Projekty domów - szukasz wymarzonego?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Czym jest certyfikat energetyczny domu i ile kosztuje?

Co kryje się pod pojęciem certyfikat energetyczny?

Certyfikat energetyczny budynku to niezbędny element dokumentacji technicznej wydawany przez uprawnionego specjalistę w momencie oddania nieruchomości do użytkowania. Zapoznanie się z nim pozwala poznać parametry energetyczne budynku. Ponadto już od 28 kwietnia 2023 roku będzie ono obowiązkowe dla wszystkich obiektów, nawet tych wybudowanych lata temu. Sprawdź, czym jest świadectwo energetyczne i ile kosztuje.

Każdy budynek, czy to mieszkalny, czy gospodarczy lub biurowy, w toku eksploatacji potrzebuje pewnych nakładów energii elektrycznej i cieplnej. To, ile zużywa energii, ujęte jest w certyfikacie energetycznym budynku, inaczej w świadectwie energetycznym. Sprawdź, czym on jest i jakie ma znaczenie. Czy jest obowiązkowy dla właścicieli nieruchomości mieszkalnych i czy trzeba o niego zadbać na etapie budowania domu?

Czym jest certyfikat energetyczny?

Zanim zabierzesz się za etap wyboru projektu domu niskoenergetycznego lub pasywnego, powinieneś wiedzieć, co to jest certyfikat energetyczny.

Certyfikat energetyczny to dokument, który opisuje jakość domu lub mieszkania w zakresie zużycia energii. Jest częścią wymaganej dokumentacji technicznej nieruchomości. Zawarte są w nim rozwiązania zmniejszające zużycie energii oraz ograniczające wydatki związane są z eksploatacją.

Kiedy wymagany jest certyfikat energetyczny? Od 28 kwietnia 2023 roku świadectwo energetyczne będzie obowiązkowe dla wszystkich, nawet i starszych budynków. Wszystko to przez nowelizację ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane. Dotychczas certyfikatu energetycznego wymagały obiekty wybudowane po 2009 roku.

Ustawy te wdrażają do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz efektywności energetycznej. Inwestor indywidualny, który buduje np. nowy dom, będzie musiał obowiązkowo zdobyć dla niego świadectwo energetyczne.

Koszt pokryje z własnej kieszeni, a kopię świadectwa dołączy do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub do wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Co więcej, jeśli budynek wzniesiony przed 2009 rokiem przejdzie modernizację, jego właściciel także będzie musiał uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej.

Co znajduje się w certyfikacie energetycznym?

Jak wygląda certyfikat energetyczny i jakie informacje zawiera? Świadectwo dokładnie określa wysokość energii niezbędnej do standardowego użytkowania budynku. Wskazuje więc zużycie energii potrzebnej do podgrzania wody, ogrzania nieruchomości, klimatyzacji, wentylacji oraz oświetlenia. Znajdziesz w nim kluczowe parametry, opisujące zużycie energii:

 • EP – nieodnawialna energia pierwotna;
 • EK – energia końcowa.

Wszystkie wyliczenia podane są w kWh/metr kwadratowy/rok. Jakie jeszcze informacje zawiera świadectwo energetyczne?

 • dane pozwalające zidentyfikować budynek;
 • szczegółową charakterystykę energetyczną;
 • zalecenia, które określają rodzaj i zakres prac budowlano-instalacyjnych, dzięki którym charakterystyka energetyczna budynku lub jego części powinna znacząco się poprawić;
 • objaśnienia oraz informacje dodatkowe.

Dokładna struktura certyfikatu energetycznego jest określona prawnie, więc każdy dokument zawiera dokładnie ten sam zakres informacji.

dokument świadectwa energetycznego

W jakim celu wykonywany jest certyfikat energetyczny?

Certyfikat energetyczny ma być przede wszystkim istotną informacją dla nabywcy lub najemcy lokalu. Dzięki świadectwu może się on dowiedzieć jakie rozwiązania instalacyjno – konstrukcyjne zostały zastosowane w danej nieruchomości oraz ocenić, jakie koszty związane z dostarczeniem energii będzie musiał ponieść.

Dokument ten powstał również w celu promowania budownictwa o niskim zużyciu energii, w szczególności domów niskoenergetycznych oraz domów pasywnych. Z jego pomocą ma się zwiększać świadomość w zakresie możliwości szukania oszczędności przy projektowaniu domów lub bloków.

To właściciel nieruchomości musi sam zlecić wykonanie certyfikatu energetycznego. Cena za świadectwo charakterystyki energetycznej waha się zwykle w przedziale 300–500 zł, a nawet więcej, jeśli chodzi o certyfikat dla nieruchomości wielorodzinnych.

Kredyt z niskim oprocentowaniem. Czy Bezpieczny Kredyt 2 proc. wesprze rynek nieruchomości?

Certyfikat energetyczny – czy jest obowiązkowy?

Czy musisz inwestować w certyfikat energetyczny? Kiedy nie jest potrzebna charakterystyka energetyczna budynku?

