100 zł w prezencie do projektu!

Koniec oferty za:

00godz.

00min.

00sek.

Sprawdź

Projekty domów - szukasz wymarzonego?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Jakie dopłaty do budowy i wyposażenia domu możemy otrzymać w 2024 roku?

dopłaty do budowy domu w 2023 roku

Budowa domu stanowi jedno z najważniejszych przedsięwzięć w życiu, które wymaga znacznych nakładów finansowych. W związku z tym, wielu z nas poszukuje możliwości pozyskania dodatkowych środków, aby zmniejszyć obciążenie dla naszego portfela. W jakiej wysokości możemy otrzymać dofinansowania oraz kto i w ramach jakich programów może je uzyskać w 2023 roku? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Dofinansowanie budowy domu lub jego wyposażenia może pochodzić z kilku różnych źródeł i w zależności od programu, przysługuje w różnej wysokości różnym beneficjentom. Obecnie trwają kolejne edycje kilku z nich, oferujące wsparcie kapitałowe dla osób, które decydują się na wzniesienie własnego domu. Przyjrzyjmy się im po kolei, zaczynając od wsparcia finansowania samego budynku. 

Bezpieczny Kredyt 2% znacząco ułatwia sfinansowanie inwestycji 

Zacznijmy od najwyższej kwoty subsydium, ponieważ w ramach Bezpiecznego Kredytu 2% można według różnych wyliczeń otrzymać nawet do 150 tysięcy złotych w postaci dopłaty do kredytu.   

Dla przypomnienia przedstawmy krótkie podsumowanie najważniejszych informacji:  

 • środki z kredytu – muszą zostać przeznaczone na zakup pierwszego domu lub mieszkania, wnioskodawca nie mógł wcześniej posiadać więcej niż 50% praw do innego lokalu;
 • kredyt udzielany jest w złotówkach na okres minimum 15 lat;
 • stopa procentowa – jest ustalana na 60 miesięcy i pozostaje stała w okresie pierwszych 120 miesięcy spłaty kredytu;
 • maksymalna kwota kredytu – to 500 tys. zł lub 600 tys. zł dla małżeństwa lub pary wychowującej co najmniej jedno dziecko;
 • kredyt na dokończenie budowy domu – w przypadku, gdy wartość budowy przekracza już 200 tys. zł i był do tej pory budowany za gotówkę to odpowiednio 100 tys. zł dla gospodarstw jednoosobowych i 150 tys. zł dla małżeństw lub par wychowujących dziecko;
 • wkład własny – maksymalnie do 200 tys. zł, w przypadku braku środków można ubiegać się o gwarancję BGK, ma temu służyć również konto mieszkaniowe, które będzie oferowane równolegle z kredytem;
 • wiek kredytobiorców – kredytobiorca lub w przypadku pary co najmniej jeden z kredytobiorców w dniu złożenia wniosku kredytowego nie może przekroczyć 45 roku życia. 

To ważny program, który dzięki państwowym dopłatom znacząco poprawi możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez znaczne grono Polaków, zwiększając ich zdolność kredytową. 

Jaki dom zbudujesz w ramach Bezpiecznego kredytu 2%? Ranking top 10

Kto i na jakich warunkach może ubiegać się o rodzinny kredyt mieszkaniowy? 

Istotnym elementem stanowiącym uzupełnienie Bezpiecznego Kredytu 2% jest rodzinny kredyt mieszkaniowy. Udzielany jest w walucie polskiej, na okres nie mniej niż 15 lat z przeznaczeniem na zakup pierwszego domu lub mieszkania z rynku pierwotnego, lub wtórnego.

Istnieje możliwością sfinansowania nawet 100% kosztów inwestycji dzięki gwarancjom BGK. Ustawodawca przewidział jednak wyjątek od zasady pierwszej nieruchomości, jest nim poprawa warunków mieszkalnych w przypadku rodzin wielodzietnych. 

Kredytobiorca oraz pozostali członkowie wspólnego gospodarstwa domowego nie mogą być właścicielami innej nieruchomości, chyba że w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej dwoje dzieci. W takiej sytuacji mogą posiadać jedno inne mieszkanie, o powierzchni nieprzekraczającej: 

 • 50 m2, jeśli rodzina posiada dwoje dzieci,  
 • 75 m2, jeśli rodzina posiada troje dzieci, 
 • 90 m2, jeśli rodzina posiada czworo dzieci.  

Dla rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci, przepisy nie wprowadzają ograniczenia metrażu. 

Polecam Państwu również mój webinar:

Dla kogo przeznaczony jest rodzinny kredyt mieszkaniowy?

Program jest skierowany do potencjalnych inwestorów, którzy osiągają dochody, umożliwiające spłacanie kredytu hipotecznego na budowę domu lub zakup mieszkania, jednakże nie dysponują wystarczającymi środkami na wkład własny, który jest wymagany do uzyskania takiego kredytu.  

