Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności

Wasze ulubione ❤️ projekty 🏠 teraz z rabatem do -20%🚀 

Doradzamy 7 dni w tygodniu. Pon.-pt. 8-21, sob.-niedz. 9-17

Zadzwoń! 71 715 20 60 lub

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – czym zajmował się ZUD i kto dzisiaj pełni jego obowiązki?

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – czym zajmował się ZUD

ZUD to organ istniejący do niedawna w większości starostw powiatowych, który zajmował się koordynowaniem wielu projektów zgłaszanych przez inwestorów oraz dostawców mediów. O wydanie decyzji przez Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej trzeba było się zwracać głównie w przypadku planowania budowy poza własną działką zjazdu lub innych elementów infrastruktury. Sprawdź, jakie działania wymagały zgody wydanej przez ZUD i na jakiej zasadzie działa zastępująca go dzisiaj Narada Koordynacyjna.

Wybierając projekt domu oraz w późniejszym etapie, realizując jego budowę, z całą pewnością spotkasz się z wieloma różnymi aparatami administracji publicznej. Warto już zawczasu sprawdzić, czym zajmują się poszczególne organy oraz kiedy należy zwrócić się do nich o pomoc lub zgodę na określone działanie.

ZUD – co to jest?

Urząd miasta, gminy, starostwo powiatowe czy zarząd dróg – miejsc, które przyjdzie nam odwiedzić w związku z samodzielną budową domu, jest wiele. Jeszcze kilka lat temu na liście tej znajdował się także Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, w skrócie ZUD. Co to jest ZUD i kiedy należało zasięgnąć jego opinii?

ZUD to organ starostwa powiatowego, który zajmował się harmonizowaniem projektów zgłaszanych przez inwestorów oraz dostawców mediów. Jego praca miała na celu zbadanie bezkolizyjności usytuowania nowej sieci uzbrojenia terenu z już istniejącymi przewodami, obiektami budowlanymi czy znakami geodezyjnymi. ZUD wydawał również opinie, które były niezbędne np. w sytuacjach, gdy poszczególne części infrastruktury wychodziły poza granicę prywatnej działki.

Uzgodnienia ZUD były dokonywane zazwyczaj przez geodetę, który współpracował w tym zakresie z projektantami danej sieci np. kanalizacyjnej lub telekomunikacyjnej.

Sprawdź: Co wchodzi w skład prac geodezyjnych na budowie?

Uzgodnienie ZUD a podstawa prawna

Jeśli chodzi o przepisy, uzgodnienia i opinie ZUD wydawane były na podstawie następujących aktów prawnych:

 • ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 • rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

W dniu 12 lipca 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, która zmieniła zasady wydawania uzgodnień dokumentacji projektowej. Od tej pory zajmują się tym Narady Koordynacyjne organizowane przez starostów, które zastąpiły ZUD-y.

Jakie dokumenty były potrzebne, aby zgłosić projekt na ZUD?

Uzgodnienie projektu w ZUD wymagało złożenia kompletu dokumentów.

Jakie dokumenty są potrzebne na ZUD? Oto ich lista:

 • Wniosek, w którym opisany był zakres projektu, adres inwestycji, dane inwestora oraz projektanta. Dodatkowo wniosek musiał być uzupełniony o wykaz rodzajów sieci oraz urządzeń znajdujących się w projekcie.
 • Trzy egzemplarze mapy z poprawnie zaznaczoną projektowaną trasą.
 • Upoważnienie od inwestora — jeśli projekt zgłaszał projektant lub jednostka wykonawstwa geodezyjnego, a nie sam inwestor.
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Aktualne warunki techniczne podłączenia obiektu do sieci uzbrojenia działki lub warunki techniczne przebudowy sieci w przypadku zmiany usytuowania, lub zmiany danych zawartych w geodezyjnej ewidencji sieci uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami.
 • Szkic orientacyjny położenia obiektu w stosunku do sąsiednich działek i w odniesieniu do głównych dróg.

Jak należało wypełnić wniosek do ZUD?

