Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności

Podkręcamy letnie rabaty🌞 -20% na projekty domów, -25% na nowości😎

Doradzamy 7 dni w tygodniu. Pon.-pt. 8-21, sob.-niedz. 9-17

Zadzwoń! 71 715 20 60 lub

Kiedy charakterystyka energetyczna budynku nie jest wymagana?

Kiedy nie jest wymagana charakterystyka energetyczna budynku?

Kiedy nie jest wymagana charakterystyka energetyczna? To pytanie z pewnością zadaje sobie wiele osób planujących budowę domu. Sam dokument sporządza się, by określić zapotrzebowanie budynku na energię i zawrzeć w nim istotne z punktu widzenia późniejszej eksploatacji informacje. Od 2015 roku niektórzy inwestorzy nie mają już jednak takiego obowiązku. Kto jest z niego zwolniony, a kto nadal musi starać się o certyfikat?

Charakterystyka energetyczna budynku – co to jest?

Charakterystyka energetyczna budynku to zbiór danych pozwalających oszacować całkowite zapotrzebowanie na energię w konkretnym domu, gwarantujące użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem. Takie wartości inaczej będą prezentować się, gdy pod uwagę weźmiesz charakterystykę energetyczną domu jednorodzinnego wznoszonego w tradycyjnej technologii, a inaczej, gdy zdecydujesz się na budynek reprezentujący domy energooszczędne.

Potwierdzenie wyliczeń stanowi świadectwo energetyczne budynku, nazywane także certyfikatem lub paszportem energetycznym. W certyfikacie znajdzie się charakterystyka cieplna budynku w kontekście rocznego zapotrzebowania na energię do ogrzania, zapewnienia ciepłej wody, oświetlenia, sprawnie działającej wentylacji i klimatyzacji.

Co powinna zawierać charakterystyka energetyczna budynku?

Przepisy prawa określają strukturę i treść świadectwa energetycznego budynku. W dokumencie powinny znaleźć się następujące informacje:

 • dane identyfikacyjne budynku, czyli adres nieruchomości, rok budowy, powierzchnia użytkowa,
 • podstawowe parametry techniczno-użytkowe, przede wszystkim kubatura, temperatura wewnątrz, rodzaje i parametry instalacji;
 • fotografie budynku;
 • kluczowe wskaźniki obliczeniowe: EP – zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, EK – zapotrzebowanie na energię końcową oraz EU – zapotrzebowanie na energię użytkową;
 • dokładne obliczenia dotyczące zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzania konkretnego budynku i podgrzania wody, do działania wentylacji i klimatyzacji oraz do oświetlenia budynku;
 • zalecenia dotyczące prac budowlano-instalacyjnych, mogących obniżyć zużycie energii.

Wszystkie te dane umieszcza się na czterostronicowym formularzu, zgodnie ze wzorem określonym przepisami. Dokument jest ważny przez 10 lat, jednak remont lub termomodernizacja budynku zmieniające charakterystykę energetyczną unieważniają świadectwo.

Charakterystyka energetyczna budynku – podstawa prawna

Istnieje kilka źródeł, w których można szukać regulacji na omawiany temat. Główne cele, podstawowe zasady oceny charakterystyki energetycznej budynku, przepisy znajdziesz w dyrektywach europejskich:

 • dyrektywie parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej;
 • dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

Na gruncie rodzimych regulacji szukaj kwestii charakterystyki energetycznej budynku w ustawie Prawo budowlane. Dla charakterystyki energetycznej budynku podstawą prawną jest również ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynku.

Jeśli natomiast interesują cię zasady wyznaczania projektowanej charakterystyki energetycznej budynku, rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej będzie najwłaściwszym źródłem.

Jak przygotować charakterystykę energetyczną budynku?

Charakterystyka energetyczna budynku stanowi jeden z elementów projektu budowlanego, jednak można wykonać ją także w odniesieniu do gotowego już domu. Zasady jej sporządzania przedstawia przywołane już wyżej rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 27 lutego 2015 r.

Istnieją dwa sposoby wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku – metoda obliczeniowa i zużyciowa. Pierwsza bazuje na standardowym sposobie użytkowania budynku, druga zaś – na faktycznie zużytej energii. Teoretycznie pierwszy wariant jest dokładniejszy, gdyż uwzględnia indywidualne zachowania domowników oraz warunki zewnętrzne, dlatego stosuje się go częściej.

Sprawdź: Jakie wyróżnia się wskaźniki energetyczne budynku i o czym dokładnie informują?

