Doradzamy 7 dni w tygodniu. Pon.-pt. 8-21, sob.-niedz. 9-17

Zadzwoń! 71 715 20 60 lub

Studnie głębinowe - ile kosztuje i czy warto budować studnię głębinową?

Studnie głębinowe -czy warto budować studnię głębinową?

Zazwyczaj studnia głębinowa budowana jest w sytuacji, gdy do posesji nie można podłączyć sieci wodociągowej. Wielu inwestorów decyduje się jednak na to rozwiązanie nie z konieczności, lecz z powodów praktycznych, ponieważ woda z własnej studni jest za darmo, a więc jej używanie generuje w perspektywie czasu spore oszczędności. Dowiedz się, jak zbudować studnię głębinową, jakie są do tego wymagane formalności oraz czy rzeczywiście opłaca się mieć takie źródło wody użytkowej.

Czym jest studia głębinowa?

Przydomowa studnia głębinowa traktowana jest jako alternatywne bądź uzupełniające źródło wody użytkowej, ponieważ większość gospodarstw domowych korzysta dzisiaj z sieci wodociągowej. Wciąż jednak zdarzają się działki budowlane bez możliwości podłączenia się do takiej infrastruktury i wówczas wykopanie studni jest po prostu koniecznością. Coraz więcej inwestorów rozważa wybudowanie własnego ujęcia z powodów ekonomicznych – jest to czasami tańsze niż doprowadzanie sieci wodociągowej do domu i zapewnia w przyszłości niemal bezkosztowy dostęp do wody. 

Zanim przejdziemy do oceny opłacalności takiej inwestycji, warto wyjaśnić, co to jest studnia głębinowa. Otóż jest to pionowe ujęcie wód podziemnych, które ma postać sztucznego otworu w ziemi. Sięga on głębszych warstw wodonośnych, z których czerpana jest woda.

Głębokość takiej studni wynosi od kilkunastu do nawet 70 metrów. Tym różni się ta konstrukcja od studni kopanej, która czerpie wodę podskórną z pierwszej warstwy gleby. Z oczywistych względów jakość wody ze studni głębinowej jest więc lepsza i nierzadko przewyższa również jakość wody pochodzącej z wodociągów

Dowiedz się więcej: Czym jest przyłącze wodociągowe? Formalności i koszty związane z doprowadzeniem wody do domu

Jak działa studnia głębinowa i jakie ma zastosowanie

Studnia głębinowa to pionowa konstrukcja umieszczona w ziemi, która dociera do głębszych warstw wód gruntowych. Woda ta jest pobierana na powierzchnię za pomocą specjalnej pompy głębinowej zanurzonej głęboko w studni. W momencie odkręcenia kranu w domu ciśnienie powietrza przepycha wodę przez system hydrauliczny do momentu, aż ciśnienie w pompie spadnie do określonego poziomu. W ten sposób woda popychana jest do góry przewodu łączącego pompę z punktem odbioru wody.

W domach prywatnych mających dostęp do wodociągów studnia głębinowa służy najczęściej do podlewania ogrodu, trawnika czy uzupełniania basenu. Jest ona także traktowana jako awaryjne źródło wody użytkowej w sytuacjach przerwy w dostawie wody z sieci ogólnej. 

Ponieważ woda ze studni głębinowej nadaje się do picia (czasami konieczne jest zastosowanie dodatkowych filtrów), konstrukcja może pełnić funkcję jedynego źródła wody użytkowej i pitnej w gospodarstwie domowym. Można ją zatem używać do mycia, kąpieli, a także w kuchni do przygotowywania posiłków, czy też kawy i herbaty. Bardzo często buduje się ją przy domach mieszkalnych, a także na działkach rekreacyjnych jako źródło zasilania wody w domku letniskowym

Jakie są rodzaje studni głębinowych?

Warto wiedzieć, że istnieje kilka rodzajów studni służących do ujęcia wód gruntowych, a do najpopularniejszych z nich należą:

 • studnie kopane – wykonuje się je najczęściej ręcznie, ponieważ ich głębokość nie jest duża (zwykle kilka metrów); dawniej z takich konstrukcji wodę czerpano za pomocą wiadra opuszczanego kołowrotem, dzisiaj montuje się w nich po prostu pompy,
 • studnie abisyńskie – są to studnie wąskorurowe, które służą do pobierania niewielkiej ilości wody z głębokości maksymalnie 7 metrów; nad powierzchnią ziemi znajduje się kran wraz z wajchą, którą ręcznie uruchamia się strumień wody,
 • studnie wiercone – czyli właśnie głębinowe, są to konstrukcje sięgające głębszych warstw wodonośnych (zwykle na głębokości 20-30 m), które buduje się poprzez wykonanie odwiertu w ziemi.

