Doradzamy 7 dni w tygodniu. Pon.-pt. 8-21, sob.-niedz. 9-17

Zadzwoń! 71 715 20 60 lub

Jakie wyróżnia się wskaźniki energetyczne budynku?

Jakie wyróżnia się wskaźniki energetyczne budynku?

Budowa domu jednorodzinnego w dzisiejszych czasach wiąże się z koniecznością dopilnowania wielu formalności i sprostania licznym wymaganiom, które wynikają bezpośrednio z przepisów. Dotyczą one m.in. obowiązku ograniczenia zużywania energii, która niezbędna jest do pokrycia zapotrzebowania na ciepło budynków. W praktyce oznacza to, że musisz dostosować się do wskaźników energetycznych budynku. Czym dokładnie są i jak je obliczyć?

Wyróżnia się dwa podstawowe wskaźniki energetyczne budynku: EP i EK, choć ogólnie jest ich nieco więcej. Co istotne, za sprawą narzuconej dyrektywy unijnej w 2014 roku weszły w życie nowe Warunki Techniczne dotyczące budynków, a także ich usytuowania. Wśród nich znajdują się także wskazówki dotyczące podjęcia działań, które mają pozwolić na obniżenie zapotrzebowania na energię użytkową. Co to wszystko oznacza?

Budowa domu a wskaźniki energetyczne - dlaczego to tak ważne?

Zapotrzebowanie energetyczne domu jednorodzinnego różni się w zależności od powierzchni budynku czy liczby domowników. Najprościej mówiąc jest to ilość energii potrzebna do ogrzania i wentylacji domu. Współczesne domy muszą spełniać znacznie bardziej restrykcyjne normy pod tym względem aniżeli budynki stawiane jeszcze 10 lat temu.

Oznacza to, że dom powinien być o wiele cieplejszy. W jaki sposób to sprawdzić? Jest to możliwe dzięki wskaźnikom energetycznym. Im mniejsza wartość współczynnika EP i EK, tym efektywność energetyczna budynku jest wyższa. 

Jakie są podstawowe wskaźniki zawarte w świadectwie energetycznym?

W świadectwie energetycznym znajduje się kilka wskaźników, które określają całkowite zapotrzebowanie budynku na energię, jaka niezbędna jest do jego ogrzania, wentylacji, a także przygotowania ciepłej wody. Przelicza się je na 1m2 powierzchni. Wśród nich znajduje się wskaźnik EP, EK, EUco i Ea. Co oznaczają poszczególne skróty? 

Wskaźnik EP

Wskaźnik EP dla domu jednorodzinnego określa roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną, która pozyskiwana jest m.in. ze spalania węgla czy gazu dla określonej jednostki powierzchni pomieszczeń, w których reguluje się temperaturę powietrza. Wyliczony dla budynku wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię wyrażany jest w kWh/(m²/rok). 

Jak obliczyć wskaźnik EP? Mnoży się go przez tzw. współczynnik nakładu energii pierwotnej dla danego paliwa, który jest wartością stałą, ustalaną administracyjnie. Uwzględnienie współczynnika w obliczeniach pozwala osiągnąć ostateczny wynik, zawierający również ilość energii zużytej w celu wydobycia i transportu danego paliwa. Wskaźnik EP dla budynku użyteczności publicznej uwzględnia również chłodzenie i oświetlenie budynku.

Co ma wpływ na ten wskaźnik? Będzie to m.in. rodzaj i jakość izolacji budynku, lokalizację budynku czy rodzaj wykorzystywanych dodatkowych źródeł energii.

Wskaźnik Ek

Wskaźnik Ek określa zapotrzebowanie na energię końcową, czyli tą dostarczoną do budynku dla określonej jednostki powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza. Również wyraża się go w  kWh/(m²/rok). Dzięki niemu można uzyskać informację o ilości potrzebnej, jaką należy dostarczyć do budynku w celu jego ogrzania i wentylacji, oraz pozyskania ciepłej wody użytkowej. Na tej podstawie możliwe jest określenie przewidywanych kosztów ogrzewania budynków.

