Setki projektów w NAJLEPSZYCH cenach!

Koniec oferty za:

0dni

00godz.

00min.

00sek.

Sprawdź

Projekty domów - szukasz wymarzonego?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Jak uzyskać dofinansowanie na deszczówkę z programu Złap Deszcz?

Jak uzyskać dofinansowanie na deszczówkę z programu Złap Deszcz?

Zainteresowanie najnowszą edycją programu Złap Deszcz okazało się tak duże, że pierwsza pula środków dostępna dla osób prywatnych wyczerpała się w tempie błyskawicznym. Nic dziwnego – każdego roku pieniądze w ramach przeznaczonego na inicjatywę Złap Deszcz dofinansowania rozdysponowywane są jeszcze przed wskazanym ostatecznym terminem. Jakie są założenia programu? Czy warto z niego skorzystać?

Obecnie na poziomie samorządowym realizowana jest czwarta edycja lokalnego przedsięwzięcia, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do deszczówki. 2022 rok nie jest wyjątkiem, jeśli weźmiemy pod uwagę zainteresowanie społeczeństwa. Nic dziwnego, dzięki pozyskanym w ten sposób środkom deszczówka może być gromadzona, a później wykorzystana w systemie nawadniania ogrodu.

Na czym dokładnie polega projekt? To lokalny odpowiednik rządowego programu Moja Woda. Pozwala wnioskować o dotację na działania mające zwiększyć poziom retencji na posesjach prywatnych oraz efektywnie wykorzystać wody opadowe i roztopowe. Kwota dofinansowania to 5 000 złotych w przypadku osób prywatnych i 10 0000 złotych dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Jakie są założenia programu Złap Deszcz?

Co dokładnie ma na celu inicjatywa Złap Deszcz? Program stanowi odpowiedź na coraz poważniejsze zagrożenie deficytem wody. Jej zasoby są w Polsce bardzo ograniczone w porównaniu do sytuacji innych krajów europejskich. Duże miasta są szczególnie narażone na niekorzystne zmiany klimatyczne i tworzenie się tzw. wysp ciepła.

Częściowym rozwiązaniem problemu może stać się retencjonowanie wody, czyli magazynowanie jej w okresach nadmiaru, a następnie użycie w porze suchej. Potencjał retencji jest, niestety, w Polsce niewykorzystany: jeden nasz rodak odzyskuje średnio 1600 m3 rocznie, zaś przeciętny Europejczyk – 4 500 m3 w skali roku, czyli aż trzykrotnie więcej. Tymczasem to najlepszy sposób zagospodarowania wód deszczowych.

Chęć oszczędzania skromnych zasobów wody i dążenie do zwiększenia retencji to dwa główne cele, dla których wprowadzono dotacje na deszczówkę. W 2020 roku powstał wspomniany już wyżej program ogólnopolski Moja Woda. Wcześniej podobne inicjatywy wdrażała część samorządów. Wrocławskie przedsięwzięcie Złap Deszcz, o którym mówimy teraz, to jedna z pierwszych tego rodzaju inicjatyw w Polsce.

Głównym celem programu Złap Deszcz jest zwiększenie ilości wody gromadzonej przez mieszkańców Wrocławia. Dzięki temu można usytuować na swojej działce zbiornik na deszczówkę. Dotacja obejmuje także inne rozwiązania, które bliżej omówimy za chwilę. Wszystkie one pozwalają wykorzystać zebraną wodę opadową na potrzeby domowe, na przykład do spłukiwania toalet, lub ogrodowe (nawadnianie roślin).

Gromadzenie wody ma także na celu zabezpieczenie nieruchomości przed zalaniem w okresie zintensyfikowanych opadów. To nie tylko efekt ekologiczny, ale również realne oszczędności w domowym budżecie.

Podczas pierwszej edycji programu w 2019 roku, kiedy stawiano właśnie na zbiorniki na deszczówkę, dofinansowanie pochłonęło 250 tysięcy złotych – początkowo zakładano, że będzie to 80 tysięcy złotych. W 2020 roku na ten cel przeznaczono już 500 tysięcy złotych. Liczba zainteresowanych z roku na rok rośnie.

Czym jest i o ile wzrośnie podatek od deszczu w 2022 roku?

Kto może postarać się o dopłaty na deszczówkę?

Aby starać się o dotacje na zbiorniki na deszczówkę oraz inne systemy pozwalające na skuteczną retencję wód opadowych, należy spełnić kilka warunków.

