Setki projektów w NAJLEPSZYCH cenach!

Koniec oferty za:

00godz.

00min.

00sek.

Sprawdź

Projekty domów - szukasz wymarzonego?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Ceny prądu 2023. O ile wzrosną nasze rachunki za prąd po podwyżkach?

Ceny prądu 2022

Nikt już chyba dzisiaj nie wyobraża sobie życia bez energii elektrycznej. Dlatego też jej ceny w 2023 r. to temat, który mocno zelektryzował opinię publiczną. Odpowiedzią rządu, mającą złagodzić skutki podwyżki, była tarcza inflacyjna. Prąd, prędzej czy później, będzie jednak droższy, co nastąpi z chwilą, gdy osłona ta przestanie obowiązywać. Dowiedz się, jak wysokich rachunków możesz się wówczas spodziewać i czy będzie je można w jakiś sposób zredukować.

W ramach działań łagodzących wzrost cen rząd okresowo zwolnił gospodarstwa domowe z płatności podatku akcyzowego oraz zmniejszył z 22 do 5% podatek VAT za prąd. 2022 r. zapisał się kilkukrotnym przedłużeniem tych rozwiązań, czego ostatnim przykładem jest kontynuacja obniżki akcyzy i stawki VAT do 31 października. To bardzo korzystna decyzja, ponieważ wraz z nadchodzącymi, coraz krótszymi dniami, pobór energii elektrycznej niewątpliwie wzrośnie.

Jak wysokie będą ceny prądu w 2023?

Od kilku lat doświadczamy systematycznych wzrostów opłat za energię elektryczną. Rok 2022 przyniósł wzrost o 37% kosztów tejże energii oraz 8% kosztów dystrybucji.

Przyjmując do obliczeń zużycie 2400 kWh prądu, co odpowiada rocznej statystycznej ilości pobranej przez rodzinę o modelu 2+2, opłaty za prąd wzrosły obecnie o ok. 24% w stosunku do roku poprzedniego. Oznacza to, że jeśli Twoje zużycie jest większe od statystycznego, np. z powodu ogrzewania domu prądem, wzrost kosztów będzie jeszcze większy.

Biorąc pod uwagę aktualne prognozy, to nie ma szans na to, aby cena 1 kWh w Polsce zmalała. Przed skutkami tak dużych podwyżek miała uchronić, wprowadzona od dnia 1 stycznia 2022 r. Rządowa Tarcza Antyinflacyjna. Nie zmieniła ona stawek za energię elektryczną, ale wywarła wpływ na inne składniki, podnoszące wysokość rachunku.

Na pewno wiesz, że na jego ostateczny koszt mają wpływ: energia elektryczna czynna, tj. koszt 1 kWh, cena różnego rodzaju opłat, w tym dotyczących dystrybucji energii, jak również podatek akcyzowy i VAT.

Te dwa ostatnie czynniki, w ramach działań osłonowych, były pierwotnie obniżone do końca marca, potem do końca lipca, a finalnie ulgi te przedłużono do dnia 31 października 2022 r. Dzięki wprowadzonym obniżkom wyliczono, iż przy poborze energii na poziomie 2400 kWh, mogłeś realnie zaoszczędzić ok. 117 zł w ciągu całego roku. Warto dodać, że pomoc rządu skupiła się głównie na indywidualnych gospodarstwach domowych, natomiast w mniejszym stopniu objęła firmy.

Jak sprawdzić zużycie prądu w naszym gospodarstwie domowym?

Jakie będą ceny prądu za 1 kWh w 2023 roku?

Średnia cena prądu w 2023 r. za kWh w Polsce aktualnie wynosi 77 gr.

Dla zobrazowania skali podwyżek dodajmy, że rok wcześniej wynosiła ona 74 gr, w 2020 - 68 gr, natomiast trzy lata temu znajdowała się na poziomie 61 gr.

