Prezent do projektu 馃拵

Koniec oferty za:

00godz.

00min.

00sek.

Sprawd藕

Projekty dom贸w - szukasz wymarzonego?

Zadzwo艅! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Obowi膮zuje od 01.04.2023 r.

Regulamin serwisu internetowego Extradom.pl

搂 1 
Postanowienia Og贸lne

 1. Niniejszy Regulamin okre艣la zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Extradom.pl. Ka偶dy U偶ytkownik serwisu Extradom.pl ma obowi膮zek przestrzega膰 postanowie艅 niniejszego Regulaminu.
 2. Zakres regulacji Regulaminu obejmuje:
  1. zasady sprzeda偶y towar贸w lub us艂ug oferowanych przez Extradom.pl,
  2. zasady funkcjonowania i korzystania z portalu spo艂eczno艣ciowego Spo艂eczno艣膰 Extradom,
  3. zasady korzystania z dodatkowych funkcji i bezp艂atnych us艂ug Serwisu Extradom.pl.
 3. Serwis internetowy Extradom.pl dost臋pny pod adresem internetowym www.extradom.pl i prowadzony jest przez sp贸艂k臋 Extradom.pl Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 przy ul. Jaworskiej 13, 53-612 Wroc艂aw, wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego przez S膮d Rejonowy dla Wroc艂awia-Fabrycznej we Wroc艂awiu, VI Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego do pod numerem KRS 0000648746, numer NIP 895-17-18-333, o kapitale zak艂adowym 708 150,00 z艂, posiadaj膮cy status du偶ego przedsi臋biorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzia艂aniu nadmiernym op贸藕nieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 118 ze zm.).
 4. Serwis Extradom.pl zawiera baz臋 Projekt贸w na sprzeda偶 oraz powi膮zanych z Projektami Dodatk贸w i prowadzi na terytorium ca艂ej Polski ich sprzeda偶. Serwis Extradom.pl mo偶e r贸wnie偶 ofertowa膰 inne towary powi膮zane z Projektami.
 5. Extradom.pl zapewnia U偶ytkownikom w ramach Serwisu Extradom.pl szerokie i profesjonalne doradztwo przy wyborze Projektu oraz wsparcie techniczne. U偶ytkownik mo偶e otrzyma膰 wsparcie pod danymi dost臋pnymi w Serwisie Extradom.pl. Doradztwo oraz wsparcie techniczne s膮 艣wiadczone przez Serwis na rzecz U偶ytkownik贸w bezp艂atnie.
 6. Prawa i obowi膮zki U偶ytkownik贸w oraz Administratora serwisu Extradom.pl okre艣laj膮 w spos贸b wy艂膮czny postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa obowi膮zuj膮cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Serwis Extradom.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie mo偶e zrzec si臋 praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287). Postanowienia Regulaminu lub um贸w mniej korzystne dla konsumenta ni偶 postanowienia ustawy o prawach konsumenta s膮 niewa偶ne, a w ich miejsce stosuje si臋 przepisy ustawy. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj膮 na celu wy艂膮cza膰 ani ogranicza膰 jakichkolwiek praw konsument贸w przys艂uguj膮cych im na mocy bezwzgl臋dnie wi膮偶膮cych przepis贸w prawa, a wszelkie ewentualne w膮tpliwo艣ci nale偶y t艂umaczy膰 na korzy艣膰 konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodno艣ci postanowie艅 niniejszego Regulaminu z powy偶szymi przepisami, pierwsze艅stwo maj膮 te przepisy i nale偶y je stosowa膰.
 8. Informacje znajduj膮ce si臋 w Serwisie Extradom.pl nie stanowi膮 oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Og艂oszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Projektach, Dodatkach oraz Karcie Home Profit, podane w Serwisie Extradom.pl, w szczeg贸lno艣ci ich opisy, parametry techniczne i u偶ytkowe oraz ceny, stanowi膮 zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. Dane kontaktowe dla konsument贸w znajduj膮 si臋 w zak艂adce Kontakt na stronie Serwisu Extradom.pl.
 10. Do korzystania z Serwisu Extradom.pl niezb臋dne jest posiadanie urz膮dze艅 pozwalaj膮cych na korzystanie z zasob贸w sieci Internet, skrzynki pocztowej e-mail oraz przegl膮darki zasob贸w internetowych umo偶liwiaj膮cej wy艣wietlanie stron WWW. Extradom.pl do艂o偶y stara艅, aby korzystanie z Serwisu Extradom.pl by艂o mo偶liwe dla U偶ytkownik贸w wszystkich popularnych przegl膮darek internetowych, system贸w operacyjnych, typ贸w komputer贸w oraz typ贸w po艂膮cze艅 internetowych. Jednak偶e Extradom.pl nie gwarantuje i nie odpowiada za to, 偶e ka偶da kombinacja tych czynnik贸w umo偶liwia korzystanie z Serwisu. Ponadto oprogramowanie Serwisu mo偶e wymaga膰 okre艣lonych konfiguracji komputera U偶ytkownika. Minimalne wymagania techniczne umo偶liwiaj膮ce U偶ytkownikowi korzystanie z Serwisu, z zastrze偶eniem zdania poprzedniego, to: przegl膮darka internetowa Internet Explorer 6.0. lub wersje wy偶sze albo przegl膮darka internetowa oparta na silniku Mozilla 1.0. lub wersjach wy偶szych, przy czym Extradom.pl rekomenduje korzystanie z najnowszych stabilnych wersji nast臋puj膮cych przegl膮darek internetowych: Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub Microsoft Edge.
 11. Szczeg贸艂owe informacje o tym, jak Serwis Extradom.pl przetwarza i chroni prywatno艣膰 Klient贸w oraz U偶ytkownik贸w, w tym dane osobowe pozyskane przez Serwis Extradom.pl i Aplikacj臋 Extradom, okre艣la Polityka Prywatno艣ci Serwisu Extradom.pl, udost臋pniana m.in. pod adresem: https://www.extradom.pl/polityka-prywatnosci.

搂 2
Definicje

Zach臋ca si臋, aby s艂owa i zwroty wyr贸偶nione w niniejszym Regulaminie poprzez ich pisanie wielk膮 liter膮 rozumie膰 w nast臋puj膮cy spos贸b:

