotny sposób na Użytkownika.

W pewnych przypadkach analiza w sposób zautomatyzowany może służyć również tworzeniu, przyznaniu, prezentowaniu i realizacji dedykowanych, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do konkretnego Użytkownika ofert, mogących wpływać na wybory Użytkownika jako konsumenta, np. bardzo korzystna, czasowa, stworzona na bazie bogatej historii zakupów oraz zachowań w serwisie ukierunkowanych na konkretne produkty oferta sprzedaży, do której nie będą mieli dostępu inni Użytkownicy.

Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Spółki oraz do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji podjętych w ramach profilowania.

Możemy też wykorzystywać Twoje dane w celu nawiązania z Tobą kontaktu telefonicznego poprzez używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących jak i w celu kontaktu mailowego oraz inną drogą elektroniczną. 

7. Odbiorcy danych

Partner

Cel

Zakres

Google LLC     
https://policies.google.com/technologies/partner-sites     
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich

Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w celu identyfikacji użytkownika na serwisie Extradom.pl - również podczas powrotu tego samego użytkownika na serwis Extradom.pl

Wybór podstawowych reklam

Reklamy mogą być wyświetlane w oparciu o oglądaną treść, używaną aplikację, przybliżoną lokalizację lub typ urządzenia na serwis Extradom.pl. Pozwala to lepiej dostosować treść reklamy do odbiorcy, moment jej wyświetlenia oraz format

Tworzenie profilu spersonalizowanych reklam

Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o serwis Extradom.pl co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych reklam, które będą stanowiły większą wartość dla użytkownika, w porównaniu do reklam wyświetlanych na podstawie ograniczonej liczby danych

Wybór spersonalizowanych reklam

Spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego historii odwiedzin i wykonanych akcji na serwisie Extradom.pl

Tworzenie profilu spersonalizowanych treści

Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o serwis Extradom.pl, co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych treści, które będą odnosiły się do dotychczasowej historii odwiedzin i zachowań na stronie

Wybór spersonalizowanych treści

Spersonalizowane treści mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego profilu zbudowanego w oparciu o historię odwiedzin i akcji na serwisie Extradom.pl

Pomiar wydajności reklam

Można zmierzyć wydajność i efektywność reklam, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących na serwisie Extradom.pl lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej

Pomiar wydajności treści

Można zmierzyć wydajność i efektywność treści, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących na serwisie Extradom.pl lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej

Stosowanie badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców

Badania rynku mogą być wykorzystywane w celu uzyskania dalszych informacji na temat odbiorców, którzy odwiedzają serwis Extradom.pl i oglądają reklamy. Pozwoli to lepiej dopasować stronę do potrzeb użytkowników oraz wyświetlać reklamy zgodne z potrzebami użytkowników

Opracowywanie i ulepszanie produktów

Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do ulepszania istniejących systemów i oprogramowania oraz opracowania nowych produktów. Na podstawie przepływu ruchu oraz jego zachowania w serwisie Extradom.pl istnieje możliwość poprawy jakości serwisu pod kątem użytkowników

Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie wirusów

Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do monitorowania i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania systemów reklamowych i procesów raportujących zachowania użytkownika wobec reklam

Wybór spersonalizowanych treści

Dane ze źródeł danych offline mogą być łączone z aktywnością użytkownika online w serwisie Extradom.pl w ramach przypisywania sprzedaży oraz jej wartości oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się w serwisie Extradom.pl

Dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline

Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się w serwisie Extradom.pl

Łączenie różnych urządzeń

Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika w serwisie Extradom.pl

Użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych

Dokładne dane geolokalizacyjne użytkownika mogą być wykorzystywane na potrzeby analiz danych demograficznych

W celu kontaktowania się z użytkownikami w celu wsparcia przy wyborze oferty projektów domów.

W zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się w serwisie Extradom.pl

Facebook, Inc     
https://www.facebook.com/about/privacy/update

Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich

Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w celu identyfikacji użytkownika w serwisie Extradom.pl - również podczas powrotu tego samego użytkownika na serwis Extradom.pl

Wybór podstawowych reklam

Reklamy mogą być wyświetlane w oparciu o oglądaną treść, używaną aplikację, przybliżoną lokalizację lub typ urządzenia w serwisie Extradom.pl. Pozwala to lepiej dostosować treść reklamy do odbiorcy, moment jej wyświetlenia oraz format

Tworzenie profilu spersonalizowanych reklam

Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o serwis Extradom.pl, co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych reklam, które będą stanowiły większą wartość dla użytkownika, w porównaniu do reklam wyświetlanych na podstawie ograniczonej liczby danych

Wybór spersonalizowanych reklam

Spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego historii odwiedzin i wykonanych akcji w serwisie Extradom.pl

Tworzenie profilu spersonalizowanych treści

Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o serwis Extradom.pl, co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych treści, które będą odnosiły się do dotychczasowej historii odwiedzin i zachowań na stronie

Wybór spersonalizowanych treści

Spersonalizowane treści mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego profilu zbudowanego w oparciu o historię odwiedzin i akcji w serwisie Extradom.pl

Pomiar wydajności reklam

Można zmierzyć wydajność i efektywność reklam, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących w serwisie Extradom.pl lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej

Pomiar wydajności treści

Można zmierzyć wydajność i efektywność treści, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących w serwisie Extradom.pl lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej

Stosowanie badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców

Badania rynku mogą być wykorzystywane w celu uzyskania dalszych informacji na temat odbiorców, którzy odwiedzają serwis Extradom.pl i oglądają reklamy. Pozwoli to lepiej dopasować stronę do potrzeb użytkowników oraz wyświetlać reklamy zgodne z potrzebami użytkowników

Opracowywanie i ulepszanie produktów

Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do ulepszania istniejących systemów i oprogramowania oraz opracowania nowych produktów. Na podstawie przepływu ruchu oraz jego zachowania w serwisie Extradom.pl istnieje możliwość poprawy jakości serwisu pod kątem użytkowników

Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie wirusów

Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do monitorowania i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania systemów reklamowych i procesów raportujących zachowania użytkownika wobec reklam.

Wybór spersonalizowanych treści

Urządzenie użytkownika może odbierać i wysyłać informacje, które umożliwiają przeglądanie reklam i treści oraz reagowanie na nie, co pozwala na zbieranie danych i dostosowywanie działań płatnych i bezpłatnych pod kątem użytkowników.

Dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline

Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na serwisie Extradiom

Łączenie różnych urządzeń

Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika w serwisie Extradom.pl

Użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych

Dokładne dane geolokalizacyjne użytkownika mogą być wykorzystywane na potrzeby analiz danych demograficznych

W celu kontaktowania się z użytkownikami w celu wsparcia przy wyborze oferty projektów domów.

W zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się w serwisie Extradom.pl

Microsoft Clarity     
https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

Analiza zachowań użytkowników

Microsoft Clarity pozwala na analizowanie zachowań w Serwisie Extradom.pl, formularzach kontaktowych i koszyku, znajdujących się w Serwisie Extradom.pl dzięki usługom, takim jak: heatmapy i nagrywanie ruchów użytkownika na stronie. Dzięki temu rozpoznajemy często wykorzystywane funkcje naszej strony i możemy je rozwijać i poprawiać

Tworzenie statystyk

W celach statystycznych analizowane są informacje dotyczące: systemu operacyjnego, przeglądarki, przychodzących i wychodzących linków, pochodzenia geograficznego, rozdzielczości ekranu, rodzaju wykorzystywanego urządzenia. Informacje te pozostają anonimowe i nie są przekazywane osobom trzecim przez nas ani przez Microsoft Clarity

Olark     
https://www.olark.com/privacy-policy

W celu kontaktowania się z użytkownikami w celu wsparcia przy wyborze oferty projektów domów.

W zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym w serwisie Extradom.pl

Salesforce UK Limited     
https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

Założenie konta użytkownika, umożliwienia rejestracji i logowania w serwisie extradom.pl.

W zakresie zbierania, zapisywania i utrwalania danych potrzebnych do rejestracji konta w celu prezentacji, realizacji i finalizacji zakupu projektu domu w serwisie Extradom.pl. Przetwarzania informacji rozliczeniowych w celu realizacji transakcji zakupionych projektów. Za zgodą dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom branży budowlanej i finansowej w celu umożliwienia zaoferowania usług związanych z budową domu

Udostępnianie danych innym podmiotom w celu realizacji zakupu projetu.