Do czerpania wody pitnej z wód gruntowych najlepiej nadaje się studnia wiercona, ponieważ pozostałe pobierają wyłącznie wodę przypowierzchniową, która narażona jest na różne zanieczyszczenia. 

Jak zbudowana jest studnia głębinowa?

Studnia głębinowa składa się z długiej rury osłoniętej obudową wykonaną z betonu lub tworzywa sztucznego (najczęściej PCV). Najgłębiej w warstwie wodonośnej zatopiona jest rura filtracyjna, wokół której tworzy się obsypkę ze żwiru. W wyższej partii, w otoczeniu gleby znajduje się kolejny element konstrukcji, czyli pompa głębinowa, która połączona jest z rurą stalową stanowiącą przewód wodny prowadzący na powierzchnię.

Na poziomie gruntu montuje się natomiast głowicę studzienną oraz zawór. Tuż pod powierzchnią znajduje się instalacja doprowadzająca wodę do budynku. Tak wygląda ogólny schemat budowy studni głębinowej. A jak powstaje studnia głębinowa? Najpierw wykonuje się odwiert specjalnym urządzeniem, a potem wpuszcza w niego obudowę, w której umieszcza się filtr oraz rurę o średnicy około 10-15 cm wraz z pompą

Co warto wiedzieć przed wyborem studni głębinowej?

Budowa studni na posesji wymaga odpowiednich przygotowań. Taki obiekt musi bowiem spełniać szereg przepisów – m.in. prawa budowlanego i wodnego

Co potrzeba zatem załatwić, by na działce mogła stanąć studia głębinowa? Przede wszystkim pozwolenie wodnoprawne. Są one jednak niezbędne wyłącznie w określonych sytuacjach, podobnie jak wykonanie projektu geologicznego

Kopanie studni głębinowej a przepisy budowlane - co warto wiedzieć?

Zgodnie z Prawem budowlanym (dokładnie art. 29 ust. 2 pkt 10) nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie w przypadku wykonywania obudowy ujęć wód podziemnych. Chodzi tutaj więc o obudowę otaczającą rurę studni, która jest wpuszczana wraz z nią w głąb gruntu. Warto jednak sprawdzić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, a także pamiętać o wymogach dotyczących właściwej lokalizacji pompy na posesji (wyjaśnimy je niżej). 

W niektórych przypadkach studnia głębinowa wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Mówią o tym przepisy Prawa wodnego. Ogólnie daje ono właścicielowi działki prawo do korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie. Jednak budowa samego urządzenia wodnego, jakim jest studnia głębinowa, wymaga pozwolenia, ale tylko wtedy jeśli:

 • studnia ma być głębsza niż 30m,
 • przewidziany jest pobór wody w ilości przekraczającej 5 metrów sześciennych na dobę,
 • pobór wody nie jest związany ze zwykłym korzystaniem z wód (czyli nie w celu zaspokajania wyłącznie potrzeb gospodarstwa domowego lub rolnego). 

Jeśli studnia głębinowa przekracza głębokość 30 metrów bądź ma służyć do poboru wody w ilości większej niż 5 m3 na dobę, inwestor musi także uzyskać decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych. 

Studnia głębinowa bez pozwolenia a kary

Warto wiedzieć, że obecnie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego kosztuje około 224 zł i jest znacznie tańsze niż kilka lat temu, gdy trzeba było za niego zapłacić kilka tysięcy złotych. Choćby z tego względu warto dopilnować takich formalności, ponieważ za budowę studni głebinowej bez pozwolenia grozi wysoka kara.

Dokładnie prawo wodne przewiduje karę za dokonywanie poboru wód podziemnych lub wód powierzchniowych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego - może ona wynieść 500% opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych.

​​​​​​​Ile kosztuje studnia głębinowa?