Program Złap Deszcz adresowany jest w pierwszej kolejności do osób fizycznych, które są właścicielami lub dysponują innym tytułem prawnym do nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Wrocławia.

W związku z licznymi prośbami od 2021 roku o dofinansowania na deszczówkę mogą ubiegać się także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Oznacza to, że zbieranie deszczówki ma szansę odbywać się na szerszą skalę.

Jakiej wysokości są możliwe dofinansowania na deszczówkę?

Pewnym ograniczeniem jest określona maksymalna wysokość dofinansowania zbiornika na deszczówkę. Próg ten wynosi:

 • 80% budżetu, ale nie więcej niż 5 000 złotych w przypadku osób fizycznych,
 • 80% budżetu, ale nie więcej niż 10 000 złotych w przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

W 2022 roku w budżecie Wrocławia przewidziano 565 000 złotych na dotacje na wodę deszczową, z czego 465 000 złotych trafi do osób fizycznych, a 100 000 złotych do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Środki są ograniczone, dlatego należy spieszyć się ze składaniem wniosków, jeśli interesuje cię dotacja. Deszczówka zagospodarowana w odpowiedni sposób oznacza konkretne oszczędności dla domowego budżetu, dlatego warto z tej opcji skorzystać.

Miasto w ciągu miesiąca przekaże wnioskującemu informację o przyznaniu dotacji. W tym momencie można już przystąpić do realizacji przedsięwzięcia – po okazaniu rozliczenia środki w odpowiedniej wysokości zostaną zwrócone.

Bardzo ważne jest zastrzeżenie, że dotacją nie można refinansować prac wykonanych przed dniem zawarcia umowy.

Jak dobrać odpowiedni system odwodnienia dachu płaskiego?

Na jakie urządzenia i instalacje możemy przeznaczyć dofinansowanie deszczówki?

Dofinansowanie uzyskane w ramach programu Złap Deszcz jest dotacją celową, dlatego pieniądze mogą zostać przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów konkretnych zadań inwestycyjnych, mających na celu stworzenie systemów deszczowych do zatrzymywania i późniejszego wykorzystania wód opadowych.

Jak czytamy w dokumentach, środki można wydać na:

 • zakup elementów wchodzących w skład systemów deszczowych, bez których systemy te nie mogłyby funkcjonować prawidłowo,
 • pokrycie kosztów montażu tych elementów,
 • wykonanie robót, w tym robót ziemnych,
 • transport elementów systemu deszczowego i niezbędnych materiałów,
 • odtworzenie nawierzchni po zakończeniu montażu.

Oznacza to, że dofinansowanie nie obejmuje kosztów dokumentacji projektowej, badań hydrologicznych i opinii rzeczoznawców, a także zakupu i montażu rynien i rur spustowych oraz elementów konstrukcyjnych dachu.

Jakie instalacje uwzględniono w systemie dopłat w programie Złap Deszcz? To nie tylko przeznaczone na deszczówkę zbiorniki, choć – jak się okazuje – przydomowy zbiornik retencyjny może występować w wielu wariantach. Poniżej znajdziesz krótkie omówienie wskazanych w projekcie rozwiązań.

 • Podziemne zbiorniki na deszczówkę

Podstawowym zadaniem podziemnych zbiorników jest gromadzenie deszczówki odprowadzanej z dachu za pomocą rur spustowych. Na rynku dostępne są zbiorniki wykonane z różnych materiałów, o różnych kształtach i pojemnościach, standardowo mieszczących się w przedziale od ok. 1 500 do nawet 50 000 litrów, z możliwością łączenia w moduły. Parametry te można dopasować do indywidualnych potrzeb.

Zbiorniki podziemne znajdują zastosowanie w systemach ogrodowych oraz ogrodowo-domowych. Wszystkie wyposażone są w filtr poprawiający jakość wody i usuwający zanieczyszczenia. Ich ogromnym atutem jest możliwość wykorzystania na ograniczonej powierzchni oraz w sytuacji, gdy nie chcesz zaburzać elementem naziemnym aranżacji ogrodu. Duża wytrzymałość zbiornika pozwala ulokować je w miejscu o większym natężeniu ruchu.

 • Naziemne zbiorniki na deszczówkę

Podobną funkcję pełnią zbiorniki naziemne. Są jednym z prostszych rozwiązań, chętnie wykorzystywanym na posesjach prywatnych, gdzie przeważnie montowane są bezpośrednio przy budynku. Wymagają odpowiednio przygotowanej, stabilnej powierzchni. Umożliwiają zbieranie wody deszczowej wypływającej z rur odwadniających dach. Bogaty asortyment zbiorników pozwala łatwo dopasować model do charakteru nieruchomości.

