Setki projektów nawet -500 zł ✂️

Koniec oferty za:

00godz.

00min.

00sek.

Sprawdź

Projekty domów - szukasz wymarzonego?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Na czym polega rozbudowa domu i kiedy można ją przeprowadzić?

Rozbudowa domu

Rozbudowa domu zmierza zwykle do zwiększenia powierzchni użytkowej budynku. Może być realizowana zarówno w pionie, co polega na zaadaptowaniu strychu czy dobudowaniu piętra, jak i w poziomie. Jeśli planujesz rozbudowę domu, powinieneś wiedzieć, jakie formalności trzeba załatwić w urzędzie, by finalnie nikt nie posądził Cię o samowolę budowlaną. Tego wszystkiego dowiesz się z naszego tekstu!

Podczas realizacji procesu inwestycyjnego w postaci budowy domu najczęściej dostosowujesz jego projekt do własnych wymagań. Potrzeby mieszkaniowe Twoje i Twojej rodziny mogą jednak ulec zmianom w czasie. Dlatego po kilku czy kilkunastu latach może się okazać, że wybudowany dom nie ma wystarczającej powierzchni mieszkalnej dla wszystkich domowników.

Żeby to zmienić, można zdecydować się na rozbudowę, o ile tylko działka na to pozwala. Jak to zrobić? Jakich formalności powinieneś w związku z tym dopełnić i czy potrzebne jest np. pozwolenie pozyskane z urzędu?

Na czym polega rozbudowa domu? 

Rozbudowa domu polega na wykonaniu prac mających na celu powiększenie istniejącego już budynku. Taka rozbudowa może być przeprowadzona:

 • w poziomie (wszerz) – polega np. na dobudowaniu pomieszczeń do budynku z zajęciem części gruntu, co powiększa powierzchnię zabudowy obiektu;
 • w pionie (w górę) – polega na przykład na nadbudowie piętra lub adaptacji poddasza, co zwiększa wyłącznie powierzchnię użytkową domu.

Inwestorów najczęściej interesuje rozbudowa domu parterowego lub piętrowego o niewielkiej powierzchni, który z czasem staje się za ciasny, na przykład wskutek powiększenia rodziny. Choć zwykle tego rodzaju inwestycje przeprowadza się w starszych nieruchomościach, warto wiedzieć, że może być ona również częścią nowego projektu domu.

Zaplanowanie przebudowy małego budynku w przyszłości jest sposobem na rozłożenie kosztów w czasie. Można więc o tym pomyśleć już na etapie wyboru nowego projektu, tym bardziej że tego rodzaju zmiany w projekcie, tak czy owak, mogą później wymagać zgody jego autora. Rozbudowa domu jednorodzinnego pozwoli na spełnienie rosnących potrzeb rodziny.

Jak wygląda obecnie kwestia rozbudowy domu? Rok 2023 nie jest czasem diametralnych zmian w prawie budowlanym, dlatego warto sięgnąć po dotychczasowe przepisy Prawa budowlanego.

Z art. 3 pkt 6 ustawy wynika, że rozbudowa, tak jak i nadbudowa, to rodzaj budowy. Ona sama definiowana jest natomiast jako wykonywanie obiektu w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa i nadbudowa. W efekcie rozbudowa prowadzi do powiększenia powierzchni użytkowej oraz kubatury budynku.

Jak odróżnić rozbudowę, nadbudowę oraz remont?

Wszelkie prace związane z remontem, przebudową, rozbudową, nadbudową czy odbudową domu są dość precyzyjnie zdefiniowane w przepisach prawa budowlanego. Rozróżnienie ich jest ważne choćby dlatego, że część z nich wymaga dopełnienia wielu formalności, np. zamówienia projektu budowlanego wykonanego przez uprawnioną osobę czy też uzyskania pozwolenia na budowę.

Przyjmuje się, że rozbudowa domu może polegać na dobudowie, czyli rozbudowie w poziomie, a także nadbudowie, czyli rozbudowie w pionie, polegającej na dobudowaniu piętra czy zaadaptowaniu przestrzeni strychu. W obu przypadkach następuje co prawda powiększenie powierzchni mieszkalnej, ale przy rozbudowie w poziomie rośnie też powierzchnia zabudowy budynku na działce, a przy nadbudowie – zwiększa się powierzchnia użytkowa domu, ale bez powiększania powierzchni zabudowy.

