Projekty domów - szukasz wymarzonego?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Podjazd do domu - na co zwrócić uwagę wybierając projekt podjazdu?

Na co zwrócić uwagę, wybierając projekt podjazdu?

Projekt podjazdu powinien być dopasowany pod kątem wyglądu domu, wielkości działki, rodzaju nawierzchni alejek spacerowych czy zagospodarowania przestrzeni zielonej. Najczęściej podjazd jest obecnie robiony z kostki brukowej o różnych kształtach, rozmiarach, kolorach i wzorach. Stwarza ona szerokie możliwości wykonania zachwycającej, estetycznej kompozycji na podjeździe przydomowym.

Podczas wyboru projektu domu z garażem lub projektu z wiatą garażową trzeba zaplanować odpowiedni podjazd, który ułatwi wjeżdżanie samochodem czy innym pojazdem na posesję, a przy tym będzie mieć reprezentacyjny charakter i będzie pasować do elewacji czy stylu architektonicznego budynku mieszkalnego. Jakie wymagania powinien spełniać projekt podjazdu przy domu?

Jak wykonać podjazd przed domem? Krok po kroku

Projektowanie podjazdu powinno rozpocząć się od umieszczenia na działce budowlanej domu oraz usytuowania garażu. Podjazd pod dom powinien bowiem prowadzić od bramy wjazdowej aż do bramy garażowej lub do wiaty, gdzie będzie parkowane auto.

Bez względu na to, jaki model samochodu ma właściciel domu, optymalna szerokość pojazdu wynosi 3 metry. Podjazd, rzecz jasna, może być większy, jeśli tylko jest przed domem wystarczająco dużo wolnego miejsca, nie powinien być jednak mniejszy. Przy większych można uwzględnić jeszcze dodatkowe ciągi komunikacyjne, takie jak zatoczka dla drugiego auta lub ścieżki prowadzące do domu i ogrodu z podjazdu przed domem.

Podjazd do domu - jaki powinien być?

Warto dobrze zastanowić się nad tym, jak finalnie ma prezentować się podjazd i na tej podstawie wybrać odpowiedni dla siebie projekt. Trzeba brać pod uwagę to, że ta część działki jest elementem wizytówkowym domu, z którym mają do czynienia wszyscy goście i osoby postronne podjeżdżające pod budynek.

Z podjazdu korzysta się całymi latami, a jego wymiana nie należy do najłatwiejszych. Dlatego rozwaga przy wyborze projektu jest jak najbardziej zalecana, a wręcz konieczna. Podjazd powinien być odpowiednio szeroki i długi, wytrzymały i praktyczny w użyciu, a przy tym dobrze by było, aby wpisywał się harmonijnie w stylistykę budynku, do którego prowadzi.

Projekt podjazdu pod dom pomaga w usprawnieniu prowadzenia robót budowlanych, szczególnie wtedy, gdy jest realizowany samodzielnie przez właściciela domu, nie zaś zlecany ekipie budowlanej. Taki projekt opłaca się wybrać także wtedy, gdy zamawiasz na jego potrzeby popularną kostkę brukową i gdy może on wówczas być po prostu wliczony w cenę.

Przy budowaniu podjazdu pod domem trzeba wykonać kilka ważnych kroków:

 • wytyczyć krawędzie za pomocą miarki lub cienkiego drutu, pamiętając przy tym o zachowaniu szerokości co najmniej 3 m;
 • usunąć warstwę humusu, czyli żyznej ziemi, by dało się wykonać wykop odpowiedniej głębokości – ręcznie lub przy użyciu spycharko-ładowarki;
 • uzyskać właściwy poziom podjazdu względem rabat kwiatowych czy trawnika;
 • zagęścić dno wykopu na podjazd;
 • ułożyć podbudowę;
 • umieścić wokół podjazdu stabilnie krawężniki – najlepiej posłużyć się przy tym poziomicą laserową i sznurem;
 • wykonywać utwardzoną nawierzchnię z zachowaniem niewielkiego spadku zapewniającego szybkie odprowadzanie z niej wody.

Później można już zacząć układanie wybranych materiałów na podjeździe, np. kostki brukowej czy granitowej.

Kiedy przychodzi etap przygotowania podbudowy podjazdu, należy wykonać wykopy pod instalację sanitarną, elektryczną, kanalizacyjną lub odwadniającą, jeśli oczywiście mają one przebiegać pod nawierzchnią podjazdu. Pamiętaj, by wzdłuż rur instalacyjnych ubić solidnie grunt, aby nie doszło w tym miejscu do zapadania się nawierzchni.

