SIGMA-BUD

10

Zdjęcie użytkownika

14
0
0

SIGMA-BUD

  • ul. Sucharskiego 11
  • 61-419 Poznań
  • 501437588

Udostępnij

4

Osoby i firmy

Z.H.U SIGMA-BUD jest zakładem rzemieślniczym z 20-letnim doświadczeniem. Posiadamy doświadczenie i uprawnienia do wykonywania prac montażowo-remontowych instalacji i kotłowni gazowych oraz na paliwa stałe. Wykonujemy instalacje centralnego ogrzewania, instalacje sanitarne i kanalizacyjne. Wysoką jakość wykonywanych prac osiągamy między innymi poprzez autoryzację i współpracę z renomowanymi producentami urządzeń i systemów grzewczo - sanitarnych. 

Ostatnia aktywność

Zadawaj pytania, publikuj posty i zdjęcia użytkownikowi SIGMA-BUD Zaloguj się lub Zarejestruj

  0   16 września 2014

  0   16 września 2014

  0   16 września 2014

  0   16 września 2014

(SIGMA-BUD)

7 sierpnia 2014

Montaż przyłączy gazowych

Montaż przyłączy gazowych

 

Zasady przyłączenia do sieci gazowej regulują przepisy:

-ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r., Nr 89, poz.625 z późń. zm.)

-ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z późń. zm.)

-rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., Nr 133, poz.891)

 

Klient powinien wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej w przypadku, gdy zachodzi konieczność:

-budowy / rozbudowy sieci gazowej tj. np. budowy nowego przyłącza gazowego. (np. Klient planuje budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wielorodzinnego lub innego obiektu)

-budowy lub rozbudowy instalacji gazowej (istnieje przyłącze gazowe), (np. Klient planuje rozbudować istniejącą instalację gazową o nowe odbiorniki gazowe m.in.o gazowy kocioł, gazowy podgrzewacz wody, kuchenkę gazową lub inne odbiorniki paliwa gazowego)

więcej »

0

(SIGMA-BUD)

7 sierpnia 2014

Montaż instalacji gazowych

Montaż instalacji gazowych

Z gazowni gaz ziemny dostarczany jest rurociągiem gazowym do indywidualnych odbiorców. Jego początkowa część znajduje się w ziemi. Z domową instalacją gazową łączy go przyłącze. Następnie gaz doprowadzany jest do kuchenek oraz piecyków gazowych.

 

Domowa instalacja gazowa jest to układ przewodów, prowadzonych na zewnątrz lub w środku budynku, połączonych ze sobą za pomocą kurka głównego.

Instalacja urządzeń gazowych ograniczona jest pewnymi warunkami dotyczącymi pomieszczeń. Muszą one mieć odpowiednią wysokości, sprawną wentylację, system odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza do spalania.

Urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania takie jak: kuchenki gazowe i kotły, nie mogą być montowane w pokojach, jedynie w kuchniach lub aneksie kuchennym. Wymagają one obecności wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej. Zalecane jest podłączonie okapu wywiewnego nad kuchenką gazową.

 

Kotły na paliwa gazowe nie mogą być montowane w każdym rodzaju pomieszczeń, można je montować jedynie zachowując zgodność z poniższymi zasadami:

-kotły o mocy cieplnej do 30 kW można instalować tylko w pomieszczeniach, gdzie nie przebywają stale ludzie

-kotły o mocy cieplnej od 30 do 60 kW można instalować w pomieszczeniach technicznym lub w kotłowniach

-kotły o mocy cieplnej od 60 do 2 000 kW można instalować w kotłowni w budynku wolno stojącym

 

Urządzenia z zamkniętą komorą spalania, takie jak np. kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania, są przeznaczone również do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych. Muszą jednak być zastosowane koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe o średnicy 125/80 mm wyprowadzone ponad dach lub z boku budynku.

