Setki projektów w NAJLEPSZYCH cenach!

Koniec oferty za:

00godz.

00min.

00sek.

Sprawdź

Projekty domów - szukasz wymarzonego?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Czy działka budowlana może być wkładem własnym do Bezpiecznego Kredytu 2%?

Czy działka budowlana może być wkładem własnym do Bezpiecznego Kredytu

Planujesz budowę wymarzonego domu, ale zastanawiasz się, czy posiadana przez Ciebie działka budowlana może stanowić wkład własny przy zaciąganiu kredytu hipotecznego? Czy można wykorzystać działkę budowlaną jako swój udział przy ubieganiu się o Bezpieczny Kredyt 2%? Jakie warunki musimy spełnić i na co zwrócić szczególną uwagę?  

Warto zaznaczyć na wstępie, że w tekście mówimy o działce, będącej własnością lub współwłasnością kredytobiorcy, który posiada prawo do dysponowania nią w celach budowlanych. Działka musi być wolna od wszelkich obciążeń, na przykład z tytułu innych kredytów lub zobowiązań skarbowych oraz powinna mieć status gruntu przeznaczonego pod zabudowę.  

Najlepiej, gdy właśnie na tej nieruchomości ma powstać budynek, który będzie przedmiotem kredytowania. Oczywiście można też użyć innej nieruchomości jako zabezpieczenia kredytu, ale wtedy najprawdopodobniej nie zostanie ona potraktowana jako wkład własny.  

Kredyt z niskim oprocentowaniem. Czy Bezpieczny Kredyt 2 proc. wesprze rynek nieruchomości?

Jakie są wymagania banków przy zaciąganiu kredytów? 

Każdy bank ustala swoje indywidualne zasady dotyczące udzielania kredytów hipotecznych, ale praktycznie zawsze wymaga się od klienta posiadania zdolności kredytowej niezbędnej do spłaty zobowiązania oraz wkładu własnego, zazwyczaj jest to od 10% do 20% wartości całej inwestycji.

Wykorzystanie w tym celu posiadanej działki budowlanej może sprawić, że bank zrezygnuje z wymogu posiadania środków finansowych na koncie jako udziału kredytobiorcy i w zamian zaakceptuje nieruchomość będącą jego własnością. 

Jakie są zalety działki budowlanej jako wkładu własnego przy kredycie hipotecznym?  

Użycie działki budowlanej jako wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu hipotecznego ma kilka istotnych zalet, zarówno dla klienta jak i dla banku. 

Zalety dla klienta: 

  • wymagany mniejszy wkład własny – jest to suma środków finansowych, jaką klient musi dysponować, by ubiegać się o otrzymanie kredytu. W przypadku, gdy zadeklarujemy działkę budowlaną jako wkład własny, bank może obniżyć wymagania dotyczące jego wysokości lub całkowicie z niego zrezygnować. To pozwala klientowi na wcześniejsze i łatwiejsze otrzymanie kredytu i szybsze rozpoczęcie inwestycji, bez konieczności długotrwałego oszczędzania. 
  • lepsze warunki kredytowe – posiadanie działki budowlanej jako środków własnych może również przynieść wymierne korzyści finansowe w postaci lepszych warunków kredytowych. Banki zazwyczaj uważają takie inwestycje za mniej ryzykowne, co może skutkować niższym oprocentowaniem lub innymi, korzystniejszymi warunkami kredytowania inwestycji. 

Zalety dla banku: 

  • wysoka wartość rynkowa – działka budowlana, zwłaszcza położona w obrębie dużej aglomeracji, zwykle posiada wysoką wartość rynkową, co oznacza, że może stanowić także dobre zabezpieczenie kredytu hipotecznego. W przypadku problemów ze spłatą kredytu bank może łatwo sprzedać nieruchomość, co zapewni mu zwrot znacznej części pożyczonej kwoty. 
  • większe zaangażowanie kredytobiorcy – przyjęcie działki budowlanej jako udziału własnego znacznie podnosi poziom zaangażowania klienta w proces inwestycyjny. Działka stanowi wkład własny, co oznacza, że klient ma coś do stracenia, ponieważ jeśli przestanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań, może ona zostać sprzedana przez bank. To zwykle przekłada się na wysoką terminowość spłaty kredytu. 