Przy dużych podjazdach może się okazać, że zachowanie spadku w kierunku zewnętrznym w stosunku do domu jest niewystarczające dla odprowadzania wody opadowej, dlatego można wykonać ponadto odwodnienie liniowe. Polega ono na odprowadzaniu wody deszczowej z nawierzchni systemem korytek przykrytych specjalnymi rusztami.

Podjazd domowy

Dostosowanie projektu podjazdu do rodzaju i wielkości posesji

Projekt podjazdu pod dom powinien uwzględniać kilka ważnych kwestii, między innymi to, jakie jest rodzaj i wielkość posesji. Musisz wiedzieć, jakim pojazdom ma służyć podjazd. Jeśli chcesz zrealizować projekt podjazdu pod garaż i zamierzasz wjeżdżać na niego wyłączne samochodami osobowymi, to nie musi on mieć takiej nośności i wytrzymałości jak podjazd, z którego prócz samochodów osobowych mają korzystać samochody dostawcze, asenizacyjne lub inne o zwiększonym tonażu. Wówczas musisz pamiętać o konieczności wzmocnienia podjazdu i wykorzystania do jego budowy nieco innych materiałów budowlanych, o odpowiednio dużej grubości.

Nie ma sensu budować podjazdu na wyrost, ponieważ będzie to generowało wyższe koszty, a korzyści z niego nie będą zbyt duże. Mały może być wykonany przed małym domem, co pozwoli zachować spójność proporcji. Trzeba jednak pamiętać o tym, że swobodne manewrowanie zapewni jedynie podjazd, którego szerokość wynosi co najmniej 3 metry. Wszystko przez to, że minimalne wymiary miejsca postojowego samochodu osobowego wynoszą 2,5 na 5 metrów.

Jeśli na podjeździe mają być ustawione pojazdy o masie nieprzekraczającej 3,5 tony, to do jego wykonania możesz wykorzystać kostkę brukową o grubości 6 cm. Dla cięższych pojazdów zaleca się jednak użycie kostki o grubości minimum 8 cm.

Wymogi prawne dotyczące podjazdu pod dom

Jeszcze do niedawna budowa i przebudowa zjazdu wymagały od inwestorów złożenia zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Jednak po zmianie przepisów z dnia 1 stycznia 2017 roku takiego wymogu nie ma.

Od początku 2017 roku inwestor może budować oraz przebudowywać zjazdy z dróg powiatowych lub gminnych bez konieczności pozyskiwania pozwolenia na budowę czy zgłoszenia.

Podjazd można wykonać na działce budowlanej dowolnie. W związku z nowelizacją Prawa budowlanego 28 czerwca 2015 roku nie trzeba już dziś zgłaszać do odpowiedniego organu czy pozyskiwać pozwolenia na budowę przy realizacji prac mających na celu utwardzenie gruntu pod podjazd.

Projekt podjazdu do domu powinien być wykonany tak, by wygodnie dało się go użytkować i żeby ułatwiał wjeżdżanie do garażu oraz wyjeżdżanie z niego. Właściwie w Prawie budowlanym nie ma odgórnych zasad wykonywania podjazdu. Przyjmuje się jednak, że powinien on mieć minimum 5 metrów długości i 3 metry szerokości. Jeśli dysponujesz większą ilością przestrzeni pod domem, lepiej wykonaj szerszy, aby było ci po prostu wygodniej go użytkować. W projekcie musisz zwrócić uwagę na wystarczającą szerokość bramy wjazdowej.

Co warto wiedzieć o bramach wjazdowych i bramach? Przeczytaj poradnik: Ogrodzenie posesji - co warto wiedzieć?

Ponadto istotne jest, by cała inwestycja była zrealizowana zgodnie z wymogami dotyczącymi minimalnej, koniecznej do zachowania na działce, powierzchni biologicznie czynnej. Powierzchnia ta jest interpretowana jako wszelkie tereny zielone na działce. Stosunek zieleni do terenu zagospodarowanego i zabudowanego przez ciebie określają zaś miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o wydaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Projekt podjazdu dla niepełnosprawnych – o czym warto pamiętać?