Zbiorniki naziemne często mają formę tradycyjnej beczki, do której trafia woda przefiltrowana, oczyszczona z gromadzących się na dachu zabrudzeń, na przykład liści. Do zbiorników można zamontować specjalne kraniki ułatwiające podłączenie węża ogrodowego lub napełnienie konewki czy wiadra.

 • Zbiorniki na deszczówkę dekoracyjne

To szczególny wariant zbiorników naziemnych. Często wykonane są w taki sposób, by ich powierzchnia imitowała naturalny kamień, drewno albo ceramikę. Wysokiej jakości materiały gwarantują wytrzymałość, odporność na wpływ czynników atmosferycznych, w tym promieniowanie UV.

 • Pompy do deszczówki

Aby efektywnie wykorzystać deszczówkę zgromadzoną w zbiorniku, należy zaopatrzyć się w pompę. To serce systemu odzyskiwania wody opadowej, dzięki któremu bez problemu podlejesz ogród. Ze względu na sposób działania wyróżniamy pompy automatyczne – samodzielnie wykrywające zmiany ciśnienia wywołane chociażby odkręceniem dyszy węża oraz pompy sterowane pływakiem.

Pamiętaj, że pompy nie nadają się do wykorzystania przy wodzie brudnej, dlatego koniecznie trzeba zaopatrzyć się w filtry.

 • Skrzynki rozsączające

Skrzynki rozsączające są podziemnymi pojemnikami z tworzywa sztucznego, których zadaniem jest rozprowadzenie nadmiaru wody deszczowej z utwardzonego terenu oraz retencja nadprogramowego płynu. To zabezpieczenie przed tzw. przelewem awaryjnym, do którego może dojść przy przepełnieniu zbiornika na deszczówkę, umożliwiające bezpieczne przejęcie przekraczającego objętość płynu. Parametry skrzynek dobiera się, uwzględniając przepuszczalność gruntu i wysokość wód gruntowych na danym terenie.

Zaletą skrzynek rozsączających jest ich niewielki rozmiar i ciężar oraz stosunkowo łatwy montaż, niewymagający stosowania zaawansowanego sprzętu. W zależności od sposobu zabudowy i uwarunkowań lokalnych skrzynki znajdują zastosowanie w rozsączaniu wody, czasowej retencji deszczówki lub dłuższego magazynowania.

 • Tunele chłonne

Działają na podobnej zasadzie co skrzynki. Z tuneli można tworzyć długie ciągi drenarskie umiejscowione dość płytko. Stosuje się je przede wszystkim na mniejszych powierzchniach zlewni.

 • Studnie chłonne

Studnia chłonna to pionowy zbiornik, który można wykorzystać jako element złożonego systemu, na przykład przydomowej oczyszczalni ścieków lub samodzielnie, do punktowej infiltracji wód opadowych. Za pomocą studni można łatwo zgromadzić deszczówkę, a następnie równomiernie odprowadzić ją do gruntu.

Taki element najczęściej wykonuje się z betonowych kręgów, rzadziej z tworzyw sztucznych, a jego dokładna konstrukcja i głębokość są uzależnione od warunków hydrogeologicznych danego terenu. Studnie stosuje się przede wszystkim w sytuacji, w której na działce jest niewiele miejsca, a bezpośrednie odprowadzenie wód jest niemożliwe ze względu na płytko położone warstwy nieprzepuszczalne.

 • Zielone dachy

Dach retencyjny – zielony lub żwirowy – to nowość, która pojawiła się w programie Złap Deszcz w 2022 roku. Dach zielony w czasie opadów retencjonuje wodę, której część wykorzystują rośliny, a reszta oddawana jest do atmosfery na skutek parowania. Odpływ wody natomiast następuje po osiągnięciu pełnego nasycenia wszystkich warstw pokrycia dachowego. Można skierować go bezpośrednio na teren zielony, do ogrodu deszczowego lub systemu kanalizacyjnego.

Wykorzystanie zielonych dachów pociąga za sobą szereg korzyści. To, prócz retencjonowania wody deszczowej, także redukcja wód opadowych spływających do kanalizacji, ograniczenie tworzenia miejskich wysp ciepła czy poprawa estetyki. Przy takiej realizacji można dodatkowo skorzystać z ulgi podatkowej.

