Setki projektów nawet -500 zł ✂️

Koniec oferty za:

00godz.

00min.

00sek.

Sprawdź

Projekty domów - szukasz wymarzonego?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Odległość szamba od granicy działki, budynku, studni. Ile musi wynieść?

Szambo betonowe wkopane w ziemię i gotowe do podłączenia

Szambo jest sposobem na zapewnienie odprowadzania nieczystości z domu, kiedy nie ma możliwości podłączenia się do miejskiej czy gminnej sieci kanalizacyjnej. Jeśli je budujemy, powinniśmy wiedzieć, w jakiej odległości od granicy działki, domu i studni musi się znaleźć. Sprawdź, ile powinny one wynosić.

Zapewnienie odprowadzania ścieków z toalet z domu, umywalek czy wanien i pryszniców oraz zlewu kuchennego to konieczność. Instalacja kanalizacyjna z domu może być wyprowadzona na zewnątrz do kanalizacji, ale również do przydomowej oczyszczalni ścieków czy szamba.

Jeśli wybór padnie na ostatnie z wymienionych, aby je umieścić na działce, trzeba mieć projekt szamba i znać prawnie wymagane odległości takiego obiektu od granicy parceli. Nie można całkowicie dowolnie wykopać miejsca pod zbiornik na działce. Sprawdź, jaka powinna być minimalna odległość pewnych nieruchomości lub granic gruntu od szamba.

Co Prawo budowlane mówi o odległości szamb?

Warto sięgnąć do ustawy Prawo budowlane. Odległości, w jakich szambo powinno się znaleźć od domu, granicy działki czy innych nieruchomości, określone zostały w przepisach. Właściwie reguluje tę kwestię § 34 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Warto przy tym podkreślić, że warunki te wydane zostały na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.)

§ 34 wspominanego rozporządzenia stanowi o warunkach stosowania zbiorników na nieczystości ciekłe, czyli o warunkach zastosowania na działce szamba. Takie zbiorniki mogą być usytuowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Nie ma możliwości prawnej stosowania szamb na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz na terenach zalewowych.

Kolejny paragraf tego samego rozporządzenia mówi, że zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej pół metra ponad poziom terenu.

Przepisy dokładnie określają odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych od nieruchomości i granicy działki.

Ile kosztuje wywóz szamba? Cena za rok 2023

ofe-5847238-71060 w-71060

Jaka musi być odległość szamba od granicy działki?

Prawo wskazuje, w jakiej odległości należy umieścić szambo od granicy gruntu. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych musi być odpowiednio duża.

Ile wynosi w przypadku szamba 10 m3 odległość od granicy działki? Od granicy sąsiedniej działki, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego –  nie mniej niż 7,5 metra. Natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej muszą to być co najmniej 2 metry.

Nieco inne warunki panują w przypadku dużych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności 10-50 m3. W jakiej odległości powinno znaleźć się szambo w takich warunkach? Ile od granicy sąsiedniej działki? Co najmniej 7,5 metra oraz 10 m od linii rozgraniczającej drogi lub ciągu pieszego.

Kiedy warto zdecydować się na budowę szamba betonowego?

Wymagana odległość szamba od budynków i okien

Rozporządzenie o warunkach technicznych stosowania szamb na działce wskazuje, że odległość od poszczególnych elementów budynku powinna wynosić:

  • 15 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych;
  • 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, w przypadku zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej;
  • 30 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń, w przypadku szamb o pojemności powyżej 10 m3 i nie więcej niż 50 m3.

Wymagana odległość szamba od okien i drzwi najmniej wynosi 5 m i dotyczy zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej. Przy większych szambach konieczne jest zachowanie automatycznie większej.

Dlaczego szambo plastikowe może być w niektórych przypadkach najlepszym wyborem?

Odległość szamba od studni i podziemnych instalacji

W tym samym rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wskazano zasady dotyczące umiejscowienia studni i lokalizacji szamba względem niej.

W § 31 wskazano, że odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić co najmniej 15 m od zbiorników do gromadzenia nieczystości.

Kolejną ważną kwestią jest zachowanie odpowiedniej odległości od szamba innych podziemnych instalacji, np. gazowych czy wodociągowych. Musi wynosić minimum 1,5 metra. Od kabli telekomunikacyjnych powinien być zachowany odstęp minimum 1 m, a od kabli elektrycznych – minimum 80 cm.