Jeśli ty lub któryś z domowników macie ograniczenia w zakresie poruszania się i np. któreś z was jeździ na wózku inwalidzkim, warto zaplanować wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. Projekty podjazdów dla niepełnosprawnych powinny zakładać niewielki kąt nachylenia powierzchni – nie większy niż 6 proc., aby bezpiecznie można było z niego korzystać.

Jeśli byłoby inaczej, to podjazd zamiast usprawniać poruszanie się osoby niepełnosprawnej, mógłby stać się wręcz barierą niemożliwą do pokonania. Lepiej wykonać dłuższy podjazd dla niepełnosprawnych, ale o mniejszym nachyleniu.

Zobacz dodatkowe informacje: Jak dostosować dom do potrzeb osoby niepełnosprawnej?

Pojazd dla niepełnosprawnych - przepisy 

Projekt budowy podjazdu dla niepełnosprawnych musi już spełniać wymagania obowiązujących przepisów. Chodzi tu o uzyskanie kąta nachylenia nie większego niż 6 stopni. Jeśli bariera, np. schody, ma wysokość 60 cm, wymaga to budowy 10-metrowego podjazdu. Po każdych 10 metrach pochyłości z kolei należy wybudować 1,5 metra płaskiej przestrzeni, by korzystanie z podjazdu dla niepełnosprawnych było bezpieczne i wygodne dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wszystkie wytyczne dotyczące budowy nowoczesnych podjazdów przy domu dla osób niepełnosprawnych wskazano w § 71 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W związku z przywołanym paragrafem należy powiedzieć, że pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, w tym podjazdy, powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 metra, krawężniki wysokość co najmniej 0,07 metra i obustronne poręcze, a odstęp pomiędzy nimi powinien mieścić się w granicach od 1 do 1,1 metra. Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 1,5 metra.

Powierzchnia spocznika przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich powinna mieć wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 metra poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku. Krawędzie stopni schodów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej powinny wyróżniać się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki.

Jakie materiały będą potrzebne do wykonania podjazdu?

Sposób wykonania podjazdu jest bardzo ważny dla uzyskania pożądanych efektów. Najczęściej wykonywane są obecnie projekty podjazdów z kostki brukowej, którą można dowolnie kształtować dla otrzymania wizytówkowego podjazdu do domu. Wyróżnić można kilka podstawowych, najczęściej spotykanych materiałów, które pozwalają zaprojektować i później wykonać dobrze zaaranżowany podjazd przydomowy. Wśród nich są:

 • kruszywo lub kamienie/otoczaki o odpowiedniej średnicy,
 • kostka brukowa,
 • beton wylewany lub stemplowany,
 • panele PCV,
 • płyty chodnikowe,
 • kostka kamienna, na ogół granitowa.

Wielu inwestorów, którzy nie mają wygospodarowanych pieniędzy na wykonanie podjazdu w parze z budowanym domem, odkłada te prace na bliżej niesprecyzowaną przyszłość. Mogą wówczas zastosować kruszywo lub kamienie/otoczaki, które po prostu wystarczy rozprowadzić równomiernie po obszarze podjazdu. Ich wadą jest konieczność uzupełniania pokrycia podjazdu i możliwość przerastania kruszywa czy kamieni przez korzenie. Wykonywanie samochodem manewrów na takim podłożu stwarza ryzyko powstania ubytków w nawierzchni.

Projekt podjazdu z kostki burkowej

Kostka brukowa jest zaś najczęściej stosowanym materiałem na podjazdy przed domem, ponieważ jest powszechnie dostępna, a ponadto możesz wybierać spośród wielu jej wzorów i kolorów. Kostkę można łatwo układać na odpowiednio przygotowanym wcześniej podłożu w fantazyjne wzory, co tworzy zachwycającą, wizytówkową propozycję.

Kostka jest też stosunkowo tanim materiałem do wykończenia podjazdu domowego. Takie projekty podjazdów pod domem wymagają kostki o odpowiedniej wielkości, która uzależniona jest z kolei od rozmiarów podjazdu. Jeśli jest on krótki i wąski, lepiej wybrać kostkę o niewielkich rozmiarach. Analogicznie, przy dużych, szerokich oraz rozległych podjazdach można użyć wielkoformatowych produktów z kostki, które po połączeniu z mniejszymi kostkami dadzą ciekawy efekt wizualny. Duże kostki kładzie się wówczas na płaskiej powierzchni, a przy ścieżkach i załomach muru budynku stosuje się łatwą w manewrowaniu mniejszą kostkę.

