Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności

Ostatni moment na zakup w niższej cenie! Od lutego zmiana cennika.

Koniec oferty za:

0dni

00godz.

00min.

00sek.

Sprawdź

Doradzamy 7 dni w tygodniu. Pon.-pt. 8-21, sob.-niedz. 9-17

Zadzwoń! 71 715 20 60 lub

Warunki zabudowy - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w pigułce!

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wydana decyzja o warunkach zabudowy zawiera postanowienia dotyczące tego, czy planowana inwestycja jest dopuszczalna na danej działce, a także sposobu zaopatrywania domu w wodę i energię oraz odprowadzania ścieków. Podaje, jakie są warunki kształtowania ładu przestrzennego i czy teren jest objęty szczegółowymi regulacjami dotyczącymi przepisów o ochronie środowiska, dziedzictwa kulturowego, gruntów rolnych i leśnych, a także przepisów przeciwpożarowych lub sanitarnych. Decyzja o warunkach zabudowy jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę domu, jeśli dla danej działki nie ma ustalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Budowa domu jest ogromnym przedsięwzięciem wymagającym wielu przygotowań, także natury formalnej. Jeśli masz już działkę albo zastanawiasz się nad jej zakupem, dobrze będzie zwrócić się do odpowiedniego urzędu w celu poznania warunków zabudowy danego terenu.

Decyzja o warunkach zabudowy pozwoli ci rozwiać wiele wątpliwości, między innymi związanych z określeniem, jaki dom możesz postawić na swojej działce. Przydaje się ona także wtedy, gdy szukasz terenu, na którym zbudujesz dom marzeń. Zobacz, czym jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu!

Decyzja o warunkach zabudowy – w jakich przypadkach jest wymagana?

Warunki zabudowy trzeba traktować jako ustawowe narzędzie, które pozwala gminie zapewnić pewien ład przestrzenny na swoim terenie. Warunki te określają ważne funkcje zabudowy oraz jej parametry. Mogą dotyczyć między innymi takich kwestii jak:

 • wysokość budynków możliwych do posadowienia na danym terenie;
 • geometria dachu, czyli kąt nachylenia połaci dachowych;
 • posadowienie (usytuowanie) budynku na działce;
 • inne istotne z punktu widzenia zagospodarowania terenu elementy. 

Zasadniczo mówi się o warunkach zabudowy, ale właściwie starasz się o dokument o oficjalnej nazwie „Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”, w skrócie: WZZT. Warunki zabudowy są niezbędne do rozpoczęcia m.in. budowy domu. Bez niego nie otrzymasz pozwolenia na inwestycję, chyba że na danym terenie obowiązuje MPZP

A kiedy jako inwestor musisz postarać się o decyzję o warunkach zabudowy? Przede wszystkim wtedy, gdy na terenie, na którym położona jest twoja działka, nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i chcesz wprowadzić na nim zmiany, takie jak:

 • budowa, rozbudowa domu lub nadbudowa budynku;
 • wykonanie robót budowlanych, które wymagają pozwolenia na budowę;
 • przekształcenie sposobu użytkowania obiektu.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu może zostać wydana listownie lub podczas wizyty w urzędzie. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy może złożyć każdy, niezależnie od tego, czy jest właścicielem określonej nieruchomości.

Kiedy decyzja o warunkach zabudowy jest zbędna?

Dzieje się tak, kiedy chcesz dokonać jednorazowej zmiany tymczasowej (trwającej do roku), do której nie trzeba pozwolenia na budowę. Dotyczy to także działań w zakresie remontu i montażu, które nie zmieniają formy architektonicznej budynku. Nie mogą one dotyczyć także prac, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Decyzja o warunkach zabudowy nie będzie konieczna, czyli nie będziesz musiał jako inwestor występować do urzędu o jej wydanie, jeśli dla obszaru twojej działki i terenu, na którym się znajduje, istnieje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Kolejnym przykładem, kiedy nie potrzebujesz wydania decyzji o warunkach zabudowy, jest sytuacja, w której chcesz zrealizować inwestycję mającą publiczny cel. W takim przypadku powinieneś złożyć wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Jakie są rodzaje decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu?

