Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności

Podkręcamy letnie rabaty🌞 -20% na projekty domów, -25% na nowości😎

Doradzamy 7 dni w tygodniu. Pon.-pt. 8-21, sob.-niedz. 9-17

Zadzwoń! 71 715 20 60 lub

Sprawdź co zmieniło się w prawie budowlanym w 2022 roku!

Zmiany w prawie budowlanym w 2022 - sprawdź co się zmieniło

Prawo budowlane to zbiór zasad dotyczących wszystkich etapów budowy domów czy innych obiektów budowlanych. We wrześniu 2020 roku ustawa uległa nowelizacji, wskutek której zmieniły się chociażby zasady uzyskiwania pozwolenia na budowę. Zobacz, jakie są najważniejsze zapisy Prawa budowlanego i czego dotyczą najnowsze zmiany.

Budowa to niestety nie tylko zakup wymarzonego projektu domu oraz znalezienie idealnej działki. Proces ten wiąże się z dopełnieniem wielu formalności, otrzymaniem pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenia prac zgodnie z wytycznymi takich dokumentów jak, chociażby miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Chcąc nie pogubić się w gąszczu swoich praw i obowiązków, warto zapoznać się z Prawem budowlanym i na bieżąco śledzić jego nowelizacje. 

Prawo budowlane – czym właściwie jest?

Podstawą podejmowania jakichkolwiek prac budowlanych na terenie Polski jest Prawo budowlane, kształtowane przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Zgodnie z tym aktem prawnym przepisy ustawy Prawo budowlane dotyczą działalności obejmującej sprawy związane z: projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych.

Ustawa określa też zasady działania organów administracji publicznej we wspomnianych dziedzinach. W Polsce ustawa Prawo budowlane jest najważniejszym aktem prawnym dotyczącym wznoszenia obiektów budowlanych. Reguluje on wszystkie kwestie związane z:

 • ochroną środowiska w trakcie realizacji rozbiórek budynków i wznoszenia nowych obiektów;
 • miejscem realizowania inwestycji i sposobem uzyskiwania pozwolenia na budowę, rozbudowę albo rozbiórkę;
 • oddawaniem obiektów budowlanych do użytkowania;
 • prowadzeniem działalności gospodarczej zorientowanej na budownictwo;
 • prawami i obowiązkami wszystkich uczestników procesu budowlanego;
 • postępowaniem w przypadku zaistnienia katastrofy budowlanej.

Nowe Prawo budowlane to nowelizacja, która miała miejsce 13 lutego 2020 roku, a podpisana przez prezydenta została 3 marca 2020. Nowe prawo budowlane obowiązuje od 19 września 2020. Zgodnie z jego założeniami zmienił się sposób legalizacji samowoli budowlanych, poszerzono listę obiektów, które nie wymagają pozwolenia na budowę oraz stworzono nowy katalog budynków, które można wybudować zarówno bez zgody, jak i potrzeby zgłaszania.

Nowe prawo budowlane zniosło również znany do tej pory wzór decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wprowadziło zakaz podważenia pozwolenia po upływie 5 od jego wydania. 

Kto ustanawia prawo budowlane?

Zgodnie z prawem Prawo budowlane staje się obowiązującą normą prawną, jeśli zostanie zaakceptowana przez odpowiedni organ rządowy. W Polsce dokument ten wydaje Sejm po zrealizowaniu procesu legislacyjnego. 

Co określa prawo budowlane?

Prawo budowlane zgodnie z art. 1 tejże Ustawy: normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Jest to prawdziwe kompendium wiedzy na temat praw i obowiązków dotyczących uczestników procesu budowlanego, postępowania na różnych etapach budowy oraz sposobu utrzymania obiektów budowlanych.