Rozbudowa domu, a także nadbudowa wiążą się z powstaniem nowych pomieszczeń, a więc powiększeniem powierzchni użytkowej. Może być więc to dobudowanie ogrodu zimowego, dodatkowego pokoju na parterze lub powiększenie salonu, np. poprzez zabudowę podcienia, lub tarasu, dobudowanie kolejnej kondygnacji lub pomieszczenia nad garażem czy też adaptacja poddasza.

Jeśli jednak nie podejmiesz się rozbudowy domu, tylko jego remontu, możesz lepiej zagospodarować wnętrza. W razie remontu zgodnie z przepisami prawa, masz do czynienia z wykonywaniem robót w istniejącym obiekcie. Polegają one na odtworzeniu stanu pierwotnego i nie są zaliczane do prac w ramach bieżącej konserwacji.

W odróżnieniu od rozbudowy domu remont nie będzie związany ze zmianą powierzchni użytkowej ani takich parametrów budynku jak:

 • wysokość,
 • szerokość,
 • długość,
 • kubatura,
 • powierzchnia użytkowa.

Remontem można więc nazwać wymianę tynków na elewacji czy też montaż nowych okien energooszczędnych o tych samych wymiarach. Takie prace w większości przypadków nie wymagają żadnych formalności, co najwyżej zgłoszenia.

Co można przykładowo dobudować do domu?

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, rozbudowa domu zawsze bazuje na przygotowanym wcześniej projekcie. W zależności od koncepcji i potencjału istniejącego budynku można ją przeprowadzić na kilka sposobów. Zakres prac i ich koszty będą wówczas prezentowały się nieco inaczej.

 • Dobudowa domu

Jeśli twoim celem jest dobudowa pomieszczenia do istniejącego domu lub dobudowa domu do istniejącego budynku, harmonogram prac będzie w dużej mierze przypominał wznoszenie nowej konstrukcji. W pierwszej kolejności musisz przygotować teren pod fundamenty, następnie wylać je i zaizolować. Dopiero teraz możesz przystąpić do wznoszenia ścian. Powinny one być wykonane z tego samego materiału i identyczną techniką co reszta budynku.

Jak łatwo się domyślić, w tym wariancie trzeba liczyć się z dość wysokimi kosztami i poziomem zaawansowania prac. Powiększasz za to parter – bardzo funkcjonalną i bezpośrednio powiązaną z ogrodem strefę.

To dlatego dobudowa salonu do domu może wyraźnie podnieść atrakcyjność całego budynku. Jeśli dodatkowo zadajesz sobie pytanie, czy można dobudować pokój bez pozwolenia w taki właśnie sposób, możemy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Oczywiście, odbywa się to w ramach obowiązujących przepisów, o czym później.

Nieco mniej skomplikowana będzie dobudowa ganku do starego domu – pod warunkiem, że będzie to konstrukcja uproszczona, pełniąca funkcję zadaszonego tarasu czy werandy, zlokalizowana na niższej kondygnacji. Zazwyczaj fundamenty pod ganek są wykonywane dla słupów i ścianek stanowiących szkielet konstrukcji. Można także wybrać taras umieszczony na słupach.

Zdecydowanie rzadziej inwestorzy decydują się na dobudowę na poziomie piętra. Wówczas konieczne jest podniesienie dachu i powiększenie obrysu budynku. To duże i kosztowne przedsięwzięcie, które w znacznym stopniu wpływa na kształt i wygląd domu.

Czasami rozbudowa domu podyktowana jest także zmianami funkcjonalnymi. Za przykład może tu posłużyć dobudowa kotłowni do istniejącego domu, który wcześniej ogrzewany był w inny sposób. W tym przypadku potrzebne będzie pozwolenie na budowę.