Kto wystawia świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Nie każda osoba, nawet mająca wiedzę na temat zużycia energii elektrycznej w obiektach budowlanych, może przeprowadzić audyt energetyczny krok po kroku i na tej podstawie przygotować certyfikat. Dokument musi zostać sporządzony przez eksperta legitymującego się aktualnymi uprawnieniami do projektowania w budownictwie.

Jakie zatem trzeba mieć uprawnienia, by przygotować charakterystykę energetyczną budynku? Kto może wykonać pomiary i wystawić świadectwo? Tacy specjaliści nazywani są certyfikatorami i – aby uzyskać odpowiednie kwalifikacje – muszą zdać egzamin organizowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Do egzaminu przystępują osoby, które spełniają wszystkie poniżej wskazane warunki:

 • Są absolwentami studiów magisterskich (bez względu na ukończony kierunek) lub inżynierskich na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska, architektura, energetyka itp.
 • Mają uprawnienia budowlane: projektowe lub wykonawcze, w specjalności instalacyjnej, architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej albo odbyły szkolenie z programem określonym w przepisach i zdały egzamin ministerialny bądź ukończyły odpowiedni kierunek szkolenia – między innymi: budownictwo, energetykę lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynków i ich oceny energetycznej.
 • Mają ubezpieczenie OC, które chroni je przed ponoszeniem finansowych skutków ewentualnych szkód będących następstwem sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Zanim zlecisz audyt, sprawdź, czy osoba, której chcesz powierzyć to zadanie, ma odpowiednie kompetencje. Być może i ty masz takie uprawnienia. Jeśli tak, w wielu przypadkach możesz przygotować świadectwo energetyczne samodzielnie, ale nie zawsze będzie to możliwe. W art. 5 ust. 4 i 4a Prawa budowlanego znajduje się zapis, który wyklucza takie działanie w przypadku umów przeniesienia własności i najmu budynku lub jego części stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Warto wiedzieć: Czym jest EUco i jak obliczyć parametr energii użytkowej dla domu energooszczędnego?

Kiedy charakterystyka energetyczna nie jest wymagana?

Kiedy nie jest wymagana charakterystyka energetyczna? O świadectwo nie muszą starać się osoby, które budują dom na własny użytek. Na liście wykluczeń znajdują się również:

 • obiekty chronione przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • miejsca działalności religijnej, przede wszystkim kościoły;
 • budynki mieszkalne, które nie będą użytkowane dłużej niż przez 4 miesiące w roku;
 • budynki wolnostojące, które mają powierzchnię użytkową mniejszą niż 50 m kw.;
 • budynki przemysłowe i gospodarcze nieposiadające instalacji zużywających energię, z wykluczeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
 • gospodarstwa rolne, w których maksymalny wskaźnik EP wynosi 50 kWh/m kw./rok.

Dodatkowo obiekty o charakterze inwentarskim, gospodarczym lub składowym również nie muszą mieć sporządzonej charakterystyki energetycznej budynku. Kiedy wymagana jest taka dokumentacja?

Aby określić w kontekście charakterystyki energetycznej budynku, czy potrzebna jest ona dla danego obiektu, wystarczy spojrzeć we wspomniane rozporządzenie. Wskazuje ono, że dokumentację trzeba sporządzić obligatoryjnie dla budynków:

 • sprzedawanych na podstawie umowy sprzedaży lub umowy sprzedaży spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu;
 • wynajmowanych;
 • których całkowita powierzchnia użytkowa przekracza 250 m2, a które są wykorzystywane przez organy administracji państwowej lub wymiaru sprawiedliwości również do obsługi interesantów.

Oznacza to, że nowelizacja przepisów uczyniła wymagania łagodniejszymi.

Ile ostatecznie wyniesie charakterystyka energetyczna budynku jednorodzinnego?

W przypadku charakterystyki energetycznej budynku cena jest uzależniona od kilku zmiennych. Pod uwagę bierze się między innymi:

 • wielkość budynku i jego przeznaczenie;
 • poziom skomplikowania bryły;
 • typ konstrukcji ścian i dachów;
 • rodzaj instalacji.

Pewien wpływ na koszty ma również wykorzystanie technologii. Trójwymiarowe symulacje komputerowe ułatwiają przeprowadzenie obliczeń niezbędnych do opracowania charakterystyki energetycznej budynku. Ile kosztuje takie działanie? Wydatek powinien zmieścić się w przedziale 500 – 1000 złotych, choć cena może być ustalana indywidualnie, zwłaszcza gdy projekt jest nietypowy.

