Dbaj o siebie i kupuj bezpiecznie. Pamiętaj, że #lepiejzdomu!

Kiedy i dlaczego wykonuje się projekt zagospodarowania terenu?

Kiedy i dlaczego wykonuje się projekt zagospodarowania terenu?

Projekt zagospodarowania działki jest nieodłącznym elementem projektu budowlanego i musi zostać wykonany przez uprawnioną do tego osobę. Dokument zawiera informacje związane z usytuowaniem obiektu na działce, jak i dotyczące przestrzeni wokół niego. Zastanawiasz się, kiedy i dlaczego wykonuje się projekt zagospodarowania terenu? Przeczytaj do końca nasz artykuł, a wszystkiego się dowiesz.

Wydawać by się mogło, że w kwestii budowy domu kluczowe znaczenie ma wybór odpowiedniego terenu. Okazuje się jednak, że późniejszy sposób zagospodarowania tej przestrzeni jest równie ważny. W zależności od sposobu zagospodarowania działki zależeć będzie komfort Twojego życia. Przy umiejętnym planowaniu nawet z trudnej działki można wiele wykrzesać, tak samo, jak i przez złe decyzje zmarnować potencjał tej idealnej.

Projekt zagospodarowania terenu – co to jest?

Projekt zagospodarowania terenu jest integralną częścią projektu budowlanego, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie na budowę. Autorem projektu nie musi być twórca projektu domu – może go przygotować architekt posiadający stosowne uprawnienia. Zadaniem architekta jest znalezienie optymalnego usytuowania domu. W tym celu w pierwszej kolejności musi on przeanalizować wszystkie ograniczenia, które występują na danej działce. Dopiero mając pełny obraz terenu, może wykonać projekt.

Co określa projekt zagospodarowania terenu?

Projekt zagospodarowania terenu powinien zawierać dwie części: opisową i rysunkową. Dokładne informacje, jakie powinny się w każdej z nich znaleźć, zostały określone poniżej.

Kiedy i dlaczego wykonuje się projekt zagospodarowania terenu?

Część opisowa projektu zagospodarowania terenu – co zawiera?

W części opisowej projekt zagospodarowania terenu powinien określać najważniejszą kwestię, czyli przedmiot inwestycji. W przypadku, gdy inwestycja obejmuje więcej niż jeden obiekt, w projekcie powinien znaleźć się zakres całości zamierzenia i kolejność realizowanych prac podczas budowy domu. Dodatkowo w części opisowej projektu powinny znaleźć się takie informacje jak:

 • istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem projektowanych zmian,
 • projektowane zagospodarowanie działki lub terenu,
 • układ komunikacyjny, w tym parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzeń uzbrojenia terenu zapewniających przeciwpożarowego zaopatrzenie w wodę,
 • ukształtowanie terenu i zieleni,
 • informacje o tym, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • informacje o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Jak również zestawienie powierzchni poszczególnych elementów, w tym:

 • powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów,
 • powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów,
 • powierzchnie dróg, parkingów, placów, chodników, tarasów, schodów zewnętrznych [powierzchnie utwardzone],
 • powierzchnia zieleni [powierzchnia biologicznie czynna],
 • inne powierzchnie oraz zestawienia wymagane do sprawdzenia zgodności projektu z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub w przypadku jego braku z Decyzją o warunkach zabudowy.

Kiedy i dlaczego wykonuje się projekt zagospodarowania terenu?

Część rysunkowa projektu zagospodarowania terenu – co zawiera?

Z kolei część rysunkowa projektu zagospodarowania działki powinna zostać opracowana na aktualnej mapie do celów projektowych i określać:

 • orientację położenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata,
 • granice działki budowlanej lub terenu,
 • usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych wraz z oznaczeniem wejść i wjazdów oraz liczby kondygnacji,
 • wymiary obiektów, charakterystyczne rzędne, wzajemne odległości obiektów budowlanych od siebie i granic działki,
 • ukształtowanie terenu – istniejące i projektowane zmiany,
 • ukształtowanie zieleni – istniejące i projektowane zmiany,
 • układ komunikacji wewnętrznej – drogi, dojazdy, parkingi, chodniki,
 • układ sieci i instalacji uzbrojenia terenu przedstawiony z przyłączami do odpowiednich sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych,
 • układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz związanych z nim urządzeń technicznych,
 • rodzaj i zasięg uciążliwości inwestycji wraz ze wskazaniem obszaru ograniczonego użytkowania.

