Projekty nawet -500 zł 🌞

Koniec oferty za:

00godz.

00min.

00sek.

Sprawdź

Projekty domów - szukasz wymarzonego?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Utwardzenie terenu i drogi. Formalności, cena i zalecane materiały

Utwardzenie terenu i drogi. Formalności, cena i zalecane materiały

Podczas różnych prac na budowie prawdopodobnie będzie trzeba wykonać również utwardzenie terenu. Jego celem jest wzmocnienie powierzchni, a także przygotowanie jej np. do budowy podjazdu lub drogi dojazdowej. Aby powierzchnia była dobrze utwardzona, można wykorzystać różne materiały. Na czym jednak polega utwardzanie gruntu? W jaki sposób przeprowadzić tego typu prace? Jakie formalności będą konieczne?

Na czym polega utwardzenie terenu? Kiedy utwardza się grunt?

Budowa domu wiązać się będzie niemal zawsze z odpowiednim przygotowaniem nawierzchni do dalszego użytku, tak by można było się po niej poruszać nawet w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych, jak silne opady deszczu.

Czym jest utwardzanie terenu? W żadnym przepisie prawa budowlanego nie ma jasno zdefiniowanego tego pojęcia. Dzięki jednak orzeczeniom sądów można je wyjaśnić. Utwardzenie gruntu to roboty budowlane z wykorzystaniem materiałów budowlanych – wylanie betonu lub ułożenie kostki brukowej. Celem tych prac jest podniesienie utwardzenia powierzchni gruntowej, zwiększenie gęstości podłoża. Utwardzanie terenu nie jest zaliczane do robót ziemnych, które stanowią odrębną kategorię prac i można zaliczyć do nich chociażby niwelację terenu.

Utwardzenie gruntu może być:

  • stałe,
  • tymczasowe.

O pierwszym rodzaju dostosowania nawierzchni będziemy mówić wtedy, gdy będzie ona przygotowywana pod posadowienie na niej budynku. Drugi rodzaj z kolei wiąże się z czasowym dostosowaniem gruntu pod realizację inwestycji. Wykorzystuje się w tym przypadku na przykład płyty betonowe.

Cennik usług geodezyjnych. Ile kosztuje geodeta w 2023 roku?

Utwardzenie terenu na działce rolnej

Chcąc przeprowadzić utwardzenie terenu na działce rolnej, należy pamiętać, by wcześniej ją odrolnić. Warto zwrócić też uwagę na właściwe odprowadzenie wód gruntowych, a także wykonanie drenażu, gdy podłoże jest podmokłe. Utwardzenie działki rolnej przeprowadza się, gdy chce się ją wykorzystać pod działalność.

Utwardzenie drogi dojazdowej do działki

Utwardzanie drogi dojazdowej ma jeden cel – wytycza trasę, która prowadzi od drogi głównej do działki, wyrównuje ją. Szczególnie istotne będzie wtedy, gdy dojazd jest grząski, trudny  w użytkowaniu lub wręcz nieprzejezdny. Warto zastanowić się, czy wykonać drogę tymczasową czy docelową, która posłuży o wiele dłużej.

Jak utwardzić drogę dojazdową? Odpowiedni do tego celu będzie chociażby tłuczeń lub żwir. To rozwiązanie szybkie i niedrogie. Najpierw trzeba wykonać drenaż nawierzchni, później zrobić jej podbudowę – położyć geowłókninę lub geosiatkę. Dopiero ostatnim krokiem będzie właściwe utwardzanie drogi, czyli wysypanie wybranego kruszywa.

Utwardzenie terenu na posesji pod podjazd lub garaż

Utwardzić warto również podjazd do garażu. Dzięki temu nawierzchnia stanie się bardziej użyteczna, a także – co nie pozostaje bez znaczenia – o wiele bardziej estetyczna. W tym przypadku najlepiej jest postawić na trwałe rozwiązanie z kostki brukowej czy płyt betonowych.