Jak widać, zadeklarowanie posiadanej nieruchomości, na której chcemy wznosić dom jako udziału własnego przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny ma wiele zalet zarówno dla kredytobiorcy jak i dla banku. Oczywiście, jak w przypadku każdego kredytu, kredytobiorca musi także udowodnić bankowi, że będzie w stanie terminowo spłacać zaciągnięte zobowiązanie. 

Czy warto teraz brać kredyt hipoteczny? Sprawdzamy aktualną sytuację na rynku finansowym

Jak dokonuje się wyceny nieruchomości na potrzeby kredytu hipotecznego? 

Jak już powiedzieliśmy, działka budowlana może stanowić wkład własny przy kredycie hipotecznym. Należy jednak pamiętać, że banki mają swoje regulacje dotyczące udzielania kredytów, a teren przyszłej inwestycji musi zostać wyceniony przez specjalistę z odpowiednimi uprawnieniami. 

Zadanie to powierza się rzeczoznawcy majątkowemu, który dokonuje wizji lokalnej nieruchomości, a następnie określa jej wartość rynkową.  

Przy sporządzaniu wyceny działki uwzględnia on wiele czynników, między innymi: 

  • jej lokalizacja i sąsiedztwo;
  • powierzchnia i kształt gruntu podlegającego wycenie;
  • zapisy w MPZP dotyczące możliwości wykorzystania danego terenu;
  • dostęp do infrastruktury w tym mediów i drogi;
  • położenie w obrębie konkretnego obszaru administracyjnego;
  • ceny transakcyjne nieruchomości położonych w bezpośrednim pobliżu.  

Rzeczoznawca oprócz sporządzenia dokumentacji fotograficznej, przygotowuje również opis nieruchomości, z uwzględnieniem sposobu zagospodarowania terenu oraz istniejących na nim budynków i urządzeń. W przypadku działki budowlanej bardzo ważne są zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zarówno te dotyczące samej parceli jak i jej sąsiedztwa, ma to bezpośredni wpływ na jej wartość.  

Co to jest operat szacunkowy i dlaczego jest tak ważny przy ubieganiu się o kredyt? 

Efektem pracy rzeczoznawcy majątkowego jest operat szacunkowy, który powstaje po dokonaniu przez rzeczoznawcę wizji lokalnej oraz sprawdzeniu istniejących ustaleń planistycznych dotyczących gruntów i innych związanych z nimi istotnych zapisów. Zawiera wycenę nieruchomości oraz wszelkie informacje i wnioski, które mogą być istotne dla banku w ocenie wartości gruntu jako zabezpieczenia i ocenie ryzyka związanego z przyznaniem kredytu hipotecznego.

Jest on niezbędny do prawidłowego określenia wartości nieruchomości, a co za tym idzie ma również wpływ na ustalenie kwoty kredytu, o którą może ubiegać się wnioskodawca.  

Czy działkę budowlaną można wykorzystać jako wkład własny przy Bezpiecznym Kredycie 2%? 

Dla wielu osób bardzo istotne będzie pytanie, czy działka budowlana może zostać wykorzystana jako wkład własny przy ubieganiu się o Bezpieczny Kredyt 2%? Na szczęście tak, jednak pod warunkiem, że nieruchomość ta należy do kredytobiorcy lub kredytobiorców i to właśnie na niej powstanie dom, który będzie przedmiotem finansowania. 

W projekcie ustawy znajdziemy odpowiedni dotyczący tego zapis: 

Wkładem własnym kredytobiorcy może być nieruchomość gruntowa należąca do kredytobiorcy i nieobciążona kredytem, gdy bezpiecznego kredytu 2% udzielono w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z budową domu jednorodzinnego na tej nieruchomości. 

Jeśli zdecydujemy się wykorzystać działkę budowlaną jako wkład własny, to nie musimy martwić się ograniczeniem wysokości jego wartości, które wynosi 200 000 złotych i obowiązuje niemal w każdym innym przypadku  

Gdy wkładem własnym kredytobiorcy jest wyłącznie nieruchomość gruntowa łączna wartość wkładu własnego i kredytu może wynieść do 1 000 000 zł. 

Oczywiście limity dotyczące samej kwoty kredytu, wynoszące odpowiednio 500 000 zł i 600 000 zł pozostają bez zmian. 

Należy też zaznaczyć, że według przeważających interpretacji przez nieruchomość gruntową należy rozumieć działkę, na której nie rozpoczęto jeszcze żadnych prac budowlanych. 

