Doradzamy 7 dni w tygodniu. Pon.-pt. 8-21, sob.-niedz. 9-17

Zadzwoń! 71 715 20 60 lub

Ogrodzenie posesji - co warto wiedzieć?

Ogrodzenie posesji - co warto wiedzieć?

Ogrodzenie posesji może być murowane, metalowe, betonowe, drewniane, a także wykonane z gabionów czy materiału PVC. Wybierz takie, które najbardziej Ci się podoba i będzie charakteryzowało się wysoką trwałością. Zadbaj o dopełnienie wszystkich formalności i dojdź do porozumienia z sąsiadem, aby postawić ogrodzenie wspólne z nim.

Ogrodzenie domu pełni wiele funkcji i warto się nad nim zastanowić już na etapie wyboru projektu domu. Nie możesz traktować go jedynie jako elementu odgradzającego twoją działkę i dom od posesji sąsiadów i drogi publicznej. Ma ono zapewnić prywatność i ochronę przed potencjalnymi złodziejami, a także stanowić wizytówkę domu. To właśnie ogrodzenie jest pierwszym, co widzą przychodzący goście.

Z tych wszystkich powodów warto jest dokładnie przemyśleć to, jak ma ono wyglądać i z jakich materiałów je wybudować. Musisz też wziąć pod uwagę wszystkie wytyczne prawne związane z wznoszeniem ogrodzenia. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć na ten temat.

Przepisy prawne dotyczące ogrodzenia posesji

Jak wybudować zgodnie z prawem ogrodzenie? Przepisy dotyczące tej czynności wskazane są w Prawie budowlanym oraz w Kodeksie cywilnym. Musisz się z nimi zapoznać, zanim rozpoczniesz stawianie ogrodzenia. Przepisy wskazują, że ogrodzenie działki budowlanej powinno być zgodne z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jeśli teren nie został jeszcze nim objęty, to należy sprawdzić obowiązujące warunki zabudowy.

W planie zagospodarowania przestrzennego lub w warunkach zabudowy powinien znajdować się szczegółowy wyrys granic między drogami, zabudowaniami i nieruchomościami, jak również dokładne wytyczne dotyczące cech i rodzaju ogrodzenia, jakie można wybudować w danym miejscu. Regulacje te będą określać maksymalną wysokość płotu, jego kolor i materiały, z jakich może być wykonany.

W przypadku ogrodzenia przylegającego do drogi lub ulicy prawo reguluje nieco więcej kwestii formalnych. Żaden z elementów ogrodzenia nie może wystawać wówczas poza obręb działki oraz przekraczać linii rozgraniczających ulicę. Dla własnego bezpieczeństwa sprawdź w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czy w przyszłości nie jest planowana rozbudowa drogi, co mogłoby spowodować konieczność przesunięcia płotu i jego rozbiórkę. Dopasuj ogrodzenie do takich wytycznych.

Ogrodzenie posesji 1

Gdzie i kiedy zgłosić budowę ogrodzenia?

Kiedy przystąpisz do budowy ogrodzenia, musisz wiedzieć, czy taką inwestycję trzeba zgłosić do urzędu. Czy Prawo budowlane traktuje ogrodzenie jako inwestycję wymagającą uzyskania pozwolenia budowlanego? Nie, zgodnie z nowelizacją Prawa budowlanego z grudnia 2016 roku nie ma takiej potrzeby. Podobne zapisy dotyczące braku konieczności pozyskiwania pozwolenia budowlanego na budowę ogrodzenia znalazły się w projekcie nowelizacji Prawa budowlanego z 2020 roku. Istnieją jednak sytuacje wskazane w przepisach, w których plan wzniesienia lub remont ogrodzenia należy zgłosić do urzędu. Zgłoszenie budowy ogrodzenia będzie potrzebne, jeśli:

 • będzie ono spełniać funkcję muru oporowego,
 • wysokość planowanego ogrodzenia przekracza 2,2 m, licząc od poziomu gruntu.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Zgłoszenie musisz wysłać lub złożyć w urzędzie na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem prac. Jeśli przez 3 tygodnie od dnia doręczenia urzędnicy nie wniosą sprzeciwu w drodze decyzji, można przystąpić do wykonywania zaplanowanych robót. Warto przy tym wiedzieć, że zgłoszenie utrzymuje ważność przez 2 lata od jego wydania.

Zobacz nasze projekty ogrodzeń i wybierz idealne ogrodzenie do swojego domu!

