🍂+6 000 projektów w obniżonej cenie!🍂
Sprawdź

Doradzamy 7 dni w tygodniu. Pon.-pt. 8-21, sob.-niedz. 9-17

Zadzwoń! 71 715 20 60 lub

ZUD — czym jest Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej?

ZUD — czym jest Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej?

ZUD to organ istniejący w większości starostw powiatowych. Z całą pewnością spotkasz się z nim w sytuacji, gdy będziesz planował budowę domu poza własną działką, lub potrzebował zgody na wykonanie zjazdu. Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej zajmuje się koordynowaniem wielu projektów, zgłaszanych przez inwestorów oraz dostawców mediów. Sprawdź, jakie działania wymagają zgody wydanej przez ZUD.

Wybierając projekt domu oraz w późniejszym etapie, realizując jego budowę, z całą pewnością spotkasz się z wieloma różnymi aparatami administracji publicznej. Warto, już zawczasu sprawdzić, czym zajmują się poszczególne organy oraz kiedy należy zwrócić się do nich o pomoc lub zgodę na określone działanie. 

ZUD — co to jest?

Urząd miasta, gminy, starostwo powiatowe czy zarząd dróg — miejsc, które przyjdzie nam odwiedzić w związku z samodzielną budową domu, jest wiele. Na liście pojawił się też kolejny tajemniczy organ, jakim jest ZUD. Co to jest ZUD i kiedy musimy zasięgnąć jego opinii?

ZUD to organ starostwa powiatowego, który zajmuje się harmonizowaniem oraz zgrywaniem projektów zgłaszanych przez inwestorów, oraz dostawców mediów. Jego praca ma na celu zbadanie bezkolizyjności usytuowania nowej sieci z już istniejącymi przewodami, obiektami budowlanymi czy znakami geodezyjnymi. ZUD wydaje również opinie, które są niezbędne np. w sytuacjach, gdy poszczególna część infrastruktury, wychodzi poza granicę działki, która do nas nie należy.

ZUD to skrót od Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, chociaż patrząc na długą formę, powinien on przyjąć raczej nazwę skrótową ZUDP. Organ wydaje uzgodnienia oraz opinie na podstawie uzgodnień przeprowadzanych przez geodetę.

Sprawdź: Co wchodzi w skład prac geodezyjnych na budowie?

Uzgodnienie ZUD a podstawa prawna

Uzgodnienie ZUD przepisy — opinia ZUD wydawana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z późniejszymi zmianami oraz na podstawie rozporządzeń uzgodnień ZUD.

Uzgodnienia ZUD podstawa prawna — oprócz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, urzędnicy często posługują się też Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2017 roku, poz. 1332 ze zm.).

Jakie dokumenty są potrzebne, aby zgłosić projekt na ZUD?

Uzgodnienie projektu w ZUD wymaga złożenia kompletu dokumentów.

Jakie dokumenty są potrzebne na ZUD:

 • Wniosek, w którym zostanie opisany zakres projektu, adres inwestycji, dane inwestora oraz projektanta. Dodatkowo wniosek powinien być uzupełniony o wykaz rodzajów sieci oraz urządzeń znajdujących się w projekcie.
 • Trzy egzemplarze mapy z poprawnie zaznaczoną projektowaną trasą.
 • Upoważnienie od inwestora jeśli projekt zgłasza projektant lub jednostka wykonawstwa geodezyjnego, a nie inwestor.
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Aktualne warunki techniczne podłączenia obiektu do sieci uzbrojenia działki lub warunki techniczne przebudowy sieci w przypadku zmiany usytuowania, lub zmiany danych zawartych w geodezyjnej ewidencji sieci uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami.
 • Szkic orientacyjny położenia obiektu w stosunku do sąsiednich działek i w odniesieniu do głównych dróg.

Jak wypełnić wniosek do ZUD?

Wniosek o koordynowanie projektu do ZUD powinien być skierowany do starosty i uzupełniony o dane obiektu. Na wstępie należy zaznaczyć, o co się wnosi, czyli np. o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci energetycznej, a następnie podać dane inwestora. Niezbędne będą też takie informacje jak: gmina, obręb, ulica czy numer działki, na której znajduje się inwestycja. Do wniosku należy dodać załączniki oraz wnieść stosowną opłatę, jeśli wniosek składa jednostka projektowa.

Na stronie internetowej lokalnego starostwa, z całą pewnością znajdziesz wzór pokazujący jak wypełnić wniosek do ZUD. W wielu miejscach obowiązuje ten sam druk, który praktycznie niczym się od siebie nie różni.

Zespół uzgadniania dokumentacji projektowej — kiedy konieczne jest uzgodnienie ZUD?

ZUD, kiedy wymagany? Otrzymanie uzgodnienia ZUD, czyli Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, wymagane jest w sytuacjach opisanych w decyzji o warunkach zabudowy lub w planie miejscowym. Mogą to więc być decyzje o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, która jest wymagana, jeśli działka znajduje się poza granicami miasta.

Jedną z najczęściej spotykanych okoliczności, kiedy konieczne jest otrzymanie zgody jest sytuacja, w której do ukończenia inwestycji niezbędne jest wykonanie elementów infrastruktury na terenie, który znajduje się poza naszą działką, a obowiązek jego zaprojektowania spoczywa na nas. 