Wniosek o koordynowanie projektu do ZUD trzeba było kierować do starosty. Na wstępie należało zaznaczyć, o co się wnosi, czyli np. o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci energetycznej, a następnie podać dane inwestora. Niezbędne było też zamieszczenie takich informacji jak: gmina, obręb, ulica czy numer działki, na której znajdowała się inwestycja. Do wniosku należało dołączyć załączniki oraz wnieść stosowną opłatę, jeśli wniosek składała jednostka projektowa.

Zespół uzgadniania dokumentacji projektowej – kiedy konieczne było uzgodnienie ZUD?

Warto wyjaśnić, kiedy wymagany był ZUD. Otrzymanie opinii lub decyzji Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej niezbędne było przede wszystkim w sytuacjach opisanych w decyzji o warunkach zabudowy, lub w planie miejscowym. Chodziło tu głównie o decyzje o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, która była wymagana, jeśli działka znajdowała się poza granicami miasta.

Jedną z najczęściej spotykanych okoliczności, kiedy konieczne było otrzymanie zgody, była sytuacja, w której do ukończenia inwestycji niezbędne było wykonanie elementów infrastruktury na terenie, który znajdował się poza naszą działką, a obowiązek ich zaprojektowania spoczywała na nas.

Uzgodnienie ZUD – kto je wydawał?

Uzgodnienia ZUD najczęściej przeprowadzał geodeta przy ścisłej współpracy z projektantem z danej specjalności oraz architektem, który sprawdzał usytuowanie poszczególnych przyłączy. Zgoda w zależności od sytuacji mogła natomiast zostać wydana przez zarządcę dróg, ale też gminę czy starostę.

Uzgodnienie ZUD – co podlegało uzgodnieniu ZUD?

Co ciekawe, nie wszystkie instalacje wymagały uzgodnienia ZUD. Wśród nich były, chociażby: instalacje wewnętrzne do zasilania domofonów, punkty świetlne i iluminacje, kominki wentylacyjne czy rurociągi melioracyjne o średnicy poniżej 60 cm.

A co podlegało uzgodnieniu ZUD? Obowiązkowo należało zgłosić:

 • naziemne oraz podziemne przewody i urządzenia wodociągowe,
 • urządzenia kanalizacyjne,
 • przewody telekomunikacyjne,
 • przewody elektroenergetyczne.

Dowiedz się więcej: Czym jest przyłącze wodociągowe? Formalności i koszty związane z doprowadzeniem wody do domu

Uzgodnienie ZUD – cennik

Ile kosztowało uzgodnienie ZUD? Wysokość opłaty była indywidualnie ustalana na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Za wniosek o wydania uzgodnienia ZUD opłatę ponosiło też biuro projektowe, które składało formularz w imieniu inwestora i wynosiła ona 17 zł.

A co z innymi cenami? Cennik uzgodnienia ZUD wyglądał następująco:

 • opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu niebędących przyłączami:

150 zł – za jeden rodzaj sieci niebędącej przyłączem,

105 zł – (150 zł x 0,7) za każdy następny rodzaj sieci niebędącej przyłączem.

 • opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu będących przyłączami:

105 zł – (150 zł x 0,7) za jeden rodzaj przyłączy,

73,50 zł – (150,00 × 0,7 × 0,7 zł) za każdy następny rodzaj przyłączy.

Uzgodnienie ZUD – ile było ważne?

Dla większości inwestorów istotną kwestią było, ile jest ważne uzgodnienie ZUD. Opinia wydana przez Zespół była ważna przez trzy lata. Wyjątek mogły stanowić sytuacje, w których udzielona była decyzja o pozwoleniu a budowę w okresie ważności opinii. Wtedy była ona ważna tak długo, jak długo trwała realizacja inwestycji.

Jak funkcjonują Narady Koordynacyjne, które zastąpiły ZUD?

Zgodnie z nowymi przepisami Narady Koordynacyjne są organizowane przez starostę i ich zakres obowiązków jest bardzo podobny jak ZUD. Różnica polega na tym, że narady stosują uproszczone procedury uzgadniania projektów, co przekłada się na możliwość znacznego przyśpieszenia procesu realizacji inwestycji.