Jego celem jest eliminowanie bariery związanej z brakiem wystarczającego kapitału, który jest niezbędny do realizacji potrzeb mieszkaniowych. Oznacza to, że dzięki gwarancjom BGK można otrzymać kredyt nawet na 100% wartości mieszkania, pod warunkiem posiadania zdolności do spłaty takiego zadłużenia wraz z odsetkami. 

Co to jest spłata rodzinna i w jakiej wysokości przysługuje? 

W rodzinnym kredycie mieszkaniowym przewidziano również tak zwaną spłatę rodzinną. Jest to swego rodzaju premia wypłacana kredytobiorcom przez państwo po narodzinach drugiego lub kolejnego dziecka. Są to odpowiednio kwoty 20 000 zł na drugie i 60 000 zł na każde kolejne dziecko, w całości pomniejszają one pozostający do spłaty kapitał kredytu.     

Rządowe projekty domów: darmowa opcja, która może dużo kosztować

Program Moje Ciepło promuje większy udział OZE w ogrzewaniu domów 

Z perspektywy inwestorów równie ważny jest program Moje Ciepło, który został stworzony, w odpowiedzi na potrzeby osób fizycznych, dążących do możliwie ekonomicznego i ekologicznego zaspokajania potrzeb na ciepło w gospodarstwach domowych. 

Obejmuje on wsparcie zakupu i instalacji pomp ciepła dla nowych domów jednorodzinnych, co bezpośrednio przyczynia się do redukcji emisji zanieczyszczeń powstającej w wyniku korzystania z nieefektywnych źródeł ciepła opartych na paliwach kopalnych. Program ma również na celu zwiększenia udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz promocję jej pozyskiwania ze źródeł odnawialnych. 

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 

Budżet programu to 600 mln. zł, pochodzące z niego fundusze przeznaczone są na:  

 • zakup i montaż gruntowej pompy ciepła wraz z osprzętem oraz zbiornika buforowego CWU, ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
 • zakup i montaż pompy ciepła powietrze/powietrze służącej do ogrzewania całego budynku z osprzętem;
 • zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda z osprzętem oraz zbiornika akumulacyjnego cwu z osprzętem. 

W budynku jednorodzinnym, którego dotyczy dofinansowanie, w okresie korzystania z inwestycji nie może znajdować się źródło ciepła na paliwo stałe. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:  

Osobą, która może skorzystać z programu, jest właściciel lub współwłaściciel nowo wybudowanego domu jednorodzinnego.   

 • wnioskodawcą jest osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy;
 • wnioskodawca jest wskazanym na fakturze nabywcą oraz odbiorcą urządzeń, których dotyczy dofinansowanie.

Nowy dom jednorodzinny odnosi się do budynku, dla którego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie: 

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy;
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie złożono nie wcześniej niż 1 stycznia 2021.

W jakiej wysokości dofinansowanie można otrzymać? 

W ramach programu moje ciepło można otrzymać do 30% zwrotu kosztów kwalifikowanych lub do 45% kosztów dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny. To mniej niż w przypadku programu Mój Prąd 5.0, w ramach którego można otrzymać nawet do 50% subwencji.  

Maksymalne kwoty to 21 000 zł w przypadku gruntowych pomp ciepła i 7 000 złotych w przypadku pomp powietrze/powietrze i powietrze/woda. 

Do kiedy można składać wnioski w programie moje ciepło? 

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu można składać do 31 grudnia 2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. 

Szczegółowe informacje na temat tego programu można znaleźć na stronie: mojecieplo.gov.pl 

Program Mój Prąd 5.0 

Podobnie jak w przypadku Bezpiecznego Kredytu 2% o programie Mój Prąd 5.0 pisaliśmy szczegółowo tutaj, ale przypomnijmy jego podstawowe zasady: 

Otrzymaną dotację można będzie wykorzystać na następujące cele:  

 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW do 6000 złotych,  
 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW zintegrowanej z innymi urządzeniami objętymi dotacją – do 7000 zł,  
 • na system zarządzania energią HEMS/EMS do 3000 złotych,  
 • na magazyn energii do 16 000 złotych,  
 • na magazyn ciepła do 5000 złotych.  

W trwającej obecnie edycji programu uwzględniono także inne urządzenia, na które można otrzymać następujące kwoty dotacji:  

 • na kolektory słoneczne do 3500 złotych,  
 • na zakup i montaż pompy ciepła powietrze-powietrze do 4400 złotych,  
 • na zakup i montaż pompy ciepła powietrze-woda do 12 600 złotych,  
 • na zakup i montaż pompy ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej do 19 400 złotych,  
 • na zakup i montaż gruntowej pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej do 28 000 złotych.  

W sumie w ramach programu można otrzymać zwrot nawet 50% poniesionych nakładów kwalifikowanych, do kwoty 58 000 złotych.    

Zachęcam Państwa również do obejrzenia mojej rozmowy z ekspertem Extradom.pl:

Program Moja woda  

Przy środkach, które można uzyskać z poprzednich programów, dofinansowanie w ramach nowej edycji programu Moja Woda wydaje się niewielkie ma jednak istotne znaczenie dla środowiska. Nabór do kolejnej edycji programu ruszył 3 sierpnia 2023 i potrwa do 30 czerwca 2024.   