 

Sieci gazowe średniego lub niskiego ciśnienia doprowadzają do budynków gaz. Sieć gazowa przechodzi w instalację gazową na granicy nieruchomości, którą stanowi główny kurek gazowy.

więcej »

0

(SIGMA-BUD)

6 sierpnia 2014

Naprawa instalacji gazowych

Naprawa instalacji gazowych

Cały czas na rynku pojawiają się nowe, mniej pracochłonne rozwiązania. Dzięki nim można uszczelnić połączenia gwintowane nie rozbierając całej instalacji. Do takich rozwiązań należy emulsja polimeryzująca. Umieszcza się ją w instalacji pod ciśnieniem, a następnie wypełnia ona wszystkie, nawet najdrobniejsze ubytki w żeliwie, z którego wykonane są połączenia gwintowane. Ta procedura daje pewność naprawy wszystkich ubytków. Według producentów emulsji oraz wykonawców prac renowacyjnych tak odnowiona instalacja ma od 5 do 6 lat gwarancji na szczelność. Ponadto emulsja jest bezpieczna dla użytkownika i wykonawcy, dzięki odpowiedniemu składowi chemicznemu. To produkt na bazie wody, nie zawiera rozpuszczalników, jest przyjazny dla środowiska. Otrzymał akceptację techniczną Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Dzięki temu jesteśmy pewni, że emulsja jest bezpieczna, a jej zastosowanie nie wpływa na własności rur, czy szybkość przepływu gazu.

 

Emulsja pozwala na szybką i prostą renowację instalacji gazowej (czas jej wykonania jest zależny od wielkości instalacji). Jest to także metoda „czysta” w zastosowaniu. Nie wymaga kucia ścian, czy innych zabiegów. Jej kolejnym i najważniejszym atutem jest nawet do 2/3 niższy koszt niż kompleksowy remont, czy wymiana instalacji.

więcej »

0

(SIGMA-BUD)

5 sierpnia 2014

Systemy sanitarne

Systemy sanitarne

Decyzja o wyborze dobrego, czyli trwałego i niezawodnego rozwiązania w zakresie instalacji sanitarnej i grzewczej – instalacji ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania nie jest łatwa, tym bardziej, że na rynku, samych systemów tworzywowych jest przynajmniej kilkanaście.

W chwili obecnej do budowy wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wykorzystywane są przede wszystkim systemy oparte na tworzywach sztucznych. Są to takie materiały, jak: PCV, HDPE, PP oraz ich konfiguracje z innymi materiałami mineralnymi specjalnie dokładane do plastików w celu zwiększenia masy, z których wykonuje się kanalizację. Odseparowaną grupę tworzą kanały zrobione z żeliwa lub stali nierdzewnej. Rury zrobione z polipropylenu charakteryzują się wysoką odpornością chemiczną, odpornością na wysoką i niską temperaturę oraz mały współczynnik rozszerzalności cieplnej. Materiał ten bardzo dobrze tłumi drgania, które są często przyczyną hałasu powstającego w instalacjach kanalizacyjnych. Rury z PCV są odporne na związki chemiczne. Są wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne i mają niski współczynnik rozszerzalności cieplnej. Domowa instalacja kanalizacyjna w większości projektowana jest jako grawitacyjna. Nieczystości odprowadzane są w niej dzięki naturalnym spadkom przewodów w kierunku pionów kanalizacyjnych. Do budowy instalacji kanalizacji należy używać złączek i rur jednego producenta systemu. Mamy wtedy gwarancję na system kanalizacji oraz pewność, że wszystkie złączki i rury są ze sobą kompatybilne w zakresie: typ uszczelki, grubość ścianek, rodzaj materiału, głębokość kielicha. Odcinki przewodów w poziomie układa się zawsze ze spadkiem w kierunku w jakim ścieki mają płynąć. Minimalny spadek przewodów kanalizacyjnych to 2-3%, czyli 2-3 cm na każdy 1 metr bieżący przewodu kanalizacyjnego. Nie powinno się układać przewodów ze spadkiem większym niż 15% ponieważ wtedy narażamy się na niepotrzebne problemy z instalacją kanalizacyjną. Jeśli w spadki będą zbyt małe lub co gorsza nie będzie ich w ogóle, to ścieki nie będą odpływać grawitacyjnie. Zaczną odkładać się zanieczyszczenia mechaniczne: piasek, włosy, fekalia, tłuszcze itp. i w konsekwencji doprowadzą one do zatorów. Jeśli nie ma możliwości poprawienia spadków istniejących, pozostaje tylko cykliczne udrażnianie przewodów za pomocą spiral mechanicznych.