W zakresie danych rozliczeniowych oraz adresowych w celu realizacji płatności za zakup projektu na stronie Extradom.pl oraz wysyłki projektu

Kontaktowanie się z użytkownikami w celu wsparcia przy wyborze oferty projektów domów oraz produktów budowalnych i finansowych

W zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym w serwisie Extradom.pl

W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie klienta i ponownego kontaktu

Realizacja zapytania złożonego za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego w serwisie Extradom.pl oraz odpowiedź na złożone zapytanie, przedstawienie oferty projektu domu

W celu możliwości rozpatrzenia reklamacji

Przetwarzanie danych w celu rozpatrzenia reklamacji - część danych może być przetwarzana również po czasie wygaśnięcia zawartej umowy w celu dochodzenia roszczeń.

W celu dopasowania oferty do preferencji klienta i dopasowania oferty marketingowej

Marketing własny, w tym analizowanie i profilowanie danych z konta użytkownika w serwisie Extradom.pl w celach marketingu produktów i usług

Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich

Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w celu identyfikacji użytkownika na stronie Extradom.pl - również podczas powrotu tego samego użytkownika na stronę Extradom.pl

DoubleClick     
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Wybór i dostarczanie reklam, tworzenie raportów na temat reklam

Gromadzenie informacji oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu wyboru i dostarczenia użytkownikowi reklam oraz oceny dostarczania i skuteczności tych reklam. Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru reklam, przetwarzanie danych na temat wyświetlonych reklam, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z reklamą, np. klikając na reklamę albo dokonując zakupu. Nie obejmuje to Personalizacji, która obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w witrynach albo aplikacjach

Przechowywanie i dostęp do informacji

Przechowywanie informacji albo dostęp do informacji przechowywanych na urządzeniu użytkownika, w tym dostęp do identyfikatorów reklamowych, innych identyfikatorów urządzenia, wykorzystanie plików cookie oraz podobnych technologii

Personalizacja

Gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w innych witrynach albo aplikacjach. Zazwyczaj treści w witrynie lub aplikacji są wykorzystywane do wyciągania wniosków na temat zainteresowań użytkownika, które zapewniają dane na potrzeby doboru reklam lub treści w przyszłości

Wybór i dostarczanie treści, tworzenie raportów na temat treści

Gromadzenie informacji oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu wyboru i dostarczenia treści oraz oceny dostarczania i skuteczności tych treści. Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru treści, przetwarzanie danych na temat wyświetlonych treści, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z treścią, np. klikając na treść. Nie obejmuje to Personalizacji, która obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji treści lub reklam dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w witrynach albo aplikacjach

Pomiary

Gromadzenie informacji na temat wykorzystywania treści przez użytkownika oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu oceny, zrozumienia i tworzenia raportów na temat wykorzystywania usługi przez użytkownika. Nie obejmuje to Personalizacji, gromadzenia i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji treści lub reklam dla użytkownika w innych kontekstach, tj. w ramach usługi, na przykład w witrynach albo aplikacjach

Dokładne dane dotyczące lokalizacji geograficznej

Gromadzenie i obsługa dokładnych danych dotyczących lokalizacji geograficznej na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów

Wirtualna Polska     
https://holding.wp.pl/poufnosc

Wybór i dostarczanie reklam, tworzenie raportów na temat reklam

Gromadzenie informacji oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu wyboru i dostarczenia użytkownikowi reklam oraz oceny dostarczania i skuteczności tych reklam. Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru reklam, przetwarzanie danych na temat wyświetlonych reklam, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z reklamą, np. klikając na reklamę albo dokonując zakupu w serwisie Extradom.pl. Nie obejmuje to Personalizacji, która obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w witrynach albo aplikacjach

Przechowywanie i dostęp do informacji

Przechowywanie informacji albo dostęp do informacji przechowywanych na urządzeniu użytkownika, w tym dostęp do identyfikatorów reklamowych, innych identyfikatorów urządzenia, wykorzystanie plików cookie serwisu Extradom.pl oraz podobnych technologii

Personalizacja

Gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi w zakresie serwisu Extradom.pl, aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w innych witrynach albo aplikacjach. Zazwyczaj treści w witrynie lub aplikacji są wykorzystywane do wyciągania wniosków na temat zainteresowań użytkownika, które zapewniają dane na potrzeby doboru reklam lub treści w przyszłości

