Doradzamy 7 dni w tygodniu. Pon.-pt. 8-21, sob.-niedz. 9-17

Zadzwoń! 71 715 20 60 lub

Podatek od deszczu 2021 – czym jest i o ile wzrośnie podatek od deszczu w 2022 roku?

Podatek od deszczu

Podatek od deszczu obowiązuje w Polsce od początku 2018 roku. Ze względu na konstrukcję przepisów na razie to głównie przedsiębiorcy posiadający duże placówki handlowe płacą podatek od deszczu. 2022 r. ma jednak przynieść zmiany. Ile wynosi podatek od deszczu w 2021 r.? Do jakich korekt dojdzie za kilka miesięcy? Jak się przygotować na nowe prawo?

W znacznie wygodniejszej sytuacji są osoby, które dopiero planują budowę. Wybierając odpowiedni projekt domu, mogą zdecydować się na taką aranżację posesji, która pozwoli uniknąć podatku od deszczu – wystarczy zadbać o odpowiednią naturalną retencję wód opadowych i roztopowych.

Podatek od deszczu – co to jest?

Podatek deszczowy jest często określany jako podatek od deszczówki lub podatek od deszczu i śniegu. Jest opłatą ponoszoną przez Polaków w związku ze zmniejszającymi się zasobami wodnymi naszego kraju i narastającą w konsekwencji tych przemian suszą.

Jak założenie to wygląda w praktyce? Co to jest? Podatek od deszczu dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zapewniono wystarczającego obszaru zieleni, czyli powierzchni biologicznie czynnych. Właśnie dlatego tak istotną rolę odgrywa odpowiednio zaplanowana aranżacja ogrodu.

Uzasadnienie podatku głosi, że niewielkie zadrzewienie na posesji ogranicza gromadzenie wilgoci w ziemi na rzecz bezpośredniego odpływu wody do kanalizacji. Celem daniny ma być zachęcenie właścicieli nieruchomości do sadzenia drzew i krzewów oraz siania trawników – tak, aby zapobiec podtopieniom i zwiększyć naturalną retencję wody.

Dochody Państwa z tytułu podatku od deszczu mają być przeznaczone na walkę ze skutkami suszy, dlatego pozyskane środki trafiają do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” oraz do gmin.

Podatek od deszczu – od kiedy obowiązuje?

Podatek od deszczu ustawa o Prawie wodnym wprowadziła tę opłatę – obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2018 roku. Od tamtego czasu przepisy były już jednak nowelizowane, zgodnie z Ustawą o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, dlatego regulacje zmieniły się, a podatek od opadów deszczu ma inną niż początkowa wysokość.

Podatek od deszczu – kogo dotyczy?

Kto płaci podatek od deszczu? Opłatę uiszczają właściciele nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m kw., jeżeli część zabudowana przekracza 70% terenu. Taka konstrukcja przepisów sprawia, że obowiązek podatkowy rzadko dotyka właścicieli typowych posesji, gdzie często zabudowę stanowi jedynie dom, garaż i podjazd. Podatek od deszczu na wsi praktycznie nie istnieje.

Jak pokazują statystyki, podatek płacą głównie właściciele placówek handlowych, podmioty takie jak szpitale, zakłady pracy, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie oraz właściciele domów jednorodzinnych na grodzonych osiedlach deweloperskich. Mowa o wszystkich posesjach, na których wybrukowano lub wybetonowano każdą wolną przestrzeń.

Podatek od deszczu – kto jest z niego zwolniony?

Jeśli mowa o podatku od deszczu, przepisy wyodrębniają także grupę podmiotów, które są z daniny zwolnione. Są to:

  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • odbiorcy usług przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych,
  • zarządcy dróg publicznych i dróg kolejowych, jeśli wody opadowe i roztopowe są odprowadzane za pomocą urządzeń retencyjnych lub infiltrujących.

Wiele wątpliwości wzbudził fakt, że podatek od deszczu i śniegu uderzył głównie we właścicieli mieszkań położonych w obrębie nowych osiedli deweloperskich. Rzeczywiście, w gęstej zabudowie, w której przestrzenie między blokami zostały wyłożone kostką brukową lub płytami betonowymi, na zwolnienie nie można liczyć. 

