Domy bez pozwolenia – co musisz o nich wiedzieć?

Domy bez pozwolenia – co musisz o nich wiedzieć?

Nie wszystkie obiekty, które pojawią się na twojej działce, potrzebują pozwolenia na budowę. Zaoszczędź czas poświęcony na procedury budowlane i sprawdź, które z nich wybudujesz na postawie zgłoszenia!

Jakie obiekty można stawiać bez pozwolenia?

Warto wspomnieć, że zgodnie z nowelizacjami do ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane, które weszły w życie z końcem czerwca 2015 roku, więcej rodzajów obiektów nie wymaga aktualnie uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia budowy. Do tych obiektów należą:

 • wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • wiat o powierzchni zabudowy do 50m2, usytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000m2 powierzchni działki;
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5m3 na dobę;
 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3;
 • przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50m2.

Domy bez pozwolenia – kiedy wystarczy zgłoszenie budowy?

Często mówi się, że przez wprowadzone zmiany w ustawie można budować domy jednorodzinne bez pozwolenia. Okazuje się, że nie zawsze jest to prawdą. Na podstawie zgłoszenia można wybudować jedynie dom jednorodzinny, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany.

Pamiętaj jednak, że MPZP jest obowiązującym dokumentem niezależnie od tego, czy budujesz obiekt na zgłoszenie czy pozwolenie. Oznacza to, że nie na każdej działce uda się postawić np. domek letniskowy.

Jakie dokumenty będą ci potrzebne do zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego?

Oprócz zgłoszenia budowy (wzór dostępny jest na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii), potrzebne ci będą również:

 • 4 egzemplarze projektu budowlanego;
 • poświadczenie posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • MPZP (w przypadku, gdy dokument nie został ustanowiony – decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

Jak wygląda procedura zgłoszenia?

Zgłoszenia dokonuje się minimum 21 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. O ile w tym czasie starosta nie wyda sprzeciwu wobec zamierzenia, możesz przystąpić do prac w dniu wskazanym w zgłoszeniu. Sprzeciw może pojawić się w sytuacji, gdy zgłoszenie będzie wymagało otrzymania pozwolenia na budowę lub będzie ono niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub innych przepisów.

Kiedy pozwolenie na budowę jest niezbędne?

Przede wszystkim wtedy, gdy:

 • projektowany dom będzie ograniczał możliwość zagospodarowania sąsiedniej działki;
 • niezbędna będzie ocena oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000;
 • planowany obiekt będzie stawiany na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;
 • budowa ma dotyczyć bliźniaka lub domu wielorodzinnego.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Ogród i Taras
Wiata śmietnikowa
Dach
Daszek na komin – jaki wybrać i jak go zamontować?
15 kwietnia 2021 r. Adrianna Bartusik

Daszek na komin – jaki wybrać i jak go zamontować?

Ogród i Taras
Wiata śmietnikowa
Dach
Daszek na komin – jaki wybrać i jak go zamontować?
15 kwietnia 2021 r. Adrianna Bartusik

Daszek na komin – jaki wybrać i jak go zamontować?

Nowości w tej kategorii

Przepisy i formalności
Prawo geodezyjne i kartograficzne
9 kwietnia 2021 r. Diana Pidlesetska

Prawo geodezyjne i kartograficzne - jakie są najważniejsze zmiany?

31 lipca 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i karto...

Przepisy i formalności
Audyt energetyczny
8 kwietnia 2021 r. Diana Pidlesetska

Audyt energetyczny - co to jest i na czym polega?

Audyt energetyczny to procedura, której celem jest zmniejszenie zużycia energii. Od 2016 roku jego przeprowadzenie w przyp...

Przepisy i formalności
Powierzchnia zabudowy – definicja i informacje o powierzchni zabudowy
16 marca 2021 r. Adrianna Bartusik

Powierzchnia zabudowy – definicja i najważniejsze informacje o powierzchni zabudowy

Powierzchnia zabudowy to jedno z pojęć, z którym warto się zapoznać, gdy przy...

Przepisy i formalności
Kubatura budynku – co oznacza i jak ją obliczyć?
12 marca 2021 r. Diana Pidlesetska

Kubatura budynku – co oznacza i jak ją obliczyć?

Kubatura budynku to jeden z najważniejszych parametrów technicznych, jakie prezentowane są w projekcie domu. Dzięki niej w...

Przepisy i formalności
Prawo geodezyjne i kartograficzne
9 kwietnia 2021 r. Diana Pidlesetska

Prawo geodezyjne i kartograficzne - jakie są najważniejsze zmiany?

31 lipca 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i karto...

Przepisy i formalności
Audyt energetyczny
8 kwietnia 2021 r. Diana Pidlesetska

Audyt energetyczny - co to jest i na czym polega?

Audyt energetyczny to procedura, której celem jest zmniejszenie zużycia energii. Od 2016 roku jego przeprowadzenie w przyp...

Przepisy i formalności
Powierzchnia zabudowy – definicja i informacje o powierzchni zabudowy
16 marca 2021 r. Adrianna Bartusik

Powierzchnia zabudowy – definicja i najważniejsze informacje o powierzchni zabudowy

Powierzchnia zabudowy to jedno z pojęć, z którym warto się zapoznać, gdy przy...

Przepisy i formalności
Kubatura budynku – co oznacza i jak ją obliczyć?
12 marca 2021 r. Diana Pidlesetska

Kubatura budynku – co oznacza i jak ją obliczyć?

Kubatura budynku to jeden z najważniejszych parametrów technicznych, jakie prezentowane są w projekcie domu. Dzięki niej w...