Wybór i dostarczanie treści, tworzenie raportów na temat treści

Gromadzenie informacji oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu wyboru i dostarczenia treści oraz oceny dostarczania i skuteczności tych treści. Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru treści, przetwarzanie danych na temat wyświetlonych treści, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z treścią, np. klikając na treść w serwisie Extradom.pl Nie obejmuje to Personalizacji, która obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji treści lub reklam dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w witrynach albo aplikacjach

Pomiary

Gromadzenie informacji na temat wykorzystywania treści przez użytkownika w serwisie Extradom.pl oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu oceny, zrozumienia i tworzenia raportów na temat wykorzystywania usługi przez użytkownika. Nie obejmuje to Personalizacji, gromadzenia i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji treści lub reklam dla użytkownika w innych kontekstach, tj. w ramach usługi, na przykład w witrynach albo aplikacjach

Zestawianie danych offline

Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się w serwisie Extradom.pl

Łączenie urządzeń

Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika w serwisie Extradom.pl

Dokładne dane dotyczące lokalizacji geograficznej

Gromadzenie i obsługa dokładnych danych dotyczących lokalizacji geograficznej na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów

Bing Ads
https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

 

 

Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich

Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w celu identyfikacji użytkownika w serwisie Extradom.pl - również podczas powrotu tego samego użytkownika na serwis Extradom.pl

Wybór podstawowych reklam

Reklamy w serwisie Extradom.pl mogą być wyświetlane w oparciu o oglądaną treść, używaną aplikację, przybliżoną lokalizację lub typ urządzenia. Pozwala to lepiej dostosować treść reklamy do odbiorcy, moment jej wyświetlenia oraz format

Tworzenie profilu spersonalizowanych reklam

Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o serwis Extradom.pl, co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych reklam, które będą stanowiły większą wartość dla użytkownika, w porównaniu do reklam wyświetlanych na podstawie ograniczonej liczby danych

Wybór spersonalizowanych reklam

Spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego historii odwiedzin i wykonanych akcji w serwisie Extradom.pl

Tworzenie profilu spersonalizowanych treści

Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o serwis Extradom.pl, co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych treści, które będą odnosiły się do dotychczasowej historii odwiedzin i zachowań na stronie

Wybór spersonalizowanych treści

Spersonalizowane treści mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego profilu zbudowanego w oparciu o historię odwiedzin i akcji w serwisie Extradom.pl

Pomiar wydajności reklam

Można zmierzyć wydajność i efektywność reklam, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących w serwisie Extradom.pl lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej

Pomiar wydajności treści

Można zmierzyć wydajność i efektywność treści, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących w serwisie Extradom.pl lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej

Stosowanie badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców

Badania rynku mogą być wykorzystywane w celu uzyskania dalszych informacji na temat odbiorców, którzy odwiedzają serwis Extradom.pl i oglądają reklamy. Pozwoli to lepiej dopasować stronę do potrzeb użytkowników oraz wyświetlać reklamy zgodne z potrzebami użytkowników

Opracowywanie i ulepszanie produktów

Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do ulepszania istniejących systemów i oprogramowania oraz opracowania nowych produktów. Na podstawie przepływu ruchu oraz jego zachowania w serwisie Extradom.pl istnieje możliwość poprawy jakości serwisu pod kątem użytkowników

Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie wirusów

Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do monitorowania i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania systemów reklamowych i procesów raportujących zachowania użytkownika wobec reklam

Wybór spersonalizowanych treści

Dane ze źródeł danych offline mogą być łączone z aktywnością użytkownika online w serwisie Extradom.pl w ramach przypisywania sprzedaży oraz jej wartości oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się w serwisie Extradom.pl

Dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline

Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się w serwisie Extradom.pl

Łączenie różnych urządzeń

Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika w serwisie Extradom.pl

Użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych

Dokładne dane geolokalizacyjne użytkownika mogą być wykorzystywane na potrzeby analiz danych demograficznych

Sketchfab Inc.     
https://sketchfab.com/privacy

Pomiary

Gromadzenie informacji na temat wykorzystywania treści przez użytkownika w narzędziu Kreator 3D bazującym na silniku Sketchfab oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu oceny, zrozumienia i tworzenia raportów na temat wykorzystywania usługi przez użytkownika. Nie obejmuje to Personalizacji, gromadzenia i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji treści lub reklam dla użytkownika w innych kontekstach, tj. w ramach usługi, na przykład w witrynach albo aplikacjach

