Doradzamy 7 dni w tygodniu. Pon.-pt. 8-21, sob.-niedz. 9-17

Zadzwoń! 71 715 20 60 lub

Jak ochronić dom przed wilgocią za pomocą instalacji drenażowej?

Jak ochronić dom przed wilgocią za pomocą instalacji drenażowej?

Każdy inwestor powinien zdawać sobie sprawę z konieczności zabezpieczenia fundamentów przed destrukcyjnym działaniem wilgoci. Jednak to zadaniem architekta jest dostosować projekt domu do panujących na działce warunków gruntowych, w tym ocena, czy dom wymaga drenażu. Jak ochronić dom przed wilgocią za pomocą instalacji drenażowej?

Czasami tradycyjna izolacja pionowa bądź pozioma to za mało, aby zabezpieczyć dom przed wilgocią. Wszystko zależy od poziomu wód gruntowych i rodzaju podłoża gruntowego. Jeśli jest ono niejednolite bądź nieprzepuszczalne – z gliny lub iłu – może wystąpić problem z zawilgoceniem ścian fundamentowych czy zalewaniem piwnic. W takiej sytuacji należy wziąć pod uwagę inne metody ochrony. Jedną z najpopularniejszych jest instalacja drenażowa.

Niebezpieczeństwa wynikające z powstawania wilgoci w domu

Nie ulega wątpliwości, że wybór systemu izolacji należy uzależnić od warunków gruntowo-wodnych i ukształtowania terenu. Oddziaływanie wody na fundamenty może zmieniać się w czasie. Realne zagrożenie stanowią bardzo intensywne opady, stany powodziowe czy awarie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, ale nie tylko. Największe niebezpieczeństwo może pojawić się końcem zimy, kiedy napływ wody jest szczególnie wysoki.

Z uwagi na warunki gruntowo-wodne wyróżniamy następujące rodzaje zagrożeń:

 • zagrożenie wilgocią gruntową – występuje, gdy budynek posadowiony jest w gruncie przepuszczalnym, poniżej 30 cm zakładanego poziomu wody gruntowej, przy czym występuje możliwość napływu wody wywołanego ukształtowaniem warstw geologicznych lub powierzchni terenu. Zagrożenie wilgocią gruntową jest także wtedy, gdy budynek posadowiony jest w gruncie nieprzepuszczalnym i nie ma on systemu drenażowego;
 • zagrożenie okresowo spiętrzającą się wodą – pojawia się w przypadku gruntów nieprzepuszczalnych, gdy budynek nie jest chroniony odpowiednim systemem drenażowym. Wtedy woda jest zawieszona w gruncie, wolno wsiąka w grunt;
 • zagrożenie wodą gruntową – jest wtedy, gdy woda jest na stałe obecna w gruncie, choć jej poziom ulega wahaniom. Układ warstw geologicznych czy bliskość rzek i innych zbiorników wodnych sprawia, że  woda gruntowa wywołuje ciśnienie na elementy budynku znajdujące się poniżej jej poziomu. Zagrożenie wodą gruntową nie stwarza właściwych warunków dla obiektów mieszkalnych.

Brak rozpoznania istniejących zagrożeń lub zastosowanie nieodpowiedniej formy izolacji to najczęstszy powód zawilgocenia fundamentów i piwnic. Dlatego tak istotne jest rozpoznanie rodzaju gruntu i ustalenie poziomu wody gruntowej.

Dowiedz się więcej na temat instalacji w domu: Jakie instalacje wewnętrzne występują na budowie?

Jak ochronić dom przed wilgocią za pomocą instalacji drenażowej

Czym jest instalacja drenażowa?

W dużym skrócie instalacja drenażowa to system rur rozmieszczonych wokół podstawy budynku, odprowadzających nadmiar wód gruntowych i deszczówki. Nagromadzona w gruncie woda mogłaby zagrozić ścianom fundamentowym bądź piwniczym, a drenaż opaskowy budynku skutecznie chroni go przed niebezpieczeństwem. Jest to zarazem jeden z najczęściej stosowanych sposobów ochrony domu przed wilgocią ścian i podłóg w piwnicy i przyziemiu.

