Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności

🎅🏻Prezent od Mikołaja? Projekty taniej nawet -1 000 zł 🎅🏻

Skontaktuj się z nami - pracujemy od poniedziałku do piątku (8.00-21.00) i w soboty (9.00-17.00)

Zadzwoń! 71 715 20 60 lub

Jak skorzystać z programu „Mój Prąd” w 2022 roku?

Program Mój Prąd

Program „Mój Prąd” zakłada dofinansowanie na zakup oraz montaż paneli fotowoltaicznych. W czasach, kiedy zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii z roku na rok jest coraz większe, liczba osób korzystających z subwencji również wzrasta. Sprawdź, jak skorzystać z programu „Mój Prąd” w 2022 roku? Czy wprowadzono w nim zmiany w stosunku do poprzednich edycji? Z pewnością ilość środków do rozdysponowania dla beneficjentów jest ograniczona.

Odnawialne źródła energii, czyli OZE, są przyszłością światowej energetyki. W dobie drożejących paliw kopalnych, jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny, trzeba poszukiwać nowych sposobów na ogrzewanie i zapewnienie energii elektrycznej. Możesz zdecydować się na ogrzewanie domu fotowoltaiką. Wstępne koszty inwestycji w panele PV możesz zmniejszyć dzięki dotacji z programu „Mój Prąd”. Sprawdź, jakie są warunki skorzystania z niego w 2022 roku.

Na czym polega rządowy program „Mój Prąd”? 

Rządowy program „Mój Prąd” ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie naszego kraju. Dzięki temu właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać z dofinansowania na zakup oraz montaż paneli fotowoltaicznych i wytwarzać energię na własne potrzeby. Wsparcie oferowane przez państwo ma również pomóc w realizacji zobowiązania klimatycznego wobec Unii Europejskiej.

Warunkiem rządowego programu „Mój Prąd”, który muszą spełnić beneficjenci, jest podpisanie umowy regulującej kwestie dotyczące wprowadzenia do sieci energii wytworzonej z własnej instalacji. Zanim to jednak nastąpi, należy kupić i zamontować instalację fotowoltaiczną oraz zaczekać na montaż licznika dwukierunkowego. Po podpisaniu umowy można złożyć wniosek i zaczekać na decyzję. Dofinansowanie zostanie wypłacone w formie dotacji i pokryje do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Program „Mój Prąd” przeznaczony jest dla osób fizycznych, które mają zawartą umowę kompleksową z operatorem sieci dystrybucyjnej. Muszą oni złożyć wniosek o dofinansowanie. Budżet tegorocznego programu „Mój Prąd” wynosi 350 mln zł, ale najpewniej ulegnie zwiększeniu. Wysokość wsparcia ostatecznie uzależniona będzie od zakresu rzeczowego inwestycji przedstawionego do dofinansowania.

Nowością w tym programie w 2022 roku będzie finansowanie za jego pomocą nabycia nie tylko paneli fotowoltaicznych, lecz także domowych magazynów energii i domowych magazynów ciepła. Dofinansowywane będą domowe systemy zarządzania energią, których głównym celem jest optymalizowanie jej zużycia.

Program „Mój Prąd” – kto może z niego skorzystać? 

Wiesz już, czym jest program „Mój Prąd”. Dla kogo jest on przeznaczony? Czy Ty również możesz skutecznie starać się o dotację z programu „Mój Prąd”? Warunki jej uzyskania są wskazane w opisie programu. Przypominamy, że z „Mój Prąd” mogą skorzystać wszystkie osoby fizyczne, które posiadają własne gospodarstwo domowe. Najczęściej są to właściciele obiektów jednorodzinnych czy też innych budynków, na których można zamontować instalację.

Ze względu na dużą popularność programu „Mój Prąd” zasady dotyczące przyznawania dotacji opierają się na kryterium punktowym, który pozycjonuje projekty. W przypadku wyczerpania dostępnego budżetu z programu wnioski z najmniejszą liczbą punktów nie otrzymają konkretnego dnia dofinansowania z programu „Mój Prąd”.

