Dbaj o siebie i kupuj bezpiecznie. Pamiętaj, że #lepiejzdomu!

Formalności związane z zakończeniem budowy domu - na co należy zwrócić uwagę?

Formalności związane z zakończeniem budowy domu

Zawsze marzyłeś o własnym domu, a teraz przemieniasz to marzenie w rzeczywistość? Jeśli jesteś już na ostatnim etapie budowy domu, to zapewne zastanawiasz się, co musisz zrobić, aby oficjalnie uznać budowę za zakończoną i nareszcie się przeprowadzić. Jak się okazuje, nie jest to takie proste i wymaga poświęcenia czasu oraz skompletowania licznych dokumentów. Zobacz, jakie są formalności związane z zakończeniem budowy domy.

Fakt zakończenia budowy domu, nie oznacza, że od razu możesz się przeprowadzić. Takie postępowanie jest niezgodne z przepisami prawa budowlanego w Polsce. Ich złamanie wiąże się z karą finansową. Zanim zaczniesz się pakować, przeczytaj, co dokładnie musisz zrobić, aby się wprowadzić do nowo wybudowanego obiektu.

Gdzie i kiedy należy zgłosić zakończenie budowy domu?

Jak się okazuje, prawo budowlane dokładnie opisuje sytuację związaną z zakończeniem budowy domu. Przepisy regulują m.in. kwestię oddania budynku do użytku i uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie. Gdzie zgłosić zakończenie budowy domu? W tym celu musisz zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W ciągu 21 dni od daty wpłynięcia Twojego wniosku, powinien zgłosić ewentualne zastrzeżenia.

Jeśli ich nie otrzymasz, to oznacza, że zamieszkanie w wybudowanym domu jest możliwe. Nie oznacza to jednak, że wystarczy jedno zgłoszenie. W praktyce jest to nieco bardziej skomplikowane. Najpierw musisz bowiem skompletować pokaźną ilość dokumentów. Co się do nich zalicza?

lepiejzdomu

Zakończenie budowy domu - dokumenty potrzebne do odbioru domu

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego masz obowiązek kompletować już na etapie budowy. Zalicza się do nich m.in. dziennik budowy. Ma on duże znaczenie w procesie odbioru budynku. To właśnie w nim znajdują się zapisy dotyczące przeprowadzonych czynności i przebiegu budowy. Dziennik budowy zawiera także adnotację odnośnie do niepożądanych okoliczności, jakie mogły wystąpić w trakcie prac budowlanych. Kolejny niezbędny dokument to oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym. Musi zatem potwierdzić, że wszystkie prace przebiegły zgodnie z planem.

Powinien jednocześnie poświadczyć o zgodności robót budowlanych z uzyskanym pozwoleniem na budowę. W przypadku, gdy w czasie budowy nastąpiły odstępstwa od projektu budowlanego, należy to koniecznie uwzględnić w oświadczeniu. Wówczas konieczne będzie również dołączenie kopii rysunków z opisami. Zakończenie budowy domu wymaga jednocześnie oświadczenia od kierownika budowy o doprowadzenia terenu budowy do porządku.

Oznacza to, że przestrzeń nie jest niebezpieczna i można z niej swobodnie korzystać. To nadal nie wszystko. Właściciel domu ma obowiązek przygotować oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych. Jest to obowiązkowe tylko w momencie, gdy korzystanie z domu jest w pewien sposób zależne od ich zagospodarowania. Duże znaczenie odgrywa również skompletowanie niezbędnych protokołów. Wśród nich wymienia się przede wszystkim:

 • protokół kominiarski,
 • dokument potwierdzający odbiór instalacji gazowej wraz z próbą jej szczelności,
 • protokół odbioru instalacji elektrycznej,
 • protokół odbioru instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy przez dostawców mediów.

Wśród dokumentów, jakie są niezbędne do uzyskania pozwolenia na zamieszkanie w nowo wybudowanym budynku, jest także oświadczenia ze strony Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy o braku sprzeciwu. Co istotne, oświadczenie to nie musi mieć formy pisemnej. Jeśli w ciągu 14 dni nie otrzymasz ustosunkowania się do Twojego wniosku, to znaczy, że w/w instytucje nie mają żadnych uwag do Twojej nieruchomości.

podpisywanie dokumentow

Zakończenie budowy domu - świadectwo charakterystyki energetycznej

W domu będziesz potrzebował dostępu do energii elektrycznej. Aby było to możliwe, musisz uzyskać dokument zwany świadectwem charakterystyki energetycznej budynku. Okaże się on niezbędny do określenia źródła energii, ale i jej zużycia. Czym właściwie jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku? Najprościej mówiąc, to oficjalny dokument określający zapotrzebowanie na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb mieszkalnych.

