Jakie stropodachy wyróżniamy?

Jakie stropodachy wyróżniamy?

Stropodachy to wielowarstwowe układy konstrukcyjne o kącie nachylenia od 0° do 5°. Poszczególne warstwy w stropodachu mogą spełniać zróżnicowane funkcje, dlatego ich kolejność oraz rodzaj zależy nie tylko od konstrukcji dachu i warunków zewnętrznych, ale przede wszystkim od przeznaczenia poddasza i sposobu jego użytkowania. Jakie są rodzaje stropodachów i z czego się je wykonuje? Odpowiadamy!

W latach 70-ych ubiegłego wieku stropodach z uwagi na stosunkowo niski koszt oraz prostotę wykonania w porównaniu z tradycyjnymi dachami cieszył się ogromną popularnością w domach jednorodzinnych. Z biegiem czasu jednak liczne wady tego typu konstrukcji sprawiły, że zainteresowanie nimi spadło. Obecnie coraz lepsza jakość materiałów przeznaczonych do budowy sprawiła, że stropodachy znowu powróciły do łask.

Co to są stropodachy?

Stropodach to alternatywa dla dachów o tradycyjnej formie. W praktyce jest to płaska, wielowarstwowa konstrukcja, której cechą charakterystyczną jest brak poddasza. Ustrojem nośnym w przypadku stropodachu jest strop, najczęściej poziomy, z kolei spadki uzyskuje się przez wprowadzenie warstwy go kształtującej. Układ poszczególnych warstw w stropodachu zależy m.in. od:

 • sposobu użytkowania,
 • rodzaju konstrukcji,
 • warunków zewnętrznych.

Od projektu i wykonania stropodachu zależy trwałość i bezpieczeństwo całego budynku.

Jaką funkcję pełni stropodach?

Jak sama nazwa wskazuje, stropodach pełni jednocześnie dwie funkcje – stropu nad ostatnią kondygnacją oraz dachu. Prawidłowo wykonany stropodach cechuje się wysoką wytrzymałością na obciążenia spowodowane wiatrem czy zalegającym na nim śniegiem, jak również odpornością na nadmierne nagrzewanie. Wysoka jakość wykorzystanych podczas układania konstrukcji materiałów gwarantuje zabezpieczenie przed utratą ciepła, opadami atmosferycznymi, a także uszkodzeniami mechanicznymi, jakie mogą powstać podczas eksploatacji.

Jakie stropodachy wyróżniamy?

Gdzie stosowane są stropodachy?

Stropodachy najlepiej prezentują się na domach nowoczesnych. Tego typu konstrukcje doskonale spełniają swoją funkcję, co zresztą zostało już wcześniej wspomniane, przede wszystkim przy niewielkich kątach nachylenia (maksymalnie 20°). Stropodachy znajdują więc zastosowanie m.in. w:

Jeśli chodzi o domy jednorodzinne w kontekście wykonania stropodachu, niebagatelną rolę odgrywają lokalne wymagania tj. decyzja o warunkach zabudowy, wypis czy wyrys z planu miejscowego, które mogą umożliwić lub całkowicie wykluczyć budowę konstrukcji. Oczywiście takie rozwiązanie musi także przypaść do gustu inwestora. A ma ono swoje plusy, jak choćby ograniczenie powierzchni dachu do minimum czy stała wysokość pomieszczeń na poddaszu.

Z jakich materiałów tworzone są stropodachy?

Wymagania dotyczące materiałów na pokrycie obiektu znaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Sprecyzowano tam m.in. kwestie dotyczące ochrony pożarowej przykryć budynków o dużej powierzchni. Najważniejszy zapis dotyczący materiałów brzmi „Przekrycie budynku mające powierzchnię większą niż 1000 m² powinno być nierozprzestrzeniające ognia, a jego część nośna wykonana z materiałów niepalnych. W przypadku, gdy wewnątrz lub na części nośnej jest umieszczona palna izolacja cieplna, klasa odporności ogniowej tej części powinna być nie niższa niż E 15”.

Jak wiadomo, konstrukcja stropodachu składa się z kilku warstw. Spodnią stanowi konstrukcja nośna, zwykle żelbetowa. Wykonać ją można również z materiałów takich jak beton, drewno, materiał drewnopodobny czy stalowa blacha trapezowa. Jeśli chodzi o izolację, do jej wykonania wykorzystuje się płyty piankowe (polistyrenowe, poliuretanowe), wełna mineralna, granulat wełny mineralnej czy styropian. Wyżej dodatkowo może znajdować się folia zabezpieczająca przed zawilgoceniem, warstwa z betonu pokrytego papą lub pustka powietrzna, a nad nią właściwe pokrycie konstrukcji.

Jakie stropodachy wyróżniamy?

Rodzaje stropodachów – jakie są?

Podział stropodachów występuje zarówno ze względu na konstrukcję, jak i sposób użytkowania.

