Adaptacja i zmiany w projekcie domu

Każdy gotowy projekt domu musi przejść przez obowiązkowy proces adaptacji, który polega na dostosowaniu projektu do lokalnych warunków zabudowy oraz warunków działki. Dom musi zostać dopasowany do wytycznych ustalonych przez gminę oraz do właściwości gruntu, na którym powstanie.
Jest to idealny moment aby wdrożyć modyfikacje i dostosować swój przyszły dom tak, aby spełniał potrzeby Twoje i Twoich bliskich. Odpowiedzialny za jego przebieg jest architekt adaptujący, który otrzymuje od nas bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian.

Chcesz wprowadzić zmiany w projekcie?

Dowiedz się, jakie zmiany są możliwe na etapie adaptacji.

Zmiany, które mogą zostać wprowadzone jedynie przez architekta

Zmiany konstrukcyjne, wpływające na zwiększenie lub zmniejszenie gabarytów, wymagające zgody autora projektu.
Może je wprowadzić tylko i wyłącznie architekt:

 • zmiana kubatury, tj. podniesienie dachu i ścianki kolankowej, zmiana kąta dachu
 • zmiana powierzchni zabudowy
 • zmiana wysokości, długości i szerokości elewacji
 • zmiana liczby kondygnacji
 • zmiana rodzaju konstrukcji np. z drewnianej na murowaną

Zmiany, które mogą zostać wprowadzone przez kierownika budowy

Inaczej zwane zmianami kosmetycznymi, które nie ingerują znacząco w konstrukcję budynku. Może je wprowadzić kierownik budowy:

 • zmiana materiałów ściennych, posadzkowych, izolacyjnych i wykończeniowych wewnętrznych
 • zmiana materiałów budowlanych, zgodnie z parametrami budynku
 • zmiana umiejscowienia ścianek działowych wraz z otworami drzwiowymi
 • rezygnacja ścianek działowych
 • zmiana rodzaju materiału stolarki drzwiowej wewnętrznej
 • zmiana ilości stolarki okiennej
 • zmiana trasy instalacji wewnętrznych
 • zmiana trasy instalacji grzewczej oraz rodzaju i typu grzejników

Obowiązki architekta adaptującego

 • sprawdzenie czy projekt spełnia warunki zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • zgromadzenie niezbędnej dokumentacji i zebranie opinii, uzgodnień, oświadczeń czy warunków technicznych przyłączy mediów: wody, gazu, energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków czy wody deszczowej, wymaganych przez odpowiednie urzędy
 • analiza obszaru oddziaływania obiektu
 • wykonanie projektu spełniającego warunki zagospodarowania terenu
 • dostosowanie projektu gotowego do warunków geotechnicznych oraz stref klimatycznych występujących na obszarze danej działki
 • wykonanie projektów przyłączy do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej (w zależności od istniejącej infrastruktury technicznej oraz potrzeb inwestora) oraz adaptacja tych przyłączy do budynku, zgodnie z warunkami technicznymi
 • wprowadzenie zmian do projektu spełniających życzenia inwestora
 • sporządzenie BIOZ
 • złożenie projektu zgodnie z wymaganiami RMI oraz Ustawy Prawo budowlane
 • przygotowanie pełnej dokumentacji do Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej
 • przejęcie obowiązków i odpowiedzialności projektanta głównego z chwilą złożenia podpisów i pieczątek na projekcie (odpowiedzialności prawnej za część architektoniczno-budowlaną dokumentacji)

Jeśli pojawią się pytania lub niepewność odnośnie zmian w projekcie wystarczy zamówić rozmowę z doradcą - chętnie pomożemy i wskażemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami

71 715 20 60

pn-pt 8-21, sb 9-17