Zgodnie z przepisami, deweloper musi przy inwestycjach zachować minimum 25% powierzchni biologicznie czynnej i najczęściej, planując rozkład elementów, wykorzystuje dopuszczalny limit do granic. Budynki stawiane w większej odległości i przeplatane terenami zielonymi, rekreacyjnymi i zadrzewieniem znajdują się w uprzywilejowanej sytuacji.

Dowiedz się więcej: Pozwolenie wodnoprawne - kto je wydaje i co warto wiedzieć o prawie wodnym?

Podatek od deszczu 2021 – ile wynosi?

W przypadku podatku od deszczu stawki jednostkowe zostały określone w ustawie. Obecnie plasują się one na poziomie:

  • 1,00 zł za 1 m kw. za każdy rok – w przypadku braku urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych i trwale związanych z gruntem,
  • 0,60 zł za 1 m kw. za każdy rok – gdy zastosowano urządzenia do retencjonowania wody o pojemności do 10% odpływu rocznego,
  • 0,30 zł za 1 m kw. za każdy rok – gdy zastosowano urządzenia do retencjonowania wody o pojemności od 10 do 30% odpływu rocznego,
  • 0,10 zł za 1 m kw. za każdy rok – gdy zastosowano urządzenia do retencjonowania wody o pojemności powyżej 30% odpływu rocznego.

Tak skonstruowane stawki mają zachęcić właścicieli posesji do zagospodarowywania deszczówki, na przykład poprzez zbiornik retencyjny. Obowiązek zebrania podatku spoczywa na gminie, która ustala wysokość opłaty na podstawie informacji o nieruchomości.

Jak wyliczyć podatek od deszczu samodzielnie? Wystarczy pomnożyć jednostkową stawkę, utraconą powierzchnię biologicznie czynną wyrażoną w m kw. oraz lata, za które dokonywana jest wpłata.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 90% wpływów z tego podatku przejmuje Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, a tylko 10% pozostaje w kasie gminy.

Podatek od deszczu 2022 – jakie zmiany są planowane?

Już od pewnego czasu zapowiadane jest zaostrzenie przepisów regulujących nowy podatek od deszczu. Od kiedy będą obowiązywały zmiany? Prawdopodobnie już od 1 stycznia 2022 roku. Zmieni się wiele.

Projekt zmian legislacyjnych przewiduje objęcie podatkiem od wody deszczowej właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 600 m kw. i procentowym wskaźniku zabudowy na poziomie przynajmniej 50%. Do zabudowy wlicza się: dom, garaż, taras, parking, chodnik lub powierzchnia przykryta kostką brukową – o co w domach jednorodzinnych nietrudno. Znacznie zwiększy się więc liczba podatników. Przewidywany jest także wzrost opłat.

Ile trzeba będzie zapłacić? W projekcie zaproponowano stawki:

  • 1,50 zł za 1 m kw. za rok – w przypadku nieruchomości bez urządzeń do retencjonowania wody,
  • 0,90 zł za 1 m kw za rok – przy zastosowaniu urządzenia do retencjonowania wody o pojemności do 10% odpływu rocznego,
  • 0,45 zł za 1 m kw za rok – przy zastosowaniu urządzeń do retencjonowania wody o pojemności powyżej 10% odpływu rocznego.

Projekt zakłada zwolnienie z daniny właścicieli nieruchomości o powierzchni przekraczającej 600 m kw., ale mniejszej niż 3500 m kw., pod warunkiem, że na działce zostanie zastosowane urządzenie do retencjonowania wody opadowej o pojemności powyżej 50% odpływu rocznego. Z listy wyjątków mają natomiast wykreślone nieruchomości ujęte w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Ministerstwo oszacowało, że średnia wysokość podatku od deszczu w przypadku gospodarstwa domowego wyniesie 1350 zł rocznie, a liczba nieruchomości zwiększy się dwudziestokrotnie (dziś jest to 7 tysięcy działek). Pozwoli uzyskać to wpływu do budżetu na poziomie 135 mln zł rocznie.

Podatek od deszczówki a program „Moja Woda” – co warto wiedzieć?