Średni sposób wyliczenia kosztów wiąże się z tym, że działający w kraju dostawcy energii elektrycznej, oferują ją konsumentom w różnych cenach. Wpływ na nie ma także region, w którym zamieszkujesz. Z tego powodu nie można podać konkretnie jaka cena prądu za 1 kwh w 2022 r. obowiązuje na terenie całego kraju. Gdybyś chciał zweryfikować, ile ostatecznie zapłacisz, możesz wykorzystać kalkulatory obliczające koszt prądu, dostępne na stronach sprzedawców i portalach branżowych.

Ile oszczędności przyniesie nam zamrożenie cen prądu do limitu 2000 kWh?

Cenę energii elektrycznej możemy też podzielić z uwagi na rodzaj odbiorców. Wówczas podział ten będzie wyglądał następująco:

 • ceny prądu w 2023 r. dla gospodarstw domowych. W dniu 8 lipca 2022 r. trzy państwowe koncerny energetyczne – Energa, Enea i Tauron − złożyły wnioski do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o wprowadzenie jeszcze w tym roku, podwyżki obowiązującej taryfy na sprzedaż energii odbiorcom indywidualnym. Najniższą z nich w wysokości 6% zaproponował Tauron. Jeśli prezes URE wyrazi zgodę, to kolejna podwyżka energii elektrycznej stanie się faktem. Do chwili obecnej nie ma w tej sprawie oficjalnej odpowiedzi, więc trudno przewidzieć czy opłaty za prąd podrożeją;
 • ceny prądu w 2023 r. dla firm. Dla tych klientów zapowiadają się jeszcze gorsze scenariusze. Dlaczego? Ponieważ URE trzyma pieczę nad tym, by taryfa dla gospodarstw domowych była „uzasadniona i racjonalna”. Natomiast przedsiębiorcy nie podlegają już takiej ochronie, więc ceny prądu dla firm reguluje rynek, na którym panuje tendencja wzrostowa. Z szacunków wynika, że taryfy dla biznesu mogą wzrosnąć nawet dwukrotnie. 

Jakie były spekulacje nt. cen prądu po zniesieniu Tarczy Antyinflacyjnej?

Tarcza antyinflacyjna dla gospodarstw domowych obowiązywała do końca października. Klienci indywidualni mieli gwarancję, że w tym okresie nie zmieni się stawka VAT za prąd. Oto, co eksperci przypuszczali w sprawie końcówki roku.

Zakładając, że od listopada skończy się pomoc rządowa, wówczas każdy indywidualny odbiorca otrzyma wyższe rachunki. Tylko ten jeden czynnik spowoduje, że faktura za prąd wzrośnie o 18%. Powrót z 5 do 23% podatku, a także ponowne naliczenia akcyzy, której stawka wynosi 5 zł za 1 MWh, spowodują wyższe koszty w skali roku o ok. 120 zł.

Kwota ta będzie realna jedynie przy założeniu, że nie zmieni się cena kWh. 2022 r. może jednak pod tym względem przynieść zmiany, więc pobór prądu w listopadzie i grudniu może być rozliczany już po nowym stawkach. Jakie one będą, tego dzisiaj nie wiemy.

Jeśli Twoje dochody nie są wysokie, możesz skorzystać jeszcze z innego rodzaju pomocy, jakim jest dodatek osłonowy. W tym przypadku wysokość dofinansowania może wynosić nawet do 1437,50 zł rocznie. Kwota dopłaty różni się w zależności od dochodu na osobę i typu gospodarstwa domowego. Aby go otrzymać, zgłoś się do urzędu gminy, na której terenie mieszkasz i złóż tam odpowiedni wniosek.

Jak skorzystać z programu „Mój Prąd” w 2023 roku?

Cena prądu 2023 – aktualny cennik sprzedawców prądu

Wspomnieliśmy już, że koszt energii elektrycznej każdego roku wzrasta. Wysokość stawek nie jest regulowana przez dystrybutorów prądu, ale przez Urząd Regulacji Energetyki.