 • Nadbudowa domu

Jeśli działka jest nieduża i trudno zaplanować na niej dobudowę z uwzględnieniem wszystkich przepisów dotyczących odległości, można zdecydować się na powiększenie domu w górę. O nadbudowie może zdecydować także rachunek ekonomiczny. Nadbudowa będzie tańsza, gdyż unikniesz wysokiego kosztu robót ziemnych. Zakres prac jest w tym przypadku dość łatwy, a w budżecie uwzględnia się często i tak potrzebny remont dachu.

Najważniejszym elementem, o którym trzeba pamiętać w przypadku nadbudowy, będzie ewentualna konieczność zbudowania schodów. Pociągnie to za sobą zmiany konstrukcyjne, a więc konieczność sporządzenia ekspertyzy i projektu. Należy wybić otwór nad parterem i wzmocnić go belkami, niekiedy zaś podeprzeć cały strop.

Jakie nowe pomieszczenia mogą powstać dzięki nadbudowie domu? Najczęściej takie przedsięwzięcie oznacza stworzenie poddasza użytkowego z dodatkowymi sypialniami, łazienkami czy pokojami dla gości. Można także wygospodarować w ten sposób pomieszczenia gospodarcze, jak choćby pralnię, albo typowo rekreacyjne strefy: taras czy ogród zimowy.

Jaka jest minimalna wielkość działki i minimalna odległość budynku od granicy działki?

Jakie formalności są wymagane do rozbudowy domu?

Jeżeli planujesz przeprowadzić rozbudowę domu, musisz liczyć się z koniecznością dopełnienia kilku urzędowych formalności. W tym przypadku nie można zlekceważyć żadnego z etapów, gdyż ewentualne zaniedbania w tym zakresie skutkują wieloma problemami. 

Formalności trzeba oczywiście dopełnić z odpowiednim wyprzedzeniem. Gdzie zgłosić się, zanim rozpoczniesz pierwsze prace dotyczące rozbudowy domu? Jakie dokumenty zebrać i gdzie je złożyć? Poniżej znajdziesz spis formalności krok po kroku. W znacznej części sprowadzają się one do podobnych kwestii, co przy budowie nowego domu.

 • Sprawdź miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli go nie ma dla danego terenu, wystąp o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W MPZP sprawdzisz, czy możesz dokonać planowanej rozbudowy domu. 
 • Zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wszelkie prace mające na celu rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz zmianę przeznaczenia budynku musi poprzedzać ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku z uwzględnieniem badania podłoża gruntowego.
 • Zleć wykonanie projektu rozbudowy domu. Musi sporządzić go osoba z odpowiednimi uprawnieniami.
 • Dopełnij formalności związanych ze zgłoszeniem rozbudowy budynku, zgłaszając się do starostwa powiatowego lub urzędu miasta z kompletem potrzebnych dokumentów.

Zanim zaczniesz rozbudowę domu, powinieneś wyznaczyć kierownika budowy, kupić i zarejestrować w starostwie powiatowym dziennik budowy oraz złożyć w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót. Należy to zrobić w terminie minimum 7 dni od dnia złożenia.

ofe-5847238-70006 w-70006

Po wykonaniu prac musisz jeszcze zawiadomić o tym nadzór budowlany i dołączyć do pisemnego zgłoszenia:

 • oryginał dziennika budowy;
 • oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu rozbudowy zgodnie z projektem, pozwoleniem i przepisami oraz o doprowadzeniu terenu budowy do porządku;
 • protokół sprawdzeń wszystkich nowo zainstalowanych instalacji wewnętrznych;
 • geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;
 • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku po rozbudowie.

Nadzór ma 21 dni od powiadomienia go o wykonaniu rozbudowy na wydanie np. sprzeciwu. Jeśli go nie wyrazi, możesz spokojnie rozpocząć użytkowanie rozbudowanej części swojego domu. 

Jaka jest minimalna wysokość pomieszczeń w domu jednorodzinnym?

Rozbudowa domu a zgoda sąsiada

To jednak nie wszystkie kwestie, które trzeba uwzględnić, planując rozbudowę domu. W wielu przypadkach potrzebować będziesz, niestety, zgody sąsiada. Co mówią na ten temat przepisy?