Świadectwo energetyczne to aktualnie obowiązkowy element dokumentacji technicznej. Nie możesz go pominąć oraz musisz zadbać o jego aktualizację, jeśli przeprowadzisz większy remont, wpływający na wydajność energetyczną budynku.

W domu wybudowanym lub modernizowanym od roku 2009, który nie ma certyfikatu energetycznego, nie można zamieszkać. Zgodnie z prawem grozi za to kara w wysokości 10 tysięcy złotych. Taki certyfikat dodawany jest do zawiadomienia o ukończeniu budowy domu. 

Warto wiedzieć!

Ze sporządzania certyfikatu zwolnione są również nieruchomości:

 • chronione przepisami o ochronie zabytków oraz opiece nad zabytkami;
 • wykorzystywane jako miejsce kultu lub działalności religijnej;
 • mieszkalne, które wykorzystuje się nie dłużej niż przez 4 miesiące w roku;
 • wolnostojące o powierzchni poniżej 50m²;
 • przemysłowe lub gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
 • gospodarstwa rolne o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/m²/rok.

Certyfikat energetyczny a przepisy prawne

Zgodnie z prawem certyfikat energetyczny musi być sporządzony dla budynków nowych oraz oddanych do użytku po 1 stycznia 2009 roku. Przepis taki w prawie budowlanym pojawił się w związku z dopasowaniem ustawy do wymogów unijnych określonych w Dyrektywie 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 2002 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz przepisów ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane z 19 września 2007 roku.

Ma to jednak ulec już wkrótce zmianie. Jakie budynki muszą mieć świadectwo energetyczne według znowelizowanych przepisów? Najważniejszą zmianą wchodzącą w życie 28 kwietnia 2023 roku jest ta, że świadectwa charakterystyki energetycznej staną się obowiązkowe:

 • dla inwestorów indywidualnych budujących dom, a kopia świadectwa będzie dołączona do dokumentacji powykonawczej;
 • dla budynków wybudowanych przed 2009 rokiem i poddawanych modernizacji.

Świadectwo będzie ważne tak jak do tej pory, przez 10 lat. Celem nowelizacji ustawy jest stworzenie powszechnego dostępu do podstawowych informacji zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej gromadzonych w centralnym rejestrze.

Czy można sprzedać dom bez świadectwa energetycznego?

Mimo że certyfikat obowiązuje od momentu sporządzenia, nie wymaga go notariusz w momencie sprzedaży nieruchomości. Ma on służyć przede wszystkim stronom samej transakcji. Szczególnie nabywca powinien być zainteresowany tym, jakie koszty użytkowania domu będzie musiał ponosić. Właśnie na to pytanie odpowie mu certyfikat energetyczny. 

Zatem czy można sprzedać mieszkanie bez świadectwa energetycznego? Czy przy sprzedaży domu potrzebny jest jedynie certyfikat energetyczny?

Zasadniczo jeszcze do kwietnia 2023 roku świadectwo charakterystyki energetycznej będzie wymagane wtedy, gdy budynek:

 • zbywany jest na podstawie umowy sprzedaży,
 • zbywany jest na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • będzie wynajmowany.

Natomiast od II kw. 2023 roku będzie już inaczej. Zarówno sprzedaż lub wynajem domu czy mieszkania, jak i oddanie budynku do użytku będą możliwe wyłącznie po przedstawieniu ważnego świadectwa energetycznego.

Jak wyglądają formalności przy budowie domu w 2023 roku?

notes na tle świadectwa energetycznego budynku

Jak uzyskać certyfikat energetyczny?

Jako inwestor na pewno zastanawiasz się, jak uzyskać certyfikat energetyczny. W tym celu musisz udać się do osoby posiadającej uprawnienia do wydawania takiego dokumentu. Uprawnieni do wydawania takich dokumentów muszą być specjalistami. Skąd wziąć charakterystykę energetyczną budynku?

Należy szukać osoby uprawnionej do rzetelnego przygotowania certyfikatu. Specjalista wykona audyt oraz wyliczy odpowiednie parametry, na podstawie których wyda certyfikat. Gdzie uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej? Ekspertów szukaj w rządowym wykazie osób uprawnionych do przygotowania certyfikatu energetycznego.

Kto może wykonywać certyfikat energetyczny?

Jednym z pytań, jakie zadają sobie inwestorzy, jest to, jak wykonać certyfikat energetyczny. Kto wydaje certyfikat energetyczny? Kto może wykonać ten dokument? Świadectwo energetyczne może być wykonane przez osoby z odpowiednimi upoważnieniami. Najczęściej są to specjaliści z branży instalacyjnej, budowlanej lub architektonicznej. Muszą być to osoby z ważnymi uprawnieniami do projektowania.

Najistotniejsze jest, aby osoba przygotowująca certyfikat energetyczny miała zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje. Egzamin taki organizuje Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Do egzaminu tego może podejść osoba:

 • mająca zdolność do czynności prawnych;
 • która nie była karana;
 • która ukończyła studia magisterskie lub inżynieryjne na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub podobnych;
 • posiadająca uprawnienia budowlane lub przeszła odpowiednie szkolenia.