Uzgodnienie ZUD — kto je wydaje?

Uzgodnienia ZUD najczęściej przeprowadza geodeta przy ścisłej współpracy z projektantem z danej specjalności oraz architektem, który sprawdza usytuowanie poszczególnych przyłączy. Zgoda w zależności od sytuacji może zostać wydana przez: zarządcę dróg, ale też gminę czy starostę. 

Uzgodnienie ZUD — co podlega uzgodnieniu ZUD?

Co ciekawe, nie wszystkie instalacje wymagają uzgodnienia ZUD. Wśród nich znaleźć można, chociażby: instalacje wewnętrzne do zasilania domofonów, punkty świetlne i iluminacje, kominki wentylacyjne czy rurociągi melioracyjne o średnicy poniżej 60 cm.

A co podlega uzgodnieniu ZUD? Obowiązkowo należy zgłosić: 

 • naziemne i podziemne przewody i urządzenia wodociągowe,
 • urządzenia kanalizacyjne,
 • przewody telekomunikacyjne,
 • przewody elektroenergetyczne. 

Dowiedz się więcej: Czym jest przyłącze wodociągowe? Formalności i koszty związane z doprowadzeniem wody do domu

Uzgodnienie ZUD — cennik

Ile kosztuje uzgodnienie ZUD? Wysokość opłaty jest indywidualnie ustalana na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Za wniosek o wydania uzgodnienia ZUD, opłatę ponosi też biuro projektowe, które składa formularz w imieniu inwestora i wynosi ona 17 zł.

A co z innymi cenami? Cennik uzgodnienia ZUD wygląda następująco:

 • opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu niebędących przyłączami:

150 zł – za jeden rodzaj sieci niebędącej przyłączem,

105 zł – (150 zł x 0,7) za każdy następny rodzaj sieci niebędącej przyłączem.

 • opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu będących przyłączami:

105 zł – (150 zł x 0,7) za jeden rodzaj przyłączy,

73,50 zł – (150,00 x 0,7 x 07 zł) za każdy następny rodzaj przyłączy

Uzgodnienie ZUD — ile jest ważne?

Uzgodnienie ZUD ile jest ważne? Opinia wydana przez Zespół jest ważna przez trzy lata. Wyjątek mogą stanowić sytuacje, w których udzielona jest decyzja o pozwoleniu a budowę w okresie ważności opinii. Wtedy jest ona ważna tak długo, jak długo trwa realizacja inwestycji.

Autor artykułu

Nowości w tej kategorii

Formalności budowlane
Tablica informacyjna budowy
12 sierpnia 2021 r. Adrianna Bartusik

Tablica informacyjna budowy – jakie dane powinna zawierać tablica informacyjna budowy domu?

Tablica informacyjna budowy przez wiele osób postrzegana jest jako drobiazg i...

Formalności budowlane
Elektroniczne księgi wieczyste
9 sierpnia 2021 r. Diana Pidlesetska

Elektroniczne księgi wieczyste – co to jest elektroniczna księga wieczysta?

Postępująca digitalizacja, która obejmuje również urzędy sprawiła, że tradycy...

Przepisy i formalności
Powierzchnia użytkowa – co to jest i jak ją liczyć?
23 lipca 2021 r. Adrianna Bartusik

Powierzchnia użytkowa – czym jest powierzchnia użytkowa i jak ją liczyć?

Powierzchnia użytkowa to pojęcie, które ma nieco inne znaczenia w zależności...

Formalności budowlane
Protokół odbioru instalacji elektrycznej
16 lipca 2021 r. Diana Pidlesetska

Protokół odbioru instalacji elektrycznej – co powinien zawierać i jak go wypełnić?

Protokół odbioru instalacji elektrycznej to zaświadczenie, bez którego żadna...

Formalności budowlane
Tablica informacyjna budowy
12 sierpnia 2021 r. Adrianna Bartusik

Tablica informacyjna budowy – jakie dane powinna zawierać tablica informacyjna budowy domu?

Tablica informacyjna budowy przez wiele osób postrzegana jest jako drobiazg i...

Formalności budowlane
Elektroniczne księgi wieczyste
9 sierpnia 2021 r. Diana Pidlesetska

Elektroniczne księgi wieczyste – co to jest elektroniczna księga wieczysta?

Postępująca digitalizacja, która obejmuje również urzędy sprawiła, że tradycy...

Przepisy i formalności
Powierzchnia użytkowa – co to jest i jak ją liczyć?
23 lipca 2021 r. Adrianna Bartusik

Powierzchnia użytkowa – czym jest powierzchnia użytkowa i jak ją liczyć?

Powierzchnia użytkowa to pojęcie, które ma nieco inne znaczenia w zależności...

Formalności budowlane
Protokół odbioru instalacji elektrycznej
16 lipca 2021 r. Diana Pidlesetska

Protokół odbioru instalacji elektrycznej – co powinien zawierać i jak go wypełnić?

Protokół odbioru instalacji elektrycznej to zaświadczenie, bez którego żadna...