Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności

Szukasz wymarzonego projektu domu?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Jak uzyskać numer porządkowy budynku i kto go nadaje?

Numer porządkowy budynku

Marzenia związane z przyszłym domem są bardzo różne. A co jeśli jednym z nich jest określony numer porządkowy budynku? To detal niezbędny do pełnego użytkowania obiektu znajdującego się na działce. Sprawdź, jakie kroki musisz podjąć, aby się o niego ubiegać. Gdzie i w jaki sposób złożyć wniosek? Czy można wybrać konkretną liczbę lub nie zgodzić się na tę przypisaną?

Gdy budowa domu będzie już zakończona, nadchodzi moment na dopełnienie pozostałych formalności. Wszystkie budynki mieszkalne oraz inne, przeznaczone do stałego lub czasowego przebywania ludzi, muszą mieć nadany numer porządkowy budynku. Kwestie te reguluje ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163).

Jak uzyskać numer porządkowy budynku? Z przepisów wynika, że to do Gminy należy złożyć odpowiedni wniosek. Numer porządkowy ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta. To procedura obowiązkowa.

Co ważne, numery porządkowe nowo powstałych budynków, niewykazanych dotąd w ewidencji, ustala się przed rozpoczęciem użytkowania. Może to stać się nawet przed rozpoczęciem prac – warunkiem jest wydane pozwolenie na budowę lub brak sprzeciwu przy zgłoszeniu budowy.

Co to jest numer porządkowy budynku?

Numer porządkowy budynku ma postać liczby całkowitej. Jeżeli istnieje taka konieczność, można uzupełnić liczbę jedną z liter alfabetu łacińskiego, za wyjątkiem I, O oraz Q. Z ich nadawaniem wiąże się kilka zasad. Poniżej znajdziesz te najistotniejsze.

  • Numery porządkowe budynków przy ulicach głównych wzrastają od centrum miejscowości ku jej obrzeżom, z południa na północ oraz ze wschodu na zachód.
  • Numery porządkowe budynków przy ulicach bocznych wzrastają, poczynając od ulicy głównej w kierunku granic miejscowości.
  • Budynki po lewej stronie ulicy, patrząc w kierunku rosnącej numeracji, oznacza się liczbami nieparzystymi, a po prawej – parzystymi.
  • Numery porządkowe budynków położonych przy placach wzrastają, poczynając od naroża przy ulicy głównej, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Jeśli budynki znajdują się bezpośrednio przy kilku ulicach i mają odrębne wejścia lub gdy jeden obiekt ma kilka wejść głównych, można nadać mu kilka numerów porządkowych.

Jak sprawdzić numer porządkowy budynku już istniejącego? Takie dane znajdują się w ewidencji gruntów i budynków.

Jakim budynkom nadaje się numer porządkowy?

Numer porządkowy budynku musi mieć każdy obiekt kwalifikowany jako budynek mieszkalny lub inny budynek przeznaczony do stałego, lub czasowego przebywania ludzi. Dotyczy to:

Zdarza się, że numer porządkowy nadawany jest innym obiektom, na przykład garażom czy parkingom, jednak nie jest to w takich przypadkach konieczne.

Kiedy jest wymagane ujawnienie budynku w księdze wieczystej?

Czy można nadać numer porządkowy na budynek gospodarczy?

Nie zawsze jasne jest, czy można nadać numer porządkowy dla budynku gospodarczego. Okazuje się, że tak. Mimo iż nie spełnia on definicji budynku mieszkalnego ani przeznaczonego do czasowego przebywania ludzi, nie wyklucza to omawianej procedury. Ważne jest jednak, aby na tej samej posesji w przyszłości powstał budynek mieszkalny.

Czy można nadać numer porządkowy dla domku letniskowego?

Podobne regulacje obowiązują w przypadku numeru porządkowego dla budynku letniskowego. Jeśli posiadasz domek letniskowy, numer porządkowy można mu nadać, pod warunkiem że obiekt jest wykorzystywany jako mieszkalny, a nie wyłącznie rekreacyjny.

