Projekty nawet -500 zł 🌞

Koniec oferty za:

00godz.

00min.

00sek.

Sprawdź

Projekty domów - szukasz wymarzonego?

Zadzwoń! 71 715 20 60 (pon.-pt. 8-21, sob. 9-17) lub

Jakiej wysokości są opłaty za wywóz śmieci?

Jakiej wysokości są opłaty za wywóz śmieci?

Od roku 2013 zmieniły się zasady naliczania opłaty za wywóz śmieci. Obowiązujące przepisy określają nie tylko kto, kiedy i komu dokonuje płatności, ale także ile kosztuje wywóz śmieci za jedną osobę. Jeśli zamierzasz kupić albo wynajmować dom, zachęcamy do przeczytania artykułu. Zawiera on nie tylko różne porady na temat płatności, ale też informuje o ciążących obowiązkach na właścicielach i użytkownikach nieruchomości z zakresu gospodarki odpadami bytowymi.

Rosnąca inflacja nie ominęła również opłaty za wywóz śmieci. 2022 rok przyniósł kolejne podwyższenie stawek za takie usługi. Statystyki pokazują, że część podatników nie reguluje opłat, co wiąże się dla nich z pewnymi konsekwencjami. Sprawdź, co zrobić, aby nie musieć regulować podwójnej stawki podatkowej, zmniejszyć koszty za wywóz odpadów lub też całkowicie uniknąć opłat z tytułu podatku śmieciowego.

Jakie są sposoby naliczania opłaty za wywóz śmieci?

Istniejące regulacje prawne dotyczą głównie właścicieli nieruchomości. Gdyby więc interesował Cię zakup lub budowa domu, to będziesz zobowiązany do złożenia deklaracji śmieciowej, na podstawie której zostanie następnie wyliczona kwota podatku.

Nawet jeśli posesja nie jest zamieszkana, ale na jej terenie są wytwarzane odpady komunalne — co w przypadku prowadzenia robót budowlanych jest wysoce prawdopodobne — zapłacisz podatek za każdy miesiąc, w którym powstały śmieci. Jeśli więc zastanawiasz się, czy trzeba mieć umowę na wywóz śmieci, to wiedz, że będzie ona konieczna w momencie powstawania odpadów.

Jak więc sam widzisz, Twoją głowę będą zaprzątać nie tylko formalności związane z inwestycją, ale także i inne, jak choćby temat gospodarki odpadami z terenu nieruchomości. Jej położenie będzie miało istotne znaczenie, albowiem sprawy związane z odpadami przekazano do prowadzenia gminom.

W ten sposób to, od czego zależy opłata za wywóz śmieci, będzie zależna właśnie od samorządów. Mogą one wyliczyć stawki podatku na podstawie jednego z poniższych kryteriów.

  • Od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących lokal lub dom. Tutaj dodatkowego wyjaśnienia wymagają dwie kwestie. Mianowicie czy dzieci są wliczane do wywozu śmieci, a jeśli tak, to od jakiego wieku? Płaci się za śmieci za każdą osobę i to niezależnie od jej wieku. Pamiętaj, że na Tobie, jako właścicielowi, będzie ciążył obowiązek powiadomienia organu naliczającego podatek o każdej zmianie ilości mieszkańców. Zgłoszenie wymaga złożenia kolejnej deklaracji. Jeśli tego nie zrobisz, możesz zostać obciążony zaległą opłatą śmieciową nawet do 5 lat wstecz.
  • Od powierzchni nieruchomości. W tym przypadku nie ma znaczenia ilość osób tam zamieszkałych, ale powierzchnia zabudowy domu lub wielkość mieszkania. Za jaki metraż, jaką stawkę będziesz musiał zapłacić, zależy od Rady Gminy. Pewnym niebezpieczeństwem, które niesie ta metoda, jest fakt, jak ma wyglądać opłata za śmieci, gdy nikt nie mieszka pod danym adresem.
  • Od ilości zużytej wody. Ten wariant był zastosowany np. w Łodzi, gdzie wysokość opłat wzbudziła wiele kontrowersji. Spór zakończył dopiero Sejm, który ustanowił, że maksymalna wysokość naliczonego w ten sposób podatku nie może przekroczyć 150 zł. Należy dodać, że jeśli wartość zużytej wody zrówna się z określonym przepisami limitem, dalszy pobór wody w gospodarstwie domowym nie wpłynie na wysokość opłaty.
  • Za gospodarstwo domowe. Kryterium to jest bardzo ogólne i przyjmuje postać stawki ryczałtowej. Zastosowano je w Warszawie, gdzie opłaty podzielono na dwie kategorie. Jedna dotyczyła gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej, druga – gospodarstwa jednorodzinnego. Takie naliczanie podatku może doprowadzić do tego, że zostanie naliczona opłata za wywóz śmieci w dwóch miejscach. Będzie to możliwe, gdy posiadasz dwa mieszkania lub mieszkanie i domek letniskowy.

