Setki projektów nawet -500 zł ✂️

Koniec oferty za:

00godz.

00min.

00sek.

Sprawdź

Projekty domów - szukasz wymarzonego?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Dofinansowanie Czyste Powietrze. Ile wynosi dotacja, co obejmuje i kto może się o nią starać? AKTUALIZACJA 2024

obraz domu z kamery termowizyjnej na tle dokumentów

W 2024 roku program Czyste Powietrze w dalszym ciągu będzie ważnym tematem w Polsce, skupiającym się na poprawie jakości powietrza i redukcji emisji zanieczyszczeń. Sprawdź, jakie są zasady dofinansowania, co obejmują i kto może się o nie starać. Oto kompleksowy poradnik, dzięki któremu pozyskasz dopłatę i łatwiej zrealizujesz planowaną inwestycję!

Wśród możliwych form dofinansowania do budowy domu, jego remontu lub wyposażenia znajdziemy kilka programów, które pozwolą nam obniżyć koszty wdrożenia nowych rozwiązań i modernizacji. Dofinansowania i dopłaty przysługują w różnych wysokościach, różnym beneficjentom i mogą pochodzić z różnych źródeł. Cel pozostaje jeden: służą zmniejszeniu negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko. "Skutkiem ubocznym" jest to, że przynoszą także korzystne zmiany dla naszego domowego budżetu.

Wdrożenie programu "Czyste Powietrze" sprawiło, że nie tylko nasza Planeta, ale również nasze portfele mogą złapać oddech. To zarówno mniejsze wydatki na inwestycje, jak również obniżenie kosztów eksploatacji budynków, które przekłada się na większe oszczędności. 

Czym jest dofinansowanie Czyste Powietrze?

Czyste Powietrze to ogólnopolski program dopłat do docieplenia domów jednorodzinnych oraz wymiany starych pieców. Jego celem jest walka ze smogiem i zanieczyszczeniami, jakie powodują m.in. nieefektywne stare piece. Ma on wspierać postępowanie proekologiczne.

Dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze uzyskać można od 2020 roku. W roku 2024 program jest kontynuowany i trwa kolejny nabór wniosków. Program ma przede wszystkim wspierać postępowanie proekologiczne i wspierać inwestorów we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań oraz technologii sprzyjających środowisku naturalnemu.

turystka w lesie bierze oddech czyste powietrze

Dofinansowanie Czyste Powietrze. Kto może się starać o dopłatę?

Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze dostępne jest po uprzednim spełnieniu określonych wymagań. O przyznanie wsparcia finansowego mogą ubiegać się osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego oraz nie przekraczają określonego progu dochodowego.

Dofinansowanie z Czystego Powietrza otrzymają obywatele, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. złotych. Osoby o niskich dochodach mogą liczyć na wyższe wsparcie. Z podwyższonej dotacji skorzystają gospodarstwa, w których średni miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 1894 zł lub 2651 zł w przypadku osób samotnych. Na największe wsparcie mogą liczyć ci, których miesięczne zarobki nie przekraczają 1090 zł i 1526 zł, a także osoby posiadające prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Uwaga! Osoby prowadzące działalność gospodarczą również są objęte programem Czyste Powietrze. Mogę one starać się o:

 • podstawowe dofinansowanie (przy dochodzie rocznym nieprzekraczającym 135 tys. zł),
 • podwyższone dofinansowanie (gdy przychód roczny nie przekracza 40 minimalnych wynagrodzeń za pracę),
 • najwyższy poziom dofinansowania (gdy przychód roczny nie przekracza 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę).

W SKRÓCIE: o dofinansowanie z programu "Czyste Powietrze" możesz starać się, jeżeli:

 1. jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego,
 2. Twój roczny dochód nie przekracza 135 tys. złotych.

Dopłaty przyznawane są do docieplenia domów jednorodzinnych lub wymiany starych pieców. Program Czyste Powietrze dla nowych domów nie przewiduje żadnych dopłat. Więcej o ocieplaniu domu i sposobach ogrzewania przeczytasz w naszych artykułach:

termomodernizacja docieplenie domu jednorodzinnego

Jakie są warunki przyznania środków?

Podstawowy warunek uzyskania dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze to wymiana starego kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła. Co istotne, powinno ono spełniać ustalone kryteria. Przede wszystkim chodzi o warunki techniczne.

Warto też podkreślić, że wsparcie dotyczy również docieplenia przegród budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji odnawialnych źródeł energii czy montażu wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła.

