Projekty domów - szukasz wymarzonego?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Czym jest system e-CRUB i jakie jest jego znaczenie w procesie budowlanym?

Czym jest system e-CRUB

Postępujący proces cyfryzacji w naszym kraju obejmuje również branżę budowlaną. Nowoczesne technologie i narzędzia cyfrowe zyskują coraz większe znaczenie, przyczyniając się do efektywniejszego i bardziej precyzyjnego śledzenia i zarządzania zarówno pracami projektowymi, jak i samym przebiegiem budowy. Jednym z elementów digitalizacji jest baza e-CRUB.

W tym artykule wyjaśnię, czym jest, jakie dane zawiera i jakie korzyści niesie ze sobą dla poszczególnych uczestników procesu budowlanego wspomniany system. 

Czym jest baza e-CRUB i od kiedy funkcjonuje 

Istotną częścią szybko postępującej w naszym kraju cyfryzacji branży budowlanej jest działający od 1 sierpnia 2022 roku system e-CRUB. Jest to elektroniczna baza danych, która zastąpiła dotychczasowy CRUB - Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane, oprócz tego zawiera także informacje o osobach ukaranych w ramach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. 

Obecnie w bazie e-CRUB są zarejestrowani specjaliści, którzy zdobyli swoje uprawnienia po 1 stycznia 1995 roku. Jeżeli ktoś uzyskał je przed tą datą, ale jest członkiem izby samorządu zawodowego, może złożyć wniosek do właściwej izby o dodanie swoich danych do systemu. 

Kto jest odpowiedzialny za zarządzanie rejestrem e-CRUB? 

Organem odpowiadającym za zarządzanie tym systemem jest GUNB - Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, który korzysta przy tym z danych dostarczanych przez izby zawodowe odpowiedzialne za nadawanie uprawnień w budownictwie - Polską Izbę Inżynierów Budownictwa i Izbę Architektów RP.

Wynika to z zapisów znajdujących się w artykule 88a Prawa budowlanego, które określają zadania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ustęp 1 punkt 3 doprecyzowuje, że chodzi o osoby posiadające uprawnienia budowlane i osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. 

Dlaczego Projekt z Budową jest atrakcyjny cenowo, czyli koszty, o których zapominamy

Jakie zadania spełnia baza e-CRUB?

Dzięki intuicyjnej, łatwej w obsłudze wyszukiwarce, inwestorzy, czyli przyszli pracodawcy mogą szybko sprawdzić kwalifikacje i uprawnienia wybranego inżyniera czy projektanta. Jest to jeszcze ważniejsze w przypadku urzędników, którzy mogą weryfikować dane zawarte na przykład w dokumentacji projektowej bez konieczności przeglądania papierowych dokumentów. 

Jednak głównym zadaniem e-CRUB jest ułatwienie funkcjonowania osobom zatrudnionym w branży budowlanej. Po zdaniu egzaminu w jednej z izb mogą szybko zacząć korzystać ze swoich uprawnień. Decyzja o wpisie do rejestru jest bowiem zautomatyzowana. 

Zapraszam Państwa do posłuchania mojego webinaru:

Jakie dane znajdują się w systemie e-CRUB 

System zawiera następujące dane o osobach posiadających uprawnienia budowlane: 

 • imiona i nazwisko, 
 • adres zamieszkania, 
 • numer PESEL – dla obywateli Polski, albo numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość – dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,  
 • datę śmierci – jeżeli osoba, której wpis dotyczy, zmarła, 
 • informację o wykształceniu, tytułach zawodowych i stopniach lub tytułach naukowych, 
 • numer, datę i miejsce wydania decyzji, 
 • organ wydający decyzję, 
 • podstawę prawną wydania decyzji, 
 • numer, specjalność i zakres uprawnień budowlanych – w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane, 
 • numer uprawnień budowlanych – w centralnym rejestrze ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, 
 • informację o przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego, w tym informację o zawieszeniu w prawach członka, 
 • dane identyfikujące decyzję o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie – w centralnym rejestrze ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, 
 • pozycję rejestru, 
 • datę wpisu do rejestru, 
 • adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail – w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane. 

Jak widać, jest to bardzo duża ilość informacji, jednak publicznie dostępna jest tylko część z nich. 

W rejestrze e-CRUB znajdują się również informacje o nałożonych karach  

Warto też zwrócić uwagę na podpunkt mówiący o karach nałożonych na daną osobę.  

Zakres danych identyfikujących decyzję o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie obejmuje następujące dane: 

 • numer decyzji o nadaniu uprawnień; 
 • datę i miejsce wydania decyzji o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie; 
 • wskazanie organu wydającego decyzję; 
 • podstawę prawną; 
 • funkcję uczestnika; 
 • datę, miejsce i kwalifikację prawną popełnionego czynu; 
 • rodzaj kary; 
 • terminy egzaminów; 
 • datę upływu kary; 
 • status kary; 
 • inne uwagi dotyczące kary. 

Zalety systemu e-CRUB dla organów administracji budowlanej 

Nowy system ma służyć przede wszystkim usprawnieniu i przyspieszeniu wszelkich działań związanych zarówno z postępowaniem administracji budowlanej, jak i dotyczących samych uczestników procesu budowlanego.   

Wszystkie organy administracji architektoniczno‑budowlanej i nadzoru budowlanego posiadają dostęp do systemu e-CRUB. Dzięki temu mogą niemal natychmiast sprawdzić, czy osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mają odpowiednie uprawnienia oraz czy są wpisane na listę członków poprawnie zdefiniowanej izby samorządu zawodowego. Dostęp do systemu zapewnia specjalna aplikacja stworzona z myślą o organach administracji budowlanej. 