 

Wykonanie połączeń kanalizacyjnych wymaga szczególnej dokładności gdyż od tego zależy szczelność całej instalacji. Rury należy przycinać zawsze pod kątem prostym do osi przewodu. Średnice do 50 mm można ciąć za pomocą obcinaka krążkowego do rur, natomiast większe należy obcinać w tzw. skrzynkach uciosowych (inaczej korytkach stolarskich). Cięcie za pomocą tych urządzeń daje nam gwarancję wykonania prostopadłości krawędzi rury do jej osi. Liczba kolanek, łuków oraz trójników w instalacji powinna być ograniczona do minimum. Należy zawsze unikać stosowania do budowy instalacji tzw. rur harmonijkowych (elastycznych). Chętnie używane przez domorosłych instalatorów (bardzo ułatwiają montaż) są one doskonałym miejscem do gromadzenia się zanieczyszczeń oraz znacznie zwiększają opory przepływu. Ponadto przewody elastyczne są narażone na ataki gryzoni które bez żadnych problemów po prostu je przegryzają. Zazwyczaj stosowane są połączenia kielichowe. Aby uzyskać wysoki poziom szczelności połączenia, należy bosy koniec uciętej rury zfazować za pomocą pilnika oraz zwilżyć go, używając preparatu poślizgowego ewentualnie płynu do mycia naczyń. 

więcej »

0

(SIGMA-BUD)

4 sierpnia 2014

Instalacje sanitarne- Instalacje plastikowe

Instalacje sanitarne- Rury z polipropylenu (rury PP)

Rury PP są bardzo popularne i łatwo dostępne, ponieważ są stosunkowo niedrogie. Wytwarzane są z kopolimeru, odmiany polipropylenu PP-R typu 3. Ma on zdecydowanie lepszą elastyczność niż PP. Rury PP-3 mogą być stosowane w temperaturze pracy do 90°C przy ciśInnieniu zbliżonym do 0,6 MPa. Są podatne na kruchość dopiero przy temperaturze poniżej –40°C. Z polipropylenu (PP) wykonuje się rury zarówno do ciepłej jak i zimnej wody, centralnego ogrzewania oraz kanalizacyjne, drenarskie i osłonowe. Zazwyczaj są stosowane trzy rodzaje rur polipropylenowych: PN 10 – do instalacji zimnej wody, PN 16 – do instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją – i PN 20 – do instalacji grzewczych. Do instalacji grzewczych zazwyczaj stosuje się rury z PP z perforowaną wkładką aluminiową – są to tzw. rury Stabi. Można zakupić też są rury wzmocnione włóknem szklanym. Zabezpieczają one rury przed zbyt dużym wydłużaniem się pod wpływem temperatury oraz chronią przed przenikaniem tlenu do wnętrza rury. Rury Stabi można też stosować w instalacjach ciepłej wody (instalacjach c.w.u.), zwłaszcza wtedy jeżeli będą to długie i proste odcinki instalacji. W domowych instalacjach wodociągowych i grzewczych w budownictwie mieszkaniowym rury z polipropylenu można połączyć przez kielichowe zgrzewanie polidyfuzyjne przy użyciu złączek z identycznego materiału (PP). Można je również łączyć przy pomocy łączników gwintowanych z wkładką mosiężną – połączenia te służą wtedy również do łączenia rur z armaturą. Głównym problemem, jaki występuje w związku ze stosowaniem rur polipropylenowych w instalacjach grzewczych, jest całkowity brak bariery antydyfuzyjnej kształtek systemowych. Aby zabezpieczyć stalowe elementy instalacji przed rdzewieniem (na przykład kotły grzewcze), należy zastosować wymienniki płytowe ze stali nierdzewnej, które oddzielają obieg kotłowy od instalacyjnego. Niepożądane zapowietrzanie się instalacji i korozję stalowych elementów na skutek dyfuzji tlenu można ograniczyć, np. przez zastosowanie separatorów powietrza. Jedną z odmian PP jest tzw. polipropylen wysokotemperaturowy (PP-High Temperature lub PP-HT). Stosuje się go do wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych, ponieważ jest bardzo odporny na wysoką temperaturę (na stałe do 85°C i na chwilowe przepływy do 100°C). Rury z PP-HT można połączyć za pomocą uszczelek dwuwargowych. Polipropylen jest chemicznie odporny na wiele związków i szkodliwych substancji chemicznych. Rurki te odporne są na działanie silnych kwasów, zasad a także soli organicznych. W razie pożaru, nie wydzielają substancji toksycznych, dzięki czemu nie grozi dodatkowe niebezpieczeństwo od wydzielających się oparów.