W jakim celu sporządzany jest projekt zagospodarowania terenu?

Projekt zagospodarowania terenu decyduje o miejscu budowy domuto od projektu bowiem zależy, czy obiekt budowlany będzie usytuowany rozsądnie i zgodnie z prawem. Dodatkowo określa sposób zagospodarowania działki, czyli czy znajdzie się na niej miejsce do wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu. Od projektu zagospodarowania terenu zależeć będzie także sposób dostępu, użytkowania i obsługi działki budowlanej. Okazuje się zatem, że projekt zagospodarowania działki nie tylko znacznie ułatwia prace budowlane, ale przede wszystkim odpowiada za przyszły komfort użytkowania działki.

Sprawdź też: Jak sprawdzić czy wybrany projekt zmieści się na działce?

Projekt zagospodarowania terenu a przepisy prawne

Budowę projektu, jak i wszelkie elementy, jakie powinny się w nim znaleźć, określa Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Podstawą do opracowania projektu zagospodarowania terenu jest ustawa Prawo Budowlane określające elementy, jakie powinny zostać przewidziane na etapie projektowania i które należy uwzględnić w projekcie. Z kolei Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wskazuje na konieczność podziału projektu zagospodarowania terenu na część opisową i rysunkową.

Co musi znaleźć się w projekcie zagospodarowania terenu?

Projekt zagospodarowania działki budowlanej domu jednorodzinnego powinien uwzględniać m.in. takie kwestie jak:

 • sieć uzbrojenia terenu – wszelkie instalacje wraz z przyłączami powinny być dokładnie rozrysowane, a ich parametry podane w precyzyjny sposób,
 • sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków – usytuowanie szamba, kanalizacji lub przydomowej oczyszczalni ścieków,
 • miejsce składowania odpadów,
 • układ komunikacyjny tj. drogi wewnętrzne, podjazdy, chodniki i miejsca postojowe,
 • układ zieleni – istniejące już na terenie zadrzewienie, jak i planowana zieleń wysoka i niska.

i wiele innych elementów, które określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt zagospodarowania terenu uwzględnia mapę do celów projektowych z wszelkimi oznaczeniami oraz dokładny opis, zawierający wszystkie najważniejsze kwestie.

Kiedy i dlaczego wykonuje się projekt zagospodarowania terenu?

Czy projekt zagospodarowania działki jest konieczny?

Niektórzy zastanawiają się, kiedy potrzebny jest projekt zagospodarowania terenu. Okazuje się, że praktycznie zawsze. Budowa bowiem nie ruszy, jeśli nie otrzymamy zgody na rozpoczęcie inwestycji i prac budowlanych. A ta z kolei nie zostanie nam przyznana, gdy nie zostanie złożony projekt budowlany, który tworzy projekt zagospodarowania terenu budowy wraz z właściwym projektem.

To może Cię zainteresować: Wybór działki pod budowę domu – co warto wiedzieć

Kiedy projekt zagospodarowania terenu nie jest wymagany?

Są sytuacje, kiedy projekt zagospodarowania działki nie jest konieczny. Przykładowo, jeśli nie przewiduje się zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, to nie ma potrzeby opracowywania projektu zagospodarowania terenu. Chodzi tutaj jednak o działki, gdzie jest już wybudowany dom, na którego postawienie inwestor uzyskał pozwolenie. O szczegóły najlepiej dopytać architekta świadczącego usługi o tym charakterze.

Kto może przygotować projekt zagospodarowania działki?

Projekt techniczny zagospodarowania terenu może zostać przygotowany przez osobę, która:

 • ma uprawnienia budowlane do projektowania,
 • jest członkiem izby samorządu zawodowego właściwej ze względu na miejsce zamieszkania projektanta izby architektów lub inżynierów budownictwa.