Sprawdź, ile zapłacisz miesięcznie za wykorzystanie 200 kWh energii elektrycznej, otrzymanej od trzech różnych sprzedawców:

 • Cena prądu Tauron w 2023 r. jest zróżnicowana. W przypadku mieszkańców Krakowa, Opola czy Wrocławia 1 kWh kosztuje 74 gr Natomiast dla Gliwic, czy Katowic stawka ta jest już wyższa i wynosi 80 gr. W tym przypadku Twoja faktura wynosiłaby od 148 do 160 zł. Dodajmy, że firma ta obejmuje dystrybucję energii elektrycznej w południowej Polsce.
 • Cena prądu Enea jest wyrównana. Obojętnie czy mieszkasz w Poznaniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Toruniu czy Szczecinie zostaniesz obciążony kwotą 73 gr za 1 kWh, a więc miesięczny wydatek wyniesie 146 zł. Grupa Enea działa na obszarach województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i (w niewielkiej części) dolnośląskiego i pomorskiego.
 • Cena prądu w 2023 r. Państwowej Grupy Energetycznej (PGE) podobnie, jak u poprzednika jest stabilna. Osoby zamieszkałe w Łodzi, Lublinie, Białymstoku, Radomiu, Kielcach czy Rzeszowie za 1 kWh energii elektrycznej muszą zapłacić 78 gr, co daje kwotę 156 zł. PGE obsługuje cały wschodni i częściowo środkowy rejon kraju. Łącznie wynosi on ok. 40% powierzchni Polski.

Koszty ogrzewania elektrycznego domu 100m2

Jakie będą zmiany w dodatkowych opłatach na rachunku za prąd?

Analizując otrzymany rachunek za prąd, na pewno nieraz doszedłeś do wniosku, że poza kosztami energii elektrycznej oraz jej przesyłu, są na nim inne pozycje, których nazwy nic Ci nie mówią. Będą to obowiązkowe opłaty narzucane każdemu odbiorcy przez regulacje prawne na potrzeby wspierania sektora energetyki w Polsce. Należą do nich:

 • opłata kogeneracyjna – nowa opłata wynosząca 4,06 zł/MWh, przekazywana jako wsparcie dla bardziej ekologicznej technologii tworzenia prądu zwanej kogeneracją. W ramach tego procesu wytwarzana jest jednocześnie energia elektryczna i cieplna;
 • opłata OZE – nie jest stała. URE każdego roku określa jej wysokość. W 2023 r. wynosi ona 0,90 zł/MWh, gdy w roku ubiegłym było to 2,2 zł/MWh. Stanowi ona wsparcie dla firm inwestujących w energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Ma być naliczana maksymalnie do 31 grudnia 2028 r.;
 • opłata mocowa – opłata służąca do finansowania utrzymywanie rezerw energii przez elektrownie węglowe, co ma zapewnić stałe i bezproblemowe jej dostawy. Miesięczna wysokość opłaty uzależniona jest od zużycia prądu i przedstawia się następująco:

Zużycie miesięczne       

Wysokość opłaty

w 2021 r. (w zł)

Wysokość opłaty

w 2023 r. (w zł)

do 500 kWh

2,30

2,92

pow. 500 do 1200 kWh

5,51

6,99

pow. 1200 do 2800 kWh

9,19

11,64

pow. 2800 kWh

12,87

16,30

Dla przeciętnego gospodarstwa domowego (2400 kWh rocznie), wysokość tej opłaty wynosi 11,64 zł, a rok temu 9,19 zł. W skali roku zapłacisz więc 139,68 zł.

 • opłata jakościowa — dotyczy kosztów utrzymania odpowiednich standardów jakości dostawy i wynosi ona 0,0095 zł/kWh. Jej wysokość ustala operator systemu przesyłowego, tj. Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA.

Przyczyny wzrostu cen na prąd

W większości państw europejskich ceny prądu rosną tak samo, jak w Polsce. Na ten wzrost wpływ mają przede wszystkim koszty jego zakupu na rynku hurtowym. Energia elektryczna jest bowiem oferowana do sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii.

W 2020 roku giełdowa cena 1 MWh wynosiła 252 zł, a pod koniec 2021 r. kształtowała się powyżej 700 zł. Druga połowa 2022 r. to okres rekordowych zwyżek. W dniu 4 lipca cena 1 MWh, w ramach popularnego kontraktu rocznego z dostawą na 2023 r., wynosiła 1243 zł, a w sierpniu osiągnęła poziom aż 1634,57 zł!