Decyzję o zastosowaniu drenażu należy podjąć już na etapie budowy domu. Zwykle drenaż składa się z rur okalających fundamenty i studzienek chłonnych, do których trafia nadmiar wody. Zdarza się jednak, że wygląda zupełnie inaczej – wszystko zależy od projektu. Bez względu na formę, poprawnie wykonany drenaż pozwala zebrać nadmiar deszczówki i obniżyć poziom wody gruntowej.

W jaki sposób instalacja drenażowa chroni przed wilgocią?

Rury drenarskie (jeden z elementów systemu drenażu opaskowego) odprowadzają wodę do studzienek zbiorczych. Pełnią one funkcję przejściowego zbiornika na wodę, zanim trafi ona dalej. Woda opuszcza studzienkę w momencie, gdy przekroczy określony poziom. Zamontowana w niej pompa automatycznie włącza się po przekroczeniu pewnego poziomu i usuwa wodę ze studzienki. Gdzie można odprowadzić wodę, którą wychwycą rury drenarskie? Istnieje kilka możliwości:

 • poprowadzić do kanalizacji,
 • skierować do studzienek chłonnych,
 • rozprowadzić po działce,
 • skierować do studni,
 • odprowadzić do zbiornika wodnego lub rowu.

Jaki drenaż należy wybrać?

Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje drenażu:

 • drenaż tradycyjny zewnętrzny (opaskowy) – wykorzystywany do oprowadzenia nadmiaru wody z pasa gruntu otaczającego fundamenty. Wykonuje się go na poziomie ław fundamentowych, w wykopie poszerzonym o około 0,5 m;
 • drenaż tradycyjny wewnętrzny (powierzchniowy) – stosuje się go wtedy, gdy nie da się opasać fundamentów rurami, co ma miejsce choćby w przypadku zabudowy szeregowej, albo w sytuacji, gdy istnieje ryzyko podciekania wód gruntowych pod podłogę w piwnicy;
 • drenaż francuski – tani i prosty w wykonaniu. Rury drenarskie nie są potrzebne, wystarcza zasypka żwirowa szczelnie zawinięta w geowłókninę.

Wybór rodzaju drenażu należy oprzeć na specjalistycznej ekspertyzie geotechnicznej.

Czy instalacja drenażowa wymaga pozwolenia?

By sprawdzić warunki wodno-gruntowe należy zwrócić się o pomoc do specjalistycznej firmy geotechnicznej. Ekspert wykona kilka odwiertów i na ich podstawie określi warstwy i rodzaje gruntu oraz poziom wód gruntowych. Pozyskana w ten sposób wiedza posłuży mu do przygotowania dokumentacji geotechnicznej.

Nie ma obowiązku dołączenia dokumentacji geotechnicznej do wniosku o pozwolenie na budowę. Projektant musi za to dołączyć tzw. opinię geotechniczną, opisującą warunki gruntowe posadowienia budynku. W niektórych przypadkach chcąc wykonać drenaż opaskowy, trzeba dodatkowo postarać się o pozwolenie wodnoprawne.

Plusy instalacji drenażowej

Skuteczna ochrona domu przed zawilgoceniem i zalewaniem w postaci instalacji drenażowej daje gwarancję jego trwałości. Nie trzeba martwić się o zmiany w zakresie oddziaływania wody na fundamenty ani o to, że wilgoć wyrządzi szkody podczas bardzo intensywnych opadów. Ewentualne awarie sieci wodociągowej lub kanalizacyjne również nie powinny stanowić żadnego zagrożenia dla budynku.

Dlatego tak istotne jest, by dokładnie zbadać podłoże gruntowe i poziom zalegania wód gruntowych. Taka analiza pozwoli stwierdzić, czy potrzebna jest instalacja drenażowa, a jeśli tak, to w jaki sposób ją zaprojektować, by była najbardziej efektywna.

Z czego składa się instalacja drenażowa?