 1. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi za艂膮cznikami i dodatkami do niego, kt贸re wyra藕nie si臋 do niego odwo艂uj膮 i stanowi膮 jego integraln膮 cz臋艣膰;
 2. Serwis Extradom.pl lub Serwis - powi膮zany funkcjonalnie zbi贸r stron internetowych umieszczonych pod adresem internetowym: www.extradom.pl lub innych adresach Administratora Serwisu Extradom.pl, zawieraj膮cy:
  1. baz臋 danych gotowych projekt贸w oraz dodatk贸w do projekt贸w,
  2. dodatkowe funkcje i bezp艂atne us艂ugi dost臋pne w Serwisie Extradom.pl, oraz
  3. internetowy portal spo艂eczno艣ciowy Spo艂eczno艣膰 Extradom;
 3. Spo艂eczno艣膰 - internetowy portal spo艂eczno艣ciowy wchodz膮cy w sk艂ad Serwisu Extradom.pl, obejmuj膮cy zbi贸r profili i kont internetowych U偶ytkownik贸w wraz z dostarczonymi przez nich materia艂ami (zdj臋ciami, opisami, projektami architektonicznymi) oraz komentarzami, poradami, blogami i forum U偶ytkownik贸w;
 4. Extradom.pl lub Sprzedawca - sp贸艂ka Extradom.pl sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 przy ul. Jaworska 13, 53-612 Wroc艂aw, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000648746, numer NIP 895-17-18-333, o kapitale zak艂adowym 708 150,00 z艂;
 5. Administrator Serwisu Extradom.pl - podmiot zarz膮dzaj膮cy i prowadz膮cy Serwis, kt贸rym to podmiotem jest sp贸艂ka Extradom.pl;
 6. Konsument - osoba fizyczna zawieraj膮ca Umow臋 Sprzeda偶y ze Sprzedawc膮 niezwi膮zan膮 bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮;
 7. Klient - (1) Konsument, (2) osoba fizyczna zawieraj膮ca Umow臋 Sprzeda偶y ze Sprzedawc膮 zwi膮zan膮 bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮, (3) osoba prawna lub (4) jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, kt贸ra zawar艂a lub zamierza zawrze膰 Umow臋 Sprzeda偶y ze Sprzedawc膮;
 8. Klient na prawach Konsumenta - osoba fizyczna zawieraj膮ca umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej
 9. Prawo budowlane - ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.);
 10. Towar - Projekt, Dodatek lub Karta Home Profit lub inny towar albo us艂uga aktualnie oferowana w Serwisie Extradom.pl;
 11. Projekt - utw贸r architektoniczno - budowlany, obejmuj膮cy dokumentacj臋 projektow膮 opisan膮 w Za艂膮czniku nr 1 do Regulaminu pod nazw膮 鈥濪okumentacja Projektowa鈥;
 12. Dokumentacja dodatkowa do Projektu - dokumentacja obejmuj膮ca kolorow膮 wizualizacj臋 Projektu, rysunek techniczny Projektu, opis Projektu i dane techniczne Projektu, cen臋 Projektu, szacunkowy koszt budowy i opis technologii budowy na podstawie Projektu, biuro architektoniczne oraz architekt贸w b臋d膮cych tw贸rcami Projektu;
 13. Koncepcja Projektu - zarys utworu architektoniczno - budowlanego zawieraj膮cy wizualizacj臋, uproszczony rysunek i opis. Koncepcja Projektu wymaga dodatkowego opracowania architekta - tw贸rcy, w zwi膮zku z czym dostawy Projektu mo偶e by膰 d艂u偶szy od standardowego;
 14. Umowa sprzeda偶y lub Umowa - Umowa sprzeda偶y Towaru, na podstawie kt贸rej U偶ytkownik w przypadku zakupu Projektu nabywa jeden komplet Projektu i w ten spos贸b uzyskuje prawo (o kt贸rym mowa rt.. 61 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r., t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) do zastosowania tego Projektu do jednej budowy na terytorium Polski, a w przypadku zakupu Dodatku nabywa ka偶dorazowo wskazan膮 liczb臋 egzemplarzy materia艂贸w sk艂adaj膮cych si臋 na wybrany przez U偶ytkownika Dodatek;
 15. U偶ytkownik - (1) osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi膮zuj膮ce tak偶e osoba fizyczna posiadaj膮ca ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮; - kt贸ra korzysta z us艂ug elektronicznych oferowanych przez Serwis Extradom.pl, a w szczeg贸lno艣ci dokona艂a rejestracji w portalu Spo艂eczno艣膰, poprzez uzyskanie indywidualnej nazwy (loginu) i has艂a pozwalaj膮cego zalogowa膰 si臋 na Konto U偶ytkownika;
 16. Strona U偶ytkownika - Przestrze艅 sieciowa dost臋pna pod unikatowym adresem U偶ytkownika w Serwisie Extradom.pl zawieraj膮ca Profil U偶ytkownika, za po艣rednictwem kt贸rej inni U偶ytkownicy oraz - w zakresie ograniczonym - internauci niezarejestrowani w Serwisie Extradom.pl, mog膮 zapozna膰 si臋 z Profilem U偶ytkownika oraz komunikowa膰 si臋 z nim;
 17. Konto U偶ytkownika - przestrze艅 sieciowa umo偶liwiaj膮ca edytowanie Profilu U偶ytkownika (wprowadzanie i modyfikacj臋 opis贸w, zdj臋膰, komentarzy, porad i blog贸w) dost臋pna wy艂膮cznie po logowaniu w Serwisie Extradom.pl przy u偶yciu udost臋pnianych przez Serwis funkcjonalno艣ci;
 18. Profil U偶ytkownika - zesp贸艂 danych o U偶ytkowniku obejmuj膮cych jego unikatowy login, opis, zdj臋cia, porady, komentarze, blogi przekazywane przez U偶ytkownika dobrowolnie do Serwisu Extradom.pl, kt贸re udost臋pniane i prezentowane s膮 na stronie U偶ytkownika w Serwisie Extradom.pl;
 19. Netykieta - zbi贸r nieformalnych zasad obowi膮zuj膮cych w Internecie, ograniczaj膮cy dopuszczalno艣膰 publikowania w Internecie tre艣ci naruszaj膮cych powszechnie akceptowane normy obyczajowe i zasady kultury w kontaktach mi臋dzyludzkich;
 20. Materia艂y - teksty, opracowania, obrazy oraz wszelkie inne tre艣ci udost臋pniane w Serwisie przez U偶ytkownika;
 21. Dodatek - materia艂 dedykowany danemu Projektowi prezentowany ka偶dorazowo wraz z danym Projektem stanowi膮cy odr臋bny przedmiot sprzeda偶y;
 22. Karta Home Profit - karta umo偶liwiaj膮ca korzystanie z aplikacji mobilnej Home Profit, z serwisu internetowego Home Profit dzia艂aj膮cego pod adresem internetowym www.homeprofit.pl oraz z obs艂ugiwanych przez nie program贸w rabatowych oraz zwi膮zanych z tym praw i obowi膮zk贸w U偶ytkownik贸w Home Profit i dostawcy aplikacji oraz serwisu Home Profit. Dostawc膮 Aplikacji i Serwisu jest Home Profit Polska Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Poznaniu, ul. Matejki 2/4 60-766, NIP: 7792408050 KRS: 0000433018,
 23. Kodeks Cywilny - ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740);
 24. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

搂 3
Sprzeda偶 Projekt贸w. Zam贸wienie

 1. W celu nabycia Towaru oferowanego w Serwisie Extradom.pl nale偶y z艂o偶y膰 ofert臋.
 2. Ofert臋 (鈥瀂am贸wienie鈥) mo偶na z艂o偶y膰: telefonicznie, mailowo lub korzystaj膮c z przycisku 鈥濳up online鈥 przy wybranym przez Klienta Projekcie w Serwisie. Aktualne numery telefon贸w oraz adresy mailowe dost臋pne s膮 na stronach internetowych Serwisu Extradom.pl.
 3. Po przyj臋ciu Zam贸wienia konsultant Serwisu Extradom.pl kontaktuje si臋 z Klientem w celu potwierdzenia oferty oraz ewentualnego uzupe艂nienia danych koniecznych do realizacji transakcji.
 4. Zawarcie Umowy mi臋dzy Extradom.pl, a Klientem nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia za pomoc膮 formularza zam贸wienia w Serwisie Extradom.pl lub podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem Extradom.pl, a nast臋pnie z艂o偶eniu przez Extradom.pl o艣wiadczenia o przyj臋ciu oferty Klienta. Potwierdzenie przyj臋cia oferty przez Serwis Extradom.pl nast臋puje poprzez:
  1. konsultanta Serwisu Extradom.pl drog膮 telefoniczn膮,
  2. w formie wiadomo艣ci e-mail wysy艂anej przez konsultanta Serwisu Extradom.pl na adres mailowy podany przez Klienta w Zam贸wieniu.
 5. Projekt dostarczany w ramach Umowy obejmuje dokumenty, kt贸rych szczeg贸艂ow膮 list臋 zawiera Za艂膮cznik nr 1 do Regulaminu pt. 鈥濪okumentacja Projektowa鈥, kt贸re s膮 konieczne do podj臋cia budowy budynku obj臋tego Projektem na terytorium Polski zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w chwili nabycia Projektu przepisami polskiego Prawa budowlanego, a tak偶e Dokumentacj臋 dodatkow膮 do Projektu (Za艂膮cznik nr 2 do Regulaminu).
 6. Do podj臋cia budowy na podstawie Projektu konieczne jest dokonanie adaptacji Projektu przez architekta adaptuj膮cego celem dostosowania Projektu do konkretnych warunk贸w terenu (gruntu), na jakim budowa b臋dzie realizowana oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych. Extradom.pl nie oferuje adaptacji Projektu ani dokonania w imieniu Klienta czynno艣ci niezb臋dnych do uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych koniecznych do zrealizowania Projektu (budowy domu). Zgoda na Adaptacj臋 Projektu przez architekta adaptuj膮cego udzielana jest przez uprawnionego architekta bezpo艣rednio w zakupionym Projekcie.
 7. Dostarczenie Projektu, Dodatku lub Karty Home Profit do Klienta nast臋puje maksymalnie w terminie 14 dni od daty przyj臋cia oferty przez konsultanta Serwisu Extradom.pl. W przypadku zam贸wienia sporz膮dzenia Projektu na podstawie Koncepcji projektu lub Projektu posiadaj膮cego informacj臋 鈥渨yd艂u偶ony czas realizacji鈥, czas realizacji mo偶e si臋 wyd艂u偶y膰. W tym przypadku konsultant Serwisu Extradom.pl poinformuje o przewidywanym terminie wykonania Umowy.
 8. Extradom.pl mo偶e do艂膮cza膰 do Projektu pakiet bezp艂atnych dodatk贸w. Lista potencjalnych bezp艂atnych dodatk贸w do Projekt贸w udost臋pniana jest przez Extradom.pl na stronie https://www.extradom.pl/extra-dodatki-do-projektu. Extradom.pl informuje na karcie konkretnego Projektu czy do艂膮cza do niego pakiet bezp艂atnych dodatk贸w oraz wskazuje jego zawarto艣膰.
 9. Nabycie Projektu oraz Dodatku obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy.
 10. Serwis Extradom.pl mo偶e przyj膮膰 ofert臋 zakupu jednego Dodatku 鈥濪odatkowy egzemplarz projektu鈥 tylko wy艂膮cznie wraz z ofert膮 zakupu Projektu, kt贸rego dotyczy Dodatek.
 11. Klient na warunkach wskazanych w Serwisie Extradom.pl, niezale偶nie od uprawnie艅 wynikaj膮cych z tytu艂u niezgodno艣ci Towaru z umow膮, w tym r臋kojmi za wady, mo偶e by膰 uprawniony do jednorazowej wymiany zakupionego Projektu na warunkach wskazanych przez Administratora. W przypadku, w kt贸rym w Serwisie Extradom.pl wyra藕nie nie zastrze偶ono inaczej, jednorazowa wymiana Projektu jest mo偶liwa w konkretnej kategorii Projekt贸w, w terminie 100 (stu) dni od dnia zawarcia Umowy i wi膮偶e si臋 z dodatkow膮 odp艂atno艣ci膮 w wysoko艣ci 50% ceny wymienianego Projektu z chwili wymiany.
 12. Je艣li Konsument albo Klient na prawach Konsumenta dokonuje wymiany Projektu na warunkach, o kt贸rych mowa w ust臋pie powy偶ej, uprawniony jest do zatrzymania wszelkich nagr贸d oraz innych korzy艣ci przyznanych Konsumentowi albo Klientowi na prawach Konsumenta w zwi膮zku z zakupem przedstawionego do wymiany Projektu.
  Wskutek wymiany Projektu na warunkach, o kt贸rych mowa w ust臋pie 11 powy偶ej, Klient traci prawo zastosowania przedstawionego do wymiany Projektu w jakiejkolwiek cz臋艣ci.
 13. Wymianie na warunkach, o kt贸rych mowa w ust臋pie 11 powy偶ej, podlegaj膮 wy艂膮cznie Projekty w stanie niezmienionym, chyba 偶e zmiana by艂a konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Projektu. Wymieniany przez Klienta Projekt powinien zosta膰 opakowany w odpowiedni spos贸b, zapewniaj膮cy brak uszkodze艅 w trakcie transportu. Je偶eli jest to mo偶liwe Projekt powinien by膰 opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpo艣rednie koszty wysy艂ki Projektu, wymienianego na warunkach, o kt贸rych mowa w ust. 11 powy偶ej, do Administratora Serwisu Extradom.pl ponosi Klient.