Zadaniem Narady Koordynacyjnej jest właściwe usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu – głównie na obszarach miast, ale także w pasach drogowych na terenach wiejskich. Narada nie zajmuje się natomiast uzgadnianiem lokalizacji przyłączy i sieci uzbrojenia znajdujących się w granicach działek budowlanych.

Narady są zwoływane w momencie, gdy wpłynie odpowiedni wniosek o uzgodnienie propozycji lokalizacji sieci od jej projektanta lub inwestora. W niektórych starostwach ze względu na duży napływ wniosków narady odbywają się cyklicznie np. dwa razy w miesiącu.

Zarówno formalności, jak i opłaty wymagane przy składaniu projektów pod uzgodnienie Narady Koordynacyjnej nie zmieniły się – są takie same lub bardzo zbliżone jak w przypadku składania wniosków do ZUD. Szczegółowe informacje na temat wymogów formalnych znajdziesz na stronie internetowej starostwa lub geodezji.

Autor artykułu

Podobne artykuły

Okna
Szyby zespolone
Finanse i koszty
Jak sfinansować budowę domu modułowego kredytem hipotecznym?
Projekt domu
Domy prefabrykowane betonowe
Okna
Szyby zespolone
Finanse i koszty
Jak sfinansować budowę domu modułowego kredytem hipotecznym?
Projekt domu
Domy prefabrykowane betonowe

Nowości w tej kategorii

Formalności budowlane
Kierownik budowy
16 maja 2022 r. Diana Sulyma

Jakie są prawa i obowiązki kierownika budowy?

Planujesz budowę w domu? W takim razie z pewnością wiesz, że nie może się ona rozpocząć bez kierownika budowy. Tylko, gdzi...

Formalności budowlane
Opinia kominiarska
4 maja 2022 r. Adrianna Bartusik

Czym jest opinia kominiarska i kiedy będzie wymagana?

Opinia kominiarska to ważny dokument, który wydawany jest m.in. podczas odbioru nowo powstałego domu, ale nie tylko. Spraw...

Przepisy i formalności
Oświadczenie o źródłach ciepła
17 marca 2022 r. Diana Sulyma

Oświadczenie o źródłach ciepła – jak wypełnić deklarację i do kiedy to zrobić?

1 lipca 2021 roku wszedł w życie obowiązek rejestrowania źródeł ciepła o mocy...

Formalności budowlane
Polski Ład i domy do 70m2 bez pozwolenia najczęściej zadawane pytania
11 lutego 2022 r. Wojciech Rynkowski

Polski Ład i domy do 70m2 bez pozwolenia – najczęściej zadawane pytania. Dokumenty, formalności i przepisy

W związku z wielkim zainteresowaniem tematem budowy domów do 70 m2 bez pozwol...

Formalności budowlane
Kierownik budowy
16 maja 2022 r. Diana Sulyma

Jakie są prawa i obowiązki kierownika budowy?

Planujesz budowę w domu? W takim razie z pewnością wiesz, że nie może się ona rozpocząć bez kierownika budowy. Tylko, gdzi...

Formalności budowlane
Opinia kominiarska
4 maja 2022 r. Adrianna Bartusik

Czym jest opinia kominiarska i kiedy będzie wymagana?

Opinia kominiarska to ważny dokument, który wydawany jest m.in. podczas odbioru nowo powstałego domu, ale nie tylko. Spraw...

Przepisy i formalności
Oświadczenie o źródłach ciepła
17 marca 2022 r. Diana Sulyma

Oświadczenie o źródłach ciepła – jak wypełnić deklarację i do kiedy to zrobić?

1 lipca 2021 roku wszedł w życie obowiązek rejestrowania źródeł ciepła o mocy...

Formalności budowlane
Polski Ład i domy do 70m2 bez pozwolenia najczęściej zadawane pytania
11 lutego 2022 r. Wojciech Rynkowski

Polski Ład i domy do 70m2 bez pozwolenia – najczęściej zadawane pytania. Dokumenty, formalności i przepisy

W związku z wielkim zainteresowaniem tematem budowy domów do 70 m2 bez pozwol...