Każdy inwestor zadaje sobie pytanie, ile kosztuje studnia głębinowa, ponieważ od tego zależy w dużej mierze opłacalność inwestycji. Na koszty jej budowy składają się między innymi: cena odwiertu i montażu rury (około 150-300 za metr), koszt zakupu pompy głębinowej (ceny zaczynają się od kilkuset złotych), a także ewentualnie koszt zakupu zbiornika hydroforowego (również kilkaset złotych). Ogólnie cena budowy studni głębinowej może zamknąć się w kwocie od 3 do 10 tysięcy złotych

Warto też mieć świadomość, że pobierana woda ze studni głębinowej jest darmowa. Opłata za wodę jest pobierana przez Wody Polskie w formie opłaty stałej za pobór wód podziemnych wyłącznie od osób, które wybudowały studnie na podstawie pozwolenia wodnoprawnego. Jest ona określana na podstawie maksymalnej ilości możliwych do pobrania wód. W praktyce więc opłaty te nie dotyczą gospodarstw domowych, które używają studni do zwykłego korzystania z wód. 

​​​​​​​Studnia głębinowa - wymagania i dokumenty

Szacując budżet związany z inwestycją w studnię gębinową, należy wziąć pod uwagę koszty związane z dopełnieniem formalności. Jeśli chodzi o wymagania i dokumenty, konieczne będą m.in. badania geologiczne, wykonanie projektu pompy, a także ewentualne pozwolenia, które opisaliśmy wyżej. 

​​​​​​​Studnia głębinowa krok po kroku - od czego zacząć?

Jak zrobić studnię głębinową na swojej prywatnej posesji, od czego zacząć? Przede wszystkim warto znaleźć dobra firmę specjalizującą się w budowie takich konstrukcji, ponieważ fachowcy wykonają prace zgodnie z obowiązującymi wymogami, a przede wszystkim zbudują obiekt profesjonalnie, co da gwarancję jego funkcjonalności. 

Warto zwrócić uwagę na firmy oferujące kompleksowe usługi, czyli obejmujące np. badanie hydrogeologiczne w celu wyznaczenia miejsca odwiertu, odwiert oraz budowę konstrukcji, a także wykonanie przyłącza instalacji do budynku. Samodzielne wykonanie studni głębinowej jest o tyle trudne, że do wykonania odwiertu niezbędny jest specjalistyczny sprzęt, czyli wiertnice

Najważniejszą kwestią w przygotowaniu inwestycji jest sprawdzenie, czy w ogóle jest sens robienia odwiertu, a jeśli tak, znalezienie najlepszego miejsca lokalizacji pompy. Do tego niezbędne są badania geologiczne lub hydrologiczne. Niektórzy do szukania wody na działce korzystają wyłącznie z usług różdżkarzy, które jednak uznawane są za mało precyzyjne i wątpliwe pod względem wiarygodności. 

To może Cię zaciekawić: Jakie badania gruntu należy wykonać przed wyborem rodzaju fundamentów?

​​​​​​​Lokalizacja studni głębinowej - jak wybrać miejsce odwiertu?

Studnia głębinowa na działce musi być zlokalizowana tam, gdzie jest źródło wody, ale dodatkowo jej umiejscowienie musi uwzględniać obowiązujące przepisy. 

Najważniejszy jest dostęp do warstwy wodonośnej, ale studnia powinna znajdować się również w miejscu bezkolizyjnym oraz w odpowiednim oddaleniu od potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. Oprócz tego należy zachować następujące odległości:

 • 5 m od granicy działki,
 • 5 m od osi rowu przydrożnego,
 • 15 m od szamba i budynków inwentarskich,
 • 30 m od najbliższego przewodu rozpuszczającego kanalizacji indywidualnej.

Powyższe wymogi oznaczają, że studnia głębiona w ogrodzie wymaga posiadania dość sporej parceli. 

​​​​​​​Jak sprawdzić głębokość studni głębinowej?

Głębokość studni głębinowej zależy od warunków geologicznych na działce oraz od zapotrzebowania na wodę. Z reguły konstrukcje powyżej 30 m są budowane na potrzeby przemysłowe lub w gospodarstwach rolnych. Aby sprawdzić, ile metrów powinna mieć studnia głębinowa, należy zlecić badanie geologiczne.

Czasami konieczne są próbne odwierty, a czasami wystarczy sprawdzić parametry innych studni znajdujących się w okolicy. Warto wiedzieć, że usługi ustalenia głębokości i lokalizacji studni często oferują firmy zajmujące się ich budową. 

​​​​​​​Odpowiednia pompa do studni głębinowej – rodzaje

Aby studnia głębinowa spełniała swoje zadanie, ważny jest odpowiedni dobór pompy, której zadaniem jest tłoczenie wody na powierzchnię i do instalacji wodnej budynku. Do studni wierconych stosuje się pompy głębinowe, ponieważ ich pozostałe rodzaje np. samozasysające lub zatapialne nie sprawdzają się na dużych głębokościach. Wybierając urządzenie, należy zwrócić uwagę na następujące parametry:

 • wydajność i wysokość podnoszenia (powinny być dostosowane do głębokości oraz zapotrzebowania na wodę), 
 • wielkość urządzenia (musi być mniejsze od średnicy studni),
 • odporność na piasek (zależy to od rodzaju gruntu),
 • obecność zabezpieczeń np. przed pracą na sucho, przed przegrzaniem, zmianą napięcia itp.

