Setki projektów nawet -500 zł ✂️

Koniec oferty za:

0dni

00godz.

00min.

00sek.

Sprawdź

Projekty domów - szukasz wymarzonego?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Dodatek osłonowy: jak dostać świadczenie na pokrycie rosnących kosztów energii i ogrzewania?

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy to świadczenie, które wypłacane jest osobom o najniższych dochodach. Rząd wprowadził go w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej – dodatek osłonowy ma bowiem choć częściowo zrekompensować obywatelom rosnące ceny prądu, ogrzewania i produktów żywnościowych. Sprawdź, kto dokładnie może się ubiegać o takie świadczenie, ile ono wynosi, a także gdzie należy złożyć wniosek o dodatek osłonowy, aby otrzymać pieniądze.

Dodatek osłonowy jest przyznawany według kryterium dochodowego, ale jego wysokość zależy także od sposobu ogrzewania domu. Jeśli więc wybrałeś np. projekt domu z kominkiem lub ogrzewasz budynek kotłem na paliwo stałe, masz szanse otrzymać wyższe świadczenie.

Czym jest dodatek osłonowy?

Galopująca inflacja w Polsce powoduje, że rosną ceny prądu, ogrzewania oraz wielu dóbr konsumpcyjnych. Problem uderza głównie w osoby o najniższych dochodach, dlatego to właśnie z myślą o nich rząd postanowił wprowadzić w 2022 r. tzw. dodatek osłonowy, który ma im pomóc w uporaniu się z większymi wydatkami. Został on wprowadzony w ramach tzw. Tarczy antyinflacyjnej. Przepisy regulujące zasady jego przyznawania są określone w Ustawie o dodatku osłonowym z dnia 17 grudnia 2021 roku i obowiązują od 4 stycznia 2022 roku.

Co to jest dodatek osłonowy i na czym polega ten rodzaj wsparcia? Jest to specjalne świadczenie pieniężne, które jest przeznaczone dla osób o najniższych dochodach i którego celem jest zniwelowanie skutków inflacji.

Ustawa nie precyzuje, na co dodatek osłonowy może być przeznaczony, a więc beneficjenci mogą otrzymane w jego ramach pieniądze wydać w dowolny sposób. Z założenia jednak świadczenie ma im pomóc w pokryciu rosnących kosztów energii, dlatego można przeznaczyć dodatek osłonowy na prąd, czy gaz, a więc wykorzystać go do zapłaty rachunków.

Co ważne, wysokość świadczenia zależy od sposobu ogrzewania domu – dodatek osłonowy można bowiem uzyskać w większej wysokości, jeśli ogrzewa się dom węglem. Paliwo to bowiem nie zostało objęte innymi rozwiązaniami tarczy antyinflacyjnej, wprowadzającymi m.in. obniżkę VAT na gaz ziemny oraz energię elektryczną.

Ogólne zasady, jak ubiegać się o dodatek osłonowy udostępnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska na swojej stronie internetowej. Wypłatą świadczenia zajmują się jednak gminy i dlatego to właśnie do nich należy składać wnioski o dofinansowanie.

Jak zaoszczędzić na kosztach energii? Wybierz odpowiednią taryfę!

Komu przysługuje dodatek osłonowy w 2022 roku? Warunki otrzymania dodatku osłonowego

Sprecyzujmy teraz, dla kogo dodatek osłonowy jest przeznaczony. Przysługuje on gospodarstwom domowym jedno- i wieloosobowym, które mają najniższe dochody. Uprawniające do otrzymania dodatku osłonowego kryteria dochodu są następujące:

 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – miesięczny dochód nie może przekraczać 2100 zł;
 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – miesięczny dochód na jedną osobę nie może być wyższy niż 1500 zł.

Przy ubieganiu się o dodatek osłonowy warto wiedzieć, jak liczyć dochód np. czy kwoty netto czy brutto należy uwzględnić i jakie źródła dochodu mogą być zaakceptowane przez urzędników.

Przede wszystkim składając wniosek o dodatek osłonowy, należy w nim wpisać dochód roczny z 2020, jeśli składa się go do dnia 31 lipca 2022 r. lub z 2021 roku, jeśli ma być on złożony po 1 sierpnia 2022 r.

Uwzględnić trzeba wszystkie dochody, zarówno te opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (np. z tytułu wynagrodzenia za pracę czy prowadzenia działalności gospodarczej), jak i nieopodatkowane np. z tytułu renty, alimentów, stypendium, czy zasiłku macierzyńskiego.

W przypadku dochodów opodatkowanych w formularzu wniosku wpisujemy ich kwotę netto, a więc sumę przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu, wysokość podatku i składki ZUS.

Jeśli chodzi o dodatek osłonowy, zasady jego przyznawania są dość elastyczne, ponieważ otrzymają go także osoby mające dochody przekraczające określone wyżej limity. Obowiązuje tutaj metoda wyliczania świadczenia „złotówka za złotówkę”, a więc jego wysokość jest w takim przypadku pomniejszana o kwotę przekroczenia limitu dochodowego.