Inwestor, który decyduje się na budowę własnego domu, nie musi znać wszystkich artykułów spisanych w Ustawie, ponieważ tylko część z nich dotyczy domów jednorodzinnych. Wiele osób stara się znaleźć w Internecie różnego rodzaju opracowania, coś na kształt: prawo budowlane w pigułce, po to, aby otrzymać jedynie najważniejsze informacje odnośnie sytuacji, w których się znajdują. 

Sprawdź również: Formalności związane z budową domu w 4 krokach!

Nowe prawo budowlane – czy nowe przepisy ułatwią budowę domu?

Aktualne Prawo budowlane to wynik wielu nowelizacji, które miały miejsce po 1994 roku. Zmiany, które zachodzą w tej dziedzinie są tak duże, że w tylko w samym 2019 roku prawo to było aktualizowane ponad 10 razy. Większość zmian dotyczyła drobnej kosmetyki, jednak co jakiś czas pojawiały się też pewne udogodnienia zwłaszcza dla tzw. małych inwestorów. 

Ostatnie dwa lata oprócz globalnych zmian spowodowanych pandemią koronawirusa, przyniosły też wiele nowości w kontekście Prawa budowlanego. Te najważniejsze zostały ogłoszone w lutym 2020 roku, a w życie weszły kilka miesięcy później. O jakich zmianach mowa? 

Kiedy wchodzi w życie nowe prawo budowlane? 

Najnowsza zmiana miała miejsce 13 lutego 2020 roku i zaczęła obowiązywać 19 września 2020 roku.

Zmiany z 2020 w Prawie budowlanym powinny ucieszyć przede wszystkim inwestorów, którzy w niedalekiej przyszłości planowali starać się o pozwolenie na budowę oraz mieli problem z tzw. samowolą budowlaną. Od kiedy nowe prawo budowlane weszło w życie, zdecydowanie łatwiej jest uzyskać pozwolenie na budowę, które aktualnie odbywa się w ramach uproszczonego procesu inwestycyjno-budowlanego. 

Zgodnie z nowelizacją, przed rozpoczęciem budowy domu właściciel działki budowlanej będzie musiał dostarczyć do urzędu wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym. Na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, petent będzie dołączał do wniosku tylko trzy, a nie jak dotychczas cztery egzemplarze projektu budowlanego domu, a projekt techniczny wnioskodawca złoży w urzędzie dopiero, kiedy będzie wnioskował o udzielenie pozwolenia na użytkowanie albo wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót. 

Z kolei od 1 lipca 2021 roku weszły w życie przepisy związane z cyfryzacją procesu budowlanego. Dzięki nim wiele oficjalnych pism do urzędów np. wniosek o pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie budynku będzie można składać drogą elektroniczną.

Nowe Prawo Budowlane 2022 – co się zmieniło?

Z dniem 6 listopada 2019 roku rząd przyjął projekt nowelizacji Ustawy, do której pojawiły się liczne poprawki zgłoszone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Zmiany zostały finalnie odrzucone przez Sejm, a nowelizacja zaczęła obowiązywać dopiero 19 września 2020 roku. Chcąc sprawdzić, jak wygląda aktualne prawo budowlane, można wejść na stronę Internetowego Systemu Aktów Prawnych, gdzie umieszczona została Ustawa jako: 

 • Prawo budowlane 2020 tekst jednolity, czyli taki, który zawiera wszelkie zmiany, jakie w nim zaszły od momentu ogłoszenia poprzedniego tekstu jednolitego. 
 • Prawo budowlane tekst ogłoszony, czyli w takiej postaci jak w dniu ogłoszenia. 

Najnowsze modyfikacje mają za zadanie jak najlepiej usprawniać proces budowy, zwłaszcza w odniesieniu do biurokracji. Dodatkowo nowelizacja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego i ograniczenie ilości dokumentacji, jaka dotychczas była niezbędna dla uzyskania pozwolenia na budowę.