Mogłoby się wydawać, że wydawane przez urząd decyzje o warunkach zabudowy są zawsze takie same. Jednak Ustawa z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje, że można wyróżnić dwa rodzaje decyzji:

 • o lokalizacji inwestycji celu publicznego – tak zwana decyzja ULICP,
 • o warunkach zabudowy, tak zwana decyzja WZ, nazywana też „wuzetką” – przeznaczona dla inwestycji innych niż cel publiczny. 

Jako inwestor prywatny budujący dom jednorodzinny będziesz ubiegać się najprawdopodobniej o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu twojej działki

Kiedy wymagane są warunki zabudowy, a kiedy MPZP?

Właściwie wydanie decyzji o warunkach zabudowy, a więc i przeprowadzenie pełnej procedury jej uzyskania, jest potrzebne, gdy zamierzasz wybudować dom na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a warunki zabudowy wskazują wytyczne dotyczące przyszłego wykorzystania działki. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) to akt prawa miejscowego, a warunki zabudowy są dokumentem, który określi wymagania dla twojej pojedynczej inwestycji, np. wybudowania domu jednorodzinnego na konkretnej działce. Decyzja o warunkach zabudowy zostanie wydana na twój wniosek tylko wtedy, gdy dla danego obszaru nie ustalono MPZP. Urząd ustala zwykle wspomniane warunki na podstawie już istniejącej zabudowy sąsiedzkiej danej działki.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje swoim zasięgiem zwykle duży obszar, teren złożony z co najmniej kilku działek, a przy jego ustalaniu każdy właściciel posesji może zgłosić swoje uwagi na temat jego postanowień. Różnica pomiędzy warunkami zabudowy a MPZP jest taka, że warunki dotyczą konkretnej, jednej działki, a plan – większego terenu

Istnieją specyficzne inwestycje, których nie zrealizujesz tylko na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Wówczas konieczne jest uchwalenie przez gminę czy miasto MPZP. Wśród takich inwestycji należy wymienić:

 • budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży wynoszącej ponad 2000 mkw.;
 • budowę elektrowni wiatrowych i parków wiatrowych;
 • inwestycje w uzdrowisku w strefie A ochrony uzdrowiskowej;
 • inwestycje na terenie byłych jednostek wojskowych, lotnisk wojskowych, dawnych jednostek wojskowych Federacji Rosyjskiej, byłych hitlerowskich obozów zagłady;
 • inwestycje w rejonie lotniska użytku publicznego;
 • inwestycje na terenie parku kulturowego;
 • inwestycje na gruntach rolnych klas I–III poza granicami miast i na gruntach leśnych – jeśli grunty te nie były dotychczas przeznaczone pod inwestowanie.

Warunki zabudowy a pozwolenie na budowę

W pewnych przypadkach, aby uzyskać pozwolenie na budowę, trzeba postarać się o decyzję o warunkach zabudowy. Przepisy ustawy Prawo budowlane wskazują te sytuacje w art. 3 pkt 12. Jeśli dysponujesz działką na terenie, który nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, to zanim wystąpisz z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zanim rozpoczniesz budowę na zgłoszenie, musisz złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ile jest ona wymagana. O pozwolenie na budowę możesz starać się w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy

Nie można utożsamiać decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę z tym samym dokumentem, choć dotyczą one tej samej działki. Żeby możliwe było uzyskanie pozwolenia, trzeba złożyć projekt budowlany. Ten z kolei musi być zgodni z MPZP lub z decyzją o warunkach zabudowy. Musisz sprawdzić, czy twój projekt zgadza się z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy. Takiej kontroli dokona również organ administracji budowlanej w ramach wydawania decyzji pozwolenia na budowę. 

Wymagania niezbędne do wydania decyzji o warunkach zabudowy

Po formularz można zgłosić się do urzędu lub pobrać plik z internetu. By został on rozpatrzony, należy spełnić warunki, określone w art. 61 Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 27 marca 2003 (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717):

 • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, musi być zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
 • teren musi mieć dostęp do drogi publicznej;
 • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu musi być wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo został określony jako nierolny w starych, wygasłych planach zagospodarowania przestrzennego;
 • decyzja musi być zgodna z przepisami odrębnymi.

Kto wydaje decyzję o warunkach zabudowy?

