100 zł w prezencie do projektu!

Koniec oferty za:

00godz.

00min.

00sek.

Sprawdź

Projekty domów - szukasz wymarzonego?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

W jakiej odległości od lasu możemy budować dom?

Dom na skraju lasu

Jeśli Twoja działka budowlana graniczy z lasem czy terenem uznanym za leśny, musisz wziąć pod uwagę wytyczne ustawowe dotyczące odległości domu od lasu. Nie możesz wybudować budynków mieszkalnych tuż przy linii tego lasu. Przepisy jasno określają, w jakiej odległości od jego granicy możesz się wybudować.

Masz już wymarzoną działkę w sąsiedztwie lasu i chcesz rozpocząć na niej budowę domu? Odległość planowanego budynku od lasu ma niebagatelne znaczenie. Nie może on znaleźć się zbyt blisko, ponieważ nie pozwolą na to przepisy prawa budowlanego.

Sprawdź, jakie są ograniczenia w rozporządzaniu swoim terenem i w jakim zakresie obejmują one budowę domu, jeśli graniczy z terenem leśnym. Jaka powinna być minimalna odległość domu od granicy lasu? Dlaczego wprowadzane są takie zasady budowy?

Dlaczego musimy zachować odległość domu od lasu?

Skupisko drzew liściastych, iglastych lub mieszanych zaraz obok Twojej działki niekoniecznie musi oznaczać, że masz do czynienia formalnie z lasem. Możesz jednak przekonać się o tym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wskazuje, że las to grunt oznaczony na mapie ewidencyjnej symbolem Ls – grunt leśny lub teren oznaczony w MPZP jako leśny.

Jeśli więc w MPZP czy na mapach, jakimi dysponuje gmina, znajduje się oznaczenie, że tuż przy Twojej działce jest las, będzie to oznaczało konieczność stosowania się do wytycznych dotyczących tego, jaka powinna być odległość między nim a domem.

Dlaczego właściwie istnieją ograniczenia dotyczące budowy domu przy lesie? Ponieważ związane jest to z kwestią bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Odległość lasu od domu zależy od tego, czy Twój budynek ma ściany lub pokrycie dachowe sprzyjające rozprzestrzenieniu ognia (RO) lub też nierozprzestrzeniające ognia (NRO). W tym drugim przypadku odległość nie musi być duża. Ile może wynieść?

Co zrobić w przypadku, gdy działka nie jest objęta MPZP?

Jaka musi być odległość domu od lasu?

Budowa domu i innych budynków na działce wiąże się z podjęciem dużego przedsięwzięcia, pociągającego za sobą niemałe koszty. Zanim się jej podejmiesz, musisz wiedzieć, jaka odległość domu od lasu będzie zgodna z obowiązującym stanem prawnym – o ile to dotyczy Twojego gruntu.

Wskazuje na to przywołane rozporządzenie o warunkach technicznych. Jak w zgodzie z nimi ma być planowana budowa domu przy lesie? Przepisy wskazują, jaka powinna być odległość ściany zewnętrznej budynku od granicy (konturu) lasu, rozumianego jako grunt leśny, co znajduje odbicie w oznaczeniu na mapie ewidencyjnej.

Przyjmuje się, że jest to odległość ścian takiego budynku od ściany budynku ZL (przeznaczonego do zamieszkania) z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień.

W przepisach rozporządzenia wskazujących na minimalną odległość od lasu warunki techniczne są opisywane z wykorzystaniem pewnych symboli. Warto wiedzieć, co one właściwie oznaczają i do czego się odnoszą:

 • ZL – budynki mieszkalne, mieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej;
 • PM – produkcyjne i magazynowe;
 • IN – inwentarskie.

Rozporządzenie stanowi w § 271 ust. 8, że najmniejszą odległość budynków ZL, PM, IN od granicy (konturu) lasu, rozumianego jako grunt leśny (Ls) określony na mapie ewidencyjnej lub teren przeznaczony w MPZP jako leśny, przyjmuje się jako odległość ścian tych budynków od ściany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień. Nie wskazuje nam to jednoznacznie, jaki minimalny odstęp musisz zachować w wypadku budowy domu przy lesie.