Nowe Prawo budowlane upraszcza również procedurę zalegalizowania samowoli budowlanej oraz poszerza listę przedsięwzięć budowlanych, w przypadku których nie będzie wymagane pozwolenie na budowę. Jednocześnie promuje podłączanie nowych inwestycji do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Nowe Prawo budowlane 2020 tekst jednolity

Aktualne brzmienie Ustawy po dokonaniu tegorocznej aktualizacji można sprawdzić na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP).

Najważniejsze zmiany w Ustawie Prawo Budowlane zostały opisane poniżej. Dotyczą one przede wszystkim aktualizacji zachodzących w projektach budowlanych, konieczności starania się o pozwolenie na budowę oraz legalizacji samowoli budowlanej. 

Warunki techniczne 2021

Warto też wiedzieć, że od 2021 roku obowiązują nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

WT 2021 wprowadzają przede wszystkim nowe wytyczne, jeśli chodzi o wymogi dotyczące energooszczędności budynków. Zaostrzają one maksymalne dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła U dla przegród budowlanych, a także obniżają limity zapotrzebowania budynku na tzw. nieodnawialną energię pierwotną (EP).

Nowe prawo budowlane – zmiany dotyczące projektu budowlanego

Projekt budowlany jeszcze do niedawna stanowił jednolity dokument. Aktualnie został on podzielony na trzy części takie jak:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu, wraz ze wskazaniem usytuowania budynku i układu komunikacyjnego oraz informacją o obszarze oddziaływania obiektu na środowisko; 
 • projekt techniczny, wraz z opisem konstrukcji, instalacji i charakterystyką energetyczną; 
 • projekt architektoniczno-budowlanego, z układem przestrzennym, projektowanymi rozwiązaniami technicznymi i materiałowymi.

To może Cię zainteresować: Projekty architektoniczne – czym różnią się od projektów budowlanych?

Projekt techniczny jest częścią projektu architektoniczno-budowlanego, który należy przedłożyć kierownikowi budowy przed rozpoczęciem prac. W urzędzie jest on wymagany dopiero przy staraniu się o pozwolenie na użytkowanie lub podczas zgłaszania zakończenia robót. 

Nowelizacja prawa budowlanego – zmiany dotyczące pozwolenia na budowę

W 2020 roku zrezygnowano z dotychczasowego wzoru pozwolenia na budowę. Stosowany wcześniej szablon często się zmieniał, co sprawiało olbrzymie problemy. Od 19 września 2020 roku wszystkie pozwolenia wydawane są zgodnie z wymogami określonymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, czyli bez konkretnego wzoru. Z kolei od 1 lipca 2021 roku wniosek o pozwolenie na budowę można składać online.

Wniosek o pozwolenie na budowę online 

Nowe Prawo budowlane przewiduje uproszczenie procedur ubiegania się o pozwolenie na budowę – od 2021 roku, a konkretnie od 1 lipca można wnioskować o jego wydanie drogą elektroniczną. Do wniosku trzeba dołączyć projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany. Takie zamiany w Prawie budowlanym możliwe były dzięki uruchomieniu specjalnej strony rządowej e-budownictwo, za pośrednictwem której można już od pewnego czasu składać także inne wnioski np. zgłosić roboty budowlane.

Unieważnienie decyzji o pozwoleniu na budowę a nowe prawo budowlane

Po nowelizacji Prawa budowlanego nie będzie można już stwierdzić nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę lub użytkowanie budynku, jeśli od czasu jej wydania upłynęło 5 lat. 

Prawo budowlane pozwolenie na budowę

W niektórych sytuacjach nadal będzie można uchylić decyzję (nawet po upływie 5 lat), chociażby po wznowieniu postępowania z powodów wymienionych w art. 145 pkt 1 i 2 k.p.a.

Zmiany w prawie budowlanym – co ze zgłoszeniem budowy?

W Ustawie o Prawie budowlanym znajdują się również wytyczne określające jakie budynki mogą zostać wybudowane oraz jakie roboty budowlane, mogą zostać przeprowadzone jedynie na podstawie zgłoszenia, bez potrzeby starania się o pozwolenie. Po nowelizacji wszystkie te przypadki zebrano w czytelne katalogi. 