Przeczytaj dodatkowo: Jakie ogrzewanie w domu energooszczędnym najlepiej stosować?

Dlaczego warto uzyskać charakterystykę energetyczną budynku?

Nawet gdy posiadanie certyfikatu energetycznego nie jest obowiązkowe, warto go uzyskać. Dlaczego? Weź pod uwagę względy pragmatyczne. Świadectwo okaże się niezbędne między innymi w staraniach o dofinansowanie do termomodernizacji budynku. To jednak nie wszystko!

Mając świadomość, na jakim poziomie plasuje się zapotrzebowanie energetyczne konkretnego budynku lub jego projektu, możesz:

 • wybrać adekwatny projekt domu, w tym energooszczędny;
 • uzgodnić z projektantem możliwość zmodyfikowania aspektów technicznych i konstrukcyjnych, aby poprawić parametry obiektu;
 • wykorzystać dostępne technologie, by tańszym kosztem zaspokoić wymogi energetyczne budynku – przykładem jest zastąpienie tradycyjnych źródeł ogrzewania fotowoltaiką.

Reasumując, oznacza to, że dane znajdujące się w certyfikacie umożliwiają wgląd w długofalowe koszty eksploatacji budynku i ułatwiają wybór bardziej ekonomicznych rozwiązań. Te zaś przekładają się na konkretne oszczędności.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Ściany, sufity, tynki
Farba do sufitu
1 lipca 2022 r. Adrianna Bartusik

O czym warto pamiętać przed wyborem farby do sufitu?

Podatki, ulgi i dopłaty
Dofinansowanie od PGNiG na wymianę pieca lub kotła w 2022
Ściany, sufity, tynki
Farba do sufitu
1 lipca 2022 r. Adrianna Bartusik

O czym warto pamiętać przed wyborem farby do sufitu?

Podatki, ulgi i dopłaty
Dofinansowanie od PGNiG na wymianę pieca lub kotła w 2022

Nowości w tej kategorii

Ogrzewanie
Jakie panele na ogrzewanie podłogowe?
24 maja 2022 r. Diana Sulyma

Jakie panele wybrać na ogrzewanie podłogowe?

Chodzenie po domu, w którym podłoga jest ciepła, jest samą przyjemnością, a co więcej, w porównaniu z tradycyjnymi grzejni...

Ogrzewanie
Ogrzewanie podłogowe wodne
13 maja 2022 r. Diana Sulyma

Czym jest ogrzewanie podłogowe wodne i jakich błędów unikać podczas instalacji?

Lubisz chodzić w mieszkaniu boso? A może chętnie przesiadujesz na podłodze, o...

Ogrzewanie
Ogrzewanie podłogowe
2 maja 2022 r. Diana Sulyma

Jakie ogrzewanie podłogowe najlepiej wybrać?

Na ogrzewanie podłogowe decyduje się coraz więcej właścicieli domów jednorodzinnych. Jest to bowiem nowoczesny system grze...

Ogrzewanie
Czujnik temperatury
8 kwietnia 2022 r. Diana Sulyma

Czym jest czujnik temperatury i dlaczego warto go zastosować?

Czujnik temperatury zewnętrznej lub wewnętrznej powinien współpracować z sens...

Ogrzewanie
Jakie panele na ogrzewanie podłogowe?
24 maja 2022 r. Diana Sulyma

Jakie panele wybrać na ogrzewanie podłogowe?

Chodzenie po domu, w którym podłoga jest ciepła, jest samą przyjemnością, a co więcej, w porównaniu z tradycyjnymi grzejni...

Ogrzewanie
Ogrzewanie podłogowe wodne
13 maja 2022 r. Diana Sulyma

Czym jest ogrzewanie podłogowe wodne i jakich błędów unikać podczas instalacji?

Lubisz chodzić w mieszkaniu boso? A może chętnie przesiadujesz na podłodze, o...

Ogrzewanie
Ogrzewanie podłogowe
2 maja 2022 r. Diana Sulyma

Jakie ogrzewanie podłogowe najlepiej wybrać?

Na ogrzewanie podłogowe decyduje się coraz więcej właścicieli domów jednorodzinnych. Jest to bowiem nowoczesny system grze...

Ogrzewanie
Czujnik temperatury
8 kwietnia 2022 r. Diana Sulyma

Czym jest czujnik temperatury i dlaczego warto go zastosować?

Czujnik temperatury zewnętrznej lub wewnętrznej powinien współpracować z sens...