Jak wykonać beton mrozoodporny?

(Extradom)

Beton to najczęściej wykorzystywany materiał do stawiania ław fundamentowych, wylewania pod ścianami nośnymi, kominem czy słupami. Narażony jest na zróżnicowane warunki atmosferyczne, dlatego musi zostać wzmocniony i zabezpieczony przed negatywnym działaniem wody.

Czynniki spełniające dobre wiązanie

Planując wylewki betonowe należy wziąć pod uwagę kilka warunków, które trzeba spełnić podczas wiązania. Przede wszystkim beton musi zostać uchroniony przed nadmiernym nasłonecznieniem oraz ulewnymi opadami. Ponadto w czasie wylewek należy wziąć pod uwagę panującą temperaturę - powstrzymać się od prac podczas upałów i przymrozków. Woda zamarzająca w strukturze betonu zmienia swoją objętość. W skutek tego lód może rozsadzić materiał od środka. Spękania i uszkodzenia będą widoczne na zewnętrznej strukturze. Mrozoodporność uzależniona jest od współczynnika wodno-cementowego oraz stosunku, w jakim został rozrobiony - im niższy, tym wytrzymałość jest większa. Beton odporny na ujemne temperatury charakteryzuje się 20% spadkiem masy oraz maksymalnym ubytkiem - 5%.

Wykonanie betonu mrozoodpornego

Beton mrozoodporny otrzymuje się za pomocą kontrolowanego wprowadzenia powietrza w mieszankę betonową. Sieć wewnętrznych kanalików, przez które przechodzi woda wewnątrz betonu zostaje przerwana przez drobne pęcherzyki powietrza. Dzięki takiemu zabiegowi zostaje wzniesiona bariera wobec zamarzającej cieszy (lód może zwiększać swoją objętość nawet do 9%).  Zawartość powietrza w mieszance uzależniona jest głównie od rodzaju zastosowanego cementu, obecności dodatkowych związków mineralnych, temperatury betonu oraz uziarnieniu kruszywa. Ponadto, ilość mieszanki napowietrzającej będzie uwarunkowana od bezpośredniego wpływu czynników atmosferycznych oraz czy struktura mieszanki betonowej będzie podlegała stałemu dostępowi wody oraz jej zamarzaniem. Najlepszym rozwiązaniem w pierwszym przypadku jest zastosowanie powietrza z przedziale od 3,5-5,5%, zaś w drugim od 4,5 do 6,5%.

Za sprawą zróżnicowanego klimatu w naszym kraju, nie możemy jednoznacznie określić ilości materiałów potrzebnych do zużycia podczas wylewek. Wiemy natomiast co może znaleźć się w mieszance betonowej, aby spełniała ona swoje funkcje, jak ochrona przed nadmiernymi temperaturami, zamarzaniem i rozmarzaniem wody w porach kapilarnych. Warto się przede wszystkim zastanowić nad rodzajem betonu - najlepszy będzie pochodził z serii BI lub BII. Kruszywo powinno się charakteryzować podwyższona mrozoodpornością - wzmocni to dodatkowo całą mieszankę. Pamiętajcie aby ilość miału i drobnoziarnistego piasku ograniczyć do minimum. Końcowym etapem jest dopilnowanie, aby nakładany beton nie rozwarstwił się.

0

Artykuły podobne

Jest to element konstrukcyjny w formie belki o przekroju kwadratowym lub prostokątnym, który umieszcza się nad otworami w ścianie, gdzie później pojawią się okna i drzwi. Zadaniem nadproży jest absorbowanie ciężaru konstrukcji i przenoszenie go na obie strony otworu aby obciążenia rozchodziły się prawidłowo i równomiernie. Dzięki temu konstrukcja jest solidna, stabilna i nie powoduje zagrożeń.

2

i podoba się to.

Beton to najczęściej wykorzystywany materiał do stawiania ław fundamentowych, wylewania pod ścianami nośnymi, kominem czy słupami. Narażony jest na zróżnicowane warunki atmosferyczne, dlatego musi zostać wzmocniony i zabezpieczony przed negatywnym działaniem wody.

0

Kominek to jedna z głównych części salonu stanowiącą integralną część pomieszczenia. W zależności od roli jaką będzie spełniał, warto dokładnie przeanalizować materiały, z których ma zostać obudowany. Podstawowym warunkiem użytego materiału jest wysoka odporność na temperaturę. Dodatkowo, w przypadku gdy kominek będzie używany jako główne źródło ciepła, materiały muszą charakteryzować się powierzchnią łatwą do czyszczenia bez predyspozycji do wchłaniania plam.

0