Poniżej znajduje się lista przykładowych obiektów, które zgodnie z najnowszą nowelizacją, można postawić jedynie na podstawie samego zgłoszenia:

 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych i gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
 • oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
 • szamba;
 • tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem, które zostaną przekazane do rozbiórki ewentualnie przeniesione w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu (max. 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy); 
 • kanalizacji kablowej;
 • wolno stojących budynków gospodarczych (parterowych), garaży, wiat, oranżerii (tzw. ogrodów zimowych) czy budynków rekreacji indywidualnej, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m2, a łączna ilość tych obiektów nie przekracza dwóch na każde 500 m2 działki;
 • przydomowych tarasów naziemnych, których powierzchnia nie przekracza 35 m2. 

Zgodnie z Ustawą, zgłoszenia będą wymagały też niektóre roboty budowlane. Wśród nich możemy wyróżnić chociażby: remont obiektów, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz tych, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu w zakresie przegród zewnętrznych lub elementów konstrukcyjnych.

Inwestorzy, którzy zdecydują się na zainstalowanie krat lub tablic i urządzeń reklamowych (oprócz reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym), również nie będą potrzebowali pozytywnej decyzji. 

Budowa domu bez pozwolenia w Nowym Ładzie

W 2021 roku rząd wprowadził także kolejne zmiany w Prawie budowlanym, które mają być wprowadzone w ramach Polskiego Ładu, czyli nowego programu rozwojowego dla Polski.

Wprowadzono i zatwierdzono możliwość budowy domu bez pozwolenia i bez projektu budowlanego oraz angażowania kierownika budowy domów jednorodzinnych o powierzchni do 70 m2 lub do 90 m2 w przypadku budynków z poddaszem użytkowym. Do momentu wprowadzenia Nowego Ładu wyłącznie na zgłoszenie można było budować wyłącznie domki letniskowe do 35 m2.

Sprawdź przykładowe projekty domów do 70 m²!

Prawo budowlane 2022 – odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

Od września 2020 zmieniły się też zasady uzyskiwania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Aktualnie organ administracji architektoniczno-budowlanej może wyrazić zgodę na odstępstwo przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przed ewentualną zmianą decyzji. Zgoda na taki wyjątek powinna jednak zostać pozytywnie zaopiniowana przez:

 • wojewódzkiego inspektora sanitarnego — jeśli dotyczy wymagań higienicznych lub zdrowotnych,
 • wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku budynków figurujących w rejestrze zabytków,
 • komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji, w której ewentualne odstępstwa dotyczą przepisów bezpieczeństwa pożarowego. 

Nowe Prawo budowlane – instalacje, przyłącza, media, ogrzewanie domu

Pozostałe zmiany, których dokonano, dotyczą instalacji lub przyłączy. Wprowadzono zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opłat związanych z wydaniem warunków przyłączenia do sieci czy też odbiorem przyłącza. Dodatkowo wprowadzono usprawnienia w zakresie przyłączania inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych wodociągowych czy też kanalizacyjnych. 

Nowe prawo budowlane a samowola budowlana – co się zmieniło?

Po wejściu w życie nowych przepisów Ustawy zmieniły się też zasady legalizacji samowoli budowlanej. Takie budowle, dzięki nowej, uproszczonej i bezpłatnej procedurze, łatwiej będzie można legalizować (w odniesieniu do budowli, które zakończono co najmniej 20 lat temu).

Chcąc skorzystać z takiej możliwości, należy przedstawić ekspertyzę techniczną, która potwierdzi, że samowolnie postawiony obiekt może być bezpiecznie użytkowany. Ponadto wraz z wnioskiem o legalizację samowoli budowlanej należy przedstawić urzędnikowi:

 • oświadczenie o terminie zakończenia budowy,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
 • geodezyjną inwentaryzację podwykonawczą. 