Czym jest szambo ekologiczne? W jaki sposób działa?

Czy przydomowe oczyszczalnie ścieków obowiązują takie same wytyczne?

Warunki techniczne, jakie musi spełnić szambo, oraz odległości akceptowalne przez prawo – to wszystko wskazano w rozporządzeniu ministerialnym. Nieco inne jednak wymagania musi spełnić przydomowa oczyszczalnia ścieków, nazywana szambem ekologicznym. Jakie odległości dopuszcza obowiązujące prawo?

Otóż przepływowe, szczelne osadniki podziemne, które stanowią część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych. Jest przy tym warunek, by ich odpowietrzenie przez instalację kanalizacyjną znalazło się co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.

Minimalna odległość studni wody pitnej od elementów składowych przydomowej oczyszczalni ścieków powinna wynosić:

  • 15 m w przypadku korpusu zbiornika,
  • 30 metrów w przypadku systemu rozsączającego ścieki oczyszczone biologicznie do gruntu – chodzi tu o odległość liczoną od najbliższego przewodu rozsączającego.

Dodatkowo wskazano w rozporządzeniu, że przepływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe, tj. przydomowa oczyszczalnia ścieków, powinny znaleźć się w odpowiedniej odległości od zewnętrznych drzwi i okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od magazynów produktów spożywczych. Będą to te same odległości jak w przypadku bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe, czyli szamb.

Natomiast ważne jest zachowanie odstępu przydomowej oczyszczalni ścieków od roślin z rozbudowanym systemem korzeniowym – drzew i krzewów. Powinno to być minimum 3 m.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Kredyty i finansowanie
kredyt na start stosy monety na tle małych modeli domów
Sponsorowane
pracownik termo organiki przy izolacji styropianem grafitowym
Kredyty i finansowanie
kredyt na start stosy monety na tle małych modeli domów
Sponsorowane
pracownik termo organiki przy izolacji styropianem grafitowym

Nowości w tej kategorii

Instalacje
Instalacja elektryczna w garażu podczas instalacji
09.11.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Instalacja elektryczna w garażu: schemat, oświetlenie i rozmieszczenie gniazdek

Jeżeli budujesz garaż, z pewnością chcesz, aby był on funkcjonalny i zapewnił...

Instalacje
Instalacja elektryczna w domu drewnianym.
03.11.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Instalacja elektryczna w domu drewnianym. Projektowanie, wykonanie i bezpieczeństwo

Wśród inwestorów dużą popularnością – obok domów murowanych – cieszą się te w...

Instalacje
Odprowadzanie wody z rynien. Co możemy z nią zrobić i gdzie wylewać?
25.10.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Odprowadzanie wody z rynien. Co możemy z nią zrobić i gdzie wylewać?

Każdy właściciel nieruchomości musi liczyć się z przepisami narzucającymi na...

Instalacje
Czynniki chłodnicze w pompach ciepła. Jaki dobrać do naszej pompy?
02.08.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Czynniki chłodnicze w pompach ciepła. Jaki dobrać do naszej pompy?

Stałym elementem każdej pompy ciepła jest czynnik chłodniczy. Bierze on udzia...

Instalacje
Instalacja elektryczna w garażu podczas instalacji
09.11.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Instalacja elektryczna w garażu: schemat, oświetlenie i rozmieszczenie gniazdek

Jeżeli budujesz garaż, z pewnością chcesz, aby był on funkcjonalny i zapewnił...

Instalacje
Instalacja elektryczna w domu drewnianym.
03.11.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Instalacja elektryczna w domu drewnianym. Projektowanie, wykonanie i bezpieczeństwo

Wśród inwestorów dużą popularnością – obok domów murowanych – cieszą się te w...

Instalacje
Odprowadzanie wody z rynien. Co możemy z nią zrobić i gdzie wylewać?
25.10.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Odprowadzanie wody z rynien. Co możemy z nią zrobić i gdzie wylewać?

Każdy właściciel nieruchomości musi liczyć się z przepisami narzucającymi na...

Instalacje
Czynniki chłodnicze w pompach ciepła. Jaki dobrać do naszej pompy?
02.08.2023 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Czynniki chłodnicze w pompach ciepła. Jaki dobrać do naszej pompy?

Stałym elementem każdej pompy ciepła jest czynnik chłodniczy. Bierze on udzia...

REKLAMA
Zamknij