Setki projektów w NAJLEPSZYCH cenach!

Koniec oferty za:

00godz.

00min.

00sek.

Sprawdź

Projekty domów - szukasz wymarzonego?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Moje ciepło. Warunki programu, niezbędne dokumenty i sposób składania wniosku

Program „Moje Ciepło” i warunki skorzystania z dopłaty

W ramach programu „Moje ciepło” można uzyskać dofinansowanie na instalację pompy ciepła w nowych domach. Jakie są warunki uczestnictwa? Jak wysokie dofinansowanie możesz otrzymać? Zobacz praktyczne porady dotyczące starania się o pieniądze z programu „Moje ciepło”.

W związku z proekologiczną polityką Unii Europejskiej w Polsce od wielu lat promowane są inwestycje pomagające ograniczyć emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Na realizację tych projektów można otrzymać od państwa dofinansowanie i dopłaty, np. na montaż pompy ciepła czy paneli fotowoltaicznych.

Od dawna na te ostatnie proponowano dotacje w ramach programu „Czyste powietrze”, jednak mogli się o nie ubiegać głównie właściciele starszych domów, którzy inwestują pieniądze w ich termomodernizację. Inaczej jest natomiast z „Moje ciepło”. Jest on dostępny dla właścicieli nowych domów, którzy mogą liczyć na dofinansowanie w 2022 i 2023 roku. Program trwa od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2026 roku. Sprawdź, jak wypełnić wniosek „Moje ciepło”.

Kto może skorzystać z programu „Moje ciepło”?

Program „Moje ciepło” jest nową inicjatywą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która ma wspierać w Polsce rozwój ogrzewnictwa wykorzystującego tzw. zeroemisyjne źródła ciepła. W tym przypadku będą udzielane dotacje do pomp ciepła. Dopłaty do pomp ciepła są kolejną formą wsparcia rozwoju OZE w Polsce. 

Kto może złożyć wniosek „Moje ciepło”? Program ten przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nowych budynków mieszkalnych, które zostały wzniesione w podwyższonym standardzie energetycznym. Mówiąc prościej, z dofinansowania zakupu i montażu pomp ciepła skorzystają wyłącznie właściciele nowo wybudowanych domów jednorodzinnych.

Za nowy budynek uznaje się taki, w przypadku którego:

Program „Moje ciepło” jest komplementarną inicjatywą względem wcześniej istniejącego programu „Czyste powietrze”. O dofinansowanie pomp ciepła w programie „Moje ciepło” można starać się w ramach prowadzonych naborów – w 2022 roku nabór ruszył 29 kwietnia. Realizowane jest ono w ramach europejskiego Funduszu Modernizacyjnego.

Dodatkową opcją ujętą w programie „Moje ciepło” jest umożliwienie ubiegania się o dofinansowanie osobom, które nieco wcześniej zakończyły budowę. Będą mogły one uzyskać dotację w związku z zakupem i montażem pompy ciepła w nowym jednorodzinnym budynku mieszkalnym, w przypadku którego złożono już zawiadomienie o zakończeniu inwestycji lub wydano wniosek o pozwolenie na użytkowanie, pod warunkiem że nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku.

Jakie są warunki dofinansowania w programie „Moje ciepło”?

O dofinansowanie pompy ciepła będzie trzeba się ubiegać w podobny sposób jak o dopłaty na fotowoltaikę w ramach programu „Mój prąd”, a więc proces składania wniosku o dotację będzie się opierał na prostych formalnościach. Wiesz już, kto dostanie dofinansowanie do ogrzewania przy zastosowaniu pompy ciepła, ale pora sprawdzić, jakie są warunki jego uzyskania. 

Podstawowym i dość istotnym warunkiem otrzymania dotacji na zakup pompy jest jej montaż w nowym domu jednorodzinnym, który ma podwyższony standard energetyczny. Wstępne założenia programu przewidują jednak, że taki budynek musi spełnić bardziej restrykcyjne wymagania dotyczące energooszczędności niż te zawarte w nowych warunkach technicznych, obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku.

Według aktualnych przepisów roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną EP (potrzebną do instalacji ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i oświetlenia) w nowo wznoszonych domach jednorodzinnych nie może przekraczać 70 kWh/m2.