 • Jeśli zamierzasz prowadzić prace w kierunku sąsiedniej działki, musisz pamiętać, że nowa ściana pozbawiona otworów okiennych i drzwiowych nie może znajdować się bliżej niż 3 metry od granicy działki.
 • Jeżeli natomiast w ścianie znajdują się okna lub drzwi, minimalny dystans wzrasta do 4 metrów.
 • Ponadto odstęp między oknem w połaci dachowej a granicą nie może być mniejszy niż 4 m.
 • W przypadku gdy rozbudowa dotyczy dobudowy tarasu, balkonu, zadaszenia lub garażu, odległość takich elementów od granicy to przynajmniej 1,5 metra.

Zdarza się, że wymiary lub teren nie pozwalają na rozbudowę uwzględniającą powyższe wytyczne. Można wówczas wystąpić o zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (na podstawie art. 9 Prawa budowlanego). Jest ona jednak udzielana w uzasadnionych przypadkach, z uwzględnieniem praw właścicieli sąsiednich gruntów.

Jeśli – z jakiegokolwiek powodu – wymienione wyżej odległości mają zostać zmniejszone, sąsiedzi nie tylko muszą zostać powiadomieni o toczącym się postępowaniu i wydanej decyzji, ale również będą stroną postępowania w sprawie pozwolenia na rozbudowę. Będą mieli prawo przeglądania akt sprawy oraz składania odwołań i zażaleń).

Wspomnijmy jeszcze o pewnym wyjątku. Przy wąskich działkach budowlanych w zabudowie jednorodzinnej, o szerokości mniejszej niż 16 m, rozbudowa domu może sięgać do samej granicy działki bądź kończyć się w odległości 1,5 – 3 m od niej. Jeśli zaś w granicy gruntu stoi budynek sąsiada bądź jeśli zostało wydane pozwolenie na jego budowę, można dostawić się do niego. Wtedy cała powierzchnia ściany domu będzie do niego przylegać.

Czy rozbudowa domu wymaga pozwolenia na budowę?

Jeszcze kilka lat temu na pytanie, czy rozbudowa domu wymaga pozwolenia na budowę, można było odpowiedzieć wyłącznie twierdząco. Od 2015 r. przepisy dopuszczają jednak rozbudowę domu bez pozwolenia na budowę pod warunkiem, że inwestycja nie będzie wykraczać poza działkę i uwzględni niezbędne odległości od jej granic.

Dodatkowo w 2020 roku zniesiono wymóg pozwolenia na budowę w przypadku budynków o powierzchni zabudowy do 35 m². Modyfikacja ta wpłynęła także na wymogi formalne dotyczące rozbudowy domu.

W myśl nowelizacji dobudowa do domu nieprzekraczająca 35 m² nie wymaga ani pozwolenia, ani zgłoszenia (art. 29.2), pod warunkiem, że na działce znajdują się nie więcej niż dwa obiekty na każde 500 m². Gdy rozbudowa sprowadza się do postawienia wiaty, wartości liczbowe wzrastają do – odpowiednio – 50 m² i dwóch obiektów na każde 1000 m² działki.

W pozostałych przypadkach nadal jest możliwa rozbudowa domu na zgłoszenie. We wniosku określa się rodzaj prac, zakres, sposób wykonania oraz termin rozpoczęcia. Dołącza się także wymagane dokumenty. Jeśli w ciągu 21 dni otrzymasz zgodę lub nie otrzymasz sprzeciwu, możesz zacząć działać.

Ewentualna odmowa najczęściej dotyczy sytuacji, w których:

 • projekt rozbudowy jest niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy,
 • projekt nie zachowuje wymaganych odległości od granicy działki lub sąsiedniego budynku,
 • organ administracyjny uznaje, że inwestycja będzie oddziaływać na sąsiednie nieruchomości,
 • budynek jest zapisany w rejestrze zabytków lub jest objęty ochroną konserwatorską.