Opłata deszczowa może się zmniejszyć lub nawet zniknąć, jeżeli działka będzie spełniała określone przepisami wymagania. Może w tym pomóc rządowy program „Moja Woda”. To projekt, który ma na celu ochronę krajowych zasobów wodnych poprzez przyznanie dofinansowania właścicielom domów jednorodzinnych. Pieniądze można przeznaczyć na zwiększenie powierzchni zielonych oraz budowę przydomowych zbiorników wodnych.

Maksymalna kwota dotacji to 5000 złotych na jedno przedsięwzięcie, pod warunkiem, że wartość ta będzie stanowiła maksymalnie 80% kosztów bezpośrednio związanych z zakupem, dostawą, montażem i uruchomieniem instalacji. Jeśli całość zostanie odpowiednio zaplanowana można liczyć na redukcję podatku do 1/3 stawki lub nawet na całkowite zniesienie daniny. Nadal istnieje więc sposób na uniknięcie dodatkowego zobowiązania.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Ocieplenie i izolacja
Hydroizolacja
22 października 2021 r. Wojciech Rynkowski

Hydroizolacja – recepta na ciepły i zdrowy dom

Schody
Kacze schody
22 października 2021 r. Diana Pidlesetska

Kacze schody – rodzaje, ceny i charakterystyka schodów kaczych

Instalacje
Regulator ciśnienia wody
Ocieplenie i izolacja
Hydroizolacja
22 października 2021 r. Wojciech Rynkowski

Hydroizolacja – recepta na ciepły i zdrowy dom

Schody
Kacze schody
22 października 2021 r. Diana Pidlesetska

Kacze schody – rodzaje, ceny i charakterystyka schodów kaczych

Instalacje
Regulator ciśnienia wody

Nowości w tej kategorii

Podatki, ulgi i dopłaty
Ulga termomodernizacyjna
6 września 2021 r. Diana Pidlesetska

Ulga termomodernizacyjna – co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Dbałość o środowisko naturalne to priorytet dla wszystkich krajów Unii Europe...

Podatki, ulgi i dopłaty
Program Moja Woda
12 lipca 2021 r. Diana Pidlesetska

Program Moja Woda – sprawdź zasady uczestnictwa i warunki składania wniosków w 2021 roku

Program Moja Woda ma na celu ochronić zasoby wodne i zminimalizować zjawiska...

Podatki, ulgi i dopłaty
Dofinansowanie Czyste Powietrze – ile wynosi dotacja?
1 lipca 2021 r. Adrianna Bartusik

Dofinansowanie Czyste Powietrze – ile wynosi dotacja, co obejmuje i kto może się starać?

Przymierzasz się do termomodernizacji budynku? Rozważasz wymianę okien, ociep...

Podatki, ulgi i dopłaty
Program Mój Prąd – kiedy rusza w 2021 roku i jakie są jego warunki?
29 czerwca 2021 r. Daria Rek

Program Mój Prąd – kiedy rusza w 2021 roku i jakie są jego warunki?

Program Mój Prąd zakłada dofinansowanie na zakup oraz montaż paneli fotowolta...

Podatki, ulgi i dopłaty
Ulga termomodernizacyjna
6 września 2021 r. Diana Pidlesetska

Ulga termomodernizacyjna – co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Dbałość o środowisko naturalne to priorytet dla wszystkich krajów Unii Europe...

Podatki, ulgi i dopłaty
Program Moja Woda
12 lipca 2021 r. Diana Pidlesetska

Program Moja Woda – sprawdź zasady uczestnictwa i warunki składania wniosków w 2021 roku

Program Moja Woda ma na celu ochronić zasoby wodne i zminimalizować zjawiska...

Podatki, ulgi i dopłaty
Dofinansowanie Czyste Powietrze – ile wynosi dotacja?
1 lipca 2021 r. Adrianna Bartusik

Dofinansowanie Czyste Powietrze – ile wynosi dotacja, co obejmuje i kto może się starać?

Przymierzasz się do termomodernizacji budynku? Rozważasz wymianę okien, ociep...

Podatki, ulgi i dopłaty
Program Mój Prąd – kiedy rusza w 2021 roku i jakie są jego warunki?
29 czerwca 2021 r. Daria Rek

Program Mój Prąd – kiedy rusza w 2021 roku i jakie są jego warunki?

Program Mój Prąd zakłada dofinansowanie na zakup oraz montaż paneli fotowolta...