Doradzamy 7 dni w tygodniu. Pon.-pt. 8-21, sob.-niedz. 9-17

Zadzwoń! 71 715 20 60 lub

Na co zwrócić uwagę zawierając umowę z architektem?

Na co zwrócić uwagę zawierając umowę z architektem?

Proces projektowania domu powinien zacząć się od dokładnych ustaleń inwestora z architektem, dotyczących zakresu i formy współpracy. Dobra komunikacja i umiejętność porozumienia jest bardzo ważna od początku powstawania pierwszych koncepcji domu. Zależeć od niej będzie nie tylko ostateczny efekt pracy, ale również czas sporządzania projektu.

Zasady współpracy inwestora i architekta muszą być oczywiście regulowane również formalnie. W tym celu sporządza się umowę o wykonanie projektu architektonicznego, która szczegółowo opisuje projekt domu, zakres, formę, a także terminy wykonania pracy i wynagrodzenie architekta. Jej wzór został szczegółowo sporządzony przez Izbę Architektów. Jakie informacje powinna zawierać umowa z architektem? Na co zwrócić uwagę podczas jej sporządzania?

Jak wybrać odpowiedniego architekta?

Przymierzasz się do budowy domu? W takim razie zapewne zastanawiasz się, jak znaleźć dobrego architekta. Najprościej skorzystać z podpowiedzi znajomych i rodziny, którzy mają pewne doświadczenie w tej materii, nie zawsze jest to jednak możliwe. Z pewnością duże znaczenie ma budżet. Niemniej, cena za wykonanie usługi projektu domu nie powinna odgrywać pierwszorzędnej roli. Zamiast skupiać się na najniższej ofercie lepiej wybrać architekta, który zapewni niezmienność ceny. Dobry architekt powinien posiadać doświadczenie w projektowaniu domów jednorodzinnych. Równie duże znaczenie będzie mieć znajomość przepisów prawnych i lokalnego rynku. Przed podjęciem współpracy warto sprawdzić także opinie o danym architekcie, które pozwolą na ogólny ogląd sytuacji.

Sprawdź jeszcze jakich specjalistów będziesz potrzebować podczas budowy domu: Uczestnicy procesu budowlanego

Ile kosztuje architekt budowlany?

Cena usług architekta budowlanego zależy od wielu czynników. Co się do nich zalicza? Z pewnością będzie to czas pracy poświęcony na projekt, stopień jego skomplikowania, a także sposób rozliczenia. Co więcej, stawki w większych miastach mogą okazać się dużo wyższe aniżeli w mniejszych miejscowościach. Najczęściej ustalenie stawki odbywa się na podstawie metrażu, choć zdarza się, że wynagrodzenie naliczane jest procentowo w zależności od wartości całości inwestycji. Jeszcze inni architekci ustalają stawkę godzinową. Jak zatem widzisz, im większa skala inwestycji, tym większe wynagrodzenie architekta. Koszt projektu domu wynosi od 4 do nawet 10 tysięcy złotych. 

Na co zwracać uwagę zawierając umowę z architektem

Jakim przepisom podlega umowa z architektem?

Umowa z architektem na projekt indywidualny może zostać zawarta w formie ustnej. Prawa nie nakazuje jej sporządzenia w formie pisemnej, co dotyczy zresztą większości umów. Niemniej, dla zabezpieczenia interesów obu stron, zdecydowanie lepiej przygotować ją na piśmie. Szczegółowy wzór umowy sporządzony został przez Izbę Architektów i umówiony zostanie nieco niżej. To, jakim przepisom podlega umowa z architektem, zależy w głównej mierze od jej rodzaju. Najpopularniejsze rozwiązanie w tym przypadku stanowi umowa o dzieło. Reguluje ją ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2017.0.459 t.j.).

Dla własnego bezpieczeństwa sprawdź jakie zmiany w przepisach wprowadzono w 2020 roku: Zmiany w prawie budowlanym w 2020. Sprawdź co się zmieniło

Jakim rodzajem umowy jest umowa z architektem?

Umowa współpracy z architektem zazwyczaj przyjmuje formę umowy o dzieło. Zrealizowanie projektu budowlanego jest bowiem doskonałym przykładem dzieła. Jednak kluczowe będzie w tym przypadku szczegółowe zdefiniowanie przedmiotu dzieła. Określić trzeba zatem, jaka dokumentacja ma być przygotowana i jakiego obiektu dotyczy. Umowa o pracę z architektem podpisywana jest rzadko. Zazwyczaj ma to miejsce, gdy architekt zostaje zatrudniony przez biuro projektowe. Ten rodzaj umowy nie występuje zatem przy relacji architekt-klient. Umowę o dzieło z architektem niekiedy zastąpić może umowa ustna, lecz już wspomniano wyżej, nie jest to praktyczne rozwiązanie. 

Jak powinna wyglądać umowa z architektem na projekt indywidualny?