Jak utwardzić podjazd? Jakie czynności po kolei wykonać? Utwardzenie terenu pod garaż blaszany warto zacząć od wykonania drenażu. Kolejnym krokiem będzie ułożenie warstwy wierzchniej ze żwiru lub tłucznia. Dopiero później – jeśli wybierzemy kostkę brukową – układamy ją. Utwardzony podjazd będzie funkcjonalny, a duży wybór materiałów na rynku pozwoli dopasować go do aranżacji całej przestrzeni.

Pomysły na tani podjazd. Co wykorzystać zamiast kostki brukowej?

ofe-5847238-70662 w-70662

Formalności związane z utwardzeniem terenu. Czy wymaga pozwolenia?

Częstym pytaniem, które zadają sobie inwestorzy, jest to, czy utwardzenie terenu wymaga zgłoszenia. Prawo budowlane wskazuje, że utwardzenie terenu na działce budowlanej nie wiąże się z ubieganiem się o pozwolenie na wykonanie prac czy nie wymaga zgłoszenia. W takim przypadku nie musimy więc dopełniać żadnych formalności.

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z definicją działka budowlana to nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Przed utwardzeniem gruntu trzeba też pamiętać o tym, by sprawdzić zapis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – określone w nim jest, jaka ma być minimalna powierzchnia czynna na każdej działce. Niekiedy bywa tak, że utwardzenie terenu nie jest możliwe. W przypadku gdy będziemy chcieli odprowadzać wody, trzeba koniecznie wziąć pod uwagę to, by nie były one kierowane na sąsiednie działki – powierzchnia utwardzonego terenu zawsze musi mieścić się w normie podanej w MPZP.

Inaczej sprawa przedstawia się w przypadku działki rolnej. Najpierw trzeba postarać się o jej odrolnienie, co wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do urzędu gminy i uiszczenia opłaty skarbowej.

Kiedy i czy na utwardzenie terenu potrzebne jest pozwolenie? Będzie tak w przypadkach, gdy prace mają być przeprowadzane na specjalnych terenach. Do takich zaliczają się obszary wpisane do rejestru zabytków. W takim przypadku trzeba dokonać zgłoszenia do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Z kolei pozwolenie na budowę będzie konieczne wtedy, gdy utwardzenie terenu ma być przeprowadzane na terenach chronionych, jak Natura 2000.

Czy za bezprawne utwardzenie gruntu możemy otrzymać karę?

Jeżeli zdarzy się, że dokonamy utwardzenia trenu bez zgłoszenia, zostanie to potraktowane jako przykład samowoli budowlanej. Wtedy, w trybie art. 50 i 51 Prawa budowlanego, organy nadzoru budowlanego mogą wstrzymać prace, a nawet nakazać doprowadzić nawierzchnię do stanu poprzedniego.

Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem sankcje można też ponieść za utwardzenie gruntu rolnego bez jego wcześniejszego odrolnienia. Wtedy zastosowanie znajduje art. 28 ust. 1
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Kara za utwardzenie działki rolnej będzie wtedy wynosiła dwukrotność opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Organy kontrolne mogą też ustalić, że właściciel gruntu zmienił kierunek odpływu wody ze swojej działki na sąsiednie. Zgodnie z art. 234 ustawy Prawo wodne nakażą wtedy przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie w ustalonym terminie urządzeń, które będą zapobiegały szkodom.

Trzeba też pamiętać o tym, że niedozwolone jest utwardzanie gruntu, do którego nie mamy prawa. Za samowolne utwardzenie drogi np. gminnej postępowanie może być prowadzone w ramach art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego, a także art. 51 ust. 7 Prawa budowlanego. Kara za utwardzenie drogi gminnej może obejmować nawet grzywnę.

Jaka jest minimalna wielkość działki i minimalna odległość budynku od granicy działki?

Jakie materiały są wykorzystywane do utwardzenia gruntu, działki czy drogi?