Wymagania stawiane potencjalnym beneficjentom przedstawiają się następująco:

 • zakup i montaż nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kW;
 • korzystanie z nowego systemu rozliczeń prosumenckich – net-billing;
 • obowiązek korzystania z instalacji fotowoltaicznej przez co najmniej 5 lat, licząc od daty wypłaty świadczenia;
 • wsparcie dotyczy kosztów kwalifikowanych poniesionych w okresie od 1 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku;
 • dofinansowanie nie tylko do mikroinstalacji fotowoltaicznej, lecz także do magazynów energii, czyli akumulatorów o minimalnej pojemności 2 kWh, oraz magazynów ciepła o minimalnej pojemności 80 l (mogą to być przy tym podgrzewacz wody, pompa ciepła powietrze-woda z zasobnikiem służącym tylko do przygotowania ciepłej wody użytkowej);
 • dofinansowanie do zintegrowanych systemów zarządzania energią HEMS (zarządzanie energią w całym budynku) i EMS (zarządzanie energią wyprodukowaną z mikroinstalacji fotowoltaicznej).

Program „Mój Prąd” – dla kogo? Z dofinansowania może skorzystać:

 • jedynie pełnoletnia osoba fizyczna (jeśli osoba składająca wniosek nie skończyła jeszcze 18 lat, ale ukończyła 15, to może zawrzeć umowę o dofinansowanie dopiero po przedłożeniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego);
 • osoba, która dokonała zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej po 1 kwietnia 2022 roku;
 • osoba, która wcześniej dokonała montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej (także z dofinansowaniem z programu „Mój Prąd” w poprzednich edycjach), ale zdecyduje się przejść z systemu opustów do net-billingu.

Warto pamiętać o tym, że wnioski, które zostaną złożone w formie papierowej, będą odrzucane. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby złożyć je kolejny raz, tym razem za pośrednictwem internetu.

Nabór wniosków w programie „Mój Prąd 4.0” w 2022 roku jest przeznaczony dla prosumentów w nowym systemie net-billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zastąpili nim system rozliczania z systemu opustów.

 

Ile wynosi dofinansowanie na fotowoltaikę „Mój Prąd 4.0”? 

Koszt zakupu paneli fotowoltaicznych często jest bardzo wysoki. Część tej kwoty pokrywa jednak dotacja z nowego programu „Mój Prąd”. Dofinansowanie zostanie wypłacone w maksymalnej wysokości pokrywającej do 50 proc. kosztów inwestycji.

Ile wyniesie dofinansowanie w programie „Mój Prąd” w 2022 roku? Otóż zgodnie z nowymi zasadami osoby, które jeszcze nie korzystały z żadnej dotacji na konkretną instalację PV, będą mogły otrzymać:

 • do 4000 zł wyłącznie na instalację fotowoltaiczną;
 • do 5000 zł na instalację PV sprzężoną z innym elementem;
 • do 5000 zł na magazyn ciepła;
 • do 7500 zł na magazyn energii;
 • do 3000 zł na system zarządzania energią (EMS) i system zarządzania energią w domu (HEMS).

Maksymalna łączna wysokość dotacji dla osób, które nie skorzystały z innej formy wsparcia w programie „Mój Prąd 4.0”, nie może przekroczyć 20 500 zł na jedno przedsięwzięcie. W przeciwnym wypadku Ci, którzy otrzymali już wsparcie na mikroinstalację fotowoltaiczną z innego programu, będą mogli uzyskać dotację w kwocie nieprzekraczającej 17 500 zł na jedno przedsięwzięcie.

Warto pamiętać o tym, że dotacja zwolniona jest z podatku PIT. Polacy kupujący panele mogą jednak sporo zyskać, nie tylko korzystając z programu „Mój Prąd”. Faktura za zakup paneli przyda się podczas dokonywania odliczeń od podatku po to, aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Przeczytaj także: jakie są zmiany w systemie rozliczania prądu z instalacji fotowoltaicznych?

Od kiedy rusza nabór wniosków do programu „Mój Prąd 4.0”?

Do tej pory zrealizowano kilka edycji programu „Mój Prąd”. Przez kilka miesięcy nie było wiadomo, czy pojawi się jego nowa odsłona. Do kiedy można było składać wnioski w ubiegłym roku? Program zakończył się już w październiku 2021 roku z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na jego realizację.

Kiedy rusza program „Mój Prąd” w 2022 roku, czyli kolejna edycja – „Mój Prąd 4.0”? Na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pojawiła się informacja, że nabór wniosków „Mój Prąd” rozpocznie się w I kwartale 2022. Tak się jednak nie stało, ponieważ przyjmowanie wniosków finalnie rozpoczęło się 15 kwietnia 2022 roku o godzinie 12:00.