搂 4
P艂atno艣ci

 1. Zap艂ata mo偶e nast膮pi膰 w formie przedp艂aty przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany w Serwisie Extradom.pl, kart膮 kredytow膮 lub e-przelewem, a zap艂ata za Projekt mo偶e nast膮pi膰 r贸wnie偶 za pobraniem. Szczeg贸艂owe informacje o aktualnych oferowanych sposobach p艂atno艣ci oraz ich operatorach okre艣lone s膮 w Serwisie w zak艂adce informacyjnej 鈥濸艂atno艣ci i dostawa鈥.
 2. Klient dokonuje wyboru formy p艂atno艣ci na podczas sk艂adania oferty (telefonicznie, mailowo lub korzystaj膮c z przycisku 鈥濳up online鈥).
 3. W przypadku wyboru formy p艂atno艣ci - przedp艂aty przelewem, kart膮 kredytow膮 lub e-przelewem, Klient winien dokona膰 wp艂aty w terminie 7 dni od dnia z艂o偶enia zam贸wienia.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do pobrania zadatku od poszczeg贸lnych kategorii Projekt贸w. Obowi膮zek uiszczenia zadatku i jego wysoko艣膰 b臋dzie prezentowana U偶ytkownikowi w procesie sk艂adania zam贸wienia.
 5. Zap艂ata za Dodatek mo偶e nast膮pi膰 w formie przedp艂aty przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany w Serwisie Extradom.pl, kart膮 kredytow膮 lub e-przelewem.

搂 5
Dostawa

 1. Klient mo偶e zaproponowa膰 spos贸b i miejsce dostawy Towaru spo艣r贸d opcji oferowanych przez Serwis Extradom.pl.
 2. Dostawa Towaru do Klienta jest odp艂atna, chyba 偶e Umowa stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym op艂aty za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe) s膮 wskazywane Klientowi na stronie Serwisu Extradom.pl w zak艂adce informacyjnej dotycz膮cej koszt贸w dostawy oraz w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia przez Klienta woli zwi膮zania si臋 ofert膮 zawarcia umow膮 sprzeda偶y.
 3. Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Towaru w trakcie sk艂adania Zam贸wienia (telefonicznie, mailowo lub korzystaj膮c z przycisku 鈥濳up online鈥). Klient jest informowany o kosztach wybranej formy i terminach dostawy.
 4. W przypadku wyboru formy p艂atno艣ci - przedp艂ata przelewem termin dostarczenia Towaru liczony jest od zaksi臋gowania wp艂aty na koncie Administratora Serwisu Extradom.pl.
 5. W przypadku wyboru formy p艂atno艣ci za pobraniem, termin dostarczenia Towaru liczony jest od potwierdzenia Zam贸wienia przez konsultanta.
 6. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Projektu lub Dodatku przechodzi na Konsumenta albo Klienta na prawach Konsumenta w momencie wydania mu Projektu przez Administratora Serwisu Extradom.pl lub dzia艂aj膮cego na jego rzecz przewo藕nika. Je偶eli Konsument albo Klient na prawach Konsumenta samodzielnie okre艣li艂 przewo藕nika Projektu lub Dodatku, a Administrator Serwisu Extradom.pl nie mia艂 na to wp艂ywu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta albo Klienta na prawach Konsumenta w chwili wydania Projektu lub Dodatku temu przewo藕nikowi.
 7. Po otrzymaniu Projektu lub Dodatku zaleca si臋 sprawdzenie przez Konsumenta albo Klienta na prawach Konsumenta stanu dostarczonej przesy艂ki w obecno艣ci przewo藕nika, w szczeg贸lno艣ci czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodze艅 Projektu lub Dodatku lub te偶 innych nieprawid艂owo艣ci zaleca si臋 sporz膮dzenie protoko艂u szkody. Niesporz膮dzenie protoko艂u szkody przez Konsumenta albo Klienta na prawach Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednak偶e mo偶e utrudni膰 Konsumentowi albo Klientowi Na Prawach Konsumenta udowodnienie istnienia uszkodze艅 w momencie dor臋czenia przesy艂ki.

搂 6
Dodatkowe funkcjonalno艣ci Serwisu Extradom.pl

 1. Ka偶dy U偶ytkownik Serwisu Extradom.pl ma mo偶liwo艣膰 nieodp艂atnego skorzystania z funkcjonalno艣ci Serwisu, w tym:
  1. Kreatora 3D - tj. programu pozwalaj膮cego na wizualizacj臋 Projektu (z zewn膮trz) dost臋pnego w Serwisie Extradom.pl na dzia艂ce (nieruchomo艣ci) oznaczonej przez U偶ytkownika (funkcjonalno艣膰 ta dost臋pna jest tylko do cz臋艣ci Projekt贸w),
  2. Analizy MPZP i WZ (Analizy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Warunk贸w Zabudowy) - tj.:
   1. us艂ugi analizy dzia艂ki (nieruchomo艣ci) oznaczonej przez U偶ytkownika maj膮cej na celu pomoc w wyborze Projektu dost臋pnego w Serwisie Extradom.pl odpowiedniego dla dzia艂ki (nieruchomo艣ci) oznaczonej przez U偶ytkownika, obj臋tej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzj膮 o warunkach zabudowy (sugestie Projekt贸w dokonywane s膮 na podstawie danych nieruchomo艣ci, w tym danych o warunkach zabudowy podanych przez U偶ytkownika) albo
   2. us艂ugi pomocy w wyborze dzia艂ki (nieruchomo艣ci) spo艣r贸d dzia艂ek dost臋pnych w Serwisie Extradom.pl, poprzez umo偶liwianie U偶ytkownikowi dost臋pu do bazy dzia艂ek w Serwisie i dokonania na zlecenie U偶ytkownika analizy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy dla wybranych przez U偶ytkownika dzia艂ek pod k膮tem mo偶liwo艣ci zastosowania wybranego przez U偶ytkownika Projektu (je偶eli dzia艂ki te s膮 obj臋te miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzj膮 o warunkach zabudowy).
  3. Mapy budowy - tj. wyszukiwarki projekt贸w architektoniczno-budowlanych dost臋pnych w Serwisie Extradom.pl zastosowanych w budowach powstaj膮cych lub powsta艂ych w okolicy dzia艂ki (nieruchomo艣ci) U偶ytkownika, zgodnie z podanymi przez U偶ytkownika danymi dzia艂ki.
 2. Informacje uzyskane przez U偶ytkownika poprzez u偶ycie funkcji lub skorzystanie z us艂ug okre艣lonych w ust. 1 powy偶ej maj膮 charakter orientacyjny i w szczeg贸lno艣ci nie zast臋puj膮 konieczno艣ci uzyskania przez U偶ytkownika planuj膮cego budow臋 odpowiednich decyzji lub zezwole艅 zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

