Setki projektów w NAJLEPSZYCH cenach!

Koniec oferty za:

00godz.

00min.

00sek.

Sprawdź

Projekty domów - szukasz wymarzonego?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Wycinka drzew: formalności i cennik. Kiedy możemy wyciąć drzewo bez zezwolenia?

Wycinka drzew

Jeżeli na Twojej działce rosną drzewa, które uniemożliwiają odpowiednie zagospodarowanie terenu, konieczne może być ich usunięcie. Obowiązujące w naszym kraju przepisy wymagają najczęściej zgłoszenia wycinki drzew albo uzyskania stosownego pozwolenia. W jakich sytuacjach okaże się to niezbędne? Kiedy możliwa jest wycinka drzew bez zezwolenia? I w końcu – ile kosztuje wycięcie drzewa na działce?

Aranżacja ogrodu nie zawsze jest łatwa. Utrudnieniem mogą być między innymi rosnące na posesji drzewa lub krzewy. Mogłoby się wydawać, że skoro znajdują się one na Twoim terenie, możesz dowolnie je usuwać lub przesadzać. Nic bardziej mylnego. W większości przypadków wycinka drzew na działce możliwa jest dopiero po złożeniu stosownego wniosku i uzyskaniu pisemnej zgody na jej przeprowadzenie.

Wniosek należy złożyć do urzędu gminy lub miasta. Czynność tę wykonać może także użytkownik działki (np. dzierżawca), lecz potrzebna będzie również zgoda właściciela nieruchomości.

Wycinka drzewa bez zezwolenia może skutkować bardzo wysoką karą pieniężną. Warto więc dowiedzieć się na ten temat jak najwięcej. Kiedy wycięcie drzewa bez zezwolenia jest możliwe i jak wyglądają procedury?

Co mówią przepisy o wycince drzew?

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2014 roku o ochronie przyrody, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

Nowelizacja ustawy, która miała miejsce w 2017 roku, znacznie ograniczyła możliwości związane z wycinką drzew na własnej działce. Jej celem było uniknięcie masowego usuwania roślin, do którego dochodziło wcześniej.

Obecnie wycinka drzew na posesji wymaga w większości przypadków uzyskania pozwolenia, choć są odstępstwa od tej reguły. Co więcej, w niektórych sytuacjach wystarczy samo zgłoszenie. Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia? Nowe przepisy znajdziesz poniżej.

Jakie rośliny wzdłuż ogrodzenia posadzić, aby wyciszyć ogród od ulicy?

ofe-5847238-70034 w-70034\p>

Kiedy musimy starać się o pozwolenie na wycięcie drzew?

Zacznijmy jednak od tych sytuacji, w których pozwolenie na wycinkę drzewa okaże się niezbędne. Bez zezwolenia nie możesz usunąć drzew lub krzewów, które:

 • są wycinane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. budowę magazynu lub biura);
 • rosną w pasie drogowym drogi publicznej;
 • rosną w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody albo na obszarach objętych ochroną krajobrazową;
 • rosną na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków albo na terenach zieleni;
 • stanowią siedlisko chronionych zwierząt, roślin lub grzybów.

Zgoda na wycięcie drzewa okaże się również niezbędna wtedy, gdy obwód jego pnia na wysokości mierzonej 5 cm od ziemi przekracza:

 • 80 cm – w przypadku takich gatunków, jak topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty;
 • 65 cm – w przypadku takich gatunków, jak kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan kolonolistny;
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków.

Warto jednak zaznaczyć, że w tym przypadku nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na wycięcie drzewa, a jedynie zgłoszenie tego faktu. Jeżeli w terminie 14 dni urząd nie wyrazi sprzeciwu, można bez żadnych konsekwencji usunąć drzewo.

Kiedy przeprowadzić wertykulację trawnika? Jak poprawnie ją wykonać?

Kiedy możemy przeprowadzić wycinkę bez pozwolenia?

Nie zawsze wycięcie drzewa na działce wiąże się z obowiązkiem uzyskiwania pozwolenia. W niektórych przypadkach jest możliwe niemal od razu, inne sytuacje, jak wspomnieliśmy wcześniej, mogą wymagać dokonania zgłoszenia. Dotyczy to m.in. drzew, których wiek wynosi poniżej 5 lat i które posiadają odpowiedni obwód pnia.