Udział w programie Czyste Powietrze to możliwość pozyskania dotacji, dotacji z prefinansowaniem lub dotacji na częściową spłatę kredytu kapitału bankowego. Wysokość dofinansowania jest zależna od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Pod uwagę brany może być również wiek budynku. 

Ile dofinansowania można otrzymać z programu Czyste Powietrze?

Beneficjenci programu Czyste Powietrze w 2024 roku mogą otrzymać nawet do 136 200 zł! Rozróżnia się 3 poziomy dofinansowania. Im niższy dochód, tym wyższa dotacja. Ile dofinansowania można uzyskać na każdym poziomie?

 1. Najwyższy poziom dofinansowania z kompleksową termomodernizacją - do 135 tys. zł
 2. Podwyższony poziom dofinansowania - do 99 tys. zł
 3. Podstawowy poziom dofinansowania - do 66 tys. zł

Dodatkowo można uzyskać dotacje do audytu energetycznego w wysokości do 1 200 zł. 

Szczegółowe listy rodzajów przedsięwzięć objętych programem i wysokości dotacji można znaleźć na oficjalnej stronie programu Czyste Powietrze oraz w gminnych punktach konsultacyjno-informacyjnych.

Sprawdź również: Na czym polega audyt energetyczny? Kiedy powinniśmy go przeprowadzić?

Gdzie składamy wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze?

Istnieją 2 sposoby na złożenie wniosku:

 1. Wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze złożyć można przez rządową stronę czystepowietrze.gov.pl. W tym celu wystarczy zalogować się na Profil Zaufany, wypełnić wskazany wniosek i podpisać go. Następnie należy dołączyć skany odpowiednich załączników i wraz z nimi wysłać wniosek na skrzynkę odpowiedniego WFOŚiGW.
 2. Inny sposób na złożenie wniosku o dotację z programu Czyste Powietrze to skorzystanie z Portalu Beneficjenta na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Jest to droga nieco dłuższa, ponieważ konieczne będzie zalogowanie się do Portalu, pobranie formularza w formacie PDF, wypełnienie go, a następnie złożenie wniosku online.

Ponadto obowiązkowe jest również wydrukowanie wniosku i złożenie go w odpowiednim WFOŚiGW lub w wybranych gminach (osobiście lub pocztą). Wniosek możesz złożyć do 6 miesięcy przed rozpoczęciem inwestycji. Należy ją jednak zakończyć do 30 miesięcy od daty złożenia.

strona programu czyste powietrze

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie Czyste Powietrze?

Jak krok po kroku wypełnić wniosek o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze? Wniosek składa się z kilku elementów.

 • Część A – Informacje Ogólne;
 • Część B – Informacje o przedsięwzięciu;
 • Część C – Miesięczny średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym;
 • Część D – Finansowanie inwestycji;
 • Część E – Oświadczenia;
 • Część F – Załączniki;
 • Część G – Dodatkowe załączniki.

W części A należy podać dane wnioskodawcy, tj. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe. W części B zawrzeć musisz zaś szczegółowy opis inwestycji. W tej części powinna znaleźć się również informacja dotycząca rodzaju budynku, numeru księgi wieczystej czy powierzchni całkowitej budynku.

Część C to jedynie wpisanie kwoty, czyli miesięcznego średniego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Musisz także zaznaczyć, skąd uzyskujesz dochód. Kolejna część, czyli D wypełnia się automatycznie na podstawie zawartych wyżej danych.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Czystego Powietrza?

Wnioski o dofinansowanie Czyste Powietrze należy złożyć przez portal beneficjenta wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwy dla lokalizacji naszej inwestycji lub przez rządowy serwis czystepowietrze.gov.pl.

Na co można wykorzystać środki pozyskane z Czystego Powietrza?

Dopłatę można wykorzystać na szereg inwestycji związanych z termomodernizacją budynku. Zalicza się do nich m.in.:

 • wymiana starego pieca na nowy,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż pompy ciepła,
 • zakup i montaż instalacji odzysku ciepła (rekuperator i wentylacja mechaniczna),
 • ocieplenie przegród budynku.

mierzenie modelu domu

Dofinansowanie Czyste Powietrze 2024. Co zmieniono w programie?

Nowa edycja programu Czyste Powietrze wprowadza pewne zmiany. Tą najważniejszą jest zwiększenie wymagań dotyczących urządzeń grzewczych – zwłaszcza pomp ciepła oraz kotłów na pellet. Wyłącznym kryterium umożliwiającym uzyskanie dofinansowania na wybrane urządzenie przestaje być sama emisyjność – od teraz możliwe będzie sfinansowanie zakupu wyłącznie takiego sprzętu, który znajduje się na liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM).