Czy można nadać numer porządkowy dla działki?

Teoretycznie zapisy cytowanej wyżej ustawy dotyczą budynków, co oznacza, że nie istnieje możliwość, by nadać porządkowy numer działki niezabudowanej. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony, rozstrzygnięcie sprawy jest uzależnione od stanu prawnego.

  • Jeżeli nieruchomość jest niezabudowana, nie została na niej rozpoczęta żadna budowa ani wydane pozwolenie, wydana zostanie decyzja odmowna.
  • Jeżeli na działce w przyszłości ma powstać budynek mieszkalny, zasada jest podobna jak w przypadku numeru porządkowego dla budynku gospodarczego – numer porządkowy zostanie nadany.

Kto ustala i nadaje numery porządkowe budynków?

W jaki sposób ustala się numery porządkowe nieruchomości? Procedura rozpoczyna się albo z urzędu, albo na wniosek właściciela. Szczegółowe zasady określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 października 2004 r.

Ze względu na to, kto nadaje numery porządkowe oraz kto nadaje numer lokalu, odpowiedni wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta, gdyż osobą wydającą taką decyzję jest wójt, burmistrz lub prezydent. Niezbędne będą również załączniki: kopia decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także – jeżeli budynek nie widnieje w ewidencji gruntów i budynków – mapa wskazująca jego usytuowanie.

Po analizie urzędnik może prosić o uzupełnienie dokumentacji lub dodatkowe wyjaśnienia. Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, składający go otrzyma informację pisemną, telefoniczną lub mailową.

W przypadku gdy oznaczenie nieruchomości zostanie wykonane z urzędu, właściciel lub – w przypadku jego braku – osoba ujawniona w ewidencji, również zostanie poinformowana drogą pisemną.

Jak znaleźć działkę po numerze ewidencyjnym?

Jak wnioskować o przyznanie numeru porządkowego domu?

Wiesz już, jak uzyskać numer porządkowy domu. Pozostaje jeszcze rozstrzygnąć kilka kwestii w temacie samego wniosku o numer porządkowy.

Po pierwsze, o numer porządkowy domu wniosek może złożyć nie tylko właściciel danej nieruchomości. Prawo to przysługuje każdemu zainteresowanemu – na przykład najemcy albo dzierżawcy.

Po drugie, aby uzyskać numer porządkowy budynku, dokumenty trzeba złożyć – jak wspomnieliśmy już wcześniej – w urzędzie gminy lub miasta. Jego nadanie nie wymaga żadnej decyzji ani pozwolenia. Samorząd ma obowiązek jedynie powiadomić składającego wniosek o fakcie nadania numeracji. Od zawiadomienia natomiast nie można się odwołać ani go zaskarżyć.

Kiedy można nadać numer porządkowy? Właściwie w dowolnym momencie: nie ma znaczenia, czy budynek już powstał, czy znajduje się w trakcie budowy, czy jego budowa jest planowana. Trzeba jedynie pamiętać, by przy nowych inwestycjach złożyć wniosek przed rozpoczęciem użytkowania.

Czy można wybrać numer domu?

Czy można wybrać numer budynku lub numer domu? Niestety, nie. Nie ma również prawnej możliwości, by nie zgodzić się na numerację nadaną przez urząd.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy istnieją merytoryczne przesłanki do takiego protestu. Przykładem może być nadanie takiego samego numeru, jaki ma posesja sąsiednia, z odróżnieniem go jedynie literą.

Teoretycznie możliwa jest również sytuacja, w której nadanie numeru porządkowego jest sprzeczne z cytowanymi wyżej przepisami prawa. Wówczas właściciel nieruchomości może sporządzić – w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o numerze – pismo wzywające wójta, burmistrza lub prezydenta do usunięcia tego naruszenia. Jeśli tak się nie stanie, czynność można zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Czy numer domu może być na płocie?

Czy przepisy określają, gdzie musi być numer domu? Tak. Właściciel lub inna osoba uprawniona do władania nieruchomością na podstawie zapisów ewidencji gruntów i budynków ma obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku.