Jakie drzewa można wycinać bez zezwolenia?

 • Drzewa i krzewy owocowe, o ile nie rosną one na terenach zieleni albo wpisanych do rejestru zabytków.
 • Drzewa i krzewy, których usunięcie pozwoli na przywrócenie gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
 • Drzewa i krzewy należące do gatunków obcych, których wykaz znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych.
 • Drzewa lub krzewy złamane, przewrócone albo stanowiące zagrożenie, np. dla linii energetycznych czy budynków;
 • Drzewa lub krzewy z obszarów parków narodowych lub rezerwatów przyrody, które nie są objęte ochroną krajobrazową.
 • Rośliny, które rosną na plantacjach krzewów i drzew.
 • Krzewy rosnące w skupisku o powierzchni 25 m² oraz na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne.

wycinka drzew na posesji

Wniosek o zezwolenie na wycinkę. Gdzie go złożyć i co powinien zawierać?

Zamierzasz złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzewa lub krzewu, który znajduje się na Twojej działce? W takim razie musisz się do tego odpowiednio przygotować. Potrzebować będziesz zarówno danych osobowych (imię i nazwisko, adres), jak i dokumentów poświadczających tytuł prawny władania nieruchomością.

To nadal nie wszystko. We wniosku powinny znaleźć się informacje dotyczące roślin, które zamierzasz wyciąć. Jakie dokładnie?

 • Nazwa gatunku drzewa lub krzewu.
 • Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm.
 • Przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew (związane z działalnością gospodarczą czy też nie).
 • Przyczynę oraz termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu.
 • Wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

Jak mierzyć obwód drzewa do wycinki?

 1. Znajdź najwyższy punkt naturalnego podłoża styczny z pniem. Będzie to punkt A.
 2. Od tego punktu odmierz 130 cm w kierunku wierzchołka drzewa. Odnaleziony punkt oznacz jako B.
 3. Dokonaj dokładnych pomiarów obwodu pnia pomiędzy punktami A i B, aby znaleźć minimalny obwód na tym odcinku.

Jeżeli urząd uzna, że nie podałeś wszystkich wymaganych informacji albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów do wniosku, to wezwie Cię do ich uzupełnienia. Będziesz mieć wówczas 7 dni na uzupełnienie braków formalnych.

Ponadto możesz spodziewać się wizyty urzędnika na Twojej działce, który dokona oględzin i stwierdzi, czy aby na pewno wycinanie drzew na działce jest możliwe i słuszne. Dokona także niezbędnych pomiarów. W rzadkich przypadkach może się okazać, że Twój wniosek wymaga uzgodnienia z innymi instytucjami. Skutkować będzie to wydłużeniem czasu na wydanie decyzji z 30 do nawet 60 dni.

Scalenie działek. Jak je wykonać i jaki jest jego koszt?

Cennik wycinki drzew. Ile kosztuje wycięcie drzewa na prywatnej posesji?

Sama zgoda na wycięcie drzewa nie wystarczy. Usunięcie drzewa lub krzewu jest możliwe dopiero po uiszczeniu wyznaczonej opłaty. Im większy obwód drzewa, tym koszt wycięcia wzrasta. Jeśli chcesz wyciąć stare i duże drzewo, to musisz liczyć się ze sporymi kosztami. Ile kosztuje wycinka drzew?

Aktualny koszt wycięcia drzewa:

 • obwód 25 cm –  270 zł;
 • obwód 26-50 cm – 410 zł;
 • obwód 51-100 cm – 640 zł;
 • obwód 101-200 cm – 1000 zł;
 • obwód 201-300 cm – 1500 zł;
 • obwód 301-500 cm – 2100 zł;
 • obwód 501-700 cm – 2700 zł;   
 • obwód powyżej 700 cm – 3500 zł.

Dokładne stawki możesz sprawdzić w rozporządzeniu ministra środowiska z 3 lipca 2017 w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, Dz.U. 2017 poz. 1330. Kiedy należy zapłacić za wycinkę? Opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu stało się ostateczne.

