Dbaj o siebie i kupuj bezpiecznie. Pamiętaj, że #lepiejzdomu!

Analiza MPZP – co warto sprawdzić w planie zagospodarowania przestrzennego?

Analiza MPZP – co warto sprawdzić w planie zagospodarowania?

MPZP to akt prawny składa się z 2 części – opisowej i graficznej. Tworzony jest on przez radę miasta lub gminy i może być on uchylany na potrzeby innego planu. Plan zagospodarowania przestrzennego zawiera wiele cennych informacji, które są kluczowe do określenia finalnego kształtu budowy. Jak wygląda analiza MPZP?

Analiza MPZP – jak wygląda dokument?

Plan może przybierać formę ogólnego dokumentu lub zawierać szczegółowe informacje. Mogą one określać np.:

  • minimalne powierzchnie nowo podzielonych działek budowlanych, na których można postawić dom jednorodzinny lub bliźniaczy,
  • przeznaczenie terenu konkretnej działki,
  • zasady usytuowania obiektów na działce (np. możliwości lokalizowania domu jednorodzinnego przy granicy działki lub usytuowanie budynku względem drogi),
  • kolorystykę elewacji budynków na danych terenach, a nawet zakaz używania niektórych materiałów wykończeniowych,
  • zasady kształtowania dachów (dotyczy to ich geometrii, materiałów pokryć, a nawet ich koloru),
  • rodzaje mediów (np. kanalizacji),
  • zasady kształtowania zieleni, które mają pomóc w ochronie środowiska naturalnego,
  • planowany przebieg dróg, ścieżek rowerowych i innych prac budowlanych, których tereny będą przeznaczone do realizacji celów publicznych.

Analiza MPZP – jak czytać dokument?

Odpowiednio analizując miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego można łatwo ocenić, na ile budowa wymarzonego domu będzie możliwa i opłacalna na konkretnym terenie. Zwłaszcza w przypadku bardzo szczegółowych planów, które wymagać będą pokrycia dachówkami w określonych kolorach.

Gdzie znajdziesz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Jest to dokument jawny dostępny w urzędzie miasta lub gminy, a także witrynach internetowych, jak BIP konkretnego miasta.

A co jeśli na twoim terenie nie ma MPZP?

Jeśli dany teren nie ma uchwalonego planu miejscowego, wtedy koniecznie będzie trzeba zapoznać się z decyzją o warunkach zabudowy. Dokument wydawany jest przez urząd miasta lub gminy. Cała procedura może potrwać nawet kilka miesięcy. Proces ten jest krótszy w przypadku, gdy określony teren sąsiaduje już z działką zabudowaną. Na jej podstawie wyznacza się parametry nowej zabudowy. Wymóg ten określany jest dobrym sąsiedztwem. Dodatkowo teren, którego ma dotyczyć decyzja, powinien:

  • mieć dostęp do drogi publicznej (może być on bezpośredni lub przez prywatną drogę dojazdową),
  • być uzbrojony lub mieć to w planach.

Analiza MPZP a zmiana wartości działki

Bywa, że MPZP zmienia przeznaczenie określonego terenu, co staje się obowiązujące także dla właściciela, który obecnie korzysta z działki w inny sposób. W sytuacji, gdy dalsze korzystanie z nieruchomości jest niemożliwe ze względu na nowo uchwalony plan miejscowy, właściciel nieruchomości może żądać od gminy odszkodowania lub wykupienia nieruchomości. Natomiast w przypadku wzrostu wartości nieruchomości po wprowadzeniu MPZP, właściciel sprzedający swój teren, powinien liczyć się z poniesieniem jednorazowej opłaty na rzecz gminy. 

Autor artykułu

Podobne artykuły

Dach
Jak wykonać ocieplenie dachu?
23 października 2020 r. Klaudia Spurgiasz

Jak krok po kroku wykonać ocieplenie dachu?

Projekt domu
Dom hybrydowy - co to jest i czym się charakteryzuje?
23 października 2020 r. Diana Pidlesetska

Dom hybrydowy - czym się charakteryzuje?

Działka
Działka na sprzedaż - jak szybko sprzedać działkę budowlaną?
23 października 2020 r. Klaudia Spurgiasz

Działka siedliskowa - czym różni się od działki budowlanej?

Dach
Jak wykonać ocieplenie dachu?
23 października 2020 r. Klaudia Spurgiasz

Jak krok po kroku wykonać ocieplenie dachu?

Projekt domu
Dom hybrydowy - co to jest i czym się charakteryzuje?
23 października 2020 r. Diana Pidlesetska

Dom hybrydowy - czym się charakteryzuje?

Działka
Działka na sprzedaż - jak szybko sprzedać działkę budowlaną?
23 października 2020 r. Klaudia Spurgiasz

Działka siedliskowa - czym różni się od działki budowlanej?

Nowości w tej kategorii

Działka
Działka na sprzedaż - jak szybko sprzedać działkę budowlaną?
23 października 2020 r. Klaudia Spurgiasz

Działka siedliskowa - czym różni się od działki budowlanej?

W najprostszym ujęciu działka siedliskowa jest po prostu wydzielonym gruntem na wsi, przeznaczonym pod budownictwo zagrodo...

Działka
Jak sprzedać działkę/ sprzedaż działki budowlanej
19 października 2020 r. Diana Pidlesetska

Jak sprzedać działkę budowlaną?

Sprzedaż działki budowlanej może wydawać się prosta, jednak w praktyce wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formaln...

Działka
Mapa ewidencyjna - czym jest i gdzie ją uzyskać?
9 października 2020 r. Diana Pidlesetska

Mapa ewidencyjna - czym jest i gdzie ją uzyskać?

Do realizacji inwestycji budowlanej będzie Ci potrzebna mapa ewidencyjna, która służy do sporządzenia innych map przez geo...

Działka
Brak planu zagospodarowania przestrzennego
7 października 2020 r. Diana Pidlesetska

Brak planu zagospodarowania przestrzennego - co w przypadku gdy działka nie jest objęta MPZP?

Samowola budowlana jest w Polsce karana. Każdorazowo gdy przymierzasz się do...

Działka
Działka na sprzedaż - jak szybko sprzedać działkę budowlaną?
23 października 2020 r. Klaudia Spurgiasz

Działka siedliskowa - czym różni się od działki budowlanej?

W najprostszym ujęciu działka siedliskowa jest po prostu wydzielonym gruntem na wsi, przeznaczonym pod budownictwo zagrodo...

Działka
Jak sprzedać działkę/ sprzedaż działki budowlanej
19 października 2020 r. Diana Pidlesetska

Jak sprzedać działkę budowlaną?

Sprzedaż działki budowlanej może wydawać się prosta, jednak w praktyce wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formaln...

Działka
Mapa ewidencyjna - czym jest i gdzie ją uzyskać?
9 października 2020 r. Diana Pidlesetska

Mapa ewidencyjna - czym jest i gdzie ją uzyskać?

Do realizacji inwestycji budowlanej będzie Ci potrzebna mapa ewidencyjna, która służy do sporządzenia innych map przez geo...

Działka
Brak planu zagospodarowania przestrzennego
7 października 2020 r. Diana Pidlesetska

Brak planu zagospodarowania przestrzennego - co w przypadku gdy działka nie jest objęta MPZP?

Samowola budowlana jest w Polsce karana. Każdorazowo gdy przymierzasz się do...