więcej »

0

(SIGMA-BUD)

4 sierpnia 2014

Instalacje sanitarne- Instalacje miedziane

Instalacje sanitarne- Instalacje miedziane

Zalecamy wykonanie instalacji miedzianej… dlaczego? Miedź wykazuje tzw. własności bakteriostatyczne. Jej jony są zabójcze dla bakterii i glonów. W rurach miedzianych nie rozwija się więc tzw. błona biologiczna. Szczególnie jest to istotne w przypadku bakterii Legionella, które stanowią poważne zagrożenie w instalacjach wody ciepłej.

 

Rury miedziane są bardzo szczelne – nie przenikają przez nie żadne gazy (własność tę nazywa się szczelnością antydyfuzyjną), promieniowanie ultrafioletowe ani mikrozanieczyszczenia będące w powietrzu. Wszystko to składa się na to, że jakość wody nie ulega pogorszeniu podczas wędrówki przez domową instalację.

Miedź jest niepalna i (w przeciwieństwie do tworzyw sztucznych) nie zawiera żadnych węglowodorów ani też związków chloru. Dzięki temu w przypadku wybuchu pożaru nie emituje ona szkodliwych substancji utrudniając akcję ratowniczą.

W instalacjach dostarczających wodę (zarówno ciepłą, jak i zimną) stosuje się rurki miedziane o oznaczeniu miedzi Cu-DHP (miedź odtleniana fosforem). Ten rodzaj miedzi spełnia wymogi normowe dotyczące własności mechanicznych oraz wymogi higieniczne nałożone na materiały do wykonywania instalacji wodnych.

Własności miedzi ułatwiające wykonanie instalacji to między innymi podatność na obróbkę plastyczną i jednoczesna wysoka wytrzymałość na rozciąganie. Rury miedziane występują w trzech stanach materiałowych (zobacz tabela poniżej). To pozwala na optymalne wykorzystanie ich własności materiałowych. Dla przykładu, na długich odcinkach należy zastosować rury w stanie twardym (mają większą sztywność); a prowadząc instalacje zgodnie z kształtem pomieszczeń – rury w stanie miękkim, które można łatwo poddawać obróbce.

więcej »

0

(SIGMA-BUD)

1 sierpnia 2014

Przepływowe podgrzewacze wody

Przepływowe podgrzewacze wody

Montaż term przepływowych (przepływowych podgrzewaczy wody)

Zajmujemy się montażem i wymianą oraz przystosowaniem istniejących instalacji gazowych, wodnych, elektrycznych i kominowych do stosowania przepływowych podgrzewaczy wody (gazowe przepływowe ogrzewacze to tzw. „Junkersy”). Przepływowe podgrzewacze wody dzielimy na dwie główne grupy w zależności od sposobu ich zasilania:

 

Podgrzewacze gazowe.