Co można wówczas zrobić, by móc przeprowadzić rozbudowę domu? Jedną z dróg jest poprawienie projektu i złożenie nowego wniosku, uwzględniającego wcześniejsze zastrzeżenia. W praktyce oznacza to, że dobudowa domu do istniejącego budynku zostanie przeprowadzona na mocy nowych ustaleń. Można także postarać się o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę jest obligatoryjne również, gdy planowana inwestycja będzie oddziaływać na sąsiednią nieruchomość lub gdy naruszy określone odległości od granic. 

dom w trakcie rozbudowy

Co grozi za niezgłoszenie rozbudowy domu?

W takiej sytuacji może okazać się, że zostanie ona uznana za samowolę budowlaną. Dotyczy to przypadków, w których inwestycja została zrealizowana z przekroczeniem zasad zapisanych we wniosku lub pozwoleniu. 

Jakie są konsekwencje takiej sytuacji? Jedną z możliwości jest konieczność przejścia procedury legalizacyjnej i poniesienia wysokich opłat z tym związanych. Opłata legalizacyjna stanowi iloczyn stawki opłaty (500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego i współczynnika wielkości obiektu. W praktyce może być to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Legalizacja samowoli budowlanej nigdy nie odbywa się z urzędu. Inwestor musi złożyć stosowny wniosek w tej sprawie. Dodatkowo procedura taka możliwa jest wyłącznie wówczas, gdy obiekt został wybudowany w zgodzie z obowiązującymi przepisami lub gdy można doprowadzić do takiej sytuacji dalszymi pracami budowlanymi. Jeśli natomiast rozbudowa domu w bok lub w górę naruszyła przepisy prawa, koniecznością stanie się rozbiórka dobudowanej części.

Dodatkowo inwestor, który dopuścił się samowoli budowlanej, musi liczyć się z rozmaitymi sankcjami. Najczęściej to grzywna – maksymalnie milion złotych. Obowiązek jej uiszczenia przedawnia się po upływie 5 lat. Grzywna obowiązuje również w sytuacji, gdy już nakazano rozbiórkę samowoli, a nie została ona przeprowadzona we wskazanym czasie.

Jak najlepiej dopasować projekt domu jednorodzinnego do potrzeb przyszłych mieszkańców?

Jak prawidłowo wykonać rozbudowę domu krok po kroku?

Pomysłów na to, jak rozbudować dom do góry czy w bok, jest bardzo wiele. W każdym przypadku prace powinny się odbywać według projektu, który jest podstawą inwestycji i zazwyczaj obejmuje: projekt architektoniczny, konstrukcyjny, instalacyjny, a także wykaz potrzebnych materiałów i dziennik budowy.

W praktyce rozbudowa domu krok po kroku często niewiele się różni od wznoszenia nowego budynku, szczególnie jeśli jest związana z dobudowaniem pomieszczeń na parterze. Wówczas niezbędne jest przeprowadzenie wszystkich prac jak przy budowie nowego domu, począwszy od wzniesienia fundamentów.

Rozbudowa i przebudowa bardzo często wymagają specjalistycznej wiedzy ze względu na konieczność ingerencji w konstrukcję budynku. Właśnie dlatego prace tego rodzaju zwykle powierza się ekipie budowlanej, która ma doświadczenie w ich przeprowadzaniu.

Jak wygląda rozbudowa domu? Od czego zacząć takie prace? Powinny one obejmować:

 • Dopełnienie formalności urzędowych obejmujących wydanie pozwolenia na rozbudowę domu piętrowego czy parterowego albo zgłoszenie takiej inwestycji w urzędzie.
 • Wykonanie projektu rozbudowy małego domu do powiększenia jego powierzchni użytkowej – musi on być zgodny z warunkami zabudowy. Projekt rozbudowy domu szkieletowego czy rozbudowy domu drewnianego i wybudowanego w innej technologii powinien być wykonany przez architekta i dostosowany do planistycznych wymogów gminy.
 • Zlecenie ekspertyzy technicznej istniejącego budynku – pozwoli ona określić techniczny stan konstrukcji i elementów budynku z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego, co jest szczególnie istotne przy rozbudowie starego domu z cegły.
 • Ustanowienie kierownika budowy, kupienie i zarejestrowanie w starostwie dziennika budowy i złożenie w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót.
 • Rozpoczęcie prac ziemnych i prac budowlanych prowadzących np. do rozbudowy domu 35 m2 do 70 m2. 