Umowa z architektem na projekt indywidualny musi zawierać konkretne elementy. Co dokładnie powinna uwzględniać?

 • Honoraria architekta - część umowy poświęcona wynagrodzeniu szczegółowo określa formę rozliczenia między inwestorem a architektem oraz sposób wyliczania wysokości należnego honorarium. W umowie należy zaznaczyć, czy rozliczenie między stronami będzie się odbywało ryczałtowo (na podstawie szacunkowych wartości kosztów inwestycji), czy kosztorysowo (na podstawie kosztorysów inwestycji). 
   
 • Parametry ogólne przedmiotu umowy - fragment umowy traktujący o parametrach ogólnych jej przedmiotu sporządzony jest w formie tabeli. Należy w niej zaznaczyć odpowiednio podstawowe cechy projektowanego obiektu, m.in. jego typ, rodzaj konstrukcji, liczba kondygnacji itp., rodzaj inwestycji (czy jest to budowa, przebudowa czy rewaloryzacja) oraz podstawowe cechy lokalizacji (czy teren jest pochyły, objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, itd.). 
   
 • Przedmiot umowy - opracowany również w formie tabeli, szczegółowo określa rodzaj opracowań, które architekt ma za zadanie sporządzić. W odpowiednich okienkach należy zaznaczyć czynności, które mają zostać wykonane oraz uzupełnić termin ich realizacji. Na Przedmiot Umowy składa się m.in.: projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt przetargowy, projekt kontraktowy, projekt wykonawczy, nadzór autorski.
   
 • Wyłączenia i wykluczenia z przedmiotu umowy - architekt może wyszczególnić prace, których nie decyduje się podjąć. Prace, które nie zostały zaznaczone w Przedmiocie Umowy, automatycznie są wyłączone.
   
 • Uwagi stron - w tej części umowy, architekt i inwestor mogą zgłosić dodatkowe uwagi dotyczące: programu funkcjonalno - użytkowego, przewidywanej powierzchni użytkowej / kubaturowej, parametrów technicznych precyzujących Przedmiot Umowy, budżetu inwestycji czy kalkulacji honorariów.
   
 • Zestawienie dokumentów dostarczanych przez zamawiającego - inwestor może się zobowiązać do dostarczenia określonych dokumentów, np. programu inwestycji czy wymagań technicznych. 
   
 • Ograniczenia budżetowe i harmonogram prac - zamawiający może się zobowiązać do dostarczenia również innych dokumentów, należy wtedy dopisać je w polu poniżej tabeli.
   
 • Wykaz niezależnych specjalistów - umowa określa również jacy specjaliści mają wziąć udział w inwestycji na poszczególnych jej etapach. Inwestor, po ustaleniach z architektem zaznacza w tabeli określonych branżystów, których będzie zatrudniał przy konkretnej fazie przedsięwzięcia. 

Prawa i obowiązki architekta 

Zanim podpiszesz umowę z architektem, warto poznać jego prawa i obowiązki. Jego główny obowiązek to opracowanie projektu budowlanego, który będzie zgodny z ustaleniami zapisanymi w umowie, ale i w decyzji o warunkach zabudowy czy zagospodarowania terenu. Równie duże znaczenie ma zapewnienie udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane (w razie potrzeby). Architekt ma za zadanie jednocześnie sporządzić informacje odnośnie do bezpieczeństwa, które wynikają ze specyfiki projektowanego obiektu budowlanego. Obowiązkiem architekta jest również uzyskanie wymaganych opinii czy wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu. Zobligowany jest on jednocześnie do sprawowania nadzoru autorskiego, o ile inwestor wyrazi taką potrzebę. 

Pomoc architekta przydaje się również w przypadku wszelkich zmian w projekcie budowlanym. To on pomaga określić, które zmiany są możliwe w gotowym projekcie domu.

Architekt posiada także pewne prawa. Zalicza się do nich przede wszystkim:

 • wstęp na teren budowy,
 • sporządzanie zapisów w dzienniku budowy,
 • wstrzymanie robót budowlanych w razie powstania zagrożenia bądź odstąpienia od projektu.

Inwestor ma zaś prawo jednorazowego wykorzystania projektu, nie może go zatem odsprzedać innej osobie. 

Na co zwracać uwagę zawierając umowę z architektem

Kiedy należy uważać zawierając umowę z architektem?

Na co uważać podpisując umowę z architektem? W umowie powinny znaleźć się zapisy dotyczące terminów prac budowlanych, ale i zakończenia całości inwestycji. Jeśli chcesz uniknąć opóźnień, musisz zadbać, aby w umowie znalazły się sankcje za niedotrzymania wskazanego terminu prac. Zazwyczaj przyjmują one formę kar umownych za każdy dzień opóźnienia. Ponadto, za ewentualne wady projektu odpowiedzialność powinien ponieść architekt. W tym przypadku zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady dzieła

Co jeszcze może okazać się istotne? Ubezpieczenie architekta od odpowiedzialności cywilnej. To dla Ciebie dodatkowe zabezpieczenie. Duże znaczenie będzie mieć też precyzyjne określenie obowiązków architekta. 