Według oficjalnego komunikatu na stronie poświęconej programowi „Mój Prąd” wnioski będą przyjmowane do 22 grudnia 2022 roku z możliwością przedłużenia tego terminu lub do wyczerpania alokacji środków w ramach Programu Priorytetowego „Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021-2023”.

Dowiedz się: czym jest i jak działa farma fotowoltaiczna?

Gdzie składać wnioski na program „Mój Prąd”? 

Wniosek o skorzystanie z programu „Mój Prąd” można złożyć jedynie online przez portal gov.pl. Wcześniej beneficjenci mogli wybrać również opcję osobistego składania dokumentów w wersji papierowej. Obecnie nie należy wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW, ponieważ wniosek ten zostanie od razu odrzucony. Ile wniosków uda się obsłużyć w najnowszej edycji? Niestety tego nie wiadomo.

Beneficencji, mogą jednak złożyć więcej niż jeden wniosek. Dotacja udzielana jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii.

Do elektronicznego wniosku o dofinansowanie z programu „Mój Prąd” należy dołączyć elektroniczne wersje dokumentów:

 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez operatora sieci dystrybucyjnej;
 • zaświadczenie/oświadczenie potwierdzające rozliczanie się wnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing, podpisane przez wnioskodawcę lub przedstawiciela sprzedawcy energii elektrycznej;
 • faktura/y bądź paragony imienne za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów wskazanych do dofinansowania;
 • potwierdzenie dokonania płatności za wszystkie elementy zgłoszone do dofinansowania w pełnej wysokości dołączonej faktury lub paragonu imiennego, np. potwierdzenie dokonania przelewu.
 • zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej wraz z numerem punktu poboru mocy, w którym go zainstalowano;
 • pełnomocnictwo, o ile wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie;
 • protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie wnioskodawcy dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów (magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej, system zarządzania energią HEMS/EMS);
 • dokument potwierdzający zgłoszenie do właściwego operatora sieci dystrybucyjnej (OSD) montażu/uruchomienia magazynu energii elektrycznej.

Po zgromadzeniu wszystkich dokumentów można złożyć wniosek na portalu https://gwd.nfosigw.gov.pl. Należy tam założyć konto, co z kolei pociąga za sobą konieczność posiadania profilu zaufanego lub e-dowodu. Wniosek można złożyć przez generator wniosków o dofinansowanie (GWD).

Sprawdź: czy fotowoltaika boi się zimy?

Programy „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze” – co warto wybrać?

Jakie są różnice między programami „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze”. Czy beneficjenci mogą korzystać z dwóch dotacji? Niestety osoby, które skorzystały już z subwencji w ramach programu „Czyste Powietrze, nie mogą ubiegać się o inne dopłaty wypłacane ze środków publicznych. Takie zasady wynikają z zapisów programu państwowego „Mój Prąd”, które można znaleźć na stronie 2 w punkcie 7.3.

Instalacja PV, która ma być objęta wsparciem w programie „Mój Prąd” w wersji 4.0, powinna być wyłączona z kosztów kwalifikowanych „Czystego Powietrza”. Warto sobie przeliczyć, co będzie się bardziej opłacało beneficjentowi takich programów i jakie dokładne warunki trzeba spełnić, aby uzyskać dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Czy można połączyć program „Mój Prąd” z ulgą termomodernizacyjną?

Czy możliwe jest połączenie ze sobą ulgi termomodernizacyjnej i programu „Mój Prąd 4.0” w wersji z 2022 roku? Okazuje się, że jak najbardziej. Jak mają się do siebie program „Mój Prąd” i odliczenie od podatku ulgi termomodernizacyjnej? Otóż można je ze sobą połączyć, ale kwotę do odliczenia od podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej będzie trzeba pomniejszyć o wysokość dotacji z tego programu.

Warto wiedzieć: ile waży prąd? Czyli fotowoltaika na twoim dachu

Program „Mój Prąd” – o czym jeszcze pamiętać? 

Nowa odsłona programu „Mój Prąd” ma na celu pobudzenie popularności wytwarzania i zużywania energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na własne potrzeby. Pod uwagę brane są jedynie koszty kwalifikowane programu „Mój Prąd”, które zostały poniesione po 1 lutego 2020 roku.

Moc instalacji, które podlegają dofinansowaniu, musi oscylować w przedziale od 2 kWp do 10 kWp. Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji programu „Mój Prąd”, dokumenty powinny zostać złożone w określonym terminie, jednak okres ten może zostać skrócony w przypadku wcześniejszego wykorzystania środków.