Sprawdź jak poprawnie układać kostkę brukową: Jak układać kostkę brukową?

Projekt podjazdu z betonu

Bez większych trudności można wykonać podjazd z betonu wylewanego, choć jest to rozwiązanie coraz rzadziej spotykane w domach jednorodzinnych. Częściej w tym samym celu używany jest beton stemplowany. Wylewa się go na podjeździe i odciska w nim przy użyciu specjalnego szablonu pożądane wzory. W wyniku tego beton stemplowany może imitować płyty kamienne, a nawet słoje drewna.

Panele PCV odznaczają się wysoką trwałością, a po ich wypełnieniu z wykorzystaniem kruszywa czy obsianiu trawą nabierają naturalnego wyglądu. Alternatywą mogą być nowoczesne płyty chodnikowe z betonu. Trwałym materiałem budowlanym wykorzystywanym na podjazdy przydomowe jest kostka kamienna, najczęściej granitowa, która daje efekt starodawnego brukowanego gościńca, dlatego najlepiej pasuje do domów w stylu dawnych rezydencji szlacheckich, tj. dworków.

Materiał budowlany na podjazd to jedno, ale musisz wiedzieć, że prócz tego do wykonania takiego elementu na swojej działce konieczne jest wykorzystanie palisad czy krawężników. Przemyśl już na etapie projektowania podjazdu, jak go oświetlić i być może jak rozmieścić lampy najazdowe.

Podjazd

Ile kosztuje projekt podjazdu?

Wykonanie projektu podjazdu nie musi być drogie, a w wielu przypadkach otrzymasz go gratis, jeśli zamówienia dokonasz w firmie, w której skorzystasz też np. z usługi układania kostki brukowej. W przeciwnym wypadku dobrze by było, aby taki projekt stanowił integralny element aranżacji przestrzeni wokół domu, który wybudujesz na swojej działce budowlanej.

Wtedy będziesz mieć pewność, że zarówno pod względem stylistycznym, jak i funkcjonalnym podjazd będzie pasował do domu, garażu czy bramy wjazdowej i wyglądał spójnie z ogrodem i domem.

Jak tanio wykonać podjazd?

Chcesz poznać pomysł na tani podjazd? Wykonaj go z tłucznia lub kamieni. Trzeba mieć jednak świadomość, że nie będzie zbyt estetyczny, a i pod względem funkcjonalnym nie jest to najlepszy pomysł, ponieważ manewrowanie na nim samochodem będzie trudne.

Podjazd z kruszywa czy żwiru buduje się szybko i tanio w porównaniu z nawierzchniami brukowanymi. Sprawdzi się on właściwie wszędzie, a jego atutem będzie to, że dobrze wpisuje się w ogrodową przestrzeń. Nawierzchnia żwirowa jest właściwie uniwersalna w zastosowaniu. Sprawdzi się zarówno przy tradycyjnych domach jednorodzinnych, jak i w parze z nowoczesną zabudową mieszkaniową.

Podjazd z kruszywa może być trwały, o ile zostanie prawidłowo wykonany, ponadto przepuszcza wodę, dzięki czemu deszczówka nie będzie się marnowała. Podjazd z kruszywa można tanio wykonać, a najlepiej sprawdzają się w tym przypadku kruszywa łamane, jak tłuczeń, kliniec, gres i miał kamienny. Czasami wykorzystywany jest też żwir. Cena surowca rozpoczyna się już od 45 zł w przeliczeniu na 1 mkw. podjazdu. Do tego trzeba jeszcze doliczyć koszty transportu kruszywa na twoją działkę.

Jak zaaranżować podjazd przed domem?

Nie można dopuścić do tego, by podjazd przed domem był niedopasowany do elewacji budynku i do otaczającego go ogrodu. Projekty podjazdu i ogrodu powinny korespondować ze sobą. Aranżacja podjazdu do domu nie powinna być przerysowana, ale tak przemyślana, by całość wzajemnie się uzupełniała.

Do nowoczesnych domów jednorodzinnych, które mają stonowane elewacje, najlepiej pasują proste podjazdy, ozdobione geometrycznymi wzorami o jednolitej lub tylko nieznacznie zróżnicowanej barwie. Możesz wprowadzić jeden kontrast np. w kolorystyce kostki brukowej na podjeździe, wystarczający do uzyskania pożądanego efektu wizualnego. Doskonałym uzupełnieniem domu wybudowanego w tradycyjnym stylu jest zaś podjazd z kostki granitowej.