Jak wnioskować o dopłatę do zbiornika na deszczówkę?

W jaki sposób złożyć wniosek o dofinansowanie deszczówki? 2022 rok nie różni się pod tym względem od lat ubiegłych. Wszelkie niezbędne dokumenty i formularze znajdują się na stronie internetowej oraz w siedzibie Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wniosek na deszczówkę wystarczy wypełnić, a następnie złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego lub wysłać na adres Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego. Można to zrobić także elektronicznie – drogą mailową lub za pośrednictwem ePUAP.

Wniosek o dotację na deszczówkę 2022 można złożyć do 31 sierpnia 2022 roku.

Co to jest i jak obliczyć powierzchnię biologicznie czynną?

Autor artykułu

Podobne artykuły

Ściany, sufity, tynki
wnętrze salonu bez mebli biało szare wykończenie ścian wewnętrznych
Ściany, sufity, tynki
ściany wewnętrzne domu w trakcie budowy i ludzie wewnątrz
10.06.2024 r. Daria Sicińska

Jak i z czego budować ściany wewnętrzne?

Ocieplenie i izolacja
mężczyzna wykonuje cieplenie ścian od wewnątrz wełną mineralną
Ściany, sufity, tynki
wnętrze salonu bez mebli biało szare wykończenie ścian wewnętrznych
Ściany, sufity, tynki
ściany wewnętrzne domu w trakcie budowy i ludzie wewnątrz
10.06.2024 r. Daria Sicińska

Jak i z czego budować ściany wewnętrzne?

Ocieplenie i izolacja
mężczyzna wykonuje cieplenie ścian od wewnątrz wełną mineralną

Nowości w tej kategorii

Podatki, ulgi i dopłaty
odliczenia od podatku widok formularza pit
28.05.2024 r. Daria Sicińska

Ulga budowlana. Co można odliczyć od podatku podczas budowy domu?

Właściciele nieruchomości muszą odprowadzać podatki związane z posiadaniem do...

Podatki, ulgi i dopłaty
dopłaty do budowy domu w 2023 roku
04.09.2023 r. Wojciech Rynkowski

Jakie dopłaty do budowy i wyposażenia domu możemy otrzymać w 2024 roku?

Budowa domu stanowi jedno z najważniejszych przedsięwzięć w życiu, które wyma...

Podatki, ulgi i dopłaty
Co wiemy po pierwszych tygodniach programu Mój Prąd 5.0?
30.05.2023 r. Wojciech Rynkowski

Co wiemy po pierwszych pięciu tygodniach funkcjonowania programu Mój Prąd 5.0?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło podsumowanie pierwszych pięciu...

Podatki, ulgi i dopłaty
Program Mój prąd 5.0
20.04.2023 r. Wojciech Rynkowski

Program Mój Prąd 5.0 – jak uzyskać nawet 58 000 zł dotacji?

Już od 22 kwietnia 2023 rozpoczyna się kwalifikacja wniosków do rządowego programu Mój Prąd 5.0, który przewiduje dotacje...

Podatki, ulgi i dopłaty
odliczenia od podatku widok formularza pit
28.05.2024 r. Daria Sicińska

Ulga budowlana. Co można odliczyć od podatku podczas budowy domu?

Właściciele nieruchomości muszą odprowadzać podatki związane z posiadaniem do...

Podatki, ulgi i dopłaty
dopłaty do budowy domu w 2023 roku
04.09.2023 r. Wojciech Rynkowski

Jakie dopłaty do budowy i wyposażenia domu możemy otrzymać w 2024 roku?

Budowa domu stanowi jedno z najważniejszych przedsięwzięć w życiu, które wyma...

Podatki, ulgi i dopłaty
Co wiemy po pierwszych tygodniach programu Mój Prąd 5.0?
30.05.2023 r. Wojciech Rynkowski

Co wiemy po pierwszych pięciu tygodniach funkcjonowania programu Mój Prąd 5.0?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło podsumowanie pierwszych pięciu...

Podatki, ulgi i dopłaty
Program Mój prąd 5.0
20.04.2023 r. Wojciech Rynkowski

Program Mój Prąd 5.0 – jak uzyskać nawet 58 000 zł dotacji?

Już od 22 kwietnia 2023 rozpoczyna się kwalifikacja wniosków do rządowego programu Mój Prąd 5.0, który przewiduje dotacje...

REKLAMA
Zamknij