Wyliczenia w nim wyrażone są w kWh/m²/rok. Już teraz wiele mówi się o wzroście znaczenia świadectwa charakterystyki energetycznej w najbliższych latach. Dlaczego? Nowe domy wznoszone na terenie Unii Europejskiej od 2021 roku będą musiały spełnić warunek o niemal zerowym zużyciu energii. Kto wydaje świadectwo charakterystyki energetycznej? Musi być to osoba z odpowiednimi uprawnieniami tj.:

 • dyplomem studiów inżynierskich lub magisterskich architektury, budownictwa, inżynierii środowiska, energetyki lub pokrewnych;
 • dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień budowlanych projektowych lub wykonawczych,
 • zawartą umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej. 

Geodezyjna mapa inwentaryzacyjna - obowiązkowy dokument po zakończeniu budowy

Na Twojej budowie powinien pojawić się także geodeta, który sporządzi stosowną dokumentację. Co dokładnie powinna zawierać dokumentacja geodezyjna? Na pewno będzie to tzw. geodezyjna mapa inwentaryzacyjna. Jest to dokument zawierający ustalenia danych określających położenie i kształt wybudowanych obiektów budowlanych. Dołączona jest do niego mapa obrazująca położenie i kształt obiektów budowlanych, a także sposobu zagospodarowania terenu już po zakończeniu budowy. Co więcej, mapa inwentaryzacyjna powinna zawierać także dokumentację określającą stan wyjściowy obiektów.

Jakie są zadania geodety podczas budowy domu? Będzie to przede wszystkim przeprowadzanie inwentaryzacji powykonawczej. Zanim to nastąpi, geodeta musi zgłosić zamiar jej wykonania w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na uwadze należy mieć przy tym, że procedura przygotowywania dokumentacji wynosi nawet 2 miesiące. 

Zakończenie budowy domu - pozwolenie na użytkowanie

Roboty budowlane zostały już zakończone, a plac budowy doprowadzony do porządku? Świetnie, w takim razie możesz złożyć stosowne zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych w Powiatowym lub Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Jak już wiesz, na odpowiedź musisz poczekać do 21 dni. Jeśli nie nadejdzie żadne pismo, to bez problemów możesz się przeprowadzić.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o pozwolenie na użytkowanie? Jeżeli Twoja nieruchomość wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie, to musisz jeszcze złożyć tego rodzaju dokument w jednej z instytucji wymienionej wyżej. W teorii po złożeniu dokumentacji, na teren zakończenia budowy powinien zostać oddelegowany pracownik Inspektoratu Nadzoru budowlanego. W praktyce jednak często etap ten jest pomijany.

Co jeszcze trzeba zrobić aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie? W większości przypadków wystarczy po prostu odczekać 21 dni od daty złożenia wniosku. Kiedy pozwolenie już otrzymasz Twój dom otrzyma numer porządkowy, który masz obowiązek umieścić na nieruchomości bądź ogrodzeniu.

Wpis do księgi wieczystej po zakończonej budowie domu - co jest potrzebne?

Zakończenie budowy domu wymaga także dokonania wpisu do księgi wieczystej, czyli rejestru publicznego, w którym przedstawiony jest stan prawny nieruchomości (np. kto jest jej właścicielem oraz czy nieruchomość jest zadłużona). Jak to się odbywa? W tym celu musisz złożyć wniosek do Sądu Rejonowego, który prowadzi tzw. wydział wieczystoksięgowy. Do wniosku powinieneś dołączyć wymagane dokumenty, czyli przede wszystkim:

 • oznaczenie nieruchomości - miejsce jej położenia,
 • powołanie tytułu własności nieruchomości,
 • wyszczególnienie obciążających nieruchomość ograniczonych praw rzeczowych (ewentualnie pisemne oświadczenie wnioskodawcy, że nie wie o istnieniu takich praw lub ograniczeń).

Po złożeniu wniosku, sąd przeprowadza postępowanie dowodowe. Jeśli uzna, że wszystko jest w porządku, to wydaje postanowienie o założeniu księgi wieczystej i powiadamia o tym fakcie wszystkich zainteresowanych.

wpis do księgi wieczystej

Jaki jest realny koszt odbioru domu?

Zastanawiasz się, ile kosztuje odbiór domu? Niestety, większość dokumentów, które musisz pozyskać, jest płatna. Na szczęście sam odbiór budynku w urzędzie podlega zwolnieniu z opłat skarbowych, a pozwolenie na użytkowanie jest wydawane bezpłatnie. Za co zatem musisz zapłacić? Z jakimi kosztami wiąże się odbiór domu? Wystarczy prześledzić kolejne dokumenty, jakie musisz pozyskać.