Co dokładnie uwzględnia wskaźnik EK? Będzie to chociażby sprawność urządzeń grzewczych oraz energia cieplna wytwarzana przez domowników i urządzenia domowe.

Wskaźnik EUco

Wskaźnik EUco dostarcza informacje wyłącznie na temat zapotrzebowania budynku na energię. W przeciwieństwie do pozostałych wskaźników służących do charakterystyki energetycznej budynku nie uwzględnia on takich aspektów jak rodzaj dostarczanej energii (czy jest ona odnawialna, nieodnawialna, jakiego rodzaju paliwa wymaga system grzewczy), poziom sprawności urządzeń grzewczych czy też nakład energii pierwotnej, potrzebnej do dostarczenia energii eksploatacyjnej do budynku.

Uznaje się go za najwłaściwsze współczynnik określający energooszczędność domu. Wskazuje on zatem, czy budynek zaliczyć można do kategorii pasywnych, niskoenergetycznych czy też energooszczędnych.

Wskaźnik Ea

Wskaźnik Ea świadczy o klasie energochłonności budynku. Im niższa jego wartość, tym lepiej dla inwestora. W zależności od wysokości wskaźnika Ea nadaje się budynkowi klasę i ocenę energetyczną. Budynki klasyfikuje się jako:

  • pasywne (do 15 kWh/(m²/rok) zapotrzebowania na ogrzewanie),
  • niskoenergetyczne, 
  • energooszczędne (do 40 kWh/(m²/rok) zapotrzebowania na ogrzewanie),
  • średnio-energooszczędne,
  • średnio-energochłonne (100-150 kWh/(m²/rok) - standardowe zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania budynku jednorodzinnego), 
  • energochłonne, 
  • wysoko energochłonne. 

Które ze wskaźników energetycznych informują nas o poziomie ciepłochronności budynku?

O poziomie ciepłochronności budynku informować ma przede wszystkim wskaźnik EP. W praktyce nie do końca pozwala on na  jednoznaczną ocenę ciepłochronności budynku. Dlaczego? Ma to związek z faktem, że wpływa na niego wiele czynników, zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Kluczowy jest w tym przypadku rodzaj wykorzystywanego źródła energii grzewczej. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że największy wpływ na ciepłochronność budynku ma izolacja ścian, dachu czy podłogi na gruncie.

Nie bez znaczenia jest również sposób wentylacji pomieszczeń czy wielkość okien. Niemniej, wskaźnik EP pozwala pozyskać w tym zakresie istotne informacje, które znajdują się w świadectwie energetycznym. Pomocny przy jego obliczaniu będzie kalkulator wskaźnika EP. W kontekście ciepłochronności budynku również ważny może okazać się wskaźnik EK.

Samodzielna ocena wartości energetycznych w domu - jak to zrobić?

To na właścicielu budynku (bądź inwestorze) spoczywa obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej. Musi on zatem podjąć działania w celu jego uzyskania. Nie może jednak samodzielnie ocenić wartości energetycznych domu.

Prawo energetyczne jasno wskazuje, że zadanie to leży po stronie konkretnych osób. Kto zatem może przeprowadzić ocenę wartości energetycznych domu? Będzie to m.in. specjalista z branży instalacyjnej, budowlanej bądź architektonicznej, a także osoba po skończonych studiach lub kursach z wymienionych kierunków. Co ciekawe, od 2009 roku możliwe jest ukończenie specjalistycznego kursu w tym celu. Kończy się ono egzaminem państwowym Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 

Wskaźniki energetyczne w domu energooszczędnym a pasywnym - jakie powinny być?

Dom pasywny a energooszczędny to dwa odrębnę pojęcia. Za domy pasywne uznaje się budynki, których roczne zapotrzebowanie na energię wynosi mniej niż 15 kWh/m2 - obliczenia te dotyczą ogrzewania. Podana jest również maksymalna wartość na zapotrzebowanie na energię pierwotną, która wynosi do 120 kWh/m2.