Przy ustalaniu minimalnej odległości warto sięgnąć po tabelę z § 271 ust. 1 rozporządzenia ws. warunków technicznych. Określono w niej, że minimalna odległość domu od lasu wynosi 8 m.

Jeśli jednak ściana zewnętrzna usytuowana od strony lasu lub przekrycie dachu to elementy nierozprzestrzeniające ognia (NRO), odległość zabudowy od lasu trzeba zwiększyć o 50 proc., co oznacza konieczność zachowania minimalnej odległości od lasu wynoszącej minimum 12 m.

O ścianach lub przekryciu dachu nierozprzestrzeniających ognia można mówić wtedy, gdy są one wykonane z wyrobów niepalnych. Analogicznie, rozprzestrzeniające ogień są ściany czy poszycie dachowe wykonane z wyrobów podatnych na spalanie. Informacje na ten temat uzyskasz w specyfikacji konkretnych produktów.

W przypadku, gdy ściana zewnętrzna budynku lub przekrycie dachu od strony lasu są kwalifikowane jako rozprzestrzeniające ogień (RO), to odległość domu od lasu będziesz musiał zwiększyć o 100 proc., czyli minimalna odległość od lasu powinna wynosić wówczas minimum 16 m.

Warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Oto wszystkie najważniejsze informacje!

dom znajdujący się przy linii drzew lasu

Co definiuje się w ustawodawstwie jako las?

Może Ci się wydawać, że kilka drzew za płotem czy granicą Twojej działki absolutnie nie może być lasem, ale z MPZP wynikać może co innego. Przy ustalaniu odległości domu od lasu będziesz musiał wziąć pod uwagę przepisy rozporządzenia ws. warunków technicznych.

O tym, czy dany zadrzewiony teren zostanie uznany prawnie za las, decydują wytyczne z ustawy o lasach. Art. 3 tejże ustawy stanowi, że lasem jest grunt:

 • O zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony:
  • przeznaczony do produkcji leśnej lub
  • stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego lub
  • wpisany do rejestru zabytków.
 • Związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeby gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, bądź przeznaczony na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

Odległość budowy domu od lasu musi być zawsze zachowana, jeśli w danej gminie konkretny teren jest określony w MPZP jako leśny. Nie ma znaczenia, jak w praktyce wygląda i czy w ogóle jest zadrzewiony.

Jak wybrać działkę pod budowę domu i na co zwrócić uwagę?

Odstępstwa w kwestii odległości domu od lasu

Jeśli zamierzasz prowadzić budowę przy lesie, musisz liczyć się z obowiązującymi przepisami, głównie z uwagi na bezpieczeństwo własne i domowników. Czasem jednak możesz zachować mniejszą odległość domu od lasu. Odstępstwo zostało wskazane w § 271 ust. 8a rozporządzenia o warunkach technicznych.

Ustawodawca określił, że można zmniejszyć odległość zabudowy od lasu, jeśli budynek wykonany jest z elementów nierozprzestrzeniających ognia, niezawierających pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz posiadających klasę odporności pożarowej wyższą niż wymagana. Wówczas odległość zlokalizowanego domu na sąsiedniej działce od granicy (konturu) lasu wynosi 4 m.

Nie określa się przy tym odległości domu czy innego budynku wzniesionego z elementów nierozprzestrzeniających ognia od granicy (konturu) lasu, jeśli teren ten przeznaczony jest w MPZP pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną. W przypadku braku planu miejscowego grunty leśne są objęte zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie obowiązujących ustaw.

Upraszczając ustawową definicję, nie ma obowiązku zachowania minimalnej odległości domu czy innych budynków na Twojej działce budowlanej, jeśli granica lasu znajduje się w jej obrębie.