Youtube     
https://www.youtube.com/about/policies/

Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich

Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w celu identyfikacji użytkownika w serwisie Extradom.pl - również podczas powrotu tego samego użytkownika na serwis Extradom.pl

Wybór podstawowych reklam

Reklamy mogą być wyświetlane w oparciu o oglądaną treść, używaną aplikację, przybliżoną lokalizację lub typ urządzenia. Pozwala to lepiej dostosować treść reklamy do odbiorcy, moment jej wyświetlenia oraz format.

Tworzenie profilu spersonalizowanych reklam

Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o serwis Extradom.pl, co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych reklam, które będą stanowiły większą wartość dla użytkownika, w porównaniu do reklam wyświetlanych na podstawie ograniczonej liczby danych

Wybór spersonalizowanych reklam

Spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego historii odwiedzin i wykonanych akcji w serwisie Extradom.pl

Tworzenie profilu spersonalizowanych treści

Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o serwis Extradom.pl, co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych treści, które będą odnosiły się do dotychczasowej historii odwiedzin i zachowań na stronie

Wybór spersonalizowanych treści

Spersonalizowane treści mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego profilu zbudowanego w oparciu o historię odwiedzin i akcji w serwisie Extradom.pl

Pomiar wydajności reklam

Można zmierzyć wydajność i efektywność reklam, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących w serwisie Extradom.pl lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej

Pomiar wydajności treści

Można zmierzyć wydajność i efektywność treści, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących w serwisie Extradom.pl lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej

Stosowanie badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców

Badania rynku mogą być wykorzystywane w celu uzyskania dalszych informacji na temat odbiorców, którzy odwiedzają serwis Extradom.pl i oglądają reklamy. Pozwoli to lepiej dopasować stronę do potrzeb użytkowników oraz wyświetlać reklamy zgodne z potrzebami użytkowników

Opracowywanie i ulepszanie produktów

Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do ulepszania istniejących systemów i oprogramowania oraz opracowania nowych produktów. Na podstawie przepływu ruchu oraz jego zachowania w serwisie Extradom.pl istnieje możliwość poprawy jakości serwisu pod kątem użytkowników

Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie wirusów

Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do monitorowania i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania systemów i procesów

Wybór spersonalizowanych treści

Urządzenie użytkownika może odbierać i wysyłać informacje, które umożliwiają przeglądanie reklam i treści oraz reagowanie na nie, co pozwala na zbieranie danych i dostosowywanie działań płatnych i bezpłatnych pod kątem użytkowników

Dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline

Dane ze źródeł danych offline mogą być łączone z aktywnością użytkownika online w serwisie Extradom.pl w ramach przypisywania sprzedaży oraz jej wartości

Łączenie różnych urządzeń

Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika w serwisie Extradom.pl

Użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych

Dokładne dane geolokalizacyjne użytkownika mogą być wykorzystywane na potrzeby analiz danych demograficznych

Synerise S.A.     
https://synerise.com/legal

Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich

Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w celu identyfikacji użytkownika w serwisie Extradom.pl - również podczas powrotu tego samego użytkownika na serwis Extradom.pl

Tworzenie profilu spersonalizowanych reklam

Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o serwis Extradom.pl, co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych reklam, które będą stanowiły większą wartość dla użytkownika, w porównaniu do reklam wyświetlanych na podstawie ograniczonej liczby danych

Wybór spersonalizowanych reklam

Spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego historii odwiedzin i wykonanych akcji w serwisie Extradom.pl

Tworzenie profilu spersonalizowanych treści

Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o serwis Extradom.pl, co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych treści, które będą odnosiły się do dotychczasowej historii odwiedzin i zachowań na stronie

Wybór spersonalizowanych treści

Spersonalizowane treści mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego profilu zbudowanego w oparciu o historię odwiedzin i akcji w serwisie Extradom.pl

Pomiar wydajności reklam

Można zmierzyć wydajność i efektywność reklam, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących w serwisie Extradom.pl lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane na podstawie swojej sieci reklamowej

Pomiar wydajności treści

Można zmierzyć wydajność i efektywność treści, które użytkownik widzi lub na które reaguje przy pomocy kodów śledzących w serwisie Extradom.pl

Wybór spersonalizowanych treści

Urządzenie użytkownika może odbierać i wysyłać informacje, które umożliwiają przeglądanie reklam i treści oraz reagowanie na nie, co pozwala na zbieranie danych i dostosowywanie działań płatnych i bezpłatnych pod kątem użytkowników

Dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline

Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się w serwisie Extradom.pl

Łączenie różnych urządzeń

Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika w serwisie Extradom.pl

Odbiorcami Twoich Danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie Usług Extradom i usług WP będą również Zaufani Partnerzy, w tym Klienci.

