Co oznacza NF40 i NF15?

(Extradom)

Są to pojęcia określające standard energetyczny budynków. W zależności od osiągniętych parametrów mogą one określać dom energooszczędny lub pasywny. 

NF40

NF40 jest to standard energetyczny domu energooszczędnego. Dom charakteryzujący się standardem energetycznym NF40 ma roczne zapotrzebowanie na energię wynoszące nie więcej niż 70 kWh/(m²/rok). Budynek tego typu nazywamy domem energooszczędnym, gdyż w procesie jego eksploatacji zużywa się znacznie mniej energii niż w przypadku standardowego domu, w którym zapotrzebowanie na energię wynosi standardowo ok. 120 kWh/(m²/rok).

NF15

NF15 jest to standard energetyczny domu pasywnego. Dom charakteryzujący się standardem energetycznym NF15 ma roczne zapotrzebowanie na energię wynoszące nie więcej niż 15 kWh/(m²/rok). By osiągnąć tak niski wskaźnik zapotrzebowania energii dom musi być odpowiednio zaprojektowany, wykończony i musi zostać wyposażony w odpowiednie instalacje.

Dofinansowanie

Inwestor, który osiągnie standard budynku NF40 lub NF15 ma prawo ubiegać się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota dofinansowania dla budynku jednorodzinnego przy standardzie NF40 wynosi 30 000 zł, a przy NF15 - 50 000 zł. Wsparcie finansowe inwestorów ma na celu sprostanie wymaganiom Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 19 maja 2010 r., mówiącej, że wszystkie nowopowstałe budynki w krajach Wspólnoty mają cechować się od początku 2021 r. „niemal zerowym zapotrzebowaniem na energię”.

0

Artykuły podobne

Domy energooszczędne to coraz częstszy wybór polskich Inwestorów, którym zależy na jak najniższych kosztach eksploatacji. Technologia stosowana w zestawieniu z tradycyjną, murowaną konstrukcją, przy użyciu alternatywnych rozwiązań jest z powodzeniem wykorzystywana w domach o konstrukcji szkieletowej. Jak przedstawiają się dokładniejsze dane dotyczące drewnianych domów energooszczędnych? 

0

Dom pasywny jest to obiekt, w którym za pomocą szeregu rozwiązań technologicznych zminimalizowane jest zapotrzebowanie na energię. Wynosi ono standardowo poniżej 15 kWh/(m²/rok), czyli jest około ośmiokrotnie mniejsze w stosunku do standardowych domów, które zużywają rocznie nawet 120 kWh/(m²/rok).

0