Pamiętaj jednocześnie, że projekt architektoniczny to utwór objęty prawami autorskimi. Abyś mógł z niego skorzystać, konieczne jest przeniesienie na Ciebie autorskich praw majątkowych bądź udzielenie przez architekta zezwolenia na korzystanie z projektu.

Prawo od odstąpienia umowy z architektem oraz reklamacje i kary umowne

W związku z tym, że umowa z architektem najczęściej przyjmuje formę umowy o dzieło, zastosowanie w tym przypadku będą miały przepisy prawa cywilnego. Odstąpienie od umowy o dzieło jest jak najbardziej możliwe. Co istotne, zamawiający ma prawo przerwać umowę w każdej chwili bez podawania powodu. Niemniej, w tej sytuacji jest zobowiązany zapłacić wykonawcy część umówionego wynagrodzenie, które pokryje koszt wykonanych do tej pory prac.

Odstąpienie od umowy z architektem może nastąpić także na skutek wad dzieła. Wówczas wykonawca ma obowiązek usunąć je w wyznaczonym terminie. Jeśli tego nie zrobi, a wady będą istotne, to zamawiający może odstąpić od umowy. Wady nieistotne mogą być zaś powodem do obniżenia wynagrodzenia.

W naszym cyklu porad znajdziesz również informacje o tym jak wybrać sprawną ekipę budowlaną: Na co zwracać uwagę wybierając firmę budowlaną?

Autor artykułu

Podobne artykuły

Instalacje
Igłofiltry
24 września 2021 r. Diana Pidlesetska

Igłofiltry – ️jakie jest zastosowanie igłofiltrów?

Dach
Śniegołapy
Kuchnia
Okleina meblowa
23 września 2021 r. Diana Pidlesetska

Okleina meblowa – co warto wiedzieć o okleinie na meble?

Instalacje
Igłofiltry
24 września 2021 r. Diana Pidlesetska

Igłofiltry – ️jakie jest zastosowanie igłofiltrów?

Dach
Śniegołapy
Kuchnia
Okleina meblowa
23 września 2021 r. Diana Pidlesetska

Okleina meblowa – co warto wiedzieć o okleinie na meble?

Nowości w tej kategorii

Formalności budowlane
Tablica informacyjna budowy
12 sierpnia 2021 r. Adrianna Bartusik

Tablica informacyjna budowy – jakie dane powinna zawierać tablica informacyjna budowy domu?

Tablica informacyjna budowy przez wiele osób postrzegana jest jako drobiazg i...

Formalności budowlane
Elektroniczne księgi wieczyste
9 sierpnia 2021 r. Diana Pidlesetska

Elektroniczne księgi wieczyste – co to jest elektroniczna księga wieczysta?

Postępująca digitalizacja, która obejmuje również urzędy sprawiła, że tradycy...

Formalności budowlane
Protokół odbioru instalacji elektrycznej
16 lipca 2021 r. Diana Pidlesetska

Protokół odbioru instalacji elektrycznej – co powinien zawierać i jak go wypełnić?

Protokół odbioru instalacji elektrycznej to zaświadczenie, bez którego żadna...

Formalności budowlane
Protokół odbioru robót
9 lipca 2021 r. Adrianna Bartusik

Protokół odbioru robót – czym jest i jak napisać protokół odbioru robót budowlanych?

Protokół odbioru robót to dokument, który należy sporządzić po zakończeniu pr...

Formalności budowlane
Tablica informacyjna budowy
12 sierpnia 2021 r. Adrianna Bartusik

Tablica informacyjna budowy – jakie dane powinna zawierać tablica informacyjna budowy domu?

Tablica informacyjna budowy przez wiele osób postrzegana jest jako drobiazg i...

Formalności budowlane
Elektroniczne księgi wieczyste
9 sierpnia 2021 r. Diana Pidlesetska

Elektroniczne księgi wieczyste – co to jest elektroniczna księga wieczysta?

Postępująca digitalizacja, która obejmuje również urzędy sprawiła, że tradycy...

Formalności budowlane
Protokół odbioru instalacji elektrycznej
16 lipca 2021 r. Diana Pidlesetska

Protokół odbioru instalacji elektrycznej – co powinien zawierać i jak go wypełnić?

Protokół odbioru instalacji elektrycznej to zaświadczenie, bez którego żadna...

Formalności budowlane
Protokół odbioru robót
9 lipca 2021 r. Adrianna Bartusik

Protokół odbioru robót – czym jest i jak napisać protokół odbioru robót budowlanych?

Protokół odbioru robót to dokument, który należy sporządzić po zakończeniu pr...