Zobacz więcej projektów

Warunki technicznie budowy ogrodzenia

Minister infrastruktury w rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określił wszelkie wymagania techniczne, jakie musi spełniać każde ogrodzenie posesji. 18 września 2015 roku ujednolicano treść owego rozporządzenia. Wskazano w nim, że ogrodzenie w żadnym przypadku nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Prawo zakazuje umieszczania na poziomie 1,8 m wysokości ogrodzenia, licząc od gruntu:

 • ostro zakończonych elementów,
 • drutu kolczastego,
 • tłuczonego szkła,
 • innych podobnych wyrobów i materiałów.

Wskazany akt prawny określa też szerokość bramy wjazdowej, dopuszczalną wysokość ogrodzenia, w tym od strony ulicy. Wiemy już, że płot wznoszony na ponad 2,2 m wysokości wymaga zgłoszenia budowy w urzędzie. Minister nakazał, aby bramy i furtki w ogrodzeniu otwierały się tylko do wewnątrz działki, a nie na zewnątrz. S

zerokość bramy w ogrodzeniu powinna wynosić w świetle przepisów co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki w budownictwie jednorodzinnym – nie mniej niż 90 cm. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby mieć bramę wjazdową o szerokości 3 m i więcej. Pozwoli to na wygodne manewrowanie samochodem przy wyjeździe i wjeździe na posesję. Musisz wiedzieć, że usytuowanie bramy wjazdowej powinno byś skonsultowane z zarządcą drogi. Może on zgłosić swoje uwagi do projektu budowanego ogrodzenia.

Jak wytyczyć granice do ogrodzenia?

Jak ogrodzić działkę? Od strony sąsiada, od ulicy? Na takie pytania musisz sobie odpowiedzieć przed zaplanowaniem ogrodzenia. Zdecydowanie najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest odgrodzenie się od strony sąsiada w osi granicy działek, ale jeśli nie jest to możliwe z uwagi np. na brak jego zgody na wspólną inwestycję, to lepiej usytuować płot w granicy działki. Wówczas będzie w całości należał do inwestora. Unikniesz konfliktów z osobami mieszkającymi obok i wyłącznie Ty będziesz mieć wpływ na wygląd ogrodzenia.

Od ulicy Twoje ogrodzenie nie może przekraczać linii rozgraniczających. Jeśli masz działkę położoną wzdłuż skrzyżowania dróg niewykluczone, że przy planowaniu ogrodzenia będziesz zakładać ścięty narożnik, by nie ograniczało ono widoczności użytkowników dróg i nie powodowało zagrożenia bezpieczeństwa. Jeśli występują jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przebiegu granicy działki, zleć geodecie wznowienie znaków granicznych, a gdyby okazało się to niemożliwe, przeprowadź administracyjne postępowanie rozgraniczeniowe. Pomoc geodety okaże się przydatna, jeśli nie wiesz, jak przebiega linia rozgraniczająca istniejącą lub planowaną ulicę.

Ogrodzenie a sąsiadujące działki

Działka w lesie może być ogrodzona dowolnie, zwłaszcza jeśli jej posiadacz nie ma tam sąsiadów. Inaczej jest, jeśli Twoja posesja graniczy z innymi działkami budowlanymi. Osiągnięcie porozumienia między sąsiadami może być trudne, zwłaszcza co do wyglądu i pokrywania kosztów stawianego ogrodzenia. W przepisach polskiego prawa trudno nie znajdują się dokładne regulacje związane z finansowaniem budowy ogrodzenia na granicy dwóch działek. Jednak w treści art. 154 § 1 Kodeksu cywilnego przeczytasz, że mury, płoty, miedze, rowy i inne podobne urządzenia znajdujące się na granicy różnych gruntów mają być wykorzystywane wspólnie przez sąsiadów.

Co więcej, w kolejnym paragrafie tego samego artykułu wskazano, że korzystający z takich obiektów są obowiązani ponosić wspólne koszty ich utrzymania. Łatwo możesz zauważyć, że nie ma tu więc słowa o tym, kto płaci za wybudowanie ogrodzenia. Nie ma podstaw prawnych do tego, aby solidarnie obciążyć sąsiadów kosztami wznoszenia płotu czy innego rodzaju ogrodzenia. Jeśli więc sąsiad nie będzie chciał partycypować w kosztach ogrodzenia, nie możesz go do tego zmusić w żaden sposób. Wówczas musisz samodzielnie ponieść wydatki.