Jeśli planowana jest rozbudowa domu do 70 mkw., może się okazać, że przestanie on spełniać wytyczne dotyczące budowania obiektów bez zezwolenia. Dlatego niewykluczone, że będzie trzeba złożyć wniosek o takie pozwolenie.

Jak wykonać rozbudowę starego domu?

Rozbudowa starego domu jest bardzo popularna w Polsce, ponieważ wiele osób po prostu dziedziczy starsze budynki i woli je dostosować do swoich potrzeb niż burzyć i wznosić dom od zera. Najczęściej polega to na dostawieniu dobudówki na poziomie parteru, adaptacji poddasza lub nadbudowy piętra.

Z reguły wiąże się z tym wiele dodatkowych prac związanych z przebudową i modernizacją starej konstrukcji. Z tego względu koszty takiej inwestycji potrafią być dość wysokie, a nierzadko sprawiają wiele problemów już na etapie projektu. Przed podjęciem decyzji o rozbudowie starego domu z pewnością należy przeprowadzić wiele ekspertyz technicznych i dokonać skrupulatnych kalkulacji, czy inwestycja się opłaca. 

Rozbudowa domu kostki pozwoli na zmianę jego formy architektonicznej, jeśli będzie realizowana w poziomie, a nie w pionie, albo dodanie dodatkowego piętra z dachem dwuspadowym, co nada bardziej tradycyjny wygląd takiemu budynkowi. Jeśli zachowany zostanie dach płaski, a elewacja odnowiona, dom może wyglądać bardzo nowocześnie, na dodatek stosunkowo niewielkim kosztem.

Budować nowy dom czy remontować stary?

Ile kosztuje rozbudowa domu?

Bardzo trudno precyzyjnie określić, ile kosztuje rozbudowa domu jednorodzinnego, ponieważ finalna wartość inwestycji jest uzależniona od rodzaju i zakresu prac. Przeważnie im większa powierzchnia dodatkowa po rozbudowie, tym droższe przedsięwzięcie. Najmniejsze koszty poniesiesz, mieszcząc się w widełkach wskazujących, ile można dobudować do domu bez planu, zgłoszeń i zezwoleń. To wydatek rzędu 35 000 – 55 000 złotych w przypadku powierzchni 20 – 30 m².

Z reguły najdroższe jest rozbudowanie domu w poziomie, choćby ze względu na konieczność przeprowadzenia prac ziemnych. Średni koszt mieści się wówczas w przedziale od 100 do 200 tysięcy złotych. Cena za m² to około 8 do 10 tysięcy złotych. Zdarza się jednak, że dobudówka dotyczy nie dodatkowego pokoju, ale jedynie tarasu – koszty będą wówczas, siłą rzeczy, stosunkowo niewielkie.

Koszty adaptacji strychu zaczynają się od 20 000 złotych (bez przekształcania dachu), a kończą nawet na 100 000 złotych (w przypadku tworzenia nowego dachu, wzmocnienia stropu czy budowy schodów). Na większe wydatki muszą się także nastawić właściciele starszych budynków, które przeważnie wymagają wielu dodatkowych prac modernizacyjnych.

Na ogólną rozbudowę domu należy przeznaczyć średnio od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych. Wiele zależy od wybranej technologii, materiałów budowlanych i wykończeniowych oraz specyfiki i uwarunkowań istniejącego już budynku.

Poddasze nieużytkowe: jak możemy je wykorzystywać?

Rozbudowa domu a ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna przyznawana jest polskim podatnikom na mocy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 26h ust. 1 tejże ustawy podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych w roku podatkowym na określone w przepisach materiały budowlane.