Przepisy dość dokładnie też określają, komu należy się dodatek osłonowy, jeśli np. wniosek o świadczenie złoży więcej osób z gospodarstwa domowego. W takim przypadku zostanie on przyznany osobie, która zrobiła to pierwsza.

Należy też pamiętać, że świadczenie przyznawane jest nie na mieszkanie lub dom, lecz na gospodarstwo domowe, czyli tworzone przez osoby spokrewnione lub niespokrewnione, ale zamieszkujące razem i wspólnie gospodarujące. Jeśli więc wniosek o dodatek osłonowy złożą dwie rodziny w jednym domu mieszkające, ale prowadzące oddzielne gospodarstwa, każda z nich powinna otrzymać pieniądze oddzielnie.

Program „Moje Ciepło”: kto będzie mógł otrzymać dofinansowanie do pompy ciepła?

Ile wynosi dodatek osłonowy w 2022 roku?

Przejdźmy teraz do wyjaśnienia, ile wynosi dodatek osłonowy. Wysokość świadczenia zależy od wielkości gospodarstwa domowego oraz sposobu ogrzewania mieszkania. Kwoty dodatku osłonowego prezentujemy w poniższej tabeli:

Wielkość gospodarstwa domowego Kwota podstawowa dodatku osłonowego Podwyższona kwota dodatku osłonowego
1-osobowe 400 zł 500 zł
Składające się z 2-3 osób 600 zł 750 zł
Składające się z 4-5 osób 850 zł 1062,50 zł
Składające się z 6 lub więcej osób 1150 zł 1437,50 zł

Podwyższona kwota dodatku osłonowego przysługuje gospodarstwom domowym, które ogrzewają swój dom lub mieszkanie za pomocą:

 • kotła na paliwo stałe;
 • kominka;
 • kozy;
 • ogrzewacza powietrza;
 • trzonu kuchennego, kuchni węglowej lub pieca kaflowego na paliwo stałe, o ile są one zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

Od 29 stycznia 2022 r. otrzymanie takiego większego świadczenia nie wymaga złożenia oświadczenia o źródłach ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Warto podkreślić, że kwoty świadczenia przysługują na 1 gospodarstwo domowe. Jeśli więc chcesz wiedzieć, ile wynosi dodatek osłonowy na jedną osobę, musisz wziąć kalkulator i samodzielnie sobie to obliczyć. Przykładowo, jeśli o świadczenie w podstawowej wysokości ubiega się rodzina 3-osobowa, otrzyma 600 zł na całe gospodarstwo, a nie 600 zł na osobę.

Program “Ciepłe Mieszkanie”: nowy system dopłat do termomodernizacji budynków wielorodzinnych

Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy? Poradnik

Chcąc otrzymać dodatek osłonowy, należy złożyć stosowny wniosek. Wystarczy w tym celu prawidłowo wypełnić gotowy formularz. Gdzie pobrać wniosek o dodatek osłonowy?

Wzór wniosku według najnowszego rozporządzenia z dnia 9 lutego 2022 r. dostępny jest np. na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz na stronach wielu gmin. Papierowy druk wniosku o dodatek osłonowy możesz również otrzymać w wersji papierowej w urzędzie gminy lub lokalnym ośrodku pomocy społecznej.

Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy na 2022 rok? Należy w nim wpisać wielkimi literami następujące informacje:

 • dane wnioskodawcy;
 • dane członków gospodarstwa domowego;
 • adres zamieszkania;
 • numer rachunku bankowego, na który ma być wypłacone świadczenie;
 • źródło ogrzewania domu (wystarczy zaznaczyć odpowiednie);
 • informację o składkach na ubezpieczenie zdrowotne (czy były odprowadzane, a jeśli tak to czy do ZUS czy KRUS);
 • dane dotyczące dochodów każdego członka gospodarstwa domowego.

Dokładną instrukcję, jak należy wypełnić formularz, znajdziesz na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

A jakie dokumenty do wniosku o dodatek osłonowy trzeba dołączyć? Tutaj mamy dobrą informację – nie trzeba w ogóle tego robić. Mogą się jednak okazać one potrzebne, jeśli urząd rozpatrujący wniosek będzie miał wątpliwości np. dotyczące dochodów. Wówczas jednak powinien wskazać, co konkretnie należy dostarczyć.

Jak skorzystać z programu „Mój Prąd” w 2022 roku?

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy online? 

W ustawie dokładnie określono, gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy. Należy to zrobić w swojej gminie. Wcześniej warto jednak dopytać, który konkretnie urząd zajmuje się przyjmowaniem wniosków, ponieważ może być to np. Miejski lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Formularz wniosku możesz dostarczyć do urzędu osobiście, choć istnieje także możliwość, by ubiegać się o dodatek osłonowy online. Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy elektronicznie? Najpierw wypełnij go na komputerze lub odręcznie (później zeskanować), a potem zaloguj się do portalu ePUAP. Wniosek o dodatek osłonowy podpisz profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym i złóż go w zakładce „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.