Projekt drenażu opaskowego uwzględnia takie elementy jak:

 • rury drenarskie – z otworami mufami do wzajemnego łączenia poszczególnych odcinków. Dostępne są rury o długości od 2 do 2,5 m i średnicy 100, 125, 160 lub 200 mm;
 • studzienki rewizyjne – wyposażone w trzy przyłącza z zaślepkami. Dobiera się je do średnicy rur drenarskich. Studzienki rewizyjne występują w dwóch wysokościach: 70 i 80 cm i średnicy 300 mm;
 • studzienki zbiorcze – są większe od studzienek rewizyjnych. Montuje się je w najniższym punkcie drenażu i pełnią funkcję przejściowego zbiornika na wodę;
 • płyty drenarskie – wykonane z tradycyjnego styropianu lub granulek styropianowych zlepionych masą bitumiczną;
 • geowłóknina –  zabezpiecza instalację przed zamuleniem. W niektórych systemach stosuje się włókninę kokosową lub syntetyczną.

Kiedy należy zamontować instalację drenażową?

W budownictwie obowiązuje pewna niepisana zasada, że drenaż wykonuje się wokół każdego domu z piwnicą. W przypadku, gdy dom ma stanąć na działce, na której mamy do czynienia z wodą gruntową naporową (pod ciśnieniem), należy postawić na system specjalistycznej izolacji. Jeśli jednak warunki wodne są bardzo złe, najlepiej zrezygnować z budowy piwnicy.

Drenaż opaskowy wykonuje się zawsze wtedy, gdy:

 • budynek stanie poniżej poziomu drogi lub sąsiadujących działek,
 • budynek stanie na zboczu, skarpie lub niedaleko urwiska,
 • budynek stanie na gruncie nieprzepuszczalnym,
 • budynek stanie na gruncie niejednorodnym,
 • budynek stanie na gruncie, gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki bądź też stale się podwyższa.

Jak ochronić dom przed wilgocią za pomocą instalacji drenażowej

Drenaż zewnętrzny i wewnętrzny

Tak jak zostało wcześniej wspomniane, wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje drenażu, jednak jeden stosuje się znacznie częściej, niż dwa pozostałe. Jest nim drenaż tradycyjny zewnętrzny, nazywany też drenażem opaskowym.

Drenaż zewnętrzny to system rur, które umieszcza się wokół podstawy budynku. Układa się je na odpowiednio wcześniej przygotowanym podłożu i sytuuje na takiej głębokości, by nie były wyżej niż izolacja pozioma fundamentów. Rury mają otworki, przez które dociera do nich woda z gruntu, ale przez które nie przedostają się kamyki, które mogłyby zablokować przepływ. Drenaż opaskowy jest stosunkowo łatwy do wykonania.

W sytuacji, gdy zastosowanie drenażu zewnętrznego nie jest możliwe, wykonuje się drenaż tradycyjny wewnętrzny. Dzieje się tak np. wtedy, gdy budynek stoi w zabudowie szeregowej. Rury montuje się w piwnicy wzdłuż jej ścian, a gdy pomieszczenia są znacznych rozmiarów – również przez ich środek. W przypadku drenażu wewnętrznego rury mogą być układane na podłodze lub pod nią.

W pierwszym wariancie trzeba liczyć się ze zmniejszeniem wysokości piwnicy. Jeśli więc miałoby to źle wpłynąć na jej funkcjonalność, lepiej zdecydować się na drugą opcję. Drenaż wewnętrzny jest zdecydowanie droższy od wewnętrznego. W dodatku, gdy zostanie uszkodzony, trudniej jest go naprawić.

Jak założyć instalację drenażową?

Zastanawiasz się, jak wykonać drenaż opaskowy krok po kroku? Instalację drenażową umieszcza się wokół domu lub pod nim. Zbudowana jest ona z rur drenarskich ułożonych w obsypce filtracyjnej oraz studzienek osadowych, w tym ze studzienki zbiorczej, do której trafia woda, skąd później jest odprowadzana. Rury drenarskie powinno się układać z niewielkim spadkiem, tak aby woda grawitacyjnie spływała prosto do studzienek. Nie można zapomnieć o obsypce, która ułatwia przesączanie się wody z gruntu do rur.

Budowę drenażu powinno się zostawić fachowcom. Jest to trudna praca, która wymaga specjalistycznej wiedzy, dlatego lepiej zatrudnić do jej wykonania profesjonalną firmę. Zanim jednak znajdziemy potencjalnych wykonawców, musimy zdobyć pisemną opinię geotechnika. Wyniki przeprowadzonych przez niego badań są bowiem niezbędne do ustalenia, czy drenaż rzeczywiście jest konieczny, a jeśli tak, to jaki.