Dla uzyskania legalizacji samowoli budowlanej trzeba wnieść opłatę legalizacyjną, której wysokość ma pozostać na dotychczasowym poziomie. Z procedury zaprezentowanej powyżej będą mogli skorzystać właściciele samowoli budowlanych, w przypadku których toczy się już postępowanie mające ustalić, czy doszło do złamania prawa.

Uproszczona procedura legalizacyjna nie będzie obejmowała mieszkań, domów, garaży czy innych budynków, których budowa zakończyła się później niż 20 lat temu. Wrześniowa nowelizacja wprowadziła też zmiany w sprawie nielegalnego użytkowania budynku.

Prawo zezwala na wielokrotne karanie inwestora lub właściciela za nielegalne użytkowanie całego budynku, lub jego części. Przed wydaniem kary, inwestor otrzyma upomnienie, a następnie karę finansową w wysokości nawet 10 000 zł. 

Prawo budowlane a obiekty wpisane do rejestru zabytków

Nowelizacja Ustawy dotyczy również obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Po 19 września 2020 roku, wszystkie roboty wykonywane przy obiekcie wpisanym do rejestru, wymagają pozwolenia na budowę, a te wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymagają jedynie zgłoszenia.

Do wniosku o wydanie zgody, inwestor powinien dołączyć pozwolenie wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego dla danego terenu

Jakie są przewidywane zmiany w prawie budowlanym w najbliższych latach?

Wprowadzane w pierwszej połowie 2020 roku zmiany w przepisach Prawa budowlanego nie kończą procesu nowelizacji przepisów związanych z szeroko pojętą budową domów i innych budowli. Z początkiem 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe warunki techniczne, jakim będą musiały odpowiadać budynki i ich usytuowanie – WT 2021.

Dotyczą one przede wszystkim energooszczędności przegród zewnętrznych budynków i zaostrzają przepisy dotyczące współczynnika przenikania ciepła U poszczególnych przegród. Od 2021 roku współczynnik ten nie będzie mógł przekraczać poziomów:

 • 0,20 W/(m2·K) dla ścian zewnętrznych, 
 • 0,30 W/(m2·K) dla podłóg na gruncie, 
 • 0,18 W/(m2·K) dla dachu i stropodachu oraz stropu pod poddaszem nieogrzewanym,
 • 1,1 W/(m2·K) w przypadku okien pionowych,
 • 1,3 W/(m2·K) w przypadku okien połaciowych,
 • 1,5 W/(m2·K) w przypadku drzwi zewnętrznych.

Nowe przepisyograniczą dopuszczalne maksymalne roczne zapotrzebowanie budynków na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. Od przyszłego roku poziom ten zostanie zmniejszony z 95 kWh/m²·rok do 70 kWh/m²·rok.

Dla spełnienia takich warunków konieczne będzie wykonanie odpowiedniej warstwy termoizolacyjnej przegród domu, a także instalacja urządzeń pozwalających wykorzystywać energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, jak pompy ciepła, rekuperatory czy instalacje fotowoltaiczne.

Nowe procesy i prawo budowlane 2022 – cyfryzacja i wnioski elektroniczne

Najważniejsze zmiany w 2022 roku w Prawie budowlanym dotyczą uproszczenia procedur budowlanych poprzez ich cyfryzację, czyli wprowadzenie możliwości załatwiania wielu spraw urzędowych przez Internet. Dzięki nim inwestorzy mogą składać online za pośrednictwem rządowej strony e-budownictwo między innymi następujące wnioski:

 • o pozwolenie na budowę (PB-1),
 • o pozwolenie na budowę tymczasowego budynku (PB-8),
 • o pozwolenie na użytkowanie (PB-17) oraz na użytkowanie przed zakończeniem budowy (PB-17a),
 • o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7),
 • o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu (PB-6),
 • o legalizację (PB-19) i uproszczoną legalizację (PB-15),
 • o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3).