Wydanie warunków zabudowy leży w gestii organu administracji architektoniczno-budowlanej danego urzędu, w granicach administracyjnych jego oddziaływania.

Właściwie decyzję o warunkach zabudowy powinien wydać urząd, który swoimi działaniami obejmuje lokalizację twojej inwestycji. Jeśli jest ona realizowana na terenie zamkniętym, wniosek powinieneś złożyć do urzędu wojewódzkiego

Kto może wystąpić o warunki zabudowy?

Nie musisz być właścicielem działki, dla której ma być wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zgodnie z prawem właściwie każdy może złożyć wniosek o WZ. Nie musisz nawet posiadać jakiegokolwiek innego tytułu do dysponowania nieruchomością objętą wnioskiem.

Często jest tak, że osoby chcące kupić daną działkę składają w odpowiednim urzędzie wniosek o decyzję o warunkach zabudowy, by zorientować się, czy mogą wybudować na niej wymarzony dom. Dlatego też urząd może otrzymać kilka różnych wniosków dotyczących zabudowy tej samej nieruchomości.

Co istotne, uzyskanie pozwolenia na budowę na jedną z takich inwestycji na podstawie wydanej decyzji o warunkach zabudowy może wykluczyć jednocześnie realizację pozostałych inwestycji. 

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o warunki zabudowy?

Chcesz złożyć wniosek o warunki zabudowy? Wzór znajdziesz na stronie https://www.biznes.gov.pl/. Z pewnością ułatwi ci on wypełnienie wniosku o warunki zabudowy. Krok po kroku możesz sprawdzić, jakie informacje powinny się w nim znaleźć. Co w nim wpisać, by został uznany przez urzędnika za kompletny? Umieszczasz w nim kolejno:

 • dane inwestora – imię, nazwisko lub nazwę, adres, dane korespondencyjne;
 • nazwę organu właściwego, do którego kierujesz wniosek, wraz z adresem;
 • formalną prośbę o ustalenie warunków zabudowy dla wskazanej działki i dla planowanej inwestycji;
 • adres zamierzenia inwestycyjnego;
 • dane ewidencyjne zamierzenia inwestycyjnego;
 • stan istniejący terenu inwestycji i jego otoczenia;
 • charakterystykę planowanej inwestycji;
 • spis załączników;
 • podpis wnioskodawcy. 

Musisz dokładnie określić granice terenu objętego wnioskiem i przedstawić kopię mapy zasadniczej, która obejmuje dany teren i obszar, na który inwestycja może oddziaływać. Do wniosku zwykle dołącza się 2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej albo w przypadku jej braku – kopii mapy ewidencyjnej. W sekcji wniosku dotyczącej charakterystyki inwestycji musisz określić:

 • zapotrzebowanie na wodę i energię wraz ze sposobem odprowadzania ścieków, jak i inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej i sposoby unieszkodliwiania odpadów;
 • graficznie i opisowo planowany sposób zagospodarowania terenu oraz zabudowy, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych;
 • charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;
 • powierzchnię sprzedaży w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego. 

Jak widać, wypełnienie wniosku o warunkach zabudowy nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać. 

Co powinien zawierać wniosek o warunkach zabudowy?

Aby wniosek o warunki zabudowy został rozpatrzony przez urząd, musi zawierać:

 • dane wnioskodawcy;
 • oznaczenie nieruchomości, tj. adres oraz dane ewidencyjne (nr działki, obręb itp.);
 • granice terenu objętego wnioskiem naniesione na kopię mapy zasadniczej (2 kopie) bądź katastralnej w odpowiedniej skali, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w formularzu;
 • określenie typu budynku (funkcja, liczba pięter) oraz jego parametrów (przybliżona powierzchnia, wymiary, usytuowanie na działce, wysokość itp.);
 • określenie zapotrzebowania na wodę, energię, potrzeby w kwestii infrastruktury technicznej, sposób odprowadzania ścieków i gospodarowania odpadami;
 • ocenę wpływu planowanego obiektu na środowisko (z reguły nie dotyczy domów jednorodzinnych);
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.

A co zawiera decyzja o warunkach zabudowy? Wskazuje, czy opisywana inwestycja może zostać wybudowana na danej działce, przy ustalonych warunkach technicznych, gruntowych i środowiskowych. 