Warto też wiedzieć, że pompy do studni głębinowej są dzisiaj proponowane coraz częściej ze zbiornikiem hydroforowym. Montuje się go w budynku i służy on do gromadzenia wody użytkowej. Pompa uzupełnia jej braki na podstawie czujnika, dzięki czemu można liczyć zawsze na dostęp do wody. 

​​​​​​​Uzdatnianie wody a studnia głębinowa - jak to działa?

Z założenia woda pobierana z głębszych warstw gruntu jest czystsza, jednak czasami wymaga dodatkowego uzdatniania. Jest to konieczne w przypadku, gdy woda ze studni ma być wykorzystywana do picia. 

Należy pamiętać o wykonaniu specjalistycznych badań i ewentualnym dostosowaniu systemu, który będzie w stanie filtrować wodę, uzdatniając ją tym samy do spożywania. W zależności od wyników badań system uzdatniający wodę powinien zostać dobrany indywidualnie. Badania powinny obejmować poziom twardości wody, obecność szkodliwych bakterii, które mogą przedostawać się do studni z nieszczelnej instalacji kanalizacyjnej oraz poziom stężenia żelaza i manganu.

Całość systemu składa się, w zależności od uzyskanych wyników badań, z maksymalnie 10 elementów. Przechodząc przez kolejne zbiorniki z wody zostają usunięte skażenia bakteriologiczne, nadmiar żelaza i manganu czy nierozpuszczalne ciała stałe. Obsługa stacji uzdatniającej to kolejny obowiązek oraz stały koszt, który należy doliczyć do ogólnego rozrachunku. 

​​​​​​​Jak wybrać odpowiedni filtr do studni głębinowej?

Studnia głębinowa może być wyposażona w różne filtry do wody, a ich wybór powinien być uzależniony od wyników badań wody, którą warto zlecić jeszcze przed budową konstrukcji. Najprostsze filtry mechaniczne usuną wyłącznie drobne zanieczyszczenia i piasek.

Z kolei te z węglem aktywnym pozbędą się także związków organicznych, pestycydów oraz poprawią smak i wygląd wody. Najbardziej zaawansowane urządzenia demineralizujące usuwają także m.in. bakterie, wirusy i metale ciężkie, ale przy okazji także minerały, które są cenne dla naszego organizmu. W przypadku takich filtrów wodę do spożycia warto uzdatniać poprzez jej mineralizację. 

​​​​​​​Studnia głębinowa czy wodociąg - co się bardziej opłaca?

Jeśli zastanawiasz się, co będzie bardziej opłacalne - studnia głębinowa czy wodociąg – musisz dokonać kalkulacji. Inwestycja w pompę opłaci się bowiem tylko wtedy, jeśli w ciągu maksymalnie kilku lat zwróci się poprzez oszczędności na rachunkach za wodę. 

W praktyce mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy zużywają wodę wyłącznie do spożycia, kąpieli i utrzymania budynku w czystości, z reguły nie są zainteresowani wyłożeniem kilku tysięcy złotych na pompę. Urządzenie opłaca się, gdy duża ilość wody zużywana jest także do podlewania rozległego trawnika (np. za pomocą zraszaczy) i innych roślin ogrodowych, czy do napełniania basenu. Jest to też opłacalna inwestycja w sytuacji, gdy drogo wychodzi koszt przyłączenia się do sieci wodociągowej

​​​​​​​Kiedy warto zdecydować się na budowę studni głębinowej?

Własna studia głębinowa to dobre rozwiązanie dla osób, które:

 • zużywają duże ilości wody i chcą oszczędzić na rachunkach,
 • nie mają możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej lub koszt przyłącza jest zbyt wysoki,
 • chcą mieć awaryjne źródło wody na wypadek przerw w jej dostawie z wodociągów lub obniżenia ciśnienia,
 • chcą bez ograniczeń podlewać trawniki i ogród latem – w czasie upałów gminy często zakazują podlewania ogródków z sieci wodociągowej,
 • chcą mieć wodę lepszej jakości.