Kontynuując ten tok myślowy, zauważ, że gdy liczba Twoich nieruchomości przekroczy dwa adresy, wywóz śmieci z każdej z nich może stanowić dla Ciebie niemałe obciążenie miesięczne. Przykładem takiej sytuacji będzie wywóz śmieci na działkach letniskowych.

Przepisy określają, że na tych obiektach także są naliczane opłaty za wywóz śmieci. Działki letniskowe często są zamieszkiwane przez swoich właścicieli, szczególnie w okresie letnim. Jako że ta okoliczność powoduje wytwarzanie różnych odpadów, ustawodawca uznał, że nieruchomości te także zostaną opodatkowane.

Ile kosztuje wywóz gruzu w 2022?

wywóz śmieci przez pracowników

Ile się płaci za śmieci od osoby 2022?

Wiesz już, że Rada Gminy może uchwalić wysokość podatku śmieciowego na podległym jej terenie. Wydawałoby się więc, że to od niej zależy, ile kosztuje wywóz śmieci na jedną osobę. Nie jest to do końca prawdą, ponieważ stawki będą podlegać ograniczeniom, wynikającym z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kryterium granicznym jest przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem. W dniu 31 marca 2022 r. ogłoszono, że w 2021 r. wyniósł on 2061,93 zł. Rok wcześniej była to kwota 1919 zł.

Wzrost ten spowodował, że Gminy mają podstawę, aby podnieść opłaty za wywóz śmieci. 2022 r. przyniósł więc kolejną, dla niektórych gmin, podwyżkę opłat. Zmiana kwoty dochodu rozporządzalnego dała bowiem możliwość wprowadzenia od kwietnia nowych cen za wywóz śmieci. Cennik 2022 r. można wyliczyć na podstawie art. 2a i 3b ww. ustawy. Poniżej podajemy określone w przepisach maksymalne stawki:

  • 41,24 zł (tj. 2% od kwoty dochodu rozporządzalnego) od każdej osoby zamieszkałej na terenie jednej nieruchomości;
  • 1,65 zł za 1 m² (tj. 0,08% od kwoty dochodu rozporządzalnego) w przypadku metody powierzchniowej lokalu;
  • 14,43 zł za 1 m³ (tj. 0,07% od kwoty dochodu rozporządzalnego) zużytej wody. Po podwyżce nie powinno się płacić więcej niż 160,83 zł (tj. 7,8% od kwoty dochodu rozporządzalnego);
  • 115,47 zł (tj. 5,6% od kwoty dochodu rozporządzalnego) to stawka ryczałtowa liczona od gospodarstwa domowego;
  • 206,19 zł (tj. 10% od kwoty dochodu rozporządzalnego) to stawka ryczałtowa liczona od domku letniskowego.

Ponadto gminy będą mogły zażądać więcej pieniędzy za odbiór śmieci od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Zmieni się bowiem maksymalna stawka za pojemnik lub worek o pojemności 120 litrów. Wynosić on będzie 26,81 zł (tj. 1,3% od kwoty dochodu rozporządzalnego). Opłaty za pozostałe pojemności będą obliczane proporcjonalnie.