Jeśli budynek położony jest w głębi działki, tabliczka powinna znaleźć się również na ogrodzeniu.

Co grozi za brak numeru porządkowego domu?

Numer porządkowy budynku jest elementem obowiązkowym, a jego brak stanowi wykroczenie. Odpowiednią regulację można znaleźć w art. 64 Kodeksu wykroczeń, gdzie czytamy, że należy dbać również o należyty stan tabliczki i jej oświetlenie.

Z czym wiąże się brak numeru domu? Konsekwencje to kara grzywny do 250 złotych lub kara nagany.

Mogłoby się wydawać, że brak numeru porządkowego to banał, jednak takie zaniedbanie może mieć poważne konsekwencje. Oprócz problemów z dostarczaniem przesyłek ryzykujesz chociażby sytuacją, w której na źle oznakowane miejsce nie dotrą służby ratunkowe.

Poznaj także pozostałe: formalności związane z zakończeniem budowy domu

Autor artykułu

Podobne artykuły

Ogrzewanie
Pompa ciepła typu powietrze-woda. Jak działa i czy jest opłacalna?
Podatki, ulgi i dopłaty
Co wiemy po pierwszych tygodniach programu Mój Prąd 5.0?
Technologie budowlane
Technologie i materiały stosowane przy budowie domów jednorodzinnych
Ogrzewanie
Pompa ciepła typu powietrze-woda. Jak działa i czy jest opłacalna?
Podatki, ulgi i dopłaty
Co wiemy po pierwszych tygodniach programu Mój Prąd 5.0?
Technologie budowlane
Technologie i materiały stosowane przy budowie domów jednorodzinnych

Nowości w tej kategorii

Formalności budowlane
projekt budowlany zamienny
27.03.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Czym jest projekt budowlany zamienny i kiedy jest potrzebny?

Zamienny projekt budowlany pozwala na doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z prawem w przypadku, w którym dopuściłeś się...

Formalności budowlane
Budowa domu kooperatywa mieszkaniowa
23.02.2023 r. Marta Kaleta-Domaradzka

Budowa domu a kooperatywa mieszkaniowa – szereg korzyści. Zobacz, co czeka na budujących od 1 marca 2023

1 marca 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy o kooperatywach mieszkaniowych...

Formalności budowlane
Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?
14.02.2023 r. Wojciech Rynkowski

Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?

Każdy, kto zaczyna budowę, staje nie tylko przed wyborem, jaki dom będzie stawiał, ale też, według jakich procedur będzie...

Formalności budowlane
Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego w 2023 roku
27.01.2023 r. Wojciech Rynkowski

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego w 2023 roku

Rok 2023 jest kolejnym rokiem, w którym doszło do znaczące przyspieszenie cyfryzacji procesu inwestycyjno budowlanego w Po...

Formalności budowlane
projekt budowlany zamienny
27.03.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Czym jest projekt budowlany zamienny i kiedy jest potrzebny?

Zamienny projekt budowlany pozwala na doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z prawem w przypadku, w którym dopuściłeś się...

Formalności budowlane
Budowa domu kooperatywa mieszkaniowa
23.02.2023 r. Marta Kaleta-Domaradzka

Budowa domu a kooperatywa mieszkaniowa – szereg korzyści. Zobacz, co czeka na budujących od 1 marca 2023

1 marca 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy o kooperatywach mieszkaniowych...

Formalności budowlane
Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?
14.02.2023 r. Wojciech Rynkowski

Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?

Każdy, kto zaczyna budowę, staje nie tylko przed wyborem, jaki dom będzie stawiał, ale też, według jakich procedur będzie...

Formalności budowlane
Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego w 2023 roku
27.01.2023 r. Wojciech Rynkowski

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego w 2023 roku

Rok 2023 jest kolejnym rokiem, w którym doszło do znaczące przyspieszenie cyfryzacji procesu inwestycyjno budowlanego w Po...

Reklama
Zamknij