搂 7
Wyniki wyszukiwania

 1. Wyniki wyszukiwania prezentowane w Serwisie Extradom.pl pokazuj膮 wszystkie Projekty, kt贸re odpowiadaj膮 kryteriom wyszukiwania wprowadzonym przez U偶ytkownika. Serwis Extradom.pl udost臋pnia U偶ytkownikowi filtry, przy u偶yciu kt贸rych U偶ytkownik mo偶e dodatkowo zaw臋zi膰 wyniki wyszukiwania.
 2. Klikni臋cie w Projekt umo偶liwia wy艣wietlenie wszystkich oferowanych wersji Projektu oraz powi膮zanych z nim Dodatk贸w oraz innych Towar贸w.
 3. Pierwsze wyniki wyszukiwania (bez zastosowanych filtr贸w oraz zmienionego sortowania) s膮 uporz膮dkowane wed艂ug kryterium 鈥濸olecane鈥.
 4. Wyniki wyszukiwania uporz膮dkowane wed艂ug kryterium 鈥濸olecane鈥 wy艣wietlaj膮 w pierwszej kolejno艣ci (na miejscach od 1 do maksymalnie 9) 鈥濸rojekty Promowane鈥, czyli Projekty kt贸rych autorzy zap艂acili Extradom.pl za promowanie Projekt贸w na sta艂ych miejscach w wynikach wyszukiwania.
 5. Projekt, aby wy艣wietla艂 si臋 na pocz膮tku wynik贸w wyszukiwania uporz膮dkowanych wed艂ug kryterium 鈥濸olecane鈥, po Projektach Promowanych, musi przodowa膰 w nast臋puj膮cych kategoriach:
  1. Popularno艣膰 - decyduje liczba egzemplarzy Projektu sprzedawanych w Serwisie, po uwzgl臋dnieniu Projekt贸w zwr贸conych;
  2. Korzy艣膰 - decyduje wy偶sza r贸偶nica mi臋dzy cen膮 sprzeda偶y Projektu, a cen膮 jego zakupu przez Extradom;
   Interakcje z Projektem - decyduje liczba os贸b, kt贸re doda艂y Projekt do 鈥濽lubionych鈥;
  3. Status nowo艣ci - decyduje data opublikowania Projektu w Serwisie Extradom, np. Projekt dodany dzisiaj b臋dzie przodowa艂 nad Projektem dodanym wczoraj.
 6. Nadto, na pozycj臋 Projektu w wynikach wyszukiwania w kategorii 鈥濸olecane鈥 oddzia艂uj膮 r贸wnie偶 inne cechy, np. wysoko艣膰 op艂acanej prowizji lub udzielanego rabatu.
 7. Projekty wy艣wietlane w wynikach wyszukiwania mog膮 by膰 dodatkowo wyr贸偶nione jako 鈥濸romowane鈥, co oznacza 偶e autor projektu (b膮d藕 inny uprawniony podmiot) uiszcza na rzecz Extradom.pl dodatkowe wynagrodzenie w celu wy偶szego plasowania w prezentowanych wynikach wyszukiwania.
 8. Zaprezentowane wyniki wyszukiwania U偶ytkownik Serwisu Extradom.pl mo偶e posortowa膰 na wiele sposob贸w, m. in. Wed艂ug poni偶szych kryteri贸w:
  1. 鈥濸olecane鈥 - kolejno艣膰 wy艣wietlanych Projekt贸w ustalana jest wed艂ug zasad opisanych w ust. 4 - 6 powy偶ej;
  2. 鈥濶ajnowsze鈥 - kolejno艣膰 wy艣wietlanych Projekt贸w ustalana jest wed艂ug daty dodania Projektu do Serwisu Extradom.pl, od najnowszego do najstarszego;
  3. 鈥濸ow. u偶ytkowa rosn膮co鈥 - kolejno艣膰 wy艣wietlanych Projekt贸w ustalana jest wed艂ug powierzchni u偶ytkowej od najmniejszej do najwi臋kszej;
  4. 鈥濸ow. u偶ytkowa malej膮co鈥 - kolejno艣膰 wy艣wietlanych Projekt贸w ustalana jest wed艂ug powierzchni u偶ytkowej od najwi臋kszej do najmniejszej;
  5. 鈥濩ena rosn膮co鈥 - kolejno艣膰 wy艣wietlanych Projekt贸w ustalana jest wed艂ug ceny od najni偶szej do najwy偶szej;
  6. 鈥濩ena malej膮co鈥 - kolejno艣膰 wy艣wietlanych Projekt贸w ustalana jest wed艂ug ceny od najwy偶szej do najni偶szej.

搂 8
Spo艂eczno艣膰 Extradom i opinie

 1. Spo艂eczno艣膰 Extradom stanowi integralny internetowy portal spo艂eczno艣ciowy wchodz膮cy w sk艂ad Serwis贸w Extradom.pl, Inspiracje.pl, Budujemy.pl, Projektydlarolnictwa.pl, Projektydlabiznesu.pl, kt贸ry stanowi platform臋 wymiany do艣wiadcze艅, porad i komentarzy dotycz膮cych budowania domu.
 2. Do rejestracji w portalu spo艂eczno艣ciowym Spo艂eczno艣膰 Extradom wystarczaj膮ce jest podanie loginu w postaci adresu e-mail U偶ytkownika oraz has艂a.
 3. U偶ytkownik otrzymuje dost臋p do konta w portalu Spo艂eczno艣膰 w chwili, gdy U偶ytkownik lub fizyczne lub wirtualne urz膮dzenie, kt贸re U偶ytkownik wybra艂 samodzielnie w tym celu, uzyskali do niego dost臋p przy wykorzystaniu funkcjonalno艣ci oferowanych przez Serwis Extradom.pl. Aktywacja konta po rejestracji przy u偶yciu adresu e-mail oraz has艂a wymaga potwierdzenia U偶ytkownika poprzez 鈥瀔likni臋cie鈥 w link aktywacyjny w ci膮gu 24 godzin od chwili otrzymywany przez U偶ytkownika we wiadomo艣ci e-mail wysy艂anej przez Extradom po zako艅czeniu rejestracji przez U偶ytkownika.
 4. Ka偶dy U偶ytkownik portalu spo艂eczno艣ciowego Spo艂eczno艣膰 Extradom ma mo偶liwo艣膰 umieszczania na swoim Profilu U偶ytkownika oraz w przestrzeni og贸lnie dost臋pnej Serwisu Extradom.pl (np. forum internetowe) wszelkich materia艂贸w, w tym opis贸w, zdj臋膰, rysunk贸w, opinii, komentarzy, porad, blog贸w zwi膮zanych z tematyk膮 portalu (鈥濵ateria艂y鈥). W tym celu do dyspozycji U偶ytkownika s膮 udost臋pnione m.in. takie funkcjonalno艣ci portalu spo艂eczno艣ciowego jak:
  1. grupy tematyczne,
  2. galeria zdj臋膰 U偶ytkownika,
  3. blogi U偶ytkownika,
  4. pliki U偶ytkownika.
 5. Administrator Serwisu Extradom.pl zastrzega sobie prawo moderowania Materia艂贸w publikowanych przez U偶ytkownika w Serwisie Extradom.pl, co w szczeg贸lno艣ci oznacza, i偶 Administrator Serwisu Extradom.pl mo偶e odm贸wi膰 opublikowania na 艂amach Serwisu Extradom.pl Materia艂贸w niezgodnych z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa lub zasadami Netykiety.
 6. Administrator Serwisu Extradom.pl zastrzega sobie prawo moderowania wypowiedzi publikowanych przez U偶ytkownika na forum lub og贸lnie dost臋pnych w innych miejscach Serwisu Extradom.pl, co w szczeg贸lno艣ci oznacza, i偶 Administrator Serwisu Extradom.pl mo偶e usun膮膰 z Serwisu Extradom.pl wypowiedzi U偶ytkownik贸w niezgodne z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa lub zasadami Netykiety.
 7. Ze wzgl臋du na techniczne warunki i prawid艂owo艣膰 funkcjonowania Serwisu Extradom.pl, Administrator Serwisu Extradom.pl zastrzega sobie prawo odm贸wienia zgody na publikacj臋 fotografii, kt贸rych rozmiar przekracza 5000 kilobajt贸w lub z innych powod贸w nie spe艂nia warunk贸w technicznych Serwisu Extradom.pl.
 8. U偶ytkownik decyduj膮c si臋 na umieszczanie na swoim Profilu U偶ytkownika oraz w przestrzeni og贸lnie dost臋pnej Serwisu Extradom.pl wyra偶a zgod臋 na nieodp艂atne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucj臋 przez Serwis Extradom.pl wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Serwisie Extradom.pl, a w szczeg贸lno艣ci jego wypowiedzi na temat Towar贸w lub us艂ug, realizacji transakcji oraz oceny Towar贸w lub us艂ug oferowanych przez Serwis Extradom.pl.
 9. U偶ytkownik decyduj膮c si臋 umieszczanie na swoim Profilu U偶ytkownika oraz w przestrzeni og贸lnie dost臋pnej Serwisu Extradom.pl Materia艂贸w udziela Administratorowi nieodp艂atnej zgody na utrzymanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucj臋 umieszczonych przez siebie projekt贸w zestaw贸w Towar贸w prezentowanych przez Serwis Extradom.pl, dodanych zdj臋膰 zwi膮zanych danym Towarem lub us艂ug膮, oraz innych tre艣ci stanowi膮cych przedmiot prawa autorskiego na jego stronie internetowej.
 10. U偶ytkownicy o艣wiadczaj膮, 偶e Materia艂y oraz ich wypowiedzi zamieszczane przez nich w Serwisie Extradom.pl stanowi膮 przejaw ich w艂asnej dzia艂alno艣ci.
 11. W przypadku, je偶eli zamieszczona przez U偶ytkownika tre艣膰 stanowi utw贸r w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, U偶ytkownik niniejszym udziela Administratorowi nieodp艂atnej i niewy艂膮cznej licencji do korzystania z tre艣ci umieszczonej przez U偶ytkownika w Serwisie Extradom.pl za po艣rednictwem strony internetowej (zwanego dalej 鈥濽tworem鈥), bez ogranicze艅 czasowych lub terytorialnych, na nast臋puj膮cych polach eksploatacji:
  1. w zakresie trwa艂ego lub czasowego zwielokrotniania Utwor贸w w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci jakimikolwiek 艣rodkami i w jakiejkolwiek formie (w szczeg贸lno艣ci w Internecie, prasie, telewizji, radiu, kinach lub w innych 艣rodkach masowego przekazu bez wzgl臋du na no艣nik), w tym publikacj臋 i rozpowszechnianie w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci we wszelkich formach;
  2. w zakresie wprowadzania Utwor贸w do obrotu, tj. wydawania i rozpowszechniania Utwor贸w w celach reklamowych, marketingowych, promocyjnych i komercyjnych Serwisu Extradom.pl.;
  3. wprowadzania Utwor贸w do pami臋ci komputera, serwer贸w sieci komputerowych i umieszczania w sieci Internet, (w tym w szczeg贸lno艣ci na stronach internetowych Serwisu Extradom.pl, jego kontrahent贸w jak i na portalach i serwisach spo艂eczno艣ciach, np. Facebook, Instagram, Pintrest, YouTube, itd.); oraz t艂umaczenia, przystosowania zmiany uk艂adu lub jakichkolwiek innych zmian w Utworze, nieodp艂atnie i bez konieczno艣ci uzyskiwania dodatkowego zezwolenia na rozpowszechnienie utworu powsta艂ego w wyniku takich zmian (prawa zale偶ne).
 12. U偶ytkownik mo偶e w dowolnym momencie wypowiedzie膰 Administratorowi powy偶sz膮 licencj臋, usuwaj膮c tre艣ci lub konto.
 13. W przypadku podejrzenia przez Administratora Serwisu Extradom.pl, i偶 U偶ytkownik mo偶e narusza膰 Regulamin, Administrator mo偶e tymczasowo zablokowa膰 Konto lub poszczeg贸lne funkcje Serwisu Extradom.pl. Administrator Serwisu Extradom.pl odblokuje Konto lub inne zablokowane funkcjonalno艣ci w przypadku stwierdzenia braku naruszenia Regulaminu. Administrator Serwisu Extradom.pl mo偶e odblokowa膰 Konto U偶ytkownika lub inne zablokowane funkcjonalno艣ci i us艂ugi Serwisu Extradom.pl po wykonaniu lub zaniechaniu przez U偶ytkownika dzia艂a艅 wskazanych przez Administratora, kt贸re by艂y przyczyn膮 blokady.
 14. Administrator Serwisu Extradom.pl mo偶e usun膮膰 Konto U偶ytkownika w przypadku stwierdzenia, 偶e dzia艂ania U偶ytkownika w Serwisie Extradom.pl s膮 sprzeczne z:
  1. powszechnie obowi膮zuj膮cym prawem,
  2. przepisami niniejszego Regulaminu i wszelkich dodatk贸w lub
  3. dobrymi obyczajami, je偶eli dzia艂ania te zagra偶aj膮 lub naruszaj膮 interes Serwisu Extradom.pl lub jego innych U偶ytkownik贸w, a w szczeg贸lno艣ci obejmuj膮:
   1. nadmierne obci膮偶anie serwera powoduj膮ce pogorszenie 艣wiadczonych us艂ug,
   2. wywo艂ywanie zagro偶enia wyst膮pienia awarii lub przeci膮偶enia serwera lub innych element贸w infrastruktury udost臋pnianej przez Serwis Extradom.pl,
   3. umieszczanie na serwerach Serwisu Extradom.pl tre艣ci pornograficznych lub/i nielegalnego rozpowszechniania utwor贸w chronionych prawem autorskim (opis贸w, fotografii, film贸w etc.),
   4. rozpowszechnianie i udost臋pnianie za pomoc膮 serwer贸w Serwisu Extradom.pl program贸w komputerowych przystosowanych do pope艂niania przest臋pstw,
   5. wysy艂anie za pomoc膮 serwer贸w Serwisu Extradom.pl spamu (niezam贸wionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy) lub reklamowania serwis贸w konkurencyjnych wobec Serwisu Extradom.pl.
 15. W przypadku stwierdzenia dokonania narusze艅 opisanych w ust. 14 powy偶ej przez U偶ytkownika b臋d膮cego Konsumentem albo Klientem Na Prawach Konsumenta, Administrator Serwisu Extradom.pl wezwie U偶ytkownika do natychmiastowego zaprzestania dokonywania takich narusze艅 w terminie 14 dni. W przypadku dalszego dokonywania narusze艅 po up艂ywie wyznaczonego w wezwaniu terminu nast膮pi usuni臋cie Konta.
 16. Us艂uga elektroniczna Konto U偶ytkownika 艣wiadczona jest nieodp艂atnie przez czas nieoznaczony. U偶ytkownik ma mo偶liwo艣膰, w ka偶dej chwili i bez podania przyczyny, usuni臋cia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do Administratora, w szczeg贸lno艣ci na adres Administratora Serwisu Extradom.pl: ul. Jaworska 13, 53-612 Wroc艂aw, lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres biuro@extradom.pl, jak r贸wnie偶 zgodnie z sugestiami wskazanymi w Pomocy.
 17. Oceny s膮 podawane w skali od 1 do 5 (gwiazdek). Wy艣wietlana przez Extradom.pl ocena og贸lna stanowi wynik dzia艂ania matematycznego, polegaj膮cego na dodaniu w pierwszej kolejno艣ci wszystkich ocen, a nast臋pnie podzieleniu otrzymanej sumy poprzez 艂膮czn膮 liczb臋 ocen.
 18. Extradom.pl pragnie publikowa膰 wszystkie opinie, kt贸re zamieszczane s膮 w Serwisie przez jego U偶ytkownik贸w, zar贸wno pozytywne, jak i negatywne. Extradom.pl zastrzega sobie prawo do usuni臋cia opinii, kt贸re w og贸le nie odnosz膮 si臋 do ocenianego Towaru albo zawieraj膮 lub odnosz膮 si臋 do m.in.:
  1. kwestii wywo艂uj膮cych kontrowersje spo艂eczne;
  2. tre艣ci o charakterze handlowym (promocyjne);
  3. dzia艂ania niezgodne z prawem b膮d藕 nawo艂ywanie do ich podejmowania;
  4. dane osobowe lub informacje wra偶liwe (np. adresy e-mail, numery telefonu lub numery kart kredytowych);
  5. uwagi o charakterze seksualnym, mow臋 nienawi艣ci, komentarze dyskryminuj膮ce, gro藕by lub s艂owa odnosz膮ce si臋 do przemocy.
 19. Extradom.pl nie weryfikuje, czy publikowane przez U偶ytkownik贸w opinie pochodz膮 od Klient贸w, kt贸rzy u偶ywali danego Towaru lub go nabyli.
 20. Je艣li pod Projektem zamieszczono wiele opinii, najnowsze opinie wy艣wietlane b臋d膮 jako pierwsze.