6 projektów dla singla – niezależność w cenie mieszkania

Zalety bazy e-CRUB dla osób posiadających uprawnienia budowlane 

Osoby, które wykonują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i są zarejestrowane w systemie e-CRUB, nie muszą już przedkładać organom administracji budowlanej kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych czy potwierdzenia członkostwa w izbie samorządu zawodowego. W e-CRUB znajdują się bowiem dane osób, które zdobyły uprawnienia po 1 stycznia 1995 roku. 

Jeżeli jednak ktoś nie jest zarejestrowany w systemie e-CRUB, będzie niestety musiał przedstawić dokumenty potwierdzających uprawnienia budowlane i członkostwo w izbie w tradycyjnej formie. Oczywiście, jeśli ktoś uzyskał je przed 1 stycznia 1995 roku i jest członkiem izby samorządu zawodowego, może złożyć wniosek do odpowiedniej izby o dodanie swoich danych do bazy e-CRUB i korzystać ze wszystkich benefitów, jakie to zapewnia. 

Polecam także Państwu moją rozmowę z ekspertem Extradom.pl nt. kosztów budowy domu w alternatywnych technologiach:

Zalety e-CRUB dla inwestorów 

System stanowi również znaczące ułatwienie dla inwestorów. By się o tym przekonać, wystarczy wejść na stronę, https://e-crub.gunb.gov.pl  gdzie znajduje się prosta w obsłudze, ogólnodostępna wyszukiwarka, umożliwiająca dostęp do listy niemal 130 tys. między innymi architektów i inżynierów. Dzięki temu każdy z nas może w systemie e-CRUB sprawdzić uprawnienia osób projektujących czy pełniących inne niezależne funkcje techniczne w budownictwie. 

Dane, do których mamy dostęp na wymienionej wyżej stronie internetowej to: 

 • imię i nazwisko, 
 • województwo, 
 • numer decyzji lub numer uprawnień budowlanych, 
 • dziedzina, 
 • specjalność, 
 • zakres  

To nie wszystko. Jeśli dana osoba zdecydowała się również na udostępnienie swoich danych kontaktowych i złożyła odpowiednią zgodę do GUNB, możemy zwrócić się bezpośrednio do niej.  

Dom z mieszkaniem dla seniora lub młodzieży - odpowiedź na zmieniające się potrzeby rodziny

Postępująca digitalizacja branży budowlanej przynosi znaczące ułatwienia dla wszystkich, którzy mają z nią styczność. Łatwy dostęp do kompleksowej i aktualnej informacji jest jednym z najważniejszych usprawnień. W tym konkretnym przypadku, dzięki bazie e-CRUB możemy sami szybko zweryfikować kwalifikacje ponad 130 000 osób i upewnić się, że oddajemy nasz projekt czy budowę w ręce godnego zaufania profesjonalisty posiadającego odpowiednie uprawnienia. 

Wojciech Rynkowski 

Ekspert Extradom.pl

Autor artykułu

Podobne artykuły

Ocieplenie i izolacja
mężczyzna wykonuje cieplenie ścian od wewnątrz wełną mineralną
Podatki, ulgi i dopłaty
odliczenia od podatku widok formularza pit
Kredyty i finansowanie
kredyt na start stosy monety na tle małych modeli domów
Ocieplenie i izolacja
mężczyzna wykonuje cieplenie ścian od wewnątrz wełną mineralną
Podatki, ulgi i dopłaty
odliczenia od podatku widok formularza pit
Kredyty i finansowanie
kredyt na start stosy monety na tle małych modeli domów

Nowości w tej kategorii

Formalności budowlane
projekt budowlany zamienny
27.03.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Czym jest projekt budowlany zamienny i kiedy jest potrzebny?

Zamienny projekt budowlany pozwala na doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z prawem w przypadku, w którym dopuściłeś się...

Formalności budowlane
Budowa domu kooperatywa mieszkaniowa
23.02.2023 r. Marta Kaleta-Domaradzka

Budowa domu a kooperatywa mieszkaniowa – szereg korzyści. Zobacz, co czeka na budujących od 1 marca 2023

1 marca 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy o kooperatywach mieszkaniowych...

Formalności budowlane
Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?
14.02.2023 r. Wojciech Rynkowski

Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?

Każdy, kto zaczyna budowę, staje nie tylko przed wyborem, jaki dom będzie stawiał, ale też, według jakich procedur będzie...

Formalności budowlane
Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego w 2023 roku
27.01.2023 r. Wojciech Rynkowski

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego w 2024 roku

Rok 2023 był kolejnym rokiem, w którym doszło do znaczące przyspieszenie cyfryzacji procesu inwestycyjno budowlanego w Pol...

Formalności budowlane
projekt budowlany zamienny
27.03.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Czym jest projekt budowlany zamienny i kiedy jest potrzebny?

Zamienny projekt budowlany pozwala na doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z prawem w przypadku, w którym dopuściłeś się...

Formalności budowlane
Budowa domu kooperatywa mieszkaniowa
23.02.2023 r. Marta Kaleta-Domaradzka

Budowa domu a kooperatywa mieszkaniowa – szereg korzyści. Zobacz, co czeka na budujących od 1 marca 2023

1 marca 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy o kooperatywach mieszkaniowych...

Formalności budowlane
Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?
14.02.2023 r. Wojciech Rynkowski

Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?

Każdy, kto zaczyna budowę, staje nie tylko przed wyborem, jaki dom będzie stawiał, ale też, według jakich procedur będzie...

Formalności budowlane
Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego w 2023 roku
27.01.2023 r. Wojciech Rynkowski

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego w 2024 roku

Rok 2023 był kolejnym rokiem, w którym doszło do znaczące przyspieszenie cyfryzacji procesu inwestycyjno budowlanego w Pol...

REKLAMA
Zamknij