Gdzie i jak złożyć wniosek o decyzję o warunkach zabudowy?

Wiesz już, jak powinien wyglądać wniosek o decyzję o warunkach zabudowy, ale jak o nią wystąpić? Podanie musisz skierować do urzędu właściwego dla miejsca położenia działki, na której chcesz realizować proces inwestycyjny. Wniosek składasz do urzędu miasta lub gminy, urzędu wojewódzkiego, dzielnicowego miasta stołecznego Warszawy lub do urzędu miast na prawach powiatu.

Jak uzyskać warunki zabudowy w formie decyzji? Trzeba złożyć wniosek wraz z załącznikami i poczekać na wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Procedura wygląda w następujący sposób. 

Proces krok po kroku

 1. Złożenie wniosku z załącznikami
  Organ sprawdzi, czy dokument został dostarczony do właściwego urzędu. Jeżeli nie, będzie on przekazany do tego właściwego. A gdy nie uzupełnisz w pełni wniosku, urząd wezwie cię do jego uzupełnienia. Będziesz mieć na to min. 7 dni od daty otrzymania wezwania. Na tym etapie pamiętaj o zapłaceniu opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Jeśli nie zrobisz tego od razu, urząd wyznaczy termin 7–14 dni na dokonanie płatności. Później może zwrócić wniosek.
 2. Urząd rozpoczyna postępowanie administracyjne
  A gdy tak się stanie, poinformuje strony (także właścicieli, na których oddziałuje planowana inwestycja).
 3. Ocena merytoryczna wniosku
  Urząd sprawdza na tym etapie, czy na badanym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania. Jeśli tak, wyda on decyzję o umorzeniu postępowania. W niektórych przypadkach może także zawiesić postępowanie, np. kiedy na danym terenie istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego.
 4. Analiza urbanistyczna
  Polega na tym, że urząd analizuje warunki i zasady zagospodarowania działki, a także jej stan faktyczny i prawny. Na tej podstawie urząd określa m.in. linię i wielkość powierzchni zabudowy, geometrię dachu.
 5. Uzgodnienie projektu z innymi urzędami
  Na przykład w kwestii ochrony środowiska. Urząd uzgadniający ma 2 tygodnie na wydanie decyzji.
 6. Zawiadomienie o zebraniu kompletu materiałów
  Jest to czas, gdy strony mogą zapoznać się z kompletem zebranych dowodów.
 7. Otrzymanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o warunki zabudowy?

Jeśli złożysz sam wniosek do urzędu, nie otrzymasz warunków zabudowy. Jakie dokumenty musisz do niego dołączyć, by stał się on podstawą do wydania decyzji? Wśród nich znajdą się:

 • 2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku – mapy ewidencyjnej.
 • Opisowe lub graniczne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – w zależności od inwestycji, ponieważ nie każda będzie wymagała dołączenia takiego dokumentu. Przedsięwzięcia, dla których trzeba uzyskać definicję środowiskową, ujęte są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Dokument potwierdzający możliwość uzbrojenia terenu objętego wnioskiem – potrzebny, jeśli inwestycja wymaga podłączenia do sieci uzbrojenia terenu. Może to być umowa na wykonanie uzbrojenia terenu zawarta pomiędzy właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem.
 • Dowód zapłacenia opłaty skarbowej.
 • Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych – właściwe tylko w przypadku, jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika.
 • Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Na podstawie kompletnego wniosku urząd rozpocznie postępowanie administracyjne i ustali strony postępowania. 

Ile kosztuje wydanie decyzji o warunkach zabudowy?

Niestety, musisz liczyć się z tym, że zapłacisz za wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Koszt zależny jest od tego, kto jest wnioskodawcą. Ile kosztuje decyzja o warunkach zabudowy? W przypadku ustalania warunków zabudowy w sprawach budownictwa mieszkaniowego ani grosza. Opłaty skarbowej nie płacą też:

 • organizacje pożytku publicznego,
 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego. 

Ponadto opłaty skarbowej nie zapłacą właściciele oraz użytkownicy wieczyści gruntów. Pozostałe podmioty, w szczególności osoby trzecie, które nie są właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, za wydanie warunków zabudowy płacą już normalnie. Koszt wynosi 598 zł.

