Doradzamy 7 dni w tygodniu. Pon.-pt. 8-21, sob.-niedz. 9-17

Zadzwoń! 71 715 20 60 lub

Zmiany w gotowym projekcie domu

Zmiany w gotowym projekcie domu

Coraz więcej osób decyduje się na zakup gotowego projektu domu. To rozwiązanie tańsze i prostsze, jednak należy pamiętać, że nawet w gotowym projekcie można – a czasem nawet trzeba – dokonać pewnych zmian. Jakie zmiany można wprowadzić w gotowym projekcie domu i z czym się wiążą?

Kupując gotowy projekt domu, musimy dostosować go do parametrów naszej działki i do warunków gruntowych panujących na niej. Nazywamy to adaptacją projektu gotowego i jest to etap konieczny, by uzyskać pozwolenie na budowę. Obok zmian w projekcie w ramach jego adaptacji, można wprowadzić w nim również zmiany mające na celu dostosowanie projektu do indywidualnych preferencji inwestora.

Zgoda na zmiany w gotowym projekcie domu

Na rynku dostępna jest szeroka gama projektów gotowych. Są one zróżnicowane pod względem funkcjonalnym i estetycznym, tak by każdy inwestor mógł wybrać projekt domu jak najlepiej dostosowany do swoich potrzeb. Nie powinniśmy mieć więc problemu ze znalezieniem takiego, który nam się spodoba. Często jednak starannie wyselekcjonowany dom marzeń wymaga naniesienia w projekcie kilku zmian, żebyśmy byli w pełni usatysfakcjonowani. Jest to możliwe, mimo że każdy gotowy projekt domu jest chroniony prawami autorskimi.

Zakres zmian, których można dokonać w projekcie jest określony w wykazie zmian dozwolonych, umieszczonym w dokumentacji projektowej. Jeśli inwestor chce dokonać modyfikacji, której nie ma z wykazie, musi zwrócić się do autora projektu po odpowiednie pisemne zezwolenie. Warto więc jeszcze przed zakupem projektu dokładnie zapoznać się z jego warunkami i po określeniu oczekiwanych zmian, zapytać autora o możliwość ich wprowadzenia. Oszczędzi nam to czasu i pieniędzy, jeśli okazałoby się, że niektóre z nich są niemożliwe.

Zmiany nieistotne w projekcie domu

W prawie budowlanym wyszczególnione są dwa rodzaje zmian, których można dokonać w projekcie: tzw. istotne i nieistotne. Do zmian nieistotnych zaliczamy takie modyfikacje jak zmiana położenia okien, ścian działowych, przesunięcie kominów, czy zmiana instalacji wodnej, bądź kanalizacji sanitarnej. Mimo, że są one określane jako nieistotne, muszą zostać umieszczone w projekcie, zarówno w jego części rysunkowej, jak i opisowej. Nazwa „nieistotne” nie oznacza bowiem pełnej dowolności w adaptacji, bez wykonywania dokumentacji, a jedynie określa zmiany, które nie są kluczowe z puntu widzenia całości projektu. Zmiany nieistotne są definiowane są przez art. 36a ust.5a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 r., Nr 89, poz. 414). Przepisy w tym wypadku mówią, że:

Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki: 1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym; 2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu; 3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3-6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych; 4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.

Zmiany istotne w gotowym projekcie domu

Zmiany istotne to te, które ingerują w kubaturę i gabaryty obiektu, liczbę jego kondygnacji, zmieniają powierzchnię zabudowy lub powierzchnię użytkową, a także konstrukcję i technologię grzewczą. Problematyczne mogą być modyfikacje ustroju konstrukcyjnego budynku, jak przemieszczenie ścian nośnych czy słupów. Ponadto należy pamiętać, że zmiany w układzie elementów nośnych pionowych, pociągną za sobą potrzebę przeprojektowania fundamentów i więźby dachowej, co z kolei wiąże się z potrzebą ponownego dokonania obliczeń wytrzymałościowych i analizy statycznej obiektu. Wprowadzenie takich zmian w projekcie będzie zatem również bardzo kosztowne. W przypadku zmian istotnych przepisy wspomnianej wcześniej ustawy w art. 36a ust.5 mówią:

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie: 1) projektu zagospodarowania działki lub terenu; 2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a; 3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne; 4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; 5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 6) wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub do dokonania zgłoszenia: a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub b) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b.