Z uwagi na prawo do swobodnego naliczania podatku nie można przewidzieć, kiedy i na jakie stawki zdecyduje się poszczególna gmina. Można mieć za to pewność, że wysokość opłat nie przekroczy żadnej z opisanych powyżej kwot.

Czy warto zbudować altanę śmietnikową koło domu?

Kto jest zwolniony z opłaty za śmieci?

Skoro samorządy są odpowiedzialne za gospodarkę odpadami komunalnymi, to również od nich będzie zależeć, kto jest zwolniony z płacenia za śmieci w 2022 r., a komu będzie przysługiwać jedynie ulga w tym zakresie.

W niektórych gminach lista kryteriów określająca kto jest zwolniony z opłaty za wywóz śmieci pokrywa się z programem osłonowym. Przykładowo w Warszawie mogą to zrobić osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, osoby starsze — po 65. roku życia, niepełnosprawni, a także ci, którzy nie pobierają dodatku mieszkaniowego.

Innym powodem, kiedy można umorzyć opłatę za śmieci, jest próg osiąganych dochodów przez podatnika. Przywilej ten może także obejmować rodziny wielodzietne. Mówi o tym art. 6 ust 4a cytowanej wcześniej ustawy. Niestety nie jest to przepis obowiązkowy, tak więc ostatecznie to Rada Gminy sama zdecyduje, kto będzie zwolniony z opłat.

Dodać należy, że umorzenie podatku może obejmować wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie ulgi są możliwe w Twojej gminie, zasięgnij informacji w Urzędzie Miasta lub Gminy.

śmieciarka opróżniająca kosze

Czy można zrezygnować z opłaty za śmieci?

Spotykanym na co dzień przykładem osobym, która nie musi płacić za śmieci, jest właściciel nieruchomości nie wytwarzający odpadów. Sytuacja taka dotyczy szczególnie osób, które np. pracują poza granicami kraju. Jeśli okaże się, że w rzeczywistości jest inaczej, osoba składająca niezgodnie z prawdą oświadczenie może podlegać odpowiedzialności karnej.

Kto jeszcze może złożyć podanie o zmniejszeniu opłaty za wywóz śmieci? Taka ulga będzie dotyczyła nieruchomości, na której będą kompostowane bioodpady, stanowiące odpady komunalne. Zgodnie z art. 6k ust. 4a obligatoryjne prawo do obniżenia stawki dotyczy wyłącznie właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, wyposażonych w kompostowniki.

Będąc przy temacie bioodpadów, warto wspomnieć o praktyce palenia liści w ogrodzie, która kiedyś była bardzo powszechna, a obecnie stała się zakazana.

Opłaty za wywóz śmieci – co jeszcze warto wiedzieć?

Warto sprecyzować, że podane wcześniej stawki opłat za wywóz śmieci dotyczą wyłącznie odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku braku ich segregacji podatek zostaje podwyższony i wynosi od dwóch do czterech stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wcześniej wspominaliśmy, że istnieje podatkowa ulga w przypadku rodzin wielodzietnych. W takim razie czy jest zniżka na śmieci z Kartą Dużej Rodziny? Tak, dokument ten uprawnia także do obniżenia podatku śmieciowego. Wysokość rabatu ustalają we własnym zakresie samorządy. Zniżka może być określana w sposób procentowy lub kwotowy.

Warto wiedzieć, że Karta jest przyznawana rodzinom posiadającej co najmniej troje dzieci, do ukończenia przez nich 18- go lub 25- go roku życia, pod warunkiem że kontynuują naukę. Natomiast rodzice mogą korzystać z niej dożywotnio.

Ważnym zagadnieniem, na które powinieneś zwrócić uwagę, jest możliwość podwójnego opodatkowania, co może mieć miejsce w przypadku posiadania np. dwóch nieruchomości. Jeśli używa ich właściciel i robi to naprzemiennie, czyli po kilka miesięcy w roku mieszka raz w jednej, raz w drugiej, to przed podwójnym podatkiem uchronią go składane na bieżąco deklaracje. W ten sposób opłata będzie naliczana tylko tam, gdzie faktycznie zamieszkuje i wytwarza odpady komunalne.