Style aranżacji przy układaniu podjazdu z kostki, płyty chodnikowej czy nawet betonu stemplowanego powinny współgrać ze stylem architektonicznym domu i z otaczającym go zespołem zieleni. W wyniku projektowania podjazdu, ogrodu i samego domu powinieneś otrzymać kompletną, spójną całość. Najlepiej unikaj pozostawiania przestrzeni niezorganizowanej i przypadkowej, ponieważ będzie to rzutowało na wygląd całego twojego domu.

Pamiętaj też, że nawet najbardziej wymyślny dom, o dużej liczbie detali architektonicznych i skomplikowanej bryle, nie powinien pociągać za sobą wykorzystania na podjeździe np. kostki o wielu kolorach. Uzyskasz efekt pstrokacizny, który niekoniecznie jest estetyczny. Jeśli podjazd przy domu wykonany jest z określonego materiału budowlanego, a wokół budynku czy w ogrodzie są ścieżki i dróżki komunikacyjne, powinieneś wykorzystać ten sam lub podobny stylistycznie materiał do ich utwardzenia.

Podjazd do domu

Gdzie warto szukać projektów podjazdów?

Na Extradom.pl znajdziesz szereg propozycji i zdjęć klientów, którzy wykonali już swoje podjazdy. Znajdź projekt podjazdu online z naszą pomocą i skorzystaj z niego, by stworzyć podjazd spełniający wymogi funkcjonalne, ale też taki, który będzie odpowiadać estetycznym wymaganiom. Powinien być dobrany pod kątem koloru i stylu aranżacji, wielkości podjazdu, działki i jej całego otoczenia.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Kredyty i finansowanie
kredyt na start stosy monety na tle małych modeli domów
Sponsorowane
pracownik termo organiki przy izolacji styropianem grafitowym
Kredyty i finansowanie
kredyt na start stosy monety na tle małych modeli domów
Sponsorowane
pracownik termo organiki przy izolacji styropianem grafitowym

Nowości w tej kategorii

Ogród i Taras
układanie kostki brukowej
08.04.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jak prezentują się ceny za układanie kostki brukowej w 2024 roku?

Zagospodarowanie przestrzeni wokół domu jednorodzinnego bardzo często jest od...

Ogród i Taras
Jak pozbyć się gniazda os lub szerszeni?
06.09.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jak pozbyć się gniazda os lub szerszeni?

Gniazdo os czy gniazdo szerszeni tuż pod dachem Twojego domu to poważny problem. Co powinieneś zrobić, jeśli zauważysz cor...

Ogród i Taras
impregnaty do drewna na zewnątrz
16.08.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Szukasz impregnatu do drewna na zewnątrz? Znajdziesz go w naszym rankingu!

Drewno, choć ponadczasowe i piękne, może z upływem lat tracić na estetyce ora...

Ogród i Taras
Jak stworzyć wymarzony ogród po wybudowaniu domu?
26.07.2023 r. Wojciech Rynkowski

Jak stworzyć wymarzony ogród po wybudowaniu domu? Przewodnik krok po kroku

Myśl o wypoczynku na własnym tarasie w przydomowym ogrodzie jest często jedny...

Ogród i Taras
układanie kostki brukowej
08.04.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jak prezentują się ceny za układanie kostki brukowej w 2024 roku?

Zagospodarowanie przestrzeni wokół domu jednorodzinnego bardzo często jest od...

Ogród i Taras
Jak pozbyć się gniazda os lub szerszeni?
06.09.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jak pozbyć się gniazda os lub szerszeni?

Gniazdo os czy gniazdo szerszeni tuż pod dachem Twojego domu to poważny problem. Co powinieneś zrobić, jeśli zauważysz cor...

Ogród i Taras
impregnaty do drewna na zewnątrz
16.08.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Szukasz impregnatu do drewna na zewnątrz? Znajdziesz go w naszym rankingu!

Drewno, choć ponadczasowe i piękne, może z upływem lat tracić na estetyce ora...

Ogród i Taras
Jak stworzyć wymarzony ogród po wybudowaniu domu?
26.07.2023 r. Wojciech Rynkowski

Jak stworzyć wymarzony ogród po wybudowaniu domu? Przewodnik krok po kroku

Myśl o wypoczynku na własnym tarasie w przydomowym ogrodzie jest często jedny...

REKLAMA
Zamknij