Zmian w projekcie dokonuje się przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę, gdyż każda zmiana istotna dokonana już po otrzymaniu pozwolenia będzie wymagała złożenia kolejnego wniosku. Warto jednak tak wybrać projekt domu, by nie trzeba było wprowadzać do niego licznych modyfikacji. Każda zmiana zabiera bowiem sporo czasu i opóźnia rozpoczęcie budowy, a ponadto wiąże się z dodatkowymi kosztami. Zapraszamy również do zapoznania się jakie zmiany są łatwe, a jakie nie, tutaj: Które zmiany łatwo wprowadzić w gotowym projekcie domu?

Porada wideo odnośnie powyższego tematu:

Powyższy materiał wideo, może nie być zgodny z bieżącymi zapisami prawa budowlanego oraz aktualnymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dlatego prosimy opierać się głownie na publikacji tekstowej, która jest aktualizowana co jakiś czas.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Kuchnia
Okleina meblowa
23 września 2021 r. Diana Pidlesetska

Okleina meblowa – co warto wiedzieć o okleinie na meble?

Łazienka
Bidet
23 września 2021 r. Adrianna Bartusik

Bidet – co to jest i do czego służy bidet łazienkowy?

Ogród i Taras
Drewutnia
Kuchnia
Okleina meblowa
23 września 2021 r. Diana Pidlesetska

Okleina meblowa – co warto wiedzieć o okleinie na meble?

Łazienka
Bidet
23 września 2021 r. Adrianna Bartusik

Bidet – co to jest i do czego służy bidet łazienkowy?

Ogród i Taras
Drewutnia

Nowości w tej kategorii

Formalności budowlane
Tablica informacyjna budowy
12 sierpnia 2021 r. Adrianna Bartusik

Tablica informacyjna budowy – jakie dane powinna zawierać tablica informacyjna budowy domu?

Tablica informacyjna budowy przez wiele osób postrzegana jest jako drobiazg i...

Formalności budowlane
Elektroniczne księgi wieczyste
9 sierpnia 2021 r. Diana Pidlesetska

Elektroniczne księgi wieczyste – co to jest elektroniczna księga wieczysta?

Postępująca digitalizacja, która obejmuje również urzędy sprawiła, że tradycy...

Formalności budowlane
Protokół odbioru instalacji elektrycznej
16 lipca 2021 r. Diana Pidlesetska

Protokół odbioru instalacji elektrycznej – co powinien zawierać i jak go wypełnić?

Protokół odbioru instalacji elektrycznej to zaświadczenie, bez którego żadna...

Formalności budowlane
Protokół odbioru robót
9 lipca 2021 r. Adrianna Bartusik

Protokół odbioru robót – czym jest i jak napisać protokół odbioru robót budowlanych?

Protokół odbioru robót to dokument, który należy sporządzić po zakończeniu pr...

Formalności budowlane
Tablica informacyjna budowy
12 sierpnia 2021 r. Adrianna Bartusik

Tablica informacyjna budowy – jakie dane powinna zawierać tablica informacyjna budowy domu?

Tablica informacyjna budowy przez wiele osób postrzegana jest jako drobiazg i...

Formalności budowlane
Elektroniczne księgi wieczyste
9 sierpnia 2021 r. Diana Pidlesetska

Elektroniczne księgi wieczyste – co to jest elektroniczna księga wieczysta?

Postępująca digitalizacja, która obejmuje również urzędy sprawiła, że tradycy...

Formalności budowlane
Protokół odbioru instalacji elektrycznej
16 lipca 2021 r. Diana Pidlesetska

Protokół odbioru instalacji elektrycznej – co powinien zawierać i jak go wypełnić?

Protokół odbioru instalacji elektrycznej to zaświadczenie, bez którego żadna...

Formalności budowlane
Protokół odbioru robót
9 lipca 2021 r. Adrianna Bartusik

Protokół odbioru robót – czym jest i jak napisać protokół odbioru robót budowlanych?

Protokół odbioru robót to dokument, który należy sporządzić po zakończeniu pr...