Utwardzenie terenu może być wykonane za pomocą kilku materiałów. Poniżej przedstawiamy te najczęściej wykorzystywane i podpowiadamy, gdzie dany materiał sprawdzi się najlepiej. Czym utwardzić grunt? Wykorzystać można:

  • Kruszywo – to najpopularniejsza metoda. Wykorzystywać można w tym przypadku tłuczeń, żwir, gruz betonowy albo kamień naturalny. Utwardzenie terenu kruszywem dobrze sprawdza się chociażby na terenach podmokłych. Trzeba jednak pamiętać, że ten sposób na utwardzenie terenu nie należy do najtrwalszych.
  • Płyty betonowe – rozwiązanie to jest wykorzystywane do utwardzenia zarówno podjazdów, jak i parkingów. Płyty stosuje się również jako rozwiązanie tymczasowe na placach budowy. Warto wcześniej zwrócić uwagę na to, jaka jest nośność wybranej płyty, by utwardzony w ten sposób teren dobrze spełnił swoją rolę. Aby płyty się nie rozjeżdżały, trzeba dodatkowo zastosować obrzeża lub krawężniki.
  • Kostka brukowa – to materiał wybierany szczególnie chętnie na prywatnych posesjach. Utwardzenie terenu w ten sposób wymaga wykonania wcześniejszej nadbudowy, co będzie wiązało się z wyższymi kosztami całej pracy. Wybierając kostkę brukową, należy też pamiętać o wykonaniu odpowiednich spadków, które będą służyły do odprowadzania wody opadowej.
  • Żużel – to materiał szczególnie odpowiedni dla wszystkich osób, które zadają sobie pytanie, jak tanio utwardzić drogę czy inną nawierzchnię. Żużlem można wypełnić też ubytki w nawierzchniach drogowych. Trzeba jednak pamiętać o tym, by materiał ten miał odpowiednie atesty.
  • Destrukt bitumiczny – rozwiązanie szczególnie polecane w przypadku dróg dojazdowych. Destrukt powstaje w wyniku frezowania warstwy lub warstw nawierzchni drogowej. Sposób ten wymaga jednak użycia ciężkiego sprzętu.

Jaka jest cen za utwardzenie terenu czy drogi? Koszt za m2

Najważniejszym pytaniem, które zadają sobie inwestorzy, jest zazwyczaj to, ile kosztuje utwardzenie drogi, działki, podjazdu. Cena za utwardzenie m2 terenu będzie różna w zależności od wybranego materiału. W poniższej tabelce podajemy szacunkowe kwoty za utwardzenie konkretnego typu terenu przy wykorzystaniu najczęściej wybieranego materiału.

Utwardzenie drogi destruktem

30-50 zł

Utwardzenie podjazdu kostką

40-100 zł

Tymczasowe utwardzenie terenu na placu budowy płytami betonowymi

50-100 zł

Utwardzenie działki kruszywem

15-20 zł

Jak widać, najprzystępniejsza cenę ma utwardzenie terenu kruszywem. Metoda ta nie wiąże się też z dodatkowymi kosztami, tak jak w przypadku kostki brukowej – ostateczna cena będzie bowiem zależała od wykonania różnych prac służących przygotowaniu podłoża.

Cennik usług budowlanych w 2023. Ile kosztują poszczególne prace na budowie?

Utwardzenie terenu w pytaniach i odpowiedziach

Aby dobrze wykonać utwardzenie terenu, należy najpierw dobrze zapoznać się zatem i pamiętać o kilku kwestiach. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na częste pytania.

Czy utwardzenie terenu jest środkiem trwałym?

Jeśli utwardzenie terenu wiąże się z dostosowaniem gruntu pod prowadzoną działalność i jest on trwale połączony z budynkiem, to w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - Dz. U. poz. 1864, taki teren jest środkiem trwałym.

Jak utwardzić podmokły teren?