Do kiedy złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Przepisy określają również, do kiedy o dodatek osłonowy można się ubiegać. Jeśli chcesz otrzymać świadczenie, złóż wniosek o dodatek osłonowy do dnia 31 października 2022 roku. Wnioski złożone w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.

Dopłaty do węgla 2022: kto i kiedy będzie mógł się ubiegać o wsparcie od Państwa?

Kiedy wypłacany będzie dodatek osłonowy?

Na pewno ciekawi cię, kiedy następuje decyzja o przyznaniu dodatku osłonowego i kiedy jest wypłata środków. Otóż jego przyznanie nie wymaga wydania decyzji urzędowej – jest ona wydawana wyłącznie w przypadku odmowy udzielenia świadczenia i wówczas masz prawo się od niej odwołać.

Jeśli chodzi o wypłaty środków, dodatek osłonowy wypłacany jest w dwóch równych ratach – I rata do dnia 31 marca 2022 r., a II do 2 grudnia 2022 r. Jednorazowo, do dnia 2 grudnia 2022 r. świadczenie jest wypłacane tylko tym osobom, które złożą wniosek po 31 stycznia 2022 roku.

Co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Co jeszcze warto wiedzieć o dodatku osłonowym?

O dodatek osłonowy mogą się ubiegać zarówno polscy obywatele, jak i cudzoziemcy zamieszkujący terytorium Polski. Ma on charakter świadczenia rodzinnego, a więc nie jest opodatkowany i nie może być zajęty przez komornika.

Należy też pamiętać, że jest to świadczenie przyznawane na podstawie specustawy wchodzącej w skład całego pakietu rozwiązań w ramach Tarczy antyinflacyjnej. Dodatek osłonowy jest więc jednorazowy. W ustawie jest wskazana pula środków na jego wypłaty wyłącznie na rok 2022, a więc w kolejnych latach prawdopodobnie nie będzie można już z niego skorzystać.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Kredyty i finansowanie
kredyt na start stosy monety na tle małych modeli domów
Kredyty i finansowanie
kredyt na start stosy monety na tle małych modeli domów

Nowości w tej kategorii

Podatki, ulgi i dopłaty
dopłaty do budowy domu w 2023 roku
04.09.2023 r. Wojciech Rynkowski

Jakie dopłaty do budowy i wyposażenia domu możemy otrzymać w 2024 roku?

Budowa domu stanowi jedno z najważniejszych przedsięwzięć w życiu, które wyma...

Podatki, ulgi i dopłaty
Co wiemy po pierwszych tygodniach programu Mój Prąd 5.0?
30.05.2023 r. Wojciech Rynkowski

Co wiemy po pierwszych pięciu tygodniach funkcjonowania programu Mój Prąd 5.0?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło podsumowanie pierwszych pięciu...

Podatki, ulgi i dopłaty
Program Mój prąd 5.0
20.04.2023 r. Wojciech Rynkowski

Program Mój Prąd 5.0 – jak uzyskać nawet 58 000 zł dotacji?

Już od 22 kwietnia 2023 rozpoczyna się kwalifikacja wniosków do rządowego programu Mój Prąd 5.0, który przewiduje dotacje...

Podatki, ulgi i dopłaty
Czy zamrożenie cen prądu się opłaca?
25.10.2022 r. Jan Susmaga

Ile oszczędności przyniesie nam zamrożenie cen prądu do limitu 2000 kWh?

Sejm zadecydował. Receptą na konsekwencje podwyżek prądu w 2022 roku i progno...

Podatki, ulgi i dopłaty
dopłaty do budowy domu w 2023 roku
04.09.2023 r. Wojciech Rynkowski

Jakie dopłaty do budowy i wyposażenia domu możemy otrzymać w 2024 roku?

Budowa domu stanowi jedno z najważniejszych przedsięwzięć w życiu, które wyma...

Podatki, ulgi i dopłaty
Co wiemy po pierwszych tygodniach programu Mój Prąd 5.0?
30.05.2023 r. Wojciech Rynkowski

Co wiemy po pierwszych pięciu tygodniach funkcjonowania programu Mój Prąd 5.0?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło podsumowanie pierwszych pięciu...

Podatki, ulgi i dopłaty
Program Mój prąd 5.0
20.04.2023 r. Wojciech Rynkowski

Program Mój Prąd 5.0 – jak uzyskać nawet 58 000 zł dotacji?

Już od 22 kwietnia 2023 rozpoczyna się kwalifikacja wniosków do rządowego programu Mój Prąd 5.0, który przewiduje dotacje...

Podatki, ulgi i dopłaty
Czy zamrożenie cen prądu się opłaca?
25.10.2022 r. Jan Susmaga

Ile oszczędności przyniesie nam zamrożenie cen prądu do limitu 2000 kWh?

Sejm zadecydował. Receptą na konsekwencje podwyżek prądu w 2022 roku i progno...

REKLAMA
Zamknij