Opłatę skarbową zapłacić trzeba w chwili złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy, uiszczając ją na konto urzędu lub płacąc odpowiednią kwotę w kasie danego urzędu miasta lub gminy. Dowód uregulowania opłaty skarbowej jest jednym z załączników, które musisz dostarczyć do wniosku składanego w urzędzie w ciągu 3 dni od jego złożenia.

Do niedawna opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy była dużo niższa i wynosiła 107 zł. Uległa jednak zmianie wraz z uchwaleniem Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. 

Opcjonalnie zapłacisz też 17 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, jeśli jest ono udzielone osobom trzecim. Nie płaci się za nie, jeśli udzielasz go:

 • małżonkowi,
 • dzieciom,
 • rodzicom, 
 • wnukom,
 • dziadkom,
 • rodzeństwu. 

Podobnie jak w przypadku opłaty skarbowej, za pełnomocnictwo opłatę uiszczasz na konto urzędu miasta lub gminy, pod które podlegasz.

Jaki jest czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy?

Nie wiesz, ile się czeka na warunki zabudowy? Czas oczekiwania wynosi zwykle jeden miesiąc, maksymalnie dwa miesiące, ale uwaga – może się wydłużyć. Wszystko dlatego, że kiedy decyzja o warunkach zabudowy ma zostać wydana, urząd musi czasem przeprowadzić konsultacje z wieloma organami, z których każdy ma na zajęcie stanowiska dwa tygodnie.

Procedura może więc w rzeczywistości przeciągnąć się maksymalnie nawet do 6 miesięcy. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy może się opóźnić z przyczyn leżących po obu stronach postępowania albo z przyczyn niezależnych od urzędu. 

Jak długo ważna jest decyzja o warunkach zabudowy?

Masz już w rękach warunki zabudowy? Zastanawiasz się, jak długo są ważne? Wydana przez urząd decyzja pozostaje w mocy właściwie bezterminowo, ale musisz się liczyć z tym, że może wygasnąć. Ile zatem tak naprawdę ważne są warunki zabudowy?

Tak długo, jak inny inwestor nie dostanie pozwolenia na budowę na tej samej działce albo do momentu, gdy dla terenu, na którym znajduje się działka nie zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, z ustaleniami innymi niż te umieszczone w wydanej ci decyzji. W przypadku uchwalenia MPZP decyzja w praktyce nie wygaśnie, jeśli inwestor zdążył uzyskać ostateczne pozwolenie na budowę. 

Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy – jak to zrobić?

Jeśli okaże się, że otrzymana decyzja o warunkach zabudowy jest dla ciebie niekorzystna, odwołanie od niej możesz złożyć do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem urzędu miasta lub urzędu gminy, który wydał ci decyzję. Twoim prawem jest odwołanie się od otrzymanej decyzji o warunkach zabudowy, ale też od decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy.

Masz na to jednak tylko 14 dni od chwili otrzymania decyzji. Jeśli decyzję wydał urząd wojewódzki, to wówczas musisz złożyć odwołanie do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego). Nie tylko tobie, jako wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się od decyzji o warunkach zabudowy. Mogą z niego skorzystać również inne strony postępowania

Możesz też posłużyć się zażaleniem na postanowienie. Stosowane jest ono wówczas, gdy w ramach postępowania o ustalenie warunków zabudowy urząd uzgadnia decyzję z innymi urzędami, a one dokonują uzgodnienia w formie postanowienia. Gdy z takimi postanowieniami się nie zgadzasz, przysługuje ci prawo do zażalenia, które składasz za pośrednictwem urzędu w ciągu maksymalnie 7 dni, licząc od dnia otrzymania postanowienia.

W takiej sytuacji powinieneś liczyć się z tym, że postępowanie dotyczące zażalenia prowadzi organ wyższego stopnia wskazany w postanowieniu lub w decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Decyzja o warunkach zabudowy a prawo do terenu – co warto wiedzieć?

Na podkreślenie zasługuje fakt, że decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w żaden sposób nie daje prawa do terenu dla wnioskodawcy, a z drugiej strony nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. W praktyce często wygląda to tak, że osoby szukające do zakupu działki budowlanej składają wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, a dopiero później, jeśli decyzja ta dopuszcza możliwość wybudowania danego domu, kupują działkę. 