Nieco inaczej wygląda kwestia opłat za śmieci, w przypadku gdy jedną nieruchomość zdecydujesz się wynająć. Wtedy możesz mieć wątpliwości: kto składa deklarację śmieciową: właściciel czy najemca? 2022 rok niczego nie zmienił w tym zakresie. Regulacje prawne wskazują, że robi to właściciel nieruchomości. Jeśli jest ich kilku, wówczas czyni to jeden ze współwłaścicieli, który został do tego upoważniony, bądź ten, który nią włada.

Czy tak samo będzie wyglądała opłata za śmieci? Właściciel czy wynajmujący będzie zatem do tego zobowiązany? To pytanie doczekało się nawet sądowej interpretacji. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznając zagadnienie: kto płaci za śmieci: właściciel czy najemca, w swym uzasadnieniu podał, że opłat tych dokonuje ten podmiot lub osoba, która faktycznie włada nieruchomością i na jej terenie wytwarza śmieci.

Gdzie zgłosić nielegalne palenie odpadów przez sąsiada?

Autor artykułu

Podobne artykuły

Ocieplenie i izolacja
mężczyzna układa folię izolacyjną na podłodze pod styropian
19.06.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jaka folia pod styropian będzie najlepsza?

Ocieplenie i izolacja
mężczyzna układa folię izolacyjną na podłodze pod styropian
19.06.2024 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz

Jaka folia pod styropian będzie najlepsza?

Nowości w tej kategorii

Podatki, ulgi i dopłaty
odliczenia od podatku widok formularza pit
28.05.2024 r. Daria Sicińska

Ulga budowlana. Co można odliczyć od podatku podczas budowy domu?

Właściciele nieruchomości muszą odprowadzać podatki związane z posiadaniem do...

Podatki, ulgi i dopłaty
dopłaty do budowy domu w 2023 roku
04.09.2023 r. Wojciech Rynkowski

Jakie dopłaty do budowy i wyposażenia domu możemy otrzymać w 2024 roku?

Budowa domu stanowi jedno z najważniejszych przedsięwzięć w życiu, które wyma...

Podatki, ulgi i dopłaty
Co wiemy po pierwszych tygodniach programu Mój Prąd 5.0?
30.05.2023 r. Wojciech Rynkowski

Co wiemy po pierwszych pięciu tygodniach funkcjonowania programu Mój Prąd 5.0?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło podsumowanie pierwszych pięciu...

Podatki, ulgi i dopłaty
Program Mój prąd 5.0
20.04.2023 r. Wojciech Rynkowski

Program Mój Prąd 5.0 – jak uzyskać nawet 58 000 zł dotacji?

Już od 22 kwietnia 2023 rozpoczyna się kwalifikacja wniosków do rządowego programu Mój Prąd 5.0, który przewiduje dotacje...

Podatki, ulgi i dopłaty
odliczenia od podatku widok formularza pit
28.05.2024 r. Daria Sicińska

Ulga budowlana. Co można odliczyć od podatku podczas budowy domu?

Właściciele nieruchomości muszą odprowadzać podatki związane z posiadaniem do...

Podatki, ulgi i dopłaty
dopłaty do budowy domu w 2023 roku
04.09.2023 r. Wojciech Rynkowski

Jakie dopłaty do budowy i wyposażenia domu możemy otrzymać w 2024 roku?

Budowa domu stanowi jedno z najważniejszych przedsięwzięć w życiu, które wyma...

Podatki, ulgi i dopłaty
Co wiemy po pierwszych tygodniach programu Mój Prąd 5.0?
30.05.2023 r. Wojciech Rynkowski

Co wiemy po pierwszych pięciu tygodniach funkcjonowania programu Mój Prąd 5.0?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło podsumowanie pierwszych pięciu...

Podatki, ulgi i dopłaty
Program Mój prąd 5.0
20.04.2023 r. Wojciech Rynkowski

Program Mój Prąd 5.0 – jak uzyskać nawet 58 000 zł dotacji?

Już od 22 kwietnia 2023 rozpoczyna się kwalifikacja wniosków do rządowego programu Mój Prąd 5.0, który przewiduje dotacje...

REKLAMA
Zamknij