Przyczyny takich podwyżek są złożone, ale na pewno można do nich zaliczyć:

 • wzrost cen węgla, który jest podstawowym surowcem do produkcji energii elektrycznej w naszym kraju (ok. 80%). Do tego dochodzi coraz wyższy koszt zakupu uprawnień do emisji CO2;
 • potrzebę oszczędzania węgla przed nadchodzącym sezonem grzewczym 2022/2023 r. URE informuje, że elektrownie i ciepłownie zgromadziły już 4,8 mln ton zapasów węgla kamiennego, z czego 2,2 mln ton to zapasy wymagane przez przepisy prawa;
 • wzrost cen gazu na rynkach światowych, szczególnie widoczny od połowy czerwca 2022 r., kiedy Gazprom ograniczył przesył gazu gazociągiem Nord Stream 1 o 60%.  Z uwagi, że gaz jest podstawą produkcji energii w Europie Zachodniej, automatycznie przekłada się to na ceny w Europie, w tym także w Polsce;
 • rozporządzenie o dobrowolnym zmniejszeniu zapotrzebowania na gaz o 15% przez wszystkie kraje członkowskie. Nakłania ono Europę m.in. do oszczędzania surowca przed zimą, w obawie przed totalnym odcięciem dostaw z Rosji;
 • niewystarczająca infrastruktura w postaci magazynów energii. Szczególnie dotyczy to odnawialnych źródeł energii (OZE), które z roku na rok systematycznie zwiększają swój udział na rynku energetycznym. Trzy lata temu wynosił on 12%, w 2020 r. 17%, a w zeszłym roku aż 30,3%;
 • zwiększający się popyt na energię elektryczną po pandemii.

Czym jest bon energetyczny i na co można go przeznaczyć?

Jak zmieniały się ceny prądu na przestrzeni 10 lat?

Obserwując ceny prądu przez ostatnie 10 lat widać, że były one niestabilne. W ciągu ostatniej dekady najmniej za energię płaciliśmy w 2015, a najwięcej w roku 2019. Wówczas odnotowano także skok cen giełdowych do poziomu 270 zł/MWh, co doprowadziło do „zamrożenia” taryf.

Stawka ta została pobita w sierpniu 2021 r. wynikiem 383 zł/MWh, który stanowił najwyższą średnią miesięczną w historii. Dzisiaj zapewne nie miałbyś nic przeciwko temu, aby ona wróciła.

Rzeczywistość jednak wskazuje, że ceny prądu w nadchodzących latach niższe nie będą. Kształtowanie się cen energii elektrycznej należy również interpretować w kontekście sytuacji ekonomicznej i poziomu wynagrodzeń. Według Eurostatu (urząd statystyczny Unii Europejskiej) na koniec 2021 r. energia w naszym kraju nie była zbyt droga na tle Europy.

Pod tym względem aż w 16 państwach Unii Europejskiej jej stawki były wyższe od obowiązujących w naszym kraju. Jeżeli jednak w porównaniu cen prądu uwzględnimy „wartość” naszych pensji – sytuacja w Polsce zmienia się diametralnie. W Europie droższy prąd od nas mają jedynie Rumuni i Niemcy.

Jak możemy unikać podwyżek cen prądu?

Znaczący wzrost cen prądu stał się głównym powodem szukania sposobów na oszczędności. Jak możesz to zrobić?