Z sąsiadem warto się dogadać co do wysokości ogrodzenia między posesjami. Jeśli nie będzie porozumienia w sprawie postawienia ogrodzenia w granicy działki, to najlepiej minimalnie je odsunąć, by znalazło się w granicach własnej działki inwestora – wówczas nie trzeba już żadnej zgody od sąsiada. Jeśli wysokość ogrodzenia nie przekroczy 2,2 metra, niepotrzebne będzie zgłoszenie budowy do starostwa.

Warto wiedzieć, że ogrodzenie nie powinno powodować immisji, czyli negatywnego wpływu na warunki panujące na posesji sąsiada, ponieważ może stać się to przyczyną nakazu rozbiórki wydanego w postępowaniu cywilnym. Przyczyną immisji bywa postawienie zbyt wysokiego ogrodzenia, zwłaszcza wysokiego muru, jeśli sąsiad ma okno pod nim. Na ogół immisja jest trudna do udowodnienia.

Ogrodzenie posesji

Rodzaje ogrodzenia

Wybierając rodzaj ogrodzenia należy uwzględnić kilka ważnych kwestii. Powinno ono być dopasowane do elewacji budynku i do charakteru okolicy, a także trafiać w twój gust. Osoby, które decydują się na budowę danego rodzaju ogrodzenia, kierują się przede wszystkim względami estetycznymi. Bierze się też pod uwagę koszty wykonania tego obiektu i konserwacji oraz trwałość samej konstrukcji. Ogrodzenie może być:

 • kamienne,
 • metalowe,
 • z materiału PCV,
 • betonowe,
 • gabionowe,
 • akustyczne,
 • w formie żywopłotu.

Ogrodzenie kamienne

Kamień od wieków wykorzystywany jest do grodzenia posesji mieszkalnych. Występuje co najmniej kilka typów takich murów:

 • Mur warstwowy – w przypadku którego płaskie kamienie są układane poziomo w warstwach wyznaczanych przez większe kamienie w odpowiednich odległościach.
 • Mur francuski – nazywany również murem rzędowym, tworzony z kamieni o podobnym kształcie, w warstwach, które różnią się między sobą wysokościami; każda warstwa składa się zwykle z kamieni o podobnej wysokości.
 • Mur dziki – wykonany z nieobrobionych kamieni polnych, które układa się w sposób dowolny, choć największe z nich powinny tworzyć podstawę muru.
 • Mur cyklopowy – wykonany z kamieni o dowolnym kształcie, które dopasowuje się do siebie, a szczeliny występujące pomiędzy nimi wypełnia się ziemią oraz drobnymi kamieniami.

Ogrodzenie metalowe

Dużym uznaniem wśród inwestorów, m.in. z uwagi na estetykę, cieszy się ogrodzenie metalowe. Tymczasowo swoją działkę, np. na czas budowy, można ogrodzić siatką. Metalowe ogrodzenie może mieć charakter ogrodzenia kutego lub systemowego, tzw. modułowego. Kute będzie najtrwalsze i oryginalne, ale przy tym najdroższe, ponieważ koszt materiałów niezbędnych do jego stworzenia oraz wykonania przęseł kutych jest wysoki.

Ogrodzenie z materiału PVC

Materiał PVC, czyli polichlorek winylu, wykorzystywany może być do budowy ogrodzenia. Jest alternatywą dla płotów drewnianych i metalowych. Do PVC dodaje się specjalne składniki uszlachetniające, dzięki czemu powstałe tworzywo sztuczne staje się wyjątkowo trwałe, w tym odporne na promieniowanie UV oraz skrajne temperatury. Zaletą ogrodzenia z materiału PVC jest jego estetyka oraz to, że nie trzeba go konserwować jak w przypadku metalu czy drewna.

Ogrodzenie betonowe

Tanie i solidne ogrodzenie betonowe jeszcze kilka lat temu było najpopularniejszym typem takiego rozwiązania w przypadku domów jednorodzinnych. Wybiera się je najczęściej z uwagi na niski koszt, łatwość wykonania oraz właściwie brak konieczności konserwacji. Przęsła betonowe mocowane są na specjalnej konstrukcji. Wyglądają niestety dosyć topornie.

Ogrodzenie gabion

Gabion to typ ogrodzenia kamiennego, murowanego, w którym ważną rolę odgrywają specjalne, duże prostopadłościenne metalowe siatki. To właśnie one nazywane są gabionami. Gabiony wypełnia się kamieniami lub ewentualnie żwirem. Taki mur jest solidny i trwały.