Tymczasem w programie „Moje ciepło” współczynnik ten określony jest na poziomie 63 kWh/m2 przy ubieganiu się o dofinansowanie w 2022 roku, a w kolejnych latach będzie obowiązywał współczynnik obniżony do 55 kWh/m2. W praktyce więc nie każdy budynek wybudowany zgodnie z WT2021 będzie się kwalifikował do programu.

Co ważne, o dofinansowanie do pompy ciepła mogą się ubiegać także osoby, które zamontowały urządzenie przed wejściem programu, ale po 1 stycznia 2021 roku. Wówczas dotacja będzie miała charakter refundacji kosztów poniesionych na zakup i montaż pompy ciepła.

Aby skorzystać z dotacji, zakupu pompy ciepła i niezbędnych elementów instalacji musisz dokonać pomiędzy 1 stycznia 2021 roku a 31 grudnia 2026 roku, taki jest bowiem okres kwalifikowalności do programu.

Skąd uzyskać poświadczenie parametrów energooszczędności? Potrzebny może być audyt energetyczny!

pompa ciepła i klimatyzator

Jakiej wysokości są dofinansowania w ramach programu „Moje ciepło”?

W ramach programu „Moje ciepło” można postarać się o dotacje w wysokości pokrywającej jedynie część wydatków, bo 30 lub 45 proc. kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu pompy ciepła. Poziom dofinansowania wynoszący 45 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji dotyczy wyłącznie posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju urządzenia wyniesie:

 • do 21 000 zł – w przypadku montażu powietrznej pompy ciepła;
 • do 7000 zł – w przypadku montażu gruntowej pompy ciepła.

Zasadniczo dofinansowanie dotyczy powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła wykorzystywanych albo do ogrzewania domu, albo dodatkowo łączących się w systemie z zapewnieniem ciepłej wody użytkowej.

Koszt zakupu i montażu pompy ciepła w domu jednorodzinnym zależy głównie od metrażu budynku. Najmniej za taką inwestycję muszą zapłacić właściciele budynków do 100 m2, bo około 10 000 zł za samo urządzenie, ale jeśli doliczy się do tego koszt montażu, łączny wydatek może sięgnąć nawet 30 000 zł.

W przypadku domów o powierzchni ponad 200 m2 sumaryczne koszty zainstalowania pompy ciepła mogą wynieść około 100 000 zł. Spójrzmy zatem, jak w pokryciu kosztów inwestycji pomogą dotacje w ramach programu „Moje ciepło”.

Jak obliczyć koszt pompy ciepła do domu 100 m2?

Cena zakupu i montażu pompy ciepła

Max. wysokość dotacji na pompę powietrzną 30% – do 21 000 zł

Max. wysokość dotacji na pompę powietrzną 45% – do 21 000 zł

Max. wysokość dotacji na pompę gruntową 30% – do 7 000 zł

Max. wysokość dotacji na pompę gruntową 45% – do 7 000 zł

20 000 zł

6 000 zł

9000 zł

6 000 zł

7 000 zł

30 000 zł

9 000 zł

13 500 zł

7 000 zł

7 000 zł

40 000 zł

12 000 zł

18 000 zł

7 000 zł

7 000 zł

50 000 zł

15 000 zł

21 000 zł

7 000 zł

7 000 zł

60 000 zł

18 000 zł

21 000 zł

7 000 zł

7 000 zł

70 000 zł

21 000 zł

21 000 zł

7 000 zł

7 000 zł

80 000 zł

21 000 zł

21 000 zł

7 000 zł

7 000 zł

90 000 zł

21 000 zł

21 000 zł

7 000 zł

7 000 zł

100 000 zł

21 000 zł

21 000 zł

7 000 zł

7 000 zł

Jak skorzystać z dofinansowania do pompy ciepła? Wnioskowanie i dokumenty

Kiedy składać wniosek „Moje ciepło”? Chronologia wygląda w ten sposób: najpierw realizujesz inwestycję, a potem możesz otrzymać refundację części poniesionych nakładów dzięki uzyskaniu bezzwrotnej dotacji.