Nowe przepisy budowlane w 2022 roku umożliwiają także dokonanie online m.in.:

 • zgłoszenia rozbiórki,
 • zgłoszenia robót budowlanych,
 • zgłoszenia budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego,
 • zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • zawiadomienia o zakończeniu budowy domu rodzinnego.

Warto pamiętać, od kiedy zmiany w prawie budowlanym wprowadzają takie uproszczone procedury – nowe przepisy weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, a więc od tego momentu można już swobodnie składać wymienione wyżej pisma drogą elektroniczną.

Więcej informacji: Cyfryzacja procesu budowlanego 2021 - wszystko co musisz wiedzieć

Autor artykułu

Podobne artykuły

Podatki, ulgi i dopłaty
Dofinansowanie od PGNiG na wymianę pieca lub kotła w 2022
Ogród i Taras
Palenie śmieci: gdzie zgłosić palenie odpadów przez sąsiada?
Finanse i koszty
Ile kosztuje budowa stropu w 2022
Podatki, ulgi i dopłaty
Dofinansowanie od PGNiG na wymianę pieca lub kotła w 2022
Ogród i Taras
Palenie śmieci: gdzie zgłosić palenie odpadów przez sąsiada?
Finanse i koszty
Ile kosztuje budowa stropu w 2022

Nowości w tej kategorii

Przepisy i formalności
Mir domowy
27 czerwca 2022 r. Diana Sulyma

Czym jest mir domowy? W jakich sytuacjach można zgłosić jego naruszenie?

Każdego roku w Polsce mir domowy jest naruszany kilka tysięcy razy. Przepisów...

Przepisy i formalności
Od kiedy zakaz palenia węglem w Polsce?
6 czerwca 2022 r. Diana Sulyma

Od kiedy wprowadzony będzie zakaz palenia węglem w Polsce?

Zakaz palenia węglem w Polsce coraz bliżej? Wszystko na to wskazuje. Władze kolejnych miast wprowadzają nowe lub znowelizo...

Formalności budowlane
Domy wystawione na licytacje przez komornika
30 maja 2022 r. Adrianna Bartusik

Czym są i jak działają licytacje komornicze domów jednorodzinnych?

Licytacje komornicze to często świetna okazja do zakupu sprzętu AGD czy RTV w...

Formalności budowlane
Kierownik budowy
16 maja 2022 r. Diana Sulyma

Jakie są prawa i obowiązki kierownika budowy?

Planujesz budowę w domu? W takim razie z pewnością wiesz, że nie może się ona rozpocząć bez kierownika budowy. Tylko, gdzi...

Przepisy i formalności
Mir domowy
27 czerwca 2022 r. Diana Sulyma

Czym jest mir domowy? W jakich sytuacjach można zgłosić jego naruszenie?

Każdego roku w Polsce mir domowy jest naruszany kilka tysięcy razy. Przepisów...

Przepisy i formalności
Od kiedy zakaz palenia węglem w Polsce?
6 czerwca 2022 r. Diana Sulyma

Od kiedy wprowadzony będzie zakaz palenia węglem w Polsce?

Zakaz palenia węglem w Polsce coraz bliżej? Wszystko na to wskazuje. Władze kolejnych miast wprowadzają nowe lub znowelizo...

Formalności budowlane
Domy wystawione na licytacje przez komornika
30 maja 2022 r. Adrianna Bartusik

Czym są i jak działają licytacje komornicze domów jednorodzinnych?

Licytacje komornicze to często świetna okazja do zakupu sprzętu AGD czy RTV w...

Formalności budowlane
Kierownik budowy
16 maja 2022 r. Diana Sulyma

Jakie są prawa i obowiązki kierownika budowy?

Planujesz budowę w domu? W takim razie z pewnością wiesz, że nie może się ona rozpocząć bez kierownika budowy. Tylko, gdzi...