Zamów za darmo 🔥 najnowszy katalog projektów 🔥

Sprawdź

Doradzamy 7 dni w tygodniu. Pon.-pt. 8-21, sob.-niedz. 9-17

Zadzwoń! 71 715 20 60 lub

Dopłaty na budowę domów energooszczędnych - jak to wygląda w praktyce?

Dopłaty na budowę domów energooszczędnych - jak to wygląda w praktyce?

Domy energooszczędne, jak sama nazwa wskazuje, bazują na technologiach i rozwiązaniach, które pozwalają obniżyć zużycie energii. Jest to istotne nie tylko ze względów ekonomicznych, ale i ekologicznych. Co więcej, Unia Europejska już 29 lipca 2016 uchwaliła dyrektywę zgodnie, z którą wszystkie nowe budynku powinno cechować niemal zerowe zużycie energii. Przepisy te wchodzą w życie już od 2021 roku.

Polska także musi się do nich dostosować. Aby pomóc nieco inwestorom w osiągnięciu tego celu, UE wprowadziła programy wspierające w budowie domów energooszczędnych. Wprowadzono także krajowe programy, które w dużej mierze skupiają się na modernizacji pozostałych rozwiązań. Kto może z nich skorzystać i na jakich zasadach? Sprawdź, jakie aktualnie dopłaty do domów energooszczędnych.

Cel i zasady funkcjonowania dopłat do domów energooszczędnych

Dopłaty do domów energooszczędnych mają przede wszystkim pomóc inwestorom w spełnieniu nowych wymagań UE. Ale nie tylko. Inwestycja w domu energooszczędne to szansa na mniejsze rachunki za energię. Obecnie tego rodzaju budownictwo stale się rozwija. Nic więc dziwnego, że dużo osób rozważa budowę domów energooszczędnych czy pasywnych.

Aby zmniejszyć zużycie, nie trzeba jednak od razu przebudowywać całego domu. Niekiedy wystarczy drobna zmiana, np. docieplenie budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej czy zainstalowanie pompy ciepła. Coraz więcej osób zwraca się także ku wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Mowa nie tylko o wspomnianych pompach ciepła, ale i instalacjach fotowoltaicznych, które pozwolą pozyskać prąd z promieni słonecznych. W ten sposób można jednocześnie uniezależnić się od rosnących cen energii.

Dofinansowania do budowy domów energooszczędnych 2020 - dostępne programy

Niestety większość programów dofinansowania do domów energooszczędnych w 2020 roku jest już nieaktualna. Prawdziwy boom w tym zakresie występował między 2016 a 2018 rokiem. Najwięcej zyskać z dotacji można było dzięki dofinansowaniu do budowy domów energooszczędnych z NFOŚiGW. Niestety, program został przedwcześnie zakończony. Które programy są zatem aktualne w 2020 roku? Będą to przynajmniej dwa rządowe projekty, do których zalicza się:

  1. Program Czyste Powietrze - skierowany wyłącznie do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2018-2029. Wsparcie można otrzymać w formie pożyczki bądź dotacji.
  2. Program Mój Prąd - program dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznych. Jest to instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej (prosument, czyli jednocześnie konsument i producent energii).

Dopłaty do budowy domów energooszczędnych

Jak wysokie kwoty dofinansowania można uzyskać na dom energooszczędny?

Jaka jest wysokość dopłaty do domów energooszczędnych bez kredytu? Zakończony już Program Priorytetowy „Efektywne wykorzystanie energii. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” pozwalał uzyskać nawet do 50 tysięcy złotych.

Jaką kwotę dofinansowania do domu ekologicznego zapewnia Program Czyste Powietrze?

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, wynosi 53 tysiące złotych. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą tę kwotę, to dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Kwota dofinansowania jest zatem całkiem spora. Znacznie mniej pozwala pozyskać program Mój Prąd.  W tym przypadku, dotacja może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, ale beneficjent może otrzymać maksymalnie 5000 zł.

Zasady przyznawania dopłat do budowy domów energooszczędnych

Co trzeba zrobić, aby otrzymać dopłatę do budowy domu energooszczędnego? W przypadku nieaktywnych już programów należało przedstawić projekt nowoczesnego domu pasywnego, na podstawie którego realizowana miała być budowa. Obecne programy nie dotyczą budowy domu, a jedynie jego modernizacji bądź inwestycji w rozwiązania ekologiczne, dlatego wymogi nie są tak duże. Na dopłatę może liczyć każdy, kto spełni określone warunki, dotyczy to zarówno programu Czyste Powietrze, jak również programu Mój prąd. Nabór wniosków odbywa się w turach, dlatego warto śledzić ich terminy.

Kto może uzyskać dopłatę do domu energooszczędnego? Jak starać się o taką dopłatę?

Jak uzyskać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze? W tym przypadku należy sprawdzić, na jakie działania można je otrzymać. Będzie to przede wszystkim:

  • wymiana starych źródeł ciepła oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła,
  • wymiana okien i drzwi,
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • montaż lub modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • docieplenie przegród budynku,
  • instalacja odnawialnych źródeł energii (np. kolektorów słonecznych).

Jeśli zamierzasz więc podjąć się, któregoś z wymienionych wyżej działań, to jak najbardziej możesz złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania. Nowa tura naboru rozpoczęła się w tym roku. Jak wygląda ta kwestia w przypadku programu Mój Prąd? Tutaj dotacja dotyczy już konkretnie fotowoltaiki. Dofinansowaniem objęte są wyłącznie mikroinstalacje (o mocy do 40 kW). Termin drugiego naboru trwa od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r.

Jak wnioskować o dofinansowanie na dom energooszczędny?

Wniosek o dofinansowanie na dom energooszczędny możesz złożyć online bądź w wersji papierowej w siedzibie NFOŚiGW. Sprawdź wcześniej, czy dana tura dofinansowania nie została zakończona (zazwyczaj jedna tura przewidziana jest na rok kalendarzowy). Czas wypłaty środków jest zależny od rodzaju programu. W przypadku modernizacji budynku środki wypłacane są zazwyczaj po zakończeniu prac budowlanych, tj. po udokumentowaniu wydatków poniesionych w związku z konkretnymi działaniami, choć nie zawsze. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, najlepiej skontaktować się z NFOŚiGW bądź dopytać o dostępne aktualne dofinansowania do domów energooszczędnych w urzędzie gminy.

Dopłaty do budowy domów energooszczędnych

Zakończone programy - które dopłaty zostały zakończone?

Najwięcej zyskać można było dzięki dotacjom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które początkowo przewidziane były na lata 2013-2022. Dotacje przyjmowały dwie formy:

  • dopłaty do kredytu na budowę domu jednorodzinnego bądź zakupu domu jednorodzinnego albo mieszkania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • dopłaty do kredytu na konkretne instalacje typowe dla domu energooszczędnego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kwota dofinansowania dla domów jednorodzinnych NFOŚiGW wynosiła od 30 do 50 tys. złotych brutto. Wprowadzono bowiem rozróżnienie na budynki w standardzie NF40 (zużycie energii ≤ 40 kWh/m²·rok) oraz domy w standardzie NF15 (zużycie energii mniej niż 15 kWh/m²·rok). Niestety Program Priorytetowy „Efektywne wykorzystanie energii. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” został zakończony już w połowie 2016 roku.

W okresie 2015-2017 funkcjonował jeszcze inny program pozwalający na uzyskanie dofinansowania do domów energooszczędnych. Mowa o programie Prosument. Środki pozyskane z programu można było przeznaczyć zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.  Dotację przyznawano w wysokości od 20 do 40% dofinansowania w latach 2014-2016. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych wynosiła zaś 100-450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i inwestycji.

Niestety obecnie wybór dostępnych dotacji na domy energooszczędne jest mocno okrojony. Z pewnością warto przyjrzeć się jednak bliżej wspomnianym programom rządowego wsparcia „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”. Aktualnie widać duży trend wspierania inwestycji w odnawialne źródła energii. Można więc spodziewać się, że dotacji na fotowoltaikę, kolektory słoneczne czy pompy ciepła będzie coraz więcej. Warto zatem śledzić te zmiany na bieżąco.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Instalacje
Bezpiecznik topikowy
Ściany, sufity, tynki
Lamele
Instalacje
Bezpiecznik topikowy
Ściany, sufity, tynki
Lamele

Nowości w tej kategorii

Podatki, ulgi i dopłaty
Program Moja Woda
12 lipca 2021 r. Diana Pidlesetska

Program Moja Woda – sprawdź zasady uczestnictwa i warunki składania wniosków w 2021 roku

Program Moja Woda ma na celu ochronić zasoby wodne i zminimalizować zjawiska...

Podatki, ulgi i dopłaty
Dofinansowanie Czyste Powietrze – ile wynosi dotacja?
1 lipca 2021 r. Adrianna Bartusik

Dofinansowanie Czyste Powietrze – ile wynosi dotacja, co obejmuje i kto może się starać?

Przymierzasz się do termomodernizacji budynku? Rozważasz wymianę okien, ociep...

Podatki, ulgi i dopłaty
Program Mój Prąd – kiedy rusza w 2021 roku i jakie są jego warunki?
29 czerwca 2021 r. Daria Rek

Program Mój Prąd – kiedy rusza w 2021 roku i jakie są jego warunki?

Program Mój Prąd zakłada dofinansowanie na zakup oraz montaż paneli fotowolta...

Podatki, ulgi i dopłaty
Podatek katastralny w Polsce
24 listopada 2020 r. Klaudia Spurgiasz

Podatek katastralny w Polsce - co to jest i czy zastąpi podatek od nieruchomości?

Podatek katastralny to jeden z dostępnych sposobów opodatkowana nieruchomości...

Podatki, ulgi i dopłaty
Program Moja Woda
12 lipca 2021 r. Diana Pidlesetska

Program Moja Woda – sprawdź zasady uczestnictwa i warunki składania wniosków w 2021 roku

Program Moja Woda ma na celu ochronić zasoby wodne i zminimalizować zjawiska...

Podatki, ulgi i dopłaty
Dofinansowanie Czyste Powietrze – ile wynosi dotacja?
1 lipca 2021 r. Adrianna Bartusik

Dofinansowanie Czyste Powietrze – ile wynosi dotacja, co obejmuje i kto może się starać?

Przymierzasz się do termomodernizacji budynku? Rozważasz wymianę okien, ociep...

Podatki, ulgi i dopłaty
Program Mój Prąd – kiedy rusza w 2021 roku i jakie są jego warunki?
29 czerwca 2021 r. Daria Rek

Program Mój Prąd – kiedy rusza w 2021 roku i jakie są jego warunki?

Program Mój Prąd zakłada dofinansowanie na zakup oraz montaż paneli fotowolta...

Podatki, ulgi i dopłaty
Podatek katastralny w Polsce
24 listopada 2020 r. Klaudia Spurgiasz

Podatek katastralny w Polsce - co to jest i czy zastąpi podatek od nieruchomości?

Podatek katastralny to jeden z dostępnych sposobów opodatkowana nieruchomości...