Co może utrudnić wydanie decyzji o warunkach zabudowy?

Nie zawsze w ciągu kilku tygodni otrzymasz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wskazanej działki. Proces wydania decyzji może to wydłużyć lub utrudnić, jeśli działka leży na obszarze, który objęty jest ochroną konserwatorską. Wówczas do wydania decyzji będzie potrzebna opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Podobnie jest w przypadku położenia działki w granicach parku narodowego – konieczne jest uzyskanie w postępowaniu administracyjnym opinii dyrektora parku. Natomiast gdy działka przylega do drogi publicznej, swoją ocenę musi wydać właściwy zarządca drogi. 

Kiedy decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest już wydana, to otrzymują ją strony postępowania. To nie tylko właściciel działki czy inwestor, który taką posesję chce kupić, ale również sąsiedzi. Każda ze stron ma od tej chwili 14 dni na odwołanie się od decyzji, bez konieczności podania szczegółowego uzasadnienia.

Odwołania rozpatruje samorządowe kolegium odwoławcze, ale po wydaniu decyzji strony mogą jeszcze wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, którego wyrok w ostateczności można zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przedłuży to całe postępowanie i wydanie decyzji o warunkach zabudowy niezależnie od wyroku sądów. Z kolei jeśli żadna ze stron nie złoży odwołania w terminie, decyzja wydana przez urząd staje się od razu prawomocna.

Porada wideo odnośnie powyższego tematu:

Powyższy materiał wideo, może nie być zgodny z bieżącymi zapisami prawa budowlanego oraz aktualnymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dlatego prosimy opierać się głownie na publikacji tekstowej, która jest aktualizowana co jakiś czas.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Projekt domu
Gotowe domy
Projekt domu
Gotowe domy

Nowości w tej kategorii

Działka
Kupno działki – co musimy sprawdzić i jakie dokumenty przygotować?
19 stycznia 2022 r. Diana Sulyma

Kupno działki – co musimy sprawdzić i jakie dokumenty przygotować?

Pierwszym krokiem podejmowanym w celu budowy domu jest kupno działki. Nie jes...

Działka
Przyłącze energetyczne
25 listopada 2021 r. Adrianna Bartusik

Przyłącze energetyczne – ile kosztuje i jak wypełnić wniosek o przyłączenie działki do sieci energetycznej?

Podczas budowy domu niezbędny jest dostęp do prądu. Agregat posłuży jako rozw...

Działka
Kategorie geotechniczne
18 listopada 2021 r. Adrianna Bartusik

Kategorie geotechniczne – czym są i jakie obiekty obejmują kategorie geotechniczne gruntu?

Kategorie geotechniczne określane są dla gruntów i budynków przed rozpoczęcie...

Działka
Mapa do celów projektowych
18 listopada 2021 r. Diana Sulyma

Mapa do celów projektowych – ile kosztuje i gdzie można uzyskać mapę do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych jest uszczegółowionym elementem mapy zasadniczej....

Działka
Kupno działki – co musimy sprawdzić i jakie dokumenty przygotować?
19 stycznia 2022 r. Diana Sulyma

Kupno działki – co musimy sprawdzić i jakie dokumenty przygotować?

Pierwszym krokiem podejmowanym w celu budowy domu jest kupno działki. Nie jes...

Działka
Przyłącze energetyczne
25 listopada 2021 r. Adrianna Bartusik

Przyłącze energetyczne – ile kosztuje i jak wypełnić wniosek o przyłączenie działki do sieci energetycznej?

Podczas budowy domu niezbędny jest dostęp do prądu. Agregat posłuży jako rozw...

Działka
Kategorie geotechniczne
18 listopada 2021 r. Adrianna Bartusik

Kategorie geotechniczne – czym są i jakie obiekty obejmują kategorie geotechniczne gruntu?

Kategorie geotechniczne określane są dla gruntów i budynków przed rozpoczęcie...

Działka
Mapa do celów projektowych
18 listopada 2021 r. Diana Sulyma

Mapa do celów projektowych – ile kosztuje i gdzie można uzyskać mapę do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych jest uszczegółowionym elementem mapy zasadniczej....