Opinie właścicieli studni głębinowych są w większości przypadków jednoznaczne – taka konstrukcja opłaca się, pod warunkiem że jej budowa została dobrze przygotowana pod względem wydajności. 

​​​​​​​Czy studnia głębinowa może wyschnąć?

Na wyschnięcie narażone są głównie studnie korzystające z wyższych warstw wodonośnych, które zasilane są deszczówką. W okresie suszy zdarza się to dość często, natomiast studnie głębinowe są pod tym względem bezpieczne. Warto jednak pamiętać, że istnieje ryzyko wyczerpania się zasobów wody w studni głębinowej, jeśli została ona źle umiejscowiona lub jest zanadto eksploatowana.

​​​​​​​Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania do budowy studni głębinowej?

Ze względu na powtarzające się każdego roku problemy z suszą wynikającą ze zmian klimatycznych organizowane są różne programy wspierające budowę różnych obiektów wspierających tzw. małą retencję. W 2020 roku można było wnioskować m.in. o dofinansowanie budowy studni głębinowych w gospodarstwach rolnych.

Program dopłat realizowany był przez ARMiR. Warto jednak zapytać o takie dopłaty lokalnie, ponieważ wiele gmin organizuje podobne programy na poziomie samorządowym. 

Sprawdź koniecznie: Co wchodzi w skład prac geodezyjnych na budowie?

​​​​​​​​​​​​​​Studnia głębinowa - jakich błędów unikać podczas prac wiertniczych?

Najczęstszym błędem przy budowie studni głębinowych jest wykonywanie odwiertów bez wcześniejszych badań hydrogeologicznych. Jest to wówczas, mówiąc kolokwialnie, szukanie wody po omacku. Może to skutkować koniecznością wykonania wielu wierceń, co podniesie koszty inwestycji bądź błędną lokalizacją studni, co z kolei przełoży się na jej niską wydajność. 

Badanie geologiczne także wiąże się z kosztem, jednak znacznie niższym. Dzięki niemu można precyzyjnie określić najlepsze miejsce dla studni, a także jej głębokość. To z kolei pozwala właściwie dopasować parametry pompy i całej instalacji, co przełoży się na jej wydajność i funkcjonalność.

Autor artykułu

Nowości w tej kategorii

Instalacje
Zasobnik CWU
15 września 2021 r. Daria Rek

Zasobnik C.W.U – jaki wybrać zasobnik ciepłej wody użytkowej?

Zasobniki C.W.U. używane są do przechowywania ciepłej wody użytkowej. Na rynk...

Instalacje
Oznaczenia przewodów elektrycznych
8 września 2021 r. Diana Pidlesetska

Oznaczenia przewodów elektrycznych – co oznaczają kolory i opisy przewodów elektrycznych?

W sklepach z przewodami elektrycznymi i w instalacjach domowych można znaleźć...

Instalacje
Miernik elektryczny
3 września 2021 r. Adrianna Bartusik

Miernik elektryczny – jak mierzyć i jaki miernik elektryczny będzie najlepszy?

Do mierzenia napięcia i natężenia prądu stałego lub zmiennego, ale nie tylko...

Instalacje
Wyłącznik różnicowoprądowy
27 sierpnia 2021 r. Diana Pidlesetska

Wyłącznik różnicowoprądowy – co to jest, jak działa i jak zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy?

Wyłącznik różnicowoprądowy jest niepozornym elementem instalacji elektrycznej...

Instalacje
Zasobnik CWU
15 września 2021 r. Daria Rek

Zasobnik C.W.U – jaki wybrać zasobnik ciepłej wody użytkowej?

Zasobniki C.W.U. używane są do przechowywania ciepłej wody użytkowej. Na rynk...

Instalacje
Oznaczenia przewodów elektrycznych
8 września 2021 r. Diana Pidlesetska

Oznaczenia przewodów elektrycznych – co oznaczają kolory i opisy przewodów elektrycznych?

W sklepach z przewodami elektrycznymi i w instalacjach domowych można znaleźć...

Instalacje
Miernik elektryczny
3 września 2021 r. Adrianna Bartusik

Miernik elektryczny – jak mierzyć i jaki miernik elektryczny będzie najlepszy?

Do mierzenia napięcia i natężenia prądu stałego lub zmiennego, ale nie tylko...

Instalacje
Wyłącznik różnicowoprądowy
27 sierpnia 2021 r. Diana Pidlesetska

Wyłącznik różnicowoprądowy – co to jest, jak działa i jak zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy?

Wyłącznik różnicowoprądowy jest niepozornym elementem instalacji elektrycznej...