W podgrzewaczu gazowym woda aby zostać ogrzana przepływa sobie przez wężownicę. Wężownica ta jest połączona (stanowi jedną całość) z tzw. wymiennikiem ciepła, który jest umieszczony nad palnikiem, składającym się z miedzianych rurek. Do tych rurek przylutowane są lamele w celu powiększenia ich powierzchni. Ciepło ze spalania gazu jest przekazane przez te właśnie lamelki do rurek, a te z kolei przekazują je wodzie. Nagrzewnicą w takim przepływowym podgrzewaczu potocznie nazywamy właśnie ten wymiennik ciepła razem z wężownicą. Dużą moc cieplną posiada główny palnik i w momencie spalania w nim gazu musi przez nagrzewnicę cały czas przepływać woda. Bez wody podgrzewacz może się przegrzać i ulec zniszczeniu, a wrząca woda może rozsadzić wężownicę i doprowadzić do bardzo poważnej usterki.W celu zapobieżenia spalaniu się gazu gdy woda nie przepływa, podgrzewacze muszą być wyposażone są w specjalny zawór wyłączający gaz w razie zaprzestania poboru wody tzw. zespół wodny. W czasie poboru wody membrana pod wpływem ciśnienia ulega podniesieniu, popychając iglicę, która w następnej kolejności pokonując sprężynę otwiera zawór grzybkowy, powodując dopływ gazu do głównego palnika przepływowego podgrzewacza wody. W ten sposób możemy cieszyć się ciepłą wodą w sanitariatach. Natomiast jeśli zaprzestaniemy poboru ciepłej wody, wcześniej wspomniana sprężyna spowoduje zamknięcie dolotu gazu. Palnik główny jest zapalany przy pomocy zapalacza. Zapalacz ten często zwany jest świeczką lub palnikiem pilotującym. Natomiast w nowocześniejszych modelach zastosowany jest bezpieczniejszy iskrownik bateryjny lub z napędem hydrodynamicznym. Standardowa wydajność cieplna gazowego przepływowego podgrzewacza wody kształtuje się dla najczęściej spotykanych modeli od około 250 kcal/min. do 350 kcal/min. Niekiedy nawet 450kcal./min, np.Junkers WRPD18 (moc 17,4 – 24 kW, a do 30kW – Junkers WRPD18). Sprawność nowoczesnych podgrzewaczy została wyliczona na poziomie ponad 85% – więc jest to energetycznie sprawne urządzenie. Dla porównania – sprawność silnika diesel w Twoim samochodzie może wynosić do 41%.

więcej »

0

(SIGMA-BUD)

30 lipca 2014

Wymiana instalacji gazowych

Wymiana instalacji gazowych

Instalacja gazowa wymaga corocznej kontroli. Jej sprawność ma wpływ na jakość działania urządzenia, może także powodować wadliwe działanie ogrzewania zimą. Wadliwe działanie urządzeń grzewczych może mieć znaczący wpływ na nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Uszczerbki w działaniu instalacji mogą doprowadzić do wybuchu. Jeżeli dojdzie do niego, a nie będziemy mieli aktualnego przeglądu urządzeń gazowych, wtedy towarzystwo ubezpieczeniowe może nam nie wypłacić odszkodowania, uznając, że jest to nasza wina.

Każdy instalator podkreśla, że to właśnie szczelność jest najważniejszym i najbardziej newralgicznym punktem naszej instalacji gazowej. W większości starszych obiektów, instalacja składa się z rur stalowych. Na połączeniach gwintowanych bardzo często dochodzi do ulatniania się gazu ze względu na ich nieszczelność. Należy wtedy jak najszybciej wymienić, najlepiej całą instalację.

 

Najczęstszymi miejscami, w których może ulatniać się gaz są połączenia/złącza. W instalacji gazowej z rur stalowych występowały połączenia gwintowane. Łączniki rur natomiast wykonywano z żeliwa, ówcześnie będącego dobrym uszczelnieniem. Zdarzały się jednak zaniedbania w tym niezmiernie ważnym procesie. Stosowano minię lub pokost, które dziś są niedopuszczalne w procesie budowy szczelnej instalacji. Nowe technologie niosą za sobą nowe… lepsze i na szczęście łatwiejsze rozwiązania. Jednak mimo tego, nie wolno zapominać o dokładności wykonania instalacji i zachowania odpowiedniego poziomu w kwestii szczelności połączeń gazowych.

więcej »

0

(SIGMA-BUD)

14 kwietnia 2014

Z.H.U SIGMA-BUD jest zakładem rzemieślniczym z 20-letnim doświadczeniem. Posiadamy doświadczenie i uprawnienia do wykonywania prac montażowo-remontowych instalacji i kotłowni gazowych oraz na paliwa stałe. Wykonujemy instalacje centralnego ogrzewania, instalacje sanitarne i kanalizacyjne. Wysoką jakość wykonywanych prac osiągamy między innymi poprzez autoryzację i współpracę z renomowanymi producentami urządzeń i systemów grzewczo - sanitarnych. 

0

  0   ·  12 maja 2014

Mam pytanie, który z kotłów lepiej jest zainstalować w domu jednorodzinnym? Chodzi mi oczywiście o względy ekonomiczne.