搂 9
Odpowiedzialno艣膰 za zgodno艣膰 Towaru z umow膮

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialno艣ci Extradom.pl wzgl臋dem Konsumenta, je偶eli sprzedany Towar jest niezgodny z Umow膮, s膮 okre艣lone powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci w ustawie o prawach konsumenta (art. 43a - 43q). Postanowienia odnosz膮ce si臋 do Konsumenta stosuje si臋 do Klienta na prawach Konsumenta.
 2. Extradom.pl nie odpowiada z tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne i prawne Towaru wobec Klienta nie b臋d膮cego Konsumentem albo Klientem na prawach Konsumenta.
 3. Reklamacji Towaru Konsument mo偶e dokona膰 poprzez zawiadomienie Administratora Serwisu Extradom.pl o stwierdzeniu niezgodno艣ci Towaru z Umow膮. Reklamacja mo偶e by膰 z艂o偶ona poprzez wys艂anie formularza za pomoc膮 poczty elektronicznej na adres: biuro@extradom.pl lub w formie pisemnej na adres: Extradom.pl ul. Jaworska 13, 53-612 Wroc艂aw. Przyk艂adowy wz贸r formularza stanowi Za艂膮cznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 4. Do reklamowanego Towaru zaleca si臋 do艂膮czy膰 Dow贸d zakupu lub jego kopi臋 co u艂atwia rozpatrzenie reklamacji. Niedo艂膮czenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
 5. Zaleca si臋 podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaju i daty wyst膮pienia wady; (2) 偶膮dania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodno艣ci z Umow膮 lub o艣wiadczenia o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od Umowy; oraz (3) danych kontaktowych sk艂adaj膮cego reklamacj臋 - u艂atwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Extradom.pl. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj膮 form臋 jedynie zalecenia i nie wp艂ywaj膮 na skuteczno艣膰 reklamacji z艂o偶onych z pomini臋ciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. Je偶eli Towar jest niezgodny z Umow膮, Konsument mo偶e:
  1. 偶膮da膰 jego naprawy lub wymiany, albo
  2. z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny, albo
  3. z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy.
 7. Konsument nie mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenia o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od umowy w przypadku, gdy Administrator Serwisu Extradom.pl doprowadzi艂 Towar do zgodno艣ci z umow膮 w rozs膮dnym czasie od chwili, w kt贸rej Extradom.pl zosta艂 poinformowany przez Konsumenta o braku zgodno艣ci z Umow膮, i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Konsumenta, uwzgl臋dniaj膮c specyfik臋 Towaru oraz cel, w jakim Konsument go naby艂. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je偶eli:
  1. Extradom.pl odm贸wi艂 doprowadzenia Towaru do zgodno艣ci z Umow膮 zgodnie art. 43d ust. 2 ustawy o prawach konsumenta;
  2. Extradom nie doprowadzi艂 Towaru do zgodno艣ci z Umow膮 zgodnie z art. 43d ust. 4-6 ustawy o prawach konsumenta;
  3. brak zgodno艣ci Towaru z Umow膮 wyst臋puje nadal, mimo 偶e Extradom.pl pr贸bowa艂 doprowadzi膰 Towar do zgodno艣ci z umow膮;
  4. brak zgodno艣ci Towaru z Umow膮 jest na tyle istotny, 偶e uzasadnia obni偶enie ceny albo odst膮pienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze 艣rodk贸w ochrony okre艣lonych w art. 43d ustawy o prawach konsumenta;
  5. z o艣wiadczenia Extradom.pl lub okoliczno艣ci wyra藕nie wynika, 偶e nie doprowadzi on Towaru do zgodno艣ci z umow膮 w rozs膮dnym czasie lub bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Konsumenta.
 8. Extradom.pl mo偶e dokona膰 wymiany, gdy Konsument 偶膮da naprawy, lub Extradom.pl mo偶e dokona膰 naprawy, gdy Konsument 偶膮da wymiany, je偶eli doprowadzenie do zgodno艣ci Towaru z Umow膮 w spos贸b wybrany przez Konsumenta jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w dla Extradom.pl. Je偶eli naprawa i wymiana s膮 niemo偶liwe lub wymaga艂yby nadmiernych koszt贸w dla Extradom.pl, mo偶e on odm贸wi膰 doprowadzenia Towaru do zgodno艣ci z Umow膮. Przy ocenie nadmierno艣ci koszt贸w dla Extradom.pl uwzgl臋dnia si臋 wszelkie okoliczno艣ci sprawy, w szczeg贸lno艣ci znaczenie braku zgodno艣ci Towaru z Umow膮, warto艣膰 Towaru zgodnego z Umow膮 oraz nadmierne niedogodno艣ci dla Konsumenta powsta艂e wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodno艣ci z Umow膮.
 9. Extradom.pl dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozs膮dnym czasie od chwili, w kt贸rej Extradom.pl zosta艂 poinformowany przez Konsumenta o braku zgodno艣ci z Umow膮, i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Konsumenta, uwzgl臋dniaj膮c specyfik臋 Towaru oraz cel, w jakim Konsument go naby艂. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczeg贸lno艣ci koszty op艂at pocztowych, przewozu, robocizny i materia艂贸w, ponosi Extradom.pl.
 10. Konsument nie mo偶e odst膮pi膰 od Umowy, je偶eli brak zgodno艣ci Towaru z Umow膮 jest nieistotny.
 11. W przypadku, gdy Konsument realizuj膮c swe uprawnienia z tytu艂u niezgodno艣ci Towaru z Umow膮 domaga si臋 naprawy lub wymiany Towaru b膮d藕 odst臋puje od Umowy, Administrator odbiera reklamowany Towar na sw贸j koszt. W sytuacji, gdy Konsument 偶膮da naprawienia lub wymiany Towaru albo obni偶enia ceny nie ma obowi膮zku dostarczenia reklamowanego Projektu lub Dodatku do Administratora Serwisu Extradom.pl. W tym wypadku Konsument powinien reklamowany Towar udost臋pni膰 w miejscu, w kt贸rym si臋 on znajduje oraz poinformowa膰 o tym fakcie Administratora Serwisu Extradom.pl w celu terminu odbioru reklamowanego Towaru.
 12. Administrator serwisu Extradom.pl rozpatruje reklamacj臋 niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie 14 dni od dnia jej z艂o偶enia.
 13. Odpowiedzi na reklamacj臋 Administrator serwisu Extradom.pl udziela:
  1. pisemnie na adres wskazany przez reklamuj膮cego lub
  2. drog膮 elektroniczn膮 na wskazany przez reklamuj膮cego adres poczty elektronicznej lub
  3. lub na innym trwa艂ym no艣niku na adres wskazany przez reklamuj膮cego.
 14. Administrator Serwisu Extradom.pl nie udziela gwarancji na sprzedany Towar oraz nie realizuje us艂ug posprzeda偶nych.
 15. W odniesieniu do Towaru stanowi膮cego tre艣膰 cyfrow膮 b膮d藕 b臋d膮cego us艂ug膮 cyfrow膮 postanowienia ni偶szego paragrafu stosuje si臋 odpowiednio, z uwzgl臋dnieniem art. 43h - art. 43q ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w, kt贸re w razie sprzeczno艣ci z niniejszym Regulaminem i gdy s膮 od niego korzystniejsze, maj膮 bezwzgl臋dne pierwsze艅stwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.