Cel programu Moja Woda  

Celem programu, którego operatorem jest WFOŚiGW stanowi ochrona zasobów wody przez zwiększenie jej retencji na terenie działek przy budynkach jednorodzinnych oraz podniesienie efektywności wykorzystania zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie i na co je przeznaczyć?

Uprawnione do skorzystania z programu są osoby fizyczne, będące właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, na której zlokalizowany jest dom jednorodzinny. 

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji takich jak: 

 • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego, 
 • instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny, 
 • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody, 

Umożliwiających zagospodarowanie wód pochodzących z opadów lub roztopów na terenie nieruchomości, która została objęta przedsięwzięciem. 

Inwestycja musi być użytkowana co najmniej trzy lata, urządzenia nie mogą być objęte innymi formami całkowitego dofinansowania ze środków publicznych, w tym programów NFOŚiGW i WFOŚiGW ani być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w tym rolniczej. 

Jaką dopłatę można uzyskać w ramach programu moja woda? 

W ramach programu możemy otrzymać zwrot nawet 80% nakładów kwalifikowanych poniesionych na urządzenia zainstalowane w ramach przedsięwzięcia, warto zaznaczyć, że w trwającej edycji zwiększono kwotę dofinansowania do 6000 zł. 

Wnioski można składać do dnia 30 czerwca 2024, z programu wykluczone są osoby, które wcześniej skorzystały już z tego programu.  

Program Czyste Powietrze  

Niestety z programu Czyste Powietrze mogą korzystać jedynie osoby, które chcą zmienić źródło ciepła lub przeprowadzić termomodernizację domu jednorodzinnego. To interesująca propozycja dla właścicieli domów, którzy w zależności od poziomu przysługującego dofinansowania mogą otrzymać do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. 

Więcej na temat tego programu na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/ 

Jak widać, lista programów oferujących dofinansowanie dla inwestorów wznoszących nowe domy jest długa, a możliwe do otrzymania kwoty subwencji znaczące. Na pewno warto się nimi zainteresować, ponieważ w ogólnym rozrachunku mogą stanowić znaczące wsparcie przy budowie wymarzonego domu. 

Wojciech Rynkowski 

Ekspert Extradom.pl 

Autor artykułu

Podobne artykuły

Nowości w tej kategorii

Podatki, ulgi i dopłaty
odliczenia od podatku widok formularza pit
28.05.2024 r. Daria Sicińska

Ulga budowlana. Co można odliczyć od podatku podczas budowy domu?

Właściciele nieruchomości muszą odprowadzać podatki związane z posiadaniem do...

Podatki, ulgi i dopłaty
Co wiemy po pierwszych tygodniach programu Mój Prąd 5.0?
30.05.2023 r. Wojciech Rynkowski

Co wiemy po pierwszych pięciu tygodniach funkcjonowania programu Mój Prąd 5.0?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło podsumowanie pierwszych pięciu...

Podatki, ulgi i dopłaty
Program Mój prąd 5.0
20.04.2023 r. Wojciech Rynkowski

Program Mój Prąd 5.0 – jak uzyskać nawet 58 000 zł dotacji?

Już od 22 kwietnia 2023 rozpoczyna się kwalifikacja wniosków do rządowego programu Mój Prąd 5.0, który przewiduje dotacje...

Podatki, ulgi i dopłaty
Czy zamrożenie cen prądu się opłaca?
25.10.2022 r. Jan Susmaga

Ile oszczędności przyniesie nam zamrożenie cen prądu do limitu 2000 kWh?

Sejm zadecydował. Receptą na konsekwencje podwyżek prądu w 2022 roku i progno...

Podatki, ulgi i dopłaty
odliczenia od podatku widok formularza pit
28.05.2024 r. Daria Sicińska

Ulga budowlana. Co można odliczyć od podatku podczas budowy domu?

Właściciele nieruchomości muszą odprowadzać podatki związane z posiadaniem do...

Podatki, ulgi i dopłaty
Co wiemy po pierwszych tygodniach programu Mój Prąd 5.0?
30.05.2023 r. Wojciech Rynkowski

Co wiemy po pierwszych pięciu tygodniach funkcjonowania programu Mój Prąd 5.0?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło podsumowanie pierwszych pięciu...

Podatki, ulgi i dopłaty
Program Mój prąd 5.0
20.04.2023 r. Wojciech Rynkowski

Program Mój Prąd 5.0 – jak uzyskać nawet 58 000 zł dotacji?

Już od 22 kwietnia 2023 rozpoczyna się kwalifikacja wniosków do rządowego programu Mój Prąd 5.0, który przewiduje dotacje...

Podatki, ulgi i dopłaty
Czy zamrożenie cen prądu się opłaca?
25.10.2022 r. Jan Susmaga

Ile oszczędności przyniesie nam zamrożenie cen prądu do limitu 2000 kWh?

Sejm zadecydował. Receptą na konsekwencje podwyżek prądu w 2022 roku i progno...

REKLAMA
Zamknij