Konstrukcje stropodachów

Ze względu na konstrukcję wyróżniamy następujące rodzaje stropodachów:

 • stropodachy pełne (niewentylowane) – wszystkie warstwy są ułożone na sobie,
 • stropodachy wentylowane (dwudzielne) – pomiędzy dwoma powłokami stropodachu znajduje się przestrzeń połączona z powietrzem zewnętrznym.

Sposób użytkowania stropodachów

Podział z uwagi na sposób użytkowania stropodachów jest następujący:

 • stropodachy użytkowe – dostępne wyłącznie dla ludzi (np. tarasy),
 • stropodachy użytkowe – dostępne dla ruchu kołowego osobowego i ciężarowego,
 • stropodachy nieużytkowe – ograniczony dostęp, jedynie do nadzoru i konserwacji pokrycia,
 • stropodachy zielone, użytkowane intensywnie – wysoka roślinność, intensywnie pielęgnowana,
 • stropodachy zielone, użytkowane w sposób ekstensywny – niska roślinność, niewymagająca specjalnej opieki.

Izolacja termiczna stropodachów

Innym podziałem może być rozróżnienie ze względu na izolację termiczną:

 • nieocieplane o  prostej konstrukcji nośnej zabezpieczonej jedynie przed opadami (np. magazyny, wiaty),
 • ocieplane stosowane tam, gdzie wymaga się utrzymania stałej temperatury wewnątrz budynku (domy, mieszkania, biura i inne).

Zastosowanie izolacji termicznej ma na celu umożliwić utrzymywanie wewnątrz budynku komfortu cieplnego, ograniczyć straty energii przy ogrzewaniu czy ochronić warstwę nośną przed nadmiernymi naprężeniami i odkształceniami termicznymi.

Stropodachy pełne

Konstrukcja stropodachów pełnych pozbawiona jest szczelin, gdyż wszystkie warstwy idealnie do siebie przylegają. Skoro nie ma szczelin to powietrze ani para wodna nie mogą swobodnie przepływać do atmosfery. Stropodachy pełne są najprostsze w wykonaniu i składają się z kilku warstw takich jak:

 • konstrukcja nośna,
 • paroizolacja,
 • izolacja cieplna,
 • zewnętrzne pokrycie.

Choć stropodach jest łatwy w wykonaniu, to zarówno na etapie wykonawczym, jak i projektowym nietrudno o wady, które mogą zmniejszyć trwałość konstrukcji. Dlatego prace powinny być wykonywane przez doświadczonych specjalistów, posiadających odpowiednią wiedzę i kwalifikacje w tym zakresie.

Stropodachy wentylowane

stropodachach wentylowanych, między kolejnymi powłokami pokrycia a izolacją termiczną znajduje się wąska, pusta przestrzeń, w której krąży powietrze wpływające z zewnątrz budynku kanałami wentylacyjnymi wykonanymi w ścianach. Rozwiązanie to ma zapewnić usuwanie wilgoci nagromadzonej w warstwie termoizolacyjnej poprzez wentylację.

Ocieplenie stropodachu pełnego może, ale nie musi być wykonane w trakcie budowy projektu domu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić to w późniejszym terminie. W szczelinę wentylacyjną w dowolnym momencie z łatwością można wdmuchać strzępki wełny mineralnej czy ekofiber. Należy tylko pamiętać, aby odpowiednio zabezpieczyć wloty do kanałów, w przeciwnym razie prędzej czy później zasiedlą się tam ptaki.

Stropodachy odwrócone

Stropodach odwrócony to dach o konstrukcji zbliżonej do dachu pełnego, lecz o nieco zmienionym ułożeniu warstw. Zmiana dotyczy ułożenia warstwy termicznej na wodoszczelnej w celu wyeliminowania zjawiska skraplania się pary wodnej przed wodoszczelną. Skraplanie występuje ze względu na przenikanie kolejnych warstw przez parę wodną pochodzącą z wnętrza pomieszczenia, która zatrzymuje się na warstwach wodoszczelnych pokrycia zewnętrznego, a ponieważ przeważnie na zewnątrz budynku panuje temperatura niższa niż wewnątrz, to para ulega skropleniu – między warstwami dachu.

Stropodachy zielone

Dach zielony to warstwa roślinna uprawiana na tarasach, stropach czy dachach, która jest trwale związana z warstwami dachu. Od strony architektoniczno – estetycznej takie rozwiązanie jest bardzo ciekawe, jednak nadal podchodzimy do niego nieco sceptycznie, przez co konstrukcje tego typu powstają stosunkowo rzadko. Stropodachy zielone dzielą się na ekstensywne i na intensywne. Pierwszy z założenia ma służyć wypoczynkowi i rekreacji ludzi, z kolei drugi ma być nieużytkowym zazielenieniem dachu. W zależności od rodzaju konstrukcji różna jest funkcja dachu i układ warstw.