Jakie wymagania pod tym względem dotyczą domów energooszczędnych? Dom energooszczędny to taki, który potrzebuje do ogrzewania mniej niż 40 kWh/m2 w ciągu roku. 

W związku z tak restrykcyjnymi wymaganiami dot. domów pasywnych, nierzadko określa się je jako budynki zeroenergetyczne.

Przepisy dotyczące wskaźników EP i EK dla budynku

Nowe Warunki Techniczne wskazują maksymalne wartości wskaźnika EP. Co istotne, ich wysokość zmienia się wraz z upływem lat. Od 2017 roku wskaźnik EP może wynosić do 95 kWh/m2 na rok. Od 2021 roku jego wartość ma być jeszcze niższa i wynosić maksymalnie do 70 kWh/(m2rok). Wskaźniki te nie są jednak łatwe do uzyskania.

Co jeszcze może okazać się ważne? Z pewnością warto wiedzieć, że świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ważne jest jedynie przez 10 lat. Po tym okresie zachodzi konieczność jego ponownego wykonania. Ponadto, jest to także konieczne, gdy w budynku zaszły zmiane związane termomodernizacją czy remontem. W praktyce oznacza to, że nawet wymiana okien w domu może wiązać się z koniecznością ubiegania się o wydanie nowego świadectwa.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Ogród i Taras
Drewutnia
Ocieplenie i izolacja
System TERMONIUM
Ogród i Taras
Drewutnia
Ocieplenie i izolacja
System TERMONIUM

Nowości w tej kategorii

Instalacje
Zasobnik CWU
15 września 2021 r. Daria Rek

Zasobnik C.W.U – jaki wybrać zasobnik ciepłej wody użytkowej?

Zasobniki C.W.U. używane są do przechowywania ciepłej wody użytkowej. Na rynk...

Instalacje
Oznaczenia przewodów elektrycznych
8 września 2021 r. Diana Pidlesetska

Oznaczenia przewodów elektrycznych – co oznaczają kolory i opisy przewodów elektrycznych?

W sklepach z przewodami elektrycznymi i w instalacjach domowych można znaleźć...

Instalacje
Miernik elektryczny
3 września 2021 r. Adrianna Bartusik

Miernik elektryczny – jak mierzyć i jaki miernik elektryczny będzie najlepszy?

Do mierzenia napięcia i natężenia prądu stałego lub zmiennego, ale nie tylko...

Instalacje
Wyłącznik różnicowoprądowy
27 sierpnia 2021 r. Diana Pidlesetska

Wyłącznik różnicowoprądowy – co to jest, jak działa i jak zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy?

Wyłącznik różnicowoprądowy jest niepozornym elementem instalacji elektrycznej...

Instalacje
Zasobnik CWU
15 września 2021 r. Daria Rek

Zasobnik C.W.U – jaki wybrać zasobnik ciepłej wody użytkowej?

Zasobniki C.W.U. używane są do przechowywania ciepłej wody użytkowej. Na rynk...

Instalacje
Oznaczenia przewodów elektrycznych
8 września 2021 r. Diana Pidlesetska

Oznaczenia przewodów elektrycznych – co oznaczają kolory i opisy przewodów elektrycznych?

W sklepach z przewodami elektrycznymi i w instalacjach domowych można znaleźć...

Instalacje
Miernik elektryczny
3 września 2021 r. Adrianna Bartusik

Miernik elektryczny – jak mierzyć i jaki miernik elektryczny będzie najlepszy?

Do mierzenia napięcia i natężenia prądu stałego lub zmiennego, ale nie tylko...

Instalacje
Wyłącznik różnicowoprądowy
27 sierpnia 2021 r. Diana Pidlesetska

Wyłącznik różnicowoprądowy – co to jest, jak działa i jak zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy?

Wyłącznik różnicowoprądowy jest niepozornym elementem instalacji elektrycznej...