Lista ZUM może okazać się niezwykle pomocna dla osób poszukujących odpowiednich urządzeń i materiałów. Znajdują się na niej wyłącznie produkty pozwalające na poprawę efektywności energetycznej budynku oraz zgodne z obowiązującymi normami. Lista jest stale aktualizowana, dlatego przed podjęciem decyzji o zakupie urządzenia warto się z nią zapoznać.

Kategorie produktów na LIŚCIE ZUM:

 • pompy ciepła,
 • kotły,
 • kolektory słoenczne,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (SWM),
 • mikroinstalacje fotowoltaiczne,
 • materiały budowlane,
 • węzeł cieplny.

Przeczytaj: Jak otrzymać dofinansowanie do budowy domu energooszczędnego?

Dofinansowanie Czyste Powietrze – czy warto złożyć wniosek o dopłatę?

Czy ktoś dostał dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze? Jak najbardziej. Dotąd w ramach programu podpisano ponad 700 tysięcy wniosków, a całkowita kwota przyznanych dofinansowań wynosi 27 272 146 990 zł. 

A czy warto złożyć wniosek o dopłatę? Z pewnością tak, tym bardziej że lista dofinansowanych inwestycji jest całkiem spora, a i kwoty dopłat nie należą do niskich.

Sprawdź inne formy dofinansowania:

Autor artykułu

Podobne artykuły

Podatki, ulgi i dopłaty
odliczenia od podatku widok formularza pit
Podatki, ulgi i dopłaty
odliczenia od podatku widok formularza pit

Nowości w tej kategorii

Podatki, ulgi i dopłaty
odliczenia od podatku widok formularza pit
28.05.2024 r. Daria Sicińska

Ulga budowlana. Co można odliczyć od podatku podczas budowy domu?

Właściciele nieruchomości muszą odprowadzać podatki związane z posiadaniem do...

Podatki, ulgi i dopłaty
dopłaty do budowy domu w 2023 roku
04.09.2023 r. Wojciech Rynkowski

Jakie dopłaty do budowy i wyposażenia domu możemy otrzymać w 2024 roku?

Budowa domu stanowi jedno z najważniejszych przedsięwzięć w życiu, które wyma...

Podatki, ulgi i dopłaty
Co wiemy po pierwszych tygodniach programu Mój Prąd 5.0?
30.05.2023 r. Wojciech Rynkowski

Co wiemy po pierwszych pięciu tygodniach funkcjonowania programu Mój Prąd 5.0?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło podsumowanie pierwszych pięciu...

Podatki, ulgi i dopłaty
Program Mój prąd 5.0
20.04.2023 r. Wojciech Rynkowski

Program Mój Prąd 5.0 – jak uzyskać nawet 58 000 zł dotacji?

Już od 22 kwietnia 2023 rozpoczyna się kwalifikacja wniosków do rządowego programu Mój Prąd 5.0, który przewiduje dotacje...

Podatki, ulgi i dopłaty
odliczenia od podatku widok formularza pit
28.05.2024 r. Daria Sicińska

Ulga budowlana. Co można odliczyć od podatku podczas budowy domu?

Właściciele nieruchomości muszą odprowadzać podatki związane z posiadaniem do...

Podatki, ulgi i dopłaty
dopłaty do budowy domu w 2023 roku
04.09.2023 r. Wojciech Rynkowski

Jakie dopłaty do budowy i wyposażenia domu możemy otrzymać w 2024 roku?

Budowa domu stanowi jedno z najważniejszych przedsięwzięć w życiu, które wyma...

Podatki, ulgi i dopłaty
Co wiemy po pierwszych tygodniach programu Mój Prąd 5.0?
30.05.2023 r. Wojciech Rynkowski

Co wiemy po pierwszych pięciu tygodniach funkcjonowania programu Mój Prąd 5.0?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło podsumowanie pierwszych pięciu...

Podatki, ulgi i dopłaty
Program Mój prąd 5.0
20.04.2023 r. Wojciech Rynkowski

Program Mój Prąd 5.0 – jak uzyskać nawet 58 000 zł dotacji?

Już od 22 kwietnia 2023 rozpoczyna się kwalifikacja wniosków do rządowego programu Mój Prąd 5.0, który przewiduje dotacje...

REKLAMA
Zamknij