搂 10
Reklamacja us艂ug Serwisu Extradom.pl w pozosta艂ym zakresie

 1. U偶ytkownik mo偶e z艂o偶y膰 reklamacj臋, je偶eli us艂ugi przewidziane w niniejszym Regulaminie lub innej umowie 艂膮cz膮cej U偶ytkownika z Administratorem nie s膮 realizowane przez Administratora Serwisu Extradom.pl lub s膮 realizowane nieprawid艂owo.
 2. Zaleca si臋 podanie przez U偶ytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaju i daty wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci; (2) 偶膮dania U偶ytkownika; oraz (3) danych kontaktowych sk艂adaj膮cego reklamacj臋 - u艂atwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Administratora Serwisu Extradom.pl. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj膮 form臋 jedynie zalecenia i nie wp艂ywaj膮 na skuteczno艣膰 reklamacji z艂o偶onych z pomini臋ciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Administrator serwisu Extradom.pl mo偶e pozostawi膰 reklamacj臋 bez rozpoznania, je偶eli:
  1. reklamacja dotyczy kwestii wyja艣nionej w Regulaminie, za艂膮cznikach, dodatkach lub materia艂ach pomocy dost臋pnych w Sklepie. W takim przypadku odpowied藕 na reklamacj臋 zawiera odes艂anie do stosownego dokumentu.
  2. reklamacja dotyczy kwestii wyja艣nionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zg艂oszenie reklamacyjne danego U偶ytkownika. W takim przypadku odpowied藕 na reklamacj臋 zawiera odes艂anie do stosownej korespondencji.
  3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, kt贸ra nie posiada stosownego upowa偶nienia lub pe艂nomocnictwa.
  4. zostanie z艂o偶ona po up艂ywie 30 dni od dnia ujawnienia si臋 przyczyn reklamacji, chyba 偶e przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa znajduj膮ce zastosowanie do us艂ug Serwisu przewiduj膮 d艂u偶szy termin na z艂o偶enie reklamacji, w贸wczas zastosowanie ma 贸w d艂u偶szy termin.
 4. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Administrator Serwisu Extradom.pl poinformuje niezw艂ocznie U偶ytkownika.
 5. Reklamacje kierowane do Administratora Serwisu Extradom.pl, a dotycz膮ce us艂ug 艣wiadczonych przez podmioty trzecie za po艣rednictwem Administrator Serwisu Extradom.pl b臋d膮 przekazywane przez Administratora Serwisu Extradom.pl niezw艂ocznie w艂a艣ciwemu podmiotowi trzeciemu, kt贸re jest odpowiedzialny za realizacj臋 reklamacji.
 6. Administrator Serwisu Extradom.pl rozpatruje reklamacj臋 niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie 14 dni od dnia jej z艂o偶enia.
 7. Odpowiedzi na reklamacj臋 udziela wed艂ug w艂asnego uznania:
  1. pisemnie na adres reklamuj膮cego,
  2. drog膮 elektroniczn膮 na wskazany przez reklamuj膮cego adres poczty elektronicznej.
 8. Konsument ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowego sposobu rozwi膮zywania spor贸w przed Sta艂ym Polubownym S膮dem Konsumenckim. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez Konsumenta z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 na stronie internetowej Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w pod adresem:
  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php?
  Przy Prezesie Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w dzia艂a tak偶e punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powsta艅c贸w Warszawy 1, 00-950 Warszawa), kt贸rego zadaniem jest mi臋dzy innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotycz膮cych pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich.
  Konsument posiada nast臋puj膮ce przyk艂adowe mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅: (1) wniosek o rozstrzygni臋cie sporu do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego (wi臋cej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozas膮dowego rozwi膮zania sporu do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (wi臋cej informacji na stronie inspektora w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na miejsce wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej przez Extradom.pl); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich). Porady udzielane s膮 mi臋dzy innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, op艂ata za po艂膮czenie wg taryfy przedsi臋biorcy telekomunikacyjnego).
  Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dost臋pna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania spor贸w pomi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywn膮 i wieloj臋zyczn膮 stron臋 internetow膮 z punktem kompleksowej obs艂ugi dla konsument贸w i przedsi臋biorc贸w d膮偶膮cych do pozas膮dowego rozstrzygni臋cia sporu dotycz膮cego zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z internetowej umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie us艂ug (wi臋cej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