Płoty akustyczne

Cechują się niską estetyką, ale są praktyczne w zastosowaniu. Ich konstrukcja ukierunkowana jest na to, by nie przepuszczały niemal żadnych dźwięków z zewnątrz. Ma to znaczenie, jeśli dom jednorodzinny budowany jest w miejscu, gdzie jest głośno, np. przy ulicy.

Żywopłot

W roli płotu na działce może sprawdzić się ogrodzenie żywe, czyli po prostu żywopłot. Można posadzić na granicy działki np. buk zwyczajni, berberys, bukszpan, grab pospolity czy ligustr pospolity. Rośliny będą tworzyć zwarty, żywy mur, ale pamiętaj, że żywopłot wymaga dużo pracy, aby dobrze rósł i miał odpowiedni, pożądany przez ciebie kształt. Jak widać, masz bardzo wiele możliwości w zakresie planowania i budowy ogrodzenia posesji. Zawsze możesz postawić dekoracyjny drewniany płot czy trwalszy, kuty. Jeśli zaś chcesz ograniczyć koszty, możesz wybrać ogrodzenie betonowe lub murowane z kamienia czy z cegły klinkierowej.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Instalacje
Igłofiltry
24 września 2021 r. Diana Pidlesetska

Igłofiltry – ️jakie jest zastosowanie igłofiltrów?

Dach
Śniegołapy
Instalacje
Igłofiltry
24 września 2021 r. Diana Pidlesetska

Igłofiltry – ️jakie jest zastosowanie igłofiltrów?

Dach
Śniegołapy

Nowości w tej kategorii

Ogrodzenie i bramy
Malowanie proszkowe
14 września 2021 r. Diana Pidlesetska

Malowanie proszkowe – co to jest i ile kosztuje malowanie proszkowe?

Malowanie proszkowe to technologia wydajna, dokładna i nowoczesna. Uzyskiwana...

Ogrodzenie i bramy
Ogrodzenie gabionowe – cena, montaż i zalety gabionów w ogrodzie
5 maja 2021 r. Daria Rek

Ogrodzenie gabionowe – cena, montaż i zalety gabionów w ogrodzie

Ogrodzenie gabionowe w ostatnim czasie mocno zyskało na popularności. Chętnie...

Ogrodzenie i bramy
Płot drewniany – rodzaje, ceny i instrukcja budowy ogrodzenia z drewna
20 kwietnia 2021 r. Adrianna Bartusik

Płot drewniany – rodzaje, ceny i instrukcja budowy ogrodzenia drewnianego

Płot drewniany dawniej był najczęściej wybieranym rodzajem ogrodzenia, zwłasz...

Ogrodzenie i bramy
Ogrodzenia drewniane, nieprzemijająca klasyka
26 marca 2021 r. Wojciech Rynkowski

Ogrodzenia drewniane, nieprzemijająca klasyka

Ogrodzenie jest bardzo ważnym elementem wyglądu nieruchomości, stanowiącym jego ramę. Jednoczenie, w zależności od lokaliz...

Ogrodzenie i bramy
Malowanie proszkowe
14 września 2021 r. Diana Pidlesetska

Malowanie proszkowe – co to jest i ile kosztuje malowanie proszkowe?

Malowanie proszkowe to technologia wydajna, dokładna i nowoczesna. Uzyskiwana...

Ogrodzenie i bramy
Ogrodzenie gabionowe – cena, montaż i zalety gabionów w ogrodzie
5 maja 2021 r. Daria Rek

Ogrodzenie gabionowe – cena, montaż i zalety gabionów w ogrodzie

Ogrodzenie gabionowe w ostatnim czasie mocno zyskało na popularności. Chętnie...

Ogrodzenie i bramy
Płot drewniany – rodzaje, ceny i instrukcja budowy ogrodzenia z drewna
20 kwietnia 2021 r. Adrianna Bartusik

Płot drewniany – rodzaje, ceny i instrukcja budowy ogrodzenia drewnianego

Płot drewniany dawniej był najczęściej wybieranym rodzajem ogrodzenia, zwłasz...

Ogrodzenie i bramy
Ogrodzenia drewniane, nieprzemijająca klasyka
26 marca 2021 r. Wojciech Rynkowski

Ogrodzenia drewniane, nieprzemijająca klasyka

Ogrodzenie jest bardzo ważnym elementem wyglądu nieruchomości, stanowiącym jego ramę. Jednoczenie, w zależności od lokaliz...