Szanowni Państwo, informujemy że Extradom.pl pracuje bez zmian, a Doradcy z Centrum Obsługi Klienta są do Państwa dyspozycji.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Zastanawiasz się, jaki dom możesz postawić na swojej działce? Albo szukasz terenu, na którym zbudujesz dom marzeń? Zobacz, czym jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu!

W jakim przypadku potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy?

Przede wszystkim wtedy, gdy na danym terenie nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (o MPZP piszemy tu) i chcesz wprowadzić na nim zmiany, takie jak:

 • budowa, rozbudowa lub nadbudowa budynku,
 • wykonanie robót budowlanych, które wymagają pozwolenia na budowę,
 • przekształcenie sposobu użytkowania obiektu.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu może zostać wydana listownie lub podczas wizyty w urzędzie. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy może złożyć każdy, niezależnie od tego, czy jest właścicielem określonej nieruchomości.

Kiedy decyzja o warunkach zabudowy jest zbędna?

W momencie, w którym chcesz dokonać jednorazowej zmiany tymczasowej (trwającej do roku), do której nie trzeba pozwolenia na budowę. Dotyczy to także działań w zakresie remontu i montażu, które nie zmieniają formy architektonicznej budynku.

Jakie są warunki uzyskania decyzji?

Po formularz można zgłosić się do urzędu lub pobrać plik z Internetu. By został on rozpatrzony, należy spełnić warunki, określone w art. 61 Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 27 marca 2003 (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717):

 • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej musi być zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu
 • teren musi mieć dostęp do drogi publicznej
 • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu musi być wystarczające dla zamierzenia budowlanego
 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo został określony jako nierolny w starych, wygasłych planach zagospodarowania przestrzennego
 • decyzja musi być zgodna z przepisami odrębnymi

Co powinien zawierać wniosek?

Aby wniosek o ustalenie warunków zabudowy został rozpatrzony, musi zawierać:

 • dane wnioskodawcy,
 • oznaczenie nieruchomości, tj. adres oraz dane ewidencyjne (nr działki, obręb itp.),
 • granice terenu objętego wnioskiem naniesione na kopię mapy zasadniczej (2 kopie) bądź katastralnej w odpowiedniej skali, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w formularzu,
 • określenie typu budynku (funkcja, ilość pięter) oraz jego parametrów (przybliżona powierzchnia, wymiary, usytuowanie na działce, wysokość itp.),
 • zapotrzebowanie na wodę, energię, potrzeby w kwestii infrastruktury technicznej, sposób odprowadzania ścieków i gospodarowania odpadami,
 • wpływ planowanego obiektu na środowisko (z reguły nie dotyczy domów jednorodzinnych),
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Proces krok po kroku

 1. Złożenie wniosku z załącznikami
  Organ sprawdzi, czy dokument został dostarczony do właściwego urzędu. Jeżeli nie, będzie on przekazany do tego właściwego. A gdy nie uzupełnisz w pełni wniosku, urząd wezwie cię do ich uzupełnienia. Będziesz mieć na to min. 7 dni od daty otrzymania wezwania. Na tym etapie pamiętaj zapłacić opłatę skarbową za wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Jeśli nie zrobisz tego od razu, urząd wyznaczy termin 7-14 dni na dokonanie płatności. Później może on zwrócić wniosek.
 2. Urząd rozpoczyna postępowanie administracyjne
  A gdy tak się stanie, urząd poinformuje strony (także właścicieli, na których oddziałuje planowana inwestycja).
 3. Ocena merytoryczna wniosku
  Urząd sprawdza na tym etapie, czy obowiązuje na badanym terenie miejscowy plan zagospodarowania. Gdy taki istnieje, wyda on decyzję o umorzeniu postępowania. W niektórych przypadkach może także zawiesić postępowanie, np. kiedy na danym terenie istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego.
 4. Analiza urbanistyczna
  Polega na tym, że urząd analizuje warunki i zasady zagospodarowania działki, a także jej stan faktyczny i prawny. Na tej podstawie urząd określa m.in. linię i wielkość powierzchni zabudowy, geometrię dachu.
 5. Uzgodnienie projektu z innymi urzędami
  Na przykład w kwestii ochrony środowiska. Urząd uzgadniający ma 2 tygodnie na wydanie decyzji.
 6. Zawiadomienie o zebraniu kompletu materiałów
  Jest to czas, gdy strony mogą zapoznać się z kompletem zebranych dowodów.
 7. Otrzymanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Porada wideo odnośnie powyższego tematu:

Okładka filmu

Powyższy materiał wideo, może nie być zgodny z bieżącymi zapisami prawa budowlanego oraz aktualnymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dlatego prosimy opierać się głownie na publikacji tekstowej, która jest aktualizowana co jakiś czas.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Sypialnia
Szafa w zabudowie – jak ją zaprojektować?
7 sierpnia 2020 r. Ewelina Kocenda

Szafa w zabudowie – jak ją zaprojektować?

Instalacje
Jak zorganizować budowę nowego przyłącza gazowego?
6 sierpnia 2020 r. Ewelina Kocenda

Jak zorganizować budowę nowego przyłącza gazowego?

Sypialnia
Szafa w zabudowie – jak ją zaprojektować?
7 sierpnia 2020 r. Ewelina Kocenda

Szafa w zabudowie – jak ją zaprojektować?

Instalacje
Jak zorganizować budowę nowego przyłącza gazowego?
6 sierpnia 2020 r. Ewelina Kocenda

Jak zorganizować budowę nowego przyłącza gazowego?

Nowości w tej kategorii

Działka
Działka o kształcie prostokątnym
20 lipca 2020 r. Diana Pidlesetska

Działka o kształcie prostokątnym - jak wybudować na niej wymarzony dom?

Działka w kształcie prostokątnym nie jest tak trudna do zagospodarowania, jak...

Działka
Jakie dodatkowe obiekty możemy umieścić na działce?
16 czerwca 2020 r. Diana Pidlesetska

Jakie dodatkowe obiekty możemy umieścić na działce?

Własna działka budowlana to duża wygoda. Mnóstwo osób marzy o posiadaniu domu z ogrodem, dlatego pojawia się coraz więcej...

Działka
Działka o kształcie trójkątnym - jak budować na nietypowej działce?
10 czerwca 2020 r. Diana Pidlesetska

Działka o kształcie trójkątnym - jak budować na nietypowej działce?

Zagospodarowanie parceli o tak nietypowym kształcie, jaką jest działka w kszt...

Działka
Kiedy i dlaczego wykonuje się projekt zagospodarowania terenu?
3 czerwca 2020 r. Diana Pidlesetska

Kiedy i dlaczego wykonuje się projekt zagospodarowania terenu?

Projekt zagospodarowania działki jest nieodłącznym elementem projektu budowla...

Działka
Działka o kształcie prostokątnym
20 lipca 2020 r. Diana Pidlesetska

Działka o kształcie prostokątnym - jak wybudować na niej wymarzony dom?

Działka w kształcie prostokątnym nie jest tak trudna do zagospodarowania, jak...

Działka
Jakie dodatkowe obiekty możemy umieścić na działce?
16 czerwca 2020 r. Diana Pidlesetska

Jakie dodatkowe obiekty możemy umieścić na działce?

Własna działka budowlana to duża wygoda. Mnóstwo osób marzy o posiadaniu domu z ogrodem, dlatego pojawia się coraz więcej...

Działka
Działka o kształcie trójkątnym - jak budować na nietypowej działce?
10 czerwca 2020 r. Diana Pidlesetska

Działka o kształcie trójkątnym - jak budować na nietypowej działce?

Zagospodarowanie parceli o tak nietypowym kształcie, jaką jest działka w kszt...

Działka
Kiedy i dlaczego wykonuje się projekt zagospodarowania terenu?
3 czerwca 2020 r. Diana Pidlesetska

Kiedy i dlaczego wykonuje się projekt zagospodarowania terenu?

Projekt zagospodarowania działki jest nieodłącznym elementem projektu budowla...