搂 11
Prawo odst膮pienia od umowy

 1. Konsument mo偶e co do zasady odst膮pi膰 od Umowy jako umowy zawartej na odleg艂o艣膰 bez podania przyczyny, sk艂adaj膮c stosowne o艣wiadczenie na pi艣mie, w terminie 30 dni, z zastrze偶eniem ust臋pu 2 poni偶ej. Postanowienia niniejszego paragrafu odnosz膮ce si臋 do Konsumenta stosuje si臋 do Klienta na prawach Konsumenta.
 2. W odniesieniu do cz臋艣ci Towar贸w dost臋pnych w Serwisie Extradom.pl, Konsument mo偶e odst膮pi膰 od Umowy jako umowy zawartej na odleg艂o艣膰 bez podania przyczyny, sk艂adaj膮c stosowne o艣wiadczenie na pi艣mie, w terminie 14 dni. Towary o skr贸conym 14-dniowym terminie na odst膮pienie, zosta艂y przez Administratora Extradom.pl wyra藕nie oznaczone w Serwisie Extradom.pl.
 3. Bieg terminu do odst膮pienia od umowy rozpoczyna si臋:
  1. w przypadku umowy, w wykonaniu kt贸rej Extradom.pl wydaje Towar, b臋d膮c zobowi膮zany do przeniesienia jego w艂asno艣ci (np. umowa sprzeda偶y) - od obj臋cia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮 inn膮 ni偶 przewo藕nik,
  2. w przypadku umowy, kt贸ra: (1) obejmuje wiele Towar贸w, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami lub w cz臋艣ciach - od obj臋cia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub cz臋艣ci albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Towar贸w przez czas oznaczony - od obj臋cia w posiadanie pierwszego z Towar贸w;
  3. dla pozosta艂ych um贸w - od dnia zawarcia umowy.
 4. Odst膮pienie mo偶e zosta膰 zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy Administratorowi Serwisu Extradom.pl. Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia do Administratora Serwisu Extradom.pl przed up艂ywem terminu, o kt贸rym mowa w ust. 1 lub 2 powy偶ej.
 5. O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy mo偶e zosta膰 przekazane np. pisemnie na adres Administratora Serwisu Extradom.pl ul. Jaworska 13, 53-612 Wroc艂aw, lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres biuro@extradom.pl. Przyk艂adowy wz贸r o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy stanowi Za艂膮cznik 4 do niniejszego Regulaminu, jak r贸wnie偶 zawarty jest w za艂膮czniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 6. W razie odst膮pienia od Umowy przez Konsumenta Umowa jest uwa偶ana za niezawart膮, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowi膮za艅 wobec Administratora Serwisu Extradom.pl. Je偶eli Konsument z艂o偶y艂 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy zanim Administrator Serwisu Extradom.pl potwierdzi艂 jego ofert臋, oferta przestaje wi膮za膰. W przypadku odst膮pienia od Umowy o dostarczanie Towaru maj膮cego posta膰 tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej, Konsument jest zobowi膮zany zaprzesta膰 korzystania z tej tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej i udost臋pniania ich osobom trzecim.
 7. Towar zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba 偶e zmiana by艂a konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zosta膰 opakowany w odpowiedni spos贸b, zapewniaj膮cy brak uszkodze艅 w trakcie transportu. Je偶eli jest to mo偶liwe Towar powinien by膰 opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpo艣rednie koszty zwrotu Towaru do Administratora Serwisu Extradom.pl. ponosi Konsument.
 8. Konsument odpowiada za zmniejszenie warto艣ci Towaru jak i pozosta艂ych towar贸w i us艂ug przyznanych lub zakupionych przez Konsumenta w zwi膮zku z zakupem Towaru, wynikaj膮ce z korzystania w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Konsument jest zobowi膮zany dokona膰 zwrotu Towaru jak i pozosta艂ych towar贸w i us艂ug przyznanych lub zakupionych przez Konsumenta w zwi膮zku z zakupem Towaru niezw艂ocznie, jednak偶e nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odes艂anie Towaru Administratorowi Serwisu Extradom.pl. przed jego up艂ywem.
 10. Je偶eli w ramach zawartej umowy zakupu Projektu Konsument dokona艂 dodatkowo transakcji obejmuj膮cej zakup Dodatku lub innych towar贸w lub zam贸wi艂 inne us艂ugi, odst臋puj膮c od umowy, wed艂ug w艂asnego uznania, zwraca Administratorowi wszystkie Dodatki, towary i us艂ugi zam贸wione w zwi膮zku z zakupem Projektu lub te偶 odst臋puje od umowy w cz臋艣ci. Je艣li Konsument odst臋puje od Umowy w cz臋艣ci w贸wczas zobowi膮zany jest to zwrotu wszelkich rabat贸w, upust贸w, nagr贸d oraz innych korzy艣ci przyznanych Konsumentowi w zwi膮zku z zakupem Projektu wraz z Dodatkiem lub innymi towarami lub us艂ugami. Ka偶dorazowo odst臋puj膮c od umowy Konsument zobowi膮zany jest do zwrotu nagr贸d, rabat贸w, upust贸w i innych korzy艣ci przyznanych Konsumentowi w zwi膮zku z zakupem Projektu. Warto艣ci rabat贸w, upust贸w i innych korzy艣ci przyznanych Konsumentowi w zwi膮zku z zakupem Projektu, na skutek zwrotu Projektu zostanie potr膮cona z p艂atno艣ci podlegaj膮cych zwrotowi na rzecz Konsumenta.
 11. W przypadku odst膮pienia od umowy przez Konsumenta, je偶eli jakiekolwiek p艂atno艣ci zosta艂y dokonane przez Konsumenta ich zwrot nast膮pi niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego o艣wiadczenia Konsumenta przez Administratora Serwisu Extradom.pl, tym samym kana艂em, kt贸rym U偶ytkownik dokona艂 p艂atno艣ci, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi si臋 na inn膮 form臋 zwrotu p艂atno艣ci. W ka偶dym przypadku Konsument nie ponosi koszt贸w zwrotu p艂atno艣ci. Administrator Serwisu Extradom.pl mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Projektu z powrotem.
 12. Koszty dostarczenia Projektu lub Dodatku podlegaj膮 zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysoko艣ci kosztu najta艅szego zwyk艂ego sposobu oferowanego przez Extradom.pl. Wszelkie dodatkowe koszty wynikaj膮ce z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.
 13. Serwis Extradom.pl mo偶e wprowadza膰 korzystniejsze warunki zwrotu zakupionego Towaru, w szczeg贸lno艣ci przewidywa膰 dopuszczalno艣膰 zwrotu projektu przez U偶ytkownika nie b臋d膮cego Konsumentem lub wyd艂u偶aj膮c termin na zwrot Projektu lub Dodatku.
 14. Wskutek zwrotu Projektu architektonicznego lub Dodatku U偶ytkownik traci prawo jego zastosowania w jakiejkolwiek cz臋艣ci.
 15. Konsumentowi nie przys艂uguje prawo do odst膮pienia od Umowy zawartej na odleg艂o艣膰, w przypadku towar贸w wyprodukowanych wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮cych zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Projekty lub Dodatki na specjalnie zam贸wienie, niestandardowe).
 16. W odniesieniu do Towaru stanowi膮cego tre艣膰 cyfrow膮 b膮d藕 b臋d膮cego us艂ug膮 cyfrow膮 postanowienia ni偶szego paragrafu stosuje si臋 odpowiednio, z uwzgl臋dnieniem art. 43h - art. 43q ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w, kt贸re w razie sprzeczno艣ci z niniejszym Regulaminem i gdy s膮 od niego korzystniejsze, maj膮 bezwzgl臋dne pierwsze艅stwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 17. Konsumentowi nie przys艂uguje prawo do odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 w przypadku Um贸w o dostarczanie tre艣ci cyfrowych niedostarczanych na no艣niku materialnym, za kt贸re Konsument jest zobowi膮zany do zap艂aty ceny, je偶eli Extradom.pl rozpocz膮艂 艣wiadczenie za wyra藕n膮 i uprzedni膮 zgod膮 Konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Extradom.pl utraci prawo odst膮pienia od umowy, i przyj膮艂 to do wiadomo艣ci, a Extradom.pl przekaza艂 Konsumentowi potwierdzenie, o kt贸rym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Przyk艂adem tre艣ci cyfrowych, o kt贸rych mowa powy偶ej, s膮 Dodatki w postaci kosztorys贸w, kt贸re mog膮 by膰 oferowane wy艂膮cznie w formie cyfrowej i dostarczane wy艂膮cznie drog膮 elektroniczn膮 (poprzez wiadomo艣膰 e-mail), o czym Administrator wyra藕nie informuje w Serwisie.

搂 12
Postanowienia dotycz膮ce przedsi臋biorc贸w

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotycz膮 wy艂膮cznie Klient贸w i U偶ytkownik贸w nie b臋d膮cych Konsumentem ani Klientem na prawach Konsumenta.
 2. Oferta Klienta z艂o偶ona Extradom.pl nie mo偶e by膰 odwo艂ana.
 3. Extradom.pl ma prawo ograniczy膰 dost臋pne sposoby p艂atno艣ci w odniesieniu do Klient贸w, w tym tak偶e wymaga膰 dokonania przedp艂aty w ca艂o艣ci albo cz臋艣ci i to niezale偶nie od wybranego przez Klienta sposobu p艂atno艣ci oraz faktu zawarcia umowy sprzeda偶y.
 4. Z chwil膮 wydania przez Extradom.pl Towaru przewo藕nikowi przechodz膮 na Klienta korzy艣ci i ci臋偶ary zwi膮zane z Towarem oraz niebezpiecze艅stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Extradom.pl w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialno艣ci za utrat臋, ubytek lub uszkodzenie Towaru powsta艂e od przyj臋cia go do przewozu a偶 do wydania go Klientowi oraz za op贸藕nienie w przewozie przesy艂ki.
 5. W razie przes艂ania Towaru do Klienta za po艣rednictwem przewo藕nika Klient obowi膮zany jest zbada膰 przesy艂k臋 w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy przesy艂kach tego rodzaju. Je偶eli stwierdzi, 偶e w czasie przewozu nast膮pi艂 ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowi膮zany jest dokona膰 wszelkich czynno艣ci niezb臋dnych do ustalenia odpowiedzialno艣ci przewo藕nika.
 6. Extradom.pl ponosi odpowiedzialno艣膰 w stosunku do U偶ytkownika/Klienta nie b臋d膮cego konsumentem ani Klientem na prawach Konsumenta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialno艣ci z tytu艂u utraconych korzy艣ci w stosunku do U偶ytkownika/Kupuj膮cego nie b臋d膮cego Konsumentem ani Klientem na prawach Konsumenta.
 7. Wszelkie spory powsta艂e pomi臋dzy Extradom.pl, a U偶ytkownikiem/Kupuj膮cym nieb臋d膮cym Konsumentem ani Klientem na prawach Konsumenta zostaj膮 poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Extradom.pl.