 • Najważniejszy jest wniosek o dofinansowanie pompy ciepła. Składasz go w ramach ogłoszonego naboru – informacje na ten temat znajdują się na stronach www.nfosigw.gov.pl oraz na www.mojecieplo.gov.pl. Każdorazowo o zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego nadania przez wnioskodawcę z wykorzystaniem GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW, znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Jeśli termin naboru się zakończy, a Ty złożysz jednak wniosek, zostanie on odrzucony, o czym zostaniesz poinformowany w postaci elektronicznej za pośrednictwem maila lub za pomocą specjalnego systemu informatycznego, jaki udostępniany jest przez NFOŚiGW.

 • Dokument należy złożyć na formularzu właściwym dla danego naboru. Jest on wraz z instrukcją dostępny w generatorze wniosków o dofinansowanie, ale najpierw powinieneś utworzyć konto i zalogować się na nie na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl po wybraniu odpowiedniego programu priorytetowego.

Gdzie składać wniosek „Moje ciepło” 2022? Złożysz go wyłącznie w wersji elektronicznej przez GWD, przy użyciu podpisu elektronicznego. 

 Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami jest on poddawany analizie. Ile trwa rozpatrzenie wniosku „Moje ciepło”? Na czas ten składają się:

 • rejestracja wniosku w systemie informatycznym NFOŚiGW – do 3 dni od daty wpływu wniosku,
 • ocena wniosku według kryteriów dostępu i jakościowych – do 60 dni od daty rejestracji wniosku,
 • wezwania wnioskodawcy do uzupełniania brakujących informacji lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wniosku – czas na uzupełnienie wniosku to 10 dni od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę,
 • ponowna ocena wniosku według kryteriów dostępu i jakościowych – do 10 dni od daty uzupełnienia wymaganych informacji lub dokumentów,
 • kontrola prawidłowości wykonania oceny wniosków według kryteriów dostępu i jakościowych – do 20 dni od dnia zakończenia oceny.

Następnie wnioskodawca jest niezwłocznie informowany o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, a dokument jest umieszczany na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. Podejmowana jest uchwała o dofinansowaniu inwestycji przez Zarząd NFOŚiGW, następnie zostajesz zawiadomiony o przyznaniu dotacji. 

Jaki bufor ciepła dobrać do naszego domu i na ile on wystarczy?

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o „Moje ciepło”?

Bardzo ważną kwestią związaną z ubieganiem się o dofinansowanie instalacji pompy ciepła w nowym domu są załączniki do wniosku. Sprawdź, jakie dokumenty należy dołączyć do podania w ramach programu „Moje ciepło” w 2022 roku:

 1. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy.
 2. Zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie – jeśli dotyczy to Twojego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
 3. Charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej – w dokumencie tym źródłem ogrzewania musi być pompa ciepła i tym samym wskaźnik EP powinien być wyliczony dla wszystkich urządzeń grzewczych, w tym dla pompy ciepła.
 4. Protokół odbioru – załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego „Moje ciepło”.
 5. Faktura lub równorzędny dokument księgowy – przedstawić będziesz musiał do wniosku potwierdzenie płatności (KP, DW, potwierdzenie przelewu), które będzie można jednoznacznie powiązać z fakturą lub przedstawić oświadczenie wnioskodawcy/wystawcy faktury.
 6. Potwierdzenie dokonania płatności za pompę ciepła i prace instalacyjne.
 7. Karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła.
 8. Oświadczenie o posiadaniu zgód: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku – jeśli dotyczy.
 9. Skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony) – jeśli dotyczy i starasz się o przyznanie dofinansowania 45 proc. wartości dokonanej inwestycji.
 10. Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie – jeśli wniosek składasz za pośrednictwem pełnomocnika.
 11. Oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – jeśli dotyczy.
 12. Oświadczenie wykonawcy do faktury – jeśli dotyczy.
 13. Inny dokument (m.in. niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła) – jeśli dotyczy.

Czy warto skorzystać z programu „Moje ciepło”?

Choć inwestycja w pompę ciepła jest bardzo kosztowna, może się zwrócić nawet w ciągu 5–10 lat w niższych rachunkach za ogrzewanie, co w obliczu znacznie wyższych opłat za opał ma niebagatelne znaczenie. Okres ten da się skrócić w ramach programu „Moje ciepło”, dzięki któremu można uzyskać zwrot nawet 30% wartości inwestycji czy 45%, jeśli dysponujesz Kartą Dużej Rodziny.