Zaufani Partnerzy przetwarzają Twoje Dane osobowe w szczególności na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Pamiętaj jednak, że w określonych przypadkach mogą przetwarzać Twoje Dane osobowe bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody. W przypadku przetwarzania Twoich Danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu naszych Zaufanych Partnerów IAB masz możliwość sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu w ustawieniach zaawansowanych. Szczegółowe cele przetwarzania Twoich Danych osobowych przez pozostałych Zaufanych Partnerów oraz sposób zakomunikowania im Twojej woli skorzystania z przysługujących Ci praw znajdziesz w politykach prywatności tych Zaufanych Partnerów.

Z przyczyn obiektywnych nie jesteśmy w stanie podać tutaj wszystkich nazw Zaufanych Partnerów, w szczególności z uwagi na brak bezpośredniej relacji z niektórymi z nich, np. gdy Klient zleca nam umieszczenie reklamy na naszych powierzchniach za pośrednictwem Zaufanego Partnera, będącego siecią reklamową.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze Spółką, w szczególności firmy z branży architektonicznej, budowlanej i finansowej. Twoje Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym Dane osobowe na zlecenie Administratora : m.in. podwykonawcom posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, dostawcom usług płatniczych, dostawcom usług IT m.in. w zakresie oprogramowania księgowego i finansowego, usług wykorzystywanych do komunikacji e-mailowej i telefonicznej w procesie obsługi oraz oprogramowania wspierającego zarządzanie zadaniami i projektami – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla świadczenia na Twoją rzecz usług, a także w zakresie, w jakim jest to uzasadnione interesem odbiorcy.

Twoje Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza EOG w szczególności, gdy:  

 • będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Twoją rzecz;  
 • jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy między Tobą a Extradom.pl;
 • wyrazisz na to uprzednią zgodę – np. zgodę na przetwarzanie Danych osobowych w celach marketingowych przez naszych Zaufanych Partnerów, pochodzących z państw trzecich.  

Przed przekazaniem Twoich Danych osobowych podmiotom mającym siedzibę w krajach trzecich weryfikujemy gwarancje wysokiego stopnia ich ochrony lub stosujemy standardowe klauzule umowne.  W określonych sytuacjach przekazanie Twoich Danych osobowych do państw trzecich może jednak wiązać się z ryzykiem z uwagi na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony poza EOG oraz brak zabezpieczeń i skutecznych środków ochrony prawnej w państwach trzecich.  

8. Jakie prawa Ci przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych osobowych przysługuje Ci następujące prawo:

 • dostępu do Twoich danych;
 • żądania sprostowania danych; 
 • do usunięcia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • do ograniczenia przetwarzania danych;
 • do wycofania zgody  - jeżeli Twoje Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.  Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • do przenoszenia Danych osobowych - jeżeli Twoje Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej Usługi;  
 • do wniesienia sprzeciwu - jeżeli Twoje Dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Po skutecznym wniesieniu sprzeciwu Twoje Dane osobowe nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania. Twoje Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu marketingu własnego po zgłoszeniu sprzeciwu.  

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej) 

9. Dodatkowe informacje

Cookies i inne podobne technologie

Extradom.pl oraz Zaufani Partnerzy zamieszczają informacje w formie plików cookies i w innej formie na urządzeniach końcowych (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskują dostęp do informacji zbieranych z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii identyfikujących urządzenia końcowe.  

Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.  

Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookies przechowywane są informacje, które często są niezbędne do prawidłowego działania witryny. W plikach cookies może być przechowywany unikalny numer, który identyfikuje urządzenie, ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celu:

 • świadczenia Usług;
 • dostosowywania zawartości Usług do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; 
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Usług, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;  
 • badań i pomiarów oglądalności naszych Usług, treści redakcyjnych w tym reklam w celu analizy, oceny, wprowadzania, ulepszania i rozwijania naszych Usług; 
 • utrzymania sesji Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • prezentacji reklam oraz realizacji ankiet, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy, a także remarketingu,  polegającego na wyświetlaniu reklam Klientów, których witryny odwiedzałeś lub których towarami lub usługami byłeś zainteresowany, np. kliknąłeś wcześniej w reklamę Klienta;
 • powiązania ze sobą wielu urządzeń należących do tego samego Użytkownika na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów opisanych powyżej.

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystujemy?

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania Usług - umożliwiające korzystanie z naszych Usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do Usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Local Storage (LS)

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii LS , zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności. Podkreślamy, że nie używamy tej technologii w celu "śledzenia" lub identyfikowania Użytkowników, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia Usług na jak najwyższym poziomie. Używamy technologii LS np. w celu zapamiętania ustawień, zachowania konfiguracji radia lub zapamiętania danych na temat zarekomendowanych wpisów.  

Web Push

Wykorzystujemy technologię Web Push, aby przekazywać Ci na bieżąco krótkie powiadomienia, w szczególności najświeższe wiadomości, informacje o naszych Usługach i oferty naszych Zaufanych Partnerów.  

Wtyczki portali społecznościowych

Wykorzystujemy wtyczki portali społecznościowych, w tym wtyczkę Facebook Social Plugin, dzięki którym dostawcy usług portali społecznościowych mogą uzyskać dostęp do Twoich Danych osobowych. Na naszych witrynach znajdują się przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies   

Szczegółowe informacje na temat zakresu i celu przetwarzania Twoich danych w ramach Facebook Social Plugin znajdują się pod linkiem https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0 

Extradom.pl i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są współadministratorami Danych osobowych zgodnie z art. 26  RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników fanpage’ów Spółki.  

Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie Twoich Danych osobowych:

 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych.

Zakres odpowiedzialności Extradom.pl za przetwarzanie Twoich Danych osobowych:

 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez WP celów przetwarzania;
 • wskazanie danych kontaktowych oraz danych kontaktowych Inspektora ochrony danych.

Meta Platforms Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO) za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony.

Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne pod linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Zasady przetwarzania osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

Aby otrzymywać od nas powiadomienia możesz wyrazić zgodę, którą możesz w każdej chwili wycofać korzystając z ustawień Twojej przeglądarki. 

Powiadomienia przekazywane są w czasie rzeczywistym i obsługiwane są przez przeglądarkę internetową z której korzystasz. W tym celu w Twojej przeglądarce zapisany zostanie unikalny identyfikator. Przetwarzamy dane dotyczące Twojej przybliżonej lokalizacji geograficznej m.in. w celu dostarczenia Tobie informacji na temat pogody w miejscu, w którym się znajdujesz, informacji drogowych, zaprezentowanie reklam restauracji znajdujących się w pobliżu. 

Ponadto na naszych witrynach w celu prowadzenia pomiarów statystycznych używamy technologii pochodzących od naszych Zaufanych Partnerów, w szczególności Google Analytics.

Wskazane podmioty zamieszczają na Twoich urządzeniach końcowych specjalne kody umożliwiające zbieranie danych służących nam do zliczania statystyk i optymalizacji naszych Usług.  

W każdej chwili Użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analytics poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej.  

Możesz też zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o Twojej aktywności na naszej witrynie korzystając z dostępnych tu rozwiązań:

W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane, a tym samym, że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.  

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej:  

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

Użytkowniku, pamiętaj o tym, że:

 • gdy korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi użytkownikami, po zakończeniu korzystania z Usług Extradom.pl do których jesteś zalogowany, koniecznie się wyloguj, czyli "wyjdź" ze swoich ustawień, aby nikt nie mógł ich podejrzeć;
 • dane podane przez Ciebie podczas rejestracji znasz tylko Ty i Extradom.pl Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim;
 • zdarza się, że osoby korzystające z sieci chcą od Ciebie uzyskać informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie bądź innym osobom. Zachowaj ostrożność. Upewnij się, kim jest osoba, która pyta Cię o dane osobowe, jaką reprezentuje instytucję.  

 

 

 

 

 

REKLAMA
Zamknij