搂 13
Zastrze偶enia, zapewnienia i odpowiedzialno艣膰

 1. Administrator Serwisu Extradom.pl nie odpowiada w 偶aden spos贸b w granicach zgodnych z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, za Materia艂y przekazywane i publikowane na 艂amach Serwisu przez U偶ytkownik贸w, za ich prawdziwo艣膰, rzetelno艣膰 oraz autentyczno艣膰.
 2. Administrator Serwisu Extradom.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towar贸w znajduj膮cych si臋 w ofercie. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania poszczeg贸lnych gotowych projekt贸w architektonicznych z oferty. Zmiana cen nie dotyczy zam贸wie艅 przyj臋tych do realizacji.
 3. Administrator Serwisu Extradom.pl jako w艂a艣ciciel i zarz膮dca Serwisu Extradom.pl do艂o偶y wszelkich stara艅, aby Serwis oraz wszystkie us艂ugi udost臋pniane za jego po艣rednictwem dzia艂a艂y w spos贸b ci膮g艂y bez jakichkolwiek zak艂贸ce艅, jednak偶e Administrator nie ponosi 偶adnej odpowiedzialno艣ci w granicach zgodnych z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa za zak艂贸cenia spowodowane si艂膮 wy偶sz膮 lub niedozwolon膮 ingerencj膮 U偶ytkownik贸w lub os贸b trzecich, za kt贸rych dzia艂ania nie ponosi odpowiedzialno艣ci. Dzia艂ania Administratora Serwisu Extradom.pl mog膮 obejmowa膰 m.in. telefoniczn膮 weryfikacj臋 dzia艂ania us艂ug udost臋pnianych za po艣rednictwem Serwisu Extradom.pl, w tym weryfikacji w艂a艣ciwego funkcjonowania systemu informatycznego s艂u偶膮cego do wysy艂ki zam贸wionych przez U偶ytkownika Towar贸w. Ograniczenie odpowiedzialno艣ci nie dotyczy Konsument贸w.
 4. Administrator Serwisu Extradom.pl jako w艂a艣ciciel i zarz膮dca Serwisu do艂o偶y wszelkich stara艅, aby zapewni膰 aktualno艣膰 oferty oraz zgodno艣膰 tre艣ci projekt贸w ze zdj臋ciami/wizualizacjami przedstawionymi w ofercie Serwisu Extradom.pl.
 5. Administrator Serwisu Extradom.pl nie odpowiada za dane osobowe pozwalaj膮ce na identyfikacj臋 ujawnione samodzielnie przez U偶ytkownika w portalu Spo艂eczno艣膰 Extradom. Ujawnienie tych danych nast臋puje na odpowiedzialno艣膰 U偶ytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do usuni臋cia danych prywatnych U偶ytkownika, kt贸re nie s膮 wymagane przy rejestracji w portalu Spo艂eczno艣膰 Extradom.
 6. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnienie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w ca艂o艣ci lub we fragmentach informacji, danych, zdj臋膰 lub innych tre艣ci z Serwisu Extradom.pl za wyj膮tkiem przypadk贸w, gdy Administrator Serwisu Extradom.pl wyrazi艂 na to pisemn膮 zgod臋 lub takie korzystanie odbywa si臋 w granicach dozwolonego u偶ytku okre艣lonego przepisami powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.
 7. Administrator Serwisu Extradom.pl zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w cz臋艣ci lub w ca艂o艣ci wszelkich swoich praw i obowi膮zk贸w do Serwisu Extradom.pl bez zgody U偶ytkownika. Postanowienie nie dotyczy Konsument贸w.

搂 14
Zmiany Regulaminu

 1. Zmiana Regulaminu jest mo偶liwa wy艂膮cznie w nast臋puj膮cych sytuacjach:
  1. zmiany przepis贸w prawa maj膮cej bezpo艣redni wp艂yw na tre艣膰 Regulaminu;
  2. na艂o偶enie obowi膮zk贸w przez organy pa艅stwa;
  3. usprawnienie dzia艂ania us艂ug oferowanych przez Serwis Extradom.pl i obs艂ugi U偶ytkownik贸w oraz Klient贸w Serwisu Extradom.pl;
  4. poprawa ochrony prywatno艣ci u偶ytkownik贸w Serwisu Extradom.pl;
  5. zapobieganie nadu偶yciom;
  6. wzgl臋dy bezpiecze艅stwa;
  7. zmiany technologiczne i funkcjonalne;
  8. zmiany w zakresie us艂ug Serwisu Extradom.pl, w tym wprowadzanie nowych;
  9. zmiany redakcyjne Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu dokonywana jest w spos贸b umo偶liwiaj膮cy U偶ytkownikom uprzednie zapoznanie si臋 i wyra偶enie zgody albo rezygnacj臋 z dalszego korzystania z us艂ug Serwisu Extradom.pl lub o艣wiadczenie o korzystaniu z Serwisu Extradom.pl na zasadach dotychczasowych.
 3. Administrator Serwisu Extradom.pl publikuje zmiany regulaminu, za艂膮cznik贸w lub dodatk贸w na stronach internetowych Serwisu Extradom.pl. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udost臋pniona nie p贸藕niej ni偶 na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 4. Z chwil膮 publikacji zmian regulaminu, za艂膮cznik贸w lub dodatk贸w w Internecie wszelkie wcze艣niejsze postanowienia w tym zakresie trac膮 moc, a w ich miejsce obowi膮zuj膮 postanowienia nowe, chyba 偶e dalsze postanowienia nn. Regulaminu stanowi膮 inaczej.
 5. Informacja o zmianie regulaminu, za艂膮cznik贸w oraz dodatk贸w jest dost臋pna dla ka偶dego U偶ytkownika po zalogowaniu do Konta.
 6. Dotychczasowi U偶ytkownicy maj膮 prawo odm贸wi膰 zgody na wprowadzenie nowych postanowie艅 w terminie 30 dni od dokonania zawiadomienia. W takim przypadku Konto U偶ytkownika Serwisu Extradom.pl b臋dzie bezzw艂ocznie usuni臋te przez Administratora.
 7. Je偶eli U偶ytkownik nie z艂o偶y odmowy w wyznaczonym terminie przyjmuje si臋, 偶e wyrazi艂 zgod臋 na zmian臋 lub dodanie nowych postanowie艅 Regulaminu.
 8. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis Extradom.pl promocji, konkurs贸w oraz dodatkowych us艂ug, kt贸rych szczeg贸艂owe zasady i warunki okre艣lane b臋d膮 ka偶dorazowo w Za艂膮cznikach do nn. Regulaminu.
 9. Zmiany Regulaminu nie maj膮 wp艂ywu na zam贸wienia z艂o偶one przed wej艣ciem w 偶ycie takich zmian
 10. Regulamin obowi膮zuj膮cy do 06.11.2020 r. znajduje si臋 tutaj
 11. Regulamin obowi膮zuj膮cy do 28.10.2021 r. znajduje si臋 tutaj
 12. Regulamin obowi膮zuj膮cy do 28.02.2023 r. znajduje si臋 tutaj
 13. Regulamin obowi膮zuj膮cy od 01.03.2023 r. do pobrania w formacie PDF znajduje si臋 tutaj

Za艂膮czniki

Za艂膮cznik Nr 1 do Regulaminu

W sk艂ad projektu wchodz膮:

 1. Cz臋艣膰 architektoniczna:
  1. rzut fundament贸w - dok艂adne rozmieszczenie fundament贸w, wymiary 艂aw fundamentowych i g艂臋boko艣膰 ich posadowienia,
  2. rzuty wszystkich kondygnacji (np. parter, piwnica, pi臋tro) - rozmieszczenie i wymiary wszystkich pomieszcze艅, rozmieszczenie i wielko艣膰 otwor贸w okiennych i drzwiowych, rozmieszczenie komin贸w, sugerowana aran偶acja wn臋trz
  3. rzut wi臋藕by dachowej - wymiary i rozmieszczenie element贸w konstrukcji dachu,
  4. rzut dachu - wymiary dachu, k膮t nachylenia wszystkich po艂aci dachu, rozmieszczenie okien po艂aciowych, lukarn, komin贸w,
  5. przekroje pionowe - rysunki budynku po pionowym przeci臋ciu, pokazuj膮 wszystkie elementy konstrukcji budynku, czyli warstwy pod艂ogi, strop贸w, dachu,
  6. elewacje (frontowa, dwie elewacje boczne, ogrodowa) - dok艂adny wygl膮d domu z ka偶dej strony,
  7. zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej - wymiary okien i drzwi wykorzystanych w projekcie.
 2. Cz臋艣膰 konstrukcyjna
 3. Cz臋艣膰 instalacyjna:
  1. projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  2. projekt instalacji centralnego ogrzewania,
  3. projekt instalacji elektrycznej.
 4. Cz臋艣膰 opcjonalna - wybrane projekty mog膮 zawiera膰 ponadto dodatkowe dokumenty, jak projekt instalacji gazowej, zestawienie materia艂贸w i 艣lepy kosztorys. Materia艂y te nie s膮 jednak gwarantowane.

W zale偶no艣ci od specyfiki i przeznaczenia obiektu sk艂ad projektu mo偶e nieznacznie si臋 r贸偶ni膰.

Za艂膮cznik Nr 2 do Regulaminu

Dokumentacja dodatkowa do projektu mo偶e zawiera膰:

 1. kolorow膮 wizualizacj臋 Projektu,
 2. rysunek techniczny Projektu,
 3. opis Projektu i dane techniczne Projektu,
 4. cen臋 Projektu,
 5. opis technologii budowy na podstawie Projektu,
 6. nazw臋 biura architektonicznego/architekt贸w b臋d膮cych tw贸rcami Projektu.

Za艂膮cznik Nr 3 do Regulaminu

Formularz reklamacji (78KB)

Za艂膮cznik Nr 4 do Regulaminu

Formularz odst膮pienia od Umowy (84KB)

REKLAMA
Zamknij