Zaświadczenie o wpisie na listę członków izby musi być ważne na dzień sporządzania projektu, a inwestor ma prawo poprosić o jego przedstawienie przed zleceniem usługi. Nic nie stoi na przeszkodzie, by projekt zagospodarowania terenu wykonał ktoś inny, niż osoba odpowiedzialna za projekt architektoniczny budynku. W przypadku gotowych projektów domów dość często zdarza się, że oba projekty są wykonywane przez dwie różne osoby.

Ile kosztuje projekt zagospodarowania terenu?

Cena projektu zagospodarowania terenu zależy od stopnia skomplikowania projektu i waha się od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Koszty są bardzo zróżnicowane – w niektórych regionach kraju zapłacimy za taki projekt dużo mniej niż w innych. Tak czy inaczej, na projekcie zagospodarowania działki nie warto oszczędzać, tak aby w przyszłości móc cieszyć się funkcjonalną i piękną inwestycją.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Projekt domu
Projekt domu dla seniora
Ocieplenie i izolacja
Izolacja akustyczna – jak wygłuszyć strop?
Ogród i Taras
Jak zabezpieczyć taras na zimę?
17 września 2020 r. Ewelina Kocenda

Jak zabezpieczyć taras na zimę?

Projekt domu
Projekt domu dla seniora
Ocieplenie i izolacja
Izolacja akustyczna – jak wygłuszyć strop?
Ogród i Taras
Jak zabezpieczyć taras na zimę?
17 września 2020 r. Ewelina Kocenda

Jak zabezpieczyć taras na zimę?

Nowości w tej kategorii

Działka
Jak zaplanować budowę domu na pochyłej działce?
16 września 2020 r. Diana Pidlesetska

Jak zaplanować budowę domu na pochyłej działce?

Dom na pochyłej działce to szansa na piękny widok lub niższe koszty zakupu ziemi. Taki projekt ma również szereg innych za...

Działka
Jak umieścić dwa domy na jednej działce?
10 września 2020 r. Diana Pidlesetska

Dwa domy na jednej działce - jak zorganizować budowę dwóch domów?

Dysponujesz dużą działką budowlaną, na której stoi Twój dom i rozważasz, czy...

Działka
Jak przekształcić działkę rolną na budowlaną?
19 sierpnia 2020 r. Ewelina Kocenda

Jak przekształcić działkę rolną na budowlaną?

Zakup i przekształcenie działki rolnej na budowlaną może być bardziej opłacalne niż nabycie terenu przystosowanego do zabu...

Działka
Uzbrojenie działki budowlanej - jakie są koszty uzbrojenia działki?
17 sierpnia 2020 r. Diana Pidlesetska

Uzbrojenie działki - ile kosztuje uzbrojenie działki budowlanej?

Szukasz odpowiedniej działki, która okaże się idealna pod budowę domu? Pod uw...

Działka
Jak zaplanować budowę domu na pochyłej działce?
16 września 2020 r. Diana Pidlesetska

Jak zaplanować budowę domu na pochyłej działce?

Dom na pochyłej działce to szansa na piękny widok lub niższe koszty zakupu ziemi. Taki projekt ma również szereg innych za...

Działka
Jak umieścić dwa domy na jednej działce?
10 września 2020 r. Diana Pidlesetska

Dwa domy na jednej działce - jak zorganizować budowę dwóch domów?

Dysponujesz dużą działką budowlaną, na której stoi Twój dom i rozważasz, czy...

Działka
Jak przekształcić działkę rolną na budowlaną?
19 sierpnia 2020 r. Ewelina Kocenda

Jak przekształcić działkę rolną na budowlaną?

Zakup i przekształcenie działki rolnej na budowlaną może być bardziej opłacalne niż nabycie terenu przystosowanego do zabu...

Działka
Uzbrojenie działki budowlanej - jakie są koszty uzbrojenia działki?
17 sierpnia 2020 r. Diana Pidlesetska

Uzbrojenie działki - ile kosztuje uzbrojenie działki budowlanej?

Szukasz odpowiedniej działki, która okaże się idealna pod budowę domu? Pod uw...