W takich odległościach od lasu możesz wybudować budynki mieszkalne: jednorodzinne, zagrodowe i rekreacyjne do 3 kondygnacji nad ziemią. Mogą to być również wolnostojące budynki gospodarcze w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej do 2 kondygnacji oraz wolnostojące garaże do dwóch stanowisk postojowych. Wszystkie tego typu obiekty powinny spełniać kilka warunków:

 • muszą być projektowane i budowane z elementów nierozprzestrzeniających ognia,
 • nie mogą mieć pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
 • muszą charakteryzować się klasą odporności ogniowej wyższą, niż wymagają tego przepisy.

Zachowanie odległości domu, garażu czy pomieszczeń gospodarczych od lasu nie jest jedynie suchym przepisem, ale realnym zabezpieczeniem i wyrazem ochrony przeciwpożarowej, która ma szczególne znaczenie, jeśli w pobliżu Twojego domu znajduje się las.

Dobry pomysłem na szybką budowę są domy prefabrykowane betonowe!

Na koniec polecamy jeszcze:

Autor artykułu

Podobne artykuły

Projekt domu
jak czytać rysunki szczegółowe projektu domu
18.07.2024 r. Kamila Szymkowiak

Jak czytać rysunki szczegółowe do projektu domu?

Ocieplenie i izolacja
mężczyzna układa folię izolacyjną na podłodze pod styropian
19.06.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jaka folia pod styropian będzie najlepsza?

Projekt domu
jak czytać rysunki szczegółowe projektu domu
18.07.2024 r. Kamila Szymkowiak

Jak czytać rysunki szczegółowe do projektu domu?

Ocieplenie i izolacja
mężczyzna układa folię izolacyjną na podłodze pod styropian
19.06.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jaka folia pod styropian będzie najlepsza?

Nowości w tej kategorii

Działka
nieduży ciek wodny przebiega przez działkę
15.05.2024 r. Daria Sicińska

Budowa domu na działce z ciekiem wodnym. O czym musisz wiedzieć?

Niejedna osoba marzy o tym, by na zakupionej działce występował strumyczek lu...

Działka
działka rekreacyjna z domkiem letniskowym i rabatami kwiatowymi
12.04.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jak urządzić działkę rekreacyjną? Porady nie tylko na wiosnę

Działka rekreacyjna to marzenie wielu osób – jak jednak ją urządzić, by jak najlepiej służyła wypoczynkowi? Aranżacja dzia...

Działka
teren na którym trwa karczowanie działki pod dom
04.04.2024 r. Daria Sicińska

Karczowanie działki pod budowę domu jednorodzinnego. Jak je wykonać i ile kosztuje?

Przed rozpoczęciem budowy domu niezbędne jest odpowiednie przygotowanie teren...

Działka
widok na osiedle domów z góry i symboliczne wykresy
29.03.2024 r. Wojciech Rynkowski

Jak będą się kształtować ceny działek budowlanych w 2024 roku?

Mieszkania i domy jednorodzinne stanowią dobra substytucyjne, bo służą zaspok...

Działka
nieduży ciek wodny przebiega przez działkę
15.05.2024 r. Daria Sicińska

Budowa domu na działce z ciekiem wodnym. O czym musisz wiedzieć?

Niejedna osoba marzy o tym, by na zakupionej działce występował strumyczek lu...

Działka
działka rekreacyjna z domkiem letniskowym i rabatami kwiatowymi
12.04.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jak urządzić działkę rekreacyjną? Porady nie tylko na wiosnę

Działka rekreacyjna to marzenie wielu osób – jak jednak ją urządzić, by jak najlepiej służyła wypoczynkowi? Aranżacja dzia...

Działka
teren na którym trwa karczowanie działki pod dom
04.04.2024 r. Daria Sicińska

Karczowanie działki pod budowę domu jednorodzinnego. Jak je wykonać i ile kosztuje?

Przed rozpoczęciem budowy domu niezbędne jest odpowiednie przygotowanie teren...

Działka
widok na osiedle domów z góry i symboliczne wykresy
29.03.2024 r. Wojciech Rynkowski

Jak będą się kształtować ceny działek budowlanych w 2024 roku?

Mieszkania i domy jednorodzinne stanowią dobra substytucyjne, bo służą zaspok...

REKLAMA
Zamknij