Teren podmokły będzie charakteryzował się  tym, że utrzymuje się n nim wysoki poziom wód gruntowych. Utwardzenie terenu, gdy nie jest bardzo podmokły, może odbyć się jedynie poprzez dowiezienie ziemi. Inne metody to nawiezienie żwiru, tłucznia lub gruzu betonowego. Warto wcześniej wykonać też drenaż i korytowanie terenu.

Czy utwardzenie terenu jest obiektem budowlanym?

Prawo budowlane podaje, że obiekt budowlany to budynek, budowla lub obiekt małej architektury wraz z instalacjami, które zapewniają możliwość jego użytkowania. Utwardzanie terenu pełni rolę podrzędną w stosunku do obiektu budowlanego.

Na koniec polecamy także nasze wideo:

Autor artykułu

Podobne artykuły

Sponsorowane
Jak urządzić domowy warzywnik?
12.07.2024 r. Artykuł partnerski

Jak urządzić domowy warzywnik?

Sponsorowane
Jak lazura wpływa na wygląd i trwałość drewna na zewnątrz?
Sponsorowane
Kominki, piece, grille – praktyczny poradnik dla każdego
Sponsorowane
Jak urządzić domowy warzywnik?
12.07.2024 r. Artykuł partnerski

Jak urządzić domowy warzywnik?

Sponsorowane
Jak lazura wpływa na wygląd i trwałość drewna na zewnątrz?
Sponsorowane
Kominki, piece, grille – praktyczny poradnik dla każdego

Nowości w tej kategorii

Działka
nieduży ciek wodny przebiega przez działkę
15.05.2024 r. Daria Sicińska

Budowa domu na działce z ciekiem wodnym. O czym musisz wiedzieć?

Niejedna osoba marzy o tym, by na zakupionej działce występował strumyczek lu...

Działka
działka rekreacyjna z domkiem letniskowym i rabatami kwiatowymi
12.04.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jak urządzić działkę rekreacyjną? Porady nie tylko na wiosnę

Działka rekreacyjna to marzenie wielu osób – jak jednak ją urządzić, by jak najlepiej służyła wypoczynkowi? Aranżacja dzia...

Działka
teren na którym trwa karczowanie działki pod dom
04.04.2024 r. Daria Sicińska

Karczowanie działki pod budowę domu jednorodzinnego. Jak je wykonać i ile kosztuje?

Przed rozpoczęciem budowy domu niezbędne jest odpowiednie przygotowanie teren...

Działka
widok na osiedle domów z góry i symboliczne wykresy
29.03.2024 r. Wojciech Rynkowski

Jak będą się kształtować ceny działek budowlanych w 2024 roku?

Mieszkania i domy jednorodzinne stanowią dobra substytucyjne, bo służą zaspok...

Działka
nieduży ciek wodny przebiega przez działkę
15.05.2024 r. Daria Sicińska

Budowa domu na działce z ciekiem wodnym. O czym musisz wiedzieć?

Niejedna osoba marzy o tym, by na zakupionej działce występował strumyczek lu...

Działka
działka rekreacyjna z domkiem letniskowym i rabatami kwiatowymi
12.04.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jak urządzić działkę rekreacyjną? Porady nie tylko na wiosnę

Działka rekreacyjna to marzenie wielu osób – jak jednak ją urządzić, by jak najlepiej służyła wypoczynkowi? Aranżacja dzia...

Działka
teren na którym trwa karczowanie działki pod dom
04.04.2024 r. Daria Sicińska

Karczowanie działki pod budowę domu jednorodzinnego. Jak je wykonać i ile kosztuje?

Przed rozpoczęciem budowy domu niezbędne jest odpowiednie przygotowanie teren...

Działka
widok na osiedle domów z góry i symboliczne wykresy
29.03.2024 r. Wojciech Rynkowski

Jak będą się kształtować ceny działek budowlanych w 2024 roku?

Mieszkania i domy jednorodzinne stanowią dobra substytucyjne, bo służą zaspok...

REKLAMA
Zamknij