 • Fotowoltaika. Stopniowe odchodzenie od energii węglowej i nacisk na ekologię sprawiły, że w ostatnich latach stała się ona bardzo popularna. Niestety zmiana przepisów dotyczących zasady rozliczenia za prąd, doprowadziła do kompletnego braku zainteresowania. Założone po 1 kwietnia 2022 r. instalacje, będą w okresie przejściowym, tj. od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. rozliczały nadwyżki energii według średniej ceny rynkowej energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Zdaniem fachowców metoda ta ma być nadal korzystna dla konsumentów, jednak rynek pokazał, że są oni odmiennego zdania;
 • Zmiana sprzedawcy prądu. Od 2007 roku odbiorca końcowy może samodzielnie wybrać sprzedawcę energii elektrycznej lub gazu. Sam musisz jednak kalkulować czy jest to opłacalne, ponieważ cenniki taryf aż tak bardzo nie różnią się od siebie;
 • Oszczędności. Ta pozornie najprostsza metoda okazuje się bardzo skuteczna. Większość opłat na rachunku za prąd jest uzależniona od jego zużycia. Dlatego też wyłączanie zbędnych sprzętów lub wymiana oświetlenia na energooszczędne może przynieść realne oszczędności i to praktycznie od zaraz. Przykładowo rezygnacja z używania czajnika elektrycznego, może obniżyć pobór prądu w ciągu roku o 240 kWh.

Ile kosztuje prąd budowlany w 2023? Sprawdzamy aktualne ceny!

Autor artykułu

Podobne artykuły

Projekt domu
jak czytać rysunki szczegółowe projektu domu
18.07.2024 r. Kamila Szymkowiak

Jak czytać rysunki szczegółowe do projektu domu?

Ocieplenie i izolacja
mężczyzna układa folię izolacyjną na podłodze pod styropian
19.06.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jaka folia pod styropian będzie najlepsza?

Projekt domu
jak czytać rysunki szczegółowe projektu domu
18.07.2024 r. Kamila Szymkowiak

Jak czytać rysunki szczegółowe do projektu domu?

Ocieplenie i izolacja
mężczyzna układa folię izolacyjną na podłodze pod styropian
19.06.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jaka folia pod styropian będzie najlepsza?

Nowości w tej kategorii

Podatki, ulgi i dopłaty
odliczenia od podatku widok formularza pit
28.05.2024 r. Daria Sicińska

Ulga budowlana. Co można odliczyć od podatku podczas budowy domu?

Właściciele nieruchomości muszą odprowadzać podatki związane z posiadaniem do...

Kredyty i finansowanie
kredyt na start stosy monety na tle małych modeli domów
17.05.2024 r. Wojciech Rynkowski

Czy kredyt mieszkaniowy #naStart spowoduje wzrost cen nieruchomości w 2024 roku?

Wiele osób zastanawia się, czy kredyt mieszkaniowy #naStart będzie miał taki...

Kredyty i finansowanie
kredyt na start modele domów z symbolem procentu
06.05.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Kredyt na Start – wszystko, co warto wiedzieć o nowym programie rządowym

Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt ustawy wprowadzaj...

Kredyty i finansowanie
kobieca dłoń wkładająca banknot do świnki-skarbonki
26.04.2024 r. Wojciech Rynkowski

Konto mieszkaniowe – czy to dobry sposób oszczędzania na pierwszą nieruchomość w 2024 roku?

W lipcu 2023 roku weszły w życie założenia programu Pierwsze Mieszkanie. Skła...

Podatki, ulgi i dopłaty
odliczenia od podatku widok formularza pit
28.05.2024 r. Daria Sicińska

Ulga budowlana. Co można odliczyć od podatku podczas budowy domu?

Właściciele nieruchomości muszą odprowadzać podatki związane z posiadaniem do...

Kredyty i finansowanie
kredyt na start stosy monety na tle małych modeli domów
17.05.2024 r. Wojciech Rynkowski

Czy kredyt mieszkaniowy #naStart spowoduje wzrost cen nieruchomości w 2024 roku?

Wiele osób zastanawia się, czy kredyt mieszkaniowy #naStart będzie miał taki...

Kredyty i finansowanie
kredyt na start modele domów z symbolem procentu
06.05.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Kredyt na Start – wszystko, co warto wiedzieć o nowym programie rządowym

Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt ustawy wprowadzaj...

Kredyty i finansowanie
kobieca dłoń wkładająca banknot do świnki-skarbonki
26.04.2024 r. Wojciech Rynkowski

Konto mieszkaniowe – czy to dobry sposób oszczędzania na pierwszą nieruchomość w 2024 roku?

W lipcu 2023 roku weszły w życie założenia programu Pierwsze Mieszkanie. Skła...

REKLAMA
Zamknij