Na czym polega audyt energetyczny?

Jak długo jest ważny certyfikat energetyczny?

Od kiedy obowiązuje certyfikat energetyczny? Świadectwo to jest ważne przez dziesięć lat od momentu jego sporządzenia. Zmiany w projekcie związane z remontem lub charakterystyką budynku, na przykład spowodowane wymianą okien, kotłów lub całej instalacji grzewczej, wymagają sporządzenia nowego świadectwa energetycznego lub zaktualizowania istniejącego.

Jak poprawić certyfikat energetyczny? Jest za to odpowiedzialny inwestor lub właściciel budynku.

Certyfikat energetyczny – koszty

Skoro do obowiązków inwestora prywatnego będzie należało wykonanie świadectwa energetycznego, cena za taki certyfikat będzie obciążała także jego. Ile kosztuje certyfikat energetyczny? Zależy to od kilku czynników. Na cenę wpływają takie kwestie, jak:

 • metraż nieruchomości;
 • czas, który specjalista spędzi na wykonaniu audytu energetycznego;
 • miejsce sporządzania świadectwa.

Ceny wykonania audytu energetycznego wahają się od 500 do 1000 złotych. Najdroższe są zdecydowanie certyfikaty wykonywane w Warszawie. Średnie ceny wynoszą certyfikaty w innych dużych miastach, takich jak Kraków, Poznań lub Gdańsk. W mniejszych miejscowościach certyfikat energetyczny kosztuje bliżej 500 niż 1000 złotych. O dokładną wycenę musisz zapytać uprawnionego specjalistę.

Jeśli chodzi o mieszkaniowy audyt energetyczny, cena będzie niższa, bo i prac do wykonania dla eksperta również jest mniej. Ile kosztuje uproszczony audyt energetyczny? Koszt zaczyna się od 150-200 zł wzwyż.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Sponsorowane
mężczyzna wykonuje opryska trawnika w ogrodzie przed domem
22.04.2024 r. Artykuł partnerski

Jak chronić rośliny ogrodowe przed szkodnikami?

Technologie budowlane
szkielet drewniany domu nad jeziorem w trakcie budowy
Sponsorowane
dom jednorodzinny w trakcie wykonywania termoizolacji ze styropianu
Sponsorowane
mężczyzna wykonuje opryska trawnika w ogrodzie przed domem
22.04.2024 r. Artykuł partnerski

Jak chronić rośliny ogrodowe przed szkodnikami?

Technologie budowlane
szkielet drewniany domu nad jeziorem w trakcie budowy
Sponsorowane
dom jednorodzinny w trakcie wykonywania termoizolacji ze styropianu

Nowości w tej kategorii

Formalności budowlane
Czym jest system e-CRUB
24.08.2023 r. Wojciech Rynkowski

Czym jest system e-CRUB i jakie jest jego znaczenie w procesie budowlanym?

Postępujący proces cyfryzacji w naszym kraju obejmuje również branżę budowlan...

Formalności budowlane
projekt budowlany zamienny
27.03.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Czym jest projekt budowlany zamienny i kiedy jest potrzebny?

Zamienny projekt budowlany pozwala na doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z prawem w przypadku, w którym dopuściłeś się...

Formalności budowlane
Budowa domu kooperatywa mieszkaniowa
23.02.2023 r. Marta Kaleta-Domaradzka

Budowa domu a kooperatywa mieszkaniowa – szereg korzyści. Zobacz, co czeka na budujących od 1 marca 2023

1 marca 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy o kooperatywach mieszkaniowych...

Formalności budowlane
Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?
14.02.2023 r. Wojciech Rynkowski

Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?

Każdy, kto zaczyna budowę, staje nie tylko przed wyborem, jaki dom będzie stawiał, ale też, według jakich procedur będzie...

Formalności budowlane
Czym jest system e-CRUB
24.08.2023 r. Wojciech Rynkowski

Czym jest system e-CRUB i jakie jest jego znaczenie w procesie budowlanym?

Postępujący proces cyfryzacji w naszym kraju obejmuje również branżę budowlan...

Formalności budowlane
projekt budowlany zamienny
27.03.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Czym jest projekt budowlany zamienny i kiedy jest potrzebny?

Zamienny projekt budowlany pozwala na doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z prawem w przypadku, w którym dopuściłeś się...

Formalności budowlane
Budowa domu kooperatywa mieszkaniowa
23.02.2023 r. Marta Kaleta-Domaradzka

Budowa domu a kooperatywa mieszkaniowa – szereg korzyści. Zobacz, co czeka na budujących od 1 marca 2023

1 marca 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy o kooperatywach mieszkaniowych...

Formalności budowlane
Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?
14.02.2023 r. Wojciech Rynkowski

Dom na zgłoszenie czy dom z pozwoleniem na budowę?

Każdy, kto zaczyna budowę, staje nie tylko przed wyborem, jaki dom będzie stawiał, ale też, według jakich procedur będzie...

REKLAMA
Zamknij