Działka budowlana jako udział własny w kredycie hipotecznym 

Podsumowując, działka budowlana jest bardzo dobrym zabezpieczeniem wkładu własnego przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny. Z punktu widzenia banku jej posiadanie podnosi wiarygodność całej inwestycji i zwiększa zaangażowanie klienta.  

Takie rozwiązanie może też znacznie pomóc w szybszym rozpoczęciu budowy dzięki obniżeniu lub całkowitej rezygnacji przez bank z wymagania posiadania wkładu własnego w postaci środków na rachunku. Co więcej, może przynieść dalsze korzyści finansowe na przykład lepsze warunki kredytowania.  

Jednak zanim podejmie się decyzję o wykorzystaniu działki budowlanej jako wkładu własnego, warto porozmawiać z doradcą kredytowym banku i dokładnie poznać wszystkie warunki oraz wymagania, oczywiście warto zapoznać się przy tym z ofertą kilku banków.  

Wojciech Rynkowski 

Ekspert Extradom.pl 

Autor artykułu

Podobne artykuły

Projekt domu
jak czytać rysunki szczegółowe projektu domu
18.07.2024 r. Kamila Szymkowiak

Jak czytać rysunki szczegółowe do projektu domu?

Ocieplenie i izolacja
mężczyzna układa folię izolacyjną na podłodze pod styropian
19.06.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jaka folia pod styropian będzie najlepsza?

Projekt domu
jak czytać rysunki szczegółowe projektu domu
18.07.2024 r. Kamila Szymkowiak

Jak czytać rysunki szczegółowe do projektu domu?

Ocieplenie i izolacja
mężczyzna układa folię izolacyjną na podłodze pod styropian
19.06.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jaka folia pod styropian będzie najlepsza?

Nowości w tej kategorii

Kredyty i finansowanie
kredyt na start stosy monety na tle małych modeli domów
17.05.2024 r. Wojciech Rynkowski

Czy kredyt mieszkaniowy #naStart spowoduje wzrost cen nieruchomości w 2024 roku?

Wiele osób zastanawia się, czy kredyt mieszkaniowy #naStart będzie miał taki...

Kredyty i finansowanie
kredyt na start modele domów z symbolem procentu
06.05.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Kredyt na Start – wszystko, co warto wiedzieć o nowym programie rządowym

Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt ustawy wprowadzaj...

Kredyty i finansowanie
kobieca dłoń wkładająca banknot do świnki-skarbonki
26.04.2024 r. Wojciech Rynkowski

Konto mieszkaniowe – czy to dobry sposób oszczędzania na pierwszą nieruchomość w 2024 roku?

W lipcu 2023 roku weszły w życie założenia programu Pierwsze Mieszkanie. Skła...

Kredyty i finansowanie
Rodzice z dwójką dzieci pod symboliczną sylwetką domu
16.04.2024 r. Wojciech Rynkowski

Kredyt Mieszkanie na Start - jakie są założenia rządowego programu wspierania zakupu mieszkań w 2024 roku?

Ogromna popularność Bezpiecznego Kredytu 2% zmusiła koalicję rządzącą do prac...

Kredyty i finansowanie
kredyt na start stosy monety na tle małych modeli domów
17.05.2024 r. Wojciech Rynkowski

Czy kredyt mieszkaniowy #naStart spowoduje wzrost cen nieruchomości w 2024 roku?

Wiele osób zastanawia się, czy kredyt mieszkaniowy #naStart będzie miał taki...

Kredyty i finansowanie
kredyt na start modele domów z symbolem procentu
06.05.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Kredyt na Start – wszystko, co warto wiedzieć o nowym programie rządowym

Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt ustawy wprowadzaj...

Kredyty i finansowanie
kobieca dłoń wkładająca banknot do świnki-skarbonki
26.04.2024 r. Wojciech Rynkowski

Konto mieszkaniowe – czy to dobry sposób oszczędzania na pierwszą nieruchomość w 2024 roku?

W lipcu 2023 roku weszły w życie założenia programu Pierwsze Mieszkanie. Skła...

Kredyty i finansowanie
Rodzice z dwójką dzieci pod symboliczną sylwetką domu
16.04.2024 r. Wojciech Rynkowski

Kredyt Mieszkanie na Start - jakie są założenia rządowego programu wspierania zakupu mieszkań w 2024 roku?

Ogromna popularność Bezpiecznego Kredytu 2% zmusiła koalicję rządzącą do prac...

REKLAMA
Zamknij