Ułożenie konstrukcji

Ułożenie warstw stropodachu – jak powinno wyglądać? Przykładowy schemat przedstawia się następująco:

 • warstwa nośna przejmująca obciążenia dachu (np. płyta z żelbetonu, drewno),
 • warstwa rozdzielcza i wyrównująca (maskująca ewentualne nierówności poprzedniej warstwy),
 • warstwa paroizolacyjna,
 • warstwa termoizolacyjna,
 • warstwa wyrównująca ciśnienie pary wodnej (cienka warstwa między izolacją termiczną a pokryciem mająca wyrównać na całej powierzchni dachu ciśnienie pary),
 • warstwa pokrycia (np. podłoża bitumiczne lub z tworzyw sztucznych),
 • warstwa ochronna,
 • ewentualnie tzw. warstwa użytkowa (w zależności od przeznaczenia poddasza: pod taras, parking czy hodowlę roślin).

Układ warstw podlega modyfikacji i zależy nie tylko od wybranego rodzaju konstrukcji, ale również od sposobu użytkowania stropodachu i warunków zewnętrznych. Choć ilości poszczególnych warstw mogą być różne, to zupełnie podstawowe ułożenie stropodachu powinno składać się z warstwy nośnej (np. strop) oraz izolacji termicznej i wodoszczelnej z podkładem. Konstrukcja ta może być modyfikowana o pośrednie warstwy – w zależności od wyznaczonego zastosowania dachu.

Jakie stropodachy wyróżniamy?

Wady i zalety stropodachu

Stropodachy, podobnie jak i inne pokrycia obiektów, mają zarówno zalety, jak i wady. Zaletami takiej konstrukcji są m.in.:

 • zapobieganie zawilgoceniu dachu,
 • możliwość obniżenia konstrukcji budynku i dachu,
 • zmniejszenie powierzchni krycia przy małym spadku,
 • możliwość zlikwidowania strychu,
 • łatwość zwiększenia warstwy termoizolacyjnej w konstrukcji dachu,
 • możliwość wykorzystania dachu jako np. taras.

Do wad zaliczyć możemy aspekty takie jak:

 • zmniejszona ochrona warstwy termicznej przed działaniem czynników zewnętrznych,
 • problemy z dyfuzją, kondensacją i odprowadzaniem pary wodnej.

Najwięcej kłopotów może przysporzyć jednak zalegający na stropodachu śnieg. Poprzez wydostające się z budynku ciepło, śnieg ten roztapia się i spływa do rynien oraz rur spustowych, gdzie ponownie zamarza.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Nowości w tej kategorii

Dach
Daszek na komin – jaki wybrać i jak go zamontować?
15 kwietnia 2021 r. Adrianna Bartusik

Daszek na komin – jaki wybrać i jak go zamontować?

Daszek na komin to element dodawany nie tylko ze względów estetycznych. Odpowiednio dobrany może zwiększyć efektywność sys...

Dach
Blacha trapezowa – cena, wymiary i rodzaje blachy trapezowej na dach
2 kwietnia 2021 r. Adrianna Bartusik

Blacha trapezowa – cena, wymiary i rodzaje blachy trapezowej na dach

Blacha trapezowa to jeden z najbardziej popularnych materiałów stosowanych w...

Dach
Pas nadrynnowy – jak zamontować pas nadrynnowy?
29 marca 2021 r. Adrianna Bartusik

Pas nadrynnowy – jak zamontować pas nadrynnowy i czy jest niezbędny w Twoim domu?

Pas nadrynnowy to ważny element dachu, który chroni wewnętrzną stronę połaci...

Dach
Dachówka cementowa – cena i rodzaje dachówki cementowej
24 marca 2021 r. Daria Rek

Dachówka cementowa – cena i rodzaje dachówki cementowej

Dachówka cementowa to kolejny, obok dachówki ceramicznej, najczęściej wybierany materiał do krycia dachów. Może pochwalić...

Dach
Daszek na komin – jaki wybrać i jak go zamontować?
15 kwietnia 2021 r. Adrianna Bartusik

Daszek na komin – jaki wybrać i jak go zamontować?

Daszek na komin to element dodawany nie tylko ze względów estetycznych. Odpowiednio dobrany może zwiększyć efektywność sys...

Dach
Blacha trapezowa – cena, wymiary i rodzaje blachy trapezowej na dach
2 kwietnia 2021 r. Adrianna Bartusik

Blacha trapezowa – cena, wymiary i rodzaje blachy trapezowej na dach

Blacha trapezowa to jeden z najbardziej popularnych materiałów stosowanych w...

Dach
Pas nadrynnowy – jak zamontować pas nadrynnowy?
29 marca 2021 r. Adrianna Bartusik

Pas nadrynnowy – jak zamontować pas nadrynnowy i czy jest niezbędny w Twoim domu?

Pas nadrynnowy to ważny element dachu, który chroni wewnętrzną stronę połaci...

Dach
Dachówka cementowa – cena i rodzaje dachówki cementowej
24 marca 2021 r. Daria Rek

Dachówka cementowa – cena i rodzaje dachówki cementowej

Dachówka cementowa to kolejny, obok dachówki ceramicznej, najczęściej wybierany materiał do krycia dachów. Może pochwalić...