Więcej o fachowcach i ekipach budowlanych przeczytasz tutaj: Na co zwracać uwagę wybierając firmę budowlaną?

Instalacja drenażowa – cena

Cena drenażu opaskowego jest różna i zależy od stopnia skomplikowania prac budowlanych oraz ilości i rodzaju materiałów, jakie są potrzebne do jego wykonania.

W zależności od rodzaju rur drenarskich drenaż budynku może kosztować: od 4 do 8 zł/mb – przy zastosowaniu rur o średnicy 80 mm, od 5 do 15 zł/mb – przy zastosowaniu rur o średnicy 100-120 mm. Do kosztów całkowitych doliczyć jeszcze trzeba zakup studzienki drenarskiej – cena rzędu 200-500 zł,  obsypkę i materiał filtracyjny od 400 do 600 zł.

Przedstawione powyżej ceny stanowią jedynie wartości orientacyjne. O cennik wykonania drenażu opaskowego najlepiej poprosić firmę, z której usług chcemy skorzystać.

Konserwacja instalacji drenażowej

By odpływ był drożny i prawidłowo spełniał swoją funkcję przez długie lata, należy go regularnie czyścić. Dokładnego systematycznego czyszczenia z zalegającego mułu i piasku wymagają studzienki drenażowe. Dodatkowo raz na kilka lat całą instalację powinno się przepłukać wodą pod ciśnieniem. Szczególną uwagę należy zwrócić także na ujście drenażu znajdujące się ponad powierzchnią gruntu – wylot powinien być drożny.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Ogród i Taras
Drewutnia
Ocieplenie i izolacja
System TERMONIUM
Ogród i Taras
Drewutnia
Ocieplenie i izolacja
System TERMONIUM

Nowości w tej kategorii

Instalacje
Zasobnik CWU
15 września 2021 r. Daria Rek

Zasobnik C.W.U – jaki wybrać zasobnik ciepłej wody użytkowej?

Zasobniki C.W.U. używane są do przechowywania ciepłej wody użytkowej. Na rynk...

Instalacje
Oznaczenia przewodów elektrycznych
8 września 2021 r. Diana Pidlesetska

Oznaczenia przewodów elektrycznych – co oznaczają kolory i opisy przewodów elektrycznych?

W sklepach z przewodami elektrycznymi i w instalacjach domowych można znaleźć...

Instalacje
Miernik elektryczny
3 września 2021 r. Adrianna Bartusik

Miernik elektryczny – jak mierzyć i jaki miernik elektryczny będzie najlepszy?

Do mierzenia napięcia i natężenia prądu stałego lub zmiennego, ale nie tylko...

Instalacje
Wyłącznik różnicowoprądowy
27 sierpnia 2021 r. Diana Pidlesetska

Wyłącznik różnicowoprądowy – co to jest, jak działa i jak zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy?

Wyłącznik różnicowoprądowy jest niepozornym elementem instalacji elektrycznej...

Instalacje
Zasobnik CWU
15 września 2021 r. Daria Rek

Zasobnik C.W.U – jaki wybrać zasobnik ciepłej wody użytkowej?

Zasobniki C.W.U. używane są do przechowywania ciepłej wody użytkowej. Na rynk...

Instalacje
Oznaczenia przewodów elektrycznych
8 września 2021 r. Diana Pidlesetska

Oznaczenia przewodów elektrycznych – co oznaczają kolory i opisy przewodów elektrycznych?

W sklepach z przewodami elektrycznymi i w instalacjach domowych można znaleźć...

Instalacje
Miernik elektryczny
3 września 2021 r. Adrianna Bartusik

Miernik elektryczny – jak mierzyć i jaki miernik elektryczny będzie najlepszy?

Do mierzenia napięcia i natężenia prądu stałego lub zmiennego, ale nie tylko...

Instalacje
Wyłącznik różnicowoprądowy
27 sierpnia 2021 r. Diana Pidlesetska

Wyłącznik różnicowoprądowy – co to jest, jak działa i jak zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy?

Wyłącznik różnicowoprądowy jest niepozornym elementem instalacji elektrycznej...