Dla przykładu kontrola szczelności instalacji gazowej to koszt ok. 200 zł. Podobną cenę zapłacisz za kontrolę kominiarską. Certyfikat energetyczny kosztuje ok. 300-700 zł, a inwentaryzacyjna mapa geodezyjna mniej więcej 500-1000 zł. W najdroższej opcji wszystkie opłaty związane z odbiorem domu to suma ponad 2000 zł. 

Koniec budowy a przeprowadzka - kiedy może nastąpić?

Skoro budowa została już zakończona, to zapewne myślisz już tylko o przeprowadzce. Kiedy może ona nastąpić? Dopiero, gdy uzyskasz pozwolenie na użytkowanie budynku. Jeśli zrobisz to wcześniej, grozi Ci kara finansowa, która może sięgać nawet 10 tys. złotych. Pamiętaj także o bezpieczeństwie.

Pozwól budynkowi nieco “osiąść”. Zazwyczaj trwa to ok. 2-3 miesięcy.  Formalności związane z zakończeniem budowy domu mogą wydawać się bardzo skomplikowane, dlatego warto zdać się na pomoc kierownika budowy bądź eksperta od prawa budowlanego, który podpowie Ci, jakie kroki prawne musisz podjąć.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Formalności budowlane
Księga wieczysta - ujawnienie budynku w księdze wieczystej
Ocieplenie i izolacja
Jak ocieplić strych?
21 października 2020 r. Ewelina Kocenda

Ocieplenie strychu - jak skutecznie ocieplić strych?

Finanse i koszty
Wycena nieruchomości - ile to kosztuje?
20 października 2020 r. Klaudia Spurgiasz

Wycena nieruchomości - jak wygląda i ile to kosztuje?

Formalności budowlane
Księga wieczysta - ujawnienie budynku w księdze wieczystej
Ocieplenie i izolacja
Jak ocieplić strych?
21 października 2020 r. Ewelina Kocenda

Ocieplenie strychu - jak skutecznie ocieplić strych?

Finanse i koszty
Wycena nieruchomości - ile to kosztuje?
20 października 2020 r. Klaudia Spurgiasz

Wycena nieruchomości - jak wygląda i ile to kosztuje?

Nowości w tej kategorii

Formalności budowlane
Księga wieczysta - ujawnienie budynku w księdze wieczystej
21 października 2020 r. Diana Pidlesetska

Księga wieczysta - kiedy jest wymagane ujawnienie budynku w księdze wieczystej?

Księga wieczysta opisuje stan prawny nieruchomości, ale czy ujawnienie budynk...

Formalności budowlane
Bezpieczeństwo na budowie domu - o czym pamiętać?
20 października 2020 r. Daria Rek

Bezpieczeństwo na budowie - jak bezpiecznie zorganizować prace budowlane?

Bezpieczeństwo na budowie domu to temat szczególnie ważny. Wypadki śmiertelne...

Formalności budowlane
Czym jest wskaźnik intensywności zabudowy i jak go obliczyć?
15 października 2020 r. Ewelina Kocenda

Czym jest wskaźnik intensywności zabudowy i jak go obliczyć?

Wskaźnik intensywności zabudowy to pojęcie, z jakim się spotkasz podczas zapoznawania się z miejscowym planem zagospodarow...

Formalności budowlane
Samowola budowlana – kiedy występuje i czym grozi?
14 października 2020 r. Ewelina Kocenda

Samowola budowlana – czym jest i jak sprawdzić czy budynek jest samowolą budowlaną?

Samowola budowlana to temat, o którym do niedawna jeszcze mało się mówiło, a...

Formalności budowlane
Księga wieczysta - ujawnienie budynku w księdze wieczystej
21 października 2020 r. Diana Pidlesetska

Księga wieczysta - kiedy jest wymagane ujawnienie budynku w księdze wieczystej?

Księga wieczysta opisuje stan prawny nieruchomości, ale czy ujawnienie budynk...

Formalności budowlane
Bezpieczeństwo na budowie domu - o czym pamiętać?
20 października 2020 r. Daria Rek

Bezpieczeństwo na budowie - jak bezpiecznie zorganizować prace budowlane?

Bezpieczeństwo na budowie domu to temat szczególnie ważny. Wypadki śmiertelne...

Formalności budowlane
Czym jest wskaźnik intensywności zabudowy i jak go obliczyć?
15 października 2020 r. Ewelina Kocenda

Czym jest wskaźnik intensywności zabudowy i jak go obliczyć?

Wskaźnik intensywności zabudowy to pojęcie, z jakim się spotkasz podczas zapoznawania się z miejscowym planem zagospodarow...

Formalności budowlane
Samowola budowlana – kiedy występuje i czym grozi?
14 października 2020 r. Ewelina Kocenda

Samowola budowlana – czym jest i jak sprawdzić czy budynek jest samowolą budowlaną?

Samowola budowlana to temat, o którym do niedawna jeszcze mało się mówiło, a...