Nie w każdym przypadku musisz płacić za wycinkę drzewa. Jeśli w zamian przesadzisz drzewo lub krzewy i zachowują one żywotność po upływie 3 lat od momentu ich posadzenia, to opłata zostanie umorzona. Przez ten czas będzie odroczona aż do czasu otrzymania decyzji urzędowej.

 • Zwolnienie z kosztów obejmuje usunięcie gatunku, na który nie jest wymagane zezwolenie.
 • Płacić nie trzeba także, gdy wycinka drzewa jest związana z pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości. 
 • Bez opłat można również usunąć nasadzenia zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia w obiektach budowlanych.

Pewne wątpliwości pojawiają się co wysokości podatku VAT związanego z wycinką. Jaki VAT za wycinkę drzewa należy zatem doliczyć? Jeśli usługi związane są z zagospodarowaniem terenów zieleni, to wówczas naliczana jest 8% stawka VAT.

Czym grozi wycinka drzew bez pozwolenia?

Wycinka drzew na działce bez pozwolenia grozi karą pieniężną. Wynosi ona dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa zgodnie z prawem.

Co w sytuacji, gdy usunięcie drzewa z działki jest zwolnione z obowiązku opłaty? Wtedy wysokość kary ustala urząd.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Projekt domu
jak czytać rysunki szczegółowe projektu domu
18.07.2024 r. Kamila Szymkowiak

Jak czytać rysunki szczegółowe do projektu domu?

Sponsorowane
Jak urządzić domowy warzywnik?
12.07.2024 r. Artykuł partnerski

Jak urządzić domowy warzywnik?

Projekt domu
jak czytać rysunki szczegółowe projektu domu
18.07.2024 r. Kamila Szymkowiak

Jak czytać rysunki szczegółowe do projektu domu?

Sponsorowane
Jak urządzić domowy warzywnik?
12.07.2024 r. Artykuł partnerski

Jak urządzić domowy warzywnik?

Nowości w tej kategorii

Ogród i Taras
układanie kostki brukowej
08.04.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jak prezentują się ceny za układanie kostki brukowej w 2024 roku?

Zagospodarowanie przestrzeni wokół domu jednorodzinnego bardzo często jest od...

Ogród i Taras
Jak pozbyć się gniazda os lub szerszeni?
06.09.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jak pozbyć się gniazda os lub szerszeni?

Gniazdo os czy gniazdo szerszeni tuż pod dachem Twojego domu to poważny problem. Co powinieneś zrobić, jeśli zauważysz cor...

Ogród i Taras
impregnaty do drewna na zewnątrz
16.08.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Szukasz impregnatu do drewna na zewnątrz? Znajdziesz go w naszym rankingu!

Drewno, choć ponadczasowe i piękne, może z upływem lat tracić na estetyce ora...

Ogród i Taras
Jak stworzyć wymarzony ogród po wybudowaniu domu?
26.07.2023 r. Wojciech Rynkowski

Jak stworzyć wymarzony ogród po wybudowaniu domu? Przewodnik krok po kroku

Myśl o wypoczynku na własnym tarasie w przydomowym ogrodzie jest często jedny...

Ogród i Taras
układanie kostki brukowej
08.04.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jak prezentują się ceny za układanie kostki brukowej w 2024 roku?

Zagospodarowanie przestrzeni wokół domu jednorodzinnego bardzo często jest od...

Ogród i Taras
Jak pozbyć się gniazda os lub szerszeni?
06.09.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jak pozbyć się gniazda os lub szerszeni?

Gniazdo os czy gniazdo szerszeni tuż pod dachem Twojego domu to poważny problem. Co powinieneś zrobić, jeśli zauważysz cor...

Ogród i Taras
impregnaty do drewna na zewnątrz
16.08.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Szukasz impregnatu do drewna na zewnątrz? Znajdziesz go w naszym rankingu!

Drewno, choć ponadczasowe i piękne, może z upływem lat tracić na estetyce ora...

Ogród i Taras
Jak stworzyć wymarzony ogród po wybudowaniu domu?
26.07.2023 r. Wojciech Rynkowski

Jak stworzyć wymarzony ogród po wybudowaniu domu? Przewodnik krok po kroku

Myśl o wypoczynku na własnym tarasie w przydomowym ogrodzie jest często jedny...

REKLAMA
Zamknij