Ponadto obowiązuje ona również na urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Z ulgi termomodernizacyjnej w myśl tego przepisu skorzystają podatnicy opłacający daninę według skali podatkowej, podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszących wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Ulga ta nie będzie przysługiwała, jeśli poniesione wydatki są elementem procesu budowlanego zmierzającego do oddania do użytkowania budynku mieszkalnego w zakresie objętym pozwoleniem na przebudowę budynku mieszkalnego. Istnieje jedynie możliwość odliczenia wydatków na termomodernizację w związku z ociepleniem np. ścian dotychczasowego budynku, tj. przed rozbudową.

Dlatego rozbudowa domu i ulga termomodernizacyjna nie idą niestety ze sobą w parze, co powinieneś mieć na uwadze przy planowaniu finansowania rozbudowy domu.

Zapraszamy także na webinar naszego eksperta, który opowie o kosztach nie zawsze uwzględnionych:

Kiedy warto zdecydować się na rozbudowę domu?

Powiększenie powierzchni użytkowej domu poprzez jego rozbudowę warto dobrze przemyśleć. Koszty takiej operacji są dość duże, choć z reguły niższe niż wzniesienie nowego budynku od zera.

W przypadku starszych domów rozbudowa opłaca się, gdy budynek jest w dobrym stanie i nie wymaga zbyt dużych nakładów pracy na remont i modernizację. Powiększenie stosunkowo nowej nieruchomości także jest dobrym pomysłem, szczególnie jeśli projekt domu już przewiduje taką możliwość.

Warto jednak pamiętać o minusach inwestycji – w przypadku zamieszkałych domów niektóre prace (np. dodanie kondygnacji) mogą wymagać czasowego opuszczenia budynku przez domowników. Rozbudowa obiektu wszerz będzie natomiast skutkować zmniejszeniem się ogrodu i może negatywnie wpłynąć na architekturę budynku.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Kredyty i finansowanie
kredyt na start stosy monety na tle małych modeli domów
Kredyty i finansowanie
kredyt na start stosy monety na tle małych modeli domów

Nowości w tej kategorii

Formalności budowlane
Czym jest system e-CRUB
24.08.2023 r. Wojciech Rynkowski

Czym jest system e-CRUB i jakie jest jego znaczenie w procesie budowlanym?

Postępujący proces cyfryzacji w naszym kraju obejmuje również branżę budowlan...

Formalności budowlane
projekt budowlany zamienny
27.03.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Czym jest projekt budowlany zamienny i kiedy jest potrzebny?

Zamienny projekt budowlany pozwala na doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z prawem w przypadku, w którym dopuściłeś się...

Formalności budowlane
Budowa domu kooperatywa mieszkaniowa
23.02.2023 r. Marta Kaleta-Domaradzka

Budowa domu a kooperatywa mieszkaniowa – szereg korzyści. Zobacz, co czeka na budujących od 1 marca 2023

1 marca 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy o kooperatywach mieszkaniowych...

Formalności budowlane
Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?
14.02.2023 r. Wojciech Rynkowski

Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?

Każdy, kto zaczyna budowę, staje nie tylko przed wyborem, jaki dom będzie stawiał, ale też, według jakich procedur będzie...

Formalności budowlane
Czym jest system e-CRUB
24.08.2023 r. Wojciech Rynkowski

Czym jest system e-CRUB i jakie jest jego znaczenie w procesie budowlanym?

Postępujący proces cyfryzacji w naszym kraju obejmuje również branżę budowlan...

Formalności budowlane
projekt budowlany zamienny
27.03.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Czym jest projekt budowlany zamienny i kiedy jest potrzebny?

Zamienny projekt budowlany pozwala na doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z prawem w przypadku, w którym dopuściłeś się...

Formalności budowlane
Budowa domu kooperatywa mieszkaniowa
23.02.2023 r. Marta Kaleta-Domaradzka

Budowa domu a kooperatywa mieszkaniowa – szereg korzyści. Zobacz, co czeka na budujących od 1 marca 2023

1 marca 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy o kooperatywach mieszkaniowych...

Formalności budowlane
Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?
14.02.2023 r. Wojciech Rynkowski

Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?

Każdy, kto zaczyna budowę, staje nie tylko przed wyborem, jaki dom będzie stawiał, ale też, według jakich procedur będzie...

REKLAMA
Zamknij