Z programu warto skorzystać także dlatego, że zgodnie z założeniami jest on przyjazny dla beneficjentów pod względem formalności. Co ważne, jest to program, który wreszcie uwzględnił potrzeby właścicieli nowych budynków, ponieważ jak dotąd dotacje na pompy ciepła były dostępne niemal wyłącznie dla osób posiadających starsze domy.

W programie „Moje ciepło” wniosek o dofinansowanie złożysz łatwo przez internet, bez konieczności odwiedzania jakichkolwiek instytucji osobiście.

Czym jest certyfikat energetyczny domu i ile kosztuje?

Autor artykułu

Podobne artykuły

Projekt domu
jak czytać rysunki szczegółowe projektu domu
18.07.2024 r. Kamila Szymkowiak

Jak czytać rysunki szczegółowe do projektu domu?

Ocieplenie i izolacja
mężczyzna układa folię izolacyjną na podłodze pod styropian
19.06.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jaka folia pod styropian będzie najlepsza?

Projekt domu
jak czytać rysunki szczegółowe projektu domu
18.07.2024 r. Kamila Szymkowiak

Jak czytać rysunki szczegółowe do projektu domu?

Ocieplenie i izolacja
mężczyzna układa folię izolacyjną na podłodze pod styropian
19.06.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jaka folia pod styropian będzie najlepsza?

Nowości w tej kategorii

Podatki, ulgi i dopłaty
odliczenia od podatku widok formularza pit
28.05.2024 r. Daria Sicińska

Ulga budowlana. Co można odliczyć od podatku podczas budowy domu?

Właściciele nieruchomości muszą odprowadzać podatki związane z posiadaniem do...

Podatki, ulgi i dopłaty
dopłaty do budowy domu w 2023 roku
04.09.2023 r. Wojciech Rynkowski

Jakie dopłaty do budowy i wyposażenia domu możemy otrzymać w 2024 roku?

Budowa domu stanowi jedno z najważniejszych przedsięwzięć w życiu, które wyma...

Podatki, ulgi i dopłaty
Co wiemy po pierwszych tygodniach programu Mój Prąd 5.0?
30.05.2023 r. Wojciech Rynkowski

Co wiemy po pierwszych pięciu tygodniach funkcjonowania programu Mój Prąd 5.0?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło podsumowanie pierwszych pięciu...

Podatki, ulgi i dopłaty
Program Mój prąd 5.0
20.04.2023 r. Wojciech Rynkowski

Program Mój Prąd 5.0 – jak uzyskać nawet 58 000 zł dotacji?

Już od 22 kwietnia 2023 rozpoczyna się kwalifikacja wniosków do rządowego programu Mój Prąd 5.0, który przewiduje dotacje...

Podatki, ulgi i dopłaty
odliczenia od podatku widok formularza pit
28.05.2024 r. Daria Sicińska

Ulga budowlana. Co można odliczyć od podatku podczas budowy domu?

Właściciele nieruchomości muszą odprowadzać podatki związane z posiadaniem do...

Podatki, ulgi i dopłaty
dopłaty do budowy domu w 2023 roku
04.09.2023 r. Wojciech Rynkowski

Jakie dopłaty do budowy i wyposażenia domu możemy otrzymać w 2024 roku?

Budowa domu stanowi jedno z najważniejszych przedsięwzięć w życiu, które wyma...

Podatki, ulgi i dopłaty
Co wiemy po pierwszych tygodniach programu Mój Prąd 5.0?
30.05.2023 r. Wojciech Rynkowski

Co wiemy po pierwszych pięciu tygodniach funkcjonowania programu Mój Prąd 5.0?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło podsumowanie pierwszych pięciu...

Podatki, ulgi i dopłaty
Program Mój prąd 5.0
20.04.2023 r. Wojciech Rynkowski

Program Mój Prąd 5.0 – jak uzyskać nawet 58 000 zł dotacji?

Już od 22 kwietnia 2023 rozpoczyna się kwalifikacja wniosków do rządowego programu Mój Prąd 5.0, który przewiduje dotacje...

REKLAMA
Zamknij