Czy warto korzystać z programu „Mój Prąd”? Opinie są podzielone, ponieważ konieczne jest wyłożenie własnych środków, ale dzięki kolejnym dotacjom na magazyny ciepła i magazyny energii dotacja rośnie. Nie ma jednak co ukrywać, że każda forma wsparcia jest dobra.

Koszt montażu paneli fotowoltaicznych może zwrócić się nam już po 6 latach, a od początku funkcjonowania instalacja nie pozostaje obojętna na nasze środowisko naturalne. W odróżnieniu od gazu, ropy naftowej czy węgla panele fotowoltaiczne nie emitują szkodliwego CO2.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Drzwi i bramy
Jak uszczelnić drzwi zewnętrzne?
10 listopada 2022 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jak uszczelnić drzwi zewnętrzne?

Ogrzewanie
Jak odpowietrzyć ogrzewanie podłogowe?
Koszty budowy
Jakie są prognozy dla rynku budowlanego w 2022 i 2023 roku?
Drzwi i bramy
Jak uszczelnić drzwi zewnętrzne?
10 listopada 2022 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jak uszczelnić drzwi zewnętrzne?

Ogrzewanie
Jak odpowietrzyć ogrzewanie podłogowe?
Koszty budowy
Jakie są prognozy dla rynku budowlanego w 2022 i 2023 roku?

Nowości w tej kategorii

Podatki, ulgi i dopłaty
Czy zamrożenie cen prądu się opłaca?
25 października 2022 r. Jan Susmaga

Ile oszczędności przyniesie nam zamrożenie cen prądu do limitu 2000 kWh?

Sejm zadecydował. Receptą na konsekwencje podwyżek prądu w 2022 roku i progno...

Podatki, ulgi i dopłaty
Jak sprawdzić zużycie prądu w naszym gospodarstwie domowym?
17 października 2022 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jak sprawdzić zużycie prądu w naszym gospodarstwie domowym?

Ceny prądu rosną i wszystko wskazuje na to, że ta tendencja będzie się utrzymywać. Nic więc dziwnego, że coraz większa gru...

Podatki, ulgi i dopłaty
Kto skorzysta z dopłat do ogrzewania w Tarczy 1000 plus
30 września 2022 r. Jan Susmaga

Nowa Tarcza Solidarnościowa. Kto skorzysta z dopłat do ogrzewania w Tarczy 1000 plus?

Ze względu na rosnące koszty ogrzewania rząd wprowadza dopłaty do energii dla...

Podatki, ulgi i dopłaty
Jakiej wysokości są opłaty za wywóz śmieci?
30 sierpnia 2022 r. Daria Rek

Jakiej wysokości są opłaty za wywóz śmieci?

Od roku 2013 zmieniły się zasady naliczania opłaty za wywóz śmieci. Obowiązujące przepisy określają nie tylko kto, kiedy i...

Podatki, ulgi i dopłaty
Czy zamrożenie cen prądu się opłaca?
25 października 2022 r. Jan Susmaga

Ile oszczędności przyniesie nam zamrożenie cen prądu do limitu 2000 kWh?

Sejm zadecydował. Receptą na konsekwencje podwyżek prądu w 2022 roku i progno...

Podatki, ulgi i dopłaty
Jak sprawdzić zużycie prądu w naszym gospodarstwie domowym?
17 października 2022 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jak sprawdzić zużycie prądu w naszym gospodarstwie domowym?

Ceny prądu rosną i wszystko wskazuje na to, że ta tendencja będzie się utrzymywać. Nic więc dziwnego, że coraz większa gru...

Podatki, ulgi i dopłaty
Kto skorzysta z dopłat do ogrzewania w Tarczy 1000 plus
30 września 2022 r. Jan Susmaga

Nowa Tarcza Solidarnościowa. Kto skorzysta z dopłat do ogrzewania w Tarczy 1000 plus?

Ze względu na rosnące koszty ogrzewania rząd wprowadza dopłaty do energii dla...

Podatki, ulgi i dopłaty
Jakiej wysokości są opłaty za wywóz śmieci?
30 sierpnia 2022 r. Daria Rek

Jakiej wysokości są opłaty za wywóz śmieci?

Od roku 2013 zmieniły się zasady naliczania opłaty za wywóz śmieci. Obowiązujące przepisy określają nie tylko kto, kiedy i...