Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności

Szukasz projektu 🏡 taniego w budowie?

Skontaktuj się z nami - pracujemy od poniedziałku do piątku (8.00-21.00) i w soboty (9.00-17.00)

Zadzwoń! 71 715 20 60 lub

Adaptacja gotowego projektu domu. Krótki poradnik o tym, jak dostosować projekt do działki

Adaptacja gotowego projektu domu

Masz już wypatrzony gotowy projekt? W takim razie przejdźmy do następnego kroku, którym jest adaptacja projektu. Wiąże się to przede wszystkim z dopasowaniem projektu do wymaganych przepisów, obowiązujących na konkretnym terenie.

Na czym polega adaptacja projektu domu?

Adaptacja projektu gotowego to dostosowanie projektu do warunków gruntowych oraz parametrów działki, na której ma on zostać zrealizowany. Może to być na przykład zaprojektowanie wejścia od południa, zmiana położenia okien lub nieznaczna zmiana szerokości budynku. Co istotne, adaptacja projektu jest konieczna do uzyskania pozwolenia na budowę, gdyż projekt zagospodarowania terenu jest obligatoryjną częścią dokumentacji.

Mimo że każdy gotowy projekt domu chroniony jest prawami autorskimi, podczas adaptacji możesz dokonać w nim określonych modyfikacji. Zakres zmian, które można wprowadzić w projekcie, adaptując go, jest określony w wykazie zmian dozwolonych. Wykaz znajdziesz w dokumentacji projektowej. Oczywiście adaptacja wykonywana jest przez certyfikowanego architekta. Jeśli adaptacja wymaga wprowadzenia modyfikacji, której nie ma w wykazie, musisz zwrócić się do autora projektu po pisemne zezwolenie. 

Usytuowanie na konkretnej działce

Projektowany dom musi zostać umieszczony na działce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dokument ten reguluje m.in. parametry związane z położeniem budynku na działce - odległości od granic działki, parametry dojścia i dojazdu do budynku, wymiary miejsc postojowych i ich odległości, usytuowanie pojemników na odpady stałe. Wszystkie te wytyczne architekt adaptujący musi uwzględnić w procesie adaptacji projektu gotowego. 

Dostosowanie do warunków gruntowych

Kolejnym aspektem adaptacji jest zweryfikowanie, czy dany projekt gotowy odpowiada warunkom gruntowym na działce. Aby budynek był trwały, stabilny i bezpieczny w użytkowaniu, musi zostać odpowiednio posadowiony, tzn. fundamenty muszą mieć właściwe wymiary i muszą znaleźć się na głębokości odpowiedniej do strefy przemarzania gruntu. Zadaniem architekta adaptującego jest zatem odpowiednie dobranie tych parametrów. 

Zgodność z MPZP lub decyzją o warunkach zabudowy

Adaptacja obejmuje również dostosowanie projektu do wytycznych zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy dla terenu, na którym znajduje się działka. Dokumenty te mogą narzucać wartość określonych parametrów budynku, takich jak kąt nachylenia połaci dachowych, sposób pokrycia, szerokość elewacji frontowej, procent zabudowanej powierzchni działki, liczbę kondygnacji, czy maksymalną wysokość budynku. W procesie adaptacji należy zatem szczegółowo przeanalizować uzyskane warunki zabudowy bądź MPZP dla danego terenu i dostosować do nich projekt. 

O jakie elementy adaptacja uzupełnia gotową dokumentację projektową?

W wyniku adaptacji dokumentacja techniczna gotowego projektu domu zostaje uzupełniona o następujące elementy.

  • Projekt zagospodarowania terenu wraz z przyłączami instalacyjnymi na mapie do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000
  • Opis projektu zagospodarowania terenu wraz z bilansem terenu
  • Opis BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia) - oświadczenie o kompletności i zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi normami i przepisami
  • Tabelka z nazwą i adresem obiektu, imieniem i nazwiskiem autora projektu budowlanego (adaptującego projekt), numer oraz specjalność jego uprawnień budowlanych wraz z datą i podpisem
  • Kserokopia z nadania uprawnień projektowych
  • Kserokopia z aktualnego wpisu na listę członków Izby Architektów lub Izby Inżynierów

Jak przygotować się do adaptacji?

Jeśli na twoim terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, do wykonania adaptacji projektu niezbędny będzie wypis i wyrys z planu. W innym przypadku z adaptacją projektu będzie trzeba się wstrzymać do momentu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Adaptacji dokonuje dowolnie wybrany przez inwestora architekt adaptujący. Trzeba jednak mieć na uwadze, że musi on przynależeć do Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać uprawienia do projektowania. Co więcej, architekt podejmujący się adaptacji projektu gotowego bierze na siebie odpowiedzialność za poprawność dokumentacji projektowej i staje się autorem projektu.

Ile kosztuje adaptacja projektu domu?

Ceny adaptacji są różne w zależności od ilości wprowadzonych modyfikacji i poziomu ich skomplikowania, jednak należy nastawić się na koszt wysokości minimum 2000 zł. Adaptacja projektu gotowego jest jedną z formalności koniecznych przed przystąpieniem do budowy domu. Stanowi ona gwarancję na to, że budynek będzie zgodny z obowiązującymi przepisami i wytycznymi projektowymi oraz bezpieczny w użytkowaniu.

Porada wideo odnośnie powyższego tematu:Powyższy materiał wideo, może nie być zgodny z bieżącymi zapisami prawa budowlanego oraz aktualnymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dlatego prosimy opierać się głownie na publikacji tekstowej, która jest aktualizowana co jakiś czas.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Projekt domu
Co charakteryzuje nowoczesny dom w 2023 roku?
30.01.2023 r. Wojciech Rynkowski

Co charakteryzuje nowoczesny dom w 2023 roku?

Formalności budowlane
Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego w 2023 roku
Projekt domu
Co charakteryzuje nowoczesny dom w 2023 roku?
30.01.2023 r. Wojciech Rynkowski

Co charakteryzuje nowoczesny dom w 2023 roku?

Formalności budowlane
Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego w 2023 roku

Nowości w tej kategorii

Działka
Dom na skraju lasu
20.01.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

W jakiej odległości od lasu możemy budować dom?

Jeśli Twoja działka budowlana graniczy z lasem czy terenem uznanym za leśny, musisz wziąć pod uwagę wytyczne ustawowe doty...

Działka
Czym jest ustawa wiatrakowa i jak wpływa na budowę domu?
30.01.2023 r. Jan Susmaga

Czym jest ustawa wiatrakowa? Jaka jest minimalna odległość domu od elektrowni wiatrowych?

Liberalizację przepisów w sprawie stawiania farm wiatrowych zakłada nowelizac...

Działka
Jaki jest koszt odrolnienia działki?
12.10.2022 r. Jan Susmaga

Jaki jest koszt odrolnienia działki?

Na odrolnienie działki często decydują się osoby, które chcą zagospodarować posiadaną ziemię na cele budowlane lub liczą,...

Działka
Kupno działki z rozpoczętą budową
29.07.2022 r. Daria Rek

Zakup działki z rozpoczętą budową. Na co uważać?

Kupno działki z rozpoczętą budową sprawia, że musisz dokonać kilku dodatkowych formalności, w tym przeniesienia na siebie...

Działka
Dom na skraju lasu
20.01.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

W jakiej odległości od lasu możemy budować dom?

Jeśli Twoja działka budowlana graniczy z lasem czy terenem uznanym za leśny, musisz wziąć pod uwagę wytyczne ustawowe doty...

Działka
Czym jest ustawa wiatrakowa i jak wpływa na budowę domu?
30.01.2023 r. Jan Susmaga

Czym jest ustawa wiatrakowa? Jaka jest minimalna odległość domu od elektrowni wiatrowych?

Liberalizację przepisów w sprawie stawiania farm wiatrowych zakłada nowelizac...

Działka
Jaki jest koszt odrolnienia działki?
12.10.2022 r. Jan Susmaga

Jaki jest koszt odrolnienia działki?

Na odrolnienie działki często decydują się osoby, które chcą zagospodarować posiadaną ziemię na cele budowlane lub liczą,...

Działka
Kupno działki z rozpoczętą budową
29.07.2022 r. Daria Rek

Zakup działki z rozpoczętą budową. Na co uważać?

Kupno działki z rozpoczętą budową sprawia